Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Bilirkişi Raporları 1991 Prof. Dr. Oğuz İmregün

Bilirkişi Raporları 1991

Liste Fiyatı : 41,00
İndirimli Fiyat : 38,95
Kazancınız : 2,05
9753682042
363906
Bilirkişi Raporları 1991
Bilirkişi Raporları 1991
Filiz Kitabevi
38.95

 

 

içindekiler

1. Üyenin, aynı zamanda üstencisi olduğu kooperatiften çıkarılması............................. 1

2. İdarenin, akdi haksız olarak fesih ve teminat mektuplarını nakde çevirmesi halinde, temerrüdün oluşması ve üstencinin temerrüt faizi ve munzam zarar talebleri.................................................................................................... 5

3.Döviz tasarruf mevduatının TL ye çevrilmesi......................................................... 14

4.Sigorta ve Reasürans Aracılarına ödenecek teşvik primi......................................... 21

5.Hatalı bilet kesen Havayolları acentasmın yolcuya karşı maddi ve manevi tazminat yükümü 27

6.Ortaklıklarda genel kurulun usulüne aykırı toplantıya daveti nedeni ile genel kurul toplantısının iptali davası 35

7.Haklı nedenle limited şirketin feshi.......................................................................... 45

8. Üyenin kooperatiften çıkarılmasınnı iyiniyet kurallarına aykırılık nedeni ile iptali 48

9. Gündemde olmadığı halde, anonim ortaklıkta genel kurulda, yönetim kurulu üyesinin azli, azil oylamasında azli istenen üye ve yakınlarının oy hakkı olup olmadığı........................................................................................ 52

10.Üyenin kooperatiften çıkarılması koşulları............................................................. 57

11. Kooperatif üyeliğinin tesbiti................................................................................... 61

12.Üyenin kooperatiften çıkarılması koşulları............................................................. 66

13. Anonim ortaklıklarda sermaye artırımı kararının butlanı, ortağın haklı nedenle şirketten çıkmayı talep edip edemeyeceği 69

14.Limited şirkette haklı sebeplerle müdürün azli....................................................... 75

15. Adi ortaklığı feshi.................................................................................................. 84

16. Yayın yolu ile haksız rekabet................................................................................. 90

17.Marka iltibası ve haksız rekabet............................................................................. 95

18.Mevkute imtiyazının devri................................................................................... 101

19.Kollektif şirketlerde haklı nedenle ortağın ihracı.................................................. 107

20.Alacaklı faturalarının tecdid edilmesi halinde, eski faturalara dayanılarak iflâs

yolu ile takib yapılıp yapılamıyacağı.......................................................................... 110

21.Anonim ortaklıklarda nama yazılı payların devri................................................. 116

22.Teyidli akreditiflerde, teyit bankasının sorumu, ibraz edilen belgelerde sahtelik iddiası, sonuçları 121

23. Azınlığın, anonim ortaklıklarda genel kurulu toplantıya çağırması koşullan..... 130

24.Pay sahibinin, anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptalini talep etme koşulları Ü 134

25.Anonim ortaklıkta, mirasbırakamn paylarının mirasçılara intikali..................... 142

26.Banka teminat mektubunun, sahte kopyasına bankanın teyid vermesi.............. 146

27.Hava yolu ile yapılan taşımacılıkta, nakliyecinin sorumu.................................. 151

28. "Repo" işlemlerinde bankanın sorumu.............................................................. 157

29.Anonim ortaklıkta pay sahipliğinin saptanması................................................. 167

30.BK. m. 105 uyarınca munzam zararın hesaplanması......................................... 186

31. Taşınanın tam ziyaı nedeni ile, sigortacının taşıyana yaptığı ödemeden dolayı, taşıyana rücu koşulları 192

32.Kıymetli evrakın sigortalanmasında, rizikonun ve sigortacının ödeme yükümünün doğumu 198

33.Kooperatiflerde iki murakabın yekdiğerine zıt rapor vermesi............................ 205

34.Üyelikten çıkarılması kesinleşmiş üyenin açtığı genel kurul iptali davası......... 213

35.Kollektif ortaklığın haklı sebeplerle feshi.......................................................... 219

36.İki dergi arasında haksız rekabet ve iltibas........................................................ 224

37.Anonim ortaklıkta ortaklar aynî sermayelerinin şirkete intikali anı................... 229

38. Tasarruf mevduatı hesabı açılma ve işleyişinde banka yetkililerinin ihmal ve kasıtlarından bankanın sorumu 238

39. İki marka arasında iltibas, markaların farklı ürünlerde kullanılması.................. 245

40. Dergilerde iltibas.............................................................................................. 250

41. Azınlığın genel kurul toplantısının TTK. m. 377 uyarınca ertelenmesi talebi, talepte bulunan azınlığın, ortaklıkta yönetim kurulu üyesi olmasının sonuçları....254

42.Kooperatiften üyenin çıkarılması...................................................................... 259

43.Bir anonim ortaklığın diğer bir anonim ortaklığa katılması............................... 264

44.Sözleşmenin haksız feshi nedeni ile mahrum kalınan kâr talebi........................ 273

45.Marka taklidi.................................................................................................... 277

46.Finansal Kiralama sözleşmesinin haklı nedenlerle feshinin sonuçları............... 279

47.Anonim ortaklıklarda, pay sahipliği sıfatının iktisabı, payın pay senedi ile birleştiği an 283

48.Anonim ortaklıklarda sermaye artırımı kararında, pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması, bu kararın iptali koşulları 289

49.Tescil edilmiş bir markanın terkini.................................................................... 294

50.Teminat mektubunun hükümsüz kalması.......................................................... 298

51.Usulünü uygun toplantıya çağrılmamış genel kurul kararlarının iptali.............. 302

52.Kollektif şirketin infisahı.................................................................................. 308

53.Bir eserde, telif hakkı veya yayın hakkı devrinin farklılıkları............................ 316

54.Bankaların, yetkililerinin ihmal veya kasıtlarından sorumlulukları.................... 316

 

 
 • Açıklama
  •  

    

   içindekiler

   1. Üyenin, aynı zamanda üstencisi olduğu kooperatiften çıkarılması............................. 1

   2. İdarenin, akdi haksız olarak fesih ve teminat mektuplarını nakde çevirmesi halinde, temerrüdün oluşması ve üstencinin temerrüt faizi ve munzam zarar talebleri.................................................................................................... 5

   3.Döviz tasarruf mevduatının TL ye çevrilmesi......................................................... 14

   4.Sigorta ve Reasürans Aracılarına ödenecek teşvik primi......................................... 21

   5.Hatalı bilet kesen Havayolları acentasmın yolcuya karşı maddi ve manevi tazminat yükümü 27

   6.Ortaklıklarda genel kurulun usulüne aykırı toplantıya daveti nedeni ile genel kurul toplantısının iptali davası 35

   7.Haklı nedenle limited şirketin feshi.......................................................................... 45

   8. Üyenin kooperatiften çıkarılmasınnı iyiniyet kurallarına aykırılık nedeni ile iptali 48

   9. Gündemde olmadığı halde, anonim ortaklıkta genel kurulda, yönetim kurulu üyesinin azli, azil oylamasında azli istenen üye ve yakınlarının oy hakkı olup olmadığı........................................................................................ 52

   10.Üyenin kooperatiften çıkarılması koşulları............................................................. 57

   11. Kooperatif üyeliğinin tesbiti................................................................................... 61

   12.Üyenin kooperatiften çıkarılması koşulları............................................................. 66

   13. Anonim ortaklıklarda sermaye artırımı kararının butlanı, ortağın haklı nedenle şirketten çıkmayı talep edip edemeyeceği 69

   14.Limited şirkette haklı sebeplerle müdürün azli....................................................... 75

   15. Adi ortaklığı feshi.................................................................................................. 84

   16. Yayın yolu ile haksız rekabet................................................................................. 90

   17.Marka iltibası ve haksız rekabet............................................................................. 95

   18.Mevkute imtiyazının devri................................................................................... 101

   19.Kollektif şirketlerde haklı nedenle ortağın ihracı.................................................. 107

   20.Alacaklı faturalarının tecdid edilmesi halinde, eski faturalara dayanılarak iflâs

   yolu ile takib yapılıp yapılamıyacağı.......................................................................... 110

   21.Anonim ortaklıklarda nama yazılı payların devri................................................. 116

   22.Teyidli akreditiflerde, teyit bankasının sorumu, ibraz edilen belgelerde sahtelik iddiası, sonuçları 121

   23. Azınlığın, anonim ortaklıklarda genel kurulu toplantıya çağırması koşullan..... 130

   24.Pay sahibinin, anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptalini talep etme koşulları Ü 134

   25.Anonim ortaklıkta, mirasbırakamn paylarının mirasçılara intikali..................... 142

   26.Banka teminat mektubunun, sahte kopyasına bankanın teyid vermesi.............. 146

   27.Hava yolu ile yapılan taşımacılıkta, nakliyecinin sorumu.................................. 151

   28. "Repo" işlemlerinde bankanın sorumu.............................................................. 157

   29.Anonim ortaklıkta pay sahipliğinin saptanması................................................. 167

   30.BK. m. 105 uyarınca munzam zararın hesaplanması......................................... 186

   31. Taşınanın tam ziyaı nedeni ile, sigortacının taşıyana yaptığı ödemeden dolayı, taşıyana rücu koşulları 192

   32.Kıymetli evrakın sigortalanmasında, rizikonun ve sigortacının ödeme yükümünün doğumu 198

   33.Kooperatiflerde iki murakabın yekdiğerine zıt rapor vermesi............................ 205

   34.Üyelikten çıkarılması kesinleşmiş üyenin açtığı genel kurul iptali davası......... 213

   35.Kollektif ortaklığın haklı sebeplerle feshi.......................................................... 219

   36.İki dergi arasında haksız rekabet ve iltibas........................................................ 224

   37.Anonim ortaklıkta ortaklar aynî sermayelerinin şirkete intikali anı................... 229

   38. Tasarruf mevduatı hesabı açılma ve işleyişinde banka yetkililerinin ihmal ve kasıtlarından bankanın sorumu 238

   39. İki marka arasında iltibas, markaların farklı ürünlerde kullanılması.................. 245

   40. Dergilerde iltibas.............................................................................................. 250

   41. Azınlığın genel kurul toplantısının TTK. m. 377 uyarınca ertelenmesi talebi, talepte bulunan azınlığın, ortaklıkta yönetim kurulu üyesi olmasının sonuçları....254

   42.Kooperatiften üyenin çıkarılması...................................................................... 259

   43.Bir anonim ortaklığın diğer bir anonim ortaklığa katılması............................... 264

   44.Sözleşmenin haksız feshi nedeni ile mahrum kalınan kâr talebi........................ 273

   45.Marka taklidi.................................................................................................... 277

   46.Finansal Kiralama sözleşmesinin haklı nedenlerle feshinin sonuçları............... 279

   47.Anonim ortaklıklarda, pay sahipliği sıfatının iktisabı, payın pay senedi ile birleştiği an 283

   48.Anonim ortaklıklarda sermaye artırımı kararında, pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması, bu kararın iptali koşulları 289

   49.Tescil edilmiş bir markanın terkini.................................................................... 294

   50.Teminat mektubunun hükümsüz kalması.......................................................... 298

   51.Usulünü uygun toplantıya çağrılmamış genel kurul kararlarının iptali.............. 302

   52.Kollektif şirketin infisahı.................................................................................. 308

   53.Bir eserde, telif hakkı veya yayın hakkı devrinin farklılıkları............................ 316

   54.Bankaların, yetkililerinin ihmal veya kasıtlarından sorumlulukları.................... 316

    

    
   Stok Kodu
   :
   9753682042
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   327
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2000
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat