Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Türkçe Öğrenelim 4. baskı N. Nomer Karaman

Türkçe Öğrenelim 4. baskı

Liste Fiyatı : 350,00
İndirimli Fiyat : 332,50
Kazancınız : 17,50
Taksitli fiyat : 1 x 332,50
9789753684767
603799
Türkçe Öğrenelim 4. baskı
Türkçe Öğrenelim 4. baskı
332.50
ÖNSÖZ

Öğrencilerimize sunulan “TÜRKÇE ÖĞRENELİM” kitabının 5.Baskısı 1979-2005 yıllarında İstanbul Üniversitesi, 2006-2021’de Galatasaray Üniversitesi’nde verdiğim ve halen de vermekte olduğum derslerin birikimi ve deneyimi ile hazırlanmıştır. Bu kitap, Türk Dilini yurdumuzda ve yurt dışında doğru ve kurallarına uygun olarak öğretmek amacıyla yazılmıştır. Farklı ülkelerden yurdumuza gelen yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları en belirgin güçlükler (yapım-çekim işlevli ekler, bileşik cümlelerin kuruluşu, vurgulama) dikkate alınarak kitabın planı ve dokusu oluşturulmuştur. Eklemeli bir dil olan Türkçe’deki yapım ve çekim ekleri öğrenciye açık ve anlaşılır bir şekilde örneklerle verilmiştir. Kitapta her düzeydeki öğrencinin anlayabileceği bir dil ve anlatım bütünlüğü vardır. Türkçenin gramer kuralları örnekler, alıştırmalar, diyaloglar ve okuma parçaları içinde öğrencilere sunulmuştur. Atasözleri, deyimler, fıkra ve şiirlerle Türk kültürünün her yönüyle yansıtılmasına özen gösterilmiştir. Türkçe öğretiminde Türk dilinin özellikleri göz önüne alınarak, kolaydan zora, basitten bileşiğe doğru ilerleyen öğrenim için en uygun metot seçilmiştir. Her yeni konu kendinden öncekiyle bağlantılı olarak düzenlenmiştir. Böylece Türkçe derslerinin daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Kitap, öğrencilerden gelen isteğe uygun olarak tek bir cilt halinde hazırlanmıştır. Böylece her sınıf ve düzeydeki öğrencinin ihtiyaç duyduğu konu ve bilgiyi bir bütün içinde bulması sağlanmıştır. Türkçenin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde bu kitabın rehber olacağı inancındayım. Kitabın basılmasında gösterdiği kolaylık, anlayış ve büyük itinadan dolayı Filiz Kitabevi’ne, Sayın Oğuzhan Oruç’a teşekkürlerimi burada ifade etmek isterim. 

İstanbul, Şubat 2021 

Dr. Nihal Nomer KARAMAN

Galatasaray Üniversitesi 

 

ÖNSÖZ .......................................................................................................................................... III
ÖNSÖZ (3. BASKI) ....................................................................................................................... IV
İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ ........................................................................................................ V
İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ ...................................................................................................... VI
SUNUŞ (1. BASKI) ..................................................................................................................... VII
ÜNİTE 1
TÜRK ALFABESİ .......................................................................................................................................... 1
NASILSINIZ? ................................................................................................................................................ 2
ADINIZ NE? ................................................................................................................................................... 3
İYELİK EKLERİ ............................................................................................................................................ 3
VÜCUDUMUZ ............................................................................................................................................... 7
ÇOĞUL EKLERİ ........................................................................................................................................... 8
İŞARET ZAMİRLERİ .................................................................................................................................. 10
ÜNİTE 2
BULUNMA HALİ ........................................................................................................................................ 14
KİMDE ? ....................................................................................................................................................... 15
NEREDE ? .................................................................................................................................................... 16
SORU EKLERİ ............................................................................................................................................ 17
ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER .................................................................................................... 20
KAÇ? ............................................................................................................................................................ 20
SAYILAR ..................................................................................................................................................... 22
SIRA SAYI SIFATLARI ............................................................................................................................. 23
-ci Eki .................................................................................................................................................... 24
BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI ............................................................................................................ 25
BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMALARI ......................................................................................................... 27
YER EDATLARI .......................................................................................................................................... 30
-lı, -li, -lu, -lü....................................................................................................................................... 33
-sız, -siz, -suz, -süz .............................................................................................................................. 33
ÜNİTE 3
İSİM CÜMLELERİ (İMEK FİİL)................................................................................................................. 35
NERELİSİNİZ ? ............................................................................................................................................ 39
HÂL (DURUM) EKLERİ ............................................................................................................................. 43
ZAMİRLER .................................................................................................................................................. 44
ŞİMDİKİ ZAMAN ....................................................................................................................................... 44
SAAT KAÇ? ................................................................................................................................................. 59
İLGİ ZAMİRİ (-ki) ........................................................................................................................................ 64
DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ ..................................................................................................................... 66
-den, -dan, -ten, -tan beri ........................................................................................................................ 67
KARŞILAŞTIRMALAR............................................................................................................................... 68
-den daha ............................................................................................................................................... 68
İLE ............................................................................................................................................................... 69
-makta, -mekte ..................................................................................................................................... 77
ORTA HECE SESLİSİNİN DÜŞMESİ ....................................................................................................... 78
ÜNİTE 4
-di'li GEÇMİŞ ZAMAN ............................................................................................................................... 79
İMEK FİİLİNİN -di'li GEÇMİŞ ZAMANI .................................................................................................. 92
-miş'li GEÇMİŞ ZAMAN .......................................................................................................................... 100
İMEK FİİLİNİN -miş'li GEÇMİŞ ZAMANI ............................................................................................. 101
-ce (-ca, -çe, -ça) eki ........................................................................................................................... 108
BAĞLAÇLAR ........................................................................................................................................... 110
hem ….. hem (de) ............................................................................................................................... 110
ne ….. ne ............................................................................................................................................ 111
ya ... ya (ya da) ................................................................................................................................... 112
de ….. de …. ....................................................................................................................................... 113
-e kadar ............................................................................................................................................... 114
GİBİ .......................................................................................................................................................... 115
ki ........................................................................................................................................................ 116
ÜNİTE 5
GELECEK ZAMAN .................................................................................................................................. 120
-lık (-lik, -luk, -lük) eki ...................................................................................................................... 134
HİÇ ............................................................................................................................................................. 135
ÜNİTE 6
GENİŞ ZAMAN ........................................................................................................................................ 136
-cık (-cik, -cuk, -cük) Eki .................................................................................................................... 152
BAĞ-FİİLLER I ......................................................................................................................................... 154
-(y)-ıp -ip, -up, -üp .............................................................................................................................. 154
-(y)arak, -erek ..................................................................................................................................... 157
-(y)a ... -a / -e … -e ............................................................................................................................. 157
-dikten sonra /-tikten sonra ................................................................................................................. 159
-madan, -meden .................................................................................................................................. 161
-madan, -meden önce .......................................................................................................................... 163
-durmadan / -durmaksızın ................................................................................................................. 164
-mak /-mek için ................................................................................................................................... 165
-dığı / -diği için ................................................................................................................................... 166
-acağı /-eceği için ................................................................................................................................ 167
-casına, -cesine / -ecek gibi ................................................................................................................. 168
Yüzünden ............................................................................................................................................ 169
Sayende ............................................................................................................................................... 169
ÜNİTE 7
EMİR KİPİ ................................................................................................................................................ 170
Sakın! ......................................................................................................................................................... 174
İSTEK KİPİ ................................................................................................................................................ 175
GEREKLİLİK KİPİ ................................................................................................................................... 180
-mak, -mek zorunda ............................................................................................................................... 182
GEREKLİLİK KİPİNİN HİKÂYESİ ......................................................................................................... 184
DİLEK-ŞART KİPİ .................................................................................................................................... 185
İMEK FİİLİ'NİN ŞARTI ............................................................................................................................ 186
KEŞKE ...................................................................................................................................................... 187
GENİŞ ZAMANIN ŞARTI ........................................................................................................................ 188
ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI .................................................................................................................... 189
GELECEK ZAMANIN ŞARTI ................................................................................................................. 190
-miş'li GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI ......................................................................................................... 191
-di'li GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI ............................................................................................................ 193
DİLEK ŞART'IN HİKÂYESİ .................................................................................................................... 194
PEKİŞTİRME SIFATLARI ....................................................................................................................... 196
ÜLEŞTİRME SAYI SIFATLARI .............................................................................................................. 197
KÜÇÜLTME SIFATLARI ........................................................................................................................ 197
ÜNİTE 8
BİRLEŞİK FİİLLER .................................................................................................................................. 198
YETERLİK FİİLİ ....................................................................................................................................... 198
YETERLİK GENİŞ ZAMAN .................................................................................................................... 198
YETERLİK ŞİMDİKİ ZAMAN ................................................................................................................ 201
YETERLİK GELECEK ZAMAN .............................................................................................................. 202
YETERLİK GEÇMİŞ ZAMAN ................................................................................................................. 204
SÜRERLİK FİİLLERİ ............................................................................................................................... 208
TEZLİK FİİLİ ............................................................................................................................................ 210
YARDIMCI FİİLLER ................................................................................................................................ 213
ÜNİTE 9
FİİLİMSİLER ............................................................................................................................................ 215
MASTARLAR (İSİM-FİİLLER) ............................................................................................................... 215
ORTAÇLAR (SIFAT-FİİLLER)................................................................................................................ 222
-acak, -ecek............................................................................................................................................ 225
-dik, dık ................................................................................................................................................ 226
-mış, -miş ............................................................................................................................................... 230
-r, -ir, -ar ve –maz, -mez ....................................................................................................................... 231
BAĞ – FİİLLER II ..................................................................................................................................... 234
-ince, -diği zaman, -diğinde ................................................................................................................ 234
-ken (iken) ........................................................................................................................................... 237
-ir, -ar ... -mez, -maz ........................................................................................................................... 241
-dıkça … -dukça .................................................................................................................................. 243
-eli, -alı > -dığından beri ..................................................................................................................... 246
-a, -e rağmen ...................................................................................................................................... 248
-(y)ecekken, ....................................................................................................................................... 250
-maktansa > -acağına ......................................................................................................................... 250
-maktan, -mekten ................................................................................................................................ 252
diye ..................................................................................................................................................... 253
ÜNİTE 10
FİİL ÇATILARI ......................................................................................................................................... 254
ETTİRGEN FİİLLER ................................................................................................................................ 254
EDİLGEN FİİLLER ................................................................................................................................... 270
İŞTEŞ FİİLLER ......................................................................................................................................... 275
DÖNÜŞLÜ FİİLLER ................................................................................................................................. 277
ÜNİTE 11
BİLEŞİK ZAMANLAR ............................................................................................................................ 280
ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKÂYESİ ............................................................................................................. 280
GENİŞ ZAMANIN HİKÂYESİ ................................................................................................................ 282
GELECEK ZAMANIN HİKÂYESİ .......................................................................................................... 285
ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ ............................................................................................................. 286
GELECEK ZAMANIN RİVAYETİ .......................................................................................................... 288
GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ................................................................................................................. 289
ÖĞRENİLEN GEÇMİŞİN HİKÂYESİ ..................................................................................................... 292
DOLAYLI-DOLAYSIZ CÜMLELER ...................................................................................................... 295
Düz İfadeler .......................................................................................................................................... 295
Emir ve İstek Cümleleri ........................................................................................................................ 301
Soru Cümleleri ...................................................................................................................................... 304
ÜNİTE 12
FİİLDEN İSİM YAPAN İŞLEK EKLER .................................................................................................. 310
EŞ SESLİ -SESTEŞ KELİMELER (ÇOK ANLAMLILIK) ...................................................................... 318
Ancak .................................................................................................................................................... 333
Mademki, Madem ................................................................................................................................. 334
Yalnız .................................................................................................................................................... 335
EŞANLAMLI KELİMELER (SYNONYMOUS WORDS) ..................................................................... 336
Özne / Yüklem İlişkisi ........................................................................................................................ 337
DÜZELTME İŞARETİ (^) ......................................................................................................................... 338
BİRLEŞİK KELİMELERİN (SÖZCÜKLERİN) YAZILIŞI ..................................................................... 339
BAZI DEYİMLER ..................................................................................................................................... 341
TÜRK ATASÖZLERİNDEN SEÇMELER ............................................................................................... 345
NOKTALAMA İŞARETLERİ .................................................................................................................. 357
ÇOK KULLANILAN FİİLLER ................................................................................................................. 358
SÖZLÜK .................................................................................................................................................... 360
KAYNAKÇA ............................................................................................................................................. 401
 
 
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ

   Öğrencilerimize sunulan “TÜRKÇE ÖĞRENELİM” kitabının 5.Baskısı 1979-2005 yıllarında İstanbul Üniversitesi, 2006-2021’de Galatasaray Üniversitesi’nde verdiğim ve halen de vermekte olduğum derslerin birikimi ve deneyimi ile hazırlanmıştır. Bu kitap, Türk Dilini yurdumuzda ve yurt dışında doğru ve kurallarına uygun olarak öğretmek amacıyla yazılmıştır. Farklı ülkelerden yurdumuza gelen yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları en belirgin güçlükler (yapım-çekim işlevli ekler, bileşik cümlelerin kuruluşu, vurgulama) dikkate alınarak kitabın planı ve dokusu oluşturulmuştur. Eklemeli bir dil olan Türkçe’deki yapım ve çekim ekleri öğrenciye açık ve anlaşılır bir şekilde örneklerle verilmiştir. Kitapta her düzeydeki öğrencinin anlayabileceği bir dil ve anlatım bütünlüğü vardır. Türkçenin gramer kuralları örnekler, alıştırmalar, diyaloglar ve okuma parçaları içinde öğrencilere sunulmuştur. Atasözleri, deyimler, fıkra ve şiirlerle Türk kültürünün her yönüyle yansıtılmasına özen gösterilmiştir. Türkçe öğretiminde Türk dilinin özellikleri göz önüne alınarak, kolaydan zora, basitten bileşiğe doğru ilerleyen öğrenim için en uygun metot seçilmiştir. Her yeni konu kendinden öncekiyle bağlantılı olarak düzenlenmiştir. Böylece Türkçe derslerinin daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Kitap, öğrencilerden gelen isteğe uygun olarak tek bir cilt halinde hazırlanmıştır. Böylece her sınıf ve düzeydeki öğrencinin ihtiyaç duyduğu konu ve bilgiyi bir bütün içinde bulması sağlanmıştır. Türkçenin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde bu kitabın rehber olacağı inancındayım. Kitabın basılmasında gösterdiği kolaylık, anlayış ve büyük itinadan dolayı Filiz Kitabevi’ne, Sayın Oğuzhan Oruç’a teşekkürlerimi burada ifade etmek isterim. 

   İstanbul, Şubat 2021 

   Dr. Nihal Nomer KARAMAN

   Galatasaray Üniversitesi 

    

   ÖNSÖZ .......................................................................................................................................... III
   ÖNSÖZ (3. BASKI) ....................................................................................................................... IV
   İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ ........................................................................................................ V
   İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ ...................................................................................................... VI
   SUNUŞ (1. BASKI) ..................................................................................................................... VII
   ÜNİTE 1
   TÜRK ALFABESİ .......................................................................................................................................... 1
   NASILSINIZ? ................................................................................................................................................ 2
   ADINIZ NE? ................................................................................................................................................... 3
   İYELİK EKLERİ ............................................................................................................................................ 3
   VÜCUDUMUZ ............................................................................................................................................... 7
   ÇOĞUL EKLERİ ........................................................................................................................................... 8
   İŞARET ZAMİRLERİ .................................................................................................................................. 10
   ÜNİTE 2
   BULUNMA HALİ ........................................................................................................................................ 14
   KİMDE ? ....................................................................................................................................................... 15
   NEREDE ? .................................................................................................................................................... 16
   SORU EKLERİ ............................................................................................................................................ 17
   ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER .................................................................................................... 20
   KAÇ? ............................................................................................................................................................ 20
   SAYILAR ..................................................................................................................................................... 22
   SIRA SAYI SIFATLARI ............................................................................................................................. 23
   -ci Eki .................................................................................................................................................... 24
   BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI ............................................................................................................ 25
   BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMALARI ......................................................................................................... 27
   YER EDATLARI .......................................................................................................................................... 30
   -lı, -li, -lu, -lü....................................................................................................................................... 33
   -sız, -siz, -suz, -süz .............................................................................................................................. 33
   ÜNİTE 3
   İSİM CÜMLELERİ (İMEK FİİL)................................................................................................................. 35
   NERELİSİNİZ ? ............................................................................................................................................ 39
   HÂL (DURUM) EKLERİ ............................................................................................................................. 43
   ZAMİRLER .................................................................................................................................................. 44
   ŞİMDİKİ ZAMAN ....................................................................................................................................... 44
   SAAT KAÇ? ................................................................................................................................................. 59
   İLGİ ZAMİRİ (-ki) ........................................................................................................................................ 64
   DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ ..................................................................................................................... 66
   -den, -dan, -ten, -tan beri ........................................................................................................................ 67
   KARŞILAŞTIRMALAR............................................................................................................................... 68
   -den daha ............................................................................................................................................... 68
   İLE ............................................................................................................................................................... 69
   -makta, -mekte ..................................................................................................................................... 77
   ORTA HECE SESLİSİNİN DÜŞMESİ ....................................................................................................... 78
   ÜNİTE 4
   -di'li GEÇMİŞ ZAMAN ............................................................................................................................... 79
   İMEK FİİLİNİN -di'li GEÇMİŞ ZAMANI .................................................................................................. 92
   -miş'li GEÇMİŞ ZAMAN .......................................................................................................................... 100
   İMEK FİİLİNİN -miş'li GEÇMİŞ ZAMANI ............................................................................................. 101
   -ce (-ca, -çe, -ça) eki ........................................................................................................................... 108
   BAĞLAÇLAR ........................................................................................................................................... 110
   hem ….. hem (de) ............................................................................................................................... 110
   ne ….. ne ............................................................................................................................................ 111
   ya ... ya (ya da) ................................................................................................................................... 112
   de ….. de …. ....................................................................................................................................... 113
   -e kadar ............................................................................................................................................... 114
   GİBİ .......................................................................................................................................................... 115
   ki ........................................................................................................................................................ 116
   ÜNİTE 5
   GELECEK ZAMAN .................................................................................................................................. 120
   -lık (-lik, -luk, -lük) eki ...................................................................................................................... 134
   HİÇ ............................................................................................................................................................. 135
   ÜNİTE 6
   GENİŞ ZAMAN ........................................................................................................................................ 136
   -cık (-cik, -cuk, -cük) Eki .................................................................................................................... 152
   BAĞ-FİİLLER I ......................................................................................................................................... 154
   -(y)-ıp -ip, -up, -üp .............................................................................................................................. 154
   -(y)arak, -erek ..................................................................................................................................... 157
   -(y)a ... -a / -e … -e ............................................................................................................................. 157
   -dikten sonra /-tikten sonra ................................................................................................................. 159
   -madan, -meden .................................................................................................................................. 161
   -madan, -meden önce .......................................................................................................................... 163
   -durmadan / -durmaksızın ................................................................................................................. 164
   -mak /-mek için ................................................................................................................................... 165
   -dığı / -diği için ................................................................................................................................... 166
   -acağı /-eceği için ................................................................................................................................ 167
   -casına, -cesine / -ecek gibi ................................................................................................................. 168
   Yüzünden ............................................................................................................................................ 169
   Sayende ............................................................................................................................................... 169
   ÜNİTE 7
   EMİR KİPİ ................................................................................................................................................ 170
   Sakın! ......................................................................................................................................................... 174
   İSTEK KİPİ ................................................................................................................................................ 175
   GEREKLİLİK KİPİ ................................................................................................................................... 180
   -mak, -mek zorunda ............................................................................................................................... 182
   GEREKLİLİK KİPİNİN HİKÂYESİ ......................................................................................................... 184
   DİLEK-ŞART KİPİ .................................................................................................................................... 185
   İMEK FİİLİ'NİN ŞARTI ............................................................................................................................ 186
   KEŞKE ...................................................................................................................................................... 187
   GENİŞ ZAMANIN ŞARTI ........................................................................................................................ 188
   ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI .................................................................................................................... 189
   GELECEK ZAMANIN ŞARTI ................................................................................................................. 190
   -miş'li GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI ......................................................................................................... 191
   -di'li GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI ............................................................................................................ 193
   DİLEK ŞART'IN HİKÂYESİ .................................................................................................................... 194
   PEKİŞTİRME SIFATLARI ....................................................................................................................... 196
   ÜLEŞTİRME SAYI SIFATLARI .............................................................................................................. 197
   KÜÇÜLTME SIFATLARI ........................................................................................................................ 197
   ÜNİTE 8
   BİRLEŞİK FİİLLER .................................................................................................................................. 198
   YETERLİK FİİLİ ....................................................................................................................................... 198
   YETERLİK GENİŞ ZAMAN .................................................................................................................... 198
   YETERLİK ŞİMDİKİ ZAMAN ................................................................................................................ 201
   YETERLİK GELECEK ZAMAN .............................................................................................................. 202
   YETERLİK GEÇMİŞ ZAMAN ................................................................................................................. 204
   SÜRERLİK FİİLLERİ ............................................................................................................................... 208
   TEZLİK FİİLİ ............................................................................................................................................ 210
   YARDIMCI FİİLLER ................................................................................................................................ 213
   ÜNİTE 9
   FİİLİMSİLER ............................................................................................................................................ 215
   MASTARLAR (İSİM-FİİLLER) ............................................................................................................... 215
   ORTAÇLAR (SIFAT-FİİLLER)................................................................................................................ 222
   -acak, -ecek............................................................................................................................................ 225
   -dik, dık ................................................................................................................................................ 226
   -mış, -miş ............................................................................................................................................... 230
   -r, -ir, -ar ve –maz, -mez ....................................................................................................................... 231
   BAĞ – FİİLLER II ..................................................................................................................................... 234
   -ince, -diği zaman, -diğinde ................................................................................................................ 234
   -ken (iken) ........................................................................................................................................... 237
   -ir, -ar ... -mez, -maz ........................................................................................................................... 241
   -dıkça … -dukça .................................................................................................................................. 243
   -eli, -alı > -dığından beri ..................................................................................................................... 246
   -a, -e rağmen ...................................................................................................................................... 248
   -(y)ecekken, ....................................................................................................................................... 250
   -maktansa > -acağına ......................................................................................................................... 250
   -maktan, -mekten ................................................................................................................................ 252
   diye ..................................................................................................................................................... 253
   ÜNİTE 10
   FİİL ÇATILARI ......................................................................................................................................... 254
   ETTİRGEN FİİLLER ................................................................................................................................ 254
   EDİLGEN FİİLLER ................................................................................................................................... 270
   İŞTEŞ FİİLLER ......................................................................................................................................... 275
   DÖNÜŞLÜ FİİLLER ................................................................................................................................. 277
   ÜNİTE 11
   BİLEŞİK ZAMANLAR ............................................................................................................................ 280
   ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKÂYESİ ............................................................................................................. 280
   GENİŞ ZAMANIN HİKÂYESİ ................................................................................................................ 282
   GELECEK ZAMANIN HİKÂYESİ .......................................................................................................... 285
   ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ ............................................................................................................. 286
   GELECEK ZAMANIN RİVAYETİ .......................................................................................................... 288
   GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ................................................................................................................. 289
   ÖĞRENİLEN GEÇMİŞİN HİKÂYESİ ..................................................................................................... 292
   DOLAYLI-DOLAYSIZ CÜMLELER ...................................................................................................... 295
   Düz İfadeler .......................................................................................................................................... 295
   Emir ve İstek Cümleleri ........................................................................................................................ 301
   Soru Cümleleri ...................................................................................................................................... 304
   ÜNİTE 12
   FİİLDEN İSİM YAPAN İŞLEK EKLER .................................................................................................. 310
   EŞ SESLİ -SESTEŞ KELİMELER (ÇOK ANLAMLILIK) ...................................................................... 318
   Ancak .................................................................................................................................................... 333
   Mademki, Madem ................................................................................................................................. 334
   Yalnız .................................................................................................................................................... 335
   EŞANLAMLI KELİMELER (SYNONYMOUS WORDS) ..................................................................... 336
   Özne / Yüklem İlişkisi ........................................................................................................................ 337
   DÜZELTME İŞARETİ (^) ......................................................................................................................... 338
   BİRLEŞİK KELİMELERİN (SÖZCÜKLERİN) YAZILIŞI ..................................................................... 339
   BAZI DEYİMLER ..................................................................................................................................... 341
   TÜRK ATASÖZLERİNDEN SEÇMELER ............................................................................................... 345
   NOKTALAMA İŞARETLERİ .................................................................................................................. 357
   ÇOK KULLANILAN FİİLLER ................................................................................................................. 358
   SÖZLÜK .................................................................................................................................................... 360
   KAYNAKÇA ............................................................................................................................................. 401
    
    
   Stok Kodu
   :
   9789753684767
   Boyut
   :
   21X29
   Sayfa Sayısı
   :
   406
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe-İngilizce
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   332,50   
   332,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat