Sepetim (0) Toplam: 0,00

Şemalarla Medeni Usul Hukuku2. Baskı

Liste Fiyatı : 250,00
İndirimli Fiyat : 237,50
Kazancınız : 12,50
Taksitli fiyat : 1 x 237,50
9789753689991
604060
Şemalarla Medeni Usul Hukuku
Şemalarla Medeni Usul Hukuku 2. Baskı
237.50

İÇİNDEKİLER

1. Medeni Usul Hukuku Kavramı 1

2. Modern Türk Medeni Usul Hukukunun Gelişimi 2

3. Yargı Yolları . 3

4. Mahkemeler; Genel Mahkemeler . 4

5. Mahkemelerin Kuruluşu ve İş Dağılımı . 5

6. İhtisaslaşma Amacıyla İş Dağılımı . 6

7. Aile Mahkemesi 7

8. Asliye Ticaret Mahkemesi 8

9. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi . 9

10. İcra Mahkemesi 10

11. İş Mahkemesi 11

12. Kadastro Mahkemesi 12

13. Tüketici Mahkemesi . 13

14. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı; Sonuçları . 14

15. Genel Yetki Kuralları . 15

16. Seçimlik Yetki Kuralları . 16

17. Kesin Yetki Kuralları . 17

18. Yetki Sözleşmesi 18

19. Hakimin Yasaklılığı ve Reddi (Karşılaştırma) . 19

20. Hakimin Yasaklılığı ve Reddi-Bilirkişinin Yasaklılığı ve Reddi . 20

21. Hakimin Hukuki Sorumluluğu . 21

22. Hakimin Hukuki Sorumluluğu-Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu . 22

23. Tasarruf İlkesi . 23

24. Taraflarca Hazırlama ve Teksif İlkeleri, Davayı Aydınlatma Ödevi . 24

25. Aleniyet İlkesi 25

26. Usuli Dürüstlük 26

27. Usul Ekonomisi İlkesi 27

28. Hukuki Dinlenilme Hakkı 28

29. Yargılamanın Sevk ve İdaresi 29

30. Hukukun Uygulanması . 30

31. Taraf Ehliyeti 31

32. Dava Ehliyeti-Kanuni Temsil . 32

33. Davaya Vekalet 1 . 33

34. Davaya Vekalet 2 . 34

35. İhtiyari Dava Arkadaşlığı . 35

36. Mecburi Dava Arkadaşlığı . 36

37. Davanın İhbarı 37

38. Fer’i Müdahale . 38

39. Asli Müdahale 39

40. Fer’i Müdahale-Asli Müdahale (Karşılaştırma) . 40

41. Süreler-1 Sürelerin Niteliği, Belirlenmesi 41

42. Süreler-2 Başlangıcı, İşlemesi, Bitimi 42

43. Süreler-3 Haftalık, Aylık, Yıllık ve Günlük Süreler 43

44. Eski Hale Getirme 44

45. Adli Tatil 45

46. Dava Türleri 46

47. Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava 47

48. Dava Şartları . 48

49. Genel Olarak İlk Derece Yargısı ve Davanın Aşamaları . 49

50. Dilekçeler Aşaması . 50

51. Dava Konusunun Devri 51

52. Tarafta İradi Değişiklik (HMK m.124) 52

53. Duruşma Düzeni, Kayıt ve Yayın Yasağı 53

54. Islah 54

55. Adli Yardım 55

56. Basit Yargılama Usulü . 56

57. Çekişmesiz Yargı Usulü . 57

58. Çekişmeli Yargı/Çekişmesiz Yargı Benzerlikler ve Farklılıklar 58

59. Davaya Son Veren Taraf işlemleri . 59

60. Hukuk Yargısında Karar Türleri 60

61. İspat Hukukuna İlişkin Üç Temel Soru 61

62. İkrar-1 . 62

63. İkrar-2 . 63

64. Hukuki İşlemin İspatı – I; Senetle (Kesin Delille) İspat Zorunluluğu – Ana Kural . 64

65. Hukuki İşlemin İspatı – II; Senetle İspat Zorunluluğu ve İstisnaları . 65

66. Hukuki İşlemin İspatı – III; (i.) Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu- İstisnaları; (ii.) Senetlerin İspat Gücü; (iii.) İmza Atamayanların Durumu . 66

67. Senette Tahrifat ve Sahtelik 67

68. Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve Sınırları-1 Sebepler 68

69. Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve Sınırları-2 Usulü ve Haksız Yere Çekinmenin Yaptırımı 69

70. Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve Sınırları-3 Uygulama Alanı Bulduğu ya da Bulmadığı Diğer Haller 70

71. Bilirkişi İncelemesi-I Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve Bilirkişinin Görevlendirilmesi . 71

72. Bilirkişi İncelemesi-II Bilirkişi Görüşünün Hazırlanması ve Değerlendirilmesi . 72

73. Uzman Görüşü 73

74. HMK'da Sessiz Kalma 74

75. HMK'da Karşı Koyma Engel Olma 75

76. Kanun Yolları Genel Şema . 76

77. Kanun Yolları II – İstinaf . 77

78. İstinaf Aşamasında Yapılabilecek/Yapılamayacak İşlemler 78

79. İstinaf ve Temyiz Kanun Yolları Arasındaki Temel Benzerlik ve Farklılıklar 79

80. Yargılamanın İadesi-Sebepler 80

81. Yargılamanın İadesi-Usulü . 81

82. İhtiyati Tedbirler – I; Kavram, Yargılama, Kanun Yolları 82

83. İhtiyati Tedbirler – II; Uygulanması, Tamamlayıcı İşlem, İtiraz, Teminat 83

84. İhtiyati Tedbirler – III; Tedbire Muhalefet, Haksız Tedbirden Sorumluluk 84

85. Delil Tespiti 85

KAYNAKÇA 87

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   1. Medeni Usul Hukuku Kavramı 1

   2. Modern Türk Medeni Usul Hukukunun Gelişimi 2

   3. Yargı Yolları . 3

   4. Mahkemeler; Genel Mahkemeler . 4

   5. Mahkemelerin Kuruluşu ve İş Dağılımı . 5

   6. İhtisaslaşma Amacıyla İş Dağılımı . 6

   7. Aile Mahkemesi 7

   8. Asliye Ticaret Mahkemesi 8

   9. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi . 9

   10. İcra Mahkemesi 10

   11. İş Mahkemesi 11

   12. Kadastro Mahkemesi 12

   13. Tüketici Mahkemesi . 13

   14. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı; Sonuçları . 14

   15. Genel Yetki Kuralları . 15

   16. Seçimlik Yetki Kuralları . 16

   17. Kesin Yetki Kuralları . 17

   18. Yetki Sözleşmesi 18

   19. Hakimin Yasaklılığı ve Reddi (Karşılaştırma) . 19

   20. Hakimin Yasaklılığı ve Reddi-Bilirkişinin Yasaklılığı ve Reddi . 20

   21. Hakimin Hukuki Sorumluluğu . 21

   22. Hakimin Hukuki Sorumluluğu-Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu . 22

   23. Tasarruf İlkesi . 23

   24. Taraflarca Hazırlama ve Teksif İlkeleri, Davayı Aydınlatma Ödevi . 24

   25. Aleniyet İlkesi 25

   26. Usuli Dürüstlük 26

   27. Usul Ekonomisi İlkesi 27

   28. Hukuki Dinlenilme Hakkı 28

   29. Yargılamanın Sevk ve İdaresi 29

   30. Hukukun Uygulanması . 30

   31. Taraf Ehliyeti 31

   32. Dava Ehliyeti-Kanuni Temsil . 32

   33. Davaya Vekalet 1 . 33

   34. Davaya Vekalet 2 . 34

   35. İhtiyari Dava Arkadaşlığı . 35

   36. Mecburi Dava Arkadaşlığı . 36

   37. Davanın İhbarı 37

   38. Fer’i Müdahale . 38

   39. Asli Müdahale 39

   40. Fer’i Müdahale-Asli Müdahale (Karşılaştırma) . 40

   41. Süreler-1 Sürelerin Niteliği, Belirlenmesi 41

   42. Süreler-2 Başlangıcı, İşlemesi, Bitimi 42

   43. Süreler-3 Haftalık, Aylık, Yıllık ve Günlük Süreler 43

   44. Eski Hale Getirme 44

   45. Adli Tatil 45

   46. Dava Türleri 46

   47. Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava 47

   48. Dava Şartları . 48

   49. Genel Olarak İlk Derece Yargısı ve Davanın Aşamaları . 49

   50. Dilekçeler Aşaması . 50

   51. Dava Konusunun Devri 51

   52. Tarafta İradi Değişiklik (HMK m.124) 52

   53. Duruşma Düzeni, Kayıt ve Yayın Yasağı 53

   54. Islah 54

   55. Adli Yardım 55

   56. Basit Yargılama Usulü . 56

   57. Çekişmesiz Yargı Usulü . 57

   58. Çekişmeli Yargı/Çekişmesiz Yargı Benzerlikler ve Farklılıklar 58

   59. Davaya Son Veren Taraf işlemleri . 59

   60. Hukuk Yargısında Karar Türleri 60

   61. İspat Hukukuna İlişkin Üç Temel Soru 61

   62. İkrar-1 . 62

   63. İkrar-2 . 63

   64. Hukuki İşlemin İspatı – I; Senetle (Kesin Delille) İspat Zorunluluğu – Ana Kural . 64

   65. Hukuki İşlemin İspatı – II; Senetle İspat Zorunluluğu ve İstisnaları . 65

   66. Hukuki İşlemin İspatı – III; (i.) Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu- İstisnaları; (ii.) Senetlerin İspat Gücü; (iii.) İmza Atamayanların Durumu . 66

   67. Senette Tahrifat ve Sahtelik 67

   68. Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve Sınırları-1 Sebepler 68

   69. Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve Sınırları-2 Usulü ve Haksız Yere Çekinmenin Yaptırımı 69

   70. Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve Sınırları-3 Uygulama Alanı Bulduğu ya da Bulmadığı Diğer Haller 70

   71. Bilirkişi İncelemesi-I Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve Bilirkişinin Görevlendirilmesi . 71

   72. Bilirkişi İncelemesi-II Bilirkişi Görüşünün Hazırlanması ve Değerlendirilmesi . 72

   73. Uzman Görüşü 73

   74. HMK'da Sessiz Kalma 74

   75. HMK'da Karşı Koyma Engel Olma 75

   76. Kanun Yolları Genel Şema . 76

   77. Kanun Yolları II – İstinaf . 77

   78. İstinaf Aşamasında Yapılabilecek/Yapılamayacak İşlemler 78

   79. İstinaf ve Temyiz Kanun Yolları Arasındaki Temel Benzerlik ve Farklılıklar 79

   80. Yargılamanın İadesi-Sebepler 80

   81. Yargılamanın İadesi-Usulü . 81

   82. İhtiyati Tedbirler – I; Kavram, Yargılama, Kanun Yolları 82

   83. İhtiyati Tedbirler – II; Uygulanması, Tamamlayıcı İşlem, İtiraz, Teminat 83

   84. İhtiyati Tedbirler – III; Tedbire Muhalefet, Haksız Tedbirden Sorumluluk 84

   85. Delil Tespiti 85

   KAYNAKÇA 87

   Stok Kodu
   :
   9789753689991
   Boyut
   :
   21x29.7 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   101
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   237,50   
   237,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat