Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Bilirkişi Raporları 1993 Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN

Bilirkişi Raporları 1993

Liste Fiyatı : 55,00
İndirimli Fiyat : 52,25
Kazancınız : 2,75
Taksitli fiyat : 1 x 52,25
9753682247
363902
Bilirkişi Raporları 1993
Bilirkişi Raporları 1993
Filiz Kitabevi
52.25

 

İÇİNDEKİLER

1. "Gözetim" firmalarının verdikleri raporlardan sorumu.......................................... 1

2. Kredi sözleşmelerinde kredi sınırının gösterilmemesi........................................... 7

3. Kooperatiflere sonradan üye olacakların ödiyecekleri değer farkı......................... 9

4. Çalınmış kredi kartının kullanılmasında tarafların kusuru................................... 12

5. Kooperatifin feshi ve tasfiyesi prosedürü............................................................ 17

6. Poliçenin bedelsizliği definin kişiselliği.............................................................. 19

7. Akreditif bedelinin temliki.................................................................................. 25

8. Mebide ayıp nedeni ile semenin tenzili................................................................ 37

9. Kooperatif üyeliğinden çıkarılma kararının iptali................................................. 42

10. Kooperatif üyeliğinden çıkarılma kararının iptali............................................... 47

11. Kooperatif üyeliğinden çıkarılma karanı.iptali................................................... 51

12. Gemi acentalık hizmetlerinden doğan alacak...................................................... 53

13. Kooperatifler genel kurullarının Bakanlık komiseri olmaksızın toplanması koşulları 58

14. Akreditif işlemlerinde bankaların sorumları...................................................... 62

15. Kooperatif genel kurul kararlarına karşı iptal davası açılması............................ 70

16. Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyelerine temettü payı verilmesi hakkındaki genel kurul kararından rücu edilip edilemiyeceği 74

17. Nakliyecinin, nakliye sırasında emtiaya oluşan hasardan sorumu...................... 78

18. Sözleşmenin feshi ile cezaî şart talebi................................................................ 83

19. İşletme adında iltibas yolu ile haksız rekabet..................................................... 85

20. "Zimmet" suçunu işlediği iddiası ile kooperatif üyeliğinden ihraç..................... 90

21. Yönetim kuruluna "yedek" üye de seçimi yolunda esas sözleşmeye hüküm konulmasına. Bakanlık olumsuz yanıt verebilir mi? 93

22. Anonim ortaklık genel kurul toplantısının L 10 azınlığın yetki alarak karar Temyiz aşamasında iken toplantıya çağırmasının iptal sefeebi oluşturup oluşturmıyacağı....................................................................................... 96

23. Anonim ortaklıkta, sermaye artırımı kararının iptali........................................ 104

24. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 111

25. Anonim ortaklıkta. 1/10 azınlığın genel kurulda, yöneticiler aleyhinde sorum davası açılmasını taleb etmesinin sonuçları 116

26. Acentanın haklan............................................................................................. 120

27. Bir LPG şirketinin, kendisine ait iki markayı birlikte tüp üzerine vaz'ı

olanaklı mıdır?...................................................................................................... 122

28. Bonoda yetkisiz temsilci olarak keşideci sıfatıyla imza atan kişinin bonodan sorumu 126

29. Fatura ve irsaliyeye dayanılarak yapılan alacak iddiası.................................... 129

30. Yönetim kurulu üyelerinin ortaklık kârından "temettü'' payı............................ 133

31. Bono"da bedelsizlik defi................................................................................. 140

32. Anonim Ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................ 146

33. Genel Distribütörlük sözleşmesinin haksız feshi............................................. 151

34. İhtira beratına tecavüz yolu ile haksız rekabet.................................................. 157

35. Kooperatifte üyenin çıkarılma kararına karşı iptal davası................................. 164

36. Kooperatifte gereksinim fazlası dükkânların satılması..................................... 167

37.Kambiyo senedini tahsile alan bankanın kusuru ile, bedelin tahsil edilememesi ...170

38. Limited Ortaklıkta ortağın kâr payı.................................................................. 174

39. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 178

40. Akreditif işlemlerinde bankaların sorumu....................................................... 184

41. Kambiyo senetlerinde yetkisiz temsilcinin sorumu.......................................... 188

42. Mebide ayıp.................................................................................................... 196

43. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyesinin kazanç payı................................. 207

44. "Terör" riskinin sigorta poliçesindeki "Ali Risk" klozu içinde olup olmadığı.. 211

45. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu............................. 216

46.Banka ile yapılan tasfiye protokolünden sonra, borca faiz yürütülüp yürütülmiyeceği 224

47. İnşaat sözleşmesinin devri sırasında kararlaştırılan komisyon......................... 233

48. Sınaî model ve ambalajda iltibas...................................................................... 242

49.Sigortalıdan aldığı hâmile çeki, poliçe bedeli olarak Sigorta şirketine ciro

eden acentanın cirodan dolayı çekin ödenmemesinden sorumlu olup olmıyacağı 244

50. Ariyet alınan emtiada, iade halinde, kullanım süresinin getirdiği değer kaybı.. 248

51. Kooperatif üyesinin çıkarılması kararının hüküm ifade ettiği an...................... 253

52.Genel kurul kararlarının yönetim kurulunca iptali davasında davalının temsili ....255

53.Sigortalıdan aldığı hâmile çeki, şirkete ciro eden acentanın çekin ödenmemesinden sorumu 258

54. Anonim ortaklıklarda sermaye artırımında apel ödemelerinin fiktif olmasının sonucu 261

55. İstifa eden kooperatif üyesine ödediklerinin iadesi.......................................... 271

56. Kooperatif üyeliğinin devrinin sonuçları.......................................................... 274

57. "TSE" markasının izinsiz kullanımı................................................................. 277

58. TTK. m. 334 ve 335 deki iznin anlam ve kapsamı........................................... 280

59. Sözleşmenin haklı sebeblerle feshi.................................................................. 285

60. Yazılı şekilde yapılmamış işliyen hesaba geçen alacakların kanıtlanması........ 289

61. Ayıp sebebi ile semenin tenzili........................................................................ 296

62. Sınaî modelde iltibas....................................................................................... 302

63. Süre bitimi nedeni ile "işletme hakkı" sözleşmesinin feshi.............................. 308

64.Kooperatif genel kurul kararlarının iptali......................................................... 312 

 
 • Açıklama
  •  

   İÇİNDEKİLER

   1. "Gözetim" firmalarının verdikleri raporlardan sorumu.......................................... 1

   2. Kredi sözleşmelerinde kredi sınırının gösterilmemesi........................................... 7

   3. Kooperatiflere sonradan üye olacakların ödiyecekleri değer farkı......................... 9

   4. Çalınmış kredi kartının kullanılmasında tarafların kusuru................................... 12

   5. Kooperatifin feshi ve tasfiyesi prosedürü............................................................ 17

   6. Poliçenin bedelsizliği definin kişiselliği.............................................................. 19

   7. Akreditif bedelinin temliki.................................................................................. 25

   8. Mebide ayıp nedeni ile semenin tenzili................................................................ 37

   9. Kooperatif üyeliğinden çıkarılma kararının iptali................................................. 42

   10. Kooperatif üyeliğinden çıkarılma kararının iptali............................................... 47

   11. Kooperatif üyeliğinden çıkarılma karanı.iptali................................................... 51

   12. Gemi acentalık hizmetlerinden doğan alacak...................................................... 53

   13. Kooperatifler genel kurullarının Bakanlık komiseri olmaksızın toplanması koşulları 58

   14. Akreditif işlemlerinde bankaların sorumları...................................................... 62

   15. Kooperatif genel kurul kararlarına karşı iptal davası açılması............................ 70

   16. Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyelerine temettü payı verilmesi hakkındaki genel kurul kararından rücu edilip edilemiyeceği 74

   17. Nakliyecinin, nakliye sırasında emtiaya oluşan hasardan sorumu...................... 78

   18. Sözleşmenin feshi ile cezaî şart talebi................................................................ 83

   19. İşletme adında iltibas yolu ile haksız rekabet..................................................... 85

   20. "Zimmet" suçunu işlediği iddiası ile kooperatif üyeliğinden ihraç..................... 90

   21. Yönetim kuruluna "yedek" üye de seçimi yolunda esas sözleşmeye hüküm konulmasına. Bakanlık olumsuz yanıt verebilir mi? 93

   22. Anonim ortaklık genel kurul toplantısının L 10 azınlığın yetki alarak karar Temyiz aşamasında iken toplantıya çağırmasının iptal sefeebi oluşturup oluşturmıyacağı....................................................................................... 96

   23. Anonim ortaklıkta, sermaye artırımı kararının iptali........................................ 104

   24. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 111

   25. Anonim ortaklıkta. 1/10 azınlığın genel kurulda, yöneticiler aleyhinde sorum davası açılmasını taleb etmesinin sonuçları 116

   26. Acentanın haklan............................................................................................. 120

   27. Bir LPG şirketinin, kendisine ait iki markayı birlikte tüp üzerine vaz'ı

   olanaklı mıdır?...................................................................................................... 122

   28. Bonoda yetkisiz temsilci olarak keşideci sıfatıyla imza atan kişinin bonodan sorumu 126

   29. Fatura ve irsaliyeye dayanılarak yapılan alacak iddiası.................................... 129

   30. Yönetim kurulu üyelerinin ortaklık kârından "temettü'' payı............................ 133

   31. Bono"da bedelsizlik defi................................................................................. 140

   32. Anonim Ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................ 146

   33. Genel Distribütörlük sözleşmesinin haksız feshi............................................. 151

   34. İhtira beratına tecavüz yolu ile haksız rekabet.................................................. 157

   35. Kooperatifte üyenin çıkarılma kararına karşı iptal davası................................. 164

   36. Kooperatifte gereksinim fazlası dükkânların satılması..................................... 167

   37.Kambiyo senedini tahsile alan bankanın kusuru ile, bedelin tahsil edilememesi ...170

   38. Limited Ortaklıkta ortağın kâr payı.................................................................. 174

   39. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 178

   40. Akreditif işlemlerinde bankaların sorumu....................................................... 184

   41. Kambiyo senetlerinde yetkisiz temsilcinin sorumu.......................................... 188

   42. Mebide ayıp.................................................................................................... 196

   43. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyesinin kazanç payı................................. 207

   44. "Terör" riskinin sigorta poliçesindeki "Ali Risk" klozu içinde olup olmadığı.. 211

   45. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu............................. 216

   46.Banka ile yapılan tasfiye protokolünden sonra, borca faiz yürütülüp yürütülmiyeceği 224

   47. İnşaat sözleşmesinin devri sırasında kararlaştırılan komisyon......................... 233

   48. Sınaî model ve ambalajda iltibas...................................................................... 242

   49.Sigortalıdan aldığı hâmile çeki, poliçe bedeli olarak Sigorta şirketine ciro

   eden acentanın cirodan dolayı çekin ödenmemesinden sorumlu olup olmıyacağı 244

   50. Ariyet alınan emtiada, iade halinde, kullanım süresinin getirdiği değer kaybı.. 248

   51. Kooperatif üyesinin çıkarılması kararının hüküm ifade ettiği an...................... 253

   52.Genel kurul kararlarının yönetim kurulunca iptali davasında davalının temsili ....255

   53.Sigortalıdan aldığı hâmile çeki, şirkete ciro eden acentanın çekin ödenmemesinden sorumu 258

   54. Anonim ortaklıklarda sermaye artırımında apel ödemelerinin fiktif olmasının sonucu 261

   55. İstifa eden kooperatif üyesine ödediklerinin iadesi.......................................... 271

   56. Kooperatif üyeliğinin devrinin sonuçları.......................................................... 274

   57. "TSE" markasının izinsiz kullanımı................................................................. 277

   58. TTK. m. 334 ve 335 deki iznin anlam ve kapsamı........................................... 280

   59. Sözleşmenin haklı sebeblerle feshi.................................................................. 285

   60. Yazılı şekilde yapılmamış işliyen hesaba geçen alacakların kanıtlanması........ 289

   61. Ayıp sebebi ile semenin tenzili........................................................................ 296

   62. Sınaî modelde iltibas....................................................................................... 302

   63. Süre bitimi nedeni ile "işletme hakkı" sözleşmesinin feshi.............................. 308

   64.Kooperatif genel kurul kararlarının iptali......................................................... 312 

    
   Stok Kodu
   :
   9753682247
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   317
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2001
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   52,25   
   52,25   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat