Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku Prof. Dr. Mustafa DURAL

Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku

Liste Fiyatı : 50,00
İndirimli Fiyat : 47,50
%5 İndirimli
Stokta var
Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku
Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku
Filiz Kitabevi
47.50
<div> <div>Ondokuzuncu basıya önsöz .................................................................................... V</div> <div>Onyedinci basıya önsöz ...................................................................................... VI</div> <div>Onaltıncı basıya önsöz ........................................................................................ VII</div> <div>Kısaltmalar cetveli .......................................................................................... XXV</div> <div>Bibliyografya ............................................................................................... XXVII</div> <div>BİRİNCİ KISIM</div> <div>GERÇEK KİŞİLER</div> <div>1.GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER........................................................................... 5</div> <div>1.1. Kişiler Hukukunun konusu ........................................................................ 5</div> <div>1.2. Kişi ve kişilik kavramı ................................................................................ 5</div> <div>1.2.1. Kişi kavramı ve türleri ...................................................................... 5</div> <div>1.2.1.1. Kişi kavramı ........................................................................ 5</div> <div>1.2.1.2. Kişilerin türleri .................................................................... 7</div> <div>1.2.1.2.1. Gerçek kişiler ...................................................... 7</div> <div>1.2.1.2.2. Tüzel kişiler ......................................................... 8</div> <div>1.2.1. Kişilik kavramı ................................................................................. 8</div> <div>1.3. Kişiler Hukukunun Medenî Kanundaki yeri ve sistematiği ........................ 9</div> <div>1.4. Kişiler Hukukunun temel ilkeleri ............................................................. 11</div> <div>1.4.1. Eşitlik ilkesi ................................................................................... 11</div> <div>1.4.2. Özgürlük ilkesi .............................................................................. 13</div> <div>1.4.3. Kişiliğe saygı ve kişiliğin korunması ............................................. 13</div> <div>BİRİNCİ BÖLÜM</div> <div>KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ</div> <div>2.KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI.............................................................................. 17</div> <div>2.1. Tam doğum .............................................................................................. 17</div> <div>2.2. Sağ doğum ............................................................................................... 17</div> <div>2.3. Kişiliğin kazanılması için, doğan çocuğun insan biçiminde olması</div> <div>gerekir mi? ............................................................................................... 19</div> <div>2.4. Doğumun ispatı ........................................................................................ 20</div> <div>2.5. Ceninin durumu ....................................................................................... 20</div> <div>2.6. Henüz ana rahmine düşmemiş olanların durumu ..................................... 22</div> <div>3.KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ ........................................................................... 23</div> <div>3.1. Genel olarak ............................................................................................. 23</div> <div>3.2. Ölüm ........................................................................................................ 23</div> <div>3.2.1. Ölümün saptanması ....................................................................... 23</div> <div>x</div> <div>3.2.1.1. Biyolojik ölüm .................................................................. 23</div> <div>3.2.1.2. Beyinsel ölüm ................................................................... 24</div> <div>3.2.2. Ölümün ispatı ................................................................................. 26</div> <div>3.2.2.1. İspat yükü ......................................................................... 26</div> <div>3.2.2.2. İspat araçları ...................................................................... 26</div> <div>3.2.2.2.1. Kişisel durum (şahsî hâl) kütükleri ................... 26</div> <div>3.2.2.2.2. Karineler ........................................................... 26</div> <div>3.2.2.2.2.1. Ölüm karinesi ................................ 26</div> <div>3.2.2.2.2.2. Birlikte ölüm karinesi .................... 28</div> <div>3.2.3. Cesedin durumu ............................................................................. 28</div> <div>3.3. Gaiplik (kişiliğin hakim kararı ile sona ermesi) ....................................... 30</div> <div>3.3.1. Genel olarak ................................................................................... 30</div> <div>3.3.2. Gaiplik kararının şartları ................................................................ 30</div> <div>3.3.2.1. Maddî şartlar ..................................................................... 30</div> <div>3.3.2.1.1. Ölüm tehlikesi .................................................. 31</div> <div>3.3.2.1.2. Uzun süreden beri haber alınamama ................ 31</div> <div>3.3.2.1.3. Süre .................................................................. 32</div> <div>3.3.2.2. Yargılama usulü ................................................................ 32</div> <div>3.3.2.2.1. Gaiplik kararı alabilmek için mahkemeye başvurmaya yetkili kişiler ................................. 32</div> <div>3.3.2.2.2. Gaiplik kararı vermeye yetkili mahkeme ......... 33</div> <div>3.3.2.2.3. İlân ................................................................... 33</div> <div>3.3.2.2.4. İlânın sonuçları ................................................. 33</div> <div>3.3.3. Gaiplik kararının sonuçları ............................................................ 34</div> <div>İKİNCİ BÖLÜM</div> <div>KİŞİNİN EHLİYETLERİ</div> <div>4.HAK EHLİYETİ.............................................................................................. 39</div> <div>4.1. Hak ehliyeti kavramı ................................................................................ 39</div> <div>4.2. Hak ehliyetinin temel ilkeleri ................................................................... 39</div> <div>4.2.1. Genellik .......................................................................................... 39</div> <div>4.2.2. Eşitlik ............................................................................................. 40</div> <div>4.3. Hak ehliyetine getirilen farklılıklar .......................................................... 40</div> <div>4.3.1. Hak ehliyetine kanun tarafından getirilen farklılıklar .................... 41</div> <div>a)Evlenme ..................................................................................... 41</div> <div>b)Evlât edinme .............................................................................. 41</div> <div>c)Vasiyetname ve miras sözleşmesi yapma .................................. 41</div> <div>d)Kefil olma, vakıf kurma, önemli bağışlamada bulunma ............ 42</div> <div>e)Vasi olabilme ............................................................................. 42</div> <div>f)Din seçme ................................................................................... 42</div> <div>g)Evlenme yasağı ......................................................................... 42</div> <div>h)Kocasının soyadını taşıma zorunluluğu...................................... 42</div> <div>i)Evlilik içinde doğan çocuğun babanın soyadını taşıması ............ 43</div> <div>j)Velayet ve vesayetten doğan farklar............................................ 44</div> <div>xi</div> <div>k)Mirasçılıktan doğan farklar ........................................................ 44</div> <div>l)Şeref ve haysiyetsizlikten doğan farklar ..................................... 45</div> <div>m)Akıl hastalığı ............................................................................. 45</div> <div>n)Yabancılık .................................................................................. 45</div> <div>o)Dernek kurabilme ve derneğe üye olabilme ............................... 45</div> <div>4.3.2. Hâkim tarafından farklılık yaratılması ............................................ 46</div> <div>5.FİİL EHLİYETİ ............................................................................................... 47</div> <div>5.1. Kavram ..................................................................................................... 47</div> <div>5.2. Hak ehliyetinden farkı .............................................................................. 48</div> <div>5.3. Fiil ehliyetinin türleri ............................................................................... 50</div> <div>5.3.1. Hukukî işlem ehliyeti ..................................................................... 50</div> <div>5.3.2. Hukuka aykırı fiillerden sorumlu olma .......................................... 52</div> <div>5.4. Fiil ehliyetinin şartları .............................................................................. 52</div> <div>5.4.1. Erginlik .......................................................................................... 52</div> <div>5.4.1.1. Kavram ............................................................................. 52</div> <div>5.4.1.2. Erginliğin türleri ............................................................... 53</div> <div>5.4.1.2.1. Yasal erginlik ................................................... 53</div> <div>5.4.1.2.2. Evlenmeyle kazanılan erginlik ......................... 53</div> <div>5.4.1.2.3. Ergin kılınma (hâkim kararıyla kazanılan erginlik,</div> <div>kazai rüşt) ......................................................... 55</div> <div>5.4.1.2.3.1. Onbeş yaşın tamamlanması ........... 55</div> <div>5.4.1.2.3.2. Küçüğün isteği ............................... 55</div> <div>5.4.1.2.3.3. Yasal temsilcinin katılması ............ 55</div> <div>5.4.1.2.3.4. Küçüğün çıkarlarının gözetilmesi .. 56</div> <div>5.4.1.2.3.5. Kararın ilânı ................................... 57</div> <div>5.4.2. Ayırt etme gücü (temyiz kudreti) ................................................... 57</div> <div>5.4.2.1. Kavram ............................................................................. 57</div> <div>5.4.2.2. Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran haller ....................... 58</div> <div>5.4.2.2.1. Yaş küçüklüğü .................................................. 58</div> <div>5.4.2.2.2. Akıl hastalığı .................................................... 59</div> <div>5.4.2.2.3. Akıl zayıflığı .................................................... 59</div> <div>5.4.2.2.4. Sarhoşluk .......................................................... 59</div> <div>5.4.2.2.5. Diğer sebepler .................................................. 60</div> <div>5.4.2.3. Ayırt etme gücünün nisbiliği ............................................ 60</div> <div>5.4.2.4. Ayırt etme gücünün karine oluşu ...................................... 61</div> <div>5.4.3. Kısıtlı olmama ............................................................................... 62</div> <div>6.FİİL EHLİYETİ YÖNÜNDEN KİŞİLERİN AYIRIMI .................................. 65</div> <div>6.1. Giriş ......................................................................................................... 65</div> <div>6.2. Ehliyetliler ................................................................................................ 65</div> <div>6.2.1. Genel kural .................................................................................... 65</div> <div>6.2.2. Yasal danışman atanmasının fiil ehliyetine etkisi .......................... 65</div> <div>a)Oy (katılma) danışmanlığı ......................................................... 67</div> <div>b)Yönetim (idare) müşavirliği ...................................................... 67</div> <div>c)Karma yasal danışmanlık .......................................................... 68</div> <div>xii</div> <div>6.3. Tam ehliyetsizler ...................................................................................... 69</div> <div>6.3.1. Genel bilgi ..................................................................................... 69</div> <div>6.3.2. İşlem ehliyetsizliği ......................................................................... 69</div> <div>6.3.2.1. Ana kural .......................................................................... 69</div> <div>6.3.2.2. İstisnalar ............................................................................ 71</div> <div>6.3.2.2.1. Hukukî işlem dışı haller ................................... 71</div> <div>6.3.2.2.2. Dürüstlük kuralından doğan istisna .................. 72</div> <div>6.3.2.2.3. Evlenme ............................................................ 74</div> <div>6.3.2.2.4. Ölüme bağlı tasarruflar ..................................... 74</div> <div>6.3.3. Tam ehliyetsizlerin haksız fiil sorumluluğu ................................... 75</div> <div>6.3.3.1. Ana kural .......................................................................... 75</div> <div>6.3.3.2. İstisnalar ............................................................................ 75</div> <div>6.3.3.2.1. Kusursuz sorumluluk halleri ............................ 75</div> <div>6.3.3.2.2. Hakkaniyet sorumluluğu .................................. 75</div> <div>6.3.3.2.3. Ayırt etme gücünün geçici olarak kaybından</div> <div>sorumluluk ....................................................... 76</div> <div>6.3.4. Sebepsiz zenginleşme .................................................................... 77</div> <div>6.3.5. Tam ehliyetsizlerin temsili ............................................................. 78</div> <div>6.3.5.1. Ana kural .......................................................................... 78</div> <div>6.3.5.2. Ana kuralın istisnaları: Yasak işlemler ............................. 78</div> <div>6.3.6. Özel olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ..................................... 78</div> <div>6.4. Sınırlı ehliyetsizler ................................................................................... 84</div> <div>6.4.1. Genel olarak ................................................................................... 84</div> <div>6.4.2. Ana kural: Sınırlı ehliyetsizin yapacağı işleme yasal temsilcinin</div> <div>katılması zorunluluğu .................................................................... 85</div> <div>6.4.2.1. Genel olarak ...................................................................... 85</div> <div>6.4.2.2. Yasal temsilcinin rızasını açıklaması ................................ 86</div> <div>6.4.2.2.1. Rızayı gösterecek kişi ....................................... 86</div> <div>6.4.2.2.2. Rızanın açıklanması ve özellikleri .................... 87</div> <div>6.4.2.3. İşlemin geçersiz olmasının sonuçları ................................ 90</div> <div>6.4.2.4. Üçüncü kişinin iyiniyetinin etkisi ..................................... 91</div> <div>6.4.3. Ana kuralın istisnası: Sınırlı ehliyetsizin tek başına yapabileceği işlemler .......................................................................................... 91</div> <div>6.4.3.1. Karşılıksız kazandırmalar ................................................. 91</div> <div>6.4.3.2. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ........................................... 93</div> <div>6.4.3.3. Sınırlı ehliyetsizin temsilci olarak işlem yapması ............. 94</div> <div>6.4.4. Sınırlı ehliyetsizin hukuka aykırı fiillerden sorumluluğu ............... 94</div> <div>6.4.5. Ehliyetin genişletildiği haller ......................................................... 95</div> <div>6.4.6. Yasak işlemler ................................................................................ 95</div> <div>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</div> <div>KİŞİLİK HAKKI</div> <div>7.KİŞİLİK HAKKI-KİŞİNİN KORUNMAYA DEĞER VARLIKLARI VE Kİ-ŞİNİN KORUNMASI ...................................................................................... 99</div> <div>xiii</div> <div>7.1. Genel bilgiler ve tanım ............................................................................. 99</div> <div>7.1.1. Genel bilgiler ................................................................................. 99</div> <div>7.1.2. Tanım ............................................................................................. 99</div> <div>7.2. Kişinin hakkının İsviçre/Türk Hukukunda düzenleniş biçimi ................ 100</div> <div>7.3. Kişilik hakkının nitelikleri ..................................................................... 103</div> <div>7.4. Kişisel varlıkların başlıcaları .................................................................. 104</div> <div>7.4.1. Hayat, sağlık ve vücut tamlığı ..................................................... 104</div> <div>7.4.1.1 Genel olarak ..................................................................... 104</div> <div>7.4.1.2 Tıbbî müdahaleler ............................................................ 106</div> <div>7.4.1.3 Organ ve doku aktarması ................................................. 113</div> <div>7.4.1.3.1. Genel olarak .................................................... 113</div> <div>7.4.1.3.2. Yaşayan kişilerden organ(ve doku) nakli ........ 114</div> <div>7.4.1.3.3. Cesetten organ nakli ........................................ 118</div> <div>7.4.1.4. Cinsî hayat ve üreme fonksiyonuna müdahaleler ........... 120</div> <div>7.4.1.5. Cinsiyet değişiklikleri ..................................................... 122</div> <div>7.4.2. Kişinin şeref ve haysiyeti ............................................................. 128</div> <div>7.4.2.1. Genel olarak .................................................................... 128</div> <div>7.4.2.2. Şeref ve haysiyetin ihlali ................................................ 129</div> <div>7.4.2.3. Şeref ve haysiyete müdahale ve basın ............................ 130</div> <div>7.4.3. Kişinin hayat alanı ....................................................................... 135</div> <div>7.4.3.1. Genel olarak .................................................................... 135</div> <div>7.4.3.2. Kişinin hayat alanları ...................................................... 136</div> <div>7.4.3.2.1. Kamuya açık alan ........................................... 136</div> <div>7.4.3.2.2. Özel alan ........................................................ 136</div> <div>7.4.3.2.3. Gizlilik alanı ................................................... 136</div> <div>7.4.3.3. Kişinin hayatının özel ve gizlilik alanına müdahaleler ... 137</div> <div>7.4.3.3.1. Ana kural ........................................................ 137</div> <div>7.4.3.3.2. Kişinin özel ya da gizlilik alanına müdahalenin hukuka uygunluk şartları ............................... 139</div> <div>7.4.4. Kişinin kendi resmi üzerindeki hakkı .......................................... 140</div> <div>7.4.4.1. Genel olarak ................................................................... 140</div> <div>7.4.4.2. Kişinin resminin yayınlanmasının hukuka uygun olduğu haller ............................................................................. 141</div> <div>7.4.5. Kişinin, meslek, sanat ve ticaret hayatında kişiliğinin</div> <div>korunması .................................................................................... 142</div> <div>7.5. Kişiliğin korunması ................................................................................ 146</div> <div>7.5.1. Genel olarak ................................................................................. 146</div> <div>7.5.2. Kişiliğin hukukî işlem sonucu olan tecavüzlere karşı</div> <div>korunması .................................................................................. 146</div> <div>7.5.2.1. Ana kural ........................................................................ 147</div> <div>7.5.2.1.1. Hak ehliyeti yönünden ................................... 147</div> <div>7.5.2.1.2. Fiil ehliyeti yönünden .................................... 148</div> <div>7.5.2.1.3. Özgürlükler yönünden .................................... 148</div> <div>7.5.2.2. Ana kuralın istisnası ....................................................... 149</div> <div>xiv</div> <div>7.5.3. Kişinin sözleşme dışı saldırılara karşı korunması ....................... 150</div> <div>7.5.3.1. Genel olarak ................................................................... 150</div> <div>7.5.3.2. İlke: Tecavüzün hukuka aykırı olması ........................... 150</div> <div>7.5.3.3. Hukuka aykırılığı gideren haller (hukuka uygunluk</div> <div>sebepleri) ........................................................................ 151</div> <div>7.5.3.3.1. Kişiliğine müdahale edilenin (kişilik hakkı</div> <div>zedelenenin) rızası ......................................... 151</div> <div>7.5.3.3.2. (Daha) Üstün özel yarar ................................ 151</div> <div>7.5.3.3.3. Üstün kamu yararı ......................................... 153</div> <div>7.5.3.3.4. Kanunun verdiği yetki ................................... 153</div> <div>7.5.4. Kişiliğe tecavüz halinde tanınan davalar ..................................... 153</div> <div>7.5.4.1. Durdurma davası ............................................................ 154</div> <div>7.5.4.2. Önleme davası ............................................................... 155</div> <div>7.5.4.3. Hukuka aykırılığın tespiti davası ................................... 156</div> <div>7.5.4.4. Vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan dava .................... 157</div> <div>7.5.4.5. Maddî tazminat davası ................................................... 159</div> <div>7.5.4.6. Manevî tazminat davası ................................................. 160</div> <div>7.5.4.6.1. Genel açıklamalar .......................................... 160</div> <div>7.5.4.6.2. Manevî tazminat hakkının hayatta devri ve mirasçılara intikali ......................................... 163</div> <div>7.5.5. Kişiliği koruyan davalarda yetkili mahkeme .............................. 164</div> <div>7.5.6. Özel olarak cevap ve düzeltme hakkı ......................................... 165</div> <div>8.KİŞİLERİN ADI ........................................................................................... 167</div> <div>8.1. Tanım ve genel bilgiler ......................................................................... 167</div> <div>8.2. Adın türleri ............................................................................................ 167</div> <div>8.2.1. Kullanılması zorunlu olan haklar ................................................ 167</div> <div>8.2.1.1. Özad ............................................................................... 167</div> <div>8.2.1.2. Soyadı ............................................................................ 168</div> <div>8.2.2. Kullanılması zorunlu olmayan adlar ........................................... 168</div> <div>8.2.2.1. Müstear ad ..................................................................... 168</div> <div>8.2.2.2. Lakap ............................................................................. 169</div> <div>8.3. Adın görevleri ....................................................................................... 169</div> <div>8.3.1. Belirtme ...................................................................................... 169</div> <div>8.3.1.1. Ayırma yoluyla .............................................................. 169</div> <div>8.3.1.2. Bağlama yoluyla ............................................................ 169</div> <div>8.3.1.3. Nitelendirme yoluyla ..................................................... 169</div> <div>8.3.2. Düzen sağlama ............................................................................ 169</div> <div>8.3.3. Birlik yaratma ............................................................................. 170</div> <div>8.4. Adın kazanılması ................................................................................... 170</div> <div>8.4.1. Özadın kazanılması ..................................................................... 170</div> <div>8.4.2. Soyadının kazanılması ................................................................ 171</div> <div>8.4.2.1. Soybağı yoluyla ............................................................. 171</div> <div>8.4.2.1.1. Ana ve babası evli olan çocuklar ................... 171</div> <div>8.4.2.1.2. Anası babası evli olmayan çocuklar .............. 172</div> <div>xv</div> <div>8.4.2.1.3. Evlat edinme yoluyla ...................................... 174</div> <div>8.4.2.2. Evlenme yoluyla ............................................................. 175</div> <div>8.4.2.3. İdarî yolla ........................................................................ 177</div> <div>8.4.3. Müstear adın kazanılması ............................................................ 177</div> <div>8.4.4. Lakabın kazanılması .................................................................... 177</div> <div>8.5. Adın korunması ...................................................................................... 177</div> <div>8.5.1. Genel olarak ................................................................................. 177</div> <div>8.5.2. Adın korunduğu haller ................................................................. 178</div> <div>8.5.2.1. Adın kullanılmasının çekişmeli olması ........................... 178</div> <div>8.5.2.2. Adın haksız kullanılması ................................................ 178</div> <div>8.5.3. Adı koruyan davalar .................................................................... 179</div> <div>8.5.3.1. Adın kullanılmasının çekişmeli olması halinde açılacak</div> <div>dava ................................................................................ 179</div> <div>8.5.3.2. Adın haksız kullanılması halinde açılacak davalar ......... 179</div> <div>8.5.3.2.1. Durdurma davası ............................................ 179</div> <div>8.5.3.2.2. Önleme davası ................................................ 179</div> <div>8.5.3.2.3. Maddî tazminat davası ................................... 179</div> <div>8.5.3.2.4. Manevî tazminat davası .................................. 180</div> <div>8.6. Adın değiştirilmesi ................................................................................. 180</div> <div>8.6.1. Ana kural: Adın değişmezliği ...................................................... 180</div> <div>8.6.2. Adın değiştirilmesine imkân veren haklı sebepler ....................... 180</div> <div>8.6.2.1. Kişisel sebepler ............................................................... 181</div> <div>8.6.2.2. Aile ilişkilerinden doğan sebepler .................................. 181</div> <div>8.6.2.3. Ticarî faaliyete ilişkin sebepler ....................................... 181</div> <div>8.6.2.4. Diğer sebepler ................................................................. 181</div> <div>8.6.3. Adın değiştirilmesinde usul ......................................................... 182</div> <div>8.6.3.1. Yetkili ve görevli mahkeme ............................................ 182</div> <div>8.6.3.2. Davacı ............................................................................. 182</div> <div>8.6.3.3. Davaya katılacak kişiler .................................................. 182</div> <div>8.6.3.4. Kayıt ............................................................................... 183</div> <div>8.6.4. Adın değiştirilmesine itiraz .......................................................... 183</div> <div>8.6.5. Adın değiştirilmesinin sonuçları .................................................. 183</div> <div>8.6.6. Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici Madde 8 düzenlemesi.............. 183</div> <div>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</div> <div>KİŞİNİN DİĞER KİŞİLERLE VE YERLE İLİŞKİSİ</div> <div>(Hısımlık ve İkametgâh)</div> <div>9.HISIMLIK ..................................................................................................... 187</div> <div>9.1. Hısımlık kavramı ve türleri .................................................................... 187</div> <div>9.1.1. Kavram ........................................................................................ 187</div> <div>9.1.2. Türleri .......................................................................................... 187</div> <div>9.2. Kan hısımlığı .......................................................................................... 187</div> <div>9.2.1. Tanım ........................................................................................... 187</div> <div>9.2.2. Kan hısımlığının türleri ................................................................ 187</div> <div>xvi</div> <div>9.2.2.1. Üstsoy-altsoy hısımlığı .................................................. 187</div> <div>9.2.2.2. Yansoy hısımlığı ............................................................ 188</div> <div>9.2.3. Kan hısımlığının derecesi ........................................................... 189</div> <div>9.2.4. Kan hısımlığının önemi ............................................................... 189</div> <div>9.3. Kayın hısımlığı ...................................................................................... 190</div> <div>9.3.1. Genel açıklama ........................................................................... 190</div> <div>9.3.2. Kayın hısımlığının kurulması ..................................................... 190</div> <div>9.3.3. Kayın hısımlığının türleri ............................................................ 191</div> <div>9.3.4. Kayın hısımlığının derecesi ........................................................ 191</div> <div>9.3.5. Kayın hısımlığının önemi ........................................................... 192</div> <div>9.4. Evlât edinmeden doğan hısımlık ........................................................... 192</div> <div>10.YERLEŞİM YERİ ...................................................................................... 193</div> <div>10.1. Genel olarak ...................................................................................... 193</div> <div>10.2. Yerleşim yerinin tanımı ve yerleşim yerine hâkim olan ilkeler ......... 193</div> <div>10.2.1. Tanım ..................................................................................... 193</div> <div>10.2.2. Yerleşim yerine hâkim olan ilkeler ........................................ 194</div> <div>10.2.2.1. Yerleşim yerinin tekliği ilkesi ................................. 194</div> <div>10.2.2.2. Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi ........................ 195</div> <div>10.2.2.3. Yerleşim yerinin sürekliliği ilkesi ........................... 195</div> <div>10.3. Yerleşim yerinin türleri ..................................................................... 196</div> <div>10.3.1. Bağımsız yerleşim yeri .......................................................... 196</div> <div>10.3.1.1. Sürekli olarak oturma ............................................. 196</div> <div>10.3.1.2. Yerleşme (oturma) niyeti ........................................ 196</div> <div>10.3.2. Yasal yerleşim yeri (bağımsız olmayan yerleşim yeri) .......... 197</div> <div>10.3.2.1. Velâyet altındaki çocuklar ...................................... 197</div> <div>10.3.2.2. Vesayet altındaki kişiler .......................................... 198</div> <div>BEŞİNCİ BÖLÜM</div> <div>KİŞİSEL DURUM SİCİLİ</div> <div>(Şekli Kişiler Hukuku)</div> <div>11.KİŞİSEL DURUM SİCİLİ.......................................................................... 203</div> <div>11.1. Genel olarak ...................................................................................... 203</div> <div>11.2. Nüfus işleri örgütü ............................................................................. 203</div> <div>11.2.1. Merkez örgütü ....................................................................... 203</div> <div>11.2.2. Taşra örgütü ........................................................................... 203</div> <div>11.2.2.1. İller ......................................................................... 203</div> <div>11.2.2.2. İlçeler ...................................................................... 203</div> <div>11.3. Nüfus kütüklerinin tutulması ve kütüklerin yanlış tutulmasından doğan sorumluluk ......................................................................................... 204</div> <div>11.3.1. Nüfus kütüklerinin tutulması ................................................. 204</div> <div>11.3.2. Nüfus kütüklerinin yanlış tutulmasından doğan hukukî</div> <div>sorumluluk ............................................................................. 204</div> <div>11.4. Kişisel durum siciline ilişkin genel ilkeler ........................................ 204</div> <div>xvii</div> <div>11.4.1. Sicilin bütünlüğü .................................................................... 204</div> <div>11.4.2. Nüfus kayıtlarının incelenmesi ............................................... 204</div> <div>11.4.3. Nüfus kayıtlarının ispat gücü .................................................. 205</div> <div>11.5. Nüfus kütüklerinin türleri ................................................................... 205</div> <div>11.5.1. Doğum kütüğü ........................................................................ 205</div> <div>11.5.2. Ölüm kütüğü ve gaiplik ........................................................... 206</div> <div>11.5.3. Yer değiştirme ........................................................................ 206</div> <div>11.5.4. Aile kütüğü ............................................................................. 207</div> <div>11.5.5. Evlenme kütüğü ...................................................................... 207</div> <div>11.5.6. Boşanma ve evliliğin iptali kütüğü ......................................... 207</div> <div>11.5.7. Tanıma evlât edinme kütüğü .................................................. 208</div> <div>11.6. Nüfus kayıtlarının ve kayıtlardaki maddî hataların düzeltilmesi ve</div> <div>iptali ................................................................................................... 208</div> <div>11.6.1. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi .............................................. 208</div> <div>11.6.2. Maddî hataların düzeltilmesi ................................................... 209</div> <div>11.7. Nüfus kayıtlarının iptali ...................................................................... 209</div> <div>İKİNCİ KISIM</div> <div>TÜZEL KİŞİLER</div> <div>BİRİNCİ BÖLÜM</div> <div>TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL ESASLAR</div> <div>1.TÜZEL KİŞİ KAVRAMI .............................................................................. 213</div> <div>1.1. Kavram ................................................................................................... 213</div> <div>1.2. Tüzel kişi kavramının içeriğindeki zorunlu unsurlar .............................. 213</div> <div>1.2.1. Sürekli amaç unsuru .................................................................... 213</div> <div>1.2.2. Örgütlenme unsuru ...................................................................... 215</div> <div>1.2.3. Hukuk düzeninin tüzel kişiliği tanıması: Sınırlı sayı ilkesi .......... 216</div> <div>1.3. Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması ...................................................... 217</div> <div>1.4. Tüzel kişilere ilişkin mevzuat ................................................................ 220</div> <div>1.4.1. Genel olarak ................................................................................. 220</div> <div>1.4.2. Dernekler Hukuku Mevzuatı ....................................................... 220</div> <div>1.4.2.1. Kanunlar ......................................................................... 220</div> <div>1.4.2.2. Yönetmelikler ve Tebliğler.............................................. 220</div> <div>1.4.3. Vakıflar Hukuku Mevzuatı .......................................................... 221</div> <div>1.4.3.1. Medeni Kanundan Önce Kurulmuş Vakıflar ile İlgili</div> <div>Mevzuat ......................................................................... 221</div> <div>1.4.3.2. Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Vakıflar ile İlgili</div> <div>Mevzuat ......................................................................... 221</div> <div>2.TÜZEL KİŞİLERİN TARİHSEL TEMELLERİ ........................................... 222</div> <div>3.TÜZEL KİŞİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN TEORİLER ........... 226</div> <div>3.1. Varsayım teorisi ..................................................................................... 226</div> <div>3.2. Gerçeklik teorisi ..................................................................................... 227</div> <div>3.3. Teorilerin bugünkü hukukumuz açısından anlamı ................................. 227</div> <div>xviii</div> <div>4.TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ................................................................. 229</div> <div>4.1. Kamu hukuku tüzel kişileri ................................................................... 229</div> <div>4.2. Özel hukuk tüzel kişileri ....................................................................... 231</div> <div>4.3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ................................................................... 234</div> <div>5.TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞUNA İLİŞKİN TEMEL İLKELER .......... 237</div> <div>5.1. Çeşitli kuruluş sistemleri ....................................................................... 237</div> <div>5.1.1. Serbest kuruluş sistemi ............................................................... 237</div> <div>5.1.2. Tescil sistemi .............................................................................. 238</div> <div>5.1.3. İzin sistemi .................................................................................. 238</div> <div>5.2. Hukukumuzda tüzel kişilerin kuruluşunda geçerli olan sistem ............. 238</div> <div>5.3. Kuruluş aşamasındaki hukuka aykırılıkların etkisi: Tüzel kişiliğin</div> <div>kazanılamadığı haller ............................................................................ 242</div> <div>5.3.1. Genel olarak ................................................................................ 242</div> <div>5.3.2. Kuruluş aşamasında amacın hukuka veya ahlâka aykırı olması</div> <div>özelliği ........................................................................................ 242</div> <div>5.3.3. Tüzel kişilik kazanılamamasının sonuçları ................................. 244</div> <div>6.TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ ......................................................... 245</div> <div>6.1. Kural: Tüzel kişilerin tam hak ehliyetine sahip olması ......................... 245</div> <div>6.2. Tüzel kişilerin yararlanamayacakları haklar ......................................... 246</div> <div>6.3. Sadece tüzel kişilerin yararlanabileceği haklar ..................................... 248</div> <div>6.4. Tüzel kişilerin yararlanmasının özellik arz ettiği ve tüzel kişilerin</div> <div>yararlanıp yararlanamayacağında tereddüt duyulan haklar ................... 248</div> <div>6.5. Tüzel kişilerin hak ehliyetinin amaçları ile sınırlı olup olmadığı sorunu:</div> <div>Tüzel kişilerde ultra vires ilkesi geçerli midir? ..................................... 250</div> <div>7.TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ .......................................................... 253</div> <div>7.1. Fiil ehliyetinin kazanılması: Tüzel kişinin zorunlu organlarını</div> <div>oluşturması ............................................................................................ 253</div> <div>7.2. Tüzel kişinin organsız kalmasının etkisi ............................................... 254</div> <div>7.3. Tüzel kişilerde organ kavramı ve organın niteliği; organ türleri ........... 254</div> <div>7.3.1. Organ kavramı ve organın niteliği .............................................. 254</div> <div>7.3.2. Organ sıfatının kazanılması ........................................................ 255</div> <div>7.3.3. Tüzel kişi ile organ arasındaki hukuki ilişkinin niteliği .............. 257</div> <div>7.3.4. Organ türleri ................................................................................ 257</div> <div>7.3.4.1. Organın kanunda öngörülmüş olup olmamasına göre:</div> <div>Zorunlu organlar-İsteğe bağlı (ihtiyari) organlar ........... 258</div> <div>7.3.4.2. İşlevleri açısından: Karar organı-Yürütme organı ......... 258</div> <div>7.3.4.3. Faaliyet alanları açısından: İç organ-Dış organ ............. 258</div> <div>7.3.4.4. Organı oluşturanların sayısına göre: Fert organ-Kurul</div> <div>organ ............................................................................. 259</div> <div>7.4. Tüzel kişilerin fiil ehliyetinin kapsamı .................................................. 259</div> <div>7.4.1. Organın hukuki işlemleri açısından ............................................ 259</div> <div>7.4.2. Organın hukuka aykırı fiilleri açısından ..................................... 261</div> <div>7.4.2.1. Organın borca aykırı davranışından sorumluluk ............ 262</div> <div>7.4.2.2. Organın haksız fiilinden sorumluluk ............................. 262</div> <div>xix</div> <div>7.4.3. Tüzel kişinin yardımcı şahıslarının durumu ................................. 264</div> <div>8.TÜZEL KİŞİNİN YERLEŞİM YERİ (İKAMETGÂHI) ............................... 265</div> <div>9.TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ ............................................................ 267</div> <div>9.1. Tüzel kişiliğin sona erme sebeplerine genel bakış ................................. 267</div> <div>9.2. Sona eren tüzel kişinin malvarlığının tasfiyesi ....................................... 267</div> <div>9.3. Tasfiye sonucunda kalan malvarlığının tahsisi ...................................... 269</div> <div>İKİNCİ BÖLÜM</div> <div>DERNEKLER</div> <div>1.DERNEK KAVRAMI ................................................................................... 272</div> <div>2.DERNEK TÜRLERİ ..................................................................................... 274</div> <div>2.1. Sahip oldukları ayrıcalıklar açısından: Alelade dernekler-Kamu yararına</div> <div>çalışan dernekler .................................................................................... 274</div> <div>2.1.1. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması ................ 274</div> <div>2.1.2. Kamu yararına çalışan derneklere tanınan ayrıcalıklar ................ 276</div> <div>2.1.3. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kaybı .......................... 277</div> <div>2.1.4. Yöneticilerin görevden alınması .................................................. 277</div> <div>2.2. Amacına ulaşmak için elde ettikleri gelirler açısından: Ticari işletme</div> <div>işleten ve işletmeyen dernekler .............................................................. 278</div> <div>2.3. Kurucuları açısından: Dar anlamda dernek-Dernek birlikleri: Üst</div> <div>Kuruluşlar ............................................................................................... 279</div> <div>2.4. Çocuk dernekleri .................................................................................... 281</div> <div>2.5. Dernekler Kanunu m. 2/f. 'de yer verilen "Plâtform” kavramı ............. 281</div> <div>3.DERNEĞİN KURULUŞU ............................................................................ 282</div> <div>3.1. Genel Olarak .......................................................................................... 282</div> <div>3.2. Dernek kurma işleminin hukuki niteliği ................................................. 283</div> <div>3.3. Dernek tüzüğünün içeriği ....................................................................... 284</div> <div>3.4. Tüzel kişilik kazanılabilmesi için dernek tüzüğünün idareye verilmesi . 286</div> <div>3.5. Derneğin tüzel kişilik kazanması açısından etkili olmayan düzen</div> <div>hükümleri: Tüzüğün incelenmesi ve ilânı; dernekler kütüğüne kayıt .... 286</div> <div>3.6. Kurucu üye olabilme şartları .................................................................. 288</div> <div>3.6.1. Dernek kurma işleminde ehliyet şartı .......................................... 288</div> <div>3.6.2. Dernek kurma işleminde özel olarak aranan şartlar ..................... 289</div> <div>3.6.3. Yabancıların kurucu üye olabilme şartları ................................... 289</div> <div>4.DERNEĞİN AMACI..................................................................................... 290</div> <div>4.1. Kavram ................................................................................................... 290</div> <div>4.2. Amacın hukuka aykırı nitelik taşımaması .............................................. 292</div> <div>4.2.1. Amacın kanuna, ahlâk ve adaba aykırı ve imkânsız olmaması .... 292</div> <div>4.2.2. Derneğin amacının Dernekler Kanununda özel olarak belirtilen</div> <div>yasak amaçlardan olmaması ........................................................ 292</div> <div>4.2.3. İzne bağlı amaçlar ........................................................................ 293</div> <div>4.3. Amacın değiştirilmesi ............................................................................ 293</div> <div>5.DERNEK ÜYELİĞİ ...................................................................................... 294</div> <div>xx</div> <div>5.1. Üye ve üyelik kavramları ...................................................................... 294</div> <div>5.2. Dernek üyeliğinin kazanılması .............................................................. 295</div> <div>5.3. Dernek üyesi olabilme şartları ............................................................... 298</div> <div>5.3.1. Ehliyet şartı ................................................................................. 298</div> <div>5.3.2. Kanunda aranan diğer şartlar ...................................................... 299</div> <div>5.3.2.1. Yabancıların derneklere üyeliği açısından ..................... 299</div> <div>5.3.3. Dernek tüzüğünde öngörülen şartlar ........................................... 299</div> <div>5.4. Üyelik sözleşmesinin geçersizliği ......................................................... 299</div> <div>5.4.1. Üyelik sözleşmesinin kesin hükümsüzlüğü ................................ 299</div> <div>5.4.2. Üyelik sözleşmesinin iptal edilebilirliği ...................................... 300</div> <div>5.5. Üyelik ilişkisinin sona ermesi ............................................................... 301</div> <div>5.5.1. Üyelik ilişkisinin kendiliğinden sona ermesi .............................. 301</div> <div>5.5.2. Üyelikten çıkma (istifa) .............................................................. 302</div> <div>5.5.3. Üyelikten çıkarma (ihraç) ........................................................... 304</div> <div>5.5.3.1. Hukuki niteliği ............................................................... 304</div> <div>5.5.3.2. Yetkili organ .................................................................. 305</div> <div>5.5.3.3. Çıkarma sebepleri .......................................................... 305</div> <div>5.5.3.3.1. Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer</div> <div>verilmesi ........................................................ 306</div> <div>5.5.3.3.2. Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer</div> <div>verilmemesi ................................................... 306</div> <div>5.5.3.3.3. Haklı sebeple çıkarma ................................... 306</div> <div>5.5.3.4. Üyenin çıkarma kararına itirazı ..................................... 307</div> <div>5.5.3.4.1. Çıkarma sebeplerinin tüzükte düzenlendiği</div> <div>durumda ......................................................... 307</div> <div>5.5.3.4.2. Haklı sebeple çıkarmada ............................... 308</div> <div>5.5.3.4.3. Üyenin çıkarma kararına itiraz usulü ............ 308</div> <div>5.5.3.5. Üyeliğinin sona ermesinin sonuçları .............................. 309</div> <div>5.6. Üyelik hak ve yükümlülükleri ............................................................... 310</div> <div>5.6.1. Üyelik hakları ............................................................................. 310</div> <div>5.6.1.1. Genel bakış .................................................................... 310</div> <div>5.6.1.2. Katılma hakları .............................................................. 310</div> <div>5.6.1.3. Yararlanma hakları ........................................................ 311</div> <div>5.6.1.4. Korunma hakları ............................................................ 311</div> <div>5.6.2. Üyelik yükümlülükleri ................................................................ 312</div> <div>5.6.2.1. Aidat ödeme yükümlülüğü ............................................. 312</div> <div>5.6.2.2. Dernek düzenine uyma ve sadakat yükümlülüğü ........... 313</div> <div>5.6.3. Yükümlülüklerin ihlâlinin sonuçları ........................................... 313</div> <div>6.DERNEĞİN ORGANLARI.......................................................................... 315</div> <div>6.1. Genel Kurul ........................................................................................... 315</div> <div>6.1.1. Kavram ....................................................................................... 315</div> <div>6.1.2. Genel kurulun görev ve yetkileri ................................................ 316</div> <div>6.1.3. Genel kurulun toplanması ........................................................... 316</div> <div>xxi</div> <div>6.1.3.1. Olağan genel kurul toplantısı .......................................... 316</div> <div>6.1.3.2. Olağanüstü genel kurul toplantısı ................................... 317</div> <div>6.1.4. Çağrı usulü ................................................................................... 318</div> <div>6.1.5. Toplantı yeri ................................................................................ 318</div> <div>6.1.6. Toplantı yeter sayısı ..................................................................... 318</div> <div>6.1.7. Toplantının yapılış usulü ............................................................. 319</div> <div>6.1.8. Karar yeter sayısı ......................................................................... 320</div> <div>6.1.9. Genel kurul kararlarına itiraz: Genel kurul kararlarının iptali ..... 321</div> <div>6.1.10. Dernek genel kurul toplantısının ve organlara seçilenlerin idareye</div> <div>bildirilmesi ................................................................................ 322</div> <div>6.2. Yönetim kurulu ...................................................................................... 323</div> <div>6.2.1. Kuruluşu ...................................................................................... 323</div> <div>6.2.2. Görev ve yetkileri ........................................................................ 324</div> <div>6.3. Denetleme kurulu ................................................................................... 325</div> <div>6.3.1. Kuruluşu ...................................................................................... 325</div> <div>6.3.2. Görev ve yetkileri ........................................................................ 325</div> <div>7.DERNEKLERİN FAALİYETLERİNİN SINIRLANMASI .......................... 327</div> <div>7.1. Genel bakış ............................................................................................. 327</div> <div>7.2. Derneklerin faaliyetlerini sınırlayıcı hükümler ...................................... 327</div> <div>8.DERNEKLERİN DEVLET TARAFINDAN DENETLENMESİ ................. 329</div> <div>9.DERNEKLERİN İDARİ KARARLA FAALİYETTEN ALIKONULMASI 331</div> <div>10.DERNEĞİN SONA ERMESİ...................................................................... 332</div> <div>10.1. Genel olarak ....................................................................................... 332</div> <div>10.2. Derneğin kendiliğinden sona ermesi (derneğin infisahı) .................... 332</div> <div>10.2.1. Derneğin aciz haline düşmesi ................................................. 332</div> <div>10.2.2. Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkân</div> <div>kalmaması .............................................................................. 332</div> <div>10.2.3. Gerekli yeter sayının bulunmaması sebebiyle dernek genel</div> <div>kurulu toplantısının ikinci çağrıya rağmen yapılamaması ..... 333</div> <div>10.2.4. İlk genel kurul toplantısının yapılamaması ve zorunlu</div> <div>organların oluşturulamaması .................................................. 333</div> <div>10.2.5. Tüzükte öngörülen sürenin dolması ....................................... 333</div> <div>10.2.6. Derneğin amacının gerçekleşmesi veya amacın imkânsızlaşması</div> <div>ya da derneğin kuruluş şartlarının kaybetmesi ....................... 333</div> <div>10.3. Derneğin kendini feshetmesi .............................................................. 334</div> <div>10.4. Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi ........................................ 334</div> <div>10.4.1. Derneğin amacının kanuna veya ahlâka aykırı hale gelmesi .. 334</div> <div>10.4.2. Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin</div> <div>giderilememesi ....................................................................... 335</div> <div>10.4.3. Olağan genel kurul toplantısının tüzükte belirtilen süre içinde</div> <div>yapılmaması veya zorunlu organların oluşturulamaması ....... 335</div> <div>11.SONA ERMENİN SONUÇLARI................................................................ 336</div> <div>xxii</div> <div>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</div> <div>VAKIFLAR</div> <div>1.VAKIF KAVRAMI ...................................................................................... 337</div> <div>1.1. Kavram .................................................................................................. 337</div> <div>1.2. Vakfın türleri ......................................................................................... 337</div> <div>1.2.1. Olağan vakıflar ........................................................................... 337</div> <div>1.2.2. Kamuya yararlı vakıflar .............................................................. 337</div> <div>1.2.3. Çalıştırılanlara (istihdam edilenlere) ve işçilere (personele) yardım</div> <div>vakıfları ....................................................................................... 343</div> <div>1.2.3.1. Tek taraflı istihdam edilenlere ve personele yardım</div> <div>vakıfları ......................................................................... 345</div> <div>1.2.3.2. İki taraflı istihdam edilenlere ve personele yardım</div> <div>vakıfları ......................................................................... 345</div> <div>1.2.4. Aile vakıfları ............................................................................... 346</div> <div>1.3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre</div> <div>kurulan vakıflara ilişkin düzenlemesinin eleştirisi ................................ 346</div> <div>1.3.1. Vakıflar Kanununun vakıfları düzenleme hususundaki genel</div> <div>esasları ........................................................................................ 346</div> <div>1.3.2. Vakıflar Kanununda yer alan hükümlerin ortaya çıkardığı</div> <div>aksaklıklar ................................................................................... 347</div> <div>2.VAKFIN KURULUŞU ................................................................................. 350</div> <div>2.1. Vakıf kurma işlemi ................................................................................ 350</div> <div>2.1.1. Vakıf kurma işleminin şekli ........................................................ 350</div> <div>2.1.2. Vakıf kurma işleminin ehliyet ..................................................... 351</div> <div>2.1.3. Vakıf senedinin içeriği ................................................................ 352</div> <div>2.1.4. Vakıf kurma işleminin geri alınması ........................................... 353</div> <div>2.2. Vakfın tüzel kişilik kazanması .............................................................. 354</div> <div>2.2.1. Vakfın tescili ............................................................................... 354</div> <div>2.2.2. Vakfın tescilinin hukuki sonuçları .............................................. 357</div> <div>3.VAKIF KURMA İŞLEMİ İLE TAHSİS EDİLECEK MALVARLIĞI</div> <div>DEĞERLERİ: VAKIFTA MAL UNSURU .................................................. 359</div> <div>3.1. Tahsis edilecek mal varlığı değerleri ..................................................... 359</div> <div>3.2. Tahsis edilen malvarlığı değerlerinin amacı gerçekleştirmeye yeterli</div> <div>olmaması ............................................................................................... 360</div> <div>4.VAKFIN AMACI ......................................................................................... 362</div> <div>4.1. Vakfın amacının belirli olması .............................................................. 362</div> <div>4.2. Vakfın amacının sürekli olması ............................................................. 363</div> <div>4.3. Vakfın amacının yasak amaçlardan olmaması ...................................... 363</div> <div>4.4. Vakfın amacının imkânsız olmaması .................................................... 363</div> <div>4.5. Ticari işletme işletmek amacı ile vakıf kurulup kurulamayacağı</div> <div>sorunu ................................................................................................... 363</div> <div>5.VAKFIN ÖRGÜTÜ ...................................................................................... 365</div> <div>5.1. Vakfın zorunlu organı: Yönetim organı ................................................ 365</div> <div>xxiii</div> <div>5.2. Yönetim organının görevleri .................................................................. 366</div> <div>5.3. Vakfın seçimlik organları ....................................................................... 367</div> <div>5.4. Vakıf yöneticilerinin görevden uzaklaştırılmaları ve görevlerinin</div> <div>sona ermesi ............................................................................................ 368</div> <div>5.5. Vakıfların şube ve temsilcilik açmasına ilişkin esaslar .......................... 369</div> <div>5.6. Vakıfların uluslararası faaliyette bulunmalarına ilişkin esaslar ............. 370</div> <div>6.VAKFIN YÖNETİMİNİN ŞEKLİNİN, AMACININ VE MALLARININ</div> <div>DEĞİŞTİRİLMESİ ........................................................................................ 371</div> <div>6.1. Vakfın örgütünün, yönetim şeklinin ve işleyişinin değiştirilmesi .......... 371</div> <div>6.2. Vakfın amacının değiştirilmesi .............................................................. 371</div> <div>6.3. Vakfın mallarının değiştirilmesi ............................................................ 372</div> <div>7.VAKFIN DENETİMİ .................................................................................... 374</div> <div>7.1. Genel olarak ........................................................................................... 374</div> <div>7.2. Denetimin kapsamı ................................................................................ 375</div> <div>7.2.1. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimin</div> <div>kapsamı ........................................................................................ 375</div> <div>7.2.2. İç denetimin kapsamı ................................................................... 375</div> <div>8.VAKIFTAN YARARLANANLARIN HUKUKİ DURUMU....................... 377</div> <div>9.VAKFIN SONA ERMESİ ............................................................................ 378</div> <div>9.1. Sona erme sebepleri ............................................................................... 378</div> <div>9.2. Vakfın kendiliğinden sona ermesi .......................................................... 378</div> <div>9.3. Vakfın mahkeme kararı ile sona erdirilmesi .......................................... 379</div> <div>9.4. Vakfın, vakıf kuranın alacaklılarının ve saklı pay sahibi mirasçıların</div> <div>itirazı üzerine sona ermesi ..................................................................... 379</div> <div>9.5. Sona ermenin sonuçları .......................................................................... 380</div> <div>9.5.1. Tasfiye ......................................................................................... 380</div> <div>9.5.2. Tahsis ........................................................................................... 380</div> <div>9.5.3. Vakfın sicil kayıtlarının silinmesi ve ilân .................................... 381</div> </div>
 • Açıklama
  • Ondokuzuncu basıya önsöz .................................................................................... V
   Onyedinci basıya önsöz ...................................................................................... VI
   Onaltıncı basıya önsöz ........................................................................................ VII
   Kısaltmalar cetveli .......................................................................................... XXV
   Bibliyografya ............................................................................................... XXVII
   BİRİNCİ KISIM
   GERÇEK KİŞİLER
   1.GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER........................................................................... 5
   1.1. Kişiler Hukukunun konusu ........................................................................ 5
   1.2. Kişi ve kişilik kavramı ................................................................................ 5
   1.2.1. Kişi kavramı ve türleri ...................................................................... 5
   1.2.1.1. Kişi kavramı ........................................................................ 5
   1.2.1.2. Kişilerin türleri .................................................................... 7
   1.2.1.2.1. Gerçek kişiler ...................................................... 7
   1.2.1.2.2. Tüzel kişiler ......................................................... 8
   1.2.1. Kişilik kavramı ................................................................................. 8
   1.3. Kişiler Hukukunun Medenî Kanundaki yeri ve sistematiği ........................ 9
   1.4. Kişiler Hukukunun temel ilkeleri ............................................................. 11
   1.4.1. Eşitlik ilkesi ................................................................................... 11
   1.4.2. Özgürlük ilkesi .............................................................................. 13
   1.4.3. Kişiliğe saygı ve kişiliğin korunması ............................................. 13
   BİRİNCİ BÖLÜM
   KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ
   2.KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI.............................................................................. 17
   2.1. Tam doğum .............................................................................................. 17
   2.2. Sağ doğum ............................................................................................... 17
   2.3. Kişiliğin kazanılması için, doğan çocuğun insan biçiminde olması
   gerekir mi? ............................................................................................... 19
   2.4. Doğumun ispatı ........................................................................................ 20
   2.5. Ceninin durumu ....................................................................................... 20
   2.6. Henüz ana rahmine düşmemiş olanların durumu ..................................... 22
   3.KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ ........................................................................... 23
   3.1. Genel olarak ............................................................................................. 23
   3.2. Ölüm ........................................................................................................ 23
   3.2.1. Ölümün saptanması ....................................................................... 23
   x
   3.2.1.1. Biyolojik ölüm .................................................................. 23
   3.2.1.2. Beyinsel ölüm ................................................................... 24
   3.2.2. Ölümün ispatı ................................................................................. 26
   3.2.2.1. İspat yükü ......................................................................... 26
   3.2.2.2. İspat araçları ...................................................................... 26
   3.2.2.2.1. Kişisel durum (şahsî hâl) kütükleri ................... 26
   3.2.2.2.2. Karineler ........................................................... 26
   3.2.2.2.2.1. Ölüm karinesi ................................ 26
   3.2.2.2.2.2. Birlikte ölüm karinesi .................... 28
   3.2.3. Cesedin durumu ............................................................................. 28
   3.3. Gaiplik (kişiliğin hakim kararı ile sona ermesi) ....................................... 30
   3.3.1. Genel olarak ................................................................................... 30
   3.3.2. Gaiplik kararının şartları ................................................................ 30
   3.3.2.1. Maddî şartlar ..................................................................... 30
   3.3.2.1.1. Ölüm tehlikesi .................................................. 31
   3.3.2.1.2. Uzun süreden beri haber alınamama ................ 31
   3.3.2.1.3. Süre .................................................................. 32
   3.3.2.2. Yargılama usulü ................................................................ 32
   3.3.2.2.1. Gaiplik kararı alabilmek için mahkemeye başvurmaya yetkili kişiler ................................. 32
   3.3.2.2.2. Gaiplik kararı vermeye yetkili mahkeme ......... 33
   3.3.2.2.3. İlân ................................................................... 33
   3.3.2.2.4. İlânın sonuçları ................................................. 33
   3.3.3. Gaiplik kararının sonuçları ............................................................ 34
   İKİNCİ BÖLÜM
   KİŞİNİN EHLİYETLERİ
   4.HAK EHLİYETİ.............................................................................................. 39
   4.1. Hak ehliyeti kavramı ................................................................................ 39
   4.2. Hak ehliyetinin temel ilkeleri ................................................................... 39
   4.2.1. Genellik .......................................................................................... 39
   4.2.2. Eşitlik ............................................................................................. 40
   4.3. Hak ehliyetine getirilen farklılıklar .......................................................... 40
   4.3.1. Hak ehliyetine kanun tarafından getirilen farklılıklar .................... 41
   a)Evlenme ..................................................................................... 41
   b)Evlât edinme .............................................................................. 41
   c)Vasiyetname ve miras sözleşmesi yapma .................................. 41
   d)Kefil olma, vakıf kurma, önemli bağışlamada bulunma ............ 42
   e)Vasi olabilme ............................................................................. 42
   f)Din seçme ................................................................................... 42
   g)Evlenme yasağı ......................................................................... 42
   h)Kocasının soyadını taşıma zorunluluğu...................................... 42
   i)Evlilik içinde doğan çocuğun babanın soyadını taşıması ............ 43
   j)Velayet ve vesayetten doğan farklar............................................ 44
   xi
   k)Mirasçılıktan doğan farklar ........................................................ 44
   l)Şeref ve haysiyetsizlikten doğan farklar ..................................... 45
   m)Akıl hastalığı ............................................................................. 45
   n)Yabancılık .................................................................................. 45
   o)Dernek kurabilme ve derneğe üye olabilme ............................... 45
   4.3.2. Hâkim tarafından farklılık yaratılması ............................................ 46
   5.FİİL EHLİYETİ ............................................................................................... 47
   5.1. Kavram ..................................................................................................... 47
   5.2. Hak ehliyetinden farkı .............................................................................. 48
   5.3. Fiil ehliyetinin türleri ............................................................................... 50
   5.3.1. Hukukî işlem ehliyeti ..................................................................... 50
   5.3.2. Hukuka aykırı fiillerden sorumlu olma .......................................... 52
   5.4. Fiil ehliyetinin şartları .............................................................................. 52
   5.4.1. Erginlik .......................................................................................... 52
   5.4.1.1. Kavram ............................................................................. 52
   5.4.1.2. Erginliğin türleri ............................................................... 53
   5.4.1.2.1. Yasal erginlik ................................................... 53
   5.4.1.2.2. Evlenmeyle kazanılan erginlik ......................... 53
   5.4.1.2.3. Ergin kılınma (hâkim kararıyla kazanılan erginlik,
   kazai rüşt) ......................................................... 55
   5.4.1.2.3.1. Onbeş yaşın tamamlanması ........... 55
   5.4.1.2.3.2. Küçüğün isteği ............................... 55
   5.4.1.2.3.3. Yasal temsilcinin katılması ............ 55
   5.4.1.2.3.4. Küçüğün çıkarlarının gözetilmesi .. 56
   5.4.1.2.3.5. Kararın ilânı ................................... 57
   5.4.2. Ayırt etme gücü (temyiz kudreti) ................................................... 57
   5.4.2.1. Kavram ............................................................................. 57
   5.4.2.2. Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran haller ....................... 58
   5.4.2.2.1. Yaş küçüklüğü .................................................. 58
   5.4.2.2.2. Akıl hastalığı .................................................... 59
   5.4.2.2.3. Akıl zayıflığı .................................................... 59
   5.4.2.2.4. Sarhoşluk .......................................................... 59
   5.4.2.2.5. Diğer sebepler .................................................. 60
   5.4.2.3. Ayırt etme gücünün nisbiliği ............................................ 60
   5.4.2.4. Ayırt etme gücünün karine oluşu ...................................... 61
   5.4.3. Kısıtlı olmama ............................................................................... 62
   6.FİİL EHLİYETİ YÖNÜNDEN KİŞİLERİN AYIRIMI .................................. 65
   6.1. Giriş ......................................................................................................... 65
   6.2. Ehliyetliler ................................................................................................ 65
   6.2.1. Genel kural .................................................................................... 65
   6.2.2. Yasal danışman atanmasının fiil ehliyetine etkisi .......................... 65
   a)Oy (katılma) danışmanlığı ......................................................... 67
   b)Yönetim (idare) müşavirliği ...................................................... 67
   c)Karma yasal danışmanlık .......................................................... 68
   xii
   6.3. Tam ehliyetsizler ...................................................................................... 69
   6.3.1. Genel bilgi ..................................................................................... 69
   6.3.2. İşlem ehliyetsizliği ......................................................................... 69
   6.3.2.1. Ana kural .......................................................................... 69
   6.3.2.2. İstisnalar ............................................................................ 71
   6.3.2.2.1. Hukukî işlem dışı haller ................................... 71
   6.3.2.2.2. Dürüstlük kuralından doğan istisna .................. 72
   6.3.2.2.3. Evlenme ............................................................ 74
   6.3.2.2.4. Ölüme bağlı tasarruflar ..................................... 74
   6.3.3. Tam ehliyetsizlerin haksız fiil sorumluluğu ................................... 75
   6.3.3.1. Ana kural .......................................................................... 75
   6.3.3.2. İstisnalar ............................................................................ 75
   6.3.3.2.1. Kusursuz sorumluluk halleri ............................ 75
   6.3.3.2.2. Hakkaniyet sorumluluğu .................................. 75
   6.3.3.2.3. Ayırt etme gücünün geçici olarak kaybından
   sorumluluk ....................................................... 76
   6.3.4. Sebepsiz zenginleşme .................................................................... 77
   6.3.5. Tam ehliyetsizlerin temsili ............................................................. 78
   6.3.5.1. Ana kural .......................................................................... 78
   6.3.5.2. Ana kuralın istisnaları: Yasak işlemler ............................. 78
   6.3.6. Özel olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ..................................... 78
   6.4. Sınırlı ehliyetsizler ................................................................................... 84
   6.4.1. Genel olarak ................................................................................... 84
   6.4.2. Ana kural: Sınırlı ehliyetsizin yapacağı işleme yasal temsilcinin
   katılması zorunluluğu .................................................................... 85
   6.4.2.1. Genel olarak ...................................................................... 85
   6.4.2.2. Yasal temsilcinin rızasını açıklaması ................................ 86
   6.4.2.2.1. Rızayı gösterecek kişi ....................................... 86
   6.4.2.2.2. Rızanın açıklanması ve özellikleri .................... 87
   6.4.2.3. İşlemin geçersiz olmasının sonuçları ................................ 90
   6.4.2.4. Üçüncü kişinin iyiniyetinin etkisi ..................................... 91
   6.4.3. Ana kuralın istisnası: Sınırlı ehliyetsizin tek başına yapabileceği işlemler .......................................................................................... 91
   6.4.3.1. Karşılıksız kazandırmalar ................................................. 91
   6.4.3.2. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ........................................... 93
   6.4.3.3. Sınırlı ehliyetsizin temsilci olarak işlem yapması ............. 94
   6.4.4. Sınırlı ehliyetsizin hukuka aykırı fiillerden sorumluluğu ............... 94
   6.4.5. Ehliyetin genişletildiği haller ......................................................... 95
   6.4.6. Yasak işlemler ................................................................................ 95
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   KİŞİLİK HAKKI
   7.KİŞİLİK HAKKI-KİŞİNİN KORUNMAYA DEĞER VARLIKLARI VE Kİ-ŞİNİN KORUNMASI ...................................................................................... 99
   xiii
   7.1. Genel bilgiler ve tanım ............................................................................. 99
   7.1.1. Genel bilgiler ................................................................................. 99
   7.1.2. Tanım ............................................................................................. 99
   7.2. Kişinin hakkının İsviçre/Türk Hukukunda düzenleniş biçimi ................ 100
   7.3. Kişilik hakkının nitelikleri ..................................................................... 103
   7.4. Kişisel varlıkların başlıcaları .................................................................. 104
   7.4.1. Hayat, sağlık ve vücut tamlığı ..................................................... 104
   7.4.1.1 Genel olarak ..................................................................... 104
   7.4.1.2 Tıbbî müdahaleler ............................................................ 106
   7.4.1.3 Organ ve doku aktarması ................................................. 113
   7.4.1.3.1. Genel olarak .................................................... 113
   7.4.1.3.2. Yaşayan kişilerden organ(ve doku) nakli ........ 114
   7.4.1.3.3. Cesetten organ nakli ........................................ 118
   7.4.1.4. Cinsî hayat ve üreme fonksiyonuna müdahaleler ........... 120
   7.4.1.5. Cinsiyet değişiklikleri ..................................................... 122
   7.4.2. Kişinin şeref ve haysiyeti ............................................................. 128
   7.4.2.1. Genel olarak .................................................................... 128
   7.4.2.2. Şeref ve haysiyetin ihlali ................................................ 129
   7.4.2.3. Şeref ve haysiyete müdahale ve basın ............................ 130
   7.4.3. Kişinin hayat alanı ....................................................................... 135
   7.4.3.1. Genel olarak .................................................................... 135
   7.4.3.2. Kişinin hayat alanları ...................................................... 136
   7.4.3.2.1. Kamuya açık alan ........................................... 136
   7.4.3.2.2. Özel alan ........................................................ 136
   7.4.3.2.3. Gizlilik alanı ................................................... 136
   7.4.3.3. Kişinin hayatının özel ve gizlilik alanına müdahaleler ... 137
   7.4.3.3.1. Ana kural ........................................................ 137
   7.4.3.3.2. Kişinin özel ya da gizlilik alanına müdahalenin hukuka uygunluk şartları ............................... 139
   7.4.4. Kişinin kendi resmi üzerindeki hakkı .......................................... 140
   7.4.4.1. Genel olarak ................................................................... 140
   7.4.4.2. Kişinin resminin yayınlanmasının hukuka uygun olduğu haller ............................................................................. 141
   7.4.5. Kişinin, meslek, sanat ve ticaret hayatında kişiliğinin
   korunması .................................................................................... 142
   7.5. Kişiliğin korunması ................................................................................ 146
   7.5.1. Genel olarak ................................................................................. 146
   7.5.2. Kişiliğin hukukî işlem sonucu olan tecavüzlere karşı
   korunması .................................................................................. 146
   7.5.2.1. Ana kural ........................................................................ 147
   7.5.2.1.1. Hak ehliyeti yönünden ................................... 147
   7.5.2.1.2. Fiil ehliyeti yönünden .................................... 148
   7.5.2.1.3. Özgürlükler yönünden .................................... 148
   7.5.2.2. Ana kuralın istisnası ....................................................... 149
   xiv
   7.5.3. Kişinin sözleşme dışı saldırılara karşı korunması ....................... 150
   7.5.3.1. Genel olarak ................................................................... 150
   7.5.3.2. İlke: Tecavüzün hukuka aykırı olması ........................... 150
   7.5.3.3. Hukuka aykırılığı gideren haller (hukuka uygunluk
   sebepleri) ........................................................................ 151
   7.5.3.3.1. Kişiliğine müdahale edilenin (kişilik hakkı
   zedelenenin) rızası ......................................... 151
   7.5.3.3.2. (Daha) Üstün özel yarar ................................ 151
   7.5.3.3.3. Üstün kamu yararı ......................................... 153
   7.5.3.3.4. Kanunun verdiği yetki ................................... 153
   7.5.4. Kişiliğe tecavüz halinde tanınan davalar ..................................... 153
   7.5.4.1. Durdurma davası ............................................................ 154
   7.5.4.2. Önleme davası ............................................................... 155
   7.5.4.3. Hukuka aykırılığın tespiti davası ................................... 156
   7.5.4.4. Vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan dava .................... 157
   7.5.4.5. Maddî tazminat davası ................................................... 159
   7.5.4.6. Manevî tazminat davası ................................................. 160
   7.5.4.6.1. Genel açıklamalar .......................................... 160
   7.5.4.6.2. Manevî tazminat hakkının hayatta devri ve mirasçılara intikali ......................................... 163
   7.5.5. Kişiliği koruyan davalarda yetkili mahkeme .............................. 164
   7.5.6. Özel olarak cevap ve düzeltme hakkı ......................................... 165
   8.KİŞİLERİN ADI ........................................................................................... 167
   8.1. Tanım ve genel bilgiler ......................................................................... 167
   8.2. Adın türleri ............................................................................................ 167
   8.2.1. Kullanılması zorunlu olan haklar ................................................ 167
   8.2.1.1. Özad ............................................................................... 167
   8.2.1.2. Soyadı ............................................................................ 168
   8.2.2. Kullanılması zorunlu olmayan adlar ........................................... 168
   8.2.2.1. Müstear ad ..................................................................... 168
   8.2.2.2. Lakap ............................................................................. 169
   8.3. Adın görevleri ....................................................................................... 169
   8.3.1. Belirtme ...................................................................................... 169
   8.3.1.1. Ayırma yoluyla .............................................................. 169
   8.3.1.2. Bağlama yoluyla ............................................................ 169
   8.3.1.3. Nitelendirme yoluyla ..................................................... 169
   8.3.2. Düzen sağlama ............................................................................ 169
   8.3.3. Birlik yaratma ............................................................................. 170
   8.4. Adın kazanılması ................................................................................... 170
   8.4.1. Özadın kazanılması ..................................................................... 170
   8.4.2. Soyadının kazanılması ................................................................ 171
   8.4.2.1. Soybağı yoluyla ............................................................. 171
   8.4.2.1.1. Ana ve babası evli olan çocuklar ................... 171
   8.4.2.1.2. Anası babası evli olmayan çocuklar .............. 172
   xv
   8.4.2.1.3. Evlat edinme yoluyla ...................................... 174
   8.4.2.2. Evlenme yoluyla ............................................................. 175
   8.4.2.3. İdarî yolla ........................................................................ 177
   8.4.3. Müstear adın kazanılması ............................................................ 177
   8.4.4. Lakabın kazanılması .................................................................... 177
   8.5. Adın korunması ...................................................................................... 177
   8.5.1. Genel olarak ................................................................................. 177
   8.5.2. Adın korunduğu haller ................................................................. 178
   8.5.2.1. Adın kullanılmasının çekişmeli olması ........................... 178
   8.5.2.2. Adın haksız kullanılması ................................................ 178
   8.5.3. Adı koruyan davalar .................................................................... 179
   8.5.3.1. Adın kullanılmasının çekişmeli olması halinde açılacak
   dava ................................................................................ 179
   8.5.3.2. Adın haksız kullanılması halinde açılacak davalar ......... 179
   8.5.3.2.1. Durdurma davası ............................................ 179
   8.5.3.2.2. Önleme davası ................................................ 179
   8.5.3.2.3. Maddî tazminat davası ................................... 179
   8.5.3.2.4. Manevî tazminat davası .................................. 180
   8.6. Adın değiştirilmesi ................................................................................. 180
   8.6.1. Ana kural: Adın değişmezliği ...................................................... 180
   8.6.2. Adın değiştirilmesine imkân veren haklı sebepler ....................... 180
   8.6.2.1. Kişisel sebepler ............................................................... 181
   8.6.2.2. Aile ilişkilerinden doğan sebepler .................................. 181
   8.6.2.3. Ticarî faaliyete ilişkin sebepler ....................................... 181
   8.6.2.4. Diğer sebepler ................................................................. 181
   8.6.3. Adın değiştirilmesinde usul ......................................................... 182
   8.6.3.1. Yetkili ve görevli mahkeme ............................................ 182
   8.6.3.2. Davacı ............................................................................. 182
   8.6.3.3. Davaya katılacak kişiler .................................................. 182
   8.6.3.4. Kayıt ............................................................................... 183
   8.6.4. Adın değiştirilmesine itiraz .......................................................... 183
   8.6.5. Adın değiştirilmesinin sonuçları .................................................. 183
   8.6.6. Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici Madde 8 düzenlemesi.............. 183
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   KİŞİNİN DİĞER KİŞİLERLE VE YERLE İLİŞKİSİ
   (Hısımlık ve İkametgâh)
   9.HISIMLIK ..................................................................................................... 187
   9.1. Hısımlık kavramı ve türleri .................................................................... 187
   9.1.1. Kavram ........................................................................................ 187
   9.1.2. Türleri .......................................................................................... 187
   9.2. Kan hısımlığı .......................................................................................... 187
   9.2.1. Tanım ........................................................................................... 187
   9.2.2. Kan hısımlığının türleri ................................................................ 187
   xvi
   9.2.2.1. Üstsoy-altsoy hısımlığı .................................................. 187
   9.2.2.2. Yansoy hısımlığı ............................................................ 188
   9.2.3. Kan hısımlığının derecesi ........................................................... 189
   9.2.4. Kan hısımlığının önemi ............................................................... 189
   9.3. Kayın hısımlığı ...................................................................................... 190
   9.3.1. Genel açıklama ........................................................................... 190
   9.3.2. Kayın hısımlığının kurulması ..................................................... 190
   9.3.3. Kayın hısımlığının türleri ............................................................ 191
   9.3.4. Kayın hısımlığının derecesi ........................................................ 191
   9.3.5. Kayın hısımlığının önemi ........................................................... 192
   9.4. Evlât edinmeden doğan hısımlık ........................................................... 192
   10.YERLEŞİM YERİ ...................................................................................... 193
   10.1. Genel olarak ...................................................................................... 193
   10.2. Yerleşim yerinin tanımı ve yerleşim yerine hâkim olan ilkeler ......... 193
   10.2.1. Tanım ..................................................................................... 193
   10.2.2. Yerleşim yerine hâkim olan ilkeler ........................................ 194
   10.2.2.1. Yerleşim yerinin tekliği ilkesi ................................. 194
   10.2.2.2. Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi ........................ 195
   10.2.2.3. Yerleşim yerinin sürekliliği ilkesi ........................... 195
   10.3. Yerleşim yerinin türleri ..................................................................... 196
   10.3.1. Bağımsız yerleşim yeri .......................................................... 196
   10.3.1.1. Sürekli olarak oturma ............................................. 196
   10.3.1.2. Yerleşme (oturma) niyeti ........................................ 196
   10.3.2. Yasal yerleşim yeri (bağımsız olmayan yerleşim yeri) .......... 197
   10.3.2.1. Velâyet altındaki çocuklar ...................................... 197
   10.3.2.2. Vesayet altındaki kişiler .......................................... 198
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
   (Şekli Kişiler Hukuku)
   11.KİŞİSEL DURUM SİCİLİ.......................................................................... 203
   11.1. Genel olarak ...................................................................................... 203
   11.2. Nüfus işleri örgütü ............................................................................. 203
   11.2.1. Merkez örgütü ....................................................................... 203
   11.2.2. Taşra örgütü ........................................................................... 203
   11.2.2.1. İller ......................................................................... 203
   11.2.2.2. İlçeler ...................................................................... 203
   11.3. Nüfus kütüklerinin tutulması ve kütüklerin yanlış tutulmasından doğan sorumluluk ......................................................................................... 204
   11.3.1. Nüfus kütüklerinin tutulması ................................................. 204
   11.3.2. Nüfus kütüklerinin yanlış tutulmasından doğan hukukî
   sorumluluk ............................................................................. 204
   11.4. Kişisel durum siciline ilişkin genel ilkeler ........................................ 204
   xvii
   11.4.1. Sicilin bütünlüğü .................................................................... 204
   11.4.2. Nüfus kayıtlarının incelenmesi ............................................... 204
   11.4.3. Nüfus kayıtlarının ispat gücü .................................................. 205
   11.5. Nüfus kütüklerinin türleri ................................................................... 205
   11.5.1. Doğum kütüğü ........................................................................ 205
   11.5.2. Ölüm kütüğü ve gaiplik ........................................................... 206
   11.5.3. Yer değiştirme ........................................................................ 206
   11.5.4. Aile kütüğü ............................................................................. 207
   11.5.5. Evlenme kütüğü ...................................................................... 207
   11.5.6. Boşanma ve evliliğin iptali kütüğü ......................................... 207
   11.5.7. Tanıma evlât edinme kütüğü .................................................. 208
   11.6. Nüfus kayıtlarının ve kayıtlardaki maddî hataların düzeltilmesi ve
   iptali ................................................................................................... 208
   11.6.1. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi .............................................. 208
   11.6.2. Maddî hataların düzeltilmesi ................................................... 209
   11.7. Nüfus kayıtlarının iptali ...................................................................... 209
   İKİNCİ KISIM
   TÜZEL KİŞİLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
   1.TÜZEL KİŞİ KAVRAMI .............................................................................. 213
   1.1. Kavram ................................................................................................... 213
   1.2. Tüzel kişi kavramının içeriğindeki zorunlu unsurlar .............................. 213
   1.2.1. Sürekli amaç unsuru .................................................................... 213
   1.2.2. Örgütlenme unsuru ...................................................................... 215
   1.2.3. Hukuk düzeninin tüzel kişiliği tanıması: Sınırlı sayı ilkesi .......... 216
   1.3. Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması ...................................................... 217
   1.4. Tüzel kişilere ilişkin mevzuat ................................................................ 220
   1.4.1. Genel olarak ................................................................................. 220
   1.4.2. Dernekler Hukuku Mevzuatı ....................................................... 220
   1.4.2.1. Kanunlar ......................................................................... 220
   1.4.2.2. Yönetmelikler ve Tebliğler.............................................. 220
   1.4.3. Vakıflar Hukuku Mevzuatı .......................................................... 221
   1.4.3.1. Medeni Kanundan Önce Kurulmuş Vakıflar ile İlgili
   Mevzuat ......................................................................... 221
   1.4.3.2. Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Vakıflar ile İlgili
   Mevzuat ......................................................................... 221
   2.TÜZEL KİŞİLERİN TARİHSEL TEMELLERİ ........................................... 222
   3.TÜZEL KİŞİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN TEORİLER ........... 226
   3.1. Varsayım teorisi ..................................................................................... 226
   3.2. Gerçeklik teorisi ..................................................................................... 227
   3.3. Teorilerin bugünkü hukukumuz açısından anlamı ................................. 227
   xviii
   4.TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ................................................................. 229
   4.1. Kamu hukuku tüzel kişileri ................................................................... 229
   4.2. Özel hukuk tüzel kişileri ....................................................................... 231
   4.3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ................................................................... 234
   5.TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞUNA İLİŞKİN TEMEL İLKELER .......... 237
   5.1. Çeşitli kuruluş sistemleri ....................................................................... 237
   5.1.1. Serbest kuruluş sistemi ............................................................... 237
   5.1.2. Tescil sistemi .............................................................................. 238
   5.1.3. İzin sistemi .................................................................................. 238
   5.2. Hukukumuzda tüzel kişilerin kuruluşunda geçerli olan sistem ............. 238
   5.3. Kuruluş aşamasındaki hukuka aykırılıkların etkisi: Tüzel kişiliğin
   kazanılamadığı haller ............................................................................ 242
   5.3.1. Genel olarak ................................................................................ 242
   5.3.2. Kuruluş aşamasında amacın hukuka veya ahlâka aykırı olması
   özelliği ........................................................................................ 242
   5.3.3. Tüzel kişilik kazanılamamasının sonuçları ................................. 244
   6.TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ ......................................................... 245
   6.1. Kural: Tüzel kişilerin tam hak ehliyetine sahip olması ......................... 245
   6.2. Tüzel kişilerin yararlanamayacakları haklar ......................................... 246
   6.3. Sadece tüzel kişilerin yararlanabileceği haklar ..................................... 248
   6.4. Tüzel kişilerin yararlanmasının özellik arz ettiği ve tüzel kişilerin
   yararlanıp yararlanamayacağında tereddüt duyulan haklar ................... 248
   6.5. Tüzel kişilerin hak ehliyetinin amaçları ile sınırlı olup olmadığı sorunu:
   Tüzel kişilerde ultra vires ilkesi geçerli midir? ..................................... 250
   7.TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ .......................................................... 253
   7.1. Fiil ehliyetinin kazanılması: Tüzel kişinin zorunlu organlarını
   oluşturması ............................................................................................ 253
   7.2. Tüzel kişinin organsız kalmasının etkisi ............................................... 254
   7.3. Tüzel kişilerde organ kavramı ve organın niteliği; organ türleri ........... 254
   7.3.1. Organ kavramı ve organın niteliği .............................................. 254
   7.3.2. Organ sıfatının kazanılması ........................................................ 255
   7.3.3. Tüzel kişi ile organ arasındaki hukuki ilişkinin niteliği .............. 257
   7.3.4. Organ türleri ................................................................................ 257
   7.3.4.1. Organın kanunda öngörülmüş olup olmamasına göre:
   Zorunlu organlar-İsteğe bağlı (ihtiyari) organlar ........... 258
   7.3.4.2. İşlevleri açısından: Karar organı-Yürütme organı ......... 258
   7.3.4.3. Faaliyet alanları açısından: İç organ-Dış organ ............. 258
   7.3.4.4. Organı oluşturanların sayısına göre: Fert organ-Kurul
   organ ............................................................................. 259
   7.4. Tüzel kişilerin fiil ehliyetinin kapsamı .................................................. 259
   7.4.1. Organın hukuki işlemleri açısından ............................................ 259
   7.4.2. Organın hukuka aykırı fiilleri açısından ..................................... 261
   7.4.2.1. Organın borca aykırı davranışından sorumluluk ............ 262
   7.4.2.2. Organın haksız fiilinden sorumluluk ............................. 262
   xix
   7.4.3. Tüzel kişinin yardımcı şahıslarının durumu ................................. 264
   8.TÜZEL KİŞİNİN YERLEŞİM YERİ (İKAMETGÂHI) ............................... 265
   9.TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ ............................................................ 267
   9.1. Tüzel kişiliğin sona erme sebeplerine genel bakış ................................. 267
   9.2. Sona eren tüzel kişinin malvarlığının tasfiyesi ....................................... 267
   9.3. Tasfiye sonucunda kalan malvarlığının tahsisi ...................................... 269
   İKİNCİ BÖLÜM
   DERNEKLER
   1.DERNEK KAVRAMI ................................................................................... 272
   2.DERNEK TÜRLERİ ..................................................................................... 274
   2.1. Sahip oldukları ayrıcalıklar açısından: Alelade dernekler-Kamu yararına
   çalışan dernekler .................................................................................... 274
   2.1.1. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması ................ 274
   2.1.2. Kamu yararına çalışan derneklere tanınan ayrıcalıklar ................ 276
   2.1.3. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kaybı .......................... 277
   2.1.4. Yöneticilerin görevden alınması .................................................. 277
   2.2. Amacına ulaşmak için elde ettikleri gelirler açısından: Ticari işletme
   işleten ve işletmeyen dernekler .............................................................. 278
   2.3. Kurucuları açısından: Dar anlamda dernek-Dernek birlikleri: Üst
   Kuruluşlar ............................................................................................... 279
   2.4. Çocuk dernekleri .................................................................................... 281
   2.5. Dernekler Kanunu m. 2/f. 'de yer verilen "Plâtform” kavramı ............. 281
   3.DERNEĞİN KURULUŞU ............................................................................ 282
   3.1. Genel Olarak .......................................................................................... 282
   3.2. Dernek kurma işleminin hukuki niteliği ................................................. 283
   3.3. Dernek tüzüğünün içeriği ....................................................................... 284
   3.4. Tüzel kişilik kazanılabilmesi için dernek tüzüğünün idareye verilmesi . 286
   3.5. Derneğin tüzel kişilik kazanması açısından etkili olmayan düzen
   hükümleri: Tüzüğün incelenmesi ve ilânı; dernekler kütüğüne kayıt .... 286
   3.6. Kurucu üye olabilme şartları .................................................................. 288
   3.6.1. Dernek kurma işleminde ehliyet şartı .......................................... 288
   3.6.2. Dernek kurma işleminde özel olarak aranan şartlar ..................... 289
   3.6.3. Yabancıların kurucu üye olabilme şartları ................................... 289
   4.DERNEĞİN AMACI..................................................................................... 290
   4.1. Kavram ................................................................................................... 290
   4.2. Amacın hukuka aykırı nitelik taşımaması .............................................. 292
   4.2.1. Amacın kanuna, ahlâk ve adaba aykırı ve imkânsız olmaması .... 292
   4.2.2. Derneğin amacının Dernekler Kanununda özel olarak belirtilen
   yasak amaçlardan olmaması ........................................................ 292
   4.2.3. İzne bağlı amaçlar ........................................................................ 293
   4.3. Amacın değiştirilmesi ............................................................................ 293
   5.DERNEK ÜYELİĞİ ...................................................................................... 294
   xx
   5.1. Üye ve üyelik kavramları ...................................................................... 294
   5.2. Dernek üyeliğinin kazanılması .............................................................. 295
   5.3. Dernek üyesi olabilme şartları ............................................................... 298
   5.3.1. Ehliyet şartı ................................................................................. 298
   5.3.2. Kanunda aranan diğer şartlar ...................................................... 299
   5.3.2.1. Yabancıların derneklere üyeliği açısından ..................... 299
   5.3.3. Dernek tüzüğünde öngörülen şartlar ........................................... 299
   5.4. Üyelik sözleşmesinin geçersizliği ......................................................... 299
   5.4.1. Üyelik sözleşmesinin kesin hükümsüzlüğü ................................ 299
   5.4.2. Üyelik sözleşmesinin iptal edilebilirliği ...................................... 300
   5.5. Üyelik ilişkisinin sona ermesi ............................................................... 301
   5.5.1. Üyelik ilişkisinin kendiliğinden sona ermesi .............................. 301
   5.5.2. Üyelikten çıkma (istifa) .............................................................. 302
   5.5.3. Üyelikten çıkarma (ihraç) ........................................................... 304
   5.5.3.1. Hukuki niteliği ............................................................... 304
   5.5.3.2. Yetkili organ .................................................................. 305
   5.5.3.3. Çıkarma sebepleri .......................................................... 305
   5.5.3.3.1. Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer
   verilmesi ........................................................ 306
   5.5.3.3.2. Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer
   verilmemesi ................................................... 306
   5.5.3.3.3. Haklı sebeple çıkarma ................................... 306
   5.5.3.4. Üyenin çıkarma kararına itirazı ..................................... 307
   5.5.3.4.1. Çıkarma sebeplerinin tüzükte düzenlendiği
   durumda ......................................................... 307
   5.5.3.4.2. Haklı sebeple çıkarmada ............................... 308
   5.5.3.4.3. Üyenin çıkarma kararına itiraz usulü ............ 308
   5.5.3.5. Üyeliğinin sona ermesinin sonuçları .............................. 309
   5.6. Üyelik hak ve yükümlülükleri ............................................................... 310
   5.6.1. Üyelik hakları ............................................................................. 310
   5.6.1.1. Genel bakış .................................................................... 310
   5.6.1.2. Katılma hakları .............................................................. 310
   5.6.1.3. Yararlanma hakları ........................................................ 311
   5.6.1.4. Korunma hakları ............................................................ 311
   5.6.2. Üyelik yükümlülükleri ................................................................ 312
   5.6.2.1. Aidat ödeme yükümlülüğü ............................................. 312
   5.6.2.2. Dernek düzenine uyma ve sadakat yükümlülüğü ........... 313
   5.6.3. Yükümlülüklerin ihlâlinin sonuçları ........................................... 313
   6.DERNEĞİN ORGANLARI.......................................................................... 315
   6.1. Genel Kurul ........................................................................................... 315
   6.1.1. Kavram ....................................................................................... 315
   6.1.2. Genel kurulun görev ve yetkileri ................................................ 316
   6.1.3. Genel kurulun toplanması ........................................................... 316
   xxi
   6.1.3.1. Olağan genel kurul toplantısı .......................................... 316
   6.1.3.2. Olağanüstü genel kurul toplantısı ................................... 317
   6.1.4. Çağrı usulü ................................................................................... 318
   6.1.5. Toplantı yeri ................................................................................ 318
   6.1.6. Toplantı yeter sayısı ..................................................................... 318
   6.1.7. Toplantının yapılış usulü ............................................................. 319
   6.1.8. Karar yeter sayısı ......................................................................... 320
   6.1.9. Genel kurul kararlarına itiraz: Genel kurul kararlarının iptali ..... 321
   6.1.10. Dernek genel kurul toplantısının ve organlara seçilenlerin idareye
   bildirilmesi ................................................................................ 322
   6.2. Yönetim kurulu ...................................................................................... 323
   6.2.1. Kuruluşu ...................................................................................... 323
   6.2.2. Görev ve yetkileri ........................................................................ 324
   6.3. Denetleme kurulu ................................................................................... 325
   6.3.1. Kuruluşu ...................................................................................... 325
   6.3.2. Görev ve yetkileri ........................................................................ 325
   7.DERNEKLERİN FAALİYETLERİNİN SINIRLANMASI .......................... 327
   7.1. Genel bakış ............................................................................................. 327
   7.2. Derneklerin faaliyetlerini sınırlayıcı hükümler ...................................... 327
   8.DERNEKLERİN DEVLET TARAFINDAN DENETLENMESİ ................. 329
   9.DERNEKLERİN İDARİ KARARLA FAALİYETTEN ALIKONULMASI 331
   10.DERNEĞİN SONA ERMESİ...................................................................... 332
   10.1. Genel olarak ....................................................................................... 332
   10.2. Derneğin kendiliğinden sona ermesi (derneğin infisahı) .................... 332
   10.2.1. Derneğin aciz haline düşmesi ................................................. 332
   10.2.2. Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkân
   kalmaması .............................................................................. 332
   10.2.3. Gerekli yeter sayının bulunmaması sebebiyle dernek genel
   kurulu toplantısının ikinci çağrıya rağmen yapılamaması ..... 333
   10.2.4. İlk genel kurul toplantısının yapılamaması ve zorunlu
   organların oluşturulamaması .................................................. 333
   10.2.5. Tüzükte öngörülen sürenin dolması ....................................... 333
   10.2.6. Derneğin amacının gerçekleşmesi veya amacın imkânsızlaşması
   ya da derneğin kuruluş şartlarının kaybetmesi ....................... 333
   10.3. Derneğin kendini feshetmesi .............................................................. 334
   10.4. Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi ........................................ 334
   10.4.1. Derneğin amacının kanuna veya ahlâka aykırı hale gelmesi .. 334
   10.4.2. Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin
   giderilememesi ....................................................................... 335
   10.4.3. Olağan genel kurul toplantısının tüzükte belirtilen süre içinde
   yapılmaması veya zorunlu organların oluşturulamaması ....... 335
   11.SONA ERMENİN SONUÇLARI................................................................ 336
   xxii
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   VAKIFLAR
   1.VAKIF KAVRAMI ...................................................................................... 337
   1.1. Kavram .................................................................................................. 337
   1.2. Vakfın türleri ......................................................................................... 337
   1.2.1. Olağan vakıflar ........................................................................... 337
   1.2.2. Kamuya yararlı vakıflar .............................................................. 337
   1.2.3. Çalıştırılanlara (istihdam edilenlere) ve işçilere (personele) yardım
   vakıfları ....................................................................................... 343
   1.2.3.1. Tek taraflı istihdam edilenlere ve personele yardım
   vakıfları ......................................................................... 345
   1.2.3.2. İki taraflı istihdam edilenlere ve personele yardım
   vakıfları ......................................................................... 345
   1.2.4. Aile vakıfları ............................................................................... 346
   1.3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre
   kurulan vakıflara ilişkin düzenlemesinin eleştirisi ................................ 346
   1.3.1. Vakıflar Kanununun vakıfları düzenleme hususundaki genel
   esasları ........................................................................................ 346
   1.3.2. Vakıflar Kanununda yer alan hükümlerin ortaya çıkardığı
   aksaklıklar ................................................................................... 347
   2.VAKFIN KURULUŞU ................................................................................. 350
   2.1. Vakıf kurma işlemi ................................................................................ 350
   2.1.1. Vakıf kurma işleminin şekli ........................................................ 350
   2.1.2. Vakıf kurma işleminin ehliyet ..................................................... 351
   2.1.3. Vakıf senedinin içeriği ................................................................ 352
   2.1.4. Vakıf kurma işleminin geri alınması ........................................... 353
   2.2. Vakfın tüzel kişilik kazanması .............................................................. 354
   2.2.1. Vakfın tescili ............................................................................... 354
   2.2.2. Vakfın tescilinin hukuki sonuçları .............................................. 357
   3.VAKIF KURMA İŞLEMİ İLE TAHSİS EDİLECEK MALVARLIĞI
   DEĞERLERİ: VAKIFTA MAL UNSURU .................................................. 359
   3.1. Tahsis edilecek mal varlığı değerleri ..................................................... 359
   3.2. Tahsis edilen malvarlığı değerlerinin amacı gerçekleştirmeye yeterli
   olmaması ............................................................................................... 360
   4.VAKFIN AMACI ......................................................................................... 362
   4.1. Vakfın amacının belirli olması .............................................................. 362
   4.2. Vakfın amacının sürekli olması ............................................................. 363
   4.3. Vakfın amacının yasak amaçlardan olmaması ...................................... 363
   4.4. Vakfın amacının imkânsız olmaması .................................................... 363
   4.5. Ticari işletme işletmek amacı ile vakıf kurulup kurulamayacağı
   sorunu ................................................................................................... 363
   5.VAKFIN ÖRGÜTÜ ...................................................................................... 365
   5.1. Vakfın zorunlu organı: Yönetim organı ................................................ 365
   xxiii
   5.2. Yönetim organının görevleri .................................................................. 366
   5.3. Vakfın seçimlik organları ....................................................................... 367
   5.4. Vakıf yöneticilerinin görevden uzaklaştırılmaları ve görevlerinin
   sona ermesi ............................................................................................ 368
   5.5. Vakıfların şube ve temsilcilik açmasına ilişkin esaslar .......................... 369
   5.6. Vakıfların uluslararası faaliyette bulunmalarına ilişkin esaslar ............. 370
   6.VAKFIN YÖNETİMİNİN ŞEKLİNİN, AMACININ VE MALLARININ
   DEĞİŞTİRİLMESİ ........................................................................................ 371
   6.1. Vakfın örgütünün, yönetim şeklinin ve işleyişinin değiştirilmesi .......... 371
   6.2. Vakfın amacının değiştirilmesi .............................................................. 371
   6.3. Vakfın mallarının değiştirilmesi ............................................................ 372
   7.VAKFIN DENETİMİ .................................................................................... 374
   7.1. Genel olarak ........................................................................................... 374
   7.2. Denetimin kapsamı ................................................................................ 375
   7.2.1. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimin
   kapsamı ........................................................................................ 375
   7.2.2. İç denetimin kapsamı ................................................................... 375
   8.VAKIFTAN YARARLANANLARIN HUKUKİ DURUMU....................... 377
   9.VAKFIN SONA ERMESİ ............................................................................ 378
   9.1. Sona erme sebepleri ............................................................................... 378
   9.2. Vakfın kendiliğinden sona ermesi .......................................................... 378
   9.3. Vakfın mahkeme kararı ile sona erdirilmesi .......................................... 379
   9.4. Vakfın, vakıf kuranın alacaklılarının ve saklı pay sahibi mirasçıların
   itirazı üzerine sona ermesi ..................................................................... 379
   9.5. Sona ermenin sonuçları .......................................................................... 380
   9.5.1. Tasfiye ......................................................................................... 380
   9.5.2. Tahsis ........................................................................................... 380
   9.5.3. Vakfın sicil kayıtlarının silinmesi ve ilân .................................... 381
   Stok Kodu
   :
   9789753684873
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   399
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   20
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat