Sepetim (0) Toplam: 0,00

Adalet Meslek Yüksekokulları İçinMEDENÎ USUL HUKUKU

Liste Fiyatı : 190,00
İndirimli Fiyat : 171,00
Kazancınız : 19,00
Taksitli fiyat : 1 x 171,00
9789753687843
601238
MEDENÎ USUL HUKUKU
MEDENÎ USUL HUKUKU Adalet Meslek Yüksekokulları İçin
171.00

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ . III 

İÇİNDEKİLER.V 

KISALTMALAR XV 

GENEL KAYNAKÇA . XIX 

§ 1- GİRİŞ 1 

I.MEDENÎ USUL HUKUKUNUN KONUSU . 1 

II.MEDENÎ USUL HUKUKUNUN POZİTİF KAYNAKLARI 3 

III.YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİ VE MEDENÎUSUL HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMİ . 4 

IV.MEDENÎ USUL HÜKÜMLERİNİN YORUMU 6 

§ 2- MAHKEME TEŞKİLATI VE YARGI GÖREVLİLERİ . 9 

I.YARGI ERKİ VE ADLÎ YARGI MAHKEMELERİ 9 

II.HÂKİMLİK MESLEĞİ . 10 

III.HÂKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI 10 

IV.HÂKİMLERİN TARAFSIZLIĞI 12 

V.HÂKİMİN YASAKLILIĞI VE REDDİ . 13 

VI.HÂKİMİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU . 16 

VII. İSTİNABE 17 

VIII. AVUKATLIK . 19 

§ 3- DAVANIN AÇILACAĞI MAHKEME (GÖREV VE YETKİ) 23 

I.DAVANIN HANGİ MAHKEMEDE AÇILACAĞI . 23 

A. Mahkemelerin Görev ve Yetkisi, Hak Arama Hürriyeti ve Tabii Hâkim İlkesi . 23 

B. Mahkemelerin Görevi . 23 

1. Genel Görevli Mahkeme . 23 

2. Özel Görevli Mahkemeler 24 İçindekiler 

a. Sulh Hukuk Mahkemesi 24 

b. Asliye Ticaret Mahkemesi . 25 

c. Diğer Özel Görevli Mahkemeler 28 

C. Mahkemelerin Yetkisi . 30 

1. Genel Yetki Kuralı 30 

2. Sözleşmeye Dayanan Davalarda Yetki 32 

3. Haksız Fiil Davalarında Yetki . 33 

4. Mirastan Doğan Davalarda Yetki . 34 

5. Taşınmaz Davalarında Yetki 35 

6. Karşı Davada Yetki 35 

7. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki 36 

8. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki 36 

9. Yetki Sözleşmesi 37 

D. Görevsizlik ve Yetkisizlik Hakkındaki Usulî Savunmaların İleri Sürülmesi 38 

E. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yerinin Belirlenmesi . 38 

§ 4- YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİ VE YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER . 41 

I.YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİ 41 

A. Adil Yargılanma Hakkı 41 

B. Hukukî Dinlenilme Hakkı 43 

II.YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER . 44 

A. Aleniyet İlkesi 44 

B. Doğrudanlık İlkesi . 46 

C. Usul Ekonomisi İlkesi 48 

D. Tasarruf İlkesi . 49 

E. Taraflarca Getirilme İlkesi 52 

F. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi . 54 

G. Tarafların Dürüst Davranma ve Doğruyu SöylemeÖdevi 57 

H. Yargılamayı Hâkimin Sevk ve İdare Etmesi 59 

III.YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİNİN VEYARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELERİN İHLALİ 59 İçindekiler 

§ 5 - DAVADA TARAFLAR 61 

I.TARAF KAVRAMI 61 

II.İKİ TARAF SİSTEMİ . 62 

III.TARAF EHLİYETİ, DAVA EHLİYETİ VE DAVA TAKİPYETKİSİ . 62 

A. Taraf Ehliyeti. 63 

B. Dava Ehliyeti . 66 

C. Dava Takip Yetkisi 68 

IV.DAVAYA VEKÂLET . 70 

V.TARAFLARA İLİŞKİN DAVA ŞARTLARININİNCELENMESİ 72 

VI.DAVADA TARAFIN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ 73 

§ 6- DAVA ARKADAŞLIĞI VE DAVAYA MÜDAHALE 75 

I.DAVA ARKADAŞLIĞI . 75 

A. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı 75 

B. Mecburî Dava Arkadaşlığı . 78 

II.FER’Î MÜDAHALE VE DAVANIN İHBARI . 81 

A. Fer’î Müdahale 81 

B. Davanın İhbarı 85 

III.ASLÎ MÜDAHALE 87 

IV.CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI. 88 

§ 7- TEBLİGAT, SÜRELER, ESKİ HÂLE GETİRME VE ADLÎ TATİL 89 

I.TEBLİGAT 89 

A. Genel Olarak 89 

B. Tebligat Usulleri 89 

C. Milletlerarası Tebligat 92 

II.SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME 93 

A. Süreler 93 

B. Eski Hâle Getirme . 96 

III.ADLÎ TATİL 98 

§ 8- DAVA TÜRLERİ .101 

I.GİRİŞ . 101 İçindekiler 

II.HUKUKÎ HİMAYENİN NİTELİĞİNE GÖRE DAVA TÜRLERİ .101 

A. Eda Davası . 101 

B. Tespit Davası 102 

C. İnşaî Dava . 103 

III.HMK’DA YER VERİLEN DİĞER DAVA TÜRLERİ .105 

A. Kısmî Dava . 106 

B. Belirsiz Alacak Davası 107 

C. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi) 110 

D. Terditli Dava . 111 

E. Seçimlik Dava 111 

F. Topluluk Davası 112 

§ 9- DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR . 115 

I.Dava Şartları .115 

A. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları 115 

1. Türk Mahkemelerinin Yargı Yetkisinin (Yargı Hakkının) Bulunması 115 

2. Yargı Yolunun Caiz Olması . 116 

B. Taraflara İlişkin Dava Şartları 120 

C. Dava Konusuna İlişkin Dava Şartları 120 

1. Hukukî Menfaat . 120 

2. Derdestlik . 123 

3. Kesin Hüküm Bulunmaması 125 

4. Gider Avansı 125 

5. Teminat . 126 

6. Diğer Dava Şartları. 127 

II.DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ .128 

III.İLK İTİRAZLAR 129 

A. İlk İtirazların İleri Sürülmesi 129 

B. İlk İtirazların İncelenmesi 130 

§ 10- DAVANIN AÇILMASI VE KARŞI DAVA . 131 

I.DAVA KAVRAMI 131 

II. DAVANIN AÇILMASI VE DİLEKÇELER AŞAMASI 131 İçindekiler 

A. Dava Dilekçesi 132 

1. Dava Dilekçesinin Zorunlu Unsurları 132 

2. Dava Dilekçesinin Zorunlu Olmayan Unsurları 135 

B. Dava Açılması ve Sonuçları 137 

C. Cevap Dilekçesi 139 

D. Savunma Araçları 140 

E. İkinci Dilekçeler Aşaması 144 

III.KARŞI DAVA 145 

§ 11- İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI VE ISLAH .149 

I.İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEGENİŞLETİLMESİ YASAĞI 149 

II.ISLAH . 152 

§ 12- DAVANIN GERİ ALINMASI, DAVA KONUSUNUN DEVRİ, İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ .155 

I.DAVANIN GERİ ALINMASI . 155 

II.DAVA KONUSUNUN DEVRİ 156 

III.İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 157 

§ 13- ÖN İNCELEME .159 

§ 14- TAHKİKAT .163 

I.İSTİCVAP 164 

II.TARAFLARIN DİNLENMESİ . 165 

III.TUTANAKLAR 166 

IV.DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI 167 

V.ÖN SORUN 168 

VI.BEKLETİCİ SORUN . 168 

VII. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 170 

§ 15- İSPAT VE DELİLLER 173 

I.İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI TEMEL KAVRAM VEMÜESSESELER . 173 

A. İspat Kavramı173 

B. İkrar .174 İçindekiler 

C. İspat Yükü 175 

D. Karineler . 177 

II.DELİLLER .179 

A. Delil Sistemleri 179 

B. Hukuka Aykırı Deliller . 181 

C. Delil Sözleşmeleri . 183 

D. Delillerin İleri Sürülmesi . 184 

E. Delil Türleri . 186 

1. Kesin Deliller 186 

a. Senet . 186 

b. Yemin 190

c. Kesin Hüküm 193 

2. Takdirî Deliller . 193 

a. Tanık Beyanı . 193 

aa. Tanıklıktan Çekinme . 195 

i. Kişisel Nedenlerle TanıklıktanÇekinme . 195 

ii. Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 196 

iii. Menfaat İhlali Tehlikesi NedeniyleTanıklıktan Çekinme . 196 

bb. Tanık Beyanının Değerlendirilmesi 197 

b. Bilirkişi 198 

aa. Genel Olarak 198 

bb. Bilirkişilik Kanunu ile Yapılan Düzenlemeler . 198 

cc. Bilirkişi Raporu . 200 

dd. Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesi . 203 

ee. Bilirkişinin Hukukî Sorumluluğu 203 

c. Keşif 203 

d. Kanunda Düzenlenmemiş Deliller 204 

III.SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU 205 

A. Temel Kural . 205 

B. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları . 206 

1. Ticarî Defterlerle İspat Usulü 206 İçindekiler 

2. Manevî İmkânsızlık Hâlleri 208 

3. Maddî İmkânsızlık Hâlleri .209 

4. Delil Başlangıcı .210 

C. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 211 

§ 16- SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM .213 

I.SÖZLÜ YARGILAMA . 213 

II.KARAR VE HÜKÜM 214 

III.HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI . 216 

IV.KESİN HÜKÜM . 217 

A. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm .218 

B. Maddî Anlamda Kesin Hüküm 218 

1. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Unsurları 218 

2. Kesin Hükmün Etkileri .219 

a. Kesin Hükmün Olumsuz (Dava Şartı) Etkisi 219 

b. Kesin Hükmün Olumlu (Kesin Delil) Etkisi 220 

3. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesini Bağlaması 221 

§ 17- HÜKÜM VE USULÎ RET DIŞINDAKİ NİHAÎ KARARLAR .223 

I.GİRİŞ . 223 

II.DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ . 224 

A.Davadan Feragat ve Davayı Kabul 226 

B.Sulh 228 

III.DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI 230 

IV.DAVANIN KONUSUZ KALMASI 231 

§ 18- YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM 233 

I.YARGILAMA GİDERLERİ . 233 

II.ADLÎ YARDIM . 236 

§ 19- BASİT YARGILAMA USULÜ 239 

§ 20- GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRLERİ 243 

I.GENEL OLARAK 243 

II.İHTİYATÎ TEDBİR . 244 İçindekiler 

A. İhtiyatî Tedbirde Görev ve Yetki . 245 

B. Tedbir Talebi 245 

C. İhtiyatî Tedbirde Teminat 245 

D. İhtiyatî Tedbir Kararına İtiraz ve Kanun Yolu 246 

E. İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması ve Tedbiri Tamamlayan İşlemler. 247 

F. İhtiyatî Tedbir Dolayısıyla Tazminat 247 

III.DELİLLERİN TESPİTİ 248 

§ 21- ÇEKİŞMESİZ YARGI . 251 

I.GENEL OLARAK .251 

II.ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ 253 

III.ÇEKİŞMESİZ YARGI ORGANLARI 254 

IV.ÇEKİŞMESİZ YARGIDA GÖREV VE YETKİ 254 

V.ÇEKİŞMESİZ YARGIDA İLGİLİLER 255 

VI.ÇEKİŞMESİZ YARGIDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİNYARGILAMAYA KATILMASI .255 

VII. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA YARGILAMA USULÜ 257 

A. Çekişmesiz Yargıda Yargılamanın Başlaması . 257 

B. Çekişmesiz Yargıda Yargılama Konusunun Belirlenmesi 258 

C. Çekişmesiz Yargıda Re’sen Araştırma İlkesininUygulanması . 258 

D. Çekişmesiz Yargıda Yargılamanın Sona Ermesi 259 

1. Talebin Geri Alınması, Feragat, Kabul ve Sulh 259 

2. Nihaî Karar 259 

§ 22- KANUN YOLLARI . 261 

I.GENEL BİLGİLER 261 

II.HMK’NIN KANUN YOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ .263 

A. İstinaf . 257 

1. İstinaf Başvurusu 263 

a. İstinaf Edilebilecek Kararlar . 263 

b. İstinaf Gerekçesi ve Talep Sonucu 266 

c. İstinaf Tarihi . 267 İçindekiler 

d. İstinaf Süresi 267 

e. İstinaf Dilekçesine Cevap ve Katılma Yoluylaİstinaf 268 

f. İstinaftan Feragat 269 

g. İstinafın İcraya Etkisi 269 

2. İstinaf İncelemesi 271 

a. İstinafta Ön İnceleme 271 

b. İstinafta Esastan İnceleme 272 

3. İstinafta Karar .275 

a. Bölge Adliye Mahkemesinin DuruşmaYapmadan ve Kesin Olarak Karar Vereceği Hâller .278 

b. Bölge Adliye Mahkemesinin DuruşmaYapmadan Esasa İlişkin Karar Vereceği Hâller 279 

4. İstinaf İncelemesinde Yapılamayacak İşlemler 280 

B. Temyiz 281 

1. Temyiz Başvurusu 281 

a. Temyiz Edilebilecek Kararlar 281 

b. Temyiz Sebepleri ve Talep Sonucu .283 

c. Temyiz Tarihi 287 

d. Temyiz Süresi287 

e. Temyiz Dilekçesine Cevap ve Katılma YoluylaTemyiz 287 

f. Temyiz Dilekçesinin Hangi Yargıtay DairesineGönderileceği (Yargıtay Daireleri Arasındaki İşbölümü)287 

g. Temyizden Feragat .289 

h. Temyizin İcraya Etkisi 289 

2. Temyiz İncelemesi 289 

a. Temyizde Ön İnceleme .289 

b. Temyizde Esastan İnceleme.289 

3. Temyizde Karar .291 

4. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 292 

C. Kanun Yararına Temyiz .296 

D. Yargılamanın İadesi .297 İçindekiler 

§ 23- TAHKİM VE ARABULUCULUK . 305 

I.TAHKİM 305 

II.ARABULUCULUK 306 

A. Genel Olarak 306 

B. Zorunlu Arabuluculuğa Tâbi Uyuşmazlıklar . 307 

1. İş Davalarında Arabuluculuk 307 

2. Ticarî Davalarda Arabuluculuk 308 

3. Tüketici Davalarında Arabuluculuk 308 

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 311 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER 

   ÖNSÖZ . III 

   İÇİNDEKİLER.V 

   KISALTMALAR XV 

   GENEL KAYNAKÇA . XIX 

   § 1- GİRİŞ 1 

   I.MEDENÎ USUL HUKUKUNUN KONUSU . 1 

   II.MEDENÎ USUL HUKUKUNUN POZİTİF KAYNAKLARI 3 

   III.YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİ VE MEDENÎUSUL HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMİ . 4 

   IV.MEDENÎ USUL HÜKÜMLERİNİN YORUMU 6 

   § 2- MAHKEME TEŞKİLATI VE YARGI GÖREVLİLERİ . 9 

   I.YARGI ERKİ VE ADLÎ YARGI MAHKEMELERİ 9 

   II.HÂKİMLİK MESLEĞİ . 10 

   III.HÂKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI 10 

   IV.HÂKİMLERİN TARAFSIZLIĞI 12 

   V.HÂKİMİN YASAKLILIĞI VE REDDİ . 13 

   VI.HÂKİMİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU . 16 

   VII. İSTİNABE 17 

   VIII. AVUKATLIK . 19 

   § 3- DAVANIN AÇILACAĞI MAHKEME (GÖREV VE YETKİ) 23 

   I.DAVANIN HANGİ MAHKEMEDE AÇILACAĞI . 23 

   A. Mahkemelerin Görev ve Yetkisi, Hak Arama Hürriyeti ve Tabii Hâkim İlkesi . 23 

   B. Mahkemelerin Görevi . 23 

   1. Genel Görevli Mahkeme . 23 

   2. Özel Görevli Mahkemeler 24 İçindekiler 

   a. Sulh Hukuk Mahkemesi 24 

   b. Asliye Ticaret Mahkemesi . 25 

   c. Diğer Özel Görevli Mahkemeler 28 

   C. Mahkemelerin Yetkisi . 30 

   1. Genel Yetki Kuralı 30 

   2. Sözleşmeye Dayanan Davalarda Yetki 32 

   3. Haksız Fiil Davalarında Yetki . 33 

   4. Mirastan Doğan Davalarda Yetki . 34 

   5. Taşınmaz Davalarında Yetki 35 

   6. Karşı Davada Yetki 35 

   7. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki 36 

   8. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki 36 

   9. Yetki Sözleşmesi 37 

   D. Görevsizlik ve Yetkisizlik Hakkındaki Usulî Savunmaların İleri Sürülmesi 38 

   E. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yerinin Belirlenmesi . 38 

   § 4- YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİ VE YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER . 41 

   I.YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİ 41 

   A. Adil Yargılanma Hakkı 41 

   B. Hukukî Dinlenilme Hakkı 43 

   II.YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER . 44 

   A. Aleniyet İlkesi 44 

   B. Doğrudanlık İlkesi . 46 

   C. Usul Ekonomisi İlkesi 48 

   D. Tasarruf İlkesi . 49 

   E. Taraflarca Getirilme İlkesi 52 

   F. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi . 54 

   G. Tarafların Dürüst Davranma ve Doğruyu SöylemeÖdevi 57 

   H. Yargılamayı Hâkimin Sevk ve İdare Etmesi 59 

   III.YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİNİN VEYARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELERİN İHLALİ 59 İçindekiler 

   § 5 - DAVADA TARAFLAR 61 

   I.TARAF KAVRAMI 61 

   II.İKİ TARAF SİSTEMİ . 62 

   III.TARAF EHLİYETİ, DAVA EHLİYETİ VE DAVA TAKİPYETKİSİ . 62 

   A. Taraf Ehliyeti. 63 

   B. Dava Ehliyeti . 66 

   C. Dava Takip Yetkisi 68 

   IV.DAVAYA VEKÂLET . 70 

   V.TARAFLARA İLİŞKİN DAVA ŞARTLARININİNCELENMESİ 72 

   VI.DAVADA TARAFIN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ 73 

   § 6- DAVA ARKADAŞLIĞI VE DAVAYA MÜDAHALE 75 

   I.DAVA ARKADAŞLIĞI . 75 

   A. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı 75 

   B. Mecburî Dava Arkadaşlığı . 78 

   II.FER’Î MÜDAHALE VE DAVANIN İHBARI . 81 

   A. Fer’î Müdahale 81 

   B. Davanın İhbarı 85 

   III.ASLÎ MÜDAHALE 87 

   IV.CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI. 88 

   § 7- TEBLİGAT, SÜRELER, ESKİ HÂLE GETİRME VE ADLÎ TATİL 89 

   I.TEBLİGAT 89 

   A. Genel Olarak 89 

   B. Tebligat Usulleri 89 

   C. Milletlerarası Tebligat 92 

   II.SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME 93 

   A. Süreler 93 

   B. Eski Hâle Getirme . 96 

   III.ADLÎ TATİL 98 

   § 8- DAVA TÜRLERİ .101 

   I.GİRİŞ . 101 İçindekiler 

   II.HUKUKÎ HİMAYENİN NİTELİĞİNE GÖRE DAVA TÜRLERİ .101 

   A. Eda Davası . 101 

   B. Tespit Davası 102 

   C. İnşaî Dava . 103 

   III.HMK’DA YER VERİLEN DİĞER DAVA TÜRLERİ .105 

   A. Kısmî Dava . 106 

   B. Belirsiz Alacak Davası 107 

   C. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi) 110 

   D. Terditli Dava . 111 

   E. Seçimlik Dava 111 

   F. Topluluk Davası 112 

   § 9- DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR . 115 

   I.Dava Şartları .115 

   A. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları 115 

   1. Türk Mahkemelerinin Yargı Yetkisinin (Yargı Hakkının) Bulunması 115 

   2. Yargı Yolunun Caiz Olması . 116 

   B. Taraflara İlişkin Dava Şartları 120 

   C. Dava Konusuna İlişkin Dava Şartları 120 

   1. Hukukî Menfaat . 120 

   2. Derdestlik . 123 

   3. Kesin Hüküm Bulunmaması 125 

   4. Gider Avansı 125 

   5. Teminat . 126 

   6. Diğer Dava Şartları. 127 

   II.DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ .128 

   III.İLK İTİRAZLAR 129 

   A. İlk İtirazların İleri Sürülmesi 129 

   B. İlk İtirazların İncelenmesi 130 

   § 10- DAVANIN AÇILMASI VE KARŞI DAVA . 131 

   I.DAVA KAVRAMI 131 

   II. DAVANIN AÇILMASI VE DİLEKÇELER AŞAMASI 131 İçindekiler 

   A. Dava Dilekçesi 132 

   1. Dava Dilekçesinin Zorunlu Unsurları 132 

   2. Dava Dilekçesinin Zorunlu Olmayan Unsurları 135 

   B. Dava Açılması ve Sonuçları 137 

   C. Cevap Dilekçesi 139 

   D. Savunma Araçları 140 

   E. İkinci Dilekçeler Aşaması 144 

   III.KARŞI DAVA 145 

   § 11- İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI VE ISLAH .149 

   I.İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEGENİŞLETİLMESİ YASAĞI 149 

   II.ISLAH . 152 

   § 12- DAVANIN GERİ ALINMASI, DAVA KONUSUNUN DEVRİ, İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ .155 

   I.DAVANIN GERİ ALINMASI . 155 

   II.DAVA KONUSUNUN DEVRİ 156 

   III.İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 157 

   § 13- ÖN İNCELEME .159 

   § 14- TAHKİKAT .163 

   I.İSTİCVAP 164 

   II.TARAFLARIN DİNLENMESİ . 165 

   III.TUTANAKLAR 166 

   IV.DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI 167 

   V.ÖN SORUN 168 

   VI.BEKLETİCİ SORUN . 168 

   VII. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 170 

   § 15- İSPAT VE DELİLLER 173 

   I.İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI TEMEL KAVRAM VEMÜESSESELER . 173 

   A. İspat Kavramı173 

   B. İkrar .174 İçindekiler 

   C. İspat Yükü 175 

   D. Karineler . 177 

   II.DELİLLER .179 

   A. Delil Sistemleri 179 

   B. Hukuka Aykırı Deliller . 181 

   C. Delil Sözleşmeleri . 183 

   D. Delillerin İleri Sürülmesi . 184 

   E. Delil Türleri . 186 

   1. Kesin Deliller 186 

   a. Senet . 186 

   b. Yemin 190

   c. Kesin Hüküm 193 

   2. Takdirî Deliller . 193 

   a. Tanık Beyanı . 193 

   aa. Tanıklıktan Çekinme . 195 

   i. Kişisel Nedenlerle TanıklıktanÇekinme . 195 

   ii. Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 196 

   iii. Menfaat İhlali Tehlikesi NedeniyleTanıklıktan Çekinme . 196 

   bb. Tanık Beyanının Değerlendirilmesi 197 

   b. Bilirkişi 198 

   aa. Genel Olarak 198 

   bb. Bilirkişilik Kanunu ile Yapılan Düzenlemeler . 198 

   cc. Bilirkişi Raporu . 200 

   dd. Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesi . 203 

   ee. Bilirkişinin Hukukî Sorumluluğu 203 

   c. Keşif 203 

   d. Kanunda Düzenlenmemiş Deliller 204 

   III.SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU 205 

   A. Temel Kural . 205 

   B. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları . 206 

   1. Ticarî Defterlerle İspat Usulü 206 İçindekiler 

   2. Manevî İmkânsızlık Hâlleri 208 

   3. Maddî İmkânsızlık Hâlleri .209 

   4. Delil Başlangıcı .210 

   C. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 211 

   § 16- SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM .213 

   I.SÖZLÜ YARGILAMA . 213 

   II.KARAR VE HÜKÜM 214 

   III.HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI . 216 

   IV.KESİN HÜKÜM . 217 

   A. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm .218 

   B. Maddî Anlamda Kesin Hüküm 218 

   1. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Unsurları 218 

   2. Kesin Hükmün Etkileri .219 

   a. Kesin Hükmün Olumsuz (Dava Şartı) Etkisi 219 

   b. Kesin Hükmün Olumlu (Kesin Delil) Etkisi 220 

   3. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesini Bağlaması 221 

   § 17- HÜKÜM VE USULÎ RET DIŞINDAKİ NİHAÎ KARARLAR .223 

   I.GİRİŞ . 223 

   II.DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ . 224 

   A.Davadan Feragat ve Davayı Kabul 226 

   B.Sulh 228 

   III.DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI 230 

   IV.DAVANIN KONUSUZ KALMASI 231 

   § 18- YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM 233 

   I.YARGILAMA GİDERLERİ . 233 

   II.ADLÎ YARDIM . 236 

   § 19- BASİT YARGILAMA USULÜ 239 

   § 20- GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRLERİ 243 

   I.GENEL OLARAK 243 

   II.İHTİYATÎ TEDBİR . 244 İçindekiler 

   A. İhtiyatî Tedbirde Görev ve Yetki . 245 

   B. Tedbir Talebi 245 

   C. İhtiyatî Tedbirde Teminat 245 

   D. İhtiyatî Tedbir Kararına İtiraz ve Kanun Yolu 246 

   E. İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması ve Tedbiri Tamamlayan İşlemler. 247 

   F. İhtiyatî Tedbir Dolayısıyla Tazminat 247 

   III.DELİLLERİN TESPİTİ 248 

   § 21- ÇEKİŞMESİZ YARGI . 251 

   I.GENEL OLARAK .251 

   II.ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ 253 

   III.ÇEKİŞMESİZ YARGI ORGANLARI 254 

   IV.ÇEKİŞMESİZ YARGIDA GÖREV VE YETKİ 254 

   V.ÇEKİŞMESİZ YARGIDA İLGİLİLER 255 

   VI.ÇEKİŞMESİZ YARGIDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİNYARGILAMAYA KATILMASI .255 

   VII. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA YARGILAMA USULÜ 257 

   A. Çekişmesiz Yargıda Yargılamanın Başlaması . 257 

   B. Çekişmesiz Yargıda Yargılama Konusunun Belirlenmesi 258 

   C. Çekişmesiz Yargıda Re’sen Araştırma İlkesininUygulanması . 258 

   D. Çekişmesiz Yargıda Yargılamanın Sona Ermesi 259 

   1. Talebin Geri Alınması, Feragat, Kabul ve Sulh 259 

   2. Nihaî Karar 259 

   § 22- KANUN YOLLARI . 261 

   I.GENEL BİLGİLER 261 

   II.HMK’NIN KANUN YOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ .263 

   A. İstinaf . 257 

   1. İstinaf Başvurusu 263 

   a. İstinaf Edilebilecek Kararlar . 263 

   b. İstinaf Gerekçesi ve Talep Sonucu 266 

   c. İstinaf Tarihi . 267 İçindekiler 

   d. İstinaf Süresi 267 

   e. İstinaf Dilekçesine Cevap ve Katılma Yoluylaİstinaf 268 

   f. İstinaftan Feragat 269 

   g. İstinafın İcraya Etkisi 269 

   2. İstinaf İncelemesi 271 

   a. İstinafta Ön İnceleme 271 

   b. İstinafta Esastan İnceleme 272 

   3. İstinafta Karar .275 

   a. Bölge Adliye Mahkemesinin DuruşmaYapmadan ve Kesin Olarak Karar Vereceği Hâller .278 

   b. Bölge Adliye Mahkemesinin DuruşmaYapmadan Esasa İlişkin Karar Vereceği Hâller 279 

   4. İstinaf İncelemesinde Yapılamayacak İşlemler 280 

   B. Temyiz 281 

   1. Temyiz Başvurusu 281 

   a. Temyiz Edilebilecek Kararlar 281 

   b. Temyiz Sebepleri ve Talep Sonucu .283 

   c. Temyiz Tarihi 287 

   d. Temyiz Süresi287 

   e. Temyiz Dilekçesine Cevap ve Katılma YoluylaTemyiz 287 

   f. Temyiz Dilekçesinin Hangi Yargıtay DairesineGönderileceği (Yargıtay Daireleri Arasındaki İşbölümü)287 

   g. Temyizden Feragat .289 

   h. Temyizin İcraya Etkisi 289 

   2. Temyiz İncelemesi 289 

   a. Temyizde Ön İnceleme .289 

   b. Temyizde Esastan İnceleme.289 

   3. Temyizde Karar .291 

   4. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 292 

   C. Kanun Yararına Temyiz .296 

   D. Yargılamanın İadesi .297 İçindekiler 

   § 23- TAHKİM VE ARABULUCULUK . 305 

   I.TAHKİM 305 

   II.ARABULUCULUK 306 

   A. Genel Olarak 306 

   B. Zorunlu Arabuluculuğa Tâbi Uyuşmazlıklar . 307 

   1. İş Davalarında Arabuluculuk 307 

   2. Ticarî Davalarda Arabuluculuk 308 

   3. Tüketici Davalarında Arabuluculuk 308 

   KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 311 

   Stok Kodu
   :
   9789753687843
   Boyut
   :
   13.5X19.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   336
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Holmen
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   171,00   
   171,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat