Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Bilirkişi Raporları 1990 Prof. Dr. Oğuz İmregün

Bilirkişi Raporları 1990

Liste Fiyatı : 35,00
İndirimli Fiyat : 33,25
Kazancınız : 1,75
9753682182
363905
Bilirkişi Raporları 1990
Bilirkişi Raporları 1990
Filiz Kitabevi
33.25

 

İÇİNDEKİLER

1. Bankanın Çek hesabı açarken göstermesi gerekli özen.......................................... 7

2. Sipariş teyidinde opsiyon süresi.......................................................................... ' 1

3. Kooperatif genel kurulu'na çağrının süresinde yapılmamış olmasının sonucu..... 15

4. Hava Yolu ile taşımada taşıyıcının sorumu......................................................................

5. Akaryakıt fiyatlarında artışın sürekli taşıma sözleşmelerine etkisi....................... 23

6. Akdi rekabet yasağına aykırı hareket.................................................................. 27

7. Banka müdürünün "sürplas çeki müşteri hesabına matlup kaydetmesinin" Hizmet sebebi ile emniyeti suistimal" soncucu oluşturması 35

8. Teyitsiz akreditifte muhabir bankanın sorumu..................................................... 38

9. "Adi Ortaklık" ile "Kâra iştirakli Hizmet akdi" arasındaki Farklılık.................... 47

10. Yapı Kooperatifinde kat mülkiyeti rejimi kurulmadan, daireler bağımsız bölüm niteliği kazanmadan, üyelere tapu verilmesi 56

11. LTD. ŞT. Ortaklar kurulunun kararlarının hangi hallerde iptali kabil hangi hallerde hükümsüz olacağı 61

12. LTD. şirkette ortağın haklı sebeble şirketten çıkarılması................................... 68

13. Yönetim Kurulu üyelerinin emtia deposundaki stok noksanından sorumu........ 74

14. Bir bankanın mahkemece üzerine tedbir konulan çek'in ibrazında yapması gereken hususlar 81

15. Anonim Ortaklıkta genel müdürün özen gösterme ve sadakat borcu................. 85

16. Müflis Anonim şirkette ortağın sermaye arttınmından bakiye apel borcu.......... 90

17. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................... 94

18. Markada iltibas, haksız rekabet.......................................................................... 98

19. Kaydı ihtirazi konulmaksızın ana para ödemesi kabulünün sonuçlan.............. 101

20. Kolelktif ortağı ortaklıktan çıkması.................................................................. 104

21. Galata Köprüsü İç harcamaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesine rücu olanaklı mıdır 109

22. Çek'te kısmen ödeme....................................................................................... 117

23. Marka'ya tecavüz, Haksız rekabet................................................................... 120

24. Anonim ortaklıklarda kâr dağıtımı................................................................... 125

25. Anonim ortaklığın temsili................................................................................ 129

26. Banka Personelinin sorumu............................................................................ 134

27. Kooperatif Genel Kurul kararlarının iptali....................................................... 139

28. İtiraz edilmeyen faturanın kanıt niteliği............................................................ 146

29. Mevkute ismine tecavüz ve taklit yolu ile haksız rekabet................................. 152

30. İbranın taraflar arası ilişkiye etkisi................................................................... 156

31. Bayilik sözleşmesinin haksız feshi.................................................................. 160

32. Ürün kötüleme yolu ile haksız rekabet............................................................ 169

33. Kooperatif Genel kurul kararlarının iptali........................................................ 176

34. Karşılıksız çek................................................................................................. 180

35. Sözleşme değişikliklerinde Anonim ortaklıklarda ağırlaştırılmış toplantı ve

karar yetersayıları.................................................................................................. 185

36. Anonim Ortaklıkta Genel Kurul'un sermaye arttırımı kararının iptali............... 190

37. Kooperatiften ihraç kararının iptali................................................................... 194

38. Ticaret Unvanında iltibas................................................................................. 199

39. Vakfa hibe edilen Anonim Ortaklık pay senetlerinin satımı........................................... 204

40. Anonim Ortaklıklarda yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğü.................................. 206

41. Limited Şirkette Payın devri............................................................................ 212

42. Yurt dışına havale yapan bankanın yükümleri................................................. 218

43. Markaya tecavüz haksız rekabet...................................................................... 225

44. Munzam zarar (BK. m. 105).......................................................................... 2228

45. Kooperatiflerde gereksinim fazlası bağımsız bölümlerin satımı....................... 235

46. Tehlikeli atık içeren geminin takip ve kontrolü için yapılan giderler................ 240

47. Kooperatiften ihraç kararının iptali................................................................... 244

48. Tüccar yardımcıları "Ticari mümessil" "Ticari vekil" "Seyyar tüccar memuru" ayrım ölçüleri 248

49. Munzam zarar (BK. m. 105)............................................................................ 253

50. Banka Memurunun sorumu............................................................................. 260

51. A. Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarının iptali.............................................. 267

52. Müflis Şirketin apel alacağı............................................................................. 279

53. A. Ortaklıklarda genel kurul kararlarının iptali................................................ 284

54. Hileli iflâs suçunun koşullan................................................... :....................... 300

55. Dış satımcının, dışalımcıya teyitli akreditif açılacağı sözleşmede yer almasına rağmen böyle bir akreditif açılmadan mal göndermesi 306

56. Sahte hisse senedi satımı................................................................................. 321

57. Bankanın hatalı protesto çekmesi..................................................................... 326

58. A. Ortaklıklarda genel kurul kararlarının iptali................................................ 331

59. Bankanın hatalı protesto çekmesi..................................................................... 335

60. Kurucu senetleri temettü payı........................................................................... 340

61. Markaya tecavüz, haksız rekabet..................................................................... 346

62. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali......................................................... 352

63. Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararları................................................... 357

64. İstisna akdinde üstencinin hakları.................................................................... 365

65. Anonim Ortaklıklarda Genel kurulca ibranın kapsamı..................................... 374

66. Sigortacının ödediği hasarı rücuan talebi......................................................... 379

67. Unvanda iltibas................................................................................................ 382

68. Fikir ve San'at Eserine tecavüz........................................................................ 387

69. Karşılıksız çekte hâmil cirantanın önceki cirantalara rücuu................ ............ 391

70. Karşılıksız çekte rücu....................................................................................... 398

71. Mecduat hesabından vekil marifeti ile para çekme........................................... 403

72. Anonim Ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................ 407

73. Ltd. Ortaklıkta şirketten çıkma......................................................................... 413

74. Anonim ortaklıkta gnenel kurul kararlarının iptali....................................................... 419

75. Markaya tecavüz.............................................................................................. 424 

 
 • Açıklama
  •  

   İÇİNDEKİLER

   1. Bankanın Çek hesabı açarken göstermesi gerekli özen.......................................... 7

   2. Sipariş teyidinde opsiyon süresi.......................................................................... ' 1

   3. Kooperatif genel kurulu'na çağrının süresinde yapılmamış olmasının sonucu..... 15

   4. Hava Yolu ile taşımada taşıyıcının sorumu......................................................................

   5. Akaryakıt fiyatlarında artışın sürekli taşıma sözleşmelerine etkisi....................... 23

   6. Akdi rekabet yasağına aykırı hareket.................................................................. 27

   7. Banka müdürünün "sürplas çeki müşteri hesabına matlup kaydetmesinin" Hizmet sebebi ile emniyeti suistimal" soncucu oluşturması 35

   8. Teyitsiz akreditifte muhabir bankanın sorumu..................................................... 38

   9. "Adi Ortaklık" ile "Kâra iştirakli Hizmet akdi" arasındaki Farklılık.................... 47

   10. Yapı Kooperatifinde kat mülkiyeti rejimi kurulmadan, daireler bağımsız bölüm niteliği kazanmadan, üyelere tapu verilmesi 56

   11. LTD. ŞT. Ortaklar kurulunun kararlarının hangi hallerde iptali kabil hangi hallerde hükümsüz olacağı 61

   12. LTD. şirkette ortağın haklı sebeble şirketten çıkarılması................................... 68

   13. Yönetim Kurulu üyelerinin emtia deposundaki stok noksanından sorumu........ 74

   14. Bir bankanın mahkemece üzerine tedbir konulan çek'in ibrazında yapması gereken hususlar 81

   15. Anonim Ortaklıkta genel müdürün özen gösterme ve sadakat borcu................. 85

   16. Müflis Anonim şirkette ortağın sermaye arttınmından bakiye apel borcu.......... 90

   17. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................... 94

   18. Markada iltibas, haksız rekabet.......................................................................... 98

   19. Kaydı ihtirazi konulmaksızın ana para ödemesi kabulünün sonuçlan.............. 101

   20. Kolelktif ortağı ortaklıktan çıkması.................................................................. 104

   21. Galata Köprüsü İç harcamaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesine rücu olanaklı mıdır 109

   22. Çek'te kısmen ödeme....................................................................................... 117

   23. Marka'ya tecavüz, Haksız rekabet................................................................... 120

   24. Anonim ortaklıklarda kâr dağıtımı................................................................... 125

   25. Anonim ortaklığın temsili................................................................................ 129

   26. Banka Personelinin sorumu............................................................................ 134

   27. Kooperatif Genel Kurul kararlarının iptali....................................................... 139

   28. İtiraz edilmeyen faturanın kanıt niteliği............................................................ 146

   29. Mevkute ismine tecavüz ve taklit yolu ile haksız rekabet................................. 152

   30. İbranın taraflar arası ilişkiye etkisi................................................................... 156

   31. Bayilik sözleşmesinin haksız feshi.................................................................. 160

   32. Ürün kötüleme yolu ile haksız rekabet............................................................ 169

   33. Kooperatif Genel kurul kararlarının iptali........................................................ 176

   34. Karşılıksız çek................................................................................................. 180

   35. Sözleşme değişikliklerinde Anonim ortaklıklarda ağırlaştırılmış toplantı ve

   karar yetersayıları.................................................................................................. 185

   36. Anonim Ortaklıkta Genel Kurul'un sermaye arttırımı kararının iptali............... 190

   37. Kooperatiften ihraç kararının iptali................................................................... 194

   38. Ticaret Unvanında iltibas................................................................................. 199

   39. Vakfa hibe edilen Anonim Ortaklık pay senetlerinin satımı........................................... 204

   40. Anonim Ortaklıklarda yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğü.................................. 206

   41. Limited Şirkette Payın devri............................................................................ 212

   42. Yurt dışına havale yapan bankanın yükümleri................................................. 218

   43. Markaya tecavüz haksız rekabet...................................................................... 225

   44. Munzam zarar (BK. m. 105).......................................................................... 2228

   45. Kooperatiflerde gereksinim fazlası bağımsız bölümlerin satımı....................... 235

   46. Tehlikeli atık içeren geminin takip ve kontrolü için yapılan giderler................ 240

   47. Kooperatiften ihraç kararının iptali................................................................... 244

   48. Tüccar yardımcıları "Ticari mümessil" "Ticari vekil" "Seyyar tüccar memuru" ayrım ölçüleri 248

   49. Munzam zarar (BK. m. 105)............................................................................ 253

   50. Banka Memurunun sorumu............................................................................. 260

   51. A. Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarının iptali.............................................. 267

   52. Müflis Şirketin apel alacağı............................................................................. 279

   53. A. Ortaklıklarda genel kurul kararlarının iptali................................................ 284

   54. Hileli iflâs suçunun koşullan................................................... :....................... 300

   55. Dış satımcının, dışalımcıya teyitli akreditif açılacağı sözleşmede yer almasına rağmen böyle bir akreditif açılmadan mal göndermesi 306

   56. Sahte hisse senedi satımı................................................................................. 321

   57. Bankanın hatalı protesto çekmesi..................................................................... 326

   58. A. Ortaklıklarda genel kurul kararlarının iptali................................................ 331

   59. Bankanın hatalı protesto çekmesi..................................................................... 335

   60. Kurucu senetleri temettü payı........................................................................... 340

   61. Markaya tecavüz, haksız rekabet..................................................................... 346

   62. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali......................................................... 352

   63. Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararları................................................... 357

   64. İstisna akdinde üstencinin hakları.................................................................... 365

   65. Anonim Ortaklıklarda Genel kurulca ibranın kapsamı..................................... 374

   66. Sigortacının ödediği hasarı rücuan talebi......................................................... 379

   67. Unvanda iltibas................................................................................................ 382

   68. Fikir ve San'at Eserine tecavüz........................................................................ 387

   69. Karşılıksız çekte hâmil cirantanın önceki cirantalara rücuu................ ............ 391

   70. Karşılıksız çekte rücu....................................................................................... 398

   71. Mecduat hesabından vekil marifeti ile para çekme........................................... 403

   72. Anonim Ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................ 407

   73. Ltd. Ortaklıkta şirketten çıkma......................................................................... 413

   74. Anonim ortaklıkta gnenel kurul kararlarının iptali....................................................... 419

   75. Markaya tecavüz.............................................................................................. 424 

    
   Stok Kodu
   :
   9753682182
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   429
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2001
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat