Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi Prof. Dr. Halil AKKANAT

Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi

Liste Fiyatı : 40,00
İndirimli Fiyat : 38,00
%5 İndirimli
Stokta var
Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi
Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi
Filiz Kitabevi
38.00
<div> <p align="left"><span lang="tr">İÇİNDEKİLER</span></p> <p><span lang="tr">İçindekiler..................................................................................................................... III</span></p> <p><span lang="tr">Kısaltma Cetveli............................................................................................................ IX</span></p> <p><span lang="tr">§1. GİRİŞ....................................................................................................................... 1</span></p> <p><span lang="tr">§2. MİRASIN AÇILMASI............................................................................................ 4</span></p> <p><span lang="tr">I. </span><span lang="tr">Mirasın açılmasından önceki hukukî durum.......................................................... 4</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel olarak..................................................................................................... 4</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Muhtemel mirasçıların hukukî durumu........................................................... 5</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Muhtemel mirasçıların menfaatlerini korumaya yönelik işlemler..................... 7</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Delil tespiti talebi = İhtiyaten delillerin toplanması...................................... 7</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Tespit davası............................................................................................... 8</span></p> <p><span lang="tr">c)</span><span lang="tr">Tenkis davası ve iade (=denkleştirme) talebi............................................. 13</span></p> <p><span lang="tr">ç)</span><span lang="tr">Bir ölüme bağlı tasarrufun yokluk, butlan veya iptal edilebilirliğinin</span></p> <p><span lang="tr">dava edilmesi............................................................................................. 14</span></p> <p><span lang="tr">d) </span><span lang="tr">Mirasbırakanın kısıtlanması talebi............................................................. 16</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Muhtemel miras payının devrine yönelik sözleşmeler................................... 17</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Genel olarak.............................................................................................. 17</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Devir sözleşmesi ve şartları....................................................................... 18</span></p> <p><span lang="tr">aa) Sözleşmenin konusu ve içeriği............................................................ 18</span></p> <p><span lang="tr">bb) Devir sözleşmesinin şekli................................................................... 19</span></p> <p><span lang="tr">cc) Devir sözleşmesinin tarafları............................................................... 20</span></p> <p><span lang="tr">c)</span><span lang="tr">Mirasbırakanın devir sözleşmesi bakımından rolü..................................... 20</span></p> <p><span lang="tr">ç)</span><span lang="tr">Devir sözleşmesinin hükmü...................................................................... 22</span></p> <p><span lang="tr">5.</span><span lang="tr">Boşanmada, beklenen menfaatlerin zedelenmesi sebebiyle tazminat talebi ..23</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Mirasın açılmasına sebebivet veren olay: Kişinin ölümü.................................... 26</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Ölüm kavramı ve gerçekleştiği an.................................. :................................. 27</span></p> <p><span lang="tr">IV.</span><span lang="tr">Ölümün ispatı................................................................................................... 31</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel olarak...................................... .......................................................... 31</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Gaiplik durumunda....................................................................................... 32</span></p> <p><span lang="tr">V. Mirasın açıldığı yer................................... <sub>. </sub>...................................................... 34</span></p> <p><span lang="tr">§3. MİRASBIRAKAN................................................................................................. 37</span></p> <p><span lang="tr">§4. MİRASÇI............................................................................................................... 38</span></p> <p><span lang="tr">I. Kavram................................................................................................................ 38</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Mirasçılık ehliyeti.............................................................................................. 38</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Mirasa çağrılma................................................................................................ 41</span></p> <p><span lang="tr">IV.</span><span lang="tr">Mirasçılık sıfatının kazanıldığı an..................................................................... 42</span></p> <p><span lang="tr">V.</span><span lang="tr">Mirasçılık sıfatında sonradan meydana gelen değişiklikler................................ 42</span></p> <p><span lang="tr">1. Genel olarak.................................................................................................. 42</span></p> </div> <p><span lang="tr">2. Özel olarak boşanma veya evliliğin iptali davalarının sağ kalan eşin</span></p> <div> <p><span lang="tr">mirasçılığına etkisi........................................................................................... 45</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Genel olarak............................................................................................. 45</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Mirasbırakanın boşanma davası açmış olmasının sağ kalan eşin mirasçılığına etkisi 46</span></p> <p><span lang="tr">c)</span><span lang="tr">Mirasbırakanın iptal davası açmış olmasının sağ kalan eşin mirasçılığına etkisi 51</span></p> <p><span lang="tr">§5. TEREKENİN (MİRASÇI/MİRASÇILARA) KÜLLİ İNTİKALİ......................... 53</span></p> <p><span lang="tr">I. </span><span lang="tr">Yokolma yerine intikal....................................................................................... 53</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Küllî intikal prensibi (Uni\ .rsalsukzession)...................................................... 53</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Mirasbırakanın hukukî statüsünün devam ettirilmesi................................... 54</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Malvarlığının "bir bütün olarak" intikali...................................................... 56</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Genel olarak................................................................................................ 56</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Cüzî intikal ve aynî etkili vasiyet yasağı...................................................... 57</span></p> <p><span lang="tr">c)</span><span lang="tr">Terekeye dahil tek mal için mirasçı atama imkânının bulunmaması............. 60</span></p> <p><span lang="tr">ç)</span><span lang="tr">Tek şekil..................................................................................................... 60</span></p> <p><span lang="tr">d) </span><span lang="tr">İntikalin aynı anda gerçekleşmesi................................................................ 61</span></p> <p><span lang="tr">e) </span><span lang="tr">İntikalin aynı sebebe (causa) bağlı olarak gerçekleşmesi............................. 62</span></p> <p><span lang="tr">f)</span><span lang="tr">Terekenin tek hak konusu haline gelmemesi............................................... 62</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Küllî intikal prensibinin istisnaları............................................................... 63</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">intikali kabil olmayan hukukî durumlar....................................................... 63</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Özel halefiyet halleri................................................................................... 63</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Mirasın kanun gereği (eo ipso) kazanılması ve istisnaları................................ 64</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Mirasın kazanılmasının genel olarak sonuçlan............................................ 64</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Kanun gereği (eo ipso) kazanma................................................................. 66</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Kanun gereği kazanma kuralının istisnaları........................................... ."... 70</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Red imkânı ile birlikte kazanma................................................................... 70</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Hükmi red................................................................................................... 72</span></p> <p><span lang="tr">c)</span><span lang="tr">Sonra gelen mirasçılar yararına red (MK m. 614)....................................... 73</span></p> <p><span lang="tr">ç)</span><span lang="tr">Gaibin ortaya çıkması (MK m. 585)............................................................ 75</span></p> <p><span lang="tr">§6. İNTİKALİ KABİL HUKUKİ STATÜLER............................................................ 77</span></p> <p><span lang="tr">I. </span><span lang="tr">Genel sınırlandırma............................................................................................ 77</span></p> <p><span lang="tr">İntikal eden sadece "malvarlığı" değildir...................................................... 78</span></p> <p><span lang="tr">Borçlar/Yükümlülükler............................................................................... 79</span></p> <p><span lang="tr">İntikal kabiliyetinin sınırları......................................................................... 80</span></p> <p><span lang="tr">II. </span><span lang="tr">Mirasbırakanın cesedi ve kişilik hakları............................................................. 81</span></p> <p><span lang="tr">Mirasbırakanın cesedi.................................................................................. 81</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Genel olarak................................................................................................ 81</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Organ ve doku nakli açısından durum........................................................ 83</span></p> <p><span lang="tr">2.</span><span lang="tr">Kişilik haklan.............................................................................................. 85</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Vücut bütünlüğü veya kişilik haklarının mirasın açılmasından önce ihlalinden kaynaklanan talepler ., 88</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Geride kalanlann kendilerine ait'tazminat talepleri....................................... 88</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Aile hukuku kaynaklı hukukî statüler................................................ &lt;........... 89</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Şahıs hukukunu ilgilendiren aile hukuku ilişkileri....................................... 89</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Doğrudan malvarlığını ilgilendiren aile hukuku ilişkileri............................. 92</span></p> <p><span lang="tr">IV.</span><span lang="tr">İdare yetkisi ve yasal temsil ilişkisi.................................................................... 94</span></p> <p><span lang="tr">V.</span><span lang="tr">Hukukî işlem ile verilen temsil yetkisi, tasarruf yetkisi ve inançlı işlem.............. 95</span></p> <p><span lang="tr">VI.</span><span lang="tr">Üyelik ve ortaklık hakları................................................................................... 97</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Miras şirketinde bulunan ortaklık hissesi...................................................... 98</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Dernek üyeliği ve Kooperatif ortaklığı.......................................................... 98</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Dernek üyeliği........................................................................................... 98</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Kooperatif ortaklığı................................................................................. 100</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Vakıf........................................................................................................... 101</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Şahıs ortaklıklanndaki ortaklık hissesi........................................................ 101</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Adi ortaklık............................................................................................. 101</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Kollektif ortaklık..................................................................................... 102</span></p> <p><span lang="tr">c)</span><span lang="tr">Komandit ortaklık.................................................................................... 105</span></p> <p><span lang="tr">aa) Mirasbırakanın komandite ortak sıfatını taşıması.............................. 105</span></p> <p><span lang="tr">bb) Mirasbırakanın komanditer ortak sıfatını taşıması............................ 105</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Sermaye ortaklıkları.................................................................................... 106</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Limited ortaklık payı............................................................................... 106</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Anonim ortaklık payı.............................................................................. 108</span></p> <p><span lang="tr">VII.</span><span lang="tr">Ticari işletme ve Esnaf İşletmesi..................................................................... 111</span></p> <p><span lang="tr">VIII.</span><span lang="tr">Miras hukuku alanındaki hukukî statüler...................................................... 112</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel olarak................................................................................................ 112</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Miras hissesi............................................................................................... 114</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Miras hukuku ile ilgili diğer hak ve yükümlülükler..................................... 116</span></p> <p><span lang="tr">IX.</span><span lang="tr">Eşya hukuku alanındaki hukukî statüler........................................................... 117</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Temel kural: İntikale elverişli olma.............................................................. 117</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Eşyaya bağlı sınırlı aynî haklar.................................................................... 117</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">'Mirasbırakanın şahsına bağlı haklar............................................................ 118</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">"Tamamlanmamış" aynî hukukî statüler...................................................... 119</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Ayni haklardan kaynaklanan borç ilişkileri................................................. 120</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Malik ile sınırlı ayni hak sahibi arasındaki borç ilişkileri......................... 120</span></p> <p><span lang="tr">aa) Asli edim yükümlülükleri (Birincil hak ve yükümlülükler)............... 120</span></p> <p><span lang="tr">. bb) Tazminat talepleri (İkincil hak ve yükümlülükler)............................... 121</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Birlikte hak sahibi olanlar arasındaki borç ilişkileri................................. 121</span></p> <p><span lang="tr">c) </span><span lang="tr">Ayni hak sahibi ve üçüncü kişiler arasındaki borç ilişkileri..................... 121</span></p> <p><span lang="tr">aa) Kaçınma Ve iade talepleri.................................................................. 121</span></p> <p><span lang="tr">bb) Tazminat talepleri.............................................................................. 122</span></p> <p><span lang="tr">X. </span><span lang="tr">Özel olarak zilyedliğin intikali........................................................................... 122</span></p> <p><span lang="tr">Genel olarak................................................................................................ 122</span></p> <p><span lang="tr">Zilyedliğin intikalinin şartları....................................................................... 123</span></p> <p><span lang="tr">Mirasçılar bakımından zilyedlik şekilleri..................................................... 124</span></p> <p><span lang="tr">İyi veya kötüniyetli zilyedlik....................................................................... 125</span></p> <p><span lang="tr">Zilyedliğin miras yoluyla kazanılmış olmasının sonuçları........................... 127</span></p> <p><span lang="tr">XI.</span><span lang="tr">Diğer hukukî görünüş şekilleri........................................................................ 128</span></p> <p><span lang="tr">XII. Fikri haklar..................................................................................................... 129</span></p> <p><span lang="tr">1. Genel olarak................................................................................................ 129</span></p> </div> <p><span lang="tr"><br clear="all" /> </span></p> <p><span lang="tr">Ortak eser ve eser sahipleri birliği açısından durum................................... 130</span></p> <p><span lang="tr">Patent üzerindeki hakların durumu............................................................. 132</span></p> <p><span lang="tr">Manevi haklar bakımından durum.............................................................. 133</span></p> <p><span lang="tr">XIII.</span><span lang="tr">Rekabet hukukundan kaynaklanan korunma hakları......................................... 136</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Yasadan kaynaklananlar.............................................. <sub>.. </sub>............................ 136</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Sözleşmeden kaynaklananlar.......................................................... i.......... 137</span></p> <p><span lang="tr">XIV. </span><span lang="tr">Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan haklar............................. 137</span></p> <p><span lang="tr">XV. </span><span lang="tr">Sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkileri...................... .................................... 138</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel olarak................................................................................................ 138</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Eser meydana getirme, çalışma ve iş görme borcu doğuran sözleşmeler... 139</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">İş görme yükümlüsünün ölümü................................................................. 139</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">İş sahibi, vekâlet veren, işveren vs.nin ölümü............................................ 142</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Tellallık sözleşmesi.................................................................................... 145</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşme ilişkileri (Kira ve ariyet sözleşmeleri) 145</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Sigorta sözleşmeleri, banka mevduat sözleşmeleri..................................... 147</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">Ariyet, karz, vedia vb. hakkında ön sözleşmeler........................................ 149</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">Bağışlama sözleşmesi................................................................................. 150</span></p> <p><span lang="tr">XVI. </span><span lang="tr">Teminat hakları ve diğer fer'i hakların durumu.................................................. 151</span></p> <p><span lang="tr">XVII. </span><span lang="tr">Yenilik doğuran haklar ve benzerleri............................................................... 155</span></p> <p><span lang="tr">XVIII.</span><span lang="tr">Tamamlanmamış hukukî ilişkiler................................................................... 156</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel bakış................................................................................................. 156</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Konunun sınırlandırılması.......................................................................... 157</span></p> <p><span lang="tr">3.</span><span lang="tr">Ölüm sebebiyle yarıda kalmış (tamamlanamamış) hukukî işlemler............ 158</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Genel olarak............................... .............................................................. 158</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Temyiz kudretinden yoksunluk veya temsil yetkisi eksikliği...................... 160</span></p> <p><span lang="tr">aa) Mirasbırakan bakımından................................................................. 160</span></p> <p><span lang="tr">bb) Mirasçı bakımından......................................................................... 161</span></p> <p><span lang="tr">§7. MİRASIN KAZANILMASINDAN SONRAKİ HUKUKİ DURUM 162</span></p> <p><span lang="tr">I. </span><span lang="tr">Mirasın birden fazla mirasçı tarafından kazanılması.................................... 162</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">"İştirak halinde mülkiyet" konusu olarak tereke......................................... 162</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Temel kural................................................................................................ 162</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Terekeye dahil olduğu halde, ortaklığa dahil olmayan unsurlar.................. 163</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Mirasçıların ortaklık hissesi....................................................................... 164</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Kavram....................................................................................................... 164</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Birlikte hareket kuralının istisnaları............................................................ 165</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Miras ortaklığı için temsilci tayini............................................................... 169</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Yasal idare ve temsil yetkisi....................................................................... 170</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Sözleşmeye dayalı idare ve temsil yetkisi................................................... 173</span></p> <p><span lang="tr">II. </span><span lang="tr">Mirasın tek mirasçı tarafından kazanılmış olması....................................... 174</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Terekenin, mirasçının şahsi malvarlığı içerisinde erimesi........................... 174</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Bu.kuralın doğurduğu sonuçlar.................................................................. 174</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">İstisnalar..................................................................................................... 175</span></p> <p><span lang="tr">a) Terekenin bir önmirasçıya intikali ihtimalinde............................................ 175</span></p> <p><span lang="tr">b) Vasiyeti tenfiz memuru tayin edilmesi durumunda.................................. 176</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Terekenin daha sonra, mirasçının şahsi malvarlığmdan ayrılması............ 176</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Mirasın reddi veya mirasın kabulünün iptali durumunda......................... 176</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Art mirasçılık durumunda........................................................................ 177</span></p> <p><span lang="tr">c)</span><span lang="tr">Geriye etkili diğer durumlar..................................................................... 177</span></p> <p><span lang="tr">ç)</span><span lang="tr">Terekenin resmi idaresi, resmi tasfiyeye tabi tutulması vb. suretiyle, sorumluluğa ve alacaklılara yönelik malvarlığının ayrılması 177</span></p> <p><span lang="tr">d)</span><span lang="tr">Miras hissesinin devrinin bu bakımdan etkisi.......................................... 178</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Hukukî açıdan ayrılmış tereke.................................................................. 178</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">Terekenin bir bütün olarak tasarrufi işleme konu edilememesi................. 179</span></p> <p><span lang="tr"><a title="Current Document" href="#bookmark9">§8. GENEL SONUÇ VE DEĞERLENDİRME........................................................ 180</a><a name="bookmark9"></a></span></p> <p><span lang="tr">Yararlanılan Kaynaklar 202</span></p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   İçindekiler..................................................................................................................... III

   Kısaltma Cetveli............................................................................................................ IX

   §1. GİRİŞ....................................................................................................................... 1

   §2. MİRASIN AÇILMASI............................................................................................ 4

   I. Mirasın açılmasından önceki hukukî durum.......................................................... 4

   1. Genel olarak..................................................................................................... 4

   2. Muhtemel mirasçıların hukukî durumu........................................................... 5

   3. Muhtemel mirasçıların menfaatlerini korumaya yönelik işlemler..................... 7

   a)Delil tespiti talebi = İhtiyaten delillerin toplanması...................................... 7

   b)Tespit davası............................................................................................... 8

   c)Tenkis davası ve iade (=denkleştirme) talebi............................................. 13

   ç)Bir ölüme bağlı tasarrufun yokluk, butlan veya iptal edilebilirliğinin

   dava edilmesi............................................................................................. 14

   d) Mirasbırakanın kısıtlanması talebi............................................................. 16

   4. Muhtemel miras payının devrine yönelik sözleşmeler................................... 17

   a)Genel olarak.............................................................................................. 17

   b) Devir sözleşmesi ve şartları....................................................................... 18

   aa) Sözleşmenin konusu ve içeriği............................................................ 18

   bb) Devir sözleşmesinin şekli................................................................... 19

   cc) Devir sözleşmesinin tarafları............................................................... 20

   c)Mirasbırakanın devir sözleşmesi bakımından rolü..................................... 20

   ç)Devir sözleşmesinin hükmü...................................................................... 22

   5.Boşanmada, beklenen menfaatlerin zedelenmesi sebebiyle tazminat talebi ..23

   II.Mirasın açılmasına sebebivet veren olay: Kişinin ölümü.................................... 26

   III.Ölüm kavramı ve gerçekleştiği an.................................. :................................. 27

   IV.Ölümün ispatı................................................................................................... 31

   1. Genel olarak...................................... .......................................................... 31

   2. Gaiplik durumunda....................................................................................... 32

   V. Mirasın açıldığı yer................................... . ...................................................... 34

   §3. MİRASBIRAKAN................................................................................................. 37

   §4. MİRASÇI............................................................................................................... 38

   I. Kavram................................................................................................................ 38

   II.Mirasçılık ehliyeti.............................................................................................. 38

   III.Mirasa çağrılma................................................................................................ 41

   IV.Mirasçılık sıfatının kazanıldığı an..................................................................... 42

   V.Mirasçılık sıfatında sonradan meydana gelen değişiklikler................................ 42

   1. Genel olarak.................................................................................................. 42

   2. Özel olarak boşanma veya evliliğin iptali davalarının sağ kalan eşin

   mirasçılığına etkisi........................................................................................... 45

   a)Genel olarak............................................................................................. 45

   b)Mirasbırakanın boşanma davası açmış olmasının sağ kalan eşin mirasçılığına etkisi 46

   c)Mirasbırakanın iptal davası açmış olmasının sağ kalan eşin mirasçılığına etkisi 51

   §5. TEREKENİN (MİRASÇI/MİRASÇILARA) KÜLLİ İNTİKALİ......................... 53

   I. Yokolma yerine intikal....................................................................................... 53

   II.Küllî intikal prensibi (Uni\ .rsalsukzession)...................................................... 53

   1. Mirasbırakanın hukukî statüsünün devam ettirilmesi................................... 54

   2. Malvarlığının "bir bütün olarak" intikali...................................................... 56

   a)Genel olarak................................................................................................ 56

   b)Cüzî intikal ve aynî etkili vasiyet yasağı...................................................... 57

   c)Terekeye dahil tek mal için mirasçı atama imkânının bulunmaması............. 60

   ç)Tek şekil..................................................................................................... 60

   d) İntikalin aynı anda gerçekleşmesi................................................................ 61

   e) İntikalin aynı sebebe (causa) bağlı olarak gerçekleşmesi............................. 62

   f)Terekenin tek hak konusu haline gelmemesi............................................... 62

   3. Küllî intikal prensibinin istisnaları............................................................... 63

   a)intikali kabil olmayan hukukî durumlar....................................................... 63

   b)Özel halefiyet halleri................................................................................... 63

   III.Mirasın kanun gereği (eo ipso) kazanılması ve istisnaları................................ 64

   1. Mirasın kazanılmasının genel olarak sonuçlan............................................ 64

   2. Kanun gereği (eo ipso) kazanma................................................................. 66

   3. Kanun gereği kazanma kuralının istisnaları........................................... ."... 70

   a) Red imkânı ile birlikte kazanma................................................................... 70

   b)Hükmi red................................................................................................... 72

   c)Sonra gelen mirasçılar yararına red (MK m. 614)....................................... 73

   ç)Gaibin ortaya çıkması (MK m. 585)............................................................ 75

   §6. İNTİKALİ KABİL HUKUKİ STATÜLER............................................................ 77

   I. Genel sınırlandırma............................................................................................ 77

   İntikal eden sadece "malvarlığı" değildir...................................................... 78

   Borçlar/Yükümlülükler............................................................................... 79

   İntikal kabiliyetinin sınırları......................................................................... 80

   II. Mirasbırakanın cesedi ve kişilik hakları............................................................. 81

   Mirasbırakanın cesedi.................................................................................. 81

   a)Genel olarak................................................................................................ 81

   b) Organ ve doku nakli açısından durum........................................................ 83

   2.Kişilik haklan.............................................................................................. 85

   3. Vücut bütünlüğü veya kişilik haklarının mirasın açılmasından önce ihlalinden kaynaklanan talepler ., 88

   4. Geride kalanlann kendilerine ait'tazminat talepleri....................................... 88

   III.Aile hukuku kaynaklı hukukî statüler................................................ <........... 89

   1. Şahıs hukukunu ilgilendiren aile hukuku ilişkileri....................................... 89

   2. Doğrudan malvarlığını ilgilendiren aile hukuku ilişkileri............................. 92

   IV.İdare yetkisi ve yasal temsil ilişkisi.................................................................... 94

   V.Hukukî işlem ile verilen temsil yetkisi, tasarruf yetkisi ve inançlı işlem.............. 95

   VI.Üyelik ve ortaklık hakları................................................................................... 97

   1. Miras şirketinde bulunan ortaklık hissesi...................................................... 98

   2. Dernek üyeliği ve Kooperatif ortaklığı.......................................................... 98

   a)Dernek üyeliği........................................................................................... 98

   b)Kooperatif ortaklığı................................................................................. 100

   3. Vakıf........................................................................................................... 101

   4. Şahıs ortaklıklanndaki ortaklık hissesi........................................................ 101

   a)Adi ortaklık............................................................................................. 101

   b)Kollektif ortaklık..................................................................................... 102

   c)Komandit ortaklık.................................................................................... 105

   aa) Mirasbırakanın komandite ortak sıfatını taşıması.............................. 105

   bb) Mirasbırakanın komanditer ortak sıfatını taşıması............................ 105

   5. Sermaye ortaklıkları.................................................................................... 106

   a)Limited ortaklık payı............................................................................... 106

   b)Anonim ortaklık payı.............................................................................. 108

   VII.Ticari işletme ve Esnaf İşletmesi..................................................................... 111

   VIII.Miras hukuku alanındaki hukukî statüler...................................................... 112

   1. Genel olarak................................................................................................ 112

   2. Miras hissesi............................................................................................... 114

   3. Miras hukuku ile ilgili diğer hak ve yükümlülükler..................................... 116

   IX.Eşya hukuku alanındaki hukukî statüler........................................................... 117

   1. Temel kural: İntikale elverişli olma.............................................................. 117

   2. Eşyaya bağlı sınırlı aynî haklar.................................................................... 117

   3. 'Mirasbırakanın şahsına bağlı haklar............................................................ 118

   4. "Tamamlanmamış" aynî hukukî statüler...................................................... 119

   5. Ayni haklardan kaynaklanan borç ilişkileri................................................. 120

   a)Malik ile sınırlı ayni hak sahibi arasındaki borç ilişkileri......................... 120

   aa) Asli edim yükümlülükleri (Birincil hak ve yükümlülükler)............... 120

   . bb) Tazminat talepleri (İkincil hak ve yükümlülükler)............................... 121

   b)Birlikte hak sahibi olanlar arasındaki borç ilişkileri................................. 121

   c) Ayni hak sahibi ve üçüncü kişiler arasındaki borç ilişkileri..................... 121

   aa) Kaçınma Ve iade talepleri.................................................................. 121

   bb) Tazminat talepleri.............................................................................. 122

   X. Özel olarak zilyedliğin intikali........................................................................... 122

   Genel olarak................................................................................................ 122

   Zilyedliğin intikalinin şartları....................................................................... 123

   Mirasçılar bakımından zilyedlik şekilleri..................................................... 124

   İyi veya kötüniyetli zilyedlik....................................................................... 125

   Zilyedliğin miras yoluyla kazanılmış olmasının sonuçları........................... 127

   XI.Diğer hukukî görünüş şekilleri........................................................................ 128

   XII. Fikri haklar..................................................................................................... 129

   1. Genel olarak................................................................................................ 129


   Ortak eser ve eser sahipleri birliği açısından durum................................... 130

   Patent üzerindeki hakların durumu............................................................. 132

   Manevi haklar bakımından durum.............................................................. 133

   XIII.Rekabet hukukundan kaynaklanan korunma hakları......................................... 136

   1. Yasadan kaynaklananlar.............................................. .. ............................ 136

   2. Sözleşmeden kaynaklananlar.......................................................... i.......... 137

   XIV. Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan haklar............................. 137

   XV. Sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkileri...................... .................................... 138

   1. Genel olarak................................................................................................ 138

   2. Eser meydana getirme, çalışma ve iş görme borcu doğuran sözleşmeler... 139

   a)İş görme yükümlüsünün ölümü................................................................. 139

   b) İş sahibi, vekâlet veren, işveren vs.nin ölümü............................................ 142

   3. Tellallık sözleşmesi.................................................................................... 145

   4. Kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşme ilişkileri (Kira ve ariyet sözleşmeleri) 145

   5. Sigorta sözleşmeleri, banka mevduat sözleşmeleri..................................... 147

   6. Ariyet, karz, vedia vb. hakkında ön sözleşmeler........................................ 149

   7. Bağışlama sözleşmesi................................................................................. 150

   XVI. Teminat hakları ve diğer fer'i hakların durumu.................................................. 151

   XVII. Yenilik doğuran haklar ve benzerleri............................................................... 155

   XVIII.Tamamlanmamış hukukî ilişkiler................................................................... 156

   1. Genel bakış................................................................................................. 156

   2. Konunun sınırlandırılması.......................................................................... 157

   3.Ölüm sebebiyle yarıda kalmış (tamamlanamamış) hukukî işlemler............ 158

   a)Genel olarak............................... .............................................................. 158

   b) Temyiz kudretinden yoksunluk veya temsil yetkisi eksikliği...................... 160

   aa) Mirasbırakan bakımından................................................................. 160

   bb) Mirasçı bakımından......................................................................... 161

   §7. MİRASIN KAZANILMASINDAN SONRAKİ HUKUKİ DURUM 162

   I. Mirasın birden fazla mirasçı tarafından kazanılması.................................... 162

   1. "İştirak halinde mülkiyet" konusu olarak tereke......................................... 162

   a)Temel kural................................................................................................ 162

   b) Terekeye dahil olduğu halde, ortaklığa dahil olmayan unsurlar.................. 163

   2. Mirasçıların ortaklık hissesi....................................................................... 164

   a)Kavram....................................................................................................... 164

   b)Birlikte hareket kuralının istisnaları............................................................ 165

   3. Miras ortaklığı için temsilci tayini............................................................... 169

   a)Yasal idare ve temsil yetkisi....................................................................... 170

   b)Sözleşmeye dayalı idare ve temsil yetkisi................................................... 173

   II. Mirasın tek mirasçı tarafından kazanılmış olması....................................... 174

   1. Terekenin, mirasçının şahsi malvarlığı içerisinde erimesi........................... 174

   2. Bu.kuralın doğurduğu sonuçlar.................................................................. 174

   3. İstisnalar..................................................................................................... 175

   a) Terekenin bir önmirasçıya intikali ihtimalinde............................................ 175

   b) Vasiyeti tenfiz memuru tayin edilmesi durumunda.................................. 176

   4. Terekenin daha sonra, mirasçının şahsi malvarlığmdan ayrılması............ 176

   a)Mirasın reddi veya mirasın kabulünün iptali durumunda......................... 176

   b)Art mirasçılık durumunda........................................................................ 177

   c)Geriye etkili diğer durumlar..................................................................... 177

   ç)Terekenin resmi idaresi, resmi tasfiyeye tabi tutulması vb. suretiyle, sorumluluğa ve alacaklılara yönelik malvarlığının ayrılması 177

   d)Miras hissesinin devrinin bu bakımdan etkisi.......................................... 178

   5. Hukukî açıdan ayrılmış tereke.................................................................. 178

   6. Terekenin bir bütün olarak tasarrufi işleme konu edilememesi................. 179

   §8. GENEL SONUÇ VE DEĞERLENDİRME........................................................ 180

   Yararlanılan Kaynaklar 202

   Stok Kodu
   :
   AAJ3682824
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   208
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2004
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat