Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Bilirkişi Raporları 1987 Prof. Dr. Oğuz İmregün

Bilirkişi Raporları 1987

Liste Fiyatı : 41,00
İndirimli Fiyat : 38,95
Kazancınız : 2,05
9751681879
363911
Bilirkişi Raporları 1987
Bilirkişi Raporları 1987
Filiz Kitabevi
38.95

 

 içindekiler

I. Kaptana navlun dışı verilen para kime aittir? ............................................. 7

II.Kooperatif Genel Kurulları kararlarının iptali koşulları.............................. 10

III.86/10011 sayılı Kararnameye göre "Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırını İndirim Belgesi" verme koşulları 15

IV.Ticaret Unvanına Tecavüz ................................................................... 19

V. Bayilik Sözleşmesinin ihlâli nedeni ile sözlşemenin feshi...................... 23

VI. İlk ihalenin feshinde, ikinci ihalenin geç yapılması halinde idarenin

müterafik kusuru........................................................................................ 30

VII.Ayıp'ın türü ve ihbarının süresinde yapılıp yapılmadığı ..................... 35

VIII.Mebiin ayıplı olmasının sonuçları ...................................................... 43

IX.Üyenin Kooperatiften çıkarma kararının iptali ...................................... 47

X.İki firma ürünü arasında iltibas olup olmadığı ...................................... 52

XI.İki marka arasında iltibas....................................................................... 57

XII.Üyenin mali yükümlerin yerine getirmeme iddiası ile kooperatiften çıkarılması 60

XIII.Taraflar arasındaki "ibra"nın ilişkiye etkisi......................................... 65

XIV. İlânen üçüncü kişinin fiilini taahhüdün sonucu .................................. 69

XV."Gereksiz yere incitici" beyanla haksız rekabet .................................. 74

XVI. İki marka arasında iltibas.................................................................... 77

XVII. Anonim Ortaklıkta yönetim kurulunun toplantı yetersayısı oluşmadan genel kurulu toplantıya çağırması ve bu genel kurulda alınan kararların iptali gerekip gerekmiyeceği.......................................................................... 82

XVIII. Âdi ortaklığın tasfiyesi .................................................................. 90

XIX. İki marka arasında iltibas.................................................................. 101

XX.Kooperatif üyeliğinden çıkarılma ve adçekme kararlarının iptali....... 107

XXI. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali ve şirketin fesih ve tasfiyesini talep 111

XXII. Kooperatif üyesinin ihracı kararının iptali ..................................... 118

XXIII.Limited ortaklığın feshini talep ..................................................... 123

XXIV. Anonim ortaklıkta, ertelenen genel kurul toplantısına yeni gündem maddesi eklenmesi, özel denetçi raporu alınmadan "ibra" kararı verilmesi ...................................................................................................... 126

XXV.Karşılıklı edimleri içeren bir akitte her iki tarafın da edimlerini yerine getirmemesi 131

 

XXVI.İki markada iltibas.......................................................................... 136

XXVII.Fikir ve San'at Eserleri Yasasına aykırılık ve haksız rekabet ......... 141

XXVIII. Kooperatif üyesinin çıkarılma kararının iptali ................................ 147

XXIX. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin sorumu .................. 152

XXX.Marka ve unvan arasında iltibas ........................................................................... 166

XXXI.Banka kredi sözleşmelerine verilen müteselsil kefaletin kapsamı ... 171

XXXII.Kooperatife Kayyum atanması koşulları ........................................ 177

XXXIII. Ayıp ihbarı süresi ve koşulları ....................................................... 187

XXXIV. İki tarafa borç yükleyen akitlerde temerrüt ve cezaî şart ................. 195

XXXV. Sözleşme gereği bayie demirbaş listesi ile teslim edilen demirbaşların iadesi talebi 201

XXXVI. Konkordato prosedüründe iflâstaki gibi ""kapanma" veya ""kaldırılma" söz konusu olur mu? 204

XXXVII.Sözleşmeden cayma koşulları.................................................... 206

XXXVIII.Marka ile unvan arasında iltibas............................................... 210

XXXIX. Âdi Ortaklığın fesih ve tasfiyesi, ortaklık markasının kime ait olacağı .. 215

XL. Çevirmen'in "işleme" hakkı....................................................................... 219

XL1. Yavru anonim şirketin ana anonim şirkette pay sahibi olması ................ 223

XLII. Unvanlar arasında iltibas ....................................................................... 228

XLIII. Bir banka müşterisinin bankaya verdiği çekin bir başka müşteri

hesabına kayıt edilmesi ............................................................................. 230

XLIV. Karşılığı olmayan bir çekin, bankaca karşılanıp ödenmesinin, hesab

sahibine kredi işlemi sayılıp sayılamıyacağı............................................... 239

XLV. Mebideki ayıbın onarılması, alacaklının mebii almadaki "alacaklı

lcmcrrüdü"nün sonuçları ........................................................................... 246

XLVI. Kooperatif üyeliğinin kısmen devri ............................................... 251

XLVII. Alt taşıyıcının sorumu................................................................... 258

XLVIII. Yabancıların, özelde yabancı sigorta şirketlerin Türkiye'de faaliyette

bulunma koşulları ..................................................................................... 262

XLIX. "Kartel" sözleşmeleri ve haksız rekabet koşulları..................................... 267

L. Telif ve "işleme" haklarının kapsamı ....................................................... 272

LI. Telif hakkının kapsamı............................................................................. 275

LII. Sözleşmenin haklı olarak feshi koşulları.................................................. 280

LI11. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali koşullan ...................... 287

LIV. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarını iptali koşulları ........................ 293

LV. Limited şirketin fesih ve tasfiyesi koşulları................................................ 299

LVI. Marka iptali ve haksız rekabet ................................................................. 302

 
 • Açıklama
  •  

    içindekiler

   I. Kaptana navlun dışı verilen para kime aittir? ............................................. 7

   II.Kooperatif Genel Kurulları kararlarının iptali koşulları.............................. 10

   III.86/10011 sayılı Kararnameye göre "Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırını İndirim Belgesi" verme koşulları 15

   IV.Ticaret Unvanına Tecavüz ................................................................... 19

   V. Bayilik Sözleşmesinin ihlâli nedeni ile sözlşemenin feshi...................... 23

   VI. İlk ihalenin feshinde, ikinci ihalenin geç yapılması halinde idarenin

   müterafik kusuru........................................................................................ 30

   VII.Ayıp'ın türü ve ihbarının süresinde yapılıp yapılmadığı ..................... 35

   VIII.Mebiin ayıplı olmasının sonuçları ...................................................... 43

   IX.Üyenin Kooperatiften çıkarma kararının iptali ...................................... 47

   X.İki firma ürünü arasında iltibas olup olmadığı ...................................... 52

   XI.İki marka arasında iltibas....................................................................... 57

   XII.Üyenin mali yükümlerin yerine getirmeme iddiası ile kooperatiften çıkarılması 60

   XIII.Taraflar arasındaki "ibra"nın ilişkiye etkisi......................................... 65

   XIV. İlânen üçüncü kişinin fiilini taahhüdün sonucu .................................. 69

   XV."Gereksiz yere incitici" beyanla haksız rekabet .................................. 74

   XVI. İki marka arasında iltibas.................................................................... 77

   XVII. Anonim Ortaklıkta yönetim kurulunun toplantı yetersayısı oluşmadan genel kurulu toplantıya çağırması ve bu genel kurulda alınan kararların iptali gerekip gerekmiyeceği.......................................................................... 82

   XVIII. Âdi ortaklığın tasfiyesi .................................................................. 90

   XIX. İki marka arasında iltibas.................................................................. 101

   XX.Kooperatif üyeliğinden çıkarılma ve adçekme kararlarının iptali....... 107

   XXI. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali ve şirketin fesih ve tasfiyesini talep 111

   XXII. Kooperatif üyesinin ihracı kararının iptali ..................................... 118

   XXIII.Limited ortaklığın feshini talep ..................................................... 123

   XXIV. Anonim ortaklıkta, ertelenen genel kurul toplantısına yeni gündem maddesi eklenmesi, özel denetçi raporu alınmadan "ibra" kararı verilmesi ...................................................................................................... 126

   XXV.Karşılıklı edimleri içeren bir akitte her iki tarafın da edimlerini yerine getirmemesi 131

    

   XXVI.İki markada iltibas.......................................................................... 136

   XXVII.Fikir ve San'at Eserleri Yasasına aykırılık ve haksız rekabet ......... 141

   XXVIII. Kooperatif üyesinin çıkarılma kararının iptali ................................ 147

   XXIX. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin sorumu .................. 152

   XXX.Marka ve unvan arasında iltibas ........................................................................... 166

   XXXI.Banka kredi sözleşmelerine verilen müteselsil kefaletin kapsamı ... 171

   XXXII.Kooperatife Kayyum atanması koşulları ........................................ 177

   XXXIII. Ayıp ihbarı süresi ve koşulları ....................................................... 187

   XXXIV. İki tarafa borç yükleyen akitlerde temerrüt ve cezaî şart ................. 195

   XXXV. Sözleşme gereği bayie demirbaş listesi ile teslim edilen demirbaşların iadesi talebi 201

   XXXVI. Konkordato prosedüründe iflâstaki gibi ""kapanma" veya ""kaldırılma" söz konusu olur mu? 204

   XXXVII.Sözleşmeden cayma koşulları.................................................... 206

   XXXVIII.Marka ile unvan arasında iltibas............................................... 210

   XXXIX. Âdi Ortaklığın fesih ve tasfiyesi, ortaklık markasının kime ait olacağı .. 215

   XL. Çevirmen'in "işleme" hakkı....................................................................... 219

   XL1. Yavru anonim şirketin ana anonim şirkette pay sahibi olması ................ 223

   XLII. Unvanlar arasında iltibas ....................................................................... 228

   XLIII. Bir banka müşterisinin bankaya verdiği çekin bir başka müşteri

   hesabına kayıt edilmesi ............................................................................. 230

   XLIV. Karşılığı olmayan bir çekin, bankaca karşılanıp ödenmesinin, hesab

   sahibine kredi işlemi sayılıp sayılamıyacağı............................................... 239

   XLV. Mebideki ayıbın onarılması, alacaklının mebii almadaki "alacaklı

   lcmcrrüdü"nün sonuçları ........................................................................... 246

   XLVI. Kooperatif üyeliğinin kısmen devri ............................................... 251

   XLVII. Alt taşıyıcının sorumu................................................................... 258

   XLVIII. Yabancıların, özelde yabancı sigorta şirketlerin Türkiye'de faaliyette

   bulunma koşulları ..................................................................................... 262

   XLIX. "Kartel" sözleşmeleri ve haksız rekabet koşulları..................................... 267

   L. Telif ve "işleme" haklarının kapsamı ....................................................... 272

   LI. Telif hakkının kapsamı............................................................................. 275

   LII. Sözleşmenin haklı olarak feshi koşulları.................................................. 280

   LI11. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali koşullan ...................... 287

   LIV. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarını iptali koşulları ........................ 293

   LV. Limited şirketin fesih ve tasfiyesi koşulları................................................ 299

   LVI. Marka iptali ve haksız rekabet ................................................................. 302

    
   Stok Kodu
   :
   9751681879
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   388
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   1999
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat