Sepetim (0) Toplam: 0,00

Uygulamada İSTİNAF-CEZA EL KİTABI 2. baskı

Liste Fiyatı : 600,00
İndirimli Fiyat : 570,00
Kazancınız : 30,00
Taksitli fiyat : 1 x 570,00
9789753689977
604128
Uygulamada İSTİNAF-CEZA EL KİTABI 2. baskı
Uygulamada İSTİNAF-CEZA EL KİTABI 2. baskı
570.00

İÇİNDEKİLER

KİTABIN ÖZETİ . 1

I. BÖLÜM

İSTİNAFIN YAPISI ve NİTELİĞİ 35

A) Kanun Yolu, İstinaf ve Temyiz . 35

1) Nitelik Olarak Kanun Yolu İncelemesi 35

2) Nitelik Olarak İstinaf İncelemesi 37

3) İstinaf ve Temyiz İncelemelerinin Karşılaştırılması . 40

B) İstinafın Yapısı, Organları, Görevleri ve Teftişi . 42

1) İstinafın Yapısı, Kurulması, Kaldırılması . 42

2) İstinafın Organları ve Görevleri 44

a) Başkanlık ve Görevleri . 44

b) Cumhuriyet Başsavcılığı ve Görevleri . 45

b.1) Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri 46

b.2) Cumhuriyet Savcısının Görevleri . 47

c) Başkanlar Kurulu ve Görevleri 47

d) Adalet Komisyonu ve Görevleri 48

e) Ceza Dairesi ve Görevleri 49

e.1) Ceza Dairesinin Görevleri 49

e.2) Daire Başkanının Görevleri 49

e.3) Daire Üyesinin Görevleri 50

f) Müdürlükler 50

3) İstinafın Görevleri ve İstinafta İşbölümü 51

a) Birden Fazla Suçta Görevli Dairenin Belirlenmesi 51

b) İstinafta Görev ve Yetki Uyuşmazlığı . 52

c) Görevsizlik (Gönderme) Kararının Niteliği . 54

4) İstinafın Teftişi . 56

C) İstinaf Öncesi Kararların Kanun Yolu 56

II. BÖLÜM

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KESİN KARARLARI 59

A) İstinaf Edilemeyen İlk Derece Mahkemesi Kararları . 59

B) Kesin Kararın İstinaf Edilmesi 63

C) Kesin Kararda Verilmeyen Vekâlet Ücretinin İstinafı 70

III. BÖLÜM

İSTİNAFA BAŞVURU 71

A) Başvuruda Genel Kural ve Doğrudan İstinaf 71

B) Başvuru Hakkına Sahip Olanlar 72

C) Başvuru Süresi, Yöntemi ve Tebliği . 75

1) Elektronik işlemler . 79

2) Başka Yere (Mahkemeye) İstinaf Talebi Yapmak . 79

3) Tutuklunun İstinaf Talebi . 80

4) Tebligat, E-Tebligat ve Süre . 81

5) Mülhakat Yönünden İstinaf 85

6) Posta Yoluyla İstinafa Başvurmak 85

7) İstinaf İçin Süre Tutum Dilekçesi Vermek . 85

8) Adli Tatilde İstinaf Süresi . 87

9) İstinaf Başvurusunun Karşı Tarafa Tebliği . 89

10) Tebligat Eksikliğinin İstinafa Etkisi . 91

D) Başvuruda Gerekçenin Belirtilmesi 93

E) Başvuru Yapılmasının Etkisi ve Sonucu . 97

F) Başvuruda Yanılma veya Yanıltma . 98

1) İstinaf Başvurusunda Tarafların Yanılması 98

2) İstinaf Yolunda Mahkemenin Tarafları Yanıltması 100

G) Başvurudan Vazgeme ve Etkisi 102

H) Cumhuriyet Savcısının Başvurusu ve Vazgeçmesi . 105

I) İstinafta Eski Hâle Getirme ve Etkisi . 108

IV. BÖLÜM

İSTİNAFTA İNCELEME ve KARAR TÜRLERİ 113

A) Birinci Aşama: İstinafta Ön İnceleme . 118

1) Ön İnceleme Unsurları 119

a) Yetki Unsuru 120

b) Başvuru Hakkı Unsuru . 122

c) Süre Unsuru 122

d) Kararın Niteliği Unsuru . 123

2) Ön İnceleme Zamanı ve Aşamaya Katılım . 124

3) Ön İnceleme Sonucundaki Karar Türleri ve İçerikleri . 125

a) İstinafta Yetkisizlik Kararı . 126

b) İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 128

c) Gönderme, İade, Tevdi Kararları . 130

4) Ön İnceleme Sonucu Verilen Kararın Kanun Yolu 134

5) Başvurunun Reddi Kararı ve Kanun Yararına Bozma İlişkisi 140

6) İstinafta Ön İnceleme Tablosu 142

B) İkinci Aşama: İstinafta (Esas) İnceleme ve Kovuşturma 143

1) İnceleme ve Kovuşturma Unsurları 144

a) Şekli Unsur . 144

b) Maddi Unsur 144

2) İnceleme ve Kovuşturma Zamanı ve Aşamaya Katılım . 144

3) İnceleme-Kovuşturma Sonucundaki Karar Türleri ve İçerikleri 145

a) İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı . 145

b) Düzeltilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 148

b.1- Birinci Grup Düzeltme Nedenleri. 152

b.2- İkinci Grup Düzeltme Nedeni 155

b.3- Üçüncü Grup Düzeltme Nedenleri . 156

b.4- Dördüncü Grup Düzeltme Nedenleri 156

c) Hükmün Bozulması Kararı. 158

c.1- Birinci Grup Bozma Nedenleri (Hukuka Kesin Aykırılıklar). 161

c.2- İkinci Grup Bozma Nedenleri . 171

c.3- Bozma Kararının Kanun Yolu Meselesi . 175

c.4- Bozma Kararı Sonrasındaki İşlemler 177

d) Duruşma Hazırlığı İşlemlerine Başlanması Kararı 182

d.1) Duruşmadaki İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı . 185

d.2) Hükmün Kaldırılması Kararı 186

d.2.1) Hükmün Kaldırılması Kararının Duruşmasız Verilmesi 188

d.2.2) Hükmün Kaldırılmasından Sonra Verilebilen Kararlar 193

d.2.3) Hükmün Kaldırılmasından Sonraki Karar İçerikleri 197

d.2.3.1) İlk Derecedeki Hükmün Gerekçe ve Unsurları 197

d.2.3.2) Duruşmadaki İstinaf Hükmünün Gerekçesi-Unsurları . 202

C) Her İki Aşamanın Birleştirilerek Yapılması ve Sonuçları 203

D) Özellik Arzeden Bir Kısım Kararların İstinafı 205

1) Bir Hükümle Verilen Birden Fazla Cezanın Kanun Yolu 206

2) Hangi Cezanın İstinaf Edildiğinin Talepte Belirtilmesi . 213

3) Ara Kararına Karşı İstinaf (Sair Durum) 214

4) HAGB’ye veya Açıklanmasına Dair Kararın Kanun Yolu 215

5) Basit Yargılama Usulü ve Bu Usulle Verilen Kararın İstinafı . 225

6) Koruma veya Güvenlik Tedbirine Dair Kararın İstinafı . 231

7) Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararının İstinafı 235

8) Önödeme-Uzlaşma Nedeniyle Verilen Düşme Kararının İstinafı 238

9) Adli Para Cezasına İlişkin Kararın İstinafı . 239

E) İstinaf Cezada İnceleme Aşamaları ve Karar Türleri Tablosu 241

V. BÖLÜM

DURUŞMA ve DURUŞMA YERİNE BOZMA KARARI . 245

A) İstinafta Duruşma İçin Talepte Bulunmak 245

B) Duruşmayı Gerektiren Hususlara Örnekler . 250

C) İstinafta Duruşma Hazırlığı . 251

D) İstinaf Duruşmasına Özgü Usul Hükümleri 252

E) Tarafların Duruşmaya Katılmamasının Karara Etkisi . 255

F) Cumhuriyet Savcısının Duruşmaya Katılımı . 255

G) Duruşma Açılması Yerine Bozma Kararının Verilmesi . 257

1) Duruşma Yerine Bozma Kararı Verilmesinin Mahiyeti . 260

2) Duruşma Yerine Bozma Kararı Verilmesinin Olası Sonuçları . 267

VI. BÖLÜM

İSTİNAFIN KESİN KARARLARI 270

A) İstinafın Kesin (Temyiz Edilemeyen) Nitelikteki Kararları . 271

1) Beş Yıl ve Altındaki Hapis ile Adli Para Cezaları . 272

2) Beş Yıl veya Daha Az Hapis Cezalarını Artırmayan Cezalar 276

3) Seçenek Yaptırımlara İlişkin Kararlar 279

4) İlk Defa İstinafta Verilen Kesin Kararlar . 280

5) Üst Sınırı İki Yıl Hapis ve Buna Bağlı Adli Para Cezası . 281

6) Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlardaki Kararlar 284

7) Bir Kısım Beraat Kararları . 288

8) Eşya veya Kazanç Müsaderesi Kararları 290

9) Düşme, Cezaya Yer Olmadığı, Güvenlik Tedbiri Kararları . 290

10) Aynı Hükümdeki Birden Fazla Ceza veya Kararlar . 292

B) İstinafın Kesin Kararının Temyiz Edilmesi 294

C) İstinafın Kesin Kararına Karşı Kanun Yolu 299

1) İstinafın Kesin Kararına Karşı Olağan Üstü İtiraz . 299

a) Şartlar ve Yöntem 302

a.1) Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlem 306

a.2) Ceza Dairesince Yapılacak İşlem . 307

a.3) Başkanlar Kurulunca Yapılacak İşlem . 308

b) Bozma Kararının 308/A. İtirazına Konu Edilmesi . 308

c) Olağan İtirazla Verilen Kararın, 308/A. İtirazına Konu Edilmesi 311

2) İstinafın Kesin Kararına Karşı Yargılamanın Yenilenmesi 312

D) Kesin Kararda Verilmeyen Vekâlet Ücretinin Temyizi 314

VII. BÖLÜM

İSTİNAFIN KESİN OLMAYAN KARARLARI 316

A) İstinafın (Olağan) İtiraza Tabi Kararları . 316

B) İstinafın Temyize Tabi Kararları . 318

1) Temyiz İstemi, Süresi ve Nedeni 320

2) Re'sen (Doğrudan) Temyiz . 325

3) Beş Yıldan Fazla Hapis Cezaları 327

4) Beş Yıl veya Daha Az Hapis Cezalarını Artıran Cezalar . 328

5) İlk Defa İstinafta Verilen Temyize Tabi Kararlar 328

6) On Yıldan Fazla Ceza Gerektiren Suçtan Verilen Beraat Kararı . 341

7) Müsadere Kararı . 341

8) Katalog Suçlardaki Kararların Temyizi 343

9) Avukatın Görev Suçu Nedeniyle Verilen Kararın Temyizi 346

10) Yargıtay Bozma Kararı Sonrasındaki Usul . 347

VIII. BÖLÜM

İSTİNAFTA SİRAYET ve ALEYHE BOZMA YASAĞI 349

A) Kararın Diğer Sanıklara Etkisi, Sirayet 349

B) Aleyhe Bozma veya Değiştirme Yasağı . 354

IX. BÖLÜM

İSTİNAFIN BİRBİRİYLE ÇELİŞKİLİ KARARLARI . 362

1) Şartlar . 364

2) Talep Yapabilenler . 365

3) Talep Makamı . 365

4) Talep Üzerine Yapılacak İşlem 365

5) Uygulama Örnekleri . 366

X. BÖLÜM

VEKÂLET ÜCRETİ UYGULAMALARI . 375

1) Yargılama Giderinin Niteliği 377

2) Vekalet Ücretinin Asıl Hükme Bağlılığı 378

3) Başvuruya Yalnızca Vekalet Ücretinin Konu Edilmesi . 378

4) Vekalet Ücretinde Davacı veya Sanık Sayısı . 380

5) Katılma Talebi ve Buna Dair Kararın Olması 380

6) Beraat Etme Halinde Vekalet Ücreti 381

7) Mahkumiyet Halinde Vekalet Ücreti 382

8) Hem Beraat Hem Mahkumiyet Hali . 383

9) Davanın Reddi Halinde Vekalet Ücreti 384

10) HAGB ve Açıklanması Halinde Vekalet Ücreti . 385

11) Davanın Düşmesi Halinde Vekalet Ücreti 386

12) Özel Şartın Olması Halinde Vekalet Ücreti 388

13) Ek Kararla Vekalet Ücretine Karar Verilmesi 388

14) İdari Para Cezası Verilmesi Halinde Vekalet Ücreti 388

15) Vekalet Ücreti Yerine Dilekçe Ücretine Hükmedilmesi 389

16) Zorunlu Müdafilikte Vekalet Ücreti . 390

XI. BÖLÜM

MUHTELİF KONULAR 391

1) Yargı Çevresinde Hâkimin Davaya Bakma Engelinin Çıkması . 391

2) Müdafilik Yönünden İstinafta Farklılık 391

3) İstinafta Katılan Sıfatının Elde Edilmesi 392

4) İspat veya Delil Yönünden İstinafta Farklılık 393

5) İstinafta Birleştirme Kararı . 394

6) Birleştirme Uyuşmazlığının İstinafta Giderilmesi 394

7) Bozma Kararından Sonra Dosyanın Gönderilmesi . 395

SONUÇ

(SORUNLAR ve ÖNERİLER) . 396

1) İstinaf Cumhuriyet Başsavcılıklarına Düşen Görevler . 396

2) Barolara veya Hukukçulara Düşen Görevler 397

3) İstinafa Gönderilecek Dosyaların Kontrollerinin Yapılması 398

4) İstinafta Dosya Birikimi ve Bunun Azaltılması 399

5) Tebligat Eksiklikleri, Uygulamanın Maliyeti ve Sonucu . 403

6) Uygulamadaki “Tevdi, İade, Gönderme” Kararları 404

7) Yasaya Aykırı Bozma Kararlarının Fazlalığı ve Etkisi 405

8) Üye Hakim veya Daire Başkanının Karar Öncesi Raporu . 408

9) Daire Sayısı-İkiz Daire Uygulaması . 409

10) İtirazları İncelemeye Yetkili Başkanlar Kurulu 410

11) İstinaf Talebinin Ret Edilmesi Kararı . 411

12) Adli Para Cezaları . 412

13) Olağan Üstü İtiraz Uygulaması 414

14) HAGB Kararının Düşürülmesi Uygulaması . 417

15) Vekâlet Ücreti Farklılığı . 418

16) İcra Ceza-Çek Suçu Duruşmasına C. Savcısının Katılımı 418

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   KİTABIN ÖZETİ . 1

   I. BÖLÜM

   İSTİNAFIN YAPISI ve NİTELİĞİ 35

   A) Kanun Yolu, İstinaf ve Temyiz . 35

   1) Nitelik Olarak Kanun Yolu İncelemesi 35

   2) Nitelik Olarak İstinaf İncelemesi 37

   3) İstinaf ve Temyiz İncelemelerinin Karşılaştırılması . 40

   B) İstinafın Yapısı, Organları, Görevleri ve Teftişi . 42

   1) İstinafın Yapısı, Kurulması, Kaldırılması . 42

   2) İstinafın Organları ve Görevleri 44

   a) Başkanlık ve Görevleri . 44

   b) Cumhuriyet Başsavcılığı ve Görevleri . 45

   b.1) Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri 46

   b.2) Cumhuriyet Savcısının Görevleri . 47

   c) Başkanlar Kurulu ve Görevleri 47

   d) Adalet Komisyonu ve Görevleri 48

   e) Ceza Dairesi ve Görevleri 49

   e.1) Ceza Dairesinin Görevleri 49

   e.2) Daire Başkanının Görevleri 49

   e.3) Daire Üyesinin Görevleri 50

   f) Müdürlükler 50

   3) İstinafın Görevleri ve İstinafta İşbölümü 51

   a) Birden Fazla Suçta Görevli Dairenin Belirlenmesi 51

   b) İstinafta Görev ve Yetki Uyuşmazlığı . 52

   c) Görevsizlik (Gönderme) Kararının Niteliği . 54

   4) İstinafın Teftişi . 56

   C) İstinaf Öncesi Kararların Kanun Yolu 56

   II. BÖLÜM

   İLK DERECE MAHKEMESİNİN KESİN KARARLARI 59

   A) İstinaf Edilemeyen İlk Derece Mahkemesi Kararları . 59

   B) Kesin Kararın İstinaf Edilmesi 63

   C) Kesin Kararda Verilmeyen Vekâlet Ücretinin İstinafı 70

   III. BÖLÜM

   İSTİNAFA BAŞVURU 71

   A) Başvuruda Genel Kural ve Doğrudan İstinaf 71

   B) Başvuru Hakkına Sahip Olanlar 72

   C) Başvuru Süresi, Yöntemi ve Tebliği . 75

   1) Elektronik işlemler . 79

   2) Başka Yere (Mahkemeye) İstinaf Talebi Yapmak . 79

   3) Tutuklunun İstinaf Talebi . 80

   4) Tebligat, E-Tebligat ve Süre . 81

   5) Mülhakat Yönünden İstinaf 85

   6) Posta Yoluyla İstinafa Başvurmak 85

   7) İstinaf İçin Süre Tutum Dilekçesi Vermek . 85

   8) Adli Tatilde İstinaf Süresi . 87

   9) İstinaf Başvurusunun Karşı Tarafa Tebliği . 89

   10) Tebligat Eksikliğinin İstinafa Etkisi . 91

   D) Başvuruda Gerekçenin Belirtilmesi 93

   E) Başvuru Yapılmasının Etkisi ve Sonucu . 97

   F) Başvuruda Yanılma veya Yanıltma . 98

   1) İstinaf Başvurusunda Tarafların Yanılması 98

   2) İstinaf Yolunda Mahkemenin Tarafları Yanıltması 100

   G) Başvurudan Vazgeme ve Etkisi 102

   H) Cumhuriyet Savcısının Başvurusu ve Vazgeçmesi . 105

   I) İstinafta Eski Hâle Getirme ve Etkisi . 108

   IV. BÖLÜM

   İSTİNAFTA İNCELEME ve KARAR TÜRLERİ 113

   A) Birinci Aşama: İstinafta Ön İnceleme . 118

   1) Ön İnceleme Unsurları 119

   a) Yetki Unsuru 120

   b) Başvuru Hakkı Unsuru . 122

   c) Süre Unsuru 122

   d) Kararın Niteliği Unsuru . 123

   2) Ön İnceleme Zamanı ve Aşamaya Katılım . 124

   3) Ön İnceleme Sonucundaki Karar Türleri ve İçerikleri . 125

   a) İstinafta Yetkisizlik Kararı . 126

   b) İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 128

   c) Gönderme, İade, Tevdi Kararları . 130

   4) Ön İnceleme Sonucu Verilen Kararın Kanun Yolu 134

   5) Başvurunun Reddi Kararı ve Kanun Yararına Bozma İlişkisi 140

   6) İstinafta Ön İnceleme Tablosu 142

   B) İkinci Aşama: İstinafta (Esas) İnceleme ve Kovuşturma 143

   1) İnceleme ve Kovuşturma Unsurları 144

   a) Şekli Unsur . 144

   b) Maddi Unsur 144

   2) İnceleme ve Kovuşturma Zamanı ve Aşamaya Katılım . 144

   3) İnceleme-Kovuşturma Sonucundaki Karar Türleri ve İçerikleri 145

   a) İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı . 145

   b) Düzeltilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 148

   b.1- Birinci Grup Düzeltme Nedenleri. 152

   b.2- İkinci Grup Düzeltme Nedeni 155

   b.3- Üçüncü Grup Düzeltme Nedenleri . 156

   b.4- Dördüncü Grup Düzeltme Nedenleri 156

   c) Hükmün Bozulması Kararı. 158

   c.1- Birinci Grup Bozma Nedenleri (Hukuka Kesin Aykırılıklar). 161

   c.2- İkinci Grup Bozma Nedenleri . 171

   c.3- Bozma Kararının Kanun Yolu Meselesi . 175

   c.4- Bozma Kararı Sonrasındaki İşlemler 177

   d) Duruşma Hazırlığı İşlemlerine Başlanması Kararı 182

   d.1) Duruşmadaki İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı . 185

   d.2) Hükmün Kaldırılması Kararı 186

   d.2.1) Hükmün Kaldırılması Kararının Duruşmasız Verilmesi 188

   d.2.2) Hükmün Kaldırılmasından Sonra Verilebilen Kararlar 193

   d.2.3) Hükmün Kaldırılmasından Sonraki Karar İçerikleri 197

   d.2.3.1) İlk Derecedeki Hükmün Gerekçe ve Unsurları 197

   d.2.3.2) Duruşmadaki İstinaf Hükmünün Gerekçesi-Unsurları . 202

   C) Her İki Aşamanın Birleştirilerek Yapılması ve Sonuçları 203

   D) Özellik Arzeden Bir Kısım Kararların İstinafı 205

   1) Bir Hükümle Verilen Birden Fazla Cezanın Kanun Yolu 206

   2) Hangi Cezanın İstinaf Edildiğinin Talepte Belirtilmesi . 213

   3) Ara Kararına Karşı İstinaf (Sair Durum) 214

   4) HAGB’ye veya Açıklanmasına Dair Kararın Kanun Yolu 215

   5) Basit Yargılama Usulü ve Bu Usulle Verilen Kararın İstinafı . 225

   6) Koruma veya Güvenlik Tedbirine Dair Kararın İstinafı . 231

   7) Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararının İstinafı 235

   8) Önödeme-Uzlaşma Nedeniyle Verilen Düşme Kararının İstinafı 238

   9) Adli Para Cezasına İlişkin Kararın İstinafı . 239

   E) İstinaf Cezada İnceleme Aşamaları ve Karar Türleri Tablosu 241

   V. BÖLÜM

   DURUŞMA ve DURUŞMA YERİNE BOZMA KARARI . 245

   A) İstinafta Duruşma İçin Talepte Bulunmak 245

   B) Duruşmayı Gerektiren Hususlara Örnekler . 250

   C) İstinafta Duruşma Hazırlığı . 251

   D) İstinaf Duruşmasına Özgü Usul Hükümleri 252

   E) Tarafların Duruşmaya Katılmamasının Karara Etkisi . 255

   F) Cumhuriyet Savcısının Duruşmaya Katılımı . 255

   G) Duruşma Açılması Yerine Bozma Kararının Verilmesi . 257

   1) Duruşma Yerine Bozma Kararı Verilmesinin Mahiyeti . 260

   2) Duruşma Yerine Bozma Kararı Verilmesinin Olası Sonuçları . 267

   VI. BÖLÜM

   İSTİNAFIN KESİN KARARLARI 270

   A) İstinafın Kesin (Temyiz Edilemeyen) Nitelikteki Kararları . 271

   1) Beş Yıl ve Altındaki Hapis ile Adli Para Cezaları . 272

   2) Beş Yıl veya Daha Az Hapis Cezalarını Artırmayan Cezalar 276

   3) Seçenek Yaptırımlara İlişkin Kararlar 279

   4) İlk Defa İstinafta Verilen Kesin Kararlar . 280

   5) Üst Sınırı İki Yıl Hapis ve Buna Bağlı Adli Para Cezası . 281

   6) Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlardaki Kararlar 284

   7) Bir Kısım Beraat Kararları . 288

   8) Eşya veya Kazanç Müsaderesi Kararları 290

   9) Düşme, Cezaya Yer Olmadığı, Güvenlik Tedbiri Kararları . 290

   10) Aynı Hükümdeki Birden Fazla Ceza veya Kararlar . 292

   B) İstinafın Kesin Kararının Temyiz Edilmesi 294

   C) İstinafın Kesin Kararına Karşı Kanun Yolu 299

   1) İstinafın Kesin Kararına Karşı Olağan Üstü İtiraz . 299

   a) Şartlar ve Yöntem 302

   a.1) Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlem 306

   a.2) Ceza Dairesince Yapılacak İşlem . 307

   a.3) Başkanlar Kurulunca Yapılacak İşlem . 308

   b) Bozma Kararının 308/A. İtirazına Konu Edilmesi . 308

   c) Olağan İtirazla Verilen Kararın, 308/A. İtirazına Konu Edilmesi 311

   2) İstinafın Kesin Kararına Karşı Yargılamanın Yenilenmesi 312

   D) Kesin Kararda Verilmeyen Vekâlet Ücretinin Temyizi 314

   VII. BÖLÜM

   İSTİNAFIN KESİN OLMAYAN KARARLARI 316

   A) İstinafın (Olağan) İtiraza Tabi Kararları . 316

   B) İstinafın Temyize Tabi Kararları . 318

   1) Temyiz İstemi, Süresi ve Nedeni 320

   2) Re'sen (Doğrudan) Temyiz . 325

   3) Beş Yıldan Fazla Hapis Cezaları 327

   4) Beş Yıl veya Daha Az Hapis Cezalarını Artıran Cezalar . 328

   5) İlk Defa İstinafta Verilen Temyize Tabi Kararlar 328

   6) On Yıldan Fazla Ceza Gerektiren Suçtan Verilen Beraat Kararı . 341

   7) Müsadere Kararı . 341

   8) Katalog Suçlardaki Kararların Temyizi 343

   9) Avukatın Görev Suçu Nedeniyle Verilen Kararın Temyizi 346

   10) Yargıtay Bozma Kararı Sonrasındaki Usul . 347

   VIII. BÖLÜM

   İSTİNAFTA SİRAYET ve ALEYHE BOZMA YASAĞI 349

   A) Kararın Diğer Sanıklara Etkisi, Sirayet 349

   B) Aleyhe Bozma veya Değiştirme Yasağı . 354

   IX. BÖLÜM

   İSTİNAFIN BİRBİRİYLE ÇELİŞKİLİ KARARLARI . 362

   1) Şartlar . 364

   2) Talep Yapabilenler . 365

   3) Talep Makamı . 365

   4) Talep Üzerine Yapılacak İşlem 365

   5) Uygulama Örnekleri . 366

   X. BÖLÜM

   VEKÂLET ÜCRETİ UYGULAMALARI . 375

   1) Yargılama Giderinin Niteliği 377

   2) Vekalet Ücretinin Asıl Hükme Bağlılığı 378

   3) Başvuruya Yalnızca Vekalet Ücretinin Konu Edilmesi . 378

   4) Vekalet Ücretinde Davacı veya Sanık Sayısı . 380

   5) Katılma Talebi ve Buna Dair Kararın Olması 380

   6) Beraat Etme Halinde Vekalet Ücreti 381

   7) Mahkumiyet Halinde Vekalet Ücreti 382

   8) Hem Beraat Hem Mahkumiyet Hali . 383

   9) Davanın Reddi Halinde Vekalet Ücreti 384

   10) HAGB ve Açıklanması Halinde Vekalet Ücreti . 385

   11) Davanın Düşmesi Halinde Vekalet Ücreti 386

   12) Özel Şartın Olması Halinde Vekalet Ücreti 388

   13) Ek Kararla Vekalet Ücretine Karar Verilmesi 388

   14) İdari Para Cezası Verilmesi Halinde Vekalet Ücreti 388

   15) Vekalet Ücreti Yerine Dilekçe Ücretine Hükmedilmesi 389

   16) Zorunlu Müdafilikte Vekalet Ücreti . 390

   XI. BÖLÜM

   MUHTELİF KONULAR 391

   1) Yargı Çevresinde Hâkimin Davaya Bakma Engelinin Çıkması . 391

   2) Müdafilik Yönünden İstinafta Farklılık 391

   3) İstinafta Katılan Sıfatının Elde Edilmesi 392

   4) İspat veya Delil Yönünden İstinafta Farklılık 393

   5) İstinafta Birleştirme Kararı . 394

   6) Birleştirme Uyuşmazlığının İstinafta Giderilmesi 394

   7) Bozma Kararından Sonra Dosyanın Gönderilmesi . 395

   SONUÇ

   (SORUNLAR ve ÖNERİLER) . 396

   1) İstinaf Cumhuriyet Başsavcılıklarına Düşen Görevler . 396

   2) Barolara veya Hukukçulara Düşen Görevler 397

   3) İstinafa Gönderilecek Dosyaların Kontrollerinin Yapılması 398

   4) İstinafta Dosya Birikimi ve Bunun Azaltılması 399

   5) Tebligat Eksiklikleri, Uygulamanın Maliyeti ve Sonucu . 403

   6) Uygulamadaki “Tevdi, İade, Gönderme” Kararları 404

   7) Yasaya Aykırı Bozma Kararlarının Fazlalığı ve Etkisi 405

   8) Üye Hakim veya Daire Başkanının Karar Öncesi Raporu . 408

   9) Daire Sayısı-İkiz Daire Uygulaması . 409

   10) İtirazları İncelemeye Yetkili Başkanlar Kurulu 410

   11) İstinaf Talebinin Ret Edilmesi Kararı . 411

   12) Adli Para Cezaları . 412

   13) Olağan Üstü İtiraz Uygulaması 414

   14) HAGB Kararının Düşürülmesi Uygulaması . 417

   15) Vekâlet Ücreti Farklılığı . 418

   16) İcra Ceza-Çek Suçu Duruşmasına C. Savcısının Katılımı 418

   Stok Kodu
   :
   9789753689977
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   433
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   570,00   
   570,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat