Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu Prof. Dr. Halil AKKANAT

Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu

Liste Fiyatı : 250,00
İndirimli Fiyat : 225,00
Kazancınız : 25,00
Taksitli fiyat : 1 x 225,00
9789753688109
601497
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu
225.00

İÇİNDEKİLER

4. Baskı İçin Takdim................................................................................................. III

5. Baskı İçin Takdim ...................................................................................................V

İçindekiler ............................................................................................................... VII

Kısaltmalar Listesi .................................................................................................. CIII

TÜRK MEDENÎ KANUNU

BAŞLANGIÇ

Madde 1: A. Hukukun uygulanması ve kaynakları................................................ 3

Madde 2: B. Hukukî ilişkilerin kapsamı ................................................................ 3

I. Dürüst davranma ....................................................................... 3

Madde 3: II. İyiniyet ...................................................................................... 3

Madde 4: III. Hâkimin takdir yetkisi ............................................................... 4

Madde 5: C. Genel nitelikli hükümler ................................................................... 4

Madde 6: D. İspat kuralları .................................................................................... 4

I. İspat yükü .................................................................................. 4

Madde 7: II. Resmî belgelerle ispat................................................................ 4

BİRİNCİ KİTAP

KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

GERÇEK KİŞİLER

Birinci Bölüm

KİŞİLİK

Madde 8: A. Genel olarak...................................................................................... 5

I. Hak ehliyeti ............................................................................... 5

Madde 9: II. Fiil ehliyeti ................................................................................ 5

1. Kapsamı ................................................................................. 5

Madde 10: 2. Koşulları ................................................................................ 5

VIII

 

a. Genel olarak ....................................................................... 5

Madde 11: b. Erginlik .............................................................................. 5

Madde 12: c. Ergin kılınma ..................................................................... 6

Madde 13: d. Ayırt etme gücü ................................................................. 6

Madde 14: III. Fiil ehliyetsizliği ........................................................................ 6

1. Genel olarak ........................................................................... 6

Madde 15: 2. Ayırt etme gücünün bulunmaması ......................................... 6

Madde 16: 3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ....................... 6

Madde 17: IV. Hısımlık ..................................................................................... 6

1. Kan hısımlığı ......................................................................... 6

Madde 18: 2. Kayın hısımlığı ...................................................................... 7

Madde 19: V. Yerleşim yeri ............................................................................. 7

1. Tanım ..................................................................................... 7

Madde 20: 2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri ...................... 7

Madde 21: 3. Yasal yerleşim yeri ................................................................ 7

Madde 22: 4. Kurumlarda bulunma ............................................................. 8

Madde 23: B. Kişiliğin korunması ........................................................................... 8

I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı .......................................... 8

Madde 24: II. Saldırıya karşı ............................................................................ 8

1. İlke ......................................................................................... 8

Madde 25: 2. Davalar ................................................................................... 8

Madde 26: III. Ad üzerindeki hak ...................................................................... 9

1. Adın korunması...................................................................... 9

Madde 27: 2. Adın değiştirilmesi ................................................................. 9

Madde 28: C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu .............................................................. 9

I. Doğum ve ölüm ......................................................................... 9

Madde 29: II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı .................................................... 10

1. İspat yükü .............................................................................. 10

Madde 30: 2. İspat araçları ........................................................................... 10

a. Genel olarak ....................................................................... 10

Madde 31: b. Ölüm karinesi ..................................................................... 10

Madde 32: III. Gaiplik kararı ............................................................................. 10

1. Genel olarak ........................................................................... 10

IX

 

Madde 33: 2. Yargılama usulü..................................................................... 11

Madde 34: 3. İstemin düşmesi ..................................................................... 11

Madde 35: 4. Hükmü ................................................................................... 11

İkinci Bölüm

KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

Madde 36: A. Genel olarak...................................................................................... 11

I.Sicil............................................................................................ 11

Madde 37: II. Görevliler .................................................................................. 12

Madde 38: III. Sorumluluk................................................................................ 12

Madde 39: IV. Düzeltme ................................................................................... 12

1. Genel olarak........................................................................... 12

Madde 40: 2. Cinsiyet değişikliğinde .......................................................... 12

Madde 41: B. Doğum kütüğü ............................................................................ 13

I. Bildirme..................................................................................... 13

Madde 42: II. Doğum kütüğünde değişiklikler ............................................... 13

Madde 43: C. Ölüm kütüğü ..................................................................................... 13

I. Ölümün bildirilmesi................................................................... 13

Madde 44: II. Cesedi bulunamayan kişi ........................................................... 13

Madde 45: III. Gaiplik kararı............................................................................. 14

Madde 46: IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi ............................................ 14

İKİNCİ KISIM

TÜZEL KİŞİLER

Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

Madde 47: A. Tüzel kişilik ...................................................................................... 14

Madde 48: B. Hak ehliyeti....................................................................................... 14

Madde 49: C. Fiil ehliyeti ........................................................................................ 14

I. Koşulu ....................................................................................... 14

Madde 50: II. Kullanılması .............................................................................. 15

Madde 51: D. Yerleşim yeri .................................................................................... 15

Madde 52: E. Kişiliğin sona ermesi......................................................................... 15

X

 

I. Sınırlı devam etme ..................................................................... 15

Madde 53: II. Malvarlığının tasfiyesi ............................................................... 15

Madde 54: III. Malvarlığının özgülenmesi ........................................................ 15

Madde 55: F. Saklı hükümler .................................................................................. 16

İkinci Bölüm

DERNEKLER

Madde 56: A. Kuruluşu ........................................................................................... 16

I. Tanımı ....................................................................................... 16

Madde 57: II. Dernek kurma hakkı .................................................................. 16

Madde 58: III. Tüzük ......................................................................................... 16

Madde 59: IV. Tüzel kişiliğin kazanılması ........................................................ 17

1. Kazanma anı .......................................................................... 17

Madde 60: 2. İnceleme ................................................................................. 17

Madde 61: 3. Dernek tüzüğünün ilânı .......................................................... 17

Madde 62: 4. İlk genel kurul toplantısı ........................................................ 18

Madde 63: B. Üyelik ............................................................................................... 18

I. Kazanılması ............................................................................... 18

1. Kural ...................................................................................... 18

Madde 64: 2. Koşulları ................................................................................ 18

Madde 65: II. Sona ermesi ............................................................................... 18

1. Kendiliğinden ........................................................................ 18

Madde 66: 2. Çıkma ile ................................................................................ 19

Madde 67: 3. Çıkarılma ile .......................................................................... 19

Madde 68: III. Kapsamı ..................................................................................... 19

1. Üyelerin hakları ..................................................................... 19

a. Eşitlik ilkesi ........................................................................ 19

Madde 69: b. Oy hakkı ............................................................................. 19

Madde 70: 2. Üyelerin yükümlülükleri ........................................................ 20

a. Ödenti verme borcu ............................................................ 20

Madde 71: b. Diğer yükümlülükler .......................................................... 20

Madde 72: C. Organlar ............................................................................................ 20

I. Genel olarak............................................................................... 20

Madde 73: II. Genel kurul ................................................................................ 20

XI

 

1. Niteliği ve oluşumu................................................................ 20

Madde 74: 2. Toplanması ............................................................................ 21

a. Olağan toplantı ................................................................... 21

Madde 75: b. Olağanüstü toplantı ............................................................ 21

Madde 76: c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar ............................ 21

Madde 77: 3. Toplantıya çağrı ..................................................................... 21

Madde 78: 4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı ...................................... 22

Madde 79: 5. Toplantı usulü ........................................................................ 22

Madde 80: 6. Genel kurulun görev ve yetkileri ........................................... 22

Madde 81: 7. Genel kurul kararları .............................................................. 23

a. Karar yeter sayısı................................................................ 23

Madde 82: b. Oy hakkından yoksunluk.................................................... 23

Madde 83: c. Kararın iptali ...................................................................... 23

Madde 84: III. Yönetim kurulu.......................................................................... 23

1.Oluşumu................................................................................. 23

Madde 85: 2. Görevleri ................................................................................ 24

Madde 86: IV. Denetim kurulu.......................................................................... 24

Madde 87: D. Sona erme ......................................................................................... 24

I. Kendiliğinden ............................................................................ 24

Madde 88: II. Genel kurul kararı ile................................................................. 25

Madde 89: III. Mahkeme kararı ile.................................................................... 25

Madde 90: E. Derneklerin faaliyetleri ..................................................................... 25

I. Genel olarak .............................................................................. 25

Madde 91: II. Uluslararası faaliyet................................................................... 25

1. Faaliyet serbestliği ................................................................. 25

Madde 92: 2. Yabancı dernekler .................................................................. 26

Madde 93: III. Yabancıların dernek kurma hakkı.............................................. 26

Madde 94: F. Derneklerin örgütlenmesi .................................................................. 27

I. Şube açmaları ............................................................................ 27

1. Kuruluşu ................................................................................ 27

Madde 95: 2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler ......................... 27

Madde 96: II. Üst kuruluşlar kurmaları ............................................................ 27

1. Federasyon............................................................................. 27

XII

 

Madde 97: 2. Konfederasyon ....................................................................... 27

Madde 98: 3. Ortak hükümler ...................................................................... 28

Madde 99: G. Dernek gelirleri ................................................................................ 28

Madde 100: H. Saklı hükümler................................................................................. 28

Üçüncü Bölüm

VAKIFLAR

Madde 101: A. Kuruluşu .......................................................................................... 28

I. Tanımı ....................................................................................... 28

Madde 102: II. Kuruluş şekli .............................................................................. 29

Madde 103: III. Temyiz ve iptal .......................................................................... 29

Madde 104: IV. Tescil ve ilân ............................................................................. 29

Madde 105: V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk .............................. 30

Madde 106: B. Vakıf senedi ..................................................................................... 30

I. İçeriği......................................................................................... 30

Madde 107: II. Noksanlıklar .............................................................................. 30

Madde 108: C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı .......................................... 31

Madde 109: D. Vakfın örgütü .................................................................................. 31

I. Genel olarak............................................................................... 31

Madde 110: II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı ..................................... 31

Madde 111: E. Denetim ............................................................................................ 32

Madde 112: F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi .................................. 32

I. Yönetimin değiştirilmesi ........................................................... 32

Madde 113: II. Amacın ve malların değiştirilmesi ............................................. 32

Madde 114: G. Yıllık rapor ...................................................................................... 33

Madde 115: H. Faaliyetten geçici alıkoyma ............................................................. 33

Madde 116: İ. Vakfın sona ermesi ............................................................................ 33

Madde 117: J. Diğer hükümler ................................................................................. 34

XIII

 

İKİNCİ KİTAP

AİLE HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

EVLİLİK HUKUKU

Birinci Bölüm

EVLENME

BİRİNCİ AYIRIM

NİŞANLILIK

Madde 118: A. Nişanlanma ...................................................................................... 35

Madde 119: B. Nişanlılığın hükümleri ..................................................................... 35

I. Dava hakkının bulunmaması ..................................................... 35

Madde 120: II. Nişanın bozulmasının sonuçları................................................. 35

1. Maddî tazminat ...................................................................... 35

Madde 121: 2. Manevî tazminat .................................................................... 36

Madde 122: III. Hediyelerin geri verilmesi ......................................................... 36

Madde 123: IV. Zamanaşımı ............................................................................... 36

İKİNCİ AYIRIM

EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

Madde 124: A. Ehliyetin koşulları ........................................................................... 36

I. Yaş............................................................................................. 36

Madde 125: II. Ayırt etme gücü ......................................................................... 37

Madde 126: III. Yasal temsilcinin izni ................................................................ 37

1. Küçükler hakkında ................................................................. 37

Madde 127: 2. Kısıtlılar hakkında.................................................................. 37

Madde 128: 3. Mahkemeye başvurma ........................................................... 37

Madde 129: B. Evlenme engelleri ............................................................................ 37

I. Hısımlık ..................................................................................... 37

Madde 130: II. Önceki evlilik ............................................................................ 38

1. Sona erdiğinin ispatı .............................................................. 38

a. Genel olarak....................................................................... 38

Madde 131: b. Gaiplik durumunda............................................................ 38

XIV

 

Madde 132: 2. Kadın için bekleme süresi ...................................................... 38

Madde 133: III. Akıl hastalığı ............................................................................. 38

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

Madde 134: A. Başvuru............................................................................................ 38

I. Başvuru makamı ........................................................................ 38

Madde 135: II. Şekli........................................................................................... 39

Madde 136: III. Belgeler ..................................................................................... 39

Madde 137: IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi.............................................. 39

Madde 138: V. Redde itiraz ve yargılama usulü ................................................ 39

Madde 139: B. Evlenme töreni ve tescil................................................................... 40

I. Koşulları .................................................................................... 40

1. Evlenme izni .......................................................................... 40

Madde 140: 2. Evlenmenin yapılamaması ..................................................... 40

Madde 141: II. Yapılışı ...................................................................................... 40

1. Tören yeri............................................................................... 40

Madde 142: 2. Törenin şekli .......................................................................... 40

Madde 143: 3. Aile cüzdanı ve dinî tören ...................................................... 41

Madde 144: C. Yönetmelik ...................................................................................... 41

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

BATIL OLAN EVLENMELER

Madde 145: A. Mutlak butlan .................................................................................. 41

I. Sebepleri .................................................................................... 41

Madde 146: II. Dava açma görevi ve hakkı........................................................ 41

Madde 147: III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması................................ 42

Madde 148: B. Nisbî butlan...................................................................................... 42

I. Eşlerin dava hakkı ..................................................................... 42

1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk .................................. 42

Madde 149: 2. Yanılma ................................................................................. 42

Madde 150: 3. Aldatma ................................................................................. 42

Madde 151: 4. Korkutma ............................................................................... 43

Madde 152: 5. Hak düşürücü süre ................................................................. 43

XV

 

Madde 153: II. Yasal temsilcinin dava hakkı ..................................................... 43

Madde 154: C. Butlanı gerektirmeyen sebepler ....................................................... 43

I. Bekleme süresine uymama ........................................................ 43

Madde 155: II. Şekil kurallarına uymama .......................................................... 43

Madde 156: D. Butlan kararı .................................................................................... 44

I. Genel olarak .............................................................................. 44

Madde 157: II. Sonuçları .................................................................................... 44

1. Çocuklar yönünden ................................................................ 44

Madde 158: 2. Eşler yönünden ...................................................................... 44

Madde 159: E. Mirasçıların dava hakkı .................................................................... 44

Madde 160: F. Yetki ve yargılama usulü .................................................................. 44

İkinci Bölüm

BOŞANMA

Madde 161: A. Boşanma sebepleri ........................................................................... 45

I. Zina............................................................................................ 45

Madde 162: II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış ........................ 45

Madde 163: III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ...................................... 45

Madde 164: IV. Terk ........................................................................................... 45

Madde 165: V. Akıl hastalığı ............................................................................. 46

Madde 166: VI. Evlilik birliğinin sarsılması ....................................................... 46

Madde 167: B. Dava ................................................................................................. 47

I. Konusu ...................................................................................... 47

Madde 168: II. Yetki .......................................................................................... 47

Madde 169: III. Geçici önlemler ......................................................................... 47

Madde 170: C. Karar ................................................................................................ 47

I. Boşanma veya ayrılık ................................................................ 47

Madde 171: II. Ayrılık süresi ............................................................................. 48

Madde 172: III. Ayrılık süresinin bitimi .............................................................. 48

Madde 173: IV. Boşanan kadının kişisel durumu ................................................ 48

Madde 174: V. Boşanmada tazminat ve nafaka ................................................. 48

1. Maddî ve manevî tazminat ..................................................... 48

Madde 175: 2. Yoksulluk nafakası ................................................................ 49

XVI

 

Madde 176: 3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi .................................. 49

Madde 177: 4. Yetki ...................................................................................... 49

Madde 178: 5.Zamanaşımı............................................................................ 49

Madde 179: VI. Mal rejiminin tasfiyesi............................................................... 50

1. Boşanma hâlinde.................................................................... 50

Madde 180: 2. Ayrılık hâlinde ....................................................................... 50

Madde 181: VII. Miras hakları ............................................................................. 50

Madde 182: VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları............................ 50

1. Hâkimin takdir yetkisi............................................................ 50

Madde 183: 2. Durumun değişmesi ............................................................... 51

Madde 184: D. Boşanmada yargılama usulü ............................................................ 51

Üçüncü Bölüm

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

Madde 185: A. Haklar ve yükümlülükler ................................................................. 51

I. Genel olarak............................................................................... 51

Madde 186: II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma ............ 52

Madde 187: III. Kadının soyadı........................................................................... 52

Madde 188: B. Birliğin temsili ................................................................................. 52

I. Eşlerin temsil yetkisi ................................................................. 52

Madde 189: II. Sorumluluk ................................................................................ 53

Madde 190: III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması....................... 53

Madde 191: IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi ................................................ 53

Madde 192: C. Eşlerin meslek ve işi ........................................................................ 53

Madde 193: D. Eşlerin hukukî işlemleri ................................................................... 54

I. Genel olarak............................................................................... 54

Madde 194: II. Aile konutu ................................................................................ 54

Madde 195: E. Birliğin korunması ........................................................................... 54

I. Genel olarak............................................................................... 54

Madde 196: II. Eşler birlikte yaşarken ............................................................... 55

Madde 197: III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi................................................. 55

Madde 198: IV. Borçlulara ait önlemler .............................................................. 55

Madde 199: V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması ................................................ 55

XVII

 

Madde 200: VI. Durumun değişmesi................................................................... 56

Madde 201: VII. Yetki.......................................................................................... 56

Dördüncü Bölüm

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 202: A. Yasal mal rejimi .............................................................................. 56

Madde 203: B. Mal rejimi sözleşmesi ...................................................................... 57

I. Sözleşmenin içeriği.................................................................... 57

Madde 204: II. Sözleşme ehliyeti....................................................................... 57

Madde 205: III. Sözleşmenin şekli ...................................................................... 57

Madde 206: C. Olağanüstü mal rejimi...................................................................... 57

I. Eşlerden birinin istemi ile .......................................................... 57

1. Karar ...................................................................................... 57

Madde 207: 2. Yetki ...................................................................................... 58

Madde 208: 3. Mal ayrılığına geçişten dönme ............................................... 58

Madde 209: II. Cebrî icra hâlinde ...................................................................... 58

1. İflâsta ..................................................................................... 58

Madde 210: 2. Hacizde .................................................................................. 58

Madde 211: 3. Eski rejime dönme ................................................................. 59

Madde 212: III. Önceki rejimin tasfiyesi............................................................. 59

Madde 213: D. Alacaklıların korunması .................................................................. 59

Madde 214: E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki ......................................... 59

Madde 215: F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi.................................. 60

Madde 216: G. Envanter .......................................................................................... 60

Madde 217: H. Eşler arasındaki borçlar ................................................................... 60

İKİNCİ AYIRIM

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

Madde 218: A. Mülkiyet .......................................................................................... 60

I. Kapsamı..................................................................................... 60

Madde 219: II. Edinilmiş mallar ........................................................................ 60

XVIII

 

Madde 220: III. Kişisel mallar ............................................................................. 61

1. Kanuna göre ........................................................................... 61

Madde 221: 2. Sözleşmeye göre .................................................................... 61

Madde 222: IV. İspat ........................................................................................... 61

Madde 223: B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf ...................................................... 62

Madde 224: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk .................................................... 62

Madde 225: D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ............................................... 62

I. Sona erme anı ............................................................................ 62

Madde 226: II. Malların geri alınması ve borçlar ............................................... 62

1. Genel olarak ........................................................................... 62

Madde 227: 2. Değer artış payı ...................................................................... 62

Madde 228: III. Eşlerin paylarının hesaplanması ................................................ 63

1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması .................... 63

Madde 229: 2. Eklenecek değerler ................................................................. 63

Madde 230: 3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında

denkleştirme ........................................................................... 64

Madde 231: 4. Artık değer ............................................................................. 64

Madde 232: IV. Değerin belirlenmesi ................................................................. 64

1. Sürüm değeri .......................................................................... 64

Madde 233: 2. Gelir değeri ............................................................................ 64

a. Genel olarak ....................................................................... 64

Madde 234: b. Özel hâller ......................................................................... 65

Madde 235: 3. Değerlendirme anı .................................................................. 65

Madde 236: V. Artık değere katılma .................................................................. 65

1. Kanuna göre ........................................................................... 65

Madde 237: 2. Sözleşmeye göre .................................................................... 65

a. Genel olarak ....................................................................... 65

Madde 238: b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal

ayrılığında .......................................................................... 66

Madde 239: VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi ................. 66

1. Ödeme ve ertelenmesi ............................................................ 66

Madde 240: 2. Aile konutu ve ev eşyası ........................................................ 66

Madde 241: 3. Üçüncü kişilere karşı dava ..................................................... 67

XIX

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

MAL AYRILIĞI

Madde 242: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf ..................................................... 67

Madde 243: B. Diğer hükümler................................................................................ 67

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

Madde 244: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf ..................................................... 68

I. Genel olarak .............................................................................. 68

Madde 245: II. İspat ........................................................................................... 68

Madde 246: B. Borçlardan sorumluluk .................................................................... 68

Madde 247: C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ............................................... 68

I. Sona erme anı ............................................................................ 68

Madde 248: II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi ........................ 68

1. Genel olarak........................................................................... 68

Madde 249: 2. Katkıdan doğan hak ............................................................... 69

Madde 250: III. Aileye özgülenen mallar ............................................................ 69

1. Kural ...................................................................................... 69

Madde 251: 2. Paylaşmaya aykırı davranışlar ............................................... 69

Madde 252: 3. Paylaştırma isteminin reddi.................................................... 69

Madde 253: 4. Paylaştırma yöntemi .............................................................. 70

Madde 254: IV. Aile konutu ve ev eşyası............................................................ 70

1. İptal veya boşanma hâlinde.................................................... 70

Madde 255: 2. Ölüm hâlinde ......................................................................... 70

BEŞİNCİ AYIRIM

MAL ORTAKLIĞI

Madde 256: A. Mülkiyet .......................................................................................... 71

I. Kapsamı..................................................................................... 71

Madde 257: II. Ortaklık malları ......................................................................... 71

1. Genel mal ortaklığı ................................................................ 71

Madde 258: 2. Sınırlı mal ortaklığı ................................................................ 72

a. Edinilmiş mallarda ortaklık ............................................... 72

Madde 259: b. Diğer mal ortaklıkları ........................................................ 72

XX

 

Madde 260: III. Kişisel mallar............................................................................. 72

Madde 261: IV. İspat........................................................................................... 72

Madde 262: B. Yönetim ve tasarruf ......................................................................... 72

I. Ortaklık mallarında.................................................................... 72

1. Olağan yönetim...................................................................... 72

Madde 263: 2. Olağanüstü yönetim ............................................................... 73

Madde 264: 3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası.......................... 73

Madde 265: 4. Mirasın kabulü veya reddi...................................................... 73

Madde 266: 5. Sorumluluk ve yönetim giderleri ........................................... 73

Madde 267: II. Kişisel mallar............................................................................. 74

Madde 268: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk .................................................... 74

I. Ortaklık borçları ........................................................................ 74

Madde 269: II. Kişisel borçlar............................................................................ 74

Madde 270: D. Eşler arasındaki borçlar ................................................................... 74

Madde 271: E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ............................................... 75

I. Sona erme anı ............................................................................ 75

Madde 272: II. Kişisel mala ekleme................................................................... 75

Madde 273: III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme ................ 75

Madde 274: IV. Değer artış payı ......................................................................... 75

Madde 275: V. Değer belirlenmesi .................................................................... 76

Madde 276: VI. Paylaşma ................................................................................... 76

1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde ................ 76 Madde 277: 2. Diğer hâllerde ........................................................................ 76

Madde 278: VII. Paylaşma usulü.......................................................................... 76

1. Kişisel mallar ......................................................................... 76

Madde 279: 2. Aile konutu ve ev eşyası ........................................................ 76

Madde 280: 3. Diğer malvarlığı değerleri ...................................................... 77

Madde 281: 4. Diğer paylaşma kuralları ........................................................ 77

XXI

 

İKİNCİ KISIM

HISIMLIK

Birinci Bölüm

SOYBAĞININ KURULMASI

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 282: A. Genel olarak soybağının kurulması ................................................. 77

Madde 283: B. Davada yetki ve yargılama usulü ..................................................... 78

I. Yetki .......................................................................................... 78

Madde 284: II. Yargılama usulü......................................................................... 78

İKİNCİ AYIRIM

KOCANIN BABALIĞI

Madde 285: A. Babalık karinesi ............................................................................... 78

Madde 286: B. Soybağının reddi .............................................................................. 78

I. Dava hakkı ................................................................................. 78

Madde 287: II. İspat ........................................................................................... 79

1. Evlilik içinde ana rahmine düşme .......................................... 79

Madde 288: 2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana

rahmine düşme ....................................................................... 79

Madde 289: III. Hak düşürücü süreler ................................................................. 79

Madde 290: C. Karinelerin çakışması ...................................................................... 80

Madde 291: D. Diğer ilgililerin dava hakkı .............................................................. 80

Madde 292: E. Sonradan evlenme ............................................................................ 80

I. Koşulu ....................................................................................... 80

Madde 293: II. Bildirim ..................................................................................... 80

Madde 294: III. İtiraz ve iptal .............................................................................. 81

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ

Madde 295: A. Tanıma ............................................................................................. 81

I. Koşulları ve şekli ....................................................................... 81

Madde 296: II. Bildirim ..................................................................................... 81

XXII

 

Madde 297: III. İptal davası ................................................................................ 82

1. Tanıyanın dava hakkı ................................................................ 82

Madde 298: 2. İlgililerin dava hakkı ................................................................. 82

a. Genel olarak ........................................................................... 82

Madde 299: b. İspat yükü .............................................................................. 82

Madde 300: 3. Hak düşürücü süreler ................................................................ 82

Madde 301: B. Babalık hükmü................................................................................. 83

I. Dava hakkı................................................................................. 83

Madde 302: II. Karine ........................................................................................ 83

Madde 303: III. Hak düşürücü süreler ................................................................. 83

Madde 304: IV. Ananın malî hakları ................................................................... 84

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

EVLÂT EDİNME

Madde 305: A. Küçüklerin evlât edinilmesi ............................................................. 85

I. Genel koşulları........................................................................... 85

Madde 306: II. Birlikte evlât edinme ................................................................. 85

Madde 307: III. Tek başına evlât edinme ............................................................ 85

Madde 308: IV. Küçüğün rızası ve yaşı .............................................................. 86

Madde 309: V. Ana ve babanın rızası ................................................................ 86

1. Şekil ....................................................................................... 86

Madde 310: 2. Zamanı ................................................................................... 86

Madde 311: 3. Rızanın aranmaması............................................................... 86

a. Koşulları ............................................................................ 86

Madde 312: b. Karar.................................................................................. 87

Madde 313: B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi ......................................... 87

Madde 314: C. Hükümleri ........................................................................................ 88

Madde 315: D. Şekil ve usul .................................................................................... 88

I. Genel olarak............................................................................... 88

Madde 316: II. Araştırma ................................................................................... 89

Madde 317: E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması ........................................................ 89

I. Sebepleri .................................................................................... 89

1. Rızanın bulunmaması............................................................. 89

XXIII

 

Madde 318: 2. Diğer noksanlıklar.................................................................. 89

Madde 319: II. Hak düşürücü süre ..................................................................... 90

Madde 320: F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık............................................................ 90

BEŞİNCİ AYIRIM

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

Madde 321: A. Soyadı.............................................................................................. 90

Madde 322: B. Karşılıklı yükümlülükler.................................................................. 91

Madde 323: C. Çocuk ile kişisel ilişki...................................................................... 91

I. Ana ve baba ile .......................................................................... 91

1. Kural ...................................................................................... 91

Madde 324: 2. Sınırları .................................................................................. 91

Madde 325: II. Üçüncü kişiler ile....................................................................... 92

Madde 326: III. Yetki .......................................................................................... 92

Madde 327: D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama ........................... 92

I. Kapsamı..................................................................................... 92

Madde 328: II. Süresi......................................................................................... 92

Madde 329: III. Dava hakkı................................................................................. 93

Madde 330: IV. Nafaka miktarının takdiri .......................................................... 93

Madde 331: V. Durumun değişmesi................................................................... 93

Madde 332: VI. Geçici önlemler ......................................................................... 93

1. Genel olarak.............................................................................. 93

Madde 333: 2. Babalığın tespitinden önce ........................................................ 94

Madde 334: VII. Güvence verilmesi..................................................................... 94

ALTINCI AYIRIM

VELÂYET

Madde 335: A. Genel olarak .................................................................................... 94

I. Koşullar ..................................................................................... 94

Madde 336: II. Ana ve baba evli ise................................................................... 94

Madde 337: III. Ana ve baba evli değilse ............................................................ 94

Madde 338: IV. Üvey çocuklar ........................................................................... 95

Madde 339: B. Velâyetin kapsamı ........................................................................... 95

I. Genel olarak .............................................................................. 95

XXIV

 

Madde 340: II. Eğitim ........................................................................................ 95

Madde 341: III. Dinî eğitim ................................................................................. 96

Madde 342: IV. Çocuğun temsil edilmesi ........................................................... 96

Madde 343: V. Çocuğun fiil ehliyeti .................................................................. 96

Madde 344: VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi ..................................................... 96

Madde 345: VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler ..................... 97

Madde 346: C. Çocuğun korunması ......................................................................... 97

I. Koruma önlemleri ...................................................................... 97

Madde 347: II. Çocukların yerleştirilmesi .......................................................... 97

Madde 348: III. Velâyetin kaldırılması................................................................ 97

1. Genel olarak ........................................................................... 97

Madde 349: 2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde ....................... 98

Madde 350: 3. Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve

babanın yükümlülükleri ......................................................... 98

Madde 351: IV. Durumun değişmesi ................................................................... 98

YEDİNCİ AYIRIM

ÇOCUK MALLARI

Madde 352: A. Yönetim ........................................................................................... 99

I. Genel olarak............................................................................... 99

Madde 353: II. Evlilik sona erince ..................................................................... 99

Madde 354: B. Kullanma hakkı ................................................................................ 99

Madde 355: C. Gelirlerin sarfı .................................................................................. 99

Madde 356: D. Çocuk mallarının kısmen sarfı ....................................................... 100

Madde 357: E. Çocuğun serbest malları ................................................................. 100

I. Kazandırmalar ......................................................................... 100

Madde 358: II. Saklı pay .................................................................................. 100

Madde 359: III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç .............. 100

Madde 360: F. Çocuk mallarının korunması ..................................................... 101

I. Önlemler .................................................................................. 101

Madde 361: II. Yönetimin ana ve babadan alınması ........................................ 101

Madde 362: G. Yönetimin sona ermesi .................................................................. 101

I. Malların devri .......................................................................... 101

Madde 363: II. Ana ve babanın sorumluluğu ................................................... 101

XXV

 

İkinci Bölüm

AİLE

BİRİNCİ AYIRIM

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 364: A. Nafaka yükümlüleri .......................................................................102

Madde 365: B. Dava hakkı.............

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   4. Baskı İçin Takdim................................................................................................. III

   5. Baskı İçin Takdim ...................................................................................................V

   İçindekiler ............................................................................................................... VII

   Kısaltmalar Listesi .................................................................................................. CIII

   TÜRK MEDENÎ KANUNU

   BAŞLANGIÇ

   Madde 1: A. Hukukun uygulanması ve kaynakları................................................ 3

   Madde 2: B. Hukukî ilişkilerin kapsamı ................................................................ 3

   I. Dürüst davranma ....................................................................... 3

   Madde 3: II. İyiniyet ...................................................................................... 3

   Madde 4: III. Hâkimin takdir yetkisi ............................................................... 4

   Madde 5: C. Genel nitelikli hükümler ................................................................... 4

   Madde 6: D. İspat kuralları .................................................................................... 4

   I. İspat yükü .................................................................................. 4

   Madde 7: II. Resmî belgelerle ispat................................................................ 4

   BİRİNCİ KİTAP

   KİŞİLER HUKUKU

   BİRİNCİ KISIM

   GERÇEK KİŞİLER

   Birinci Bölüm

   KİŞİLİK

   Madde 8: A. Genel olarak...................................................................................... 5

   I. Hak ehliyeti ............................................................................... 5

   Madde 9: II. Fiil ehliyeti ................................................................................ 5

   1. Kapsamı ................................................................................. 5

   Madde 10: 2. Koşulları ................................................................................ 5

   VIII

    

   a. Genel olarak ....................................................................... 5

   Madde 11: b. Erginlik .............................................................................. 5

   Madde 12: c. Ergin kılınma ..................................................................... 6

   Madde 13: d. Ayırt etme gücü ................................................................. 6

   Madde 14: III. Fiil ehliyetsizliği ........................................................................ 6

   1. Genel olarak ........................................................................... 6

   Madde 15: 2. Ayırt etme gücünün bulunmaması ......................................... 6

   Madde 16: 3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ....................... 6

   Madde 17: IV. Hısımlık ..................................................................................... 6

   1. Kan hısımlığı ......................................................................... 6

   Madde 18: 2. Kayın hısımlığı ...................................................................... 7

   Madde 19: V. Yerleşim yeri ............................................................................. 7

   1. Tanım ..................................................................................... 7

   Madde 20: 2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri ...................... 7

   Madde 21: 3. Yasal yerleşim yeri ................................................................ 7

   Madde 22: 4. Kurumlarda bulunma ............................................................. 8

   Madde 23: B. Kişiliğin korunması ........................................................................... 8

   I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı .......................................... 8

   Madde 24: II. Saldırıya karşı ............................................................................ 8

   1. İlke ......................................................................................... 8

   Madde 25: 2. Davalar ................................................................................... 8

   Madde 26: III. Ad üzerindeki hak ...................................................................... 9

   1. Adın korunması...................................................................... 9

   Madde 27: 2. Adın değiştirilmesi ................................................................. 9

   Madde 28: C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu .............................................................. 9

   I. Doğum ve ölüm ......................................................................... 9

   Madde 29: II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı .................................................... 10

   1. İspat yükü .............................................................................. 10

   Madde 30: 2. İspat araçları ........................................................................... 10

   a. Genel olarak ....................................................................... 10

   Madde 31: b. Ölüm karinesi ..................................................................... 10

   Madde 32: III. Gaiplik kararı ............................................................................. 10

   1. Genel olarak ........................................................................... 10

   IX

    

   Madde 33: 2. Yargılama usulü..................................................................... 11

   Madde 34: 3. İstemin düşmesi ..................................................................... 11

   Madde 35: 4. Hükmü ................................................................................... 11

   İkinci Bölüm

   KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

   Madde 36: A. Genel olarak...................................................................................... 11

   I.Sicil............................................................................................ 11

   Madde 37: II. Görevliler .................................................................................. 12

   Madde 38: III. Sorumluluk................................................................................ 12

   Madde 39: IV. Düzeltme ................................................................................... 12

   1. Genel olarak........................................................................... 12

   Madde 40: 2. Cinsiyet değişikliğinde .......................................................... 12

   Madde 41: B. Doğum kütüğü ............................................................................ 13

   I. Bildirme..................................................................................... 13

   Madde 42: II. Doğum kütüğünde değişiklikler ............................................... 13

   Madde 43: C. Ölüm kütüğü ..................................................................................... 13

   I. Ölümün bildirilmesi................................................................... 13

   Madde 44: II. Cesedi bulunamayan kişi ........................................................... 13

   Madde 45: III. Gaiplik kararı............................................................................. 14

   Madde 46: IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi ............................................ 14

   İKİNCİ KISIM

   TÜZEL KİŞİLER

   Birinci Bölüm

   GENEL HÜKÜMLER

   Madde 47: A. Tüzel kişilik ...................................................................................... 14

   Madde 48: B. Hak ehliyeti....................................................................................... 14

   Madde 49: C. Fiil ehliyeti ........................................................................................ 14

   I. Koşulu ....................................................................................... 14

   Madde 50: II. Kullanılması .............................................................................. 15

   Madde 51: D. Yerleşim yeri .................................................................................... 15

   Madde 52: E. Kişiliğin sona ermesi......................................................................... 15

   X

    

   I. Sınırlı devam etme ..................................................................... 15

   Madde 53: II. Malvarlığının tasfiyesi ............................................................... 15

   Madde 54: III. Malvarlığının özgülenmesi ........................................................ 15

   Madde 55: F. Saklı hükümler .................................................................................. 16

   İkinci Bölüm

   DERNEKLER

   Madde 56: A. Kuruluşu ........................................................................................... 16

   I. Tanımı ....................................................................................... 16

   Madde 57: II. Dernek kurma hakkı .................................................................. 16

   Madde 58: III. Tüzük ......................................................................................... 16

   Madde 59: IV. Tüzel kişiliğin kazanılması ........................................................ 17

   1. Kazanma anı .......................................................................... 17

   Madde 60: 2. İnceleme ................................................................................. 17

   Madde 61: 3. Dernek tüzüğünün ilânı .......................................................... 17

   Madde 62: 4. İlk genel kurul toplantısı ........................................................ 18

   Madde 63: B. Üyelik ............................................................................................... 18

   I. Kazanılması ............................................................................... 18

   1. Kural ...................................................................................... 18

   Madde 64: 2. Koşulları ................................................................................ 18

   Madde 65: II. Sona ermesi ............................................................................... 18

   1. Kendiliğinden ........................................................................ 18

   Madde 66: 2. Çıkma ile ................................................................................ 19

   Madde 67: 3. Çıkarılma ile .......................................................................... 19

   Madde 68: III. Kapsamı ..................................................................................... 19

   1. Üyelerin hakları ..................................................................... 19

   a. Eşitlik ilkesi ........................................................................ 19

   Madde 69: b. Oy hakkı ............................................................................. 19

   Madde 70: 2. Üyelerin yükümlülükleri ........................................................ 20

   a. Ödenti verme borcu ............................................................ 20

   Madde 71: b. Diğer yükümlülükler .......................................................... 20

   Madde 72: C. Organlar ............................................................................................ 20

   I. Genel olarak............................................................................... 20

   Madde 73: II. Genel kurul ................................................................................ 20

   XI

    

   1. Niteliği ve oluşumu................................................................ 20

   Madde 74: 2. Toplanması ............................................................................ 21

   a. Olağan toplantı ................................................................... 21

   Madde 75: b. Olağanüstü toplantı ............................................................ 21

   Madde 76: c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar ............................ 21

   Madde 77: 3. Toplantıya çağrı ..................................................................... 21

   Madde 78: 4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı ...................................... 22

   Madde 79: 5. Toplantı usulü ........................................................................ 22

   Madde 80: 6. Genel kurulun görev ve yetkileri ........................................... 22

   Madde 81: 7. Genel kurul kararları .............................................................. 23

   a. Karar yeter sayısı................................................................ 23

   Madde 82: b. Oy hakkından yoksunluk.................................................... 23

   Madde 83: c. Kararın iptali ...................................................................... 23

   Madde 84: III. Yönetim kurulu.......................................................................... 23

   1.Oluşumu................................................................................. 23

   Madde 85: 2. Görevleri ................................................................................ 24

   Madde 86: IV. Denetim kurulu.......................................................................... 24

   Madde 87: D. Sona erme ......................................................................................... 24

   I. Kendiliğinden ............................................................................ 24

   Madde 88: II. Genel kurul kararı ile................................................................. 25

   Madde 89: III. Mahkeme kararı ile.................................................................... 25

   Madde 90: E. Derneklerin faaliyetleri ..................................................................... 25

   I. Genel olarak .............................................................................. 25

   Madde 91: II. Uluslararası faaliyet................................................................... 25

   1. Faaliyet serbestliği ................................................................. 25

   Madde 92: 2. Yabancı dernekler .................................................................. 26

   Madde 93: III. Yabancıların dernek kurma hakkı.............................................. 26

   Madde 94: F. Derneklerin örgütlenmesi .................................................................. 27

   I. Şube açmaları ............................................................................ 27

   1. Kuruluşu ................................................................................ 27

   Madde 95: 2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler ......................... 27

   Madde 96: II. Üst kuruluşlar kurmaları ............................................................ 27

   1. Federasyon............................................................................. 27

   XII

    

   Madde 97: 2. Konfederasyon ....................................................................... 27

   Madde 98: 3. Ortak hükümler ...................................................................... 28

   Madde 99: G. Dernek gelirleri ................................................................................ 28

   Madde 100: H. Saklı hükümler................................................................................. 28

   Üçüncü Bölüm

   VAKIFLAR

   Madde 101: A. Kuruluşu .......................................................................................... 28

   I. Tanımı ....................................................................................... 28

   Madde 102: II. Kuruluş şekli .............................................................................. 29

   Madde 103: III. Temyiz ve iptal .......................................................................... 29

   Madde 104: IV. Tescil ve ilân ............................................................................. 29

   Madde 105: V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk .............................. 30

   Madde 106: B. Vakıf senedi ..................................................................................... 30

   I. İçeriği......................................................................................... 30

   Madde 107: II. Noksanlıklar .............................................................................. 30

   Madde 108: C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı .......................................... 31

   Madde 109: D. Vakfın örgütü .................................................................................. 31

   I. Genel olarak............................................................................... 31

   Madde 110: II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı ..................................... 31

   Madde 111: E. Denetim ............................................................................................ 32

   Madde 112: F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi .................................. 32

   I. Yönetimin değiştirilmesi ........................................................... 32

   Madde 113: II. Amacın ve malların değiştirilmesi ............................................. 32

   Madde 114: G. Yıllık rapor ...................................................................................... 33

   Madde 115: H. Faaliyetten geçici alıkoyma ............................................................. 33

   Madde 116: İ. Vakfın sona ermesi ............................................................................ 33

   Madde 117: J. Diğer hükümler ................................................................................. 34

   XIII

    

   İKİNCİ KİTAP

   AİLE HUKUKU

   BİRİNCİ KISIM

   EVLİLİK HUKUKU

   Birinci Bölüm

   EVLENME

   BİRİNCİ AYIRIM

   NİŞANLILIK

   Madde 118: A. Nişanlanma ...................................................................................... 35

   Madde 119: B. Nişanlılığın hükümleri ..................................................................... 35

   I. Dava hakkının bulunmaması ..................................................... 35

   Madde 120: II. Nişanın bozulmasının sonuçları................................................. 35

   1. Maddî tazminat ...................................................................... 35

   Madde 121: 2. Manevî tazminat .................................................................... 36

   Madde 122: III. Hediyelerin geri verilmesi ......................................................... 36

   Madde 123: IV. Zamanaşımı ............................................................................... 36

   İKİNCİ AYIRIM

   EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

   Madde 124: A. Ehliyetin koşulları ........................................................................... 36

   I. Yaş............................................................................................. 36

   Madde 125: II. Ayırt etme gücü ......................................................................... 37

   Madde 126: III. Yasal temsilcinin izni ................................................................ 37

   1. Küçükler hakkında ................................................................. 37

   Madde 127: 2. Kısıtlılar hakkında.................................................................. 37

   Madde 128: 3. Mahkemeye başvurma ........................................................... 37

   Madde 129: B. Evlenme engelleri ............................................................................ 37

   I. Hısımlık ..................................................................................... 37

   Madde 130: II. Önceki evlilik ............................................................................ 38

   1. Sona erdiğinin ispatı .............................................................. 38

   a. Genel olarak....................................................................... 38

   Madde 131: b. Gaiplik durumunda............................................................ 38

   XIV

    

   Madde 132: 2. Kadın için bekleme süresi ...................................................... 38

   Madde 133: III. Akıl hastalığı ............................................................................. 38

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

   Madde 134: A. Başvuru............................................................................................ 38

   I. Başvuru makamı ........................................................................ 38

   Madde 135: II. Şekli........................................................................................... 39

   Madde 136: III. Belgeler ..................................................................................... 39

   Madde 137: IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi.............................................. 39

   Madde 138: V. Redde itiraz ve yargılama usulü ................................................ 39

   Madde 139: B. Evlenme töreni ve tescil................................................................... 40

   I. Koşulları .................................................................................... 40

   1. Evlenme izni .......................................................................... 40

   Madde 140: 2. Evlenmenin yapılamaması ..................................................... 40

   Madde 141: II. Yapılışı ...................................................................................... 40

   1. Tören yeri............................................................................... 40

   Madde 142: 2. Törenin şekli .......................................................................... 40

   Madde 143: 3. Aile cüzdanı ve dinî tören ...................................................... 41

   Madde 144: C. Yönetmelik ...................................................................................... 41

   DÖRDÜNCÜ AYIRIM

   BATIL OLAN EVLENMELER

   Madde 145: A. Mutlak butlan .................................................................................. 41

   I. Sebepleri .................................................................................... 41

   Madde 146: II. Dava açma görevi ve hakkı........................................................ 41

   Madde 147: III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması................................ 42

   Madde 148: B. Nisbî butlan...................................................................................... 42

   I. Eşlerin dava hakkı ..................................................................... 42

   1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk .................................. 42

   Madde 149: 2. Yanılma ................................................................................. 42

   Madde 150: 3. Aldatma ................................................................................. 42

   Madde 151: 4. Korkutma ............................................................................... 43

   Madde 152: 5. Hak düşürücü süre ................................................................. 43

   XV

    

   Madde 153: II. Yasal temsilcinin dava hakkı ..................................................... 43

   Madde 154: C. Butlanı gerektirmeyen sebepler ....................................................... 43

   I. Bekleme süresine uymama ........................................................ 43

   Madde 155: II. Şekil kurallarına uymama .......................................................... 43

   Madde 156: D. Butlan kararı .................................................................................... 44

   I. Genel olarak .............................................................................. 44

   Madde 157: II. Sonuçları .................................................................................... 44

   1. Çocuklar yönünden ................................................................ 44

   Madde 158: 2. Eşler yönünden ...................................................................... 44

   Madde 159: E. Mirasçıların dava hakkı .................................................................... 44

   Madde 160: F. Yetki ve yargılama usulü .................................................................. 44

   İkinci Bölüm

   BOŞANMA

   Madde 161: A. Boşanma sebepleri ........................................................................... 45

   I. Zina............................................................................................ 45

   Madde 162: II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış ........................ 45

   Madde 163: III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ...................................... 45

   Madde 164: IV. Terk ........................................................................................... 45

   Madde 165: V. Akıl hastalığı ............................................................................. 46

   Madde 166: VI. Evlilik birliğinin sarsılması ....................................................... 46

   Madde 167: B. Dava ................................................................................................. 47

   I. Konusu ...................................................................................... 47

   Madde 168: II. Yetki .......................................................................................... 47

   Madde 169: III. Geçici önlemler ......................................................................... 47

   Madde 170: C. Karar ................................................................................................ 47

   I. Boşanma veya ayrılık ................................................................ 47

   Madde 171: II. Ayrılık süresi ............................................................................. 48

   Madde 172: III. Ayrılık süresinin bitimi .............................................................. 48

   Madde 173: IV. Boşanan kadının kişisel durumu ................................................ 48

   Madde 174: V. Boşanmada tazminat ve nafaka ................................................. 48

   1. Maddî ve manevî tazminat ..................................................... 48

   Madde 175: 2. Yoksulluk nafakası ................................................................ 49

   XVI

    

   Madde 176: 3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi .................................. 49

   Madde 177: 4. Yetki ...................................................................................... 49

   Madde 178: 5.Zamanaşımı............................................................................ 49

   Madde 179: VI. Mal rejiminin tasfiyesi............................................................... 50

   1. Boşanma hâlinde.................................................................... 50

   Madde 180: 2. Ayrılık hâlinde ....................................................................... 50

   Madde 181: VII. Miras hakları ............................................................................. 50

   Madde 182: VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları............................ 50

   1. Hâkimin takdir yetkisi............................................................ 50

   Madde 183: 2. Durumun değişmesi ............................................................... 51

   Madde 184: D. Boşanmada yargılama usulü ............................................................ 51

   Üçüncü Bölüm

   EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

   Madde 185: A. Haklar ve yükümlülükler ................................................................. 51

   I. Genel olarak............................................................................... 51

   Madde 186: II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma ............ 52

   Madde 187: III. Kadının soyadı........................................................................... 52

   Madde 188: B. Birliğin temsili ................................................................................. 52

   I. Eşlerin temsil yetkisi ................................................................. 52

   Madde 189: II. Sorumluluk ................................................................................ 53

   Madde 190: III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması....................... 53

   Madde 191: IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi ................................................ 53

   Madde 192: C. Eşlerin meslek ve işi ........................................................................ 53

   Madde 193: D. Eşlerin hukukî işlemleri ................................................................... 54

   I. Genel olarak............................................................................... 54

   Madde 194: II. Aile konutu ................................................................................ 54

   Madde 195: E. Birliğin korunması ........................................................................... 54

   I. Genel olarak............................................................................... 54

   Madde 196: II. Eşler birlikte yaşarken ............................................................... 55

   Madde 197: III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi................................................. 55

   Madde 198: IV. Borçlulara ait önlemler .............................................................. 55

   Madde 199: V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması ................................................ 55

   XVII

    

   Madde 200: VI. Durumun değişmesi................................................................... 56

   Madde 201: VII. Yetki.......................................................................................... 56

   Dördüncü Bölüm

   EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

   BİRİNCİ AYIRIM

   GENEL HÜKÜMLER

   Madde 202: A. Yasal mal rejimi .............................................................................. 56

   Madde 203: B. Mal rejimi sözleşmesi ...................................................................... 57

   I. Sözleşmenin içeriği.................................................................... 57

   Madde 204: II. Sözleşme ehliyeti....................................................................... 57

   Madde 205: III. Sözleşmenin şekli ...................................................................... 57

   Madde 206: C. Olağanüstü mal rejimi...................................................................... 57

   I. Eşlerden birinin istemi ile .......................................................... 57

   1. Karar ...................................................................................... 57

   Madde 207: 2. Yetki ...................................................................................... 58

   Madde 208: 3. Mal ayrılığına geçişten dönme ............................................... 58

   Madde 209: II. Cebrî icra hâlinde ...................................................................... 58

   1. İflâsta ..................................................................................... 58

   Madde 210: 2. Hacizde .................................................................................. 58

   Madde 211: 3. Eski rejime dönme ................................................................. 59

   Madde 212: III. Önceki rejimin tasfiyesi............................................................. 59

   Madde 213: D. Alacaklıların korunması .................................................................. 59

   Madde 214: E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki ......................................... 59

   Madde 215: F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi.................................. 60

   Madde 216: G. Envanter .......................................................................................... 60

   Madde 217: H. Eşler arasındaki borçlar ................................................................... 60

   İKİNCİ AYIRIM

   EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

   Madde 218: A. Mülkiyet .......................................................................................... 60

   I. Kapsamı..................................................................................... 60

   Madde 219: II. Edinilmiş mallar ........................................................................ 60

   XVIII

    

   Madde 220: III. Kişisel mallar ............................................................................. 61

   1. Kanuna göre ........................................................................... 61

   Madde 221: 2. Sözleşmeye göre .................................................................... 61

   Madde 222: IV. İspat ........................................................................................... 61

   Madde 223: B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf ...................................................... 62

   Madde 224: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk .................................................... 62

   Madde 225: D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ............................................... 62

   I. Sona erme anı ............................................................................ 62

   Madde 226: II. Malların geri alınması ve borçlar ............................................... 62

   1. Genel olarak ........................................................................... 62

   Madde 227: 2. Değer artış payı ...................................................................... 62

   Madde 228: III. Eşlerin paylarının hesaplanması ................................................ 63

   1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması .................... 63

   Madde 229: 2. Eklenecek değerler ................................................................. 63

   Madde 230: 3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında

   denkleştirme ........................................................................... 64

   Madde 231: 4. Artık değer ............................................................................. 64

   Madde 232: IV. Değerin belirlenmesi ................................................................. 64

   1. Sürüm değeri .......................................................................... 64

   Madde 233: 2. Gelir değeri ............................................................................ 64

   a. Genel olarak ....................................................................... 64

   Madde 234: b. Özel hâller ......................................................................... 65

   Madde 235: 3. Değerlendirme anı .................................................................. 65

   Madde 236: V. Artık değere katılma .................................................................. 65

   1. Kanuna göre ........................................................................... 65

   Madde 237: 2. Sözleşmeye göre .................................................................... 65

   a. Genel olarak ....................................................................... 65

   Madde 238: b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal

   ayrılığında .......................................................................... 66

   Madde 239: VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi ................. 66

   1. Ödeme ve ertelenmesi ............................................................ 66

   Madde 240: 2. Aile konutu ve ev eşyası ........................................................ 66

   Madde 241: 3. Üçüncü kişilere karşı dava ..................................................... 67

   XIX

    

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   MAL AYRILIĞI

   Madde 242: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf ..................................................... 67

   Madde 243: B. Diğer hükümler................................................................................ 67

   DÖRDÜNCÜ AYIRIM

   PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

   Madde 244: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf ..................................................... 68

   I. Genel olarak .............................................................................. 68

   Madde 245: II. İspat ........................................................................................... 68

   Madde 246: B. Borçlardan sorumluluk .................................................................... 68

   Madde 247: C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ............................................... 68

   I. Sona erme anı ............................................................................ 68

   Madde 248: II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi ........................ 68

   1. Genel olarak........................................................................... 68

   Madde 249: 2. Katkıdan doğan hak ............................................................... 69

   Madde 250: III. Aileye özgülenen mallar ............................................................ 69

   1. Kural ...................................................................................... 69

   Madde 251: 2. Paylaşmaya aykırı davranışlar ............................................... 69

   Madde 252: 3. Paylaştırma isteminin reddi.................................................... 69

   Madde 253: 4. Paylaştırma yöntemi .............................................................. 70

   Madde 254: IV. Aile konutu ve ev eşyası............................................................ 70

   1. İptal veya boşanma hâlinde.................................................... 70

   Madde 255: 2. Ölüm hâlinde ......................................................................... 70

   BEŞİNCİ AYIRIM

   MAL ORTAKLIĞI

   Madde 256: A. Mülkiyet .......................................................................................... 71

   I. Kapsamı..................................................................................... 71

   Madde 257: II. Ortaklık malları ......................................................................... 71

   1. Genel mal ortaklığı ................................................................ 71

   Madde 258: 2. Sınırlı mal ortaklığı ................................................................ 72

   a. Edinilmiş mallarda ortaklık ............................................... 72

   Madde 259: b. Diğer mal ortaklıkları ........................................................ 72

   XX

    

   Madde 260: III. Kişisel mallar............................................................................. 72

   Madde 261: IV. İspat........................................................................................... 72

   Madde 262: B. Yönetim ve tasarruf ......................................................................... 72

   I. Ortaklık mallarında.................................................................... 72

   1. Olağan yönetim...................................................................... 72

   Madde 263: 2. Olağanüstü yönetim ............................................................... 73

   Madde 264: 3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası.......................... 73

   Madde 265: 4. Mirasın kabulü veya reddi...................................................... 73

   Madde 266: 5. Sorumluluk ve yönetim giderleri ........................................... 73

   Madde 267: II. Kişisel mallar............................................................................. 74

   Madde 268: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk .................................................... 74

   I. Ortaklık borçları ........................................................................ 74

   Madde 269: II. Kişisel borçlar............................................................................ 74

   Madde 270: D. Eşler arasındaki borçlar ................................................................... 74

   Madde 271: E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ............................................... 75

   I. Sona erme anı ............................................................................ 75

   Madde 272: II. Kişisel mala ekleme................................................................... 75

   Madde 273: III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme ................ 75

   Madde 274: IV. Değer artış payı ......................................................................... 75

   Madde 275: V. Değer belirlenmesi .................................................................... 76

   Madde 276: VI. Paylaşma ................................................................................... 76

   1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde ................ 76 Madde 277: 2. Diğer hâllerde ........................................................................ 76

   Madde 278: VII. Paylaşma usulü.......................................................................... 76

   1. Kişisel mallar ......................................................................... 76

   Madde 279: 2. Aile konutu ve ev eşyası ........................................................ 76

   Madde 280: 3. Diğer malvarlığı değerleri ...................................................... 77

   Madde 281: 4. Diğer paylaşma kuralları ........................................................ 77

   XXI

    

   İKİNCİ KISIM

   HISIMLIK

   Birinci Bölüm

   SOYBAĞININ KURULMASI

   BİRİNCİ AYIRIM

   GENEL HÜKÜMLER

   Madde 282: A. Genel olarak soybağının kurulması ................................................. 77

   Madde 283: B. Davada yetki ve yargılama usulü ..................................................... 78

   I. Yetki .......................................................................................... 78

   Madde 284: II. Yargılama usulü......................................................................... 78

   İKİNCİ AYIRIM

   KOCANIN BABALIĞI

   Madde 285: A. Babalık karinesi ............................................................................... 78

   Madde 286: B. Soybağının reddi .............................................................................. 78

   I. Dava hakkı ................................................................................. 78

   Madde 287: II. İspat ........................................................................................... 79

   1. Evlilik içinde ana rahmine düşme .......................................... 79

   Madde 288: 2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana

   rahmine düşme ....................................................................... 79

   Madde 289: III. Hak düşürücü süreler ................................................................. 79

   Madde 290: C. Karinelerin çakışması ...................................................................... 80

   Madde 291: D. Diğer ilgililerin dava hakkı .............................................................. 80

   Madde 292: E. Sonradan evlenme ............................................................................ 80

   I. Koşulu ....................................................................................... 80

   Madde 293: II. Bildirim ..................................................................................... 80

   Madde 294: III. İtiraz ve iptal .............................................................................. 81

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ

   Madde 295: A. Tanıma ............................................................................................. 81

   I. Koşulları ve şekli ....................................................................... 81

   Madde 296: II. Bildirim ..................................................................................... 81

   XXII

    

   Madde 297: III. İptal davası ................................................................................ 82

   1. Tanıyanın dava hakkı ................................................................ 82

   Madde 298: 2. İlgililerin dava hakkı ................................................................. 82

   a. Genel olarak ........................................................................... 82

   Madde 299: b. İspat yükü .............................................................................. 82

   Madde 300: 3. Hak düşürücü süreler ................................................................ 82

   Madde 301: B. Babalık hükmü................................................................................. 83

   I. Dava hakkı................................................................................. 83

   Madde 302: II. Karine ........................................................................................ 83

   Madde 303: III. Hak düşürücü süreler ................................................................. 83

   Madde 304: IV. Ananın malî hakları ................................................................... 84

   DÖRDÜNCÜ AYIRIM

   EVLÂT EDİNME

   Madde 305: A. Küçüklerin evlât edinilmesi ............................................................. 85

   I. Genel koşulları........................................................................... 85

   Madde 306: II. Birlikte evlât edinme ................................................................. 85

   Madde 307: III. Tek başına evlât edinme ............................................................ 85

   Madde 308: IV. Küçüğün rızası ve yaşı .............................................................. 86

   Madde 309: V. Ana ve babanın rızası ................................................................ 86

   1. Şekil ....................................................................................... 86

   Madde 310: 2. Zamanı ................................................................................... 86

   Madde 311: 3. Rızanın aranmaması............................................................... 86

   a. Koşulları ............................................................................ 86

   Madde 312: b. Karar.................................................................................. 87

   Madde 313: B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi ......................................... 87

   Madde 314: C. Hükümleri ........................................................................................ 88

   Madde 315: D. Şekil ve usul .................................................................................... 88

   I. Genel olarak............................................................................... 88

   Madde 316: II. Araştırma ................................................................................... 89

   Madde 317: E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması ........................................................ 89

   I. Sebepleri .................................................................................... 89

   1. Rızanın bulunmaması............................................................. 89

   XXIII

    

   Madde 318: 2. Diğer noksanlıklar.................................................................. 89

   Madde 319: II. Hak düşürücü süre ..................................................................... 90

   Madde 320: F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık............................................................ 90

   BEŞİNCİ AYIRIM

   SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

   Madde 321: A. Soyadı.............................................................................................. 90

   Madde 322: B. Karşılıklı yükümlülükler.................................................................. 91

   Madde 323: C. Çocuk ile kişisel ilişki...................................................................... 91

   I. Ana ve baba ile .......................................................................... 91

   1. Kural ...................................................................................... 91

   Madde 324: 2. Sınırları .................................................................................. 91

   Madde 325: II. Üçüncü kişiler ile....................................................................... 92

   Madde 326: III. Yetki .......................................................................................... 92

   Madde 327: D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama ........................... 92

   I. Kapsamı..................................................................................... 92

   Madde 328: II. Süresi......................................................................................... 92

   Madde 329: III. Dava hakkı................................................................................. 93

   Madde 330: IV. Nafaka miktarının takdiri .......................................................... 93

   Madde 331: V. Durumun değişmesi................................................................... 93

   Madde 332: VI. Geçici önlemler ......................................................................... 93

   1. Genel olarak.............................................................................. 93

   Madde 333: 2. Babalığın tespitinden önce ........................................................ 94

   Madde 334: VII. Güvence verilmesi..................................................................... 94

   ALTINCI AYIRIM

   VELÂYET

   Madde 335: A. Genel olarak .................................................................................... 94

   I. Koşullar ..................................................................................... 94

   Madde 336: II. Ana ve baba evli ise................................................................... 94

   Madde 337: III. Ana ve baba evli değilse ............................................................ 94

   Madde 338: IV. Üvey çocuklar ........................................................................... 95

   Madde 339: B. Velâyetin kapsamı ........................................................................... 95

   I. Genel olarak .............................................................................. 95

   XXIV

    

   Madde 340: II. Eğitim ........................................................................................ 95

   Madde 341: III. Dinî eğitim ................................................................................. 96

   Madde 342: IV. Çocuğun temsil edilmesi ........................................................... 96

   Madde 343: V. Çocuğun fiil ehliyeti .................................................................. 96

   Madde 344: VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi ..................................................... 96

   Madde 345: VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler ..................... 97

   Madde 346: C. Çocuğun korunması ......................................................................... 97

   I. Koruma önlemleri ...................................................................... 97

   Madde 347: II. Çocukların yerleştirilmesi .......................................................... 97

   Madde 348: III. Velâyetin kaldırılması................................................................ 97

   1. Genel olarak ........................................................................... 97

   Madde 349: 2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde ....................... 98

   Madde 350: 3. Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve

   babanın yükümlülükleri ......................................................... 98

   Madde 351: IV. Durumun değişmesi ................................................................... 98

   YEDİNCİ AYIRIM

   ÇOCUK MALLARI

   Madde 352: A. Yönetim ........................................................................................... 99

   I. Genel olarak............................................................................... 99

   Madde 353: II. Evlilik sona erince ..................................................................... 99

   Madde 354: B. Kullanma hakkı ................................................................................ 99

   Madde 355: C. Gelirlerin sarfı .................................................................................. 99

   Madde 356: D. Çocuk mallarının kısmen sarfı ....................................................... 100

   Madde 357: E. Çocuğun serbest malları ................................................................. 100

   I. Kazandırmalar ......................................................................... 100

   Madde 358: II. Saklı pay .................................................................................. 100

   Madde 359: III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç .............. 100

   Madde 360: F. Çocuk mallarının korunması ..................................................... 101

   I. Önlemler .................................................................................. 101

   Madde 361: II. Yönetimin ana ve babadan alınması ........................................ 101

   Madde 362: G. Yönetimin sona ermesi .................................................................. 101

   I. Malların devri .......................................................................... 101

   Madde 363: II. Ana ve babanın sorumluluğu ................................................... 101

   XXV

    

   İkinci Bölüm

   AİLE

   BİRİNCİ AYIRIM

   NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

   Madde 364: A. Nafaka yükümlüleri .......................................................................102

   Madde 365: B. Dava hakkı.............

   Stok Kodu
   :
   9789753688109
   Boyut
   :
   13.5X19.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   814
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2022
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   Enzo
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   225,00   
   225,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat