Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Sözleşme Öncesi İhbar Görevi Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ

Sözleşme Öncesi İhbar Görevi

Liste Fiyatı : 35,00
İndirimli Fiyat : 33,25
%5 İndirimli
Stokta var
Sözleşme Öncesi İhbar Görevi
Sözleşme Öncesi İhbar Görevi
Filiz Kitabevi
33.25
<div><a name="bookmark6"></a><span lang="tr"> </span> <p align="center">İÇİNDEKİLER</p> <p><a href="#_Toc254180459"><span style="font-style: italic;">KISALTMALAR CETVELİ</span>. 15</a></p> <p><a href="#_Toc254180460"><span style="font-style: italic;">GİRİŞ</span>. 17</a></p> <p><a href="#_Toc254180461">I- Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Çalışma Konusu Olarak</a></p> <p><a href="#_Toc254180461">Seçilmesinde Rol Oynayan Etkenler. 17</a></p> <p><a href="#_Toc254180462">II- Çalışma Planı 18</a></p> <p><a href="#_Toc254180463"><span style="font-style: italic;">§ 1- SÖZLEŞME ÖNCESİ İHBAR GÖREVİNİN DÜZENLENMESİNİN AMACI</span> 21</a></p> <p><a href="#_Toc254180464">I- Genel Olarak. 21</a></p> <p><a href="#_Toc254180465">II- Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Öngörülmesinin Gerekçeleri 22</a></p> <p><a href="#_Toc254180466">1) Sözleşme Öncesi İhbar Görevini "Sözleşme Özellikleri” Temelinde Değerlendiren Görüşler <span style="font-weight: bold;">22</span></a></p> <p><a href="#_Toc254180467">a) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Tarafların İradelerinin</a></p> <p><a href="#_Toc254180467">Gereği Olduğu Görüşü. 22</a></p> <p><a href="#_Toc254180468">b) Hata Görüşü. 23</a></p> <p><a href="#_Toc254180468">c) Garanti Sözleşmesi Görüşü. 23</a></p> <p><a href="#_Toc254180469">d) Culpa in contrahendo esasının sözleşme öncesi ihbar</a></p> <p><a href="#_Toc254180469">görevinin dayanağını oluşturduğu görüşü. 24</a></p> <p><a href="#_Toc254180470">e) Sigorta Sözleşmesini Dürüstlük Kuralı Esasına Dayandıran</a></p> <p><a href="#_Toc254180470">Görüş. 25</a></p> <p><a href="#_Toc254180471">f) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İşlem Temeli Teşkil Ettiğini</a></p> <p><a href="#_Toc254180471">İleri Süren Görüş. 27</a></p> <p><a href="#_Toc254180472">g) Taraflar Arasında Denge Sağlanması Görüşü. 28</a></p> <p><a href="#_Toc254180473">2) Sözleşme Öncesi İhbar Görevini "Sigortacılık Tekniğinin Gereği”</a></p> <p><a href="#_Toc254180473">Olarak Kabul Eden Görüşler 28</a></p> <p><a href="#_Toc254180474">3) Değerlendirmemiz. 31</a></p> <p><a href="#_Toc254180475"><span style="font-style: italic;">§ 2- SÖZLEŞME ÖNCESİ YAPILAN İHBARIN HUKUKİ NİTELİĞİ</span>. 33</a></p> <p><a href="#_Toc254180476">I- Genel Olarak. 33</a></p> <p><a href="#_Toc254180477">II- Görevlerin Hukuki Niteliğinin Belirlenmesi 34</a></p> <p><a href="#_Toc254180478">1) Borç Görüşü (Verbindlichkeitstheorie) 34</a></p> <p><a href="#_Toc254180479">2) Şart Görüşü (Voraussetzungstheorie) 35</a></p> <p><a href="#_Toc254180480">3) Reimer Schmidt'in Normlar Sistematiğinde Görevlerin Yerinin</a></p> <p><a href="#_Toc254180480">Belirlenmesi 36</a></p> <p><a href="#_Toc254180481">4) Karma Teori 38</a></p> <p><a href="#_Toc254180482">III- Görevlerin Benzer Hukuki Kurumlardan Ayrılması 40</a></p> <p><a href="#_Toc254180483">1) Görevlerin – İstisna Hükümlerinden Ayrılması Sorunu. 41</a></p> <p><a href="#_Toc254180484">2) Görev-Şart Ayrımı 44</a></p> <p><a href="#_Toc254180485"><span style="font-weight: bold;">IV- Sözleşme Öncesi İhbar Görevine İlişkin Düzenlemesinin Özel Hüküm</span></a></p> <p><span style="font-weight: bold;"><a href="#_Toc254180485">Niteliğine Sahip Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi 45</a></span></p> <p><a href="#_Toc254180486">1) Genel Hüküm- Özel Hüküm Ayırımı 45</a></p> <p><a href="#_Toc254180487">2) Türk Ticaret Kanununun Sözleşme Öncesi İhbar Görevini</a></p> <p><a href="#_Toc254180487">Düzenleyen Hükmünün Özel Hüküm Niteliğine Sahip Olup</a></p> <p><a href="#_Toc254180487">Olmadığının Belirlenmesi 46</a></p> <p><a href="#_Toc254180488"><span style="font-style: italic;">§ 3- SÖZLEŞME ÖNCESİ İHBAR GÖREVİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR</span> 50</a></p> <p><a href="#_Toc254180489">I- Türk Ticaret Kanununda Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Düzenlenmesi 50</a></p> <p><a href="#_Toc254180490">1) Genel Olarak. 50</a></p> <p><a href="#_Toc254180491">2) Türk Ticaret Kanunun Sözleşme Öncesi İhbar Görevini</a></p> <p><a href="#_Toc254180491">Düzenleyen Hükümlerinin Uygulama Alanının Belirlenmesi 50</a></p> <p><a href="#_Toc254180492">a) Reasürans sözleşmeleri açısından. 51</a></p> <p><a href="#_Toc254180493">b) Geçici Himaye Sağlayan Sözleşmeler Açısından ( Muvakkat sigorta kuvertürü) 53</a></p> <p><a href="#_Toc254180494">3) Kara Sigortalarında Konunun Düzenleniş Tarzı 53</a></p> <p><a href="#_Toc254180495">4) Deniz Sigortalarında Konunun Düzenleniş Tarzı 54</a></p> <p><a href="#_Toc254180496">II- Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Düzenlenmesi 56</a></p> <p><a href="#_Toc254180497">III- Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Yerine Getirilmesine İlişkin</a></p> <p><a href="#_Toc254180497">Esaslar. 58</a></p> <p><a href="#_Toc254180498">1) Sözleşme Öncesi İhbar Görevini Yerine Getirmekle Yükümlü</a></p> <p><a href="#_Toc254180498">Olan Kişiler 58</a></p> <p><a href="#_Toc254180499">a) Sigorta Ettiren. 58</a></p> <p><a href="#_Toc254180500">b) Sigorta Sözleşmesinin Tarafı Olmayan İlgililerin İhbar Yükümlüsü Olmasının Teorik Temelleri 59</a></p> <p><a href="#_Toc254180501">2) Türk Ticaret Kanununda Konunun Düzenleniş Biçimi 60</a></p> <p><a href="#_Toc254180502">a) Kara Sigortalarında. 60</a></p> <p><a href="#_Toc254180503">b) Deniz Sigortalarında. 60</a></p> <p><a href="#_Toc254180504">3) Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Konunun Düzenleniş Biçimi 61</a></p> <p><a href="#_Toc254180505">a) Genel Olarak. 61</a></p> <p><a href="#_Toc254180506">b) TTK(t).m.1412. Madde Uyarınca İhbar Yükümlüsü Sayılan Kişiler 63</a></p> <p><a href="#_Toc254180507">aa) Sigortalı Kavramı 63</a></p> <p><a href="#_Toc254180508">bb) Sigortalının İhbarda Bulunma Yükümlülüğünün Söz Konusu</a></p> <p><a href="#_Toc254180508">Olmadığı Haller 65</a></p> <p><a href="#_Toc254180509">i) Sigortalının Kim Olduğunun Bilinmemesi 65</a></p> <p><a href="#_Toc254180510">ii) Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Hususunda Bilgisinin</a></p> <p><a href="#_Toc254180510">Olmaması 66</a></p> <p><a href="#_Toc254180511">cc) Lehdar 67</a></p> <p><a href="#_Toc254180512">dd) Temsilci 69</a></p> <p><a href="#_Toc254180513">i) Temsilcinin İhbar Yükümlüsü Olarak Kabul Edilmesinin</a></p> <p><a href="#_Toc254180513">ve İhbarın Temsilci Tarafından Yapılmasının Teorik</a></p> <p><a href="#_Toc254180513">Temelleri 69</a></p> <p><a href="#_Toc254180514">ii) Yetkisiz Temsil İhtimalinde Sözleşme Öncesi İhbar</a></p> <p><a href="#_Toc254180514">Görevinin Yerine Getirilmesi 71</a></p> <p><a href="#_Toc254180515">c) TTK(t).m.1412 Hükmünde Sayılmayan Kişilerin İhbar Yükümlüsü Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu 73</a></p> <p><a href="#_Toc254180516">aa) Riziko Şahsı 73</a></p> <p><a href="#_Toc254180517">bb) Ulak. 74</a></p> <p><a href="#_Toc254180518">cc) Broker 75</a></p> <p><a href="#_Toc254180519">d) TTK(t).m.1412 Hükmünün Diğer Görevler Bakımından Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmesi 78</a></p> <p><a href="#_Toc254180520">III. Sözleşme Öncesi İhbar Görevine İlişkin Bildirimin Muhatabı 78</a></p> <p><a href="#_Toc254180521">1) Sigortacıya yapılan bildirim... 78</a></p> <p><a href="#_Toc254180522">a) Genel Olarak. 78</a></p> <p><a href="#_Toc254180523">b) Müşterek Sigortanın Varlığı Halinde. 79</a></p> <p><a href="#_Toc254180524">2) Aracılara Yapılan Bildirim... 80</a></p> <p><a href="#_Toc254180525">a) Acente kavramı 80</a></p> <p><a href="#_Toc254180526">b) Acentelere yapılan bildirim... 82</a></p> <p><a href="#_Toc254180527">c) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Acenteye Yapılmasının</a></p> <p><a href="#_Toc254180527">Hukuki Sonuçları 83</a></p> <p><a href="#_Toc254180528">d) Aracı acentelere yapılan bildirim... 84</a></p> <p><a href="#_Toc254180529">aa) Genel Olarak. 84</a></p> <p><a href="#_Toc254180530">bb) Göz- Kulak Kararı 85</a></p> <p><a href="#_Toc254180531">cc) Görüşümüz. 87</a></p> <p><a href="#_Toc254180532">e) Brokerlere Yapılan Bildirim... 88</a></p> <p><a href="#_Toc254180533">III- Bildirimin Yapılması Gereken Zaman. 88</a></p> <p><a href="#_Toc254180534">1) Genel Olarak. 88</a></p> <p> </p> <p><a href="#_Toc254180535">2) İhbarda Bulunulmasından Sonraki Safhada Ortaya Çıkan</a></p> <p><a href="#_Toc254180535">Önemli Halleri Bildirme Yükümlülüğü-İhbarda Bulunulmasını</a></p> <p><a href="#_Toc254180535">Takip Eden Safhada Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü- 89</a></p> <p><a href="#_Toc254180536">a) Türk Ticaret Kanunundaki Durumun Tespiti 89</a></p> <p><a href="#_Toc254180537">b) Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Düzenleme. 90</a></p> <p><a href="#_Toc254180538">3) Sözleşme Öncesi İhbar Görevine İlişkin Hükümlerin Uygulama</a></p> <p><a href="#_Toc254180538">Alanı Bulduğu Diğer Haller 92</a></p> <p><a href="#_Toc254180539">a) Sözleşme Koşullarının Değiştirilmesi ve Sözleşmenin</a></p> <p><a href="#_Toc254180539">Süresinin Uzatılması 92</a></p> <p><a href="#_Toc254180540">b)Sözleşmenin Yeniden Prim Ödenen Sigorta Haline Gelmesi 94</a></p> <p><a href="#_Toc254180541">IV- İhbarın İçeriği-İhbarın Konusunun Belirlenmesi- 95</a></p> <p><a href="#_Toc254180542">1) Genel Olarak. 95</a></p> <p><a href="#_Toc254180543">2) Önemli Husus ( Önemli Hal) Kavramının İçeriğinin Belirlenmesi 97</a></p> <p><a href="#_Toc254180544">3) Bir Halin Önemli Olup Olmadığının Belirlenmesinin Esasları 98</a></p> <p><a href="#_Toc254180545">a) Objektif Esasa Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiğini</a></p> <p><a href="#_Toc254180545">İleri Süren Görüş. 98</a></p> <p><a href="#_Toc254180546">b) Sübjektif Esasa Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiğini</a></p> <p><a href="#_Toc254180546">İleri Süren Görüş. 99</a></p> <p><a href="#_Toc254180547">c) Görüşümüz. 100</a></p> <p><a href="#_Toc254180548">d) İspat Sorunu. 101</a></p> <p><a href="#_Toc254180549">4) Sigorta Ettirenin "Bildiği veya Bilmesi Gereken” Hususları</a></p> <p><a href="#_Toc254180549">Bildirilmesinin Zorunlu Olması 101</a></p> <p><a href="#_Toc254180550">V- Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Yerine Getirilmesi Yöntemleri 102</a></p> <p><a href="#_Toc254180551">1) Beyan Yöntemi 102</a></p> <p><a href="#_Toc254180552">2) Liste Yöntemi 103</a></p> <p><a href="#_Toc254180553">3) Karma Yöntem... 103</a></p> <p><a href="#_Toc254180554">4) Türk Ticaret Kanundaki Düzenleme. 104</a></p> <p><a href="#_Toc254180555">a) Kara Sigortaları Bakımından. 104</a></p> <p><a href="#_Toc254180556">b) Deniz Sigortaları Bakımından. 104</a></p> <p><a href="#_Toc254180557">5) Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Düzenleme. 105</a></p> <p><a href="#_Toc254180558"><span style="font-style: italic;">§ 4- SÖZLEŞME ÖNCESİ İHBAR GÖREVİNİN İHLAL EDİLMİŞ SAYILMASINA YOL AÇANOLGULAR</span> 108</a></p> <p><a href="#_Toc254180559">I) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlali Halleri 108</a></p> <p><a href="#_Toc254180560">1) Sigorta Ettirenin Hiç Bildirimde Bulunmaması, Eksik veya</a></p> <p><a href="#_Toc254180560">Yanlış Bilgi Vermesi 108</a></p> <p><a href="#_Toc254180561">a) Beyan Yönteminde Görevin İhlali 108</a></p> <p><a href="#_Toc254180562">b) Liste Yönteminin Kullanılması Halinde. 109</a></p> <p><a href="#_Toc254180563">aa) Genel Olarak. 109</a></p> <p><a href="#_Toc254180564">bb) Listede Yer Alan Soruların Yorumlanması Sorunu. 110</a></p> <p><a href="#_Toc254180565">2) İhbarda Bulunulması Sırasında Acentelerin Rolü. 112</a></p> <p><a href="#_Toc254180566">a) Acentenin Sigorta Ettiren Tarafından Yapılan İhbarı Yazılı</a></p> <p><a href="#_Toc254180566">Hale Getirmesi 112</a></p> <p><a href="#_Toc254180567">b) Acentenin Sigorta Ettireni Yanlış Yönlendirmesi 113</a></p> <p><a href="#_Toc254180568">c) İspat Sorunları 114</a></p> <p><a href="#_Toc254180569">II- İhbar Görevinin İhlal Edilmiş Sayılması İçin Kusur ve Nedensellik Bağının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu 114</a></p> <p><a href="#_Toc254180570">1) Genel Olarak. 114</a></p> <p><a href="#_Toc254180571">2) Türk Ticaret Kanunundaki Düzenleme Bakımından Kusur</a></p> <p><a href="#_Toc254180571">ve Nedensellik Bağının Gerekli Olup Olmadığı 117</a></p> <p><a href="#_Toc254180572">a)Türk Ticaret Kanununda Konunun Düzenleniş Biçimi 117</a></p> <p><a href="#_Toc254180573">aa) Kara Sigortalarında. 117</a></p> <p><a href="#_Toc254180574">bb) Deniz Sigortalarında Konunun Düzenleniş Biçimi 118</a></p> <p><a href="#_Toc254180575">b) Yargıtay'ın Yaklaşımı 119</a></p> <p><a href="#_Toc254180576">aa) Yargıtay'ın Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlalinde</a></p> <p><a href="#_Toc254180576">Kusurun Gerekli Olup Olmadığına İlişkin Tutumu. 119</a></p> <p><a href="#_Toc254180577">bb) Yargıtay'ın Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlalinde</a></p> <p><a href="#_Toc254180577">Nedensellik Bağının Gerekli Olup Olmadığına İlişkin Tutumu. 121</a></p> <p><a href="#_Toc254180578">3) Tasarıda Konunun Düzenlenmesi 123</a></p> <p><a href="#_Toc254180579"><span style="font-style: italic;">§ 4- SÖZLEŞME ÖNCESİ İHBAR GÖREVİNİN İHLAL EDİLMESİNİN SONUÇLARI</span> 127</a></p> <p><a href="#_Toc254180580">I) Genel Olarak. 127</a></p> <p><a href="#_Toc254180581">II) Sigortacının Sözleşmeyi Sona Erdirilmesi Hakkının Hukuki Dayanaklarının Belirlenmesi 127</a></p> <p><a href="#_Toc254180582">III- Sözleşmeden Cayma. 128</a></p> <p><a href="#_Toc254180583">1) Cayma Hakkının Kullanılması 128</a></p> <p><a href="#_Toc254180584">a) Türk Ticaret Kanununda Konunun Düzenlenmesi 128</a></p> <p><a href="#_Toc254180585">b) Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Konunun Düzenlenmesi 129</a></p> <p><a href="#_Toc254180586">2) Cayma Hakkının Kullanılabileceği Süre. 129</a></p> <p><a href="#_Toc254180587">a) Kara Sigortalarında. 129</a></p> <p><a href="#_Toc254180588">b) Deniz Sigortalarında. 130</a></p> <p><a href="#_Toc254180589">c) Yargıtay'ın TTK.m.1290'da Yer Almayan Süre Sınırlaması</a></p> <p><a href="#_Toc254180589">Öngörmesi 130</a></p> <p><a href="#_Toc254180590">d) Tasarıda Konunun Düzenleniş Tarzı 132</a></p> <p><a href="#_Toc254180591">e) Sürenin İşlemesine Yol Açan Olgu " Sözleşme Öncesi</a></p> <p><a href="#_Toc254180591">İhbar Görevinin İhlal Edildiğinin” Öğrenilmesi 133</a></p> <p><a href="#_Toc254180592">aa) Genel Olarak İhlalin Öğrenilmiş Sayılması 133</a></p> <p><a href="#_Toc254180593">bb) Üçüncü Kişilerin İhlali Öğrenmesinin Etkisi 134</a></p> <p><a href="#_Toc254180594">cc) Sürenin Başlamasına İlişkin İspat Sorunları 134</a></p> <p><a href="#_Toc254180595">3) Sigortacının Sözleşmeden Cayma Kararını Bildirme Yükümlülüğü. 135</a></p> <p><a href="#_Toc254180596">a) Genel Olarak. 135</a></p> <p><a href="#_Toc254180597">b) Cayma Beyanında Cayma Gerekçesinin Yer Almasının Zorunlu</a></p> <p><a href="#_Toc254180597">Olup Olmadığının Belirlenmesi 136</a></p> <p><a href="#_Toc254180598">c) Cayma Beyanının Yöneltilmesi Gereken Kişi 138</a></p> <p><a href="#_Toc254180599">d) Cayma Beyanı Şekli 138</a></p> <p><a href="#_Toc254180600">4) Cayma Hakkının Ortadan Kalktığı Haller 140</a></p> <p><a href="#_Toc254180601">a) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlal Edildiğinin Sigortacı</a></p> <p><a href="#_Toc254180601">Tarafından Bilinmesi 140</a></p> <p><a href="#_Toc254180602">aa) Genel Olarak. 140</a></p> <p><a href="#_Toc254180603">bb) Sigortacının bilgi sahibi olduğunun kabul edilebilmesinin</a></p> <p><a href="#_Toc254180603">koşulları 141</a></p> <p><a href="#_Toc254180604">cc) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlal Edildiği Hususunda</a></p> <p><a href="#_Toc254180604">Bilgi Sahibi Olan Üçüncü Kişilerin Etkisi 143</a></p> <p><a href="#_Toc254180605">b) Sigortacının Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkının Kanun</a></p> <p><a href="#_Toc254180605">Hükmü veya Sözleşme Yolu İle Sınırlandırılması 145</a></p> <p><a href="#_Toc254180606">c) Sigortacının Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkından Feragat</a></p> <p><a href="#_Toc254180606">Etmesi 147</a></p> <p><a href="#_Toc254180607">d) İhlale Sigortacının Yol Açması 148</a></p> <p><a href="#_Toc254180608">e) Sigortacının "Rizikoyu Değerlendirme” Yükümlülüğünü</a></p> <p><a href="#_Toc254180608">İhlal Etmesi 150</a></p> <p><a href="#_Toc254180609">aa) Genel Olarak. 150</a></p> <p><a href="#_Toc254180610">bb) Sigortacının Rizikoyu Değerlendirme Yükümlülüğü Altında</a></p> <p><a href="#_Toc254180610">Olduğunu Öngören Alman Mahkeme Kararlarının</a></p> <p><a href="#_Toc254180610">Dayandığı Esaslar 151</a></p> <p><a href="#_Toc254180611">cc) Sigortacının Rizikoyu Değerlendirme Yükümlülüğü Altında</a></p> <p><a href="#_Toc254180611">Olduğunu Kabul Eden Görüşler 152</a></p> <p><a href="#_Toc254180612">dd) Sigortacının Rizikoyu Değerlendirme Yükümlülüğü</a></p> <p><a href="#_Toc254180612">Olmadığını Kabul Eden Görüşler 153</a></p> <p><a href="#_Toc254180613">ee) Görüşümüz. 154</a></p> <p><a href="#_Toc254180614">ff) Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Durum... 156</a></p> <p><a href="#_Toc254180615"><span style="font-weight: bold;">IV) Sözleşmenin İptal Yoluyla Sona Erdirilmesi</span> 156</a></p> <p><a href="#_Toc254180616">1) Genel Olarak. 156</a></p> <p><a href="#_Toc254180617">2) Hile Hükümlerinin Uygulama Alanı Bulma Koşulları 157</a></p> <p><a href="#_Toc254180618">a) Hile eylemi 158</a></p> <p><a href="#_Toc254180619">b) Üçüncü Kişinin Hilesi 159</a></p> <p><a href="#_Toc254180620">c) Hilenin Sonuç Doğurması 160</a></p> <p><a href="#_Toc254180621">d) İspat Sorunları 160</a></p> <p><a href="#_Toc254180622">3) Hilenin Hükümleri 161</a></p> <p><a href="#_Toc254180623">a) Sözleşmenin İptal Yoluyla Sona Erdirilmesi 161</a></p> <p><a href="#_Toc254180624">b) Hile Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini 163</a></p> <p><a href="#_Toc254180625">c) Sigortacının İptal Hakkının Ortadan Kalkması 163</a></p> <p><a href="#_Toc254180626">aa) Sürenin Sona Ermesi 163</a></p> <p><a href="#_Toc254180627">bb) Sözleşmeye İcazet Verilmesi 164</a></p> <p><a href="#_Toc254180628">V) Sözleşmenin Tadil Edilmesi 164</a></p> <p><a href="#_Toc254180629">1) Türk Ticaret Kanunundaki Düzenleme. 164</a></p> <p><a href="#_Toc254180630">a) Sigortacının İndirim Yapma Hakkı 166</a></p> <p><a href="#_Toc254180631">b) Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 167</a></p> <p><a href="#_Toc254180632">2) Tasarıda Konunun Düzenlenmesi 168</a></p> <p><a href="#_Toc254180633"><span style="font-style: italic;">§ 6- " ÖZEL OLARAK” CAYMANIN DOĞURDUĞU SONUÇLAR</span>.. 170</a></p> <p><a href="#_Toc254180634">I- Sözleşmeden Caymanın Sonuçları 170</a></p> <p><a href="#_Toc254180635">1)Türk Ticaret Kanununa Göre Caymanın Anlamının Belirlenmesi 170</a></p> <p><a href="#_Toc254180636">a) Genel Olarak. 170</a></p> <p><a href="#_Toc254180637">b) Görüşümüz. 172</a></p> <p><a href="#_Toc254180638">2) Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Caymanın Etkilerinin</a></p> <p><a href="#_Toc254180638">Belirlenmesi 175</a></p> <p><a href="#_Toc254180639">3) Caymanın Kural Olarak Sözleşmeyi Tamamen Sona Erdirmesi 176</a></p> <p><a href="#_Toc254180640">4) Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi-İade Yükümlülüğü- 177</a></p> <p><a href="#_Toc254180641">a) Genel Olarak. 177</a></p> <p><a href="#_Toc254180642">b) Sigorta Sözleşmesinde Cayma Beyanı Üzerine Doğan İade</a></p> <p><a href="#_Toc254180642">Yükümlülüğünün İçeriği 178</a></p> <p><a href="#_Toc254180643">aa) Sigortacının İade Yükümlülüğünün İçeriği 178</a></p> <p><a href="#_Toc254180644">i)Türk Ticaret Kanunundaki Düzenleme. 179</a></p> <p><a href="#_Toc254180645">ii) Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Konunun Düzenlenmesi 179</a></p> <p><a href="#_Toc254180646">bb) Sigorta Ettirenin İade Yükümlülüğünün İçeriğinin</a></p> <p><a href="#_Toc254180646">Belirlenmesi 180</a></p> <p><a href="#_Toc254180647">cc) Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Durum... 182</a></p> <p><a href="#_Toc254180648"><span style="font-weight: bold;">II- Sözleşmenin Sona Erdirilmesinin Sigorta Himayesi Üzerine Etkisi</span></a></p> <p><span style="font-weight: bold;"><a href="#_Toc254180648">-Ya Hep Ya Hiç İlkesi- 182</a></span></p> <p><a href="#_Toc254180649">1) Genel Olarak. 182</a></p> <p><a href="#_Toc254180650">2)Ya Hep Ya Hiç İlkesinin Hukuki Temeli 183</a></p> <p><a href="#_Toc254180651">3) Ya Hep Ya Hiç İlkesine Yönelik Yaklaşımlar 184</a></p> <p><a href="#_Toc254180652">a) Ya Hep Ya Hiç İlkesini Savunan Görüşler 185</a></p> <p><a href="#_Toc254180653">aa) Sigortacının menfaatini esas alan görüş. 185</a></p> <p><a href="#_Toc254180654">bb)Tehlike Birliğinin menfaatini esas alan görüş. 185</a></p> <p><a href="#_Toc254180655">cc) Prensibin Uygulanmasının Hukuken Kesin ve Pratik Çözümler Doğurması 185</a></p> <p><a href="#_Toc254180656">b) Ya Hep Ya Hiç İlkesine Karşı Çıkan Görüşler 186</a></p> <p><a href="#_Toc254180657">aa) Ya hep ya hiç ilkesinin uygun olmayan ölçüde sertlik</a></p> <p><a href="#_Toc254180657">içerdiğini ileri süren görüşler 186</a></p> <p><a href="#_Toc254180658">bb) Ya hep ya hiç ilkesinin cezai niteliğinin özel hukuka</a></p> <p><a href="#_Toc254180658">yabancı olması 186</a></p> <p><a href="#_Toc254180659">cc) Ya hep ya hiç ilkesinin sosyal devlet kavramına yabancı</a></p> <p><a href="#_Toc254180659">olması 187</a></p> <p><a href="#_Toc254180660">c) Ya hep ya hiç ilkesinin uygulama alanının daraltılmasına</a></p> <p><a href="#_Toc254180660">ilişkin görüşler ve bu görüşlerin pozitif hukuka yansımasının</a></p> <p><a href="#_Toc254180660">örneği olarak Yeni Alman Sigorta Sözleşmeleri Kanununda</a></p> <p><a href="#_Toc254180660">getirilen esaslar 187</a></p> <p><a href="#_Toc254180661">d)Türk Hukukuna İlişkin Değerlendirmemiz. 190</a></p> <p><a href="#_Toc254180662">e) Türk Ticaret Kanununu Tasarısında Ya Hep Ya Hiç</a></p> <p><a href="#_Toc254180662">İlkesinin Düzenlenmesi 191</a></p> <p><a href="#_Toc254180663"><span style="font-style: italic;">§7- GEÇİŞ HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR</span>.. 193</a></p> <p><a href="#_Toc254180664">I- Genel Olarak. 193</a></p> <p><a href="#_Toc254180665">II- Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında</a></p> <p><a href="#_Toc254180665">Kanun Tasarısında Öngörülen Genel Esaslar. 194</a></p> <p><a href="#_Toc254180666">III- Beklenen Haklara ve Kazanılmış Haklara İlişkin Esaslar. 197</a></p> <p><a href="#_Toc254180667">IV- Sigorta Hukukuna İlişkin Geçiş Hükümleri 199</a></p> <p><a href="#_Toc254180668">1) Genel Olarak. 199</a></p> <p><a href="#_Toc254180669">2) Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sözleşme Öncesi</a></p> <p><a href="#_Toc254180669">İhbar Yükümlülüğüne İlişkin Getirdiği Düzenlemelerin</a></p> <p><a href="#_Toc254180669">Uygulanmasına İlişkin Esaslar 201</a></p> <p><a href="#_Toc254180670"><span style="font-style: italic;">SONUÇ</span>.. 203</a></p> <p><a href="#_Toc254180671"><span style="font-style: italic;">KAYNAKÇA</span>.. 207</a></p> <span lang="tr"><br clear="all" /> </span></div>
Kapat