Sepetim (0) Toplam: 0,00
Uygulamalı Miras Hukuku
Uygulamalı Miras Hukuku
Filiz Kitabevi
15.00
<div>İçindekiler ......................................................................................................... 7</div> <div>Kısaltmalar ......................................................................................................11</div> <div>Genel Bibliyografya ........................................................................................13</div> <div>I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu ..................................................... 15</div> <div>II.Miras Hukukunun Temel Kavramları...................................................... 16</div> <div>1.Mirasbırakan....................................................................................... 16</div> <div>2.Miras veya Tereke .............................................................................. 17</div> <div>3.Mirasçı................................................................................................ 19</div> <div>4.Ölüme Bağlı Tasarruf ......................................................................... 20</div> <div>5.Külli halefiyet ..................................................................................... 20</div> <div>a.Miras Ortaklığı/ Ortakların Elbirliği ile Hak Sahipliği ................... 22</div> <div>b.Kişisel ve Müteselsil Borçluluk...................................................... 24</div> <div>III.Miras Hukuku Mevzuatı.......................................................................... 25</div> <div>IV.Yasal Mirasçılar ...................................................................................... 27</div> <div>1.Genel Olarak ....................................................................................... 27</div> <div>2.Yasal Mirasçılar Kimlerdir? ............................................................... 28</div> <div>a.Kan Hısımları ve Zümre Sistemi .................................................... 28</div> <div>aa. Kan hısımı kavramı ................................................................... 28</div> <div>bb. Kan hısımlarının mirasçılığının belirlenmesinde zümre sistemi 29</div> <div>cc. Zümre Sistemine Hâkim İlkeler ................................................. 32</div> <div>b.Evlâtlık ve altsoyu.......................................................................... 40</div> <div>c.Sağ Kalan Eş .................................................................................. 41</div> <div>aa. Sağ kalan eşin miras hakkı ........................................................ 41</div> <div>bb. Boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi ............................ 41</div> <div>cc. Butlan davasının mirasçılığa etkisi ........................................... 42</div> <div>dd. İki eşin mirasa hak kazanması .................................................. 43</div> <div>ee. Mal rejimi ve miras hakkı ......................................................... 43</div> <div>V. Yasal Mirasçılık İle İlgili Pratik Çalışmalar ve Çözümleri ..................... 45</div> <div>Olay 1: 1. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı........................ 45</div> <div>Olay 2: 2. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı ........................ 46</div> <div>Olay 3: 3. Zümredeki kan hısımlarının mirasçılığı- Aynı anda ölüm</div> <div>karinesi ................................................................................................... 49</div> <div>Olay 4: 2. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı-</div> <div>Mirasbırakana çift hısımlık bağı ile bağlı kan hısımlarının mirasçılığı-</div> <div>Evlilik dışı çocuğun yasal mirasçılığı ..................................................... 53</div> <div>Olay 5: Evlâtlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı- Evlâtlık kararı</div> <div>verilmeden önce evlât edinenin ölmesi................................................... 57</div> <div>Olay 6: Evlâtlığın çift hattan yasal mirasçı olması ................................. 60</div> <div>Olay 7: Evlâtlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı- Evlâtlık ve</div> <div>altsoyunun yalnızca evlât edinene mirasçı olması .................................. 62</div> <div>Olay 8: Sağ kalan eşin 1. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı- Evlilik</div> <div>dışı çocuğun yasal mirasçılığı................................................................. 64</div> <div>Olay 9: Sağ kalan eşin 2. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı ................. 68</div> <div>Olay 10: Sağ kalan eşin 3. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı ............... 71</div> <div>VI.Saklı Pay- Saklı Paylı Mirasçılar- Tasarruf Oranı- Tenkis Talebi</div> <div>Kavramlarına İlişkin Genel Açıklamalar ................................................ 75</div> <div>1.Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları ...................................... 75</div> <div>2.Mirasbırakanın Tasarruf Oranı ........................................................... 76</div> <div>3.Saklı Payları İhlâl Eden Tasarrufların Tenkisi.................................... 77</div> <div>4.Tasarrufların Saklı Payları İhlâl Edip, Etmediğinin Belirlenmesi ...... 77</div> <div>a.Tereke aktifleri ............................................................................... 78</div> <div>b.Çıkartılacak değerler ...................................................................... 78</div> <div>aa. Tereke borçları .......................................................................... 78</div> <div>bb. Cenaze giderleri ........................................................................ 80</div> <div>cc. Terekenin mühürlenmesi ve defterinin tutulması masrafları..... 80</div> <div>dd. Mirasbırakan ile birlikte yaşayanların üç aylık geçim giderleri 80</div> <div>c.Eklenecek değerler ......................................................................... 80</div> <div>aa. Denkleştirmeye tâbi kazandırmalar ........................................... 80</div> <div>bb. Tenkise tâbi sağlararası kazandırmalar ..................................... 81</div> <div>(i.) Denkleştirmeden kurtulan sağlararası karşılıksız</div> <div>kazandırmalar .................................................................... 81</div> <div>(ii.) Mirastan feragati sağlamak için yapılan kazandırmalar ... 83</div> <div>(iii.) Serbestçe dönme kaydı ile yapılanlarla mirasbırakanın</div> <div>ölümünden önceki bir yıl içinde yapılan bağışlamalar .... 83</div> <div>(iv.) Saklı pay kurallarını etkisiz kılmak için yapılan</div> <div>kazandırmalar .................................................................. 84</div> <div>(v.) Hayat sigortası satınalma bedeli ........................................ 86</div> <div>5.Tenkiste Sıra ....................................................................................... 86</div> <div>6.Mirası Ret, Mirastan Yoksunluk, Mirasçılıktan Çıkarma ve</div> <div>Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi ........................................ 88</div> <div>a.Mirası Reddin Tasarruf Oranına Etkisi .......................................... 88</div> <div>b.Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi ............................ 88</div> <div>c.Mirasçılıktan Çıkarmanın Tasarruf Oranına Etkisi ........................ 89</div> <div>d.Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi ................................... 90</div> <div>7.Saklı Payı İhlâl Eden Tasarruflara Karşı Tenkis Talebinin İleri</div> <div>Sürülmesi ........................................................................................... 91</div> <div>a.Tenkis Davası................................................................................. 91</div> <div>b.Tenkis Def'i ................................................................................... 93</div> <div>8.Tenkisin Gerçekleştirilmesi ................................................................ 95</div> <div>a.Genel Olarak .................................................................................. 95</div> <div>b.Sabit Tenkis Oranı ......................................................................... 95</div> <div>c.Tenkisin Gerçekleştirilmesinde Özellik Taşıyan Durumlar ........... 96</div> <div>9.Tenkis Edilen Kazandırmada Geri Verme Borcunun Kapsamı .......... 98</div> <div>VII.Saklı Pay, Tasarruf Oranı ve Tenkis Talebine İlişkin Pratik Çalışmalar</div> <div>ve Çözümleri.......................................................................................... 99</div> <div>Olay 1: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-</div> <div>Tasarruf oranı- Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi- Bölünemeyen</div> <div>eşyayı konu alan tasarrufun tenkisi ve sabit tenkis oranı- Vasiyetname</div> <div>düzenleme ehliyeti- El yazılı vasiyetnamenin şekli- Maddî anlamda</div> <div>ölüme bağlı tasarruflar- Ölüme bağlı tasarrufta irade sakatlığı .............. 99</div> <div>Olay 2: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-</div> <div>Tasarruf oranı- Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi- Mirasçı atama</div> <div>tasarrufunun tenkisi- Bölünemeyen eşyayı konu alan tasarrufun tenkisi</div> <div>ve sabit tenkis oranı- Vasiyetnameden dönme ....................................... 109</div> <div>Olay 3: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-</div> <div>Tasarruf oranı- Denkleştirme- Vakıf kurma- Tenkise tâbi sağlararası</div> <div>kazandırma............................................................................................. 121</div> <div>Olay 4: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-</div> <div>Tasarruf oranı- Mirasın paylaştırılması- Miras Hukuk kurallarının</div> <div>zaman itibarıyla uygulanması- Kardeşlerin saklı payı ........................... 132</div> <div>Olay 5: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-</div> <div>Tasarruf oranı- Mirastan feragat sözleşmesi .......................................... 139</div> <div>Karar Tahlili : Mirasçılıktan çıkarma (Miras hakkından ıskat) .............. 148</div> <div>Olay 6: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-</div> <div>Tasarruf oranı- Tenkis Davası- Vasiyetnamenin açılması- Mirastan</div> <div>yoksunluk ............................................................................................... 168</div> <div>Olay 7: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Tenkis Davası- Mirasın Reddi- Terekenin resmî</div> <div>defterinin tutulması talebi ..................................................................... 183</div> <div>Olay 8: Yasal mirasçılar- Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Edinilmiş mallara katılma rejimi- Katılma alacağı .......195</div>
 • Açıklama
  • İçindekiler ......................................................................................................... 7
   Kısaltmalar ......................................................................................................11
   Genel Bibliyografya ........................................................................................13
   I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu ..................................................... 15
   II.Miras Hukukunun Temel Kavramları...................................................... 16
   1.Mirasbırakan....................................................................................... 16
   2.Miras veya Tereke .............................................................................. 17
   3.Mirasçı................................................................................................ 19
   4.Ölüme Bağlı Tasarruf ......................................................................... 20
   5.Külli halefiyet ..................................................................................... 20
   a.Miras Ortaklığı/ Ortakların Elbirliği ile Hak Sahipliği ................... 22
   b.Kişisel ve Müteselsil Borçluluk...................................................... 24
   III.Miras Hukuku Mevzuatı.......................................................................... 25
   IV.Yasal Mirasçılar ...................................................................................... 27
   1.Genel Olarak ....................................................................................... 27
   2.Yasal Mirasçılar Kimlerdir? ............................................................... 28
   a.Kan Hısımları ve Zümre Sistemi .................................................... 28
   aa. Kan hısımı kavramı ................................................................... 28
   bb. Kan hısımlarının mirasçılığının belirlenmesinde zümre sistemi 29
   cc. Zümre Sistemine Hâkim İlkeler ................................................. 32
   b.Evlâtlık ve altsoyu.......................................................................... 40
   c.Sağ Kalan Eş .................................................................................. 41
   aa. Sağ kalan eşin miras hakkı ........................................................ 41
   bb. Boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi ............................ 41
   cc. Butlan davasının mirasçılığa etkisi ........................................... 42
   dd. İki eşin mirasa hak kazanması .................................................. 43
   ee. Mal rejimi ve miras hakkı ......................................................... 43
   V. Yasal Mirasçılık İle İlgili Pratik Çalışmalar ve Çözümleri ..................... 45
   Olay 1: 1. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı........................ 45
   Olay 2: 2. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı ........................ 46
   Olay 3: 3. Zümredeki kan hısımlarının mirasçılığı- Aynı anda ölüm
   karinesi ................................................................................................... 49
   Olay 4: 2. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı-
   Mirasbırakana çift hısımlık bağı ile bağlı kan hısımlarının mirasçılığı-
   Evlilik dışı çocuğun yasal mirasçılığı ..................................................... 53
   Olay 5: Evlâtlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı- Evlâtlık kararı
   verilmeden önce evlât edinenin ölmesi................................................... 57
   Olay 6: Evlâtlığın çift hattan yasal mirasçı olması ................................. 60
   Olay 7: Evlâtlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı- Evlâtlık ve
   altsoyunun yalnızca evlât edinene mirasçı olması .................................. 62
   Olay 8: Sağ kalan eşin 1. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı- Evlilik
   dışı çocuğun yasal mirasçılığı................................................................. 64
   Olay 9: Sağ kalan eşin 2. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı ................. 68
   Olay 10: Sağ kalan eşin 3. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı ............... 71
   VI.Saklı Pay- Saklı Paylı Mirasçılar- Tasarruf Oranı- Tenkis Talebi
   Kavramlarına İlişkin Genel Açıklamalar ................................................ 75
   1.Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları ...................................... 75
   2.Mirasbırakanın Tasarruf Oranı ........................................................... 76
   3.Saklı Payları İhlâl Eden Tasarrufların Tenkisi.................................... 77
   4.Tasarrufların Saklı Payları İhlâl Edip, Etmediğinin Belirlenmesi ...... 77
   a.Tereke aktifleri ............................................................................... 78
   b.Çıkartılacak değerler ...................................................................... 78
   aa. Tereke borçları .......................................................................... 78
   bb. Cenaze giderleri ........................................................................ 80
   cc. Terekenin mühürlenmesi ve defterinin tutulması masrafları..... 80
   dd. Mirasbırakan ile birlikte yaşayanların üç aylık geçim giderleri 80
   c.Eklenecek değerler ......................................................................... 80
   aa. Denkleştirmeye tâbi kazandırmalar ........................................... 80
   bb. Tenkise tâbi sağlararası kazandırmalar ..................................... 81
   (i.) Denkleştirmeden kurtulan sağlararası karşılıksız
   kazandırmalar .................................................................... 81
   (ii.) Mirastan feragati sağlamak için yapılan kazandırmalar ... 83
   (iii.) Serbestçe dönme kaydı ile yapılanlarla mirasbırakanın
   ölümünden önceki bir yıl içinde yapılan bağışlamalar .... 83
   (iv.) Saklı pay kurallarını etkisiz kılmak için yapılan
   kazandırmalar .................................................................. 84
   (v.) Hayat sigortası satınalma bedeli ........................................ 86
   5.Tenkiste Sıra ....................................................................................... 86
   6.Mirası Ret, Mirastan Yoksunluk, Mirasçılıktan Çıkarma ve
   Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi ........................................ 88
   a.Mirası Reddin Tasarruf Oranına Etkisi .......................................... 88
   b.Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi ............................ 88
   c.Mirasçılıktan Çıkarmanın Tasarruf Oranına Etkisi ........................ 89
   d.Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi ................................... 90
   7.Saklı Payı İhlâl Eden Tasarruflara Karşı Tenkis Talebinin İleri
   Sürülmesi ........................................................................................... 91
   a.Tenkis Davası................................................................................. 91
   b.Tenkis Def'i ................................................................................... 93
   8.Tenkisin Gerçekleştirilmesi ................................................................ 95
   a.Genel Olarak .................................................................................. 95
   b.Sabit Tenkis Oranı ......................................................................... 95
   c.Tenkisin Gerçekleştirilmesinde Özellik Taşıyan Durumlar ........... 96
   9.Tenkis Edilen Kazandırmada Geri Verme Borcunun Kapsamı .......... 98
   VII.Saklı Pay, Tasarruf Oranı ve Tenkis Talebine İlişkin Pratik Çalışmalar
   ve Çözümleri.......................................................................................... 99
   Olay 1: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-
   Tasarruf oranı- Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi- Bölünemeyen
   eşyayı konu alan tasarrufun tenkisi ve sabit tenkis oranı- Vasiyetname
   düzenleme ehliyeti- El yazılı vasiyetnamenin şekli- Maddî anlamda
   ölüme bağlı tasarruflar- Ölüme bağlı tasarrufta irade sakatlığı .............. 99
   Olay 2: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-
   Tasarruf oranı- Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi- Mirasçı atama
   tasarrufunun tenkisi- Bölünemeyen eşyayı konu alan tasarrufun tenkisi
   ve sabit tenkis oranı- Vasiyetnameden dönme ....................................... 109
   Olay 3: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-
   Tasarruf oranı- Denkleştirme- Vakıf kurma- Tenkise tâbi sağlararası
   kazandırma............................................................................................. 121
   Olay 4: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-
   Tasarruf oranı- Mirasın paylaştırılması- Miras Hukuk kurallarının
   zaman itibarıyla uygulanması- Kardeşlerin saklı payı ........................... 132
   Olay 5: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-
   Tasarruf oranı- Mirastan feragat sözleşmesi .......................................... 139
   Karar Tahlili : Mirasçılıktan çıkarma (Miras hakkından ıskat) .............. 148
   Olay 6: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-
   Tasarruf oranı- Tenkis Davası- Vasiyetnamenin açılması- Mirastan
   yoksunluk ............................................................................................... 168
   Olay 7: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Tenkis Davası- Mirasın Reddi- Terekenin resmî
   defterinin tutulması talebi ..................................................................... 183
   Olay 8: Yasal mirasçılar- Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Edinilmiş mallara katılma rejimi- Katılma alacağı .......195
   Stok Kodu
   :
   9789753685290
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   210
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   8
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat