Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu Prof. Dr. Halil AKKANAT

Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu

Liste Fiyatı : 380,00
İndirimli Fiyat : 361,00
Kazancınız : 19,00
Taksitli fiyat : 1 x 361,00
9789753688581
602573
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu
361.00

İÇİNDEKİLER

4. Baskı İçin Takdim . III

5. Baskı İçin Takdim .V

İçindekiler . VII

Kısaltmalar Listesi CIII

TÜRK MEDENÎ KANUNU

BAŞLANGIÇ

Madde 1: A. Hukukun uygulanması ve kaynakları 3

Madde 2: B. Hukukî ilişkilerin kapsamı 3

I. Dürüst davranma . 3

Madde 3: II. İyiniyet 3

Madde 4: III. Hâkimin takdir yetkisi . 4

Madde 5: C. Genel nitelikli hükümler . 4

Madde 6: D. İspat kuralları 4

I. İspat yükü 4

Madde 7: II. Resmî belgelerle ispat 4

BİRİNCİ KİTAP

KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

GERÇEK KİŞİLER

Birinci Bölüm

KİŞİLİK

Madde 8: A. Genel olarak 5

I. Hak ehliyeti . 5

Madde 9: II. Fiil ehliyeti 5

1. Kapsamı . 5

Madde 10: 2. Koşulları 5İÇİNDEKİLER

X

 

a. Genel olarak. 5

Madde 11: b.Erginlik 5

Madde 12: c. Ergin kılınma . 6

Madde 13: d. Ayırt etme gücü . 6

Madde 14: III. Fiil ehliyetsizliği 6

1. Genel olarak. 6

Madde 15: 2. Ayırt etme gücünün bulunmaması . 6

Madde 16: 3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar. 6

Madde 17: IV.Hısımlık. 6

1. Kan hısımlığı . 6

Madde 18: 2. Kayın hısımlığı 7

Madde 19: V. Yerleşim yeri . 7

1.Tanım. 7

Madde 20: 2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri 7

Madde 21: 3. Yasal yerleşim yeri 7

Madde 22: 4. Kurumlarda bulunma . 8

Madde 23: B. Kişiliğin korunması. 8

I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı 8

Madde 24: II. Saldırıya karşı 8

1. İlke . 8

Madde 25: 2.Davalar. 8

Madde 26: III. Ad üzerindeki hak 9

1. Adın korunması 9

Madde 27: 2. Adın değiştirilmesi. 9

Madde 28: C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu 9

I. Doğum ve ölüm . 9

Madde 29: II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı 10

1. İspat yükü 10

Madde 30: 2. İspat araçları. 10

a. Genel olarak . 10

Madde 31: b. Ölüm karinesi. 10

Madde 32: III. Gaiplik kararı. 10

1. Genel olarak. 10İÇİNDEKİLER

XI

 

Madde 33: 2. Yargılama usulü. 11

Madde 34: 3. İstemin düşmesi . 11

Madde 35: 4. Hükmü . 11

İkinci Bölüm

KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

Madde 36: A. Genel olarak 11

I.Sicil 11

Madde 37: II. Görevliler 12

Madde 38: III.Sorumluluk 12

Madde 39: IV. Düzeltme . 12

1. Genel olarak. 12

Madde 40: 2. Cinsiyet değişikliğinde 12

Madde 41: B. Doğum kütüğü 13

I.Bildirme. 13

Madde 42: II. Doğum kütüğünde değişiklikler . 13

Madde 43: C. Ölüm kütüğü . 13

I. Ölümün bildirilmesi. 13

Madde 44: II. Cesedi bulunamayan kişi . 13

Madde 45: III. Gaiplik kararı. 14

Madde 46: IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi 14

İKİNCİ KISIM

TÜZEL KİŞİLER

Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

Madde 47: A. Tüzel kişilik 14

Madde 48: B. Hak ehliyeti. 14

Madde 49: C. Fiil ehliyeti 14

I. Koşulu . 14

Madde 50: II. Kullanılması 15

Madde 51: D. Yerleşim yeri 15

Madde 52: E. Kişiliğin sona ermesi. 15İÇİNDEKİLER

XII

 

I. Sınırlı devam etme. 15

Madde 53: II. Malvarlığının tasfiyesi . 15

Madde 54: III. Malvarlığının özgülenmesi 15

Madde 55: F. Saklı hükümler 16

İkinci Bölüm

DERNEKLER

Madde 56: A. Kuruluşu . 16

I. Tanımı . 16

Madde 57: II. Dernek kurma hakkı 16

Madde 58: III.Tüzük. 16

Madde 59: IV. Tüzel kişiliğin kazanılması 17

1. Kazanma anı 17

Madde 60: 2.İnceleme. 17

Madde 61: 3. Dernek tüzüğünün ilânı 17

Madde 62: 4. İlk genel kurul toplantısı 18

Madde 63: B. Üyelik . 18

I. Kazanılması . 18

1. Kural 18

Madde 64: 2. Koşulları 18

Madde 65: II. Sona ermesi . 18

1. Kendiliğinden 18

Madde 66: 2. Çıkma ile 19

Madde 67: 3. Çıkarılma ile 19

Madde 68: III.Kapsamı. 19

1. Üyelerin hakları . 19

a. Eşitlik ilkesi 19

Madde 69: b. Oy hakkı. 19

Madde 70: 2. Üyelerin yükümlülükleri 20

a. Ödenti verme borcu 20

Madde 71: b. Diğer yükümlülükler 20

Madde 72: C. Organlar 20

I. Genel olarak. 20

Madde 73: II. Genel kurul 20İÇİNDEKİLER

XIII

 

1. Niteliği ve oluşumu 20

Madde 74: 2. Toplanması 21

a. Olağan toplantı . 21

Madde 75: b. Olağanüstü toplantı 21

Madde 76: c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar 21

Madde 77: 3. Toplantıya çağrı . 21

Madde 78: 4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı 22

Madde 79: 5. Toplantı usulü 22

Madde 80: 6. Genel kurulun görev ve yetkileri . 22

Madde 81: 7. Genel kurul kararları 23

a. Karar yeter sayısı 23

Madde 82: b. Oy hakkından yoksunluk 23

Madde 83: c. Kararın iptali 23

Madde 84: III. Yönetim kurulu 23

1.Oluşumu. 23

Madde 85: 2. Görevleri 24

Madde 86: IV. Denetim kurulu 24

Madde 87: D. Sona erme . 24

I. Kendiliğinden 24

Madde 88: II. Genel kurul kararı ile. 25

Madde 89: III. Mahkeme kararı ile 25

Madde 90: E. Derneklerin faaliyetleri . 25

I. Genel olarak 25

Madde 91: II. Uluslararası faaliyet. 25

1. Faaliyet serbestliği . 25

Madde 92: 2. Yabancı dernekler 26

Madde 93: III. Yabancıların dernek kurma hakkı 26

Madde 94: F. Derneklerin örgütlenmesi 27

I. Şube açmaları 27

1. Kuruluşu 27

Madde 95: 2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler . 27

Madde 96: II. Üst kuruluşlar kurmaları 27

1. Federasyon. 27İÇİNDEKİLER

XIV

 

Madde 97: 2.Konfederasyon. 27

Madde 98: 3. Ortak hükümler 28

Madde 99: G. Dernek gelirleri 28

Madde 100: H. Saklı hükümler. 28

Üçüncü Bölüm

VAKIFLAR

Madde 101: A. Kuruluşu 28

I. Tanımı . 28

Madde 102: II. Kuruluş şekli 29

Madde 103: III. Temyiz ve iptal 29

Madde 104: IV. Tescil ve ilân . 29

Madde 105: V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk 30

Madde 106: B. Vakıf senedi. 30

I.İçeriği. 30

Madde 107: II. Noksanlıklar 30

Madde 108: C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı 31

Madde 109: D. Vakfın örgütü 31

I. Genel olarak. 31

Madde 110: II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı . 31

Madde 111: E. Denetim 32

Madde 112: F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi 32

I. Yönetimin değiştirilmesi . 32

Madde 113: II. Amacın ve malların değiştirilmesi . 32

Madde 114: G. Yıllık rapor 33

Madde 115: H. Faaliyetten geçici alıkoyma . 33

Madde 116: İ. Vakfın sona ermesi 33

Madde 117: J. Diğer hükümler . 34İÇİNDEKİLER

XV

 

İKİNCİ KİTAP

AİLE HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

EVLİLİK HUKUKU

Birinci Bölüm

EVLENME

BİRİNCİ AYIRIM

NİŞANLILIK

Madde 118: A. Nişanlanma 35

Madde 119: B. Nişanlılığın hükümleri . 35

I. Dava hakkının bulunmaması . 35

Madde 120: II. Nişanın bozulmasının sonuçları. 35

1. Maddî tazminat 35

Madde 121: 2. Manevî tazminat 36

Madde 122: III. Hediyelerin geri verilmesi . 36

Madde 123: IV. Zamanaşımı . 36

İKİNCİ AYIRIM

EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

Madde 124: A. Ehliyetin koşulları . 36

I. Yaş. 36

Madde 125: II. Ayırt etme gücü . 37

Madde 126: III. Yasal temsilcinin izni 37

1. Küçükler hakkında . 37

Madde 127: 2. Kısıtlılar hakkında 37

Madde 128: 3. Mahkemeye başvurma . 37

Madde 129: B. Evlenme engelleri 37

I. Hısımlık . 37

Madde 130: II. Önceki evlilik 38

1. Sona erdiğinin ispatı 38

a. Genel olarak. 38

Madde 131: b. Gaiplik durumunda 38İÇİNDEKİLER

XVI

 

Madde 132: 2. Kadın için bekleme süresi 38

Madde 133: III. Akıl hastalığı . 38

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

Madde 134: A. Başvuru 38

I. Başvuru makamı 38

Madde 135: II. Şekli. 39

Madde 136: III. Belgeler . 39

Madde 137: IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi 39

Madde 138: V. Redde itiraz ve yargılama usulü 39

Madde 139: B. Evlenme töreni ve tescil. 40

I. Koşulları 40

1. Evlenme izni 40

Madde 140: 2. Evlenmenin yapılamaması . 40

Madde 141: II. Yapılışı 40

1. Tören yeri. 40

Madde 142: 2. Törenin şekli 40

Madde 143: 3. Aile cüzdanı ve dinî tören 41

Madde 144: C. Yönetmelik 41

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

BATIL OLAN EVLENMELER

Madde 145: A. Mutlak butlan 41

I. Sebepleri 41

Madde 146: II. Dava açma görevi ve hakkı 41

Madde 147: III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması 42

Madde 148: B. Nisbî butlan 42

I. Eşlerin dava hakkı . 42

1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk 42

Madde 149: 2. Yanılma . 42

Madde 150: 3. Aldatma . 42

Madde 151: 4. Korkutma . 43

Madde 152: 5. Hak düşürücü süre . 43İÇİNDEKİLER

XVII

 

Madde 153: II. Yasal temsilcinin dava hakkı . 43

Madde 154: C. Butlanı gerektirmeyen sebepler . 43

I. Bekleme süresine uymama 43

Madde 155: II. Şekil kurallarına uymama 43

Madde 156: D. Butlan kararı 44

I. Genel olarak 44

Madde 157: II.Sonuçları 44

1. Çocuklar yönünden 44

Madde 158: 2. Eşler yönünden 44

Madde 159: E. Mirasçıların dava hakkı 44

Madde 160: F. Yetki ve yargılama usulü 44

İkinci Bölüm

BOŞANMA

Madde 161: A. Boşanma sebepleri. 45

I.Zina 45

Madde 162: II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış 45

Madde 163: III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 45

Madde 164: IV.Terk. 45

Madde 165: V. Akıl hastalığı . 46

Madde 166: VI. Evlilik birliğinin sarsılması . 46

Madde 167: B. Dava. 47

I. Konusu 47

Madde 168: II. Yetki 47

Madde 169: III. Geçici önlemler . 47

Madde 170: C. Karar 47

I. Boşanma veya ayrılık 47

Madde 171: II. Ayrılık süresi . 48

Madde 172: III. Ayrılık süresinin bitimi 48

Madde 173: IV. Boşanan kadının kişisel durumu 48

Madde 174: V. Boşanmada tazminat ve nafaka . 48

1. Maddî ve manevî tazminat . 48

Madde 175: 2. Yoksulluk nafakası 49İÇİNDEKİLER

XVIII

 

Madde 176: 3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi 49

Madde 177: 4. Yetki 49

Madde 178: 5.Zamanaşımı 49

Madde 179: VI. Mal rejiminin tasfiyesi. 50

1. Boşanma hâlinde 50

Madde 180: 2. Ayrılık hâlinde . 50

Madde 181: VII. Miras hakları . 50

Madde 182: VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları 50

1. Hâkimin takdir yetkisi 50

Madde 183: 2. Durumun değişmesi . 51

Madde 184: D. Boşanmada yargılama usulü 51

Üçüncü Bölüm

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

Madde 185: A. Haklar ve yükümlülükler . 51

I. Genel olarak. 51

Madde 186: II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma 52

Madde 187: III. Kadının soyadı. 52

Madde 188: B. Birliğin temsili . 52

I. Eşlerin temsil yetkisi . 52

Madde 189: II. Sorumluluk 53

Madde 190: III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması. 53

Madde 191: IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi 53

Madde 192: C. Eşlerin meslek ve işi 53

Madde 193: D. Eşlerin hukukî işlemleri . 54

I. Genel olarak. 54

Madde 194: II. Aile konutu 54

Madde 195: E. Birliğin korunması . 54

I. Genel olarak. 54

Madde 196: II. Eşler birlikte yaşarken . 55

Madde 197: III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi. 55

Madde 198: IV. Borçlulara ait önlemler 55

Madde 199: V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması 55İÇİNDEKİLER

XIX

 

Madde 200: VI. Durumun değişmesi. 56

Madde 201: VII. Yetki 56

Dördüncü Bölüm

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 202: A. Yasal mal rejimi 56

Madde 203: B. Mal rejimi sözleşmesi 57

I. Sözleşmenin içeriği 57

Madde 204: II. Sözleşme ehliyeti. 57

Madde 205: III. Sözleşmenin şekli 57

Madde 206: C. Olağanüstü mal rejimi 57

I. Eşlerden birinin istemi ile 57

1. Karar 57

Madde 207: 2. Yetki 58

Madde 208: 3. Mal ayrılığına geçişten dönme . 58

Madde 209: II. Cebrî icra hâlinde 58

1. İflâsta . 58

Madde 210: 2. Hacizde 58

Madde 211: 3. Eski rejime dönme . 59

Madde 212: III. Önceki rejimin tasfiyesi. 59

Madde 213: D. Alacaklıların korunması 59

Madde 214: E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki . 59

Madde 215: F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi 60

Madde 216: G. Envanter 60

Madde 217: H. Eşler arasındaki borçlar . 60

İKİNCİ AYIRIM

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

Madde 218: A. Mülkiyet 60

I. Kapsamı. 60

Madde 219: II. Edinilmiş mallar 60İÇİNDEKİLER

XX

 

Madde 220: III. Kişisel mallar. 61

1. Kanuna göre. 61

Madde 221: 2. Sözleşmeye göre 61

Madde 222: IV.İspat. 61

Madde 223: B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 62

Madde 224: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 62

Madde 225: D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye. 62

I. Sona erme anı 62

Madde 226: II. Malların geri alınması ve borçlar . 62

1. Genel olarak. 62

Madde 227: 2. Değer artış payı 62

Madde 228: III. Eşlerin paylarının hesaplanması 63

1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması 63

Madde 229: 2. Eklenecek değerler. 63

Madde 230: 3.Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında

denkleştirme . 64

Madde 231: 4. Artık değer . 64

Madde 232: IV. Değerin belirlenmesi . 64

1. Sürüm değeri 64

Madde 233: 2. Gelir değeri 64

a. Genel olarak. 64

Madde 234: b. Özel hâller . 65

Madde 235: 3. Değerlendirme anı 65

Madde 236: V. Artık değere katılma 65

1. Kanuna göre. 65

Madde 237: 2. Sözleşmeye göre 65

a. Genel olarak. 65

Madde 238: b.İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal

ayrılığında 66

Madde 239: VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi . 66

1. Ödeme ve ertelenmesi 66

Madde 240: 2. Aile konutu ve ev eşyası 66

Madde 241: 3. Üçüncü kişilere karşı dava . 67İÇİNDEKİLER

XXI

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

MAL AYRILIĞI

Madde 242: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf . 67

Madde 243: B. Diğer hükümler 67

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

Madde 244: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf . 68

I. Genel olarak 68

Madde 245: II. İspat . 68

Madde 246: B. Borçlardan sorumluluk 68

Madde 247: C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye . 68

I. Sona erme anı 68

Madde 248: II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi 68

1. Genel olarak. 68

Madde 249: 2. Katkıdan doğan hak . 69

Madde 250: III. Aileye özgülenen mallar 69

1. Kural 69

Madde 251: 2. Paylaşmaya aykırı davranışlar . 69

Madde 252: 3. Paylaştırma isteminin reddi 69

Madde 253: 4. Paylaştırma yöntemi 70

Madde 254: IV. Aile konutu ve ev eşyası 70

1. İptal veya boşanma hâlinde 70

Madde 255: 2. Ölüm hâlinde . 70

BEŞİNCİ AYIRIM

MAL ORTAKLIĞI

Madde 256: A. Mülkiyet 71

I. Kapsamı. 71

Madde 257: II. Ortaklık malları . 71

1. Genel mal ortaklığı 71

Madde 258: 2. Sınırlı mal ortaklığı 72

a. Edinilmiş mallarda ortaklık . 72

Madde 259: b. Diğer mal ortaklıkları 72İÇİNDEKİLER

XXII

 

Madde 260: III. Kişisel mallar. 72

Madde 261: IV. İspat. 72

Madde 262: B. Yönetim ve tasarruf . 72

I. Ortaklık mallarında 72

1. Olağan yönetim 72

Madde 263: 2. Olağanüstü yönetim . 73

Madde 264: 3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası 73

Madde 265: 4. Mirasın kabulü veya reddi 73

Madde 266: 5. Sorumluluk ve yönetim giderleri . 73

Madde 267: II. Kişisel mallar. 74

Madde 268: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 74

I. Ortaklık borçları 74

Madde 269: II. Kişisel borçlar 74

Madde 270: D. Eşler arasındaki borçlar . 74

Madde 271: E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye . 75

I. Sona erme anı 75

Madde 272: II. Kişisel mala ekleme. 75

Madde 273: III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme 75

Madde 274: IV. Değer artış payı . 75

Madde 275: V. Değer belirlenmesi 76

Madde 276: VI. Paylaşma . 76

1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde 76 Madde 277: 2. Diğer hâllerde 76

Madde 278: VII. Paylaşma usulü 76

1. Kişisel mallar . 76

Madde 279: 2. Aile konutu ve ev eşyası 76

Madde 280: 3. Diğer malvarlığı değerleri 77

Madde 281: 4. Diğer paylaşma kuralları 77İÇİNDEKİLER

XXIII

 

İKİNCİ KISIM

HISIMLIK

Birinci Bölüm

SOYBAĞININ KURULMASI

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 282: A. Genel olarak soybağının kurulması . 77

Madde 283: B. Davada yetki ve yargılama usulü . 78

I. Yetki 78

Madde 284: II. Yargılama usulü. 78

İKİNCİ AYIRIM

KOCANIN BABALIĞI

Madde 285: A. Babalık karinesi . 78

Madde 286: B. Soybağının reddi 78

I. Dava hakkı. 78

Madde 287: II. İspat . 79

1. Evlilik içinde ana rahmine düşme 79

Madde 288: 2.Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana

rahmine düşme . 79

Madde 289: III. Hak düşürücü süreler . 79

Madde 290: C. Karinelerin çakışması 80

Madde 291: D. Diğer ilgililerin dava hakkı 80

Madde 292: E. Sonradan evlenme 80

I. Koşulu . 80

Madde 293: II. Bildirim . 80

Madde 294: III. İtiraz ve iptal 81

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ

Madde 295: A. Tanıma. 81

I. Koşulları ve şekli . 81

Madde 296: II. Bildirim . 81İÇİNDEKİLER

XXIV

 

Madde 297: III. İptal davası 82

1. Tanıyanın dava hakkı 82

Madde 298: 2. İlgililerin dava hakkı . 82

a. Genel olarak . 82

Madde 299: b. İspat yükü 82

Madde 300: 3. Hak düşürücü süreler 82

Madde 301: B. Babalık hükmü. 83

I. Dava hakkı. 83

Madde 302: II. Karine 83

Madde 303: III. Hak düşürücü süreler . 83

Madde 304: IV. Ananın malî hakları . 84

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

EVLÂT EDİNME

Madde 305: A. Küçüklerin evlât edinilmesi . 85

I. Genel koşulları. 85

Madde 306: II. Birlikte evlât edinme . 85

Madde 307: III. Tek başına evlât edinme 85

Madde 308: IV. Küçüğün rızası ve yaşı 86

Madde 309: V. Ana ve babanın rızası 86

1. Şekil . 86

Madde 310: 2. Zamanı . 86

Madde 311: 3. Rızanın aranmaması. 86

a. Koşulları 86

Madde 312: b. Karar 87

Madde 313: B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi . 87

Madde 314: C. Hükümleri 88

Madde 315: D. Şekil ve usul 88

I. Genel olarak. 88

Madde 316: II. Araştırma . 89

Madde 317: E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması 89

I. Sebepleri 89

1. Rızanın bulunmaması. 89İÇİNDEKİLER

XXV

 

Madde 318: 2. Diğer noksanlıklar 89

Madde 319: II. Hak düşürücü süre . 90

Madde 320: F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık 90

BEŞİNCİ AYIRIM

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

Madde 321: A. Soyadı 90

Madde 322: B. Karşılıklı yükümlülükler 91

Madde 323: C. Çocuk ile kişisel ilişki 91

I. Ana ve baba ile 91

1. Kural 91

Madde 324: 2. Sınırları 91

Madde 325: II. Üçüncü kişiler ile. 92

Madde 326: III. Yetki 92

Madde 327: D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama . 92

I.Kapsamı. 92

Madde 328: II.Süresi. 92

Madde 329: III. Dava hakkı. 93

Madde 330: IV. Nafaka miktarının takdiri 93

Madde 331: V. Durumun değişmesi. 93

Madde 332: VI. Geçici önlemler . 93

1. Genel olarak 93

Madde 333: 2. Babalığın tespitinden önce 94

Madde 334: VII. Güvence verilmesi. 94

ALTINCI AYIRIM

VELÂYET

Madde 335: A. Genel olarak 94

I. Koşullar . 94

Madde 336: II. Ana ve baba evli ise. 94

Madde 337: III. Ana ve baba evli değilse 94

Madde 338: IV. Üvey çocuklar . 95

Madde 339: B. Velâyetin kapsamı . 95

I. Genel olarak 95İÇİNDEKİLER

XXVI

 

Madde 340: II. Eğitim 95

Madde 341: III. Dinî eğitim. 96

Madde 342: IV. Çocuğun temsil edilmesi . 96

Madde 343: V. Çocuğun fiil ehliyeti 96

Madde 344: VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi. 96

Madde 345: VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler. 97

Madde 346: C. Çocuğun korunması . 97

I. Koruma önlemleri 97

Madde 347: II. Çocukların yerleştirilmesi 97

Madde 348: III. Velâyetin kaldırılması 97

1. Genel olarak. 97

Madde 349: 2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde . 98

Madde 350: 3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve

babanın yükümlülükleri . 98

Madde 351: IV. Durumun değişmesi. 98

YEDİNCİ AYIRIM

ÇOCUK MALLARI

Madde 352: A. Yönetim. 99

I. Genel olarak. 99

Madde 353: II. Evlilik sona erince . 99

Madde 354: B. Kullanma hakkı 99

Madde 355: C. Gelirlerin sarfı 99

Madde 356: D. Çocuk mallarının kısmen sarfı .100

Madde 357: E. Çocuğun serbest malları .100

I. Kazandırmalar .100

Madde 358: II. Saklı pay 100

Madde 359: III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç 100

Madde 360: F. Çocuk mallarının korunması .101

I. Önlemler 101

Madde 361: II. Yönetimin ana ve babadan alınması 101

Madde 362: G. Yönetimin sona ermesi 101

I. Malların devri 101

Madde 363: II. Ana ve babanın sorumluluğu .101İÇİNDEKİLER

XXVII

 

İkinci Bölüm

AİLE

BİRİNCİ AYIRIM

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 364: A. Nafaka yükümlüleri .102

Madde 365: B. Dava hakkı.102

Madde 366: C. Korunmaya muhtaç kişiler .102

İKİNCİ AYIRIM

EV DÜZENİ

Madde 367: A. Koşulları 103

Madde 368: B. Hükümleri103

I. Ev düzeni ve gözetim 103

Madde 369: II. Sorumluluk 103

Madde 370: III. Altsoyun denkleştirme alacağı.104

1. Koşulları 104

Madde 371: 2. İstenmesi 104

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

AİLE MALLARI

Madde 372: A. Aile vakfı.104

Madde 373: B. Aile malları ortaklığı104

I. Oluşumu 104

1. Koşulları 104

Madde 374: 2. Şekil .105

Madde 375: II. Süre .105

Madde 376: III. Hükmü .105

1. Elbirliği ile işletme.105

Madde 377: 2. Yönetim ve temsil 105

a. Genel olarak.105

Madde 378: b. Yöneticinin yetkisi 106

Madde 379: 3. Ortak mallar ve kişisel mallar 106

Madde 380: IV. Ortaklığın sona ermesi 106İÇİNDEKİLER

XXVIII

 

1. Sebepleri 106

Madde 381: 2. Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme .107

Madde 382: 3. Ölüm 107

Madde 383: 4. Paylaşma kuralları107

Madde 384: V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı.107

1. Konusu.107

Madde 385: 2. Özel sona erdirme sebepleri.107

Madde 386: C. Aile yurdu108

I. Genel olarak.108

Madde 387: II. Kurulması 108

1. Koşulları 108

Madde 388: 2. Usul ve şekil 108

a. İlân.108

Madde 389: b. Üçüncü kişilerin haklarının korunması 109

Madde 390: c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi109

Madde 391: III. Sonuçları109

1. Tasarruf hakkının sınırlanması.109

Madde 392: 2. Kan hısımlarının aile yurduna alınması .109

Madde 393: 3. Malikin ödemede acze düşmesi .109

Madde 394: IV. Sona ermesi .110

1. Malikin ölümü hâlinde .110

Madde 395: 2. Malikin sağlığında .110

ÜÇÜNCÜ KISIM

VESAYET

Birinci Bölüm

VESAYET DÜZENİ

BİRİNCİ AYIRIM

VESAYET ORGANLARI

Madde 396: A. Genel olarak 111

Madde 397: B. Vesayet daireleri 111

I. Kamu vesayeti .111İÇİNDEKİLER

XXIX

 

Madde 398: II. Özel vesayet 111

1. Koşulları 111

Madde 399: 2. Kurulması 112

Madde 400: 3. Aile meclisi112

Madde 401: 4. Güvence .112

Madde 402: 5. Sona ermesi112

Madde 403: C. Vasi ve kayyım 112

İKİNCİ AYIRIM

VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER

Madde 404: A. Küçüklük .113

Madde 405: B. Kısıtlama113

I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 113

Madde 406: II.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde

bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim 113

Madde 407: III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza 113

Madde 408: IV. İstek üzerine 114

Madde 409: C. Usul .114

I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu 114

Madde 410: II.İlân.114

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

YETKİ

Madde 411: A. Vesayet işlerinde yetki.115

Madde 412: B. Yerleşim yerinin değişmesi115

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

VASİNİN ATANMASI

Madde 413: A. Koşulları 115

I. Genel olarak 115

Madde 414: II. Eşin ve hısımların önceliği 115

Madde 415: III. İlgililerin isteği 116

Madde 416: IV. Vasiliği kabul yükümlülüğü 116

Madde 417: V. Vasilikten kaçınme sebepleri.116

Madde 418: VI. Vasiliğe engel olan sebepler116İÇİNDEKİLER

XXX

 

Madde 419: B. Atama usulü .117

I. Vasinin atanması117

Madde 420: II. Geçici önlemler .117

Madde 421: III. Tebliğ ve ilân.117

Madde 422: IV. Kaçınma ve itiraz 118

1.Usul118

Madde 423: 2. Geçici görev.118

Madde 424: 3. Karar 118

Madde 425: V. Görevin verilmesi 118

BEŞİNCİ AYIRIM

KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK

Madde 426: A. Kayyımlığı gerektiren hâller 118

I. Temsil 118

Madde 427: II.Yönetim.119

1. Kanun gereği119

Madde 428: 2. İstek üzerine.119

Madde 429: B. Yasal danışmanlık120

Madde 430: C. Yetki 120

Madde 431: D. Usul .120

ALTINCI AYIRIM

KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

Madde 432: A. Koşulları 121

Madde 433: B. Yetki 121

Madde 434: C. Bildirim yükümlülüğü121

Madde 435: D. İtiraz 121

Madde 436: E. Usul122

I. Genel olarak.122

Madde 437: II. Yargılama usulü.122İÇİNDEKİLER

XXXI

 

İkinci Bölüm

VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ

BİRİNCİ AYIRIM

VASİNİN GÖREVLERİ

Madde 438: A. Göreve başlama .123

I. Defter tutma.123

Madde 439: II. Değerli şeylerin saklanması .123

Madde 440: III. Taşınırların satılması .123

Madde 441: IV. Paraların yatırılması 124

1. Yatırma zorunluluğu 124

Madde 442: 2. Yatırımların dönüştürülmesi 124

Madde 443: V. Ticarî ve sınaî işletmeler .124

Madde 444: VI. Taşınmazların satılması .124

Madde 445: B. Özen ve temsil 125

I. Kişiye özen 125

1. Küçüklerde.125

a. Genel olarak.125

Madde 446: b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması .125

Madde 447: 2. Kısıtlılarda .125

Madde 448: II. Temsil125

1. Genel olarak.125

Madde 449: 2. Yasak işlemler .126

Madde 450: 3. Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması126

Madde 451: 4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler .126

a. Vasinin rızası .126

Madde 452: b. Onamamanın sonucu .126

Madde 453: 5. Meslek veya sanat 126

Madde 454: C. Malvarlığının yönetilmesi 127

I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü 127

Madde 455: II. Serbest mallar 127

Madde 456: D. Görevin süresi127

Madde 457: E. Vasinin ücreti .127İÇİNDEKİLER

XXXII

 

İKİNCİ AYIRIM

KAYYIMIN GÖREVLERİ

Madde 458: A. Kayyımın konumu .128

Madde 459: B. Kayyımlığın kapsamı .128

I. Belli bir iş 128

Madde 460: II. Malvarlığının yönetimi 128

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 461: A. Şikâyet ve itiraz .128

Madde 462: B. İzin .129

I. Vesayet makamından.129

Madde 463: II. Denetim makamından129

Madde 464: C. Rapor ve hesapların incelenmesi130

Madde 465: D. İznin bulunmaması 130

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU

Madde 466: A. Özen yükümü 130

Madde 467: B. Vasinin sorumluluğu131

Madde 468: C. Devletin sorumluluğu 131

Madde 469: D. Görev ve yetki .131

Üçüncü Bölüm

VESAYETİN SONA ERMESİ

BİRİNCİ AYIRIM

VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ

Madde 470: A. Küçüklerde 131

Madde 471: B. Hükümlülerde 132

Madde 472: C. Diğer kısıtlılarda 132

I. Kaldırılması .132

Madde 473: II. Usulü .132

1. İlân .132

Madde 474: 2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında 132İÇİNDEKİLER

XXXIII

 

Madde 475: 3.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde

bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde .133

Madde 476: 4. İstek üzerine kısıtlamada133

Madde 477: D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta 133

I. Genel olarak 133

Madde 478: II.İlân.133

İKİNCİ AYIRIM

VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ

Madde 479: A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm 134

Madde 480: B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması 134

I. Sürenin dolması .134

Madde 481: II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması .134

Madde 482: III. Göreve devam zorunluluğu .134

Madde 483: C. Görevden alınma134

I.Sebepleri134

Madde 484: II. Usulü .135

1. İstek üzerine veya re’sen135

Madde 485: 2. Araştırma ve uyarı .135

Madde 486: 3. Geçici önlemler135

Madde 487: 4. Diğer önlemler .135

Madde 488: 5.İtiraz.135

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

Madde 489: A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi .136

Madde 490: B. Rapor ve hesabın incelenmesi136

Madde 491: C. Vasinin görevine son verilmesi136

Madde 492: D. Sorumluluk davasında zamanaşımı .136

I. Olağan zamanaşımı136

Madde 493: II. Olağanüstü zamanaşımı .137

Madde 494: E. Vesayet altındaki kişinin alacağı137İÇİNDEKİLER

XXXIV

 

ÜÇÜNCÜ KİTAP

MİRAS HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

MİRASÇILAR

Birinci Bölüm

YASAL MİRASÇILAR

Madde 495: A. Kan hısımları .138

I. Altsoy 138

Madde 496: II. Ana ve baba .138

Madde 497: III. Büyük ana ve büyük baba138

Madde 498: IV. Evlilik dışı hısımlar .139

Madde 499: B. Sağ kalan eş .139

Madde 500: C. Evlâtlık 139

Madde 501: D. Devlet 140

İkinci Bölüm

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

BİRİNCİ AYIRIM

TASARRUF EHLİYETİ

Madde 502: A. Ehliyet .140

I. Vasiyette140

Madde 503: II. Miras sözleşmesinde140

Madde 504: B. İrade sakatlığı.140

İKİNCİ AYIRIM

TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ

Madde 505: A. Tasarruf edilebilir kısım 141

I. Kapsamı.141

Madde 506: II. Saklı pay 141

Madde 507: III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı .141

1. Borçların indirilmesi 141

Madde 508: 2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar .142İÇİNDEKİLER

XXXV

 

Madde 509: 3. Sigorta alacakları .142

Madde 510: B. Mirasçılıktan çıkarma 142

I.Sebepleri142

Madde 511: II.Hükümleri142

Madde 512: III. İspat yükü 143

Madde 513: IV.Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan

çıkarma143

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ

Madde 514: A. Genel olarak 143

Madde 515: B. Koşullar ve yüklemeler 144

Madde 516: C. Mirasçı atama 144

Madde 517: D. Belirli mal bırakma144

I. Konusu 144

Madde 518: II. Teslim borcu145

Madde 519: III. Tereke ile ilgisi 145

Madde 520: E. Yedek mirasçı atama 145

Madde 521: F. Artmirasçı atama 145

I.Belirlenmesi.145

Madde 522: II. Artmirasçıya geçiş .146

Madde 523: III.Güvence.146

Madde 524: IV. Hükümleri .146

1. Önmirasçı hakkında .146

Madde 525: 2. Artmirasçı hakkında.146

Madde 526: G. Vakıf147

Madde 527: H. Miras sözleşmeleri.147

I. Olumlu miras sözleşmesi .147

Madde 528: II. Mirastan feragat sözleşmesi.147

1. Kapsamı .147

Madde 529: 2. Hükümden düşmesi147

Madde 530: 3. Tereke alacaklılarının hakları.148İÇİNDEKİLER

XXXVI

 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ

Madde 531: A. Vasiyet 148

I. Şekilleri .148

1. Genel olarak.148

Madde 532: 2. Resmî vasiyetname 148

a. Düzenlenmesi 148

Madde 533: b. Memurun işlevi148

Madde 534: c. Tanıkların katılması .149

Madde 535: d.Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve

imzalanmaksızın düzenleme 149

Madde 536: e. Düzenlemeye katılma yasağı .149

Madde 537: f. Vasiyetnamenin saklanması .150

Madde 538: 3. El yazılı vasiyetname .150

Madde 539: 4. Sözlü vasiyet 150

a. Son arzuları anlatma 150

Madde 540: b. Belgeleme150

Madde 541: c. Hükümden düşme 151

Madde 542: II. Vasiyetten dönme 151

1. Yeni vasiyetname ile151

Madde 543: 2. Yok etme ile.151

Madde 544: 3. Sonraki tasarruflar151

Madde 545: B. Miras sözleşmesi152

I. Şekli.152

Madde 546: II. Ortadan kaldırılması 152

1. Sağlararasında152

a. Sözleşme veya vasiyetname ile152

Madde 547: b. Sözleşmeden dönme yolu ile .152

Madde 548: 2. Mirasbırakandan önce ölme .153

Madde 549: C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması 153

BEŞİNCİ AYIRIM

VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ

Madde 550: A. Atanması153İÇİNDEKİLER

XXXVII

 

I. Atanma ve ehliyet153

Madde 551: II. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi .153

Madde 552: B. Görev ve yetkileri 154

I. Genel olarak 154

Madde 553: II. Tereke malları üzerinde tasarruf 154

Madde 554: C. Görevin sona ermesi 155

Madde 555: D. Denetlenmesi .155

Madde 556: E. Sorumluluğu.155

ALTINCI AYIRIM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ

Madde 557: A. İptal davası 155

I.Sebepleri155

Madde 558: II. Dava hakkı.156

Madde 559: III. Hak düşürücü süreler .156

Madde 560: B. Tenkis davası .156

I. Koşulları 156

1. Genel olarak.156

Madde 561: 2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar .157

Madde 562: 3. Mirasçının alacaklılarının hakları 157

Madde 563: II.Hükümleri157

1. Genel olarak.157

Madde 564: 2. Bölünmez mal vasiyetinde .157

Madde 565: 3. Sağlararası kazandırmalar 158

a. Tenkise tâbi kazandırmalar 158

Madde 566: b. Geri verme borcu.158

Madde 567: 4. Hayat sigortalarında .159

Madde 568: 5. İntifa hakkı veya irat bakımından 159

Madde 569: 6. Artmirasçı bakımından 159

Madde 570: III. Tenkiste sıra 159

Madde 571: IV. Hak düşürücü süreler.159İÇİNDEKİLER

XXXVIII

 

YEDİNCİ AYIRIM

MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

Madde 572: A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda160 Madde 573: B. Mirastan feragat durumunda 160

I. Tenkis 160

Madde 574: II. Geri verme.160

İKİNCİ KISIM

MİRASIN GEÇMESİ

Birinci Bölüm

MİRASIN AÇILMASI

Madde 575: A. Açılma ve değerlendirme anı .161

Madde 576: B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme 161

Madde 577: C. Açılmanın hükümleri .161

I. Mirasa ehliyet 161

1. Hak ehliyeti161

Madde 578: 2. Mirastan yoksunluk162

a. Sebepleri 162

Madde 579: b. Altsoya etkisi.162

Madde 580: II. Sağ olmak 162

1. Mirasçı olarak 162

Madde 581: 2. Vasiyet alacaklısı olarak 162

Madde 582: 3. Cenin163

Madde 583: 4. İleride doğacak çocuk 163

Madde 584: D. Gaiplik.163

I. Gaibin mirası .163

1. Güvence karşılığı teslim 163

Madde 585: 2. Geri verme .163

Madde 586: II. Gaibe düşen miras .164

Madde 587: III. Gaibin hem miras bırakan, hem mirasçı olması .164

Madde 588: IV. Hazinenin istemi164İÇİNDEKİLER

XXXIX

 

İkinci Bölüm

MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI

BİRİNCİ AYIRIM

KORUMA ÖNLEMLERİ

Madde 589: A. Genel olarak 165

Madde 590: B. Defter tutma.165

Madde 591: C. Mühürleme.166

Madde 592: D. Terekenin resmen yönetilmesi .166

I. Genel olarak 166

Madde 593: II. Görev, temsil ve sorumluluk167

Madde 594: III. Mirasçıların bilinmemesi .167

Madde 595: E. Vasiyetname ile ilgili işlemler .168

I. Teslim görevi ve alınacak önlemler .168

Madde 596: II. Vasiyetnamenin açılması .168

Madde 597: III. İlgililere tebliğ .168

Madde 598: IV. Mirasçılık belgesi 169

İKİNCİ AYIRIM

MİRASIN KAZANILMASI

Madde 599: A. Kazanma169

I. Mirasçılar tarafından169

Madde 600: II. Vasiyet alacaklıları tarafından .170

1. İstem 170

Madde 601: 2. Özel durumlar 170

Madde 602: 3. Zamanaşımı .170

Madde 603: III. Alacaklıların durumu.170

Madde 604: IV. Tenkis ve geri isteme.171

Madde 605: B. Ret .171

I. Ret beyanı171

1. Ret hakkı171

Madde 606: 2.Süre171

a. Genel olarak.171

Madde 607: b. Terekenin yazımında .171İÇİNDEKİLER

XL

 

Madde 608: 3. Ret hakkının geçmesi .172

Madde 609: 4. Reddin şekli .172

Madde 610: II. Ret hakkının düşmesi.172

Madde 611: III. Mirasçılardan biri tarafından ret 173

Madde 612: IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret173

1. Genel olarak.173

Madde 613: 2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi .173

Madde 614: 3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret 173

Madde 615: V. Ret süresinin uzatılması.174

Madde 616: VI. Vasiyetin reddi 174

Madde 617: VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması 174

Madde 618: VIII. Ret hâlinde sorumluluk .174

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

RESMÎ DEFTER TUTMA

Madde 619: A. Koşulları 175

Madde 620: B. Usul175

I. Deftere geçirme .175

Madde 621: II. İlân yoluyla çağrı .175

Madde 622: III. Doğrudan doğruya deftere geçirme .176

Madde 623: IV. Defter tutmanın sona ermesi176

Madde 624: C. Defter tutma sırasında mirasçıların durumu .176

I. Yönetim .176

Madde 625: II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı.176

Madde 626: D. Sonuçları177

I. Beyana çağrı 177

Madde 627: II.Beyan.177

Madde 628: III. Resmî deftere göre kabulün sonuçları177

1. Deftere yazılanlardan sorumluluk 177

Madde 629: 2. Deftere yazılmayanlardan sorumluluk .177

Madde 630: 3. Kefalet borçlarından sorumluluk178

Madde 631: E. Mirasın Devlete geçmesi hâli .178İÇİNDEKİLER

XLI

 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

RESMÎ TASFİYE

Madde 632: A. Koşulları 178

I. Mirasçıların istemi ile 178

Madde 633: II. Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile . 179

Madde 634: B. Usul . 179

I. Yönetim . 179

Madde 635: II. Olağan usul ile tasfiye . 179

Madde 636: III. İflâs usulü ile tasfiye 180

BEŞİNCİ AYIRIM

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

Madde 637: A. Koşulları 180

Madde 638: B. Hükümleri 180

Madde 639: C. Zamanaşımı . 180

Üçüncü Bölüm

MİRASIN PAYLAŞILMASI

BİRİNCİ AYIRIM

PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI

Madde 640: A. Mirasın geçmesinin sonucu . 181

I. Miras ortaklığı . 181

Madde 641: II. Mirasçıların sorumluluğu 181

Madde 642: B. Paylaşmayı isteme hakkı 182

Madde 643: C. Cenin nedeniyle erteleme . 182

Madde 644: D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi . 182

Madde 645: E. Birlikte yaşayanların hakkı 183

İKİNCİ AYIRIM

PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI

Madde 646: A. Genel olarak 183

Madde 647: B. Paylaşma kuralları . 183

I. Mirasbırakanın tasarrufu 183 İÇİNDEKİLER

XLII

 

Madde 648: II. Paylaşmaya kayyımın katılması.184

Madde 649: C. Paylaşmanın gerçekleşmesi .184

I. Mirasçıların eşitliği184

Madde 650: II. Payların oluşturulması .184

Madde 651: III. Bazı malların özgülenmesi veya satılması .184

Madde 652: D. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi 185

Madde 653: E. Özellikleri olan eşya.185

I.Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı

değeri olan eşya.185

Madde 654: II. Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları .185

Madde 655: III. Rehnedilmiş tereke malları 186

Madde 656: IV. Taşınmazlar .186

1.Bölünme.186

Madde 657: 2. Özgülenme .186

a. Özgülenmeye esas olan değer 186

Madde 658: b. Değerin belirlenmesi .186

Madde 659: V. Tarımsal işletmeler 186

1. Paylaştırma dışında bırakma 186

a. Koşulları 186

Madde 660: b. Taşınırların özgülenmesi .187

Madde 661: c. Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı 187

Madde 662: d. Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme .187

Madde 663: e. Ergin olmayan mirasçılar .187

Madde 664: 2. Aile malları ortaklığı187

a. İstem hakkı 187

Madde 665: b. Ortaklığın sona erdirilmesi 187

Madde 666: 3.Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle

karşılanması .187

Madde 667: 4. Yan sınaî işletme187

Madde 668: 5. İşletmenin satılması .187

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

MİRASTA DENKLEŞTİRME

Madde 669: A. Mirasçılar arasında 187İÇİNDEKİLER

XLIII

 

Madde 670: B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde 188

Madde 671: C. Denkleştirme şekli .188

I. Geri verme veya mahsup .188

Madde 672: II. Miras payını aşan kazandırmalar .188

Madde 673: III. Denkleştirme değeri.188

Madde 674: D. Eğitim ve öğrenim giderleri.189

Madde 675: E. Hediyeler ve evlenme giderleri 189

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU

Madde 676: A. Paylaşmanın sonuçlandırılması .189

I. Paylaşma sözleşmesi189

Madde 677: II. Miras payı üzerinde sözleşme190

Madde 678: III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler 190

Madde 679: B. Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu .190

I. Garanti borcu.190

Madde 680: II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği .190

Madde 681: C. Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu .191

I. Müteselsil sorumluluk .191

Madde 682: II. Mirasçılara rücu.191

DÖRDÜNCÜ KİTAP

EŞYA HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

MÜLKİYET

Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

Madde 683: A. Mülkiyet hakkının içeriği 192

Madde 684: B. Mülkiyet hakkının kapsamı192

I. Bütünleyici parça.192

Madde 685: II. Doğal ürünler.192

Madde 686: III. Eklenti .193İÇİNDEKİLER

XLIV

 

1.Tanım.193

Madde 687: 2. Eklenti sayılmayanlar.193

Madde 688: C. Birlikte mülkiyet 193

I. Paylı mülkiyet193

1. Genel kurallar 193

Madde 689: 2. Yönetim ve tasarruf .194

a.Anlaşmalar.194

Madde 690: b. Olağan yönetim işleri 194

Madde 691: c. Önemli yönetim işleri 194

Madde 692: d. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar 195

Madde 693: 3. Yararlanma, kullanma ve koruma 195

Madde 694: 4. Giderler ve yükümlülükler.195

Madde 695: 5. Kararların bağlayıcılığı 195

Madde 696: 6. Paydaşlıktan çıkarma .196

a. Paydaşın çıkarılması 196

Madde 697: b. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması .196

Madde 698: 7. Paylı mülkiyetin sona ermesi .197

a. Paylaşma istemi .197

Madde 699: b. Paylaşma biçimi 197

Madde 700: c. İntifa hakkı sahibinin durumu 197

Madde 701: II. Elbirliği mülkiyeti.198

1. Kaynakları ve niteliği.198

Madde 702: 2. Hükümleri 198

Madde 703: 3. Sona ermesi198

İkinci Bölüm

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

BİRİNCİ AYIRIM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI

Madde 704: A. Taşınmaz mülkiyetinin konusu 199

Madde 705: B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması.199

I. Tescil .199

Madde 706: II. Kazanma yolları.199İÇİNDEKİLER

XLV

 

1. Hukukî işlem199

Madde 707: 2. İşgal .199

Madde 708: 3. Yeni arazi oluşması200

Madde 709: 4. Arazi kayması 200

a. Genel olarak.200

Madde 710: b. Heyelân .200

Madde 711: c. Sınırın yeniden belirlenmesi 200

Madde 712: 5. Kazandırıcı zamanaşımı.201

a. Olağan zamanaşımı201

Madde 713: b. Olağanüstü zamanaşımı .201

Madde 714: c. Sürelerin hesabı .202

Madde 715: 6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar .202

Madde 716: III. Tescili isteme hakkı .203

Madde 717: C. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı.203

İKİNCİ AYIRIM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI

Madde 718: A. Taşınm

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   4. Baskı İçin Takdim . III

   5. Baskı İçin Takdim .V

   İçindekiler . VII

   Kısaltmalar Listesi CIII

   TÜRK MEDENÎ KANUNU

   BAŞLANGIÇ

   Madde 1: A. Hukukun uygulanması ve kaynakları 3

   Madde 2: B. Hukukî ilişkilerin kapsamı 3

   I. Dürüst davranma . 3

   Madde 3: II. İyiniyet 3

   Madde 4: III. Hâkimin takdir yetkisi . 4

   Madde 5: C. Genel nitelikli hükümler . 4

   Madde 6: D. İspat kuralları 4

   I. İspat yükü 4

   Madde 7: II. Resmî belgelerle ispat 4

   BİRİNCİ KİTAP

   KİŞİLER HUKUKU

   BİRİNCİ KISIM

   GERÇEK KİŞİLER

   Birinci Bölüm

   KİŞİLİK

   Madde 8: A. Genel olarak 5

   I. Hak ehliyeti . 5

   Madde 9: II. Fiil ehliyeti 5

   1. Kapsamı . 5

   Madde 10: 2. Koşulları 5İÇİNDEKİLER

   X

    

   a. Genel olarak. 5

   Madde 11: b.Erginlik 5

   Madde 12: c. Ergin kılınma . 6

   Madde 13: d. Ayırt etme gücü . 6

   Madde 14: III. Fiil ehliyetsizliği 6

   1. Genel olarak. 6

   Madde 15: 2. Ayırt etme gücünün bulunmaması . 6

   Madde 16: 3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar. 6

   Madde 17: IV.Hısımlık. 6

   1. Kan hısımlığı . 6

   Madde 18: 2. Kayın hısımlığı 7

   Madde 19: V. Yerleşim yeri . 7

   1.Tanım. 7

   Madde 20: 2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri 7

   Madde 21: 3. Yasal yerleşim yeri 7

   Madde 22: 4. Kurumlarda bulunma . 8

   Madde 23: B. Kişiliğin korunması. 8

   I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı 8

   Madde 24: II. Saldırıya karşı 8

   1. İlke . 8

   Madde 25: 2.Davalar. 8

   Madde 26: III. Ad üzerindeki hak 9

   1. Adın korunması 9

   Madde 27: 2. Adın değiştirilmesi. 9

   Madde 28: C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu 9

   I. Doğum ve ölüm . 9

   Madde 29: II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı 10

   1. İspat yükü 10

   Madde 30: 2. İspat araçları. 10

   a. Genel olarak . 10

   Madde 31: b. Ölüm karinesi. 10

   Madde 32: III. Gaiplik kararı. 10

   1. Genel olarak. 10İÇİNDEKİLER

   XI

    

   Madde 33: 2. Yargılama usulü. 11

   Madde 34: 3. İstemin düşmesi . 11

   Madde 35: 4. Hükmü . 11

   İkinci Bölüm

   KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

   Madde 36: A. Genel olarak 11

   I.Sicil 11

   Madde 37: II. Görevliler 12

   Madde 38: III.Sorumluluk 12

   Madde 39: IV. Düzeltme . 12

   1. Genel olarak. 12

   Madde 40: 2. Cinsiyet değişikliğinde 12

   Madde 41: B. Doğum kütüğü 13

   I.Bildirme. 13

   Madde 42: II. Doğum kütüğünde değişiklikler . 13

   Madde 43: C. Ölüm kütüğü . 13

   I. Ölümün bildirilmesi. 13

   Madde 44: II. Cesedi bulunamayan kişi . 13

   Madde 45: III. Gaiplik kararı. 14

   Madde 46: IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi 14

   İKİNCİ KISIM

   TÜZEL KİŞİLER

   Birinci Bölüm

   GENEL HÜKÜMLER

   Madde 47: A. Tüzel kişilik 14

   Madde 48: B. Hak ehliyeti. 14

   Madde 49: C. Fiil ehliyeti 14

   I. Koşulu . 14

   Madde 50: II. Kullanılması 15

   Madde 51: D. Yerleşim yeri 15

   Madde 52: E. Kişiliğin sona ermesi. 15İÇİNDEKİLER

   XII

    

   I. Sınırlı devam etme. 15

   Madde 53: II. Malvarlığının tasfiyesi . 15

   Madde 54: III. Malvarlığının özgülenmesi 15

   Madde 55: F. Saklı hükümler 16

   İkinci Bölüm

   DERNEKLER

   Madde 56: A. Kuruluşu . 16

   I. Tanımı . 16

   Madde 57: II. Dernek kurma hakkı 16

   Madde 58: III.Tüzük. 16

   Madde 59: IV. Tüzel kişiliğin kazanılması 17

   1. Kazanma anı 17

   Madde 60: 2.İnceleme. 17

   Madde 61: 3. Dernek tüzüğünün ilânı 17

   Madde 62: 4. İlk genel kurul toplantısı 18

   Madde 63: B. Üyelik . 18

   I. Kazanılması . 18

   1. Kural 18

   Madde 64: 2. Koşulları 18

   Madde 65: II. Sona ermesi . 18

   1. Kendiliğinden 18

   Madde 66: 2. Çıkma ile 19

   Madde 67: 3. Çıkarılma ile 19

   Madde 68: III.Kapsamı. 19

   1. Üyelerin hakları . 19

   a. Eşitlik ilkesi 19

   Madde 69: b. Oy hakkı. 19

   Madde 70: 2. Üyelerin yükümlülükleri 20

   a. Ödenti verme borcu 20

   Madde 71: b. Diğer yükümlülükler 20

   Madde 72: C. Organlar 20

   I. Genel olarak. 20

   Madde 73: II. Genel kurul 20İÇİNDEKİLER

   XIII

    

   1. Niteliği ve oluşumu 20

   Madde 74: 2. Toplanması 21

   a. Olağan toplantı . 21

   Madde 75: b. Olağanüstü toplantı 21

   Madde 76: c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar 21

   Madde 77: 3. Toplantıya çağrı . 21

   Madde 78: 4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı 22

   Madde 79: 5. Toplantı usulü 22

   Madde 80: 6. Genel kurulun görev ve yetkileri . 22

   Madde 81: 7. Genel kurul kararları 23

   a. Karar yeter sayısı 23

   Madde 82: b. Oy hakkından yoksunluk 23

   Madde 83: c. Kararın iptali 23

   Madde 84: III. Yönetim kurulu 23

   1.Oluşumu. 23

   Madde 85: 2. Görevleri 24

   Madde 86: IV. Denetim kurulu 24

   Madde 87: D. Sona erme . 24

   I. Kendiliğinden 24

   Madde 88: II. Genel kurul kararı ile. 25

   Madde 89: III. Mahkeme kararı ile 25

   Madde 90: E. Derneklerin faaliyetleri . 25

   I. Genel olarak 25

   Madde 91: II. Uluslararası faaliyet. 25

   1. Faaliyet serbestliği . 25

   Madde 92: 2. Yabancı dernekler 26

   Madde 93: III. Yabancıların dernek kurma hakkı 26

   Madde 94: F. Derneklerin örgütlenmesi 27

   I. Şube açmaları 27

   1. Kuruluşu 27

   Madde 95: 2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler . 27

   Madde 96: II. Üst kuruluşlar kurmaları 27

   1. Federasyon. 27İÇİNDEKİLER

   XIV

    

   Madde 97: 2.Konfederasyon. 27

   Madde 98: 3. Ortak hükümler 28

   Madde 99: G. Dernek gelirleri 28

   Madde 100: H. Saklı hükümler. 28

   Üçüncü Bölüm

   VAKIFLAR

   Madde 101: A. Kuruluşu 28

   I. Tanımı . 28

   Madde 102: II. Kuruluş şekli 29

   Madde 103: III. Temyiz ve iptal 29

   Madde 104: IV. Tescil ve ilân . 29

   Madde 105: V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk 30

   Madde 106: B. Vakıf senedi. 30

   I.İçeriği. 30

   Madde 107: II. Noksanlıklar 30

   Madde 108: C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı 31

   Madde 109: D. Vakfın örgütü 31

   I. Genel olarak. 31

   Madde 110: II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı . 31

   Madde 111: E. Denetim 32

   Madde 112: F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi 32

   I. Yönetimin değiştirilmesi . 32

   Madde 113: II. Amacın ve malların değiştirilmesi . 32

   Madde 114: G. Yıllık rapor 33

   Madde 115: H. Faaliyetten geçici alıkoyma . 33

   Madde 116: İ. Vakfın sona ermesi 33

   Madde 117: J. Diğer hükümler . 34İÇİNDEKİLER

   XV

    

   İKİNCİ KİTAP

   AİLE HUKUKU

   BİRİNCİ KISIM

   EVLİLİK HUKUKU

   Birinci Bölüm

   EVLENME

   BİRİNCİ AYIRIM

   NİŞANLILIK

   Madde 118: A. Nişanlanma 35

   Madde 119: B. Nişanlılığın hükümleri . 35

   I. Dava hakkının bulunmaması . 35

   Madde 120: II. Nişanın bozulmasının sonuçları. 35

   1. Maddî tazminat 35

   Madde 121: 2. Manevî tazminat 36

   Madde 122: III. Hediyelerin geri verilmesi . 36

   Madde 123: IV. Zamanaşımı . 36

   İKİNCİ AYIRIM

   EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

   Madde 124: A. Ehliyetin koşulları . 36

   I. Yaş. 36

   Madde 125: II. Ayırt etme gücü . 37

   Madde 126: III. Yasal temsilcinin izni 37

   1. Küçükler hakkında . 37

   Madde 127: 2. Kısıtlılar hakkında 37

   Madde 128: 3. Mahkemeye başvurma . 37

   Madde 129: B. Evlenme engelleri 37

   I. Hısımlık . 37

   Madde 130: II. Önceki evlilik 38

   1. Sona erdiğinin ispatı 38

   a. Genel olarak. 38

   Madde 131: b. Gaiplik durumunda 38İÇİNDEKİLER

   XVI

    

   Madde 132: 2. Kadın için bekleme süresi 38

   Madde 133: III. Akıl hastalığı . 38

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

   Madde 134: A. Başvuru 38

   I. Başvuru makamı 38

   Madde 135: II. Şekli. 39

   Madde 136: III. Belgeler . 39

   Madde 137: IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi 39

   Madde 138: V. Redde itiraz ve yargılama usulü 39

   Madde 139: B. Evlenme töreni ve tescil. 40

   I. Koşulları 40

   1. Evlenme izni 40

   Madde 140: 2. Evlenmenin yapılamaması . 40

   Madde 141: II. Yapılışı 40

   1. Tören yeri. 40

   Madde 142: 2. Törenin şekli 40

   Madde 143: 3. Aile cüzdanı ve dinî tören 41

   Madde 144: C. Yönetmelik 41

   DÖRDÜNCÜ AYIRIM

   BATIL OLAN EVLENMELER

   Madde 145: A. Mutlak butlan 41

   I. Sebepleri 41

   Madde 146: II. Dava açma görevi ve hakkı 41

   Madde 147: III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması 42

   Madde 148: B. Nisbî butlan 42

   I. Eşlerin dava hakkı . 42

   1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk 42

   Madde 149: 2. Yanılma . 42

   Madde 150: 3. Aldatma . 42

   Madde 151: 4. Korkutma . 43

   Madde 152: 5. Hak düşürücü süre . 43İÇİNDEKİLER

   XVII

    

   Madde 153: II. Yasal temsilcinin dava hakkı . 43

   Madde 154: C. Butlanı gerektirmeyen sebepler . 43

   I. Bekleme süresine uymama 43

   Madde 155: II. Şekil kurallarına uymama 43

   Madde 156: D. Butlan kararı 44

   I. Genel olarak 44

   Madde 157: II.Sonuçları 44

   1. Çocuklar yönünden 44

   Madde 158: 2. Eşler yönünden 44

   Madde 159: E. Mirasçıların dava hakkı 44

   Madde 160: F. Yetki ve yargılama usulü 44

   İkinci Bölüm

   BOŞANMA

   Madde 161: A. Boşanma sebepleri. 45

   I.Zina 45

   Madde 162: II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış 45

   Madde 163: III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 45

   Madde 164: IV.Terk. 45

   Madde 165: V. Akıl hastalığı . 46

   Madde 166: VI. Evlilik birliğinin sarsılması . 46

   Madde 167: B. Dava. 47

   I. Konusu 47

   Madde 168: II. Yetki 47

   Madde 169: III. Geçici önlemler . 47

   Madde 170: C. Karar 47

   I. Boşanma veya ayrılık 47

   Madde 171: II. Ayrılık süresi . 48

   Madde 172: III. Ayrılık süresinin bitimi 48

   Madde 173: IV. Boşanan kadının kişisel durumu 48

   Madde 174: V. Boşanmada tazminat ve nafaka . 48

   1. Maddî ve manevî tazminat . 48

   Madde 175: 2. Yoksulluk nafakası 49İÇİNDEKİLER

   XVIII

    

   Madde 176: 3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi 49

   Madde 177: 4. Yetki 49

   Madde 178: 5.Zamanaşımı 49

   Madde 179: VI. Mal rejiminin tasfiyesi. 50

   1. Boşanma hâlinde 50

   Madde 180: 2. Ayrılık hâlinde . 50

   Madde 181: VII. Miras hakları . 50

   Madde 182: VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları 50

   1. Hâkimin takdir yetkisi 50

   Madde 183: 2. Durumun değişmesi . 51

   Madde 184: D. Boşanmada yargılama usulü 51

   Üçüncü Bölüm

   EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

   Madde 185: A. Haklar ve yükümlülükler . 51

   I. Genel olarak. 51

   Madde 186: II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma 52

   Madde 187: III. Kadının soyadı. 52

   Madde 188: B. Birliğin temsili . 52

   I. Eşlerin temsil yetkisi . 52

   Madde 189: II. Sorumluluk 53

   Madde 190: III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması. 53

   Madde 191: IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi 53

   Madde 192: C. Eşlerin meslek ve işi 53

   Madde 193: D. Eşlerin hukukî işlemleri . 54

   I. Genel olarak. 54

   Madde 194: II. Aile konutu 54

   Madde 195: E. Birliğin korunması . 54

   I. Genel olarak. 54

   Madde 196: II. Eşler birlikte yaşarken . 55

   Madde 197: III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi. 55

   Madde 198: IV. Borçlulara ait önlemler 55

   Madde 199: V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması 55İÇİNDEKİLER

   XIX

    

   Madde 200: VI. Durumun değişmesi. 56

   Madde 201: VII. Yetki 56

   Dördüncü Bölüm

   EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

   BİRİNCİ AYIRIM

   GENEL HÜKÜMLER

   Madde 202: A. Yasal mal rejimi 56

   Madde 203: B. Mal rejimi sözleşmesi 57

   I. Sözleşmenin içeriği 57

   Madde 204: II. Sözleşme ehliyeti. 57

   Madde 205: III. Sözleşmenin şekli 57

   Madde 206: C. Olağanüstü mal rejimi 57

   I. Eşlerden birinin istemi ile 57

   1. Karar 57

   Madde 207: 2. Yetki 58

   Madde 208: 3. Mal ayrılığına geçişten dönme . 58

   Madde 209: II. Cebrî icra hâlinde 58

   1. İflâsta . 58

   Madde 210: 2. Hacizde 58

   Madde 211: 3. Eski rejime dönme . 59

   Madde 212: III. Önceki rejimin tasfiyesi. 59

   Madde 213: D. Alacaklıların korunması 59

   Madde 214: E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki . 59

   Madde 215: F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi 60

   Madde 216: G. Envanter 60

   Madde 217: H. Eşler arasındaki borçlar . 60

   İKİNCİ AYIRIM

   EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

   Madde 218: A. Mülkiyet 60

   I. Kapsamı. 60

   Madde 219: II. Edinilmiş mallar 60İÇİNDEKİLER

   XX

    

   Madde 220: III. Kişisel mallar. 61

   1. Kanuna göre. 61

   Madde 221: 2. Sözleşmeye göre 61

   Madde 222: IV.İspat. 61

   Madde 223: B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 62

   Madde 224: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 62

   Madde 225: D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye. 62

   I. Sona erme anı 62

   Madde 226: II. Malların geri alınması ve borçlar . 62

   1. Genel olarak. 62

   Madde 227: 2. Değer artış payı 62

   Madde 228: III. Eşlerin paylarının hesaplanması 63

   1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması 63

   Madde 229: 2. Eklenecek değerler. 63

   Madde 230: 3.Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında

   denkleştirme . 64

   Madde 231: 4. Artık değer . 64

   Madde 232: IV. Değerin belirlenmesi . 64

   1. Sürüm değeri 64

   Madde 233: 2. Gelir değeri 64

   a. Genel olarak. 64

   Madde 234: b. Özel hâller . 65

   Madde 235: 3. Değerlendirme anı 65

   Madde 236: V. Artık değere katılma 65

   1. Kanuna göre. 65

   Madde 237: 2. Sözleşmeye göre 65

   a. Genel olarak. 65

   Madde 238: b.İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal

   ayrılığında 66

   Madde 239: VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi . 66

   1. Ödeme ve ertelenmesi 66

   Madde 240: 2. Aile konutu ve ev eşyası 66

   Madde 241: 3. Üçüncü kişilere karşı dava . 67İÇİNDEKİLER

   XXI

    

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   MAL AYRILIĞI

   Madde 242: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf . 67

   Madde 243: B. Diğer hükümler 67

   DÖRDÜNCÜ AYIRIM

   PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

   Madde 244: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf . 68

   I. Genel olarak 68

   Madde 245: II. İspat . 68

   Madde 246: B. Borçlardan sorumluluk 68

   Madde 247: C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye . 68

   I. Sona erme anı 68

   Madde 248: II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi 68

   1. Genel olarak. 68

   Madde 249: 2. Katkıdan doğan hak . 69

   Madde 250: III. Aileye özgülenen mallar 69

   1. Kural 69

   Madde 251: 2. Paylaşmaya aykırı davranışlar . 69

   Madde 252: 3. Paylaştırma isteminin reddi 69

   Madde 253: 4. Paylaştırma yöntemi 70

   Madde 254: IV. Aile konutu ve ev eşyası 70

   1. İptal veya boşanma hâlinde 70

   Madde 255: 2. Ölüm hâlinde . 70

   BEŞİNCİ AYIRIM

   MAL ORTAKLIĞI

   Madde 256: A. Mülkiyet 71

   I. Kapsamı. 71

   Madde 257: II. Ortaklık malları . 71

   1. Genel mal ortaklığı 71

   Madde 258: 2. Sınırlı mal ortaklığı 72

   a. Edinilmiş mallarda ortaklık . 72

   Madde 259: b. Diğer mal ortaklıkları 72İÇİNDEKİLER

   XXII

    

   Madde 260: III. Kişisel mallar. 72

   Madde 261: IV. İspat. 72

   Madde 262: B. Yönetim ve tasarruf . 72

   I. Ortaklık mallarında 72

   1. Olağan yönetim 72

   Madde 263: 2. Olağanüstü yönetim . 73

   Madde 264: 3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası 73

   Madde 265: 4. Mirasın kabulü veya reddi 73

   Madde 266: 5. Sorumluluk ve yönetim giderleri . 73

   Madde 267: II. Kişisel mallar. 74

   Madde 268: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 74

   I. Ortaklık borçları 74

   Madde 269: II. Kişisel borçlar 74

   Madde 270: D. Eşler arasındaki borçlar . 74

   Madde 271: E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye . 75

   I. Sona erme anı 75

   Madde 272: II. Kişisel mala ekleme. 75

   Madde 273: III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme 75

   Madde 274: IV. Değer artış payı . 75

   Madde 275: V. Değer belirlenmesi 76

   Madde 276: VI. Paylaşma . 76

   1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde 76 Madde 277: 2. Diğer hâllerde 76

   Madde 278: VII. Paylaşma usulü 76

   1. Kişisel mallar . 76

   Madde 279: 2. Aile konutu ve ev eşyası 76

   Madde 280: 3. Diğer malvarlığı değerleri 77

   Madde 281: 4. Diğer paylaşma kuralları 77İÇİNDEKİLER

   XXIII

    

   İKİNCİ KISIM

   HISIMLIK

   Birinci Bölüm

   SOYBAĞININ KURULMASI

   BİRİNCİ AYIRIM

   GENEL HÜKÜMLER

   Madde 282: A. Genel olarak soybağının kurulması . 77

   Madde 283: B. Davada yetki ve yargılama usulü . 78

   I. Yetki 78

   Madde 284: II. Yargılama usulü. 78

   İKİNCİ AYIRIM

   KOCANIN BABALIĞI

   Madde 285: A. Babalık karinesi . 78

   Madde 286: B. Soybağının reddi 78

   I. Dava hakkı. 78

   Madde 287: II. İspat . 79

   1. Evlilik içinde ana rahmine düşme 79

   Madde 288: 2.Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana

   rahmine düşme . 79

   Madde 289: III. Hak düşürücü süreler . 79

   Madde 290: C. Karinelerin çakışması 80

   Madde 291: D. Diğer ilgililerin dava hakkı 80

   Madde 292: E. Sonradan evlenme 80

   I. Koşulu . 80

   Madde 293: II. Bildirim . 80

   Madde 294: III. İtiraz ve iptal 81

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ

   Madde 295: A. Tanıma. 81

   I. Koşulları ve şekli . 81

   Madde 296: II. Bildirim . 81İÇİNDEKİLER

   XXIV

    

   Madde 297: III. İptal davası 82

   1. Tanıyanın dava hakkı 82

   Madde 298: 2. İlgililerin dava hakkı . 82

   a. Genel olarak . 82

   Madde 299: b. İspat yükü 82

   Madde 300: 3. Hak düşürücü süreler 82

   Madde 301: B. Babalık hükmü. 83

   I. Dava hakkı. 83

   Madde 302: II. Karine 83

   Madde 303: III. Hak düşürücü süreler . 83

   Madde 304: IV. Ananın malî hakları . 84

   DÖRDÜNCÜ AYIRIM

   EVLÂT EDİNME

   Madde 305: A. Küçüklerin evlât edinilmesi . 85

   I. Genel koşulları. 85

   Madde 306: II. Birlikte evlât edinme . 85

   Madde 307: III. Tek başına evlât edinme 85

   Madde 308: IV. Küçüğün rızası ve yaşı 86

   Madde 309: V. Ana ve babanın rızası 86

   1. Şekil . 86

   Madde 310: 2. Zamanı . 86

   Madde 311: 3. Rızanın aranmaması. 86

   a. Koşulları 86

   Madde 312: b. Karar 87

   Madde 313: B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi . 87

   Madde 314: C. Hükümleri 88

   Madde 315: D. Şekil ve usul 88

   I. Genel olarak. 88

   Madde 316: II. Araştırma . 89

   Madde 317: E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması 89

   I. Sebepleri 89

   1. Rızanın bulunmaması. 89İÇİNDEKİLER

   XXV

    

   Madde 318: 2. Diğer noksanlıklar 89

   Madde 319: II. Hak düşürücü süre . 90

   Madde 320: F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık 90

   BEŞİNCİ AYIRIM

   SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

   Madde 321: A. Soyadı 90

   Madde 322: B. Karşılıklı yükümlülükler 91

   Madde 323: C. Çocuk ile kişisel ilişki 91

   I. Ana ve baba ile 91

   1. Kural 91

   Madde 324: 2. Sınırları 91

   Madde 325: II. Üçüncü kişiler ile. 92

   Madde 326: III. Yetki 92

   Madde 327: D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama . 92

   I.Kapsamı. 92

   Madde 328: II.Süresi. 92

   Madde 329: III. Dava hakkı. 93

   Madde 330: IV. Nafaka miktarının takdiri 93

   Madde 331: V. Durumun değişmesi. 93

   Madde 332: VI. Geçici önlemler . 93

   1. Genel olarak 93

   Madde 333: 2. Babalığın tespitinden önce 94

   Madde 334: VII. Güvence verilmesi. 94

   ALTINCI AYIRIM

   VELÂYET

   Madde 335: A. Genel olarak 94

   I. Koşullar . 94

   Madde 336: II. Ana ve baba evli ise. 94

   Madde 337: III. Ana ve baba evli değilse 94

   Madde 338: IV. Üvey çocuklar . 95

   Madde 339: B. Velâyetin kapsamı . 95

   I. Genel olarak 95İÇİNDEKİLER

   XXVI

    

   Madde 340: II. Eğitim 95

   Madde 341: III. Dinî eğitim. 96

   Madde 342: IV. Çocuğun temsil edilmesi . 96

   Madde 343: V. Çocuğun fiil ehliyeti 96

   Madde 344: VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi. 96

   Madde 345: VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler. 97

   Madde 346: C. Çocuğun korunması . 97

   I. Koruma önlemleri 97

   Madde 347: II. Çocukların yerleştirilmesi 97

   Madde 348: III. Velâyetin kaldırılması 97

   1. Genel olarak. 97

   Madde 349: 2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde . 98

   Madde 350: 3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve

   babanın yükümlülükleri . 98

   Madde 351: IV. Durumun değişmesi. 98

   YEDİNCİ AYIRIM

   ÇOCUK MALLARI

   Madde 352: A. Yönetim. 99

   I. Genel olarak. 99

   Madde 353: II. Evlilik sona erince . 99

   Madde 354: B. Kullanma hakkı 99

   Madde 355: C. Gelirlerin sarfı 99

   Madde 356: D. Çocuk mallarının kısmen sarfı .100

   Madde 357: E. Çocuğun serbest malları .100

   I. Kazandırmalar .100

   Madde 358: II. Saklı pay 100

   Madde 359: III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç 100

   Madde 360: F. Çocuk mallarının korunması .101

   I. Önlemler 101

   Madde 361: II. Yönetimin ana ve babadan alınması 101

   Madde 362: G. Yönetimin sona ermesi 101

   I. Malların devri 101

   Madde 363: II. Ana ve babanın sorumluluğu .101İÇİNDEKİLER

   XXVII

    

   İkinci Bölüm

   AİLE

   BİRİNCİ AYIRIM

   NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

   Madde 364: A. Nafaka yükümlüleri .102

   Madde 365: B. Dava hakkı.102

   Madde 366: C. Korunmaya muhtaç kişiler .102

   İKİNCİ AYIRIM

   EV DÜZENİ

   Madde 367: A. Koşulları 103

   Madde 368: B. Hükümleri103

   I. Ev düzeni ve gözetim 103

   Madde 369: II. Sorumluluk 103

   Madde 370: III. Altsoyun denkleştirme alacağı.104

   1. Koşulları 104

   Madde 371: 2. İstenmesi 104

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   AİLE MALLARI

   Madde 372: A. Aile vakfı.104

   Madde 373: B. Aile malları ortaklığı104

   I. Oluşumu 104

   1. Koşulları 104

   Madde 374: 2. Şekil .105

   Madde 375: II. Süre .105

   Madde 376: III. Hükmü .105

   1. Elbirliği ile işletme.105

   Madde 377: 2. Yönetim ve temsil 105

   a. Genel olarak.105

   Madde 378: b. Yöneticinin yetkisi 106

   Madde 379: 3. Ortak mallar ve kişisel mallar 106

   Madde 380: IV. Ortaklığın sona ermesi 106İÇİNDEKİLER

   XXVIII

    

   1. Sebepleri 106

   Madde 381: 2. Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme .107

   Madde 382: 3. Ölüm 107

   Madde 383: 4. Paylaşma kuralları107

   Madde 384: V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı.107

   1. Konusu.107

   Madde 385: 2. Özel sona erdirme sebepleri.107

   Madde 386: C. Aile yurdu108

   I. Genel olarak.108

   Madde 387: II. Kurulması 108

   1. Koşulları 108

   Madde 388: 2. Usul ve şekil 108

   a. İlân.108

   Madde 389: b. Üçüncü kişilerin haklarının korunması 109

   Madde 390: c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi109

   Madde 391: III. Sonuçları109

   1. Tasarruf hakkının sınırlanması.109

   Madde 392: 2. Kan hısımlarının aile yurduna alınması .109

   Madde 393: 3. Malikin ödemede acze düşmesi .109

   Madde 394: IV. Sona ermesi .110

   1. Malikin ölümü hâlinde .110

   Madde 395: 2. Malikin sağlığında .110

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   VESAYET

   Birinci Bölüm

   VESAYET DÜZENİ

   BİRİNCİ AYIRIM

   VESAYET ORGANLARI

   Madde 396: A. Genel olarak 111

   Madde 397: B. Vesayet daireleri 111

   I. Kamu vesayeti .111İÇİNDEKİLER

   XXIX

    

   Madde 398: II. Özel vesayet 111

   1. Koşulları 111

   Madde 399: 2. Kurulması 112

   Madde 400: 3. Aile meclisi112

   Madde 401: 4. Güvence .112

   Madde 402: 5. Sona ermesi112

   Madde 403: C. Vasi ve kayyım 112

   İKİNCİ AYIRIM

   VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER

   Madde 404: A. Küçüklük .113

   Madde 405: B. Kısıtlama113

   I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 113

   Madde 406: II.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde

   bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim 113

   Madde 407: III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza 113

   Madde 408: IV. İstek üzerine 114

   Madde 409: C. Usul .114

   I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu 114

   Madde 410: II.İlân.114

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   YETKİ

   Madde 411: A. Vesayet işlerinde yetki.115

   Madde 412: B. Yerleşim yerinin değişmesi115

   DÖRDÜNCÜ AYIRIM

   VASİNİN ATANMASI

   Madde 413: A. Koşulları 115

   I. Genel olarak 115

   Madde 414: II. Eşin ve hısımların önceliği 115

   Madde 415: III. İlgililerin isteği 116

   Madde 416: IV. Vasiliği kabul yükümlülüğü 116

   Madde 417: V. Vasilikten kaçınme sebepleri.116

   Madde 418: VI. Vasiliğe engel olan sebepler116İÇİNDEKİLER

   XXX

    

   Madde 419: B. Atama usulü .117

   I. Vasinin atanması117

   Madde 420: II. Geçici önlemler .117

   Madde 421: III. Tebliğ ve ilân.117

   Madde 422: IV. Kaçınma ve itiraz 118

   1.Usul118

   Madde 423: 2. Geçici görev.118

   Madde 424: 3. Karar 118

   Madde 425: V. Görevin verilmesi 118

   BEŞİNCİ AYIRIM

   KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK

   Madde 426: A. Kayyımlığı gerektiren hâller 118

   I. Temsil 118

   Madde 427: II.Yönetim.119

   1. Kanun gereği119

   Madde 428: 2. İstek üzerine.119

   Madde 429: B. Yasal danışmanlık120

   Madde 430: C. Yetki 120

   Madde 431: D. Usul .120

   ALTINCI AYIRIM

   KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

   Madde 432: A. Koşulları 121

   Madde 433: B. Yetki 121

   Madde 434: C. Bildirim yükümlülüğü121

   Madde 435: D. İtiraz 121

   Madde 436: E. Usul122

   I. Genel olarak.122

   Madde 437: II. Yargılama usulü.122İÇİNDEKİLER

   XXXI

    

   İkinci Bölüm

   VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ

   BİRİNCİ AYIRIM

   VASİNİN GÖREVLERİ

   Madde 438: A. Göreve başlama .123

   I. Defter tutma.123

   Madde 439: II. Değerli şeylerin saklanması .123

   Madde 440: III. Taşınırların satılması .123

   Madde 441: IV. Paraların yatırılması 124

   1. Yatırma zorunluluğu 124

   Madde 442: 2. Yatırımların dönüştürülmesi 124

   Madde 443: V. Ticarî ve sınaî işletmeler .124

   Madde 444: VI. Taşınmazların satılması .124

   Madde 445: B. Özen ve temsil 125

   I. Kişiye özen 125

   1. Küçüklerde.125

   a. Genel olarak.125

   Madde 446: b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması .125

   Madde 447: 2. Kısıtlılarda .125

   Madde 448: II. Temsil125

   1. Genel olarak.125

   Madde 449: 2. Yasak işlemler .126

   Madde 450: 3. Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması126

   Madde 451: 4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler .126

   a. Vasinin rızası .126

   Madde 452: b. Onamamanın sonucu .126

   Madde 453: 5. Meslek veya sanat 126

   Madde 454: C. Malvarlığının yönetilmesi 127

   I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü 127

   Madde 455: II. Serbest mallar 127

   Madde 456: D. Görevin süresi127

   Madde 457: E. Vasinin ücreti .127İÇİNDEKİLER

   XXXII

    

   İKİNCİ AYIRIM

   KAYYIMIN GÖREVLERİ

   Madde 458: A. Kayyımın konumu .128

   Madde 459: B. Kayyımlığın kapsamı .128

   I. Belli bir iş 128

   Madde 460: II. Malvarlığının yönetimi 128

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

   Madde 461: A. Şikâyet ve itiraz .128

   Madde 462: B. İzin .129

   I. Vesayet makamından.129

   Madde 463: II. Denetim makamından129

   Madde 464: C. Rapor ve hesapların incelenmesi130

   Madde 465: D. İznin bulunmaması 130

   DÖRDÜNCÜ AYIRIM

   VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU

   Madde 466: A. Özen yükümü 130

   Madde 467: B. Vasinin sorumluluğu131

   Madde 468: C. Devletin sorumluluğu 131

   Madde 469: D. Görev ve yetki .131

   Üçüncü Bölüm

   VESAYETİN SONA ERMESİ

   BİRİNCİ AYIRIM

   VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ

   Madde 470: A. Küçüklerde 131

   Madde 471: B. Hükümlülerde 132

   Madde 472: C. Diğer kısıtlılarda 132

   I. Kaldırılması .132

   Madde 473: II. Usulü .132

   1. İlân .132

   Madde 474: 2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında 132İÇİNDEKİLER

   XXXIII

    

   Madde 475: 3.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde

   bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde .133

   Madde 476: 4. İstek üzerine kısıtlamada133

   Madde 477: D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta 133

   I. Genel olarak 133

   Madde 478: II.İlân.133

   İKİNCİ AYIRIM

   VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ

   Madde 479: A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm 134

   Madde 480: B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması 134

   I. Sürenin dolması .134

   Madde 481: II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması .134

   Madde 482: III. Göreve devam zorunluluğu .134

   Madde 483: C. Görevden alınma134

   I.Sebepleri134

   Madde 484: II. Usulü .135

   1. İstek üzerine veya re’sen135

   Madde 485: 2. Araştırma ve uyarı .135

   Madde 486: 3. Geçici önlemler135

   Madde 487: 4. Diğer önlemler .135

   Madde 488: 5.İtiraz.135

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

   Madde 489: A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi .136

   Madde 490: B. Rapor ve hesabın incelenmesi136

   Madde 491: C. Vasinin görevine son verilmesi136

   Madde 492: D. Sorumluluk davasında zamanaşımı .136

   I. Olağan zamanaşımı136

   Madde 493: II. Olağanüstü zamanaşımı .137

   Madde 494: E. Vesayet altındaki kişinin alacağı137İÇİNDEKİLER

   XXXIV

    

   ÜÇÜNCÜ KİTAP

   MİRAS HUKUKU

   BİRİNCİ KISIM

   MİRASÇILAR

   Birinci Bölüm

   YASAL MİRASÇILAR

   Madde 495: A. Kan hısımları .138

   I. Altsoy 138

   Madde 496: II. Ana ve baba .138

   Madde 497: III. Büyük ana ve büyük baba138

   Madde 498: IV. Evlilik dışı hısımlar .139

   Madde 499: B. Sağ kalan eş .139

   Madde 500: C. Evlâtlık 139

   Madde 501: D. Devlet 140

   İkinci Bölüm

   ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

   BİRİNCİ AYIRIM

   TASARRUF EHLİYETİ

   Madde 502: A. Ehliyet .140

   I. Vasiyette140

   Madde 503: II. Miras sözleşmesinde140

   Madde 504: B. İrade sakatlığı.140

   İKİNCİ AYIRIM

   TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ

   Madde 505: A. Tasarruf edilebilir kısım 141

   I. Kapsamı.141

   Madde 506: II. Saklı pay 141

   Madde 507: III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı .141

   1. Borçların indirilmesi 141

   Madde 508: 2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar .142İÇİNDEKİLER

   XXXV

    

   Madde 509: 3. Sigorta alacakları .142

   Madde 510: B. Mirasçılıktan çıkarma 142

   I.Sebepleri142

   Madde 511: II.Hükümleri142

   Madde 512: III. İspat yükü 143

   Madde 513: IV.Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan

   çıkarma143

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ

   Madde 514: A. Genel olarak 143

   Madde 515: B. Koşullar ve yüklemeler 144

   Madde 516: C. Mirasçı atama 144

   Madde 517: D. Belirli mal bırakma144

   I. Konusu 144

   Madde 518: II. Teslim borcu145

   Madde 519: III. Tereke ile ilgisi 145

   Madde 520: E. Yedek mirasçı atama 145

   Madde 521: F. Artmirasçı atama 145

   I.Belirlenmesi.145

   Madde 522: II. Artmirasçıya geçiş .146

   Madde 523: III.Güvence.146

   Madde 524: IV. Hükümleri .146

   1. Önmirasçı hakkında .146

   Madde 525: 2. Artmirasçı hakkında.146

   Madde 526: G. Vakıf147

   Madde 527: H. Miras sözleşmeleri.147

   I. Olumlu miras sözleşmesi .147

   Madde 528: II. Mirastan feragat sözleşmesi.147

   1. Kapsamı .147

   Madde 529: 2. Hükümden düşmesi147

   Madde 530: 3. Tereke alacaklılarının hakları.148İÇİNDEKİLER

   XXXVI

    

   DÖRDÜNCÜ AYIRIM

   ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ

   Madde 531: A. Vasiyet 148

   I. Şekilleri .148

   1. Genel olarak.148

   Madde 532: 2. Resmî vasiyetname 148

   a. Düzenlenmesi 148

   Madde 533: b. Memurun işlevi148

   Madde 534: c. Tanıkların katılması .149

   Madde 535: d.Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve

   imzalanmaksızın düzenleme 149

   Madde 536: e. Düzenlemeye katılma yasağı .149

   Madde 537: f. Vasiyetnamenin saklanması .150

   Madde 538: 3. El yazılı vasiyetname .150

   Madde 539: 4. Sözlü vasiyet 150

   a. Son arzuları anlatma 150

   Madde 540: b. Belgeleme150

   Madde 541: c. Hükümden düşme 151

   Madde 542: II. Vasiyetten dönme 151

   1. Yeni vasiyetname ile151

   Madde 543: 2. Yok etme ile.151

   Madde 544: 3. Sonraki tasarruflar151

   Madde 545: B. Miras sözleşmesi152

   I. Şekli.152

   Madde 546: II. Ortadan kaldırılması 152

   1. Sağlararasında152

   a. Sözleşme veya vasiyetname ile152

   Madde 547: b. Sözleşmeden dönme yolu ile .152

   Madde 548: 2. Mirasbırakandan önce ölme .153

   Madde 549: C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması 153

   BEŞİNCİ AYIRIM

   VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ

   Madde 550: A. Atanması153İÇİNDEKİLER

   XXXVII

    

   I. Atanma ve ehliyet153

   Madde 551: II. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi .153

   Madde 552: B. Görev ve yetkileri 154

   I. Genel olarak 154

   Madde 553: II. Tereke malları üzerinde tasarruf 154

   Madde 554: C. Görevin sona ermesi 155

   Madde 555: D. Denetlenmesi .155

   Madde 556: E. Sorumluluğu.155

   ALTINCI AYIRIM

   ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ

   Madde 557: A. İptal davası 155

   I.Sebepleri155

   Madde 558: II. Dava hakkı.156

   Madde 559: III. Hak düşürücü süreler .156

   Madde 560: B. Tenkis davası .156

   I. Koşulları 156

   1. Genel olarak.156

   Madde 561: 2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar .157

   Madde 562: 3. Mirasçının alacaklılarının hakları 157

   Madde 563: II.Hükümleri157

   1. Genel olarak.157

   Madde 564: 2. Bölünmez mal vasiyetinde .157

   Madde 565: 3. Sağlararası kazandırmalar 158

   a. Tenkise tâbi kazandırmalar 158

   Madde 566: b. Geri verme borcu.158

   Madde 567: 4. Hayat sigortalarında .159

   Madde 568: 5. İntifa hakkı veya irat bakımından 159

   Madde 569: 6. Artmirasçı bakımından 159

   Madde 570: III. Tenkiste sıra 159

   Madde 571: IV. Hak düşürücü süreler.159İÇİNDEKİLER

   XXXVIII

    

   YEDİNCİ AYIRIM

   MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

   Madde 572: A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda160 Madde 573: B. Mirastan feragat durumunda 160

   I. Tenkis 160

   Madde 574: II. Geri verme.160

   İKİNCİ KISIM

   MİRASIN GEÇMESİ

   Birinci Bölüm

   MİRASIN AÇILMASI

   Madde 575: A. Açılma ve değerlendirme anı .161

   Madde 576: B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme 161

   Madde 577: C. Açılmanın hükümleri .161

   I. Mirasa ehliyet 161

   1. Hak ehliyeti161

   Madde 578: 2. Mirastan yoksunluk162

   a. Sebepleri 162

   Madde 579: b. Altsoya etkisi.162

   Madde 580: II. Sağ olmak 162

   1. Mirasçı olarak 162

   Madde 581: 2. Vasiyet alacaklısı olarak 162

   Madde 582: 3. Cenin163

   Madde 583: 4. İleride doğacak çocuk 163

   Madde 584: D. Gaiplik.163

   I. Gaibin mirası .163

   1. Güvence karşılığı teslim 163

   Madde 585: 2. Geri verme .163

   Madde 586: II. Gaibe düşen miras .164

   Madde 587: III. Gaibin hem miras bırakan, hem mirasçı olması .164

   Madde 588: IV. Hazinenin istemi164İÇİNDEKİLER

   XXXIX

    

   İkinci Bölüm

   MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI

   BİRİNCİ AYIRIM

   KORUMA ÖNLEMLERİ

   Madde 589: A. Genel olarak 165

   Madde 590: B. Defter tutma.165

   Madde 591: C. Mühürleme.166

   Madde 592: D. Terekenin resmen yönetilmesi .166

   I. Genel olarak 166

   Madde 593: II. Görev, temsil ve sorumluluk167

   Madde 594: III. Mirasçıların bilinmemesi .167

   Madde 595: E. Vasiyetname ile ilgili işlemler .168

   I. Teslim görevi ve alınacak önlemler .168

   Madde 596: II. Vasiyetnamenin açılması .168

   Madde 597: III. İlgililere tebliğ .168

   Madde 598: IV. Mirasçılık belgesi 169

   İKİNCİ AYIRIM

   MİRASIN KAZANILMASI

   Madde 599: A. Kazanma169

   I. Mirasçılar tarafından169

   Madde 600: II. Vasiyet alacaklıları tarafından .170

   1. İstem 170

   Madde 601: 2. Özel durumlar 170

   Madde 602: 3. Zamanaşımı .170

   Madde 603: III. Alacaklıların durumu.170

   Madde 604: IV. Tenkis ve geri isteme.171

   Madde 605: B. Ret .171

   I. Ret beyanı171

   1. Ret hakkı171

   Madde 606: 2.Süre171

   a. Genel olarak.171

   Madde 607: b. Terekenin yazımında .171İÇİNDEKİLER

   XL

    

   Madde 608: 3. Ret hakkının geçmesi .172

   Madde 609: 4. Reddin şekli .172

   Madde 610: II. Ret hakkının düşmesi.172

   Madde 611: III. Mirasçılardan biri tarafından ret 173

   Madde 612: IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret173

   1. Genel olarak.173

   Madde 613: 2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi .173

   Madde 614: 3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret 173

   Madde 615: V. Ret süresinin uzatılması.174

   Madde 616: VI. Vasiyetin reddi 174

   Madde 617: VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması 174

   Madde 618: VIII. Ret hâlinde sorumluluk .174

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   RESMÎ DEFTER TUTMA

   Madde 619: A. Koşulları 175

   Madde 620: B. Usul175

   I. Deftere geçirme .175

   Madde 621: II. İlân yoluyla çağrı .175

   Madde 622: III. Doğrudan doğruya deftere geçirme .176

   Madde 623: IV. Defter tutmanın sona ermesi176

   Madde 624: C. Defter tutma sırasında mirasçıların durumu .176

   I. Yönetim .176

   Madde 625: II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı.176

   Madde 626: D. Sonuçları177

   I. Beyana çağrı 177

   Madde 627: II.Beyan.177

   Madde 628: III. Resmî deftere göre kabulün sonuçları177

   1. Deftere yazılanlardan sorumluluk 177

   Madde 629: 2. Deftere yazılmayanlardan sorumluluk .177

   Madde 630: 3. Kefalet borçlarından sorumluluk178

   Madde 631: E. Mirasın Devlete geçmesi hâli .178İÇİNDEKİLER

   XLI

    

   DÖRDÜNCÜ AYIRIM

   RESMÎ TASFİYE

   Madde 632: A. Koşulları 178

   I. Mirasçıların istemi ile 178

   Madde 633: II. Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile . 179

   Madde 634: B. Usul . 179

   I. Yönetim . 179

   Madde 635: II. Olağan usul ile tasfiye . 179

   Madde 636: III. İflâs usulü ile tasfiye 180

   BEŞİNCİ AYIRIM

   MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

   Madde 637: A. Koşulları 180

   Madde 638: B. Hükümleri 180

   Madde 639: C. Zamanaşımı . 180

   Üçüncü Bölüm

   MİRASIN PAYLAŞILMASI

   BİRİNCİ AYIRIM

   PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI

   Madde 640: A. Mirasın geçmesinin sonucu . 181

   I. Miras ortaklığı . 181

   Madde 641: II. Mirasçıların sorumluluğu 181

   Madde 642: B. Paylaşmayı isteme hakkı 182

   Madde 643: C. Cenin nedeniyle erteleme . 182

   Madde 644: D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi . 182

   Madde 645: E. Birlikte yaşayanların hakkı 183

   İKİNCİ AYIRIM

   PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI

   Madde 646: A. Genel olarak 183

   Madde 647: B. Paylaşma kuralları . 183

   I. Mirasbırakanın tasarrufu 183 İÇİNDEKİLER

   XLII

    

   Madde 648: II. Paylaşmaya kayyımın katılması.184

   Madde 649: C. Paylaşmanın gerçekleşmesi .184

   I. Mirasçıların eşitliği184

   Madde 650: II. Payların oluşturulması .184

   Madde 651: III. Bazı malların özgülenmesi veya satılması .184

   Madde 652: D. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi 185

   Madde 653: E. Özellikleri olan eşya.185

   I.Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı

   değeri olan eşya.185

   Madde 654: II. Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları .185

   Madde 655: III. Rehnedilmiş tereke malları 186

   Madde 656: IV. Taşınmazlar .186

   1.Bölünme.186

   Madde 657: 2. Özgülenme .186

   a. Özgülenmeye esas olan değer 186

   Madde 658: b. Değerin belirlenmesi .186

   Madde 659: V. Tarımsal işletmeler 186

   1. Paylaştırma dışında bırakma 186

   a. Koşulları 186

   Madde 660: b. Taşınırların özgülenmesi .187

   Madde 661: c. Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı 187

   Madde 662: d. Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme .187

   Madde 663: e. Ergin olmayan mirasçılar .187

   Madde 664: 2. Aile malları ortaklığı187

   a. İstem hakkı 187

   Madde 665: b. Ortaklığın sona erdirilmesi 187

   Madde 666: 3.Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle

   karşılanması .187

   Madde 667: 4. Yan sınaî işletme187

   Madde 668: 5. İşletmenin satılması .187

   ÜÇÜNCÜ AYIRIM

   MİRASTA DENKLEŞTİRME

   Madde 669: A. Mirasçılar arasında 187İÇİNDEKİLER

   XLIII

    

   Madde 670: B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde 188

   Madde 671: C. Denkleştirme şekli .188

   I. Geri verme veya mahsup .188

   Madde 672: II. Miras payını aşan kazandırmalar .188

   Madde 673: III. Denkleştirme değeri.188

   Madde 674: D. Eğitim ve öğrenim giderleri.189

   Madde 675: E. Hediyeler ve evlenme giderleri 189

   DÖRDÜNCÜ AYIRIM

   PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU

   Madde 676: A. Paylaşmanın sonuçlandırılması .189

   I. Paylaşma sözleşmesi189

   Madde 677: II. Miras payı üzerinde sözleşme190

   Madde 678: III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler 190

   Madde 679: B. Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu .190

   I. Garanti borcu.190

   Madde 680: II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği .190

   Madde 681: C. Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu .191

   I. Müteselsil sorumluluk .191

   Madde 682: II. Mirasçılara rücu.191

   DÖRDÜNCÜ KİTAP

   EŞYA HUKUKU

   BİRİNCİ KISIM

   MÜLKİYET

   Birinci Bölüm

   GENEL HÜKÜMLER

   Madde 683: A. Mülkiyet hakkının içeriği 192

   Madde 684: B. Mülkiyet hakkının kapsamı192

   I. Bütünleyici parça.192

   Madde 685: II. Doğal ürünler.192

   Madde 686: III. Eklenti .193İÇİNDEKİLER

   XLIV

    

   1.Tanım.193

   Madde 687: 2. Eklenti sayılmayanlar.193

   Madde 688: C. Birlikte mülkiyet 193

   I. Paylı mülkiyet193

   1. Genel kurallar 193

   Madde 689: 2. Yönetim ve tasarruf .194

   a.Anlaşmalar.194

   Madde 690: b. Olağan yönetim işleri 194

   Madde 691: c. Önemli yönetim işleri 194

   Madde 692: d. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar 195

   Madde 693: 3. Yararlanma, kullanma ve koruma 195

   Madde 694: 4. Giderler ve yükümlülükler.195

   Madde 695: 5. Kararların bağlayıcılığı 195

   Madde 696: 6. Paydaşlıktan çıkarma .196

   a. Paydaşın çıkarılması 196

   Madde 697: b. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması .196

   Madde 698: 7. Paylı mülkiyetin sona ermesi .197

   a. Paylaşma istemi .197

   Madde 699: b. Paylaşma biçimi 197

   Madde 700: c. İntifa hakkı sahibinin durumu 197

   Madde 701: II. Elbirliği mülkiyeti.198

   1. Kaynakları ve niteliği.198

   Madde 702: 2. Hükümleri 198

   Madde 703: 3. Sona ermesi198

   İkinci Bölüm

   TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

   BİRİNCİ AYIRIM

   TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI

   Madde 704: A. Taşınmaz mülkiyetinin konusu 199

   Madde 705: B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması.199

   I. Tescil .199

   Madde 706: II. Kazanma yolları.199İÇİNDEKİLER

   XLV

    

   1. Hukukî işlem199

   Madde 707: 2. İşgal .199

   Madde 708: 3. Yeni arazi oluşması200

   Madde 709: 4. Arazi kayması 200

   a. Genel olarak.200

   Madde 710: b. Heyelân .200

   Madde 711: c. Sınırın yeniden belirlenmesi 200

   Madde 712: 5. Kazandırıcı zamanaşımı.201

   a. Olağan zamanaşımı201

   Madde 713: b. Olağanüstü zamanaşımı .201

   Madde 714: c. Sürelerin hesabı .202

   Madde 715: 6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar .202

   Madde 716: III. Tescili isteme hakkı .203

   Madde 717: C. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı.203

   İKİNCİ AYIRIM

   TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI

   Madde 718: A. Taşınm

   Stok Kodu
   :
   9789753688581
   Boyut
   :
   13.5X19.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   782
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2023
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   Enzo
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   361,00   
   361,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat