Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku Prof. Dr. Mustafa DURAL

Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku

Liste Fiyatı : 64,00
İndirimli Fiyat : 60,80
Kazancınız : 3,20
9789753685979
363815
Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku
Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku
Filiz Kitabevi
60.80

Yirminci basıya önsöz        V

Onyedinci basıya önsöz     VI

Onaltıncı basıya önsöz      VII

Kısaltmalar cetveli               XXV

Bibliyografya        XXVII

BİRİNCİ KISIM

GERÇEK KİŞİLER

 1. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER 5

1.1. Kişiler Hukukunun  konusu  5

1.2. Kişi ve kişilik kavramı          5

1.2.1. Kişi kavramı ve türleri               5

1.2.1.1. Kişi kavramı  5

1.2.1.2. Kişilerin türleri             7

1.2.1.2.1. Gerçek kişiler             7

1.2.1.2.2. Tüzel kişiler                8

1.2.1. Kişilik kavramı            8

1.3. Kişiler Hukukunun Medenî Kanundaki yeri ve sistematiği           9

1.4. Kişiler Hukukunun temel ilkeleri         11

1.4.1. Eşitlik ilkesi                   11

1.4.2. Özgürlük ilkesi              13

1.4.3. Kişiliğe saygı ve kişiliğin korunması      13

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ

 1. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 17

2.1. Tam doğum               17

2.2. Sağ doğum                 17

2.3. Kişiliğin kazanılması için, doğan çocuğun insan biçiminde olması

gerekir mi?                19

2.4. Doğumun ispatı         20

2.5. Ceninin durumu        20

2.6. Henüz ana rahmine düşmemiş olanların durumu              22

 1. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 23

3.1. Genel olarak              23

3.2. Ölüm           23

3.2.1. Ölümün saptanması     23

3.2.1.1. Biyolojik ölüm               23

3.2.1.2. Beyinsel ölüm                24

3.2.2. Ölümün ispatı                26

3.2.2.1. İspat yükü        26

3.2.2.2. İspat araçları   26

3.2.2.2.1. Kişisel durum (şahsî hâl) kütükleri         26

3.2.2.2.2. Karineler       26

3.2.2.2.2.1. Ölüm karinesi         26

3.2.2.2.2.2. Birlikte ölüm karinesi           28

3.2.3. Cesedin durumu            28

3.3. Gaiplik (kişiliğin hakim kararı ile sona ermesi)                30

3.3.1. Genel olarak                  30

3.3.2. Gaiplik kararının şartları            30

3.3.2.1. Maddî şartlar                  30

3.3.2.1.1. Ölüm tehlikesi             31

3.3.2.1.2. Uzun süreden beri haber alınamama      31

3.3.2.1.3. Süre                32

3.3.2.2. Yargılama usulü             32

3.3.2.2.1. Gaiplik kararı alabilmek için mahkemeye                                                                                   başvurmaya yetkili kişiler         32

3.3.2.2.2. Gaiplik kararı vermeye yetkili mahkeme              33

3.3.2.2.3. İlân                 33

3.3.2.2.4. İlânın sonuçları            33

3.3.3. Gaiplik kararının sonuçları        34

İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİNİN EHLİYETLERİ

 1. HAK EHLİYETİ 39

4.1. Hak ehliyeti kavramı               39

4.2. Hak ehliyetinin temel ilkeleri                39

4.2.1. Genellik          39

4.2.2. Eşitlik              40

4.3. Hak ehliyetine getirilen farklılıklar      40

4.3.1. Hak ehliyetine kanun tarafından getirilen farklılıklar           41

 1. a) Evlenme 41
 2. b) Evlât edinme 41
 3. c) Vasiyetname ve miras sözleşmesi yapma 41
 4. d) Kefil olma, vakıf kurma, önemli bağışlamada bulunma 42
 5. e) Vasi olabilme 42
 6. f) Din seçme 42
 7. g) Evlenme yasağı 42
 8. h) Kocasının soyadını taşıma zorunluluğu 42
 9. i) Evlilik içinde doğan çocuğun babanın soyadını taşıması 43
 10. j) Velayet ve vesayetten doğan farklar 44
 11. k) Mirasçılıktan doğan farklar 44
 12. l) Şeref ve haysiyetsizlikten doğan farklar 45
 13. m) Akıl hastalığı 45
 14. n) Yabancılık 45
 15. o) Dernek kurabilme ve derneğe üye olabilme 45

4.3.2. Hâkim tarafından farklılık yaratılması    46

 1. FİİL EHLİYETİ 47

5.1. Kavram       47

5.2. Hak ehliyetinden farkı             48

5.3. Fiil ehliyetinin türleri              50

5.3.1. Hukukî işlem ehliyeti                  50

5.3.2. Hukuka aykırı fiillerden sorumlu olma   52

5.4. Fiil ehliyetinin şartları             52

5.4.1. Erginlik           52

5.4.1.1. Kavram            52

5.4.1.2. Erginliğin türleri            53

5.4.1.2.1. Yasal erginlik              53

5.4.1.2.2. Evlenmeyle kazanılan erginlik                 53

5.4.1.2.3. Ergin kılınma (hâkim kararıyla kazanılan erginlik,

kazai rüşt)     55

5.4.1.2.3.1. Onbeş yaşın tamamlanması                55

5.4.1.2.3.2. Küçüğün isteği       55

5.4.1.2.3.3. Yasal temsilcinin katılması                 55

5.4.1.2.3.4. Küçüğün çıkarlarının gözetilmesi      56

5.4.1.2.3.5. Kararın ilânı           57

5.4.2. Ayırt etme gücü (temyiz kudreti)              57

5.4.2.1. Kavram            57

5.4.2.2. Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran haller               58

5.4.2.2.1. Yaş küçüklüğü             58

5.4.2.2.2. Akıl hastalığı               59

5.4.2.2.3. Akıl zayıflığı                59

5.4.2.2.4. Sarhoşluk      59

5.4.2.2.5. Diğer sebepler             60

5.4.2.3. Ayırt etme gücünün nisbiliği      60

5.4.2.4. Ayırt etme gücünün karine oluşu               61

5.4.3. Kısıtlı olmama              62

 1. FİİL EHLİYETİ YÖNÜNDEN KİŞİLERİN AYIRIMI 65

6.1. Giriş            65

6.2. Ehliyetliler                 65

6.2.1. Genel kural     65

6.2.2. Yasal danışman atanmasının fiil ehliyetine etkisi                 65

 1. a) Oy (katılma) danışmanlığı 67
 2. b) Yönetim (idare) müşavirliği 67
 3. c) Karma yasal danışmanlık 68

6.3. Tam ehliyetsizler      69

6.3.1. Genel bilgi      69

6.3.2. İşlem ehliyetsizliği       69

6.3.2.1. Ana kural         69

6.3.2.2. İstisnalar          71

6.3.2.2.1. Hukukî işlem dışı haller            71

6.3.2.2.2. Dürüstlük kuralından doğan istisna         72

6.3.2.2.3. Evlenme        74

6.3.2.2.4. Ölüme bağlı tasarruflar             74

6.3.3. Tam ehliyetsizlerin haksız fiil sorumluluğu           75

6.3.3.1. Ana kural         75

6.3.3.2. İstisnalar          75

6.3.3.2.1. Kusursuz sorumluluk halleri   75

6.3.3.2.2. Hakkaniyet sorumluluğu           75

6.3.3.2.3. Ayırt etme gücünün geçici olarak kaybından

sorumluluk                   76

6.3.4. Sebepsiz zenginleşme                  77

6.3.5. Tam ehliyetsizlerin temsili         78

6.3.5.1. Ana kural         78

6.3.5.2. Ana kuralın istisnaları: Yasak işlemler     78

6.3.6. Özel olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar              78

6.4. Sınırlı ehliyetsizler                   84

6.4.1. Genel olarak                  84

6.4.2. Ana kural: Sınırlı ehliyetsizin yapacağı işleme yasal temsilcinin

katılması zorunluluğu                  85

6.4.2.1. Genel olarak   85

6.4.2.2. Yasal temsilcinin rızasını açıklaması       86

6.4.2.2.1. Rızayı gösterecek kişi                86

6.4.2.2.2. Rızanın açıklanması ve özellikleri          87

6.4.2.3. İşlemin geçersiz olmasının sonuçları        90

6.4.2.4. Üçüncü kişinin iyiniyetinin etkisi              91

6.4.3. Ana kuralın istisnası: Sınırlı ehliyetsizin tek başına yapabileceği                                             işlemler   91

6.4.3.1. Karşılıksız kazandırmalar           91

6.4.3.2. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar   93

6.4.3.3. Sınırlı ehliyetsizin temsilci olarak işlem yapması                 94

6.4.4. Sınırlı ehliyetsizin hukuka aykırı fiillerden sorumluluğu   94

6.4.5. Ehliyetin genişletildiği haller     95

6.4.6. Yasak işlemler               95

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİLİK HAKKI

 1. KİŞİLİK HAKKI-KİŞİNİN KORUNMAYA DEĞER VARLIKLARI VE KİŞİNİN KORUNMASI 99

7.1. Genel bilgiler ve tanım           99

7.1.1. Genel bilgiler                99

7.1.2. Tanım              99

7.2. Kişinin hakkının İsviçre/Türk Hukukunda düzenleniş biçimi        100

7.3. Kişilik hakkının nitelikleri     103

7.4. Kişisel varlıkların başlıcaları                 104

7.4.1. Hayat, sağlık ve vücut tamlığı   104

7.4.1.1 Genel olarak     104

7.4.1.2 Tıbbî müdahaleler          106

7.4.1.3 Organ ve doku aktarması             113

7.4.1.3.1. Genel olarak                  113

7.4.1.3.2. Yaşayan kişilerden organ(ve doku) nakli                114

7.4.1.3.3. Cesetten organ nakli   118

7.4.1.4. Cinsî hayat ve üreme fonksiyonuna müdahaleler   120

7.4.1.5. Cinsiyet değişiklikleri                  122

7.4.2. Kişinin şeref ve haysiyeti           130

7.4.2.1. Genel olarak   130

7.4.2.2. Şeref ve haysiyetin ihlali             131

7.4.2.3. Şeref ve haysiyete müdahale ve basın      132

7.4.3. Kişinin hayat alanı       137

7.4.3.1. Genel olarak   137

7.4.3.2. Kişinin hayat alanları   138

7.4.3.2.1. Kamuya açık alan       138

7.4.3.2.2. Özel alan       138

7.4.3.2.3. Gizlilik alanı                138

7.4.3.3. Kişinin hayatının özel ve gizlilik alanına müdahaleler          139

7.4.3.3.1. Ana kural      139

7.4.3.3.2. Kişinin özel ya da gizlilik alanına müdahalenin                                                                        hukuka uygunluk şartları         141

7.4.4. Kişinin resmi üzerindeki hakkı                 142

7.4.4.1. Genel olarak                   142

7.4.4.2. Kişinin resminin yayınlanmasının hukuka uygun olduğu                                                           hâller        143

7.4.5. Kişinin, meslek, sanat ve ticaret hayatında (kişiliğin)

korunması      144

7.5. Kişiliğin korunması                 148

7.5.1. Genel olarak                  148

7.5.2. Kişiliğin hukuki işlem sonucu olan tecavüzlere karşı

korunması      148

7.5.2.1. Ana kural         149

7.5.2.1.1. Hak ehliyeti yönünden              149

7.5.2.1.2. Fiil ehliyeti yönünden               150

7.5.2.1.3. Özgürlükler yönünden               150

7.5.2.2. Ana kuralın istisnası     151

7.5.3. Kişinin sözleşme dışı saldırılara karşı korunması                 152

7.5.3.1. Genel olarak   152

7.5.3.2. İlke: Tecavüzün hukuka aykırı olması     152

7.5.3.3. Hukuka aykırılığı gideren haller (hukuka uygunluk

sebepleri)         153

7.5.3.3.1. Kişiliğine müdahale edilenin (kişilik hakkı

zedelenenin) rızası      153

7.5.3.3.2. (Daha) Üstün özel yarar            153

7.5.3.3.3. Üstün kamu yararı      155

7.5.3.3.4. Kanunun verdiği yetki               155

7.5.4. Kişiliğe tecavüz halinde tanınan davalar                155

7.5.4.1. Durdurma davası           156

7.5.4.2. Önleme davası               157

7.5.4.3. Hukuka aykırılığın tespiti davası               158

7.5.4.4. Vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan dava              159

7.5.4.5. Maddî tazminat davası                 161

7.5.4.6. Manevî tazminat davası               162

7.5.4.6.1. Genel açıklamalar       162

7.5.4.6.2. Manevî tazminat hakkının hayatta devri ve                                                                                  mirasçılara intikali      165

7.5.5. Kişiliği koruyan davalarda yetkili mahkeme         166

7.5.6. Özel olarak cevap ve düzeltme hakkı      167

 1. KİŞİLERİN ADI 169

8.1. Tanım ve genel bilgiler           169

8.2. Adın türleri                169

8.2.1. Kullanılması zorunlu olan haklar              169

8.2.1.1. Özad                 169

8.2.1.2. Soyadı              170

8.2.2. Kullanılması zorunlu olmayan adlar        170

8.2.2.1. Müstear ad       170

8.2.2.2. Lakap               171

8.3. Adın görevleri           171

8.3.1. Belirtme          171

8.3.1.1. Ayırma yoluyla              171

8.3.1.2. Bağlama yoluyla            171

8.3.1.3. Nitelendirme yoluyla   171

8.3.2. Düzen sağlama              171

8.3.3. Birlik yaratma               172

8.4. Adın kazanılması     172

8.4.1. Özadın kazanılması     172

8.4.2. Soyadının kazanılması                173

8.4.2.1. Soybağı yoluyla             173

8.4.2.1.1. Ana ve babası evli olan çocuklar             173

8.4.2.1.2. Anası babası evli olmayan çocuklar       174

8.4.2.1.3. Evlat edinme yoluyla                 176

8.4.2.2. Evlenme yoluyla            177

8.4.2.3. İdari yolla        179

8.4.3. Müstear adın kazanılması          179

8.4.4. Lakabın kazanılması   179

8.5. Adın korunması        179

8.5.1. Genel olarak                  179

8.5.2. Adın korunduğu haller                180

8.5.2.1. Adın kullanılmasının çekişmeli olması     180

8.5.2.2. Adın haksız kullanılması             180

8.5.3. Adı koruyan davalar   181

8.5.3.1. Adın kullanılmasının çekişmeli olması halinde açılacak

dava                 181

8.5.3.2. Adın haksız kullanılması halinde açılacak davalar                181

8.5.3.2.1. Durdurma davası        181

8.5.3.2.2. Önleme davası            181

8.5.3.2.3. Maddî tazminat davası              181

8.5.3.2.4. Manevî tazminat davası            182

8.6. Adın değiştirilmesi                  182

8.6.1. Ana kural: Adın değişmezliği   182

8.6.2. Adın değiştirilmesine imkân veren haklı sebepler                182

8.6.2.1. Kişisel sebepler              183

8.6.2.2. Aile ilişkilerinden doğan sebepler             183

8.6.2.3. Ticarî faaliyete ilişkin sebepler                  183

8.6.2.4. Diğer sebepler                183

8.6.3. Adın değiştirilmesinde usul        184

8.6.3.1. Yetkili ve görevli mahkeme       184

8.6.3.2. Davacı              184

8.6.3.3. Davaya katılacak kişiler               184

8.6.3.4. Kayıt                 185

8.6.4. Adın değiştirilmesine itiraz        185

8.6.5. Adın değiştirilmesinin sonuçları               185

8.6.6. Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici m. 8 düzenlemesi             185

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİNİN DİĞER KİŞİLERLE VE YERLE İLİŞKİSİ

(Hısımlık ve İkametgâh)

 1. HISIMLIK 189

9.1. Hısımlık kavramı ve türleri   189

9.1.1. Kavram           189

9.1.2. Türleri             189

9.2. Kan hısımlığı             189

9.2.1. Tanım              189

9.2.2. Kan hısımlığının türleri               189

9.2.2.1. Üstsoy-altsoy hısımlığı                189

9.2.2.2. Yansoy hısımlığı            190

9.2.3. Kan hısımlığının derecesi           191

9.2.4. Kan hısımlığının önemi              191

9.3. Kayın hısımlığı         192

9.3.1. Genel açıklama             192

9.3.2. Kayın hısımlığının kurulması   192

9.3.3. Kayın hısımlığının türleri           193

9.3.4. Kayın hısımlığının derecesi        193

9.3.5. Kayın hısımlığının önemi           194

9.4. Evlât edinmeden doğan hısımlık           194

 1. YERLEŞİM YERİ 195

10.1. Genel olarak          195

10.2. Yerleşim yerinin tanımı ve yerleşim yerine hâkim olan ilkeler                 195

10.2.1. Tanım        195

10.2.2. Yerleşim yerine hâkim olan ilkeler   196

10.2.2.1. Yerleşim yerinin tekliği ilkesi            196

10.2.2.2. Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi                  197

10.2.2.3. Yerleşim yerinin sürekliliği ilkesi      197

10.3. Yerleşim yerinin türleri      198

10.3.1. Bağımsız yerleşim yeri          198

10.3.1.1. Sürekli olarak oturma           198

10.3.1.2. Yerleşme (oturma) niyeti     198

10.3.2. Yasal yerleşim yeri (bağımsız olmayan yerleşim yeri)                  199

10.3.2.1. Velâyet altındaki çocuklar   199

10.3.2.2. Vesayet altındaki kişiler       200

BEŞİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

(Şekli Kişiler Hukuku)

 1. KİŞİSEL DURUM SİCİLİ 205

11.1. Genel olarak          205

11.2. Nüfus işleri örgütü               205

11.2.1. Merkez örgütü         205

11.2.2. Taşra örgütü             205

11.2.2.1. İller           205

11.2.2.2. İlçeler       205

11.3. Nüfus kütüklerinin tutulması ve kütüklerin yanlış tutulmasından doğan                                    sorumluluk   206

11.3.1. Nüfus kütüklerinin tutulması               206

11.3.2. Nüfus kütüklerinin yanlış tutulmasından doğan hukukî

sorumluluk               206

11.4. Kişisel durum siciline ilişkin genel ilkeler     206

11.4.1. Sicilin bütünlüğü   206

11.4.2. Nüfus kayıtlarının incelenmesi            206

11.4.3. Nüfus kayıtlarının ispat gücü               207

11.5. Nüfus kütüklerinin türleri                  207

11.5.1. Doğum kütüğü        207

11.5.2. Ölüm kütüğü ve gaiplik         208

11.5.3. Yer değiştirme         208

11.5.4. Aile kütüğü              209

11.5.5. Evlenme kütüğü      209

11.5.6. Boşanma ve evliliğin iptali kütüğü     209

11.5.7. Tanıma evlât edinme kütüğü               210

11.6. Nüfus kayıtlarının ve kayıtlardaki maddî hataların düzeltilmesi ve

iptali        210

11.6.1. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi           210

11.6.2. Maddî hataların düzeltilmesi               211

11.7. Nüfus kayıtlarının iptali      211

İKİNCİ KISIM

TÜZEL KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

 1. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI 215

1.1. Kavram       215

1.2. Tüzel kişi kavramının içeriğindeki zorunlu unsurlar        215

1.2.1. Sürekli amaç unsuru   215

1.2.2. Örgütlenme unsuru       217

1.2.3. Hukuk düzeninin tüzel kişiliği tanıması: Sınırlı sayı ilkesi                 218

1.3. Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması   219

1.4. Tüzel kişilere ilişkin mevzuat               222

1.4.1. Genel olarak                  222

1.4.2. Dernekler Hukuku Mevzuatı     222

1.4.2.1. Kanunlar          222

1.4.2.2. Yönetmelikler ve Tebliğler          222

1.4.3. Vakıflar Hukuku Mevzuatı        223

1.4.3.1. Medeni Kanundan Önce Kurulmuş Vakıflar ile İlgili

Mevzuat          223

1.4.3.2. Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Vakıflar ile İlgili

Mevzuat          223

 1. TÜZEL KİŞİLERİN TARİHSEL TEMELLERİ 224
 2. TÜZEL KİŞİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN TEORİLER 228

3.1. Varsayım teorisi        228

3.2. Gerçeklik teorisi       229

3.3. Teorilerin bugünkü hukukumuz açısından anlamı           229

 1. TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ 231

4.1. Kamu hukuku tüzel kişileri   231

4.2. Özel hukuk tüzel kişileri         233

4.3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri   236

 1. TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞUNA İLİŞKİN TEMEL İLKELER 239

5.1. Çeşitli kuruluş sistemleri        239

5.1.1. Serbest kuruluş sistemi               239

5.1.2. Tescil sistemi                240

5.1.3. İzin sistemi     240

5.2. Hukukumuzda tüzel kişilerin kuruluşunda geçerli olan sistem      240

5.3. Kuruluş aşamasındaki hukuka aykırılıkların etkisi: Tüzel kişiliğin

kazanılamadığı haller              244

5.3.1. Genel olarak                  244

5.3.2. Kuruluş aşamasında amacın hukuka veya ahlâka aykırı olmasının

özelliği            244

5.3.3. Tüzel kişilik kazanılamamasının sonuçları            246

 1. TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ 247

6.1. Kural: Tüzel kişilerin tam hak ehliyetine sahip olması   247

6.2. Tüzel kişilerin yararlanamayacakları haklar      248

6.3. Sadece tüzel kişilerin yararlanabileceği haklar                  250

6.4. Tüzel kişilerin yararlanmasının özellik arz ettiği ve tüzel kişilerin

yararlanıp yararlanamayacağında tereddüt duyulan haklar            250

6.5. Tüzel kişilerin hak ehliyetinin amaçları ile sınırlı olup olmadığı sorunu:

Tüzel kişilerde ultra vires ilkesi geçerli midir?                 252

 1. TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ 255

7.1. Fiil ehliyetinin kazanılması: Tüzel kişinin zorunlu organlarını

oluşturması                255

7.2. Tüzel kişinin organsız kalmasının etkisi             256

7.3. Tüzel kişilerde organ kavramı ve organın niteliği; organ türleri   256

7.3.1. Organ kavramı ve organın niteliği            256

7.3.2. Organ sıfatının kazanılması       257

7.3.3. Tüzel kişi ile organ arasındaki hukuki ilişkinin niteliği       259

7.3.4. Organ türleri                  259

7.3.4.1. Organın kanunda öngörülmüş olup olmamasına göre:

Zorunlu organlar-İsteğe bağlı (ihtiyari) organlar   260

7.3.4.2. İşlevleri açısından: Karar organı-Yürütme organı                  260

7.3.4.3. Faaliyet alanları açısından: İç organ-Dış organ       260

7.3.4.4. Organı oluşturanların sayısına göre: Fert organ-Kurul

organ                261

7.4. Tüzel kişilerin fiil ehliyetinin kapsamı               261

7.4.1. Organın hukuki işlemleri açısından         261

7.4.2. Organın hukuka aykırı fiilleri açısından                 263

7.4.2.1. Organın borca aykırı davranışından sorumluluk     264

7.4.2.2. Organın haksız fiilinden sorumluluk         264

7.4.3. Tüzel kişinin yardımcı şahıslarının durumu          266

 1. TÜZEL KİŞİNİN YERLEŞİM YERİ (İKAMETGÂHI) 267
 2. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 269

9.1. Tüzel kişiliğin sona erme sebeplerine genel bakış            269

9.2. Sona eren tüzel kişinin malvarlığının tasfiyesi                  269

9.3. Tasfiye sonucunda kalan malvarlığının tahsisi                  271

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEKLER

 1. DERNEK KAVRAMI 274
 2. DERNEK TÜRLERİ 276

2.1. Sahip oldukları ayrıcalıklar açısından: Alelade dernekler-Kamu yararına

çalışan dernekler      276

2.1.1. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması        276

2.1.2. Kamu yararına çalışan derneklere tanınan ayrıcalıklar        278

2.1.3. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kaybı   279

2.1.4. Yöneticilerin görevden alınması               279

2.2. Amacına ulaşmak için elde ettikleri gelirler açısından: Ticari işletme

işleten ve işletmeyen dernekler             280

2.3. Kurucuları açısından: Dar anlamda dernek-Dernek birlikleri: Üst

Kuruluşlar                  281

2.4. Çocuk dernekleri      283

2.5. Dernekler Kanunu m. 2/f.  ’de yer verilen “Plâtform” kavramı     283

 1. DERNEĞİN KURULUŞU 284

3.1. Genel Olarak             284

3.2. Dernek kurma işleminin hukuki niteliği              285

3.3. Dernek tüzüğünün içeriği       286

3.4. Tüzel kişilik kazanılabilmesi için dernek tüzüğünün idareye verilmesi       288

3.5. Derneğin tüzel kişilik kazanması açısından etkili olmayan düzen

hükümleri: Tüzüğün incelenmesi ve ilânı; dernekler kütüğüne kayıt          288

3.6. Kurucu üye olabilme şartları                 290

3.6.1. Dernek kurma işleminde ehliyet şartı      290

3.6.2. Dernek kurma işleminde özel olarak aranan şartlar              291

3.6.3. Yabancıların kurucu üye olabilme şartları              291

 1. DERNEĞİN AMACI 292

4.1. Kavram       292

4.2. Amacın hukuka aykırı nitelik taşımaması          294

4.2.1. Amacın kanuna, ahlâk ve adaba aykırı ve imkânsız olmaması          294

4.2.2. Derneğin amacının Dernekler Kanununda özel olarak belirtilen

yasak amaçlardan olmaması      294

4.2.3. İzne bağlı amaçlar        295

4.3. Amacın değiştirilmesi             295

 1. DERNEK ÜYELİĞİ 296

5.1. Üye ve üyelik kavramları       296

5.2. Dernek üyeliğinin kazanılması             297

5.3. Dernek üyesi olabilme şartları               300

5.3.1. Ehliyet şartı   300

5.3.2. Kanunda aranan diğer şartlar     301

5.3.2.1. Yabancıların derneklere üyeliği açısından              301

5.3.3. Dernek tüzüğünde öngörülen şartlar        301

5.4. Üyelik sözleşmesinin geçersizliği         301

5.4.1. Üyelik sözleşmesinin kesin hükümsüzlüğü            301

5.4.2. Üyelik sözleşmesinin iptal edilebilirliği                  302

5.5. Üyelik ilişkisinin sona ermesi               303

5.5.1. Üyelik ilişkisinin kendiliğinden sona ermesi         303

5.5.2. Üyelikten çıkma (istifa)              304

5.5.3. Üyelikten çıkarma (ihraç)           306

5.5.3.1. Hukuki niteliği               306

5.5.3.2. Yetkili organ                  307

5.5.3.3. Çıkarma sebepleri          307

5.5.3.3.1. Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer

verilmesi       308

5.5.3.3.2. Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer

verilmemesi                  308

5.5.3.3.3. Haklı sebeple çıkarma               308

5.5.3.4. Üyenin çıkarma kararına itirazı                  309

5.5.3.4.1. Çıkarma sebeplerinin tüzükte düzenlendiği

durumda        309

5.5.3.4.2. Haklı sebeple çıkarmada          310

5.5.3.4.3. Üyenin çıkarma kararına itiraz usulü      310

5.5.3.5. Üyeliğinin sona ermesinin sonuçları         311

5.6. Üyelik hak ve yükümlülükleri               312

5.6.1. Üyelik hakları               312

5.6.1.1. Genel bakış     312

5.6.1.2. Katılma hakları              312

5.6.1.3. Yararlanma hakları       313

5.6.1.4. Korunma hakları            313

5.6.2. Üyelik yükümlülükleri                314

5.6.2.1. Aidat ödeme yükümlülüğü          314

5.6.2.2. Dernek düzenine uyma ve sadakat yükümlülüğü   315

5.6.3. Yükümlülüklerin ihlâlinin sonuçları        315

 1. DERNEĞİN ORGANLARI 317

6.1. Genel Kurul               317

6.1.1. Kavram           317

6.1.2. Genel kurulun görev ve yetkileri              318

6.1.3. Genel kurulun toplanması          318

6.1.3.1. Olağan genel kurul toplantısı      318

6.1.3.2. Olağanüstü genel kurul toplantısı              319

6.1.4. Çağrı usulü     320

6.1.5. Toplantı yeri                  320

6.1.6. Toplantı yeter sayısı     320

6.1.7. Toplantının yapılış usulü            321

6.1.8. Karar yeter sayısı          322

6.1.9. Genel kurul kararlarına itiraz: Genel kurul kararlarının iptali            323

6.1.10. Dernek genel kurul toplantısının ve organlara seçilenlerin idareye

bildirilmesi                  324

6.2. Yönetim kurulu         325

6.2.1. Kuruluşu         325

6.2.2. Görev ve yetkileri         326

6.3. Denetleme kurulu     327

6.3.1. Kuruluşu         327

6.3.2. Görev ve yetkileri         327

 1. DERNEKLERİN FAALİYETLERİNİN SINIRLANMASI 329

7.1. Genel bakış                329

7.2. Derneklerin faaliyetlerini sınırlayıcı hükümler                 329

 1. DERNEKLERİN DEVLET TARAFINDAN DENETLENMESİ 331
 2. DERNEKLERİN İDARİ KARARLA FAALİYETTEN ALIKONULMASI 333
 3. DERNEĞİN SONA ERMESİ 334

10.1. Genel olarak          334

10.2. Derneğin kendiliğinden sona ermesi (derneğin infisahı)             334

10.2.1. Derneğin aciz haline düşmesi              334

10.2.2. Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkân

kalmaması               334

10.2.3. Gerekli yeter sayının bulunmaması sebebiyle dernek genel

kurulu toplantısının ikinci çağrıya rağmen yapılamaması            335

10.2.4. İlk genel kurul toplantısının yapılamaması ve zorunlu

organların oluşturulamaması              335

10.2.5. Tüzükte öngörülen sürenin dolması   335

10.2.6. Derneğin amacının gerçekleşmesi veya amacın imkânsızlaşması

ya da derneğin kuruluş şartlarının kaybetmesi                335

10.3. Derneğin kendini feshetmesi             336

10.4. Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi   336

10.4.1. Derneğin amacının kanuna veya ahlâka aykırı hale gelmesi         336

10.4.2. Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin

giderilememesi       337

 1. SONA ERMENİN SONUÇLARI 338

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VAKIFLAR

 1. VAKIF KAVRAMI 339

1.1. Kavram       339

1.2. Vakfın türleri             339

1.2.1. Olağan vakıflar             339

1.2.2. Kamuya yararlı vakıflar              339

1.2.3. Çalıştırılanlara (istihdam edilenlere) ve işçilere (personele) yardım

vakıfları          345

1.2.3.1. Tek taraflı istihdam edilenlere ve personele yardım

vakıfları          347

1.2.3.2. İki taraflı istihdam edilenlere ve personele yardım

vakıfları          347

1.2.4. Aile vakıfları                 348

1.3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre

kurulan vakıflara ilişkin düzenlemesinin eleştirisi           348

1.3.1. Vakıflar Kanununun vakıfları düzenleme hususundaki genel

esasları            348

1.3.2. Vakıflar Kanununda yer alan hükümlerin ortaya çıkardığı

aksaklıklar     349

 1. VAKFIN KURULUŞU 352

2.1. Vakıf kurma işlemi                  352

2.1.1. Vakıf kurma işleminin şekli       352

2.1.2. Vakıf kurma işleminin ehliyet   353

2.1.3. Vakıf senedinin içeriği                354

2.1.4. Vakıf kurma işleminin geri alınması       355

2.2. Vakfın tüzel kişilik kazanması              356

2.2.1. Vakfın tescili                 356

2.2.2. Vakfın tescilinin hukuki sonuçları            359

 1. VAKIF KURMA İŞLEMİ İLE TAHSİS EDİLECEK MALVARLIĞI

DEĞERLERİ: VAKIFTA MAL UNSURU                361

3.1. Tahsis edilecek mal varlığı değerleri   361

3.2. Tahsis edilen malvarlığı değerlerinin amacı gerçekleştirmeye yeterli

olmaması   362

 1. VAKFIN AMACI 364

4.1. Vakfın amacının belirli olması              364

4.2. Vakfın amacının sürekli olması            365

4.3. Vakfın amacının yasak amaçlardan olmaması                  365

4.4. Vakfın amacının imkânsız olmaması                  365

4.5. Ticari işletme işletmek amacı ile vakıf kurulup kurulamayacağı

sorunu        365

 1. VAKFIN ÖRGÜTÜ 367

5.1. Vakfın zorunlu organı: Yönetim organı              367

5.2. Yönetim organının görevleri                 368

5.3. Vakfın seçimlik organları       369

5.4. Vakıf yöneticilerinin görevden uzaklaştırılmaları ve görevlerinin

sona ermesi               370

5.5. Vakıfların şube ve temsilcilik açmasına ilişkin esaslar   371

5.6. Vakıfların uluslararası faaliyette bulunmalarına ilişkin esaslar      372

 1. VAKFIN YÖNETİMİNİN ŞEKLİNİN, AMACININ VE MALLARININ

DEĞİŞTİRİLMESİ          373

6.1. Vakfın örgütünün, yönetim şeklinin ve işleyişinin değiştirilmesi                 373

6.2. Vakfın amacının değiştirilmesi             373

6.3. Vakfın mallarının değiştirilmesi           374

 1. VAKFIN DENETİMİ 376

7.1. Genel olarak              376

7.2. Denetimin kapsamı                 377

7.2.1. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimin

kapsamı          377

7.2.2. İç denetimin kapsamı                  377

 1. VAKIFTAN YARARLANANLARIN HUKUKİ DURUMU 379
 2. VAKFIN SONA ERMESİ 380

9.1. Sona erme sebepleri                 380

9.2. Vakfın kendiliğinden sona ermesi        380

9.3. Vakfın mahkeme kararı ile sona erdirilmesi       381

9.4. Vakfın, vakıf kuranın alacaklılarının ve saklı pay sahibi mirasçıların

itirazı üzerine sona ermesi     381

9.5. Sona ermenin sonuçları           382

9.5.1. Tasfiye            382

9.5.2. Tahsis              382

9.5.3. Vakfın sicil kayıtlarının silinmesi ve ilân               383

 • Açıklama
  • Yirminci basıya önsöz        V

   Onyedinci basıya önsöz     VI

   Onaltıncı basıya önsöz      VII

   Kısaltmalar cetveli               XXV

   Bibliyografya        XXVII

   BİRİNCİ KISIM

   GERÇEK KİŞİLER

   1. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER 5

   1.1. Kişiler Hukukunun  konusu  5

   1.2. Kişi ve kişilik kavramı          5

   1.2.1. Kişi kavramı ve türleri               5

   1.2.1.1. Kişi kavramı  5

   1.2.1.2. Kişilerin türleri             7

   1.2.1.2.1. Gerçek kişiler             7

   1.2.1.2.2. Tüzel kişiler                8

   1.2.1. Kişilik kavramı            8

   1.3. Kişiler Hukukunun Medenî Kanundaki yeri ve sistematiği           9

   1.4. Kişiler Hukukunun temel ilkeleri         11

   1.4.1. Eşitlik ilkesi                   11

   1.4.2. Özgürlük ilkesi              13

   1.4.3. Kişiliğe saygı ve kişiliğin korunması      13

   BİRİNCİ BÖLÜM

   KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ

   1. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 17

   2.1. Tam doğum               17

   2.2. Sağ doğum                 17

   2.3. Kişiliğin kazanılması için, doğan çocuğun insan biçiminde olması

   gerekir mi?                19

   2.4. Doğumun ispatı         20

   2.5. Ceninin durumu        20

   2.6. Henüz ana rahmine düşmemiş olanların durumu              22

   1. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 23

   3.1. Genel olarak              23

   3.2. Ölüm           23

   3.2.1. Ölümün saptanması     23

   3.2.1.1. Biyolojik ölüm               23

   3.2.1.2. Beyinsel ölüm                24

   3.2.2. Ölümün ispatı                26

   3.2.2.1. İspat yükü        26

   3.2.2.2. İspat araçları   26

   3.2.2.2.1. Kişisel durum (şahsî hâl) kütükleri         26

   3.2.2.2.2. Karineler       26

   3.2.2.2.2.1. Ölüm karinesi         26

   3.2.2.2.2.2. Birlikte ölüm karinesi           28

   3.2.3. Cesedin durumu            28

   3.3. Gaiplik (kişiliğin hakim kararı ile sona ermesi)                30

   3.3.1. Genel olarak                  30

   3.3.2. Gaiplik kararının şartları            30

   3.3.2.1. Maddî şartlar                  30

   3.3.2.1.1. Ölüm tehlikesi             31

   3.3.2.1.2. Uzun süreden beri haber alınamama      31

   3.3.2.1.3. Süre                32

   3.3.2.2. Yargılama usulü             32

   3.3.2.2.1. Gaiplik kararı alabilmek için mahkemeye                                                                                   başvurmaya yetkili kişiler         32

   3.3.2.2.2. Gaiplik kararı vermeye yetkili mahkeme              33

   3.3.2.2.3. İlân                 33

   3.3.2.2.4. İlânın sonuçları            33

   3.3.3. Gaiplik kararının sonuçları        34

   İKİNCİ BÖLÜM

   KİŞİNİN EHLİYETLERİ

   1. HAK EHLİYETİ 39

   4.1. Hak ehliyeti kavramı               39

   4.2. Hak ehliyetinin temel ilkeleri                39

   4.2.1. Genellik          39

   4.2.2. Eşitlik              40

   4.3. Hak ehliyetine getirilen farklılıklar      40

   4.3.1. Hak ehliyetine kanun tarafından getirilen farklılıklar           41

   1. a) Evlenme 41
   2. b) Evlât edinme 41
   3. c) Vasiyetname ve miras sözleşmesi yapma 41
   4. d) Kefil olma, vakıf kurma, önemli bağışlamada bulunma 42
   5. e) Vasi olabilme 42
   6. f) Din seçme 42
   7. g) Evlenme yasağı 42
   8. h) Kocasının soyadını taşıma zorunluluğu 42
   9. i) Evlilik içinde doğan çocuğun babanın soyadını taşıması 43
   10. j) Velayet ve vesayetten doğan farklar 44
   11. k) Mirasçılıktan doğan farklar 44
   12. l) Şeref ve haysiyetsizlikten doğan farklar 45
   13. m) Akıl hastalığı 45
   14. n) Yabancılık 45
   15. o) Dernek kurabilme ve derneğe üye olabilme 45

   4.3.2. Hâkim tarafından farklılık yaratılması    46

   1. FİİL EHLİYETİ 47

   5.1. Kavram       47

   5.2. Hak ehliyetinden farkı             48

   5.3. Fiil ehliyetinin türleri              50

   5.3.1. Hukukî işlem ehliyeti                  50

   5.3.2. Hukuka aykırı fiillerden sorumlu olma   52

   5.4. Fiil ehliyetinin şartları             52

   5.4.1. Erginlik           52

   5.4.1.1. Kavram            52

   5.4.1.2. Erginliğin türleri            53

   5.4.1.2.1. Yasal erginlik              53

   5.4.1.2.2. Evlenmeyle kazanılan erginlik                 53

   5.4.1.2.3. Ergin kılınma (hâkim kararıyla kazanılan erginlik,

   kazai rüşt)     55

   5.4.1.2.3.1. Onbeş yaşın tamamlanması                55

   5.4.1.2.3.2. Küçüğün isteği       55

   5.4.1.2.3.3. Yasal temsilcinin katılması                 55

   5.4.1.2.3.4. Küçüğün çıkarlarının gözetilmesi      56

   5.4.1.2.3.5. Kararın ilânı           57

   5.4.2. Ayırt etme gücü (temyiz kudreti)              57

   5.4.2.1. Kavram            57

   5.4.2.2. Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran haller               58

   5.4.2.2.1. Yaş küçüklüğü             58

   5.4.2.2.2. Akıl hastalığı               59

   5.4.2.2.3. Akıl zayıflığı                59

   5.4.2.2.4. Sarhoşluk      59

   5.4.2.2.5. Diğer sebepler             60

   5.4.2.3. Ayırt etme gücünün nisbiliği      60

   5.4.2.4. Ayırt etme gücünün karine oluşu               61

   5.4.3. Kısıtlı olmama              62

   1. FİİL EHLİYETİ YÖNÜNDEN KİŞİLERİN AYIRIMI 65

   6.1. Giriş            65

   6.2. Ehliyetliler                 65

   6.2.1. Genel kural     65

   6.2.2. Yasal danışman atanmasının fiil ehliyetine etkisi                 65

   1. a) Oy (katılma) danışmanlığı 67
   2. b) Yönetim (idare) müşavirliği 67
   3. c) Karma yasal danışmanlık 68

   6.3. Tam ehliyetsizler      69

   6.3.1. Genel bilgi      69

   6.3.2. İşlem ehliyetsizliği       69

   6.3.2.1. Ana kural         69

   6.3.2.2. İstisnalar          71

   6.3.2.2.1. Hukukî işlem dışı haller            71

   6.3.2.2.2. Dürüstlük kuralından doğan istisna         72

   6.3.2.2.3. Evlenme        74

   6.3.2.2.4. Ölüme bağlı tasarruflar             74

   6.3.3. Tam ehliyetsizlerin haksız fiil sorumluluğu           75

   6.3.3.1. Ana kural         75

   6.3.3.2. İstisnalar          75

   6.3.3.2.1. Kusursuz sorumluluk halleri   75

   6.3.3.2.2. Hakkaniyet sorumluluğu           75

   6.3.3.2.3. Ayırt etme gücünün geçici olarak kaybından

   sorumluluk                   76

   6.3.4. Sebepsiz zenginleşme                  77

   6.3.5. Tam ehliyetsizlerin temsili         78

   6.3.5.1. Ana kural         78

   6.3.5.2. Ana kuralın istisnaları: Yasak işlemler     78

   6.3.6. Özel olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar              78

   6.4. Sınırlı ehliyetsizler                   84

   6.4.1. Genel olarak                  84

   6.4.2. Ana kural: Sınırlı ehliyetsizin yapacağı işleme yasal temsilcinin

   katılması zorunluluğu                  85

   6.4.2.1. Genel olarak   85

   6.4.2.2. Yasal temsilcinin rızasını açıklaması       86

   6.4.2.2.1. Rızayı gösterecek kişi                86

   6.4.2.2.2. Rızanın açıklanması ve özellikleri          87

   6.4.2.3. İşlemin geçersiz olmasının sonuçları        90

   6.4.2.4. Üçüncü kişinin iyiniyetinin etkisi              91

   6.4.3. Ana kuralın istisnası: Sınırlı ehliyetsizin tek başına yapabileceği                                             işlemler   91

   6.4.3.1. Karşılıksız kazandırmalar           91

   6.4.3.2. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar   93

   6.4.3.3. Sınırlı ehliyetsizin temsilci olarak işlem yapması                 94

   6.4.4. Sınırlı ehliyetsizin hukuka aykırı fiillerden sorumluluğu   94

   6.4.5. Ehliyetin genişletildiği haller     95

   6.4.6. Yasak işlemler               95

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   KİŞİLİK HAKKI

   1. KİŞİLİK HAKKI-KİŞİNİN KORUNMAYA DEĞER VARLIKLARI VE KİŞİNİN KORUNMASI 99

   7.1. Genel bilgiler ve tanım           99

   7.1.1. Genel bilgiler                99

   7.1.2. Tanım              99

   7.2. Kişinin hakkının İsviçre/Türk Hukukunda düzenleniş biçimi        100

   7.3. Kişilik hakkının nitelikleri     103

   7.4. Kişisel varlıkların başlıcaları                 104

   7.4.1. Hayat, sağlık ve vücut tamlığı   104

   7.4.1.1 Genel olarak     104

   7.4.1.2 Tıbbî müdahaleler          106

   7.4.1.3 Organ ve doku aktarması             113

   7.4.1.3.1. Genel olarak                  113

   7.4.1.3.2. Yaşayan kişilerden organ(ve doku) nakli                114

   7.4.1.3.3. Cesetten organ nakli   118

   7.4.1.4. Cinsî hayat ve üreme fonksiyonuna müdahaleler   120

   7.4.1.5. Cinsiyet değişiklikleri                  122

   7.4.2. Kişinin şeref ve haysiyeti           130

   7.4.2.1. Genel olarak   130

   7.4.2.2. Şeref ve haysiyetin ihlali             131

   7.4.2.3. Şeref ve haysiyete müdahale ve basın      132

   7.4.3. Kişinin hayat alanı       137

   7.4.3.1. Genel olarak   137

   7.4.3.2. Kişinin hayat alanları   138

   7.4.3.2.1. Kamuya açık alan       138

   7.4.3.2.2. Özel alan       138

   7.4.3.2.3. Gizlilik alanı                138

   7.4.3.3. Kişinin hayatının özel ve gizlilik alanına müdahaleler          139

   7.4.3.3.1. Ana kural      139

   7.4.3.3.2. Kişinin özel ya da gizlilik alanına müdahalenin                                                                        hukuka uygunluk şartları         141

   7.4.4. Kişinin resmi üzerindeki hakkı                 142

   7.4.4.1. Genel olarak                   142

   7.4.4.2. Kişinin resminin yayınlanmasının hukuka uygun olduğu                                                           hâller        143

   7.4.5. Kişinin, meslek, sanat ve ticaret hayatında (kişiliğin)

   korunması      144

   7.5. Kişiliğin korunması                 148

   7.5.1. Genel olarak                  148

   7.5.2. Kişiliğin hukuki işlem sonucu olan tecavüzlere karşı

   korunması      148

   7.5.2.1. Ana kural         149

   7.5.2.1.1. Hak ehliyeti yönünden              149

   7.5.2.1.2. Fiil ehliyeti yönünden               150

   7.5.2.1.3. Özgürlükler yönünden               150

   7.5.2.2. Ana kuralın istisnası     151

   7.5.3. Kişinin sözleşme dışı saldırılara karşı korunması                 152

   7.5.3.1. Genel olarak   152

   7.5.3.2. İlke: Tecavüzün hukuka aykırı olması     152

   7.5.3.3. Hukuka aykırılığı gideren haller (hukuka uygunluk

   sebepleri)         153

   7.5.3.3.1. Kişiliğine müdahale edilenin (kişilik hakkı

   zedelenenin) rızası      153

   7.5.3.3.2. (Daha) Üstün özel yarar            153

   7.5.3.3.3. Üstün kamu yararı      155

   7.5.3.3.4. Kanunun verdiği yetki               155

   7.5.4. Kişiliğe tecavüz halinde tanınan davalar                155

   7.5.4.1. Durdurma davası           156

   7.5.4.2. Önleme davası               157

   7.5.4.3. Hukuka aykırılığın tespiti davası               158

   7.5.4.4. Vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan dava              159

   7.5.4.5. Maddî tazminat davası                 161

   7.5.4.6. Manevî tazminat davası               162

   7.5.4.6.1. Genel açıklamalar       162

   7.5.4.6.2. Manevî tazminat hakkının hayatta devri ve                                                                                  mirasçılara intikali      165

   7.5.5. Kişiliği koruyan davalarda yetkili mahkeme         166

   7.5.6. Özel olarak cevap ve düzeltme hakkı      167

   1. KİŞİLERİN ADI 169

   8.1. Tanım ve genel bilgiler           169

   8.2. Adın türleri                169

   8.2.1. Kullanılması zorunlu olan haklar              169

   8.2.1.1. Özad                 169

   8.2.1.2. Soyadı              170

   8.2.2. Kullanılması zorunlu olmayan adlar        170

   8.2.2.1. Müstear ad       170

   8.2.2.2. Lakap               171

   8.3. Adın görevleri           171

   8.3.1. Belirtme          171

   8.3.1.1. Ayırma yoluyla              171

   8.3.1.2. Bağlama yoluyla            171

   8.3.1.3. Nitelendirme yoluyla   171

   8.3.2. Düzen sağlama              171

   8.3.3. Birlik yaratma               172

   8.4. Adın kazanılması     172

   8.4.1. Özadın kazanılması     172

   8.4.2. Soyadının kazanılması                173

   8.4.2.1. Soybağı yoluyla             173

   8.4.2.1.1. Ana ve babası evli olan çocuklar             173

   8.4.2.1.2. Anası babası evli olmayan çocuklar       174

   8.4.2.1.3. Evlat edinme yoluyla                 176

   8.4.2.2. Evlenme yoluyla            177

   8.4.2.3. İdari yolla        179

   8.4.3. Müstear adın kazanılması          179

   8.4.4. Lakabın kazanılması   179

   8.5. Adın korunması        179

   8.5.1. Genel olarak                  179

   8.5.2. Adın korunduğu haller                180

   8.5.2.1. Adın kullanılmasının çekişmeli olması     180

   8.5.2.2. Adın haksız kullanılması             180

   8.5.3. Adı koruyan davalar   181

   8.5.3.1. Adın kullanılmasının çekişmeli olması halinde açılacak

   dava                 181

   8.5.3.2. Adın haksız kullanılması halinde açılacak davalar                181

   8.5.3.2.1. Durdurma davası        181

   8.5.3.2.2. Önleme davası            181

   8.5.3.2.3. Maddî tazminat davası              181

   8.5.3.2.4. Manevî tazminat davası            182

   8.6. Adın değiştirilmesi                  182

   8.6.1. Ana kural: Adın değişmezliği   182

   8.6.2. Adın değiştirilmesine imkân veren haklı sebepler                182

   8.6.2.1. Kişisel sebepler              183

   8.6.2.2. Aile ilişkilerinden doğan sebepler             183

   8.6.2.3. Ticarî faaliyete ilişkin sebepler                  183

   8.6.2.4. Diğer sebepler                183

   8.6.3. Adın değiştirilmesinde usul        184

   8.6.3.1. Yetkili ve görevli mahkeme       184

   8.6.3.2. Davacı              184

   8.6.3.3. Davaya katılacak kişiler               184

   8.6.3.4. Kayıt                 185

   8.6.4. Adın değiştirilmesine itiraz        185

   8.6.5. Adın değiştirilmesinin sonuçları               185

   8.6.6. Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici m. 8 düzenlemesi             185

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   KİŞİNİN DİĞER KİŞİLERLE VE YERLE İLİŞKİSİ

   (Hısımlık ve İkametgâh)

   1. HISIMLIK 189

   9.1. Hısımlık kavramı ve türleri   189

   9.1.1. Kavram           189

   9.1.2. Türleri             189

   9.2. Kan hısımlığı             189

   9.2.1. Tanım              189

   9.2.2. Kan hısımlığının türleri               189

   9.2.2.1. Üstsoy-altsoy hısımlığı                189

   9.2.2.2. Yansoy hısımlığı            190

   9.2.3. Kan hısımlığının derecesi           191

   9.2.4. Kan hısımlığının önemi              191

   9.3. Kayın hısımlığı         192

   9.3.1. Genel açıklama             192

   9.3.2. Kayın hısımlığının kurulması   192

   9.3.3. Kayın hısımlığının türleri           193

   9.3.4. Kayın hısımlığının derecesi        193

   9.3.5. Kayın hısımlığının önemi           194

   9.4. Evlât edinmeden doğan hısımlık           194

   1. YERLEŞİM YERİ 195

   10.1. Genel olarak          195

   10.2. Yerleşim yerinin tanımı ve yerleşim yerine hâkim olan ilkeler                 195

   10.2.1. Tanım        195

   10.2.2. Yerleşim yerine hâkim olan ilkeler   196

   10.2.2.1. Yerleşim yerinin tekliği ilkesi            196

   10.2.2.2. Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi                  197

   10.2.2.3. Yerleşim yerinin sürekliliği ilkesi      197

   10.3. Yerleşim yerinin türleri      198

   10.3.1. Bağımsız yerleşim yeri          198

   10.3.1.1. Sürekli olarak oturma           198

   10.3.1.2. Yerleşme (oturma) niyeti     198

   10.3.2. Yasal yerleşim yeri (bağımsız olmayan yerleşim yeri)                  199

   10.3.2.1. Velâyet altındaki çocuklar   199

   10.3.2.2. Vesayet altındaki kişiler       200

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

   (Şekli Kişiler Hukuku)

   1. KİŞİSEL DURUM SİCİLİ 205

   11.1. Genel olarak          205

   11.2. Nüfus işleri örgütü               205

   11.2.1. Merkez örgütü         205

   11.2.2. Taşra örgütü             205

   11.2.2.1. İller           205

   11.2.2.2. İlçeler       205

   11.3. Nüfus kütüklerinin tutulması ve kütüklerin yanlış tutulmasından doğan                                    sorumluluk   206

   11.3.1. Nüfus kütüklerinin tutulması               206

   11.3.2. Nüfus kütüklerinin yanlış tutulmasından doğan hukukî

   sorumluluk               206

   11.4. Kişisel durum siciline ilişkin genel ilkeler     206

   11.4.1. Sicilin bütünlüğü   206

   11.4.2. Nüfus kayıtlarının incelenmesi            206

   11.4.3. Nüfus kayıtlarının ispat gücü               207

   11.5. Nüfus kütüklerinin türleri                  207

   11.5.1. Doğum kütüğü        207

   11.5.2. Ölüm kütüğü ve gaiplik         208

   11.5.3. Yer değiştirme         208

   11.5.4. Aile kütüğü              209

   11.5.5. Evlenme kütüğü      209

   11.5.6. Boşanma ve evliliğin iptali kütüğü     209

   11.5.7. Tanıma evlât edinme kütüğü               210

   11.6. Nüfus kayıtlarının ve kayıtlardaki maddî hataların düzeltilmesi ve

   iptali        210

   11.6.1. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi           210

   11.6.2. Maddî hataların düzeltilmesi               211

   11.7. Nüfus kayıtlarının iptali      211

   İKİNCİ KISIM

   TÜZEL KİŞİLER

   BİRİNCİ BÖLÜM

   TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

   1. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI 215

   1.1. Kavram       215

   1.2. Tüzel kişi kavramının içeriğindeki zorunlu unsurlar        215

   1.2.1. Sürekli amaç unsuru   215

   1.2.2. Örgütlenme unsuru       217

   1.2.3. Hukuk düzeninin tüzel kişiliği tanıması: Sınırlı sayı ilkesi                 218

   1.3. Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması   219

   1.4. Tüzel kişilere ilişkin mevzuat               222

   1.4.1. Genel olarak                  222

   1.4.2. Dernekler Hukuku Mevzuatı     222

   1.4.2.1. Kanunlar          222

   1.4.2.2. Yönetmelikler ve Tebliğler          222

   1.4.3. Vakıflar Hukuku Mevzuatı        223

   1.4.3.1. Medeni Kanundan Önce Kurulmuş Vakıflar ile İlgili

   Mevzuat          223

   1.4.3.2. Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Vakıflar ile İlgili

   Mevzuat          223

   1. TÜZEL KİŞİLERİN TARİHSEL TEMELLERİ 224
   2. TÜZEL KİŞİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN TEORİLER 228

   3.1. Varsayım teorisi        228

   3.2. Gerçeklik teorisi       229

   3.3. Teorilerin bugünkü hukukumuz açısından anlamı           229

   1. TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ 231

   4.1. Kamu hukuku tüzel kişileri   231

   4.2. Özel hukuk tüzel kişileri         233

   4.3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri   236

   1. TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞUNA İLİŞKİN TEMEL İLKELER 239

   5.1. Çeşitli kuruluş sistemleri        239

   5.1.1. Serbest kuruluş sistemi               239

   5.1.2. Tescil sistemi                240

   5.1.3. İzin sistemi     240

   5.2. Hukukumuzda tüzel kişilerin kuruluşunda geçerli olan sistem      240

   5.3. Kuruluş aşamasındaki hukuka aykırılıkların etkisi: Tüzel kişiliğin

   kazanılamadığı haller              244

   5.3.1. Genel olarak                  244

   5.3.2. Kuruluş aşamasında amacın hukuka veya ahlâka aykırı olmasının

   özelliği            244

   5.3.3. Tüzel kişilik kazanılamamasının sonuçları            246

   1. TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ 247

   6.1. Kural: Tüzel kişilerin tam hak ehliyetine sahip olması   247

   6.2. Tüzel kişilerin yararlanamayacakları haklar      248

   6.3. Sadece tüzel kişilerin yararlanabileceği haklar                  250

   6.4. Tüzel kişilerin yararlanmasının özellik arz ettiği ve tüzel kişilerin

   yararlanıp yararlanamayacağında tereddüt duyulan haklar            250

   6.5. Tüzel kişilerin hak ehliyetinin amaçları ile sınırlı olup olmadığı sorunu:

   Tüzel kişilerde ultra vires ilkesi geçerli midir?                 252

   1. TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ 255

   7.1. Fiil ehliyetinin kazanılması: Tüzel kişinin zorunlu organlarını

   oluşturması                255

   7.2. Tüzel kişinin organsız kalmasının etkisi             256

   7.3. Tüzel kişilerde organ kavramı ve organın niteliği; organ türleri   256

   7.3.1. Organ kavramı ve organın niteliği            256

   7.3.2. Organ sıfatının kazanılması       257

   7.3.3. Tüzel kişi ile organ arasındaki hukuki ilişkinin niteliği       259

   7.3.4. Organ türleri                  259

   7.3.4.1. Organın kanunda öngörülmüş olup olmamasına göre:

   Zorunlu organlar-İsteğe bağlı (ihtiyari) organlar   260

   7.3.4.2. İşlevleri açısından: Karar organı-Yürütme organı                  260

   7.3.4.3. Faaliyet alanları açısından: İç organ-Dış organ       260

   7.3.4.4. Organı oluşturanların sayısına göre: Fert organ-Kurul

   organ                261

   7.4. Tüzel kişilerin fiil ehliyetinin kapsamı               261

   7.4.1. Organın hukuki işlemleri açısından         261

   7.4.2. Organın hukuka aykırı fiilleri açısından                 263

   7.4.2.1. Organın borca aykırı davranışından sorumluluk     264

   7.4.2.2. Organın haksız fiilinden sorumluluk         264

   7.4.3. Tüzel kişinin yardımcı şahıslarının durumu          266

   1. TÜZEL KİŞİNİN YERLEŞİM YERİ (İKAMETGÂHI) 267
   2. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 269

   9.1. Tüzel kişiliğin sona erme sebeplerine genel bakış            269

   9.2. Sona eren tüzel kişinin malvarlığının tasfiyesi                  269

   9.3. Tasfiye sonucunda kalan malvarlığının tahsisi                  271

   İKİNCİ BÖLÜM

   DERNEKLER

   1. DERNEK KAVRAMI 274
   2. DERNEK TÜRLERİ 276

   2.1. Sahip oldukları ayrıcalıklar açısından: Alelade dernekler-Kamu yararına

   çalışan dernekler      276

   2.1.1. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması        276

   2.1.2. Kamu yararına çalışan derneklere tanınan ayrıcalıklar        278

   2.1.3. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kaybı   279

   2.1.4. Yöneticilerin görevden alınması               279

   2.2. Amacına ulaşmak için elde ettikleri gelirler açısından: Ticari işletme

   işleten ve işletmeyen dernekler             280

   2.3. Kurucuları açısından: Dar anlamda dernek-Dernek birlikleri: Üst

   Kuruluşlar                  281

   2.4. Çocuk dernekleri      283

   2.5. Dernekler Kanunu m. 2/f.  ’de yer verilen “Plâtform” kavramı     283

   1. DERNEĞİN KURULUŞU 284

   3.1. Genel Olarak             284

   3.2. Dernek kurma işleminin hukuki niteliği              285

   3.3. Dernek tüzüğünün içeriği       286

   3.4. Tüzel kişilik kazanılabilmesi için dernek tüzüğünün idareye verilmesi       288

   3.5. Derneğin tüzel kişilik kazanması açısından etkili olmayan düzen

   hükümleri: Tüzüğün incelenmesi ve ilânı; dernekler kütüğüne kayıt          288

   3.6. Kurucu üye olabilme şartları                 290

   3.6.1. Dernek kurma işleminde ehliyet şartı      290

   3.6.2. Dernek kurma işleminde özel olarak aranan şartlar              291

   3.6.3. Yabancıların kurucu üye olabilme şartları              291

   1. DERNEĞİN AMACI 292

   4.1. Kavram       292

   4.2. Amacın hukuka aykırı nitelik taşımaması          294

   4.2.1. Amacın kanuna, ahlâk ve adaba aykırı ve imkânsız olmaması          294

   4.2.2. Derneğin amacının Dernekler Kanununda özel olarak belirtilen

   yasak amaçlardan olmaması      294

   4.2.3. İzne bağlı amaçlar        295

   4.3. Amacın değiştirilmesi             295

   1. DERNEK ÜYELİĞİ 296

   5.1. Üye ve üyelik kavramları       296

   5.2. Dernek üyeliğinin kazanılması             297

   5.3. Dernek üyesi olabilme şartları               300

   5.3.1. Ehliyet şartı   300

   5.3.2. Kanunda aranan diğer şartlar     301

   5.3.2.1. Yabancıların derneklere üyeliği açısından              301

   5.3.3. Dernek tüzüğünde öngörülen şartlar        301

   5.4. Üyelik sözleşmesinin geçersizliği         301

   5.4.1. Üyelik sözleşmesinin kesin hükümsüzlüğü            301

   5.4.2. Üyelik sözleşmesinin iptal edilebilirliği                  302

   5.5. Üyelik ilişkisinin sona ermesi               303

   5.5.1. Üyelik ilişkisinin kendiliğinden sona ermesi         303

   5.5.2. Üyelikten çıkma (istifa)              304

   5.5.3. Üyelikten çıkarma (ihraç)           306

   5.5.3.1. Hukuki niteliği               306

   5.5.3.2. Yetkili organ                  307

   5.5.3.3. Çıkarma sebepleri          307

   5.5.3.3.1. Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer

   verilmesi       308

   5.5.3.3.2. Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer

   verilmemesi                  308

   5.5.3.3.3. Haklı sebeple çıkarma               308

   5.5.3.4. Üyenin çıkarma kararına itirazı                  309

   5.5.3.4.1. Çıkarma sebeplerinin tüzükte düzenlendiği

   durumda        309

   5.5.3.4.2. Haklı sebeple çıkarmada          310

   5.5.3.4.3. Üyenin çıkarma kararına itiraz usulü      310

   5.5.3.5. Üyeliğinin sona ermesinin sonuçları         311

   5.6. Üyelik hak ve yükümlülükleri               312

   5.6.1. Üyelik hakları               312

   5.6.1.1. Genel bakış     312

   5.6.1.2. Katılma hakları              312

   5.6.1.3. Yararlanma hakları       313

   5.6.1.4. Korunma hakları            313

   5.6.2. Üyelik yükümlülükleri                314

   5.6.2.1. Aidat ödeme yükümlülüğü          314

   5.6.2.2. Dernek düzenine uyma ve sadakat yükümlülüğü   315

   5.6.3. Yükümlülüklerin ihlâlinin sonuçları        315

   1. DERNEĞİN ORGANLARI 317

   6.1. Genel Kurul               317

   6.1.1. Kavram           317

   6.1.2. Genel kurulun görev ve yetkileri              318

   6.1.3. Genel kurulun toplanması          318

   6.1.3.1. Olağan genel kurul toplantısı      318

   6.1.3.2. Olağanüstü genel kurul toplantısı              319

   6.1.4. Çağrı usulü     320

   6.1.5. Toplantı yeri                  320

   6.1.6. Toplantı yeter sayısı     320

   6.1.7. Toplantının yapılış usulü            321

   6.1.8. Karar yeter sayısı          322

   6.1.9. Genel kurul kararlarına itiraz: Genel kurul kararlarının iptali            323

   6.1.10. Dernek genel kurul toplantısının ve organlara seçilenlerin idareye

   bildirilmesi                  324

   6.2. Yönetim kurulu         325

   6.2.1. Kuruluşu         325

   6.2.2. Görev ve yetkileri         326

   6.3. Denetleme kurulu     327

   6.3.1. Kuruluşu         327

   6.3.2. Görev ve yetkileri         327

   1. DERNEKLERİN FAALİYETLERİNİN SINIRLANMASI 329

   7.1. Genel bakış                329

   7.2. Derneklerin faaliyetlerini sınırlayıcı hükümler                 329

   1. DERNEKLERİN DEVLET TARAFINDAN DENETLENMESİ 331
   2. DERNEKLERİN İDARİ KARARLA FAALİYETTEN ALIKONULMASI 333
   3. DERNEĞİN SONA ERMESİ 334

   10.1. Genel olarak          334

   10.2. Derneğin kendiliğinden sona ermesi (derneğin infisahı)             334

   10.2.1. Derneğin aciz haline düşmesi              334

   10.2.2. Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkân

   kalmaması               334

   10.2.3. Gerekli yeter sayının bulunmaması sebebiyle dernek genel

   kurulu toplantısının ikinci çağrıya rağmen yapılamaması            335

   10.2.4. İlk genel kurul toplantısının yapılamaması ve zorunlu

   organların oluşturulamaması              335

   10.2.5. Tüzükte öngörülen sürenin dolması   335

   10.2.6. Derneğin amacının gerçekleşmesi veya amacın imkânsızlaşması

   ya da derneğin kuruluş şartlarının kaybetmesi                335

   10.3. Derneğin kendini feshetmesi             336

   10.4. Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi   336

   10.4.1. Derneğin amacının kanuna veya ahlâka aykırı hale gelmesi         336

   10.4.2. Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin

   giderilememesi       337

   1. SONA ERMENİN SONUÇLARI 338

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   VAKIFLAR

   1. VAKIF KAVRAMI 339

   1.1. Kavram       339

   1.2. Vakfın türleri             339

   1.2.1. Olağan vakıflar             339

   1.2.2. Kamuya yararlı vakıflar              339

   1.2.3. Çalıştırılanlara (istihdam edilenlere) ve işçilere (personele) yardım

   vakıfları          345

   1.2.3.1. Tek taraflı istihdam edilenlere ve personele yardım

   vakıfları          347

   1.2.3.2. İki taraflı istihdam edilenlere ve personele yardım

   vakıfları          347

   1.2.4. Aile vakıfları                 348

   1.3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre

   kurulan vakıflara ilişkin düzenlemesinin eleştirisi           348

   1.3.1. Vakıflar Kanununun vakıfları düzenleme hususundaki genel

   esasları            348

   1.3.2. Vakıflar Kanununda yer alan hükümlerin ortaya çıkardığı

   aksaklıklar     349

   1. VAKFIN KURULUŞU 352

   2.1. Vakıf kurma işlemi                  352

   2.1.1. Vakıf kurma işleminin şekli       352

   2.1.2. Vakıf kurma işleminin ehliyet   353

   2.1.3. Vakıf senedinin içeriği                354

   2.1.4. Vakıf kurma işleminin geri alınması       355

   2.2. Vakfın tüzel kişilik kazanması              356

   2.2.1. Vakfın tescili                 356

   2.2.2. Vakfın tescilinin hukuki sonuçları            359

   1. VAKIF KURMA İŞLEMİ İLE TAHSİS EDİLECEK MALVARLIĞI

   DEĞERLERİ: VAKIFTA MAL UNSURU                361

   3.1. Tahsis edilecek mal varlığı değerleri   361

   3.2. Tahsis edilen malvarlığı değerlerinin amacı gerçekleştirmeye yeterli

   olmaması   362

   1. VAKFIN AMACI 364

   4.1. Vakfın amacının belirli olması              364

   4.2. Vakfın amacının sürekli olması            365

   4.3. Vakfın amacının yasak amaçlardan olmaması                  365

   4.4. Vakfın amacının imkânsız olmaması                  365

   4.5. Ticari işletme işletmek amacı ile vakıf kurulup kurulamayacağı

   sorunu        365

   1. VAKFIN ÖRGÜTÜ 367

   5.1. Vakfın zorunlu organı: Yönetim organı              367

   5.2. Yönetim organının görevleri                 368

   5.3. Vakfın seçimlik organları       369

   5.4. Vakıf yöneticilerinin görevden uzaklaştırılmaları ve görevlerinin

   sona ermesi               370

   5.5. Vakıfların şube ve temsilcilik açmasına ilişkin esaslar   371

   5.6. Vakıfların uluslararası faaliyette bulunmalarına ilişkin esaslar      372

   1. VAKFIN YÖNETİMİNİN ŞEKLİNİN, AMACININ VE MALLARININ

   DEĞİŞTİRİLMESİ          373

   6.1. Vakfın örgütünün, yönetim şeklinin ve işleyişinin değiştirilmesi                 373

   6.2. Vakfın amacının değiştirilmesi             373

   6.3. Vakfın mallarının değiştirilmesi           374

   1. VAKFIN DENETİMİ 376

   7.1. Genel olarak              376

   7.2. Denetimin kapsamı                 377

   7.2.1. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimin

   kapsamı          377

   7.2.2. İç denetimin kapsamı                  377

   1. VAKIFTAN YARARLANANLARIN HUKUKİ DURUMU 379
   2. VAKFIN SONA ERMESİ 380

   9.1. Sona erme sebepleri                 380

   9.2. Vakfın kendiliğinden sona ermesi        380

   9.3. Vakfın mahkeme kararı ile sona erdirilmesi       381

   9.4. Vakfın, vakıf kuranın alacaklılarının ve saklı pay sahibi mirasçıların

   itirazı üzerine sona ermesi     381

   9.5. Sona ermenin sonuçları           382

   9.5.1. Tasfiye            382

   9.5.2. Tahsis              382

   9.5.3. Vakfın sicil kayıtlarının silinmesi ve ilân               383

   Stok Kodu
   :
   9789753685979
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   399
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   21
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur 70 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat