Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Gemi Yönetimi Sözleşmesi Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ

Gemi Yönetimi Sözleşmesi

Liste Fiyatı : 50,00
İndirimli Fiyat : 47,50
%5 İndirimli
Stokta var
9789753683623
363872
Gemi Yönetimi Sözleşmesi
Gemi Yönetimi Sözleşmesi
Filiz Kitabevi
47.50

İÇİNDEKİLER

İçindekiler....................................................................................................................... ix

Kısaltma Cetveli........................................................................................................... xiii

GİRİŞ............................................................................................................................ 1

I- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ÇALIŞMA KONUSU OLARAK

SEÇİLMESİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER................................................ 1

II- ÇALIŞMA PLANI.................................................................................................. 1

1- Çalışmanın Esasları.............................................................................................. 1

2- Çalışma Plânı....................................................................................................... 2

BİRİNCİ BÖLÜM

GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN TEMEL ESASLARI

§ 1- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI............................................... 4

I- YÖNETİM SÖZLEŞMESİ KAVRAMI ................................................................ 4

II- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI..................................................... 7

1- Gemi Yönetimi Sözleşmesinin Tanımı ve Yönetim Sözleşmesinin

Alt Türü Olarak Gemi Yönetimi Sözleşmesi........................................................ 7

2- Gemi Yönetimi Sözleşmesinin Görünüm Biçimleri............................................. 9

a- Standart gemi yönetimi sözleşmeleri................................................................ 9

b- Charter by demise sözleşmesinin özelliği...................................................... 10

c- Donatma iştirakindeki özel durum; Gemi yöneticisinin donatma

iştirakine müdür atanması- ........................................................................... 11

§ 2- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞ

SEBEPLERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE STANDART SÖZLEŞME

HALİNE GELMESİ.......................................................................................... 14

I- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE DENİZCİLİK ALANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ....................................... 14

1- Müşterilerin Etkisi............................................................................................. 15

2- Çevresel Etkiler................................................................................................. 15

3- Çalışanların Etkileri........................................................................................... 16

4- Diğer Etkiler...................................................................................................... 16

5- Denizcilik Alanında Meydana Gelen Değişikliklerin Denizcilik

İşletmeleri Üzerindeki Etkileri........................................................................... 17

II- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ....................... 20

III- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINDA

ETKEN OLAN BİR SEBEP OLARAK RİSK YÖNETİMİ VE

KALİTELİ YÖNETİM ANLAYIŞI..................................................................... 23

1- Risk Yönetimi Kavramı Ve Bu Kavramın Denizcilik Şirketleri

Açısından Öneminin Belirlenmesi..................................................................... 24

2- Kaliteli Yönetim Kavramı.................................................................................. 25

a- Kalite kavramı................................................................................................ 26

b- Kaliteli yönetim kavramı ............................................................................... 26

3- Kaliteli Yönetim Kavramının Deniz Hukukundaki Uygulama Alanı................. 29

a- Uluslararası Güvenli Yönetim Kodu (ISM Code)......................................... 29

b- ISMA Kodu ( International Ship Managers' Assocation Code)................... 30

c- ISO 9002 kuralları......................................................................................... 31

IV- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİN STANDART SÖZLEŞME HALİNE GELMESİ 32

§3- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN DONATANLAR

AÇISINDAN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ.................................... 35

I- OLUMLU YÖNLERİ.......................................................................................... 35

II- OLUMSUZ YÖNLERİ......................................................................................... 36

İKİNCİ BÖLÜM

GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE GEMİ

YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN

AYRILMASI

§4- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ............................. 37

I- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİN İSİMSİZ SÖZLEŞME

OLMASI............................................................................................................... 37

II- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİN TAM İKİ TARAFA BORÇ

YÜKLEYEN SÖZLEŞME OLMASI................................................................... 38

III- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ

NİTELİĞİ TAŞIMASI......................................................................................... 39

§5- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN

TESBİTİ VE BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASI..................... 40

I- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİN SUİ GENERİS SÖZLEŞME

NİTELİĞİ............................................................................................................. 40

1- Genel Olarak..................................................................................................... 40

2- BK.m.386/2 Hükmünün Anlamı ve Gemi Yönetimi Sözleşmesi

Bakımından Uygulanabilirliği........................................................................... 41

3- Charter by Demise Sözleşmesinin Özelliği....................................................... 44

4- Gemi Yönetimi Sözleşmesinin Yabancı Hukuklardaki Hukuki

Niteliği.............................................................................................................. 45

a- Anglo-Amerikan hukuku uyarınca gemi yönetimi sözleşmesinin

hukuki niteliği............................................................................................... 45

b- Alman hukukunda yönetim sözleşmelerinin nitelendirilmesi........................ 49

II- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİ DİĞER SÖZLEŞMELERDEN

AYIRAN ÖZELLİKLER...................................................................................... 50

1- Gemi Yöneticisinin Gerçek veya Tüzel Kişi Olabilmesi.................................... 50

2- Gemi Yöneticisinin İşletme Sahibinden Emir veya Talimat

Almaması.......................................................................................................... 50

3- Gemi Yönetimi Sözleşmesinde Yöneticinin Yönettiği İşletmeden

Bağımsız Olması: Yöneticinin İşletme Dışında,3. Kişi Olması......................... 52

4- Yöneticinin işletmenin Yönetimini Fiilen Gerçekleşmesi.................................. 53

5- Yöneticinin Sonuç Taahhüt Etmemesi............................................................... 57

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE İÇERİĞİ

§6- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞUNUN

ÖZELLİKLERİ..................................................................................................... 59

I- SÖZLEŞMENİN KURULUŞU.............................................................................. 59

1- Genel Olarak........................................................................................................ 59

2- Sözleşmenin Tarafları.......................................................................................... 59

II- SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI

KULLANILARAK SÖZLEŞMENİN KURULMASI............................................ 60

§7- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR.................... 63

I- GENEL OLARAK GEMİ YÖNETİCİSİNİN BORÇLARI................................... 63

II- GEMİ YÖNETİMİ ALANLARI VE BU ALANLARA DAHİL OLAN

FAALİYETLER...................................................................................................... 65

1- Teknik Yönetim................................................................................................... 65

a- Satın alma......................................................................................................... 67

b- Geminin muayenesi......................................................................................... 67

c- Geminin havuzlanması..................................................................................... 68

2- Özel Olarak Gemi yöneticisinin ISM Kod Gereğince "Güvenli

Yönetim Sisteminin (SMS- Safety Management System)

Geliştirilmesi, Yerine Getirilmesi, Etkili Biçimde Uygulanmasını

Sağlama Borcu..................................................................................................... 68

a- Genel olarak..................................................................................................... 68

b- Teknik yöneticinin "Güvenli Yönetim Sistemi” kurma borcu.......................... 73

aa- Güvenli Yönetim Sisteminin amacı, kapsamı ve unsurları......................... 73

aaa- Güvenli Yönetim Sisteminin amacı ve kapsamı................................. 73

bbb- Güvenli Yönetim Sisteminde yetkili kişilerin ve bu

kişilerin yetkilerinin sınırlarının belirlenmesi.................................... 76

ccc- Gemi ve personelin aranılan özelliklere sahip olmasının

sağlanması......................................................................................... 77

bb- Belgelendirme ve iç denetim (Belge Denetim Sistemi).............................. 80

aaa- Genel olarak...................................................................................... 80

bbb- ISM Kod'da alınması öngörülen belgeler......................................... 81

i- Uygunluk belgesi......................................................................... 82

ii- Güvenli yöneti sertifikası............................................................. 85

3- Ticari Yönetim..................................................................................................... 85

a- Genel olarak..................................................................................................... 85

b- Ticari yönetimin içeriğinin belirlenmesine ilişkin esaslar................................. 86

aa- Geminin kullanılacağı sözleşmelerin aktedilmesi ve planlama

yapılması................................................................................................... 87

bb- Geminin kullanılmasından elde edilen gelirlerin donatanın

hesabına geçirilmesi ................................................................................. 88

cc- Acentaları tayin etmek............................................................................... 89

dd-Geminin denetimine ilişkin tedbirlerin alınması......................................... 90

4- Personel Yönetimi................................................................................................ 90

a- Genel olarak..................................................................................................... 90

b- İş hukuku açısından personel yöneticisinin konumu....................................... 91

c- STCW hükümlerinin personel yönetimindeki etkisi........................................ 93

d- Personel yönetimi sözleşmesinin esasları......................................................... 95

5- Diğer Yönetim Alanları..................................................................................... 101

a- Sigorta sözleşmesi yapmak (Sigorta Yönetimi)............................................. 101

aa- Tekne sigortası........................................................................................ 102

bb- P&I Sigortaları ....................................................................................... 103

b- Muhasebe hizmetleri (Muhasebe Yönetimi)................................................. 103

c- Gemi alımı ve satımı...................................................................................... 105

d- Erzak (Kumanya) veya yakıt satın alınması.................................................. 106

III- GEMİ YÖNETİCİSİNİN DİĞERBORÇLARI ................................................. 107

1- Bütçe Hazırlama Borcu...................................................................................... 107

2- Talepler Hakkında Karar Verme ve Uyuşmazlıkları Sona Erdirme

Borcu................................................................................................................ 109

3- Bayrak Devleti ve Geminin Bulunduğu Yer Hukukuna Uyma Borcu............... 110

4- Know- How Sağlama Borcu............................................................................. 111

5- Bilgi Verme Borcu............................................................................................ 113

6- Finansman Sağlama Borcu................................................................................ 114

7- Sadakat Yükümlülüğünden Kaynaklanan Borçlar............................................. 114

a- Sır saklama borcu.......................................................................................... 115

b- Rekabet etmeme borcu.................................................................................. 115

IV- DONATANIN ASIL EDİMİ -ÜCRET ÖDEME BORCU-................................ 116

1- Ücret Ödeme Borcu ve Genel Olarak Yönetim Sözleşmelerinde

Uygulanan Ücret Sistemleri............................................................................... 117

a- Sabit ücret sisteminin genel özellikleri........................................................... 117

b- Başarıya endeksli ücret sistemi...................................................................... 118

2- Standart Gemi Yönetimi Sözleşmelerinde Ücret Sistemleri............................... 119

a- SHIPMAN 98'de benimsenen ücret sisteminin özellikleri............................ 119

b- CREWMAN A'da benimsenen ücret sisteminin özellikleri.......................... 121

c- CREWMAN B'de benimsenen ücret sisteminin özellikleri........................... 122

V- DONATANIN DİĞER BORÇLARI................................................................... 125

1- ISM Kod Hükümlerinin Yerine Getirilmesi ile İlgili Borçlar............................. 125

a- Gemi yöneticisinin teknik yönetimi üstlenmediği yönetim

sözleşmelerinde............................................................................................. 125

b- Gemi yöneticisinin teknik yönetimi üstlendiği yönetim

sözleşmelerinde............................................................................................. 126

2- Masrafları Ödeme ve Teminat Sağlama Borcu.................................................. 127

a- Yönetim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için yapılan

ödemeler........................................................................................................ 127

b- Sigorta primlerini ödeme ve gemi adamı sigortalarını yaptırma

borcu............................................................................................................. 128

aa- Tekne ve sorumluluk sigortaları.............................................................. 128

bb-Personelin sigorta edilmesi (Crew Insurance Arrangements).................. 129

c-Teminatları tedarik etme borcu........................................................................ 130

3- Yöneticiye Olumlu Ortam Hazırlama Borcu...................................................... 131

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN

ESASLARI VE TARAFLARIN BORCA AYKIRI DAVRANIŞLARININ

SONUÇLARI

§8- TARAFLARIN SORUMLULUĞUNUN ESASLARI................................ 132

I- GENEL OLARAK................................................................................................ 132

II- UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİ............. 132

§9- GEMİ YÖNETİCİSİNİN BORCA AYKIRI DAVRANMASI ve

BORCA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI.......................................................... 137

I- GEMİ YÖNETİCİSİNİN GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEN

KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU............................................................... 137

1- Gemi Yöneticisinin temerrüde düşmesi............................................................. 137

a-Türk hukuku bakımından............................................................................... 138

b- Anglo- Amerikan hukukunda temerrüdün şartları ve sonuçları..................... 139

2- Gemi Yöneticisinin kötü ifası............................................................................ 139

a- Genel olarak özen yükümlülüğü ................................................................... 140

b- Standart Sözleşmelerde gemi yöneticisinin özen yükümlülüğünün

kapsamı......................................................................................................... 140

c- Gemi yöneticisinin özen yükümlülüğüne ilişkin yargı kararları..................... 141

d- Özen yükümlülüğüne aykırı davranışın sonuçları......................................... 143

aa- Türk hukukunda özen yükümlülüğüne aykırı davranışın

sonuçları................................................................................................. 143

bb- Anglo- amerikan hukukunda özen yükümlülüğüne aykırı

davranışın sonuçları............................................................................... 144

cc- Standart sözleşmelerdeki düzenleme....................................................... 144

3- İfa İmkansızlığı ve Sonuçları............................................................................. 144

a- Türk hukukunda ifa imkansızlığı................................................................... 144

b- Anglo-amerikan hukukunda ifa imkansızlığının sonuçları............................ 145

II- GEMİ YÖNETİCİSİ DONATANIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN

HÜKÜMLER UYARINCA SORUMLU TUTULABİLİR Mİ?......................... 145

§10- DONATANIN BORCA AYKIRI DAVRANIŞLARI VE

SONUÇLARI.................................................................................................... 148

I- DONATANIN TEMERRÜDE DÜŞMESİ......................................................... 148

1- Türk Hukuku Bakımından................................................................................. 148

2- Anglo-amerikan Hukuku Bakımından............................................................... 148

3- Standart sözleşmelerdeki düzenleme.................................................................. 148

II- DONATANIN KÖTÜ İFASI............................................................................... 150

1- Türk hukuku Bakımından.................................................................................. 150

2- Anglo-amerikan Bakımından............................................................................. 150

3- Standart Sözleşmelerde Konunun Düzenlenmesi............................................... 150

III- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEYER ALAN SORUMLULUĞA

İLİŞKİN KLOZLAR............................................................................................. 151

1- Mücbir Sebep (Force Majeure) Klozu............................................................. 151

2- Gemi Yöneticilerinin Kendisinin ve Adamlarının Eylemlerinden

Dolayı Donatana Karşı Olan Sorumluluğunun Sınırlandırılması...................... 153

3- Donatanın Yönetici ve Adamlarını Borçtan Kurtarması..................................... 155

4- Himalaya Klozu................................................................................................. 157

BEŞİNCİ BÖLÜM

GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

§11- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ.......................... 161

I- SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN SÜRENİN SONA ERMESİ............... 161

II- SÖZLEŞMENİN ÖLÜM, EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ VE İFLAS

SEBEBİYLE SONA ERMESİ............................................................................. 163

1- Yönetici Bakımından......................................................................................... 163

2- Donatan Bakımından......................................................................................... 163

3- Standart Gemi Yönetimi Sözleşmesinde Konunun Düzenlenmesi..................... 164

III- SÖZLEŞMENİN İMKANSIZLIK SEBEBİYLE SONA ERMESİ..................... 165

1- Genel Olarak..................................................................................................... 165

2- Standart Gemi Yönetimi Sözleşmesinde Konunun Düzenlenmesi..................... 166

IV- SÖZLEŞMENİN FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ........................... 167

1- Sürenin Sona Ermesi Sebebiyle Fesih Hakkının Kullanılması........................... 167

2- Çekilmezlik Sebebiyle Fesih.............................................................................. 168

a- Borca aykırı davranışınsözleşmeyi sürdürmeyi çekilmez hale

gelmesi sebebiyle fesih hakkının kullanılması.............................................. 168

b- İşlem temelinin çökmesi sebebiyle fesih hakkının kullanılması..................... 169

SONUÇ....................................................................................................................... 171

KAYNAKÇA............................................................................................................. 175

EKLER....................................................................................................................... 181

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   İçindekiler....................................................................................................................... ix

   Kısaltma Cetveli........................................................................................................... xiii

   GİRİŞ............................................................................................................................ 1

   I- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ÇALIŞMA KONUSU OLARAK

   SEÇİLMESİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER................................................ 1

   II- ÇALIŞMA PLANI.................................................................................................. 1

   1- Çalışmanın Esasları.............................................................................................. 1

   2- Çalışma Plânı....................................................................................................... 2

   BİRİNCİ BÖLÜM

   GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN TEMEL ESASLARI

   § 1- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI............................................... 4

   I- YÖNETİM SÖZLEŞMESİ KAVRAMI ................................................................ 4

   II- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI..................................................... 7

   1- Gemi Yönetimi Sözleşmesinin Tanımı ve Yönetim Sözleşmesinin

   Alt Türü Olarak Gemi Yönetimi Sözleşmesi........................................................ 7

   2- Gemi Yönetimi Sözleşmesinin Görünüm Biçimleri............................................. 9

   a- Standart gemi yönetimi sözleşmeleri................................................................ 9

   b- Charter by demise sözleşmesinin özelliği...................................................... 10

   c- Donatma iştirakindeki özel durum; Gemi yöneticisinin donatma

   iştirakine müdür atanması- ........................................................................... 11

   § 2- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞ

   SEBEPLERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE STANDART SÖZLEŞME

   HALİNE GELMESİ.......................................................................................... 14

   I- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE DENİZCİLİK ALANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN

   DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ....................................... 14

   1- Müşterilerin Etkisi............................................................................................. 15

   2- Çevresel Etkiler................................................................................................. 15

   3- Çalışanların Etkileri........................................................................................... 16

   4- Diğer Etkiler...................................................................................................... 16

   5- Denizcilik Alanında Meydana Gelen Değişikliklerin Denizcilik

   İşletmeleri Üzerindeki Etkileri........................................................................... 17

   II- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ....................... 20

   III- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINDA

   ETKEN OLAN BİR SEBEP OLARAK RİSK YÖNETİMİ VE

   KALİTELİ YÖNETİM ANLAYIŞI..................................................................... 23

   1- Risk Yönetimi Kavramı Ve Bu Kavramın Denizcilik Şirketleri

   Açısından Öneminin Belirlenmesi..................................................................... 24

   2- Kaliteli Yönetim Kavramı.................................................................................. 25

   a- Kalite kavramı................................................................................................ 26

   b- Kaliteli yönetim kavramı ............................................................................... 26

   3- Kaliteli Yönetim Kavramının Deniz Hukukundaki Uygulama Alanı................. 29

   a- Uluslararası Güvenli Yönetim Kodu (ISM Code)......................................... 29

   b- ISMA Kodu ( International Ship Managers' Assocation Code)................... 30

   c- ISO 9002 kuralları......................................................................................... 31

   IV- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİN STANDART SÖZLEŞME HALİNE GELMESİ 32

   §3- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN DONATANLAR

   AÇISINDAN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ.................................... 35

   I- OLUMLU YÖNLERİ.......................................................................................... 35

   II- OLUMSUZ YÖNLERİ......................................................................................... 36

   İKİNCİ BÖLÜM

   GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE GEMİ

   YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN

   AYRILMASI

   §4- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ............................. 37

   I- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİN İSİMSİZ SÖZLEŞME

   OLMASI............................................................................................................... 37

   II- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİN TAM İKİ TARAFA BORÇ

   YÜKLEYEN SÖZLEŞME OLMASI................................................................... 38

   III- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ

   NİTELİĞİ TAŞIMASI......................................................................................... 39

   §5- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN

   TESBİTİ VE BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASI..................... 40

   I- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİN SUİ GENERİS SÖZLEŞME

   NİTELİĞİ............................................................................................................. 40

   1- Genel Olarak..................................................................................................... 40

   2- BK.m.386/2 Hükmünün Anlamı ve Gemi Yönetimi Sözleşmesi

   Bakımından Uygulanabilirliği........................................................................... 41

   3- Charter by Demise Sözleşmesinin Özelliği....................................................... 44

   4- Gemi Yönetimi Sözleşmesinin Yabancı Hukuklardaki Hukuki

   Niteliği.............................................................................................................. 45

   a- Anglo-Amerikan hukuku uyarınca gemi yönetimi sözleşmesinin

   hukuki niteliği............................................................................................... 45

   b- Alman hukukunda yönetim sözleşmelerinin nitelendirilmesi........................ 49

   II- GEMİ YÖNETİMİSÖZLEŞMESİNİ DİĞER SÖZLEŞMELERDEN

   AYIRAN ÖZELLİKLER...................................................................................... 50

   1- Gemi Yöneticisinin Gerçek veya Tüzel Kişi Olabilmesi.................................... 50

   2- Gemi Yöneticisinin İşletme Sahibinden Emir veya Talimat

   Almaması.......................................................................................................... 50

   3- Gemi Yönetimi Sözleşmesinde Yöneticinin Yönettiği İşletmeden

   Bağımsız Olması: Yöneticinin İşletme Dışında,3. Kişi Olması......................... 52

   4- Yöneticinin işletmenin Yönetimini Fiilen Gerçekleşmesi.................................. 53

   5- Yöneticinin Sonuç Taahhüt Etmemesi............................................................... 57

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE İÇERİĞİ

   §6- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞUNUN

   ÖZELLİKLERİ..................................................................................................... 59

   I- SÖZLEŞMENİN KURULUŞU.............................................................................. 59

   1- Genel Olarak........................................................................................................ 59

   2- Sözleşmenin Tarafları.......................................................................................... 59

   II- SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI

   KULLANILARAK SÖZLEŞMENİN KURULMASI............................................ 60

   §7- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR.................... 63

   I- GENEL OLARAK GEMİ YÖNETİCİSİNİN BORÇLARI................................... 63

   II- GEMİ YÖNETİMİ ALANLARI VE BU ALANLARA DAHİL OLAN

   FAALİYETLER...................................................................................................... 65

   1- Teknik Yönetim................................................................................................... 65

   a- Satın alma......................................................................................................... 67

   b- Geminin muayenesi......................................................................................... 67

   c- Geminin havuzlanması..................................................................................... 68

   2- Özel Olarak Gemi yöneticisinin ISM Kod Gereğince "Güvenli

   Yönetim Sisteminin (SMS- Safety Management System)

   Geliştirilmesi, Yerine Getirilmesi, Etkili Biçimde Uygulanmasını

   Sağlama Borcu..................................................................................................... 68

   a- Genel olarak..................................................................................................... 68

   b- Teknik yöneticinin "Güvenli Yönetim Sistemi” kurma borcu.......................... 73

   aa- Güvenli Yönetim Sisteminin amacı, kapsamı ve unsurları......................... 73

   aaa- Güvenli Yönetim Sisteminin amacı ve kapsamı................................. 73

   bbb- Güvenli Yönetim Sisteminde yetkili kişilerin ve bu

   kişilerin yetkilerinin sınırlarının belirlenmesi.................................... 76

   ccc- Gemi ve personelin aranılan özelliklere sahip olmasının

   sağlanması......................................................................................... 77

   bb- Belgelendirme ve iç denetim (Belge Denetim Sistemi).............................. 80

   aaa- Genel olarak...................................................................................... 80

   bbb- ISM Kod'da alınması öngörülen belgeler......................................... 81

   i- Uygunluk belgesi......................................................................... 82

   ii- Güvenli yöneti sertifikası............................................................. 85

   3- Ticari Yönetim..................................................................................................... 85

   a- Genel olarak..................................................................................................... 85

   b- Ticari yönetimin içeriğinin belirlenmesine ilişkin esaslar................................. 86

   aa- Geminin kullanılacağı sözleşmelerin aktedilmesi ve planlama

   yapılması................................................................................................... 87

   bb- Geminin kullanılmasından elde edilen gelirlerin donatanın

   hesabına geçirilmesi ................................................................................. 88

   cc- Acentaları tayin etmek............................................................................... 89

   dd-Geminin denetimine ilişkin tedbirlerin alınması......................................... 90

   4- Personel Yönetimi................................................................................................ 90

   a- Genel olarak..................................................................................................... 90

   b- İş hukuku açısından personel yöneticisinin konumu....................................... 91

   c- STCW hükümlerinin personel yönetimindeki etkisi........................................ 93

   d- Personel yönetimi sözleşmesinin esasları......................................................... 95

   5- Diğer Yönetim Alanları..................................................................................... 101

   a- Sigorta sözleşmesi yapmak (Sigorta Yönetimi)............................................. 101

   aa- Tekne sigortası........................................................................................ 102

   bb- P&I Sigortaları ....................................................................................... 103

   b- Muhasebe hizmetleri (Muhasebe Yönetimi)................................................. 103

   c- Gemi alımı ve satımı...................................................................................... 105

   d- Erzak (Kumanya) veya yakıt satın alınması.................................................. 106

   III- GEMİ YÖNETİCİSİNİN DİĞERBORÇLARI ................................................. 107

   1- Bütçe Hazırlama Borcu...................................................................................... 107

   2- Talepler Hakkında Karar Verme ve Uyuşmazlıkları Sona Erdirme

   Borcu................................................................................................................ 109

   3- Bayrak Devleti ve Geminin Bulunduğu Yer Hukukuna Uyma Borcu............... 110

   4- Know- How Sağlama Borcu............................................................................. 111

   5- Bilgi Verme Borcu............................................................................................ 113

   6- Finansman Sağlama Borcu................................................................................ 114

   7- Sadakat Yükümlülüğünden Kaynaklanan Borçlar............................................. 114

   a- Sır saklama borcu.......................................................................................... 115

   b- Rekabet etmeme borcu.................................................................................. 115

   IV- DONATANIN ASIL EDİMİ -ÜCRET ÖDEME BORCU-................................ 116

   1- Ücret Ödeme Borcu ve Genel Olarak Yönetim Sözleşmelerinde

   Uygulanan Ücret Sistemleri............................................................................... 117

   a- Sabit ücret sisteminin genel özellikleri........................................................... 117

   b- Başarıya endeksli ücret sistemi...................................................................... 118

   2- Standart Gemi Yönetimi Sözleşmelerinde Ücret Sistemleri............................... 119

   a- SHIPMAN 98'de benimsenen ücret sisteminin özellikleri............................ 119

   b- CREWMAN A'da benimsenen ücret sisteminin özellikleri.......................... 121

   c- CREWMAN B'de benimsenen ücret sisteminin özellikleri........................... 122

   V- DONATANIN DİĞER BORÇLARI................................................................... 125

   1- ISM Kod Hükümlerinin Yerine Getirilmesi ile İlgili Borçlar............................. 125

   a- Gemi yöneticisinin teknik yönetimi üstlenmediği yönetim

   sözleşmelerinde............................................................................................. 125

   b- Gemi yöneticisinin teknik yönetimi üstlendiği yönetim

   sözleşmelerinde............................................................................................. 126

   2- Masrafları Ödeme ve Teminat Sağlama Borcu.................................................. 127

   a- Yönetim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için yapılan

   ödemeler........................................................................................................ 127

   b- Sigorta primlerini ödeme ve gemi adamı sigortalarını yaptırma

   borcu............................................................................................................. 128

   aa- Tekne ve sorumluluk sigortaları.............................................................. 128

   bb-Personelin sigorta edilmesi (Crew Insurance Arrangements).................. 129

   c-Teminatları tedarik etme borcu........................................................................ 130

   3- Yöneticiye Olumlu Ortam Hazırlama Borcu...................................................... 131

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN

   ESASLARI VE TARAFLARIN BORCA AYKIRI DAVRANIŞLARININ

   SONUÇLARI

   §8- TARAFLARIN SORUMLULUĞUNUN ESASLARI................................ 132

   I- GENEL OLARAK................................................................................................ 132

   II- UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİ............. 132

   §9- GEMİ YÖNETİCİSİNİN BORCA AYKIRI DAVRANMASI ve

   BORCA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI.......................................................... 137

   I- GEMİ YÖNETİCİSİNİN GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEN

   KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU............................................................... 137

   1- Gemi Yöneticisinin temerrüde düşmesi............................................................. 137

   a-Türk hukuku bakımından............................................................................... 138

   b- Anglo- Amerikan hukukunda temerrüdün şartları ve sonuçları..................... 139

   2- Gemi Yöneticisinin kötü ifası............................................................................ 139

   a- Genel olarak özen yükümlülüğü ................................................................... 140

   b- Standart Sözleşmelerde gemi yöneticisinin özen yükümlülüğünün

   kapsamı......................................................................................................... 140

   c- Gemi yöneticisinin özen yükümlülüğüne ilişkin yargı kararları..................... 141

   d- Özen yükümlülüğüne aykırı davranışın sonuçları......................................... 143

   aa- Türk hukukunda özen yükümlülüğüne aykırı davranışın

   sonuçları................................................................................................. 143

   bb- Anglo- amerikan hukukunda özen yükümlülüğüne aykırı

   davranışın sonuçları............................................................................... 144

   cc- Standart sözleşmelerdeki düzenleme....................................................... 144

   3- İfa İmkansızlığı ve Sonuçları............................................................................. 144

   a- Türk hukukunda ifa imkansızlığı................................................................... 144

   b- Anglo-amerikan hukukunda ifa imkansızlığının sonuçları............................ 145

   II- GEMİ YÖNETİCİSİ DONATANIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN

   HÜKÜMLER UYARINCA SORUMLU TUTULABİLİR Mİ?......................... 145

   §10- DONATANIN BORCA AYKIRI DAVRANIŞLARI VE

   SONUÇLARI.................................................................................................... 148

   I- DONATANIN TEMERRÜDE DÜŞMESİ......................................................... 148

   1- Türk Hukuku Bakımından................................................................................. 148

   2- Anglo-amerikan Hukuku Bakımından............................................................... 148

   3- Standart sözleşmelerdeki düzenleme.................................................................. 148

   II- DONATANIN KÖTÜ İFASI............................................................................... 150

   1- Türk hukuku Bakımından.................................................................................. 150

   2- Anglo-amerikan Bakımından............................................................................. 150

   3- Standart Sözleşmelerde Konunun Düzenlenmesi............................................... 150

   III- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEYER ALAN SORUMLULUĞA

   İLİŞKİN KLOZLAR............................................................................................. 151

   1- Mücbir Sebep (Force Majeure) Klozu............................................................. 151

   2- Gemi Yöneticilerinin Kendisinin ve Adamlarının Eylemlerinden

   Dolayı Donatana Karşı Olan Sorumluluğunun Sınırlandırılması...................... 153

   3- Donatanın Yönetici ve Adamlarını Borçtan Kurtarması..................................... 155

   4- Himalaya Klozu................................................................................................. 157

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

   §11- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ.......................... 161

   I- SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN SÜRENİN SONA ERMESİ............... 161

   II- SÖZLEŞMENİN ÖLÜM, EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ VE İFLAS

   SEBEBİYLE SONA ERMESİ............................................................................. 163

   1- Yönetici Bakımından......................................................................................... 163

   2- Donatan Bakımından......................................................................................... 163

   3- Standart Gemi Yönetimi Sözleşmesinde Konunun Düzenlenmesi..................... 164

   III- SÖZLEŞMENİN İMKANSIZLIK SEBEBİYLE SONA ERMESİ..................... 165

   1- Genel Olarak..................................................................................................... 165

   2- Standart Gemi Yönetimi Sözleşmesinde Konunun Düzenlenmesi..................... 166

   IV- SÖZLEŞMENİN FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ........................... 167

   1- Sürenin Sona Ermesi Sebebiyle Fesih Hakkının Kullanılması........................... 167

   2- Çekilmezlik Sebebiyle Fesih.............................................................................. 168

   a- Borca aykırı davranışınsözleşmeyi sürdürmeyi çekilmez hale

   gelmesi sebebiyle fesih hakkının kullanılması.............................................. 168

   b- İşlem temelinin çökmesi sebebiyle fesih hakkının kullanılması..................... 169

   SONUÇ....................................................................................................................... 171

   KAYNAKÇA............................................................................................................. 175

   EKLER....................................................................................................................... 181

   Stok Kodu
   :
   9789753683623
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   266
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2013
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat