Sepetim (0) Toplam: 0,00

Medenî Hukukun Uygulanmasında Yöntem

Liste Fiyatı : 285,00
İndirimli Fiyat : 270,75
Kazancınız : 14,25
Taksitli fiyat : 1 x 270,75
9789753689885
603968
Medenî Hukukun Uygulanmasında Yöntem
Medenî Hukukun Uygulanmasında Yöntem
270.75

Hukukî bir ihtilafın çözülmesi ilgili hukuk kuralının
bulunması ve anlaşılarak uygulanması ile mümkün
olur. Peki bu durumda hukuk kuralı nasıl anlaşılabilir
ve bir ihtilafa uygulanabilir? Hukuk kurallarının bulunması,
anlaşılması ve uygulanmasında izlenen belirli yöntemler bulunur mu?
Kanunu anlayıp uygulamakla yükümlü olan hukukçunun karşı karşıya
kaldığı/kalacağı bütün bu soruların cevabını hukuk metodolojisi verir.
Hukuk metodolojisi somut bir hukuk normunun hem uygulanma şeklini
hem de doğru sonuca ulaşmak için izlenmesi gereken yöntemi gösterir.

 

 

 

İÇİNDEKİLER

TAKDİM .. III

KISALTMALAR CETVELİ . XIII

§1. HUKUK EĞİTİMİNDE TEMEL ESASLAR

I. Medeni Hukuk Eğitiminde Olay Çözümünün Yeri ve Önemi 1

II. Hukuk Eğitiminde Kullanılan Temel Araçlar .. 3

A. Mevzuat derlemeleri 4

B. Ders kitapları .. 7

C. Pratik çalışma ve mahkeme kararı derleme kitapları 8

D. Şerhler . 8

E. Monografiler ve makaleler . 10

F. Hukuk terimleri sözlüğü . 10

G. Dijital kaynaklar 11

III. Hukuk Metodolojisi Nedir ve Ne İşe Yarar? . 14

IV. Medeni Kanun’un Uygulanması 18

V. Hukuk Eğitiminde Sınavların Yeri ve Amacı . 19

VI. İçerik Olarak Sınav Yöntemleri .. 24

A. Genel bilgiler .. 24

B. Sınav tarzı olarak “klasik yöntem” ve “olay çözüm tekniği” . 26

1. Genel bilgiler. 26

2. İddia ve savunmaların değerlendirilmesi açısından .. 29

3. İlgili hukuk kuralının tespit edilmesi açısından .. 31

4. İlgili hukuk kuralının içeriğinin aydınlatılması açısından .. 32

5. Altlama faaliyeti ve sonuç aşaması açısından 34

§2. OLAY ÇÖZÜM TEKNİĞİ

I. Temel Esaslar .. 35

II. Lisans Sınavlarında Olay Çözüm Tekniği . 38

III. Yazı ile İfade Yöntemi 39

IV. Olay Çözümünde Takip Edilmesi Gereken Aşamalar (Adımlar) .. 46

A. İlgili hukukî sorunun belirlenmesi .. 46

1. Maddi vakıaların tespiti açısından 46

2. Kim, kimden, neyi, hangi sebeple ve hangi süre içerisinde isteyebilir? .. 49

B. Uygulanma ihtimali bulunan hukuk kuralı/kurallarının belirlenmesi . 57

1. Genel bilgiler. 57

2. İlgili (yazılı) hukuk kuralı 61

3. İlgili (yazılı olmayan) hukuk kuralı: Örf ve âdet hukuku .. 75

C. İlgili hukuk kuralının içeriğinin aydınlatılması .. 79

1. Genel bilgiler. 79

2. Yazılı hukuk kuralları . 82

a. Yazılı hukuk kuralının içeriğinin birden fazla hukuk normundan anlaşılması 88

b. Hüküm içi boşlukların doldurulması . 90

3. İçtihat ve örf âdet hukuku kaynaklı hukuk kuralları 93

4. Hukukun temel ilkeleri ve genel hükümler 96

D. Hukuk kuralının somut olaya uygulanması (“altlama” faaliyeti) . 99

E. Sonuç/Hüküm .. 107

§3. HUKUK KURALLARININ ANLAŞILMASI (YORUM)

I. Genel Olarak Yorum Faaliyeti .. 110

II. Kanunun İçerik Olarak Yapısı (Lafız) 113

III. Kanunun Yorumlanması .. 116

A. Genel bilgiler 116

B. Yorum ihtiyacı.. 119

C. Yorumu yapan kişiye göre yorum türleri . 121

1. Yasama yorumu .. 121

2. Yargısal yorum – Kazai içtihat .. 121

3. Bilimsel yorum – İlmi içtihat .. 122

D. Yorum malzemeleri – Yoruma tâbi tutulacak metinler 123

1. Genel bilgiler.. 123

2. Metin: Lafzın değerlendirilmesi (Semantik yorum) 124

3. Diğer yorum araçları (malzemeler) 129

a. Genel bilgiler . 129

b. Hazırlık çalışmaları .. 131

c. Madde başlıkları . 131

d. Kanunun sistematik yapısı . 132

e. Mukayeseli hukuk . 135

E. Kanunun amacı (ratio legis) 136

1. Genel bilgiler.. 136

2. Kanun koyucunun iradesinin ortaya çıkartılması .. 140

F. Medeni Kanun’un benimsediği yorum sistemi . 141

G. İstisna getiren (özel kanun) hükümlerin yorumlanması . 149

H. Düzeltici yorum, dar yorum, genişletici yorum .. 150

§4. HUKUKUN UYGULANMASINDA MANTIK KURALLARININ YERİ VE ÖNEMİ

I. Genel Bilgiler 152

II. Doğrudan Uygulama ve İstisnaları . 154

A. Kanunu doğrudan uygulama 154

B. Kanunun lafzen uygulanmasının istisnaları 155

1. Zıt anlam itibarıyla (mefhumu muhalif – a contrario) uygulama .. 155

2. Evleviyet (öncelik—a fortiori) yoluyla uygulama .. 156

3. Kıyasen uygulama . 157

4. Kanunun ruhu (özü) ile uygulanması .. 159

III. Mantık ve Hukuk Kurallarına Dayalı “GEREKÇE” 160

§5. HUKUK KURALININ UYGULANMASI

I. Genel Bilgiler 162

II. Belirlenen Kuralın Uygulanabilir Olması 165

A. Özel hüküm – genel hüküm ilişkisi .. 167

B. Devletlerarası (Milletlerarası) hukukun uygulanması . 170

C. Yer itibarıyla uygulanma . 171

D. Zaman itibarıyla uygulanma . 173

E. Nitelik itibarıyla uygulanma .. 175

F. Akdî sorumlulukta sözleşmenin önceliği .. 177

III. Mahkeme Kararlarının Hukuk Kaynağı Olmaması .. 177

§6. HÂKİMİN HUKUK KURALI KOYMASI

I. Genel Bilgiler 180

II. Hâkimin Hukuk Kuralı Koymasının Şartları 182

III. Hâkimin Hukuk Kuralı Koymasında Yöntem .. 186

A. Temel İlkeler . 186

B. Bilimsel Görüşler ve Mahkeme Kararlarının Etkisi 190

IV. Kanun’un Anayasa’ya Aykırılığı Meselesi .. 192

§7. YORUM, KANUN BOŞLUĞU, HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ

I. Kanun Boşluğu, Doldurulması ve Yorum ile Bağlantısı . 194

II. Hâkimin Takdir Yetkisi 201

III. Karşılaştırma (Yorum- Takdir Yetkisi- Boşluk Doldurma) . 204

§8. SÖZLEŞME KAYNAKLI HUKUKÎ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE YÖNTEM

I. Genel Bilgiler 206

II. Olay Çözüm Tekniği ve Sözleşme 210

III. İrade Beyanlarının Yorumlanması . 211

IV. Sözleşmenin Yorumu .. 212

A. Sözleşmenin Hukukî Niteliğinin (tipinin) Belirlenmesi.. 212

B. Sözleşmenin İçeriğinin Belirlenmesi . 213

C. Sözleşmenin Tamamlanması . 221

D. Kanun Hükümlerinin Sözleşme İlişkisine Uygulanması 224

YARARLANILAN KAYNAKLAR .. 227

Medenî Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku Ders Kitapları .. 234

Medenî Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku Uygulama Çalışması Kitapları . 236

KAVRAM DİZİNİ 237

KURAL DİZİNİ . 242

 • Açıklama
  • Hukukî bir ihtilafın çözülmesi ilgili hukuk kuralının
   bulunması ve anlaşılarak uygulanması ile mümkün
   olur. Peki bu durumda hukuk kuralı nasıl anlaşılabilir
   ve bir ihtilafa uygulanabilir? Hukuk kurallarının bulunması,
   anlaşılması ve uygulanmasında izlenen belirli yöntemler bulunur mu?
   Kanunu anlayıp uygulamakla yükümlü olan hukukçunun karşı karşıya
   kaldığı/kalacağı bütün bu soruların cevabını hukuk metodolojisi verir.
   Hukuk metodolojisi somut bir hukuk normunun hem uygulanma şeklini
   hem de doğru sonuca ulaşmak için izlenmesi gereken yöntemi gösterir.

    

    

    

   İÇİNDEKİLER

   TAKDİM .. III

   KISALTMALAR CETVELİ . XIII

   §1. HUKUK EĞİTİMİNDE TEMEL ESASLAR

   I. Medeni Hukuk Eğitiminde Olay Çözümünün Yeri ve Önemi 1

   II. Hukuk Eğitiminde Kullanılan Temel Araçlar .. 3

   A. Mevzuat derlemeleri 4

   B. Ders kitapları .. 7

   C. Pratik çalışma ve mahkeme kararı derleme kitapları 8

   D. Şerhler . 8

   E. Monografiler ve makaleler . 10

   F. Hukuk terimleri sözlüğü . 10

   G. Dijital kaynaklar 11

   III. Hukuk Metodolojisi Nedir ve Ne İşe Yarar? . 14

   IV. Medeni Kanun’un Uygulanması 18

   V. Hukuk Eğitiminde Sınavların Yeri ve Amacı . 19

   VI. İçerik Olarak Sınav Yöntemleri .. 24

   A. Genel bilgiler .. 24

   B. Sınav tarzı olarak “klasik yöntem” ve “olay çözüm tekniği” . 26

   1. Genel bilgiler. 26

   2. İddia ve savunmaların değerlendirilmesi açısından .. 29

   3. İlgili hukuk kuralının tespit edilmesi açısından .. 31

   4. İlgili hukuk kuralının içeriğinin aydınlatılması açısından .. 32

   5. Altlama faaliyeti ve sonuç aşaması açısından 34

   §2. OLAY ÇÖZÜM TEKNİĞİ

   I. Temel Esaslar .. 35

   II. Lisans Sınavlarında Olay Çözüm Tekniği . 38

   III. Yazı ile İfade Yöntemi 39

   IV. Olay Çözümünde Takip Edilmesi Gereken Aşamalar (Adımlar) .. 46

   A. İlgili hukukî sorunun belirlenmesi .. 46

   1. Maddi vakıaların tespiti açısından 46

   2. Kim, kimden, neyi, hangi sebeple ve hangi süre içerisinde isteyebilir? .. 49

   B. Uygulanma ihtimali bulunan hukuk kuralı/kurallarının belirlenmesi . 57

   1. Genel bilgiler. 57

   2. İlgili (yazılı) hukuk kuralı 61

   3. İlgili (yazılı olmayan) hukuk kuralı: Örf ve âdet hukuku .. 75

   C. İlgili hukuk kuralının içeriğinin aydınlatılması .. 79

   1. Genel bilgiler. 79

   2. Yazılı hukuk kuralları . 82

   a. Yazılı hukuk kuralının içeriğinin birden fazla hukuk normundan anlaşılması 88

   b. Hüküm içi boşlukların doldurulması . 90

   3. İçtihat ve örf âdet hukuku kaynaklı hukuk kuralları 93

   4. Hukukun temel ilkeleri ve genel hükümler 96

   D. Hukuk kuralının somut olaya uygulanması (“altlama” faaliyeti) . 99

   E. Sonuç/Hüküm .. 107

   §3. HUKUK KURALLARININ ANLAŞILMASI (YORUM)

   I. Genel Olarak Yorum Faaliyeti .. 110

   II. Kanunun İçerik Olarak Yapısı (Lafız) 113

   III. Kanunun Yorumlanması .. 116

   A. Genel bilgiler 116

   B. Yorum ihtiyacı.. 119

   C. Yorumu yapan kişiye göre yorum türleri . 121

   1. Yasama yorumu .. 121

   2. Yargısal yorum – Kazai içtihat .. 121

   3. Bilimsel yorum – İlmi içtihat .. 122

   D. Yorum malzemeleri – Yoruma tâbi tutulacak metinler 123

   1. Genel bilgiler.. 123

   2. Metin: Lafzın değerlendirilmesi (Semantik yorum) 124

   3. Diğer yorum araçları (malzemeler) 129

   a. Genel bilgiler . 129

   b. Hazırlık çalışmaları .. 131

   c. Madde başlıkları . 131

   d. Kanunun sistematik yapısı . 132

   e. Mukayeseli hukuk . 135

   E. Kanunun amacı (ratio legis) 136

   1. Genel bilgiler.. 136

   2. Kanun koyucunun iradesinin ortaya çıkartılması .. 140

   F. Medeni Kanun’un benimsediği yorum sistemi . 141

   G. İstisna getiren (özel kanun) hükümlerin yorumlanması . 149

   H. Düzeltici yorum, dar yorum, genişletici yorum .. 150

   §4. HUKUKUN UYGULANMASINDA MANTIK KURALLARININ YERİ VE ÖNEMİ

   I. Genel Bilgiler 152

   II. Doğrudan Uygulama ve İstisnaları . 154

   A. Kanunu doğrudan uygulama 154

   B. Kanunun lafzen uygulanmasının istisnaları 155

   1. Zıt anlam itibarıyla (mefhumu muhalif – a contrario) uygulama .. 155

   2. Evleviyet (öncelik—a fortiori) yoluyla uygulama .. 156

   3. Kıyasen uygulama . 157

   4. Kanunun ruhu (özü) ile uygulanması .. 159

   III. Mantık ve Hukuk Kurallarına Dayalı “GEREKÇE” 160

   §5. HUKUK KURALININ UYGULANMASI

   I. Genel Bilgiler 162

   II. Belirlenen Kuralın Uygulanabilir Olması 165

   A. Özel hüküm – genel hüküm ilişkisi .. 167

   B. Devletlerarası (Milletlerarası) hukukun uygulanması . 170

   C. Yer itibarıyla uygulanma . 171

   D. Zaman itibarıyla uygulanma . 173

   E. Nitelik itibarıyla uygulanma .. 175

   F. Akdî sorumlulukta sözleşmenin önceliği .. 177

   III. Mahkeme Kararlarının Hukuk Kaynağı Olmaması .. 177

   §6. HÂKİMİN HUKUK KURALI KOYMASI

   I. Genel Bilgiler 180

   II. Hâkimin Hukuk Kuralı Koymasının Şartları 182

   III. Hâkimin Hukuk Kuralı Koymasında Yöntem .. 186

   A. Temel İlkeler . 186

   B. Bilimsel Görüşler ve Mahkeme Kararlarının Etkisi 190

   IV. Kanun’un Anayasa’ya Aykırılığı Meselesi .. 192

   §7. YORUM, KANUN BOŞLUĞU, HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ

   I. Kanun Boşluğu, Doldurulması ve Yorum ile Bağlantısı . 194

   II. Hâkimin Takdir Yetkisi 201

   III. Karşılaştırma (Yorum- Takdir Yetkisi- Boşluk Doldurma) . 204

   §8. SÖZLEŞME KAYNAKLI HUKUKÎ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE YÖNTEM

   I. Genel Bilgiler 206

   II. Olay Çözüm Tekniği ve Sözleşme 210

   III. İrade Beyanlarının Yorumlanması . 211

   IV. Sözleşmenin Yorumu .. 212

   A. Sözleşmenin Hukukî Niteliğinin (tipinin) Belirlenmesi.. 212

   B. Sözleşmenin İçeriğinin Belirlenmesi . 213

   C. Sözleşmenin Tamamlanması . 221

   D. Kanun Hükümlerinin Sözleşme İlişkisine Uygulanması 224

   YARARLANILAN KAYNAKLAR .. 227

   Medenî Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku Ders Kitapları .. 234

   Medenî Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku Uygulama Çalışması Kitapları . 236

   KAVRAM DİZİNİ 237

   KURAL DİZİNİ . 242

   Stok Kodu
   :
   9789753689885
   Boyut
   :
   13.5x19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   260
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   İvory
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   270,75   
   270,75   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat