Sepetim (0) Toplam: 0,00

Finansal Tabloları Anlama Kılavuzu

Liste Fiyatı : 390,00
İndirimli Fiyat : 370,50
Kazancınız : 19,50
Taksitli fiyat : 1 x 370,50
9789753689700
603821
Finansal Tabloları Anlama Kılavuzu
Finansal Tabloları Anlama Kılavuzu
370.50

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL KAVRAMLAR

1.1. Finans Kavramı.1

1.2. Finansal Tablo Kavramı2

1.3. Finansal Tabloların Hazırlanmasında Temel Alınan Muhasebe Sistemleri .3

1.4. Finansal Amaç.7

1.5. Finansal Tablo Tanımı.10

1.5.1. Finansal Tablo Bilgi Kullanıcıları .11

1.5.2. Faydalı Finansal Bilginin Nitelikleri .15

1.6. Finansal Tablolar.19

1.7. Muhasebenin Temel Kavramları .23

İKİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TABLOLAR

2.1. Temel Finansal Tablolar27

2.2. Ek Finansal Tablolar.28

2.3. Finansal Tabloların Analizi 30

2.3.1. İşletmenin Likidite Durumu 30

2.3.2. İşletmenin Faaliyet Etkinliği (Verimliliği) Durumu 31

2.3.3. İşletmenin Finansal Yapı Durumu .33

2.3.4. İşletmenin Kârlılık Durumu 33

2.4. Bilanço –Finansal Durum Tablosu .34

2.4.1. Bilanço İlkeleri36

2.4.1.1. Varlıklara İlişkin İlkeler 37

2.4.1.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler .39

2.4.1.3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler .40

2.5. Varlık Hesapları47

2.5.1. Dönen Varlıklar.47

2.5.2. Duran Varlıklar.55

2.6. Kaynak Hesapları63

2.6.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar .63

2.6.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar .71

2.6.3. Özkaynaklar76

2.7. Bilanço Türleri80

2.7.1. Şekil Bakımından Bilanço Türleri 81

2.7.2. Finansal Tablolar Analizi Bakımından Bilanço Türleri 81

2.7.3. Kapsam Bakımından Bilanço Türleri 82

2.7.4. İşletme / Vergi Hukuku Bakımından Bilanço Türleri .83

2.8. Bilançoda Temel Denge ve Eşitlikler 84

2.9. Gelir Tablosu.90

2.9.1. Gelir Tablosu İlkeleri91

2.9.2. Gelir Tablosu Hesapları95

2.10. Gelir Tablosu Türleri.107

2.10.1. Şekil Bakımından Gelir Tablosu Türleri .107

2.10.2. Analiz Bakımından Gelir Tablosu Türleri .108

2.10.3. Kapsam Bakımından Gelir Tablosu 109

2.10.4. İşletme veya Vergi Hukuku Bakımından Gelir Tablosu 109

2.11. Ek Finansal Tablo Türleri109

2.11.1. Fon Akım Tablosu110

2.11.2. Nakit Akım Tablosu113

2.11.3. Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu .119

2.11.4. Özkaynak Değişim Tablosu120

2.11.5. Kâr Dağıtım Tablosu.121

2.11.6. Satışların Maliyeti Tablosu 122

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ

3.1. Finansal Tablolar Analizinin Önkoşulları 123

3.1.1. Dolaylı Ön Koşullar126

3.1.2. Dolaysız Ön Koşullar132

3.2. Mali Tablo Analiz Türleri.137

3.2.1. Analizde Kullanılan Verilerin Çeşitliliğine Göre Analiz Türleri 138

3.2.2. Finansal Tabloların Kapsamına Göre Analiz Türleri .140

3.2.3. Yapılma Amacına Göre Analiz Türleri 143

3.3. Kredi Analizinde 5K/5C Kriterleri 145

3.4. Finansal Tablo Analiz Teknikleri .149

3.4.1. Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Tablolar Analizi Tekniği (Yatay Analiz) .150

3.4.1.1. DERVİŞ A.Ş. Karşılaştırmalı Bilanço Analizi Değerlendirmesi 154

3.4.1.2. DERVİŞ A.Ş. Karşılaştırmalı Gelir Tablosu Değerlendirmesi 159

3.4.2. Yüzde Yöntemi ile Analiz Tekniği (Dikey Analiz) .164

3.4.2.1. Bilanço Hesaplarında Yüzde Yöntemi ile Analiz .165

3.4.2.2. DERVİŞ A.Ş. Yüzde Yöntemi ile Bilanço Analizi Değerlendirmesi 169

3.4.2.3. Gelir Tablosu Hesaplarında Yüzde Yöntemi ile Analiz 172

3.4.2.4. DERVİŞ A.Ş. Yüzde Yöntemi ile Gelir Tablosu Analizi Değerlendirmesi 174

3.4.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz Tekniği (Trend Analizi) 178

3.4.3.1. Bilanço Eğilim Yüzdeleri Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi184

3.4.3.2. Gelir Tablosu Eğilim Yüzdeleri Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi195

3.5. Seçilmiş Kalemler Bazında Örnek Analizler .201

3.5.1. Net Satışlar –Stoklar Arası İlişki 202

3.5.2. Net Satışlar –Ticari Alacaklar Arası İlişki .204

3.5.3. Ticari Borçlar –Ticari Alacaklar Arası İlişki 206

3.5.4. Oran Analizi Tekniği (Rasyo Analizi) .208

3.5.4.1. Likidite Oranları.210

3.5.4.2. Faaliyet Etkinliği (Verimliliği) Oranları .221

3.5.4.3. Finansal (Mali) Yapı Oranları .233

3.5.4.4. Kârlılık Oranları.242

3.6. Ek Oranlar.260

3.6.1. Büyüme Oranları.260

3.6.2. Borsa Performans Oranları262

KAYNAKÇA.273

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   BİRİNCİ BÖLÜM

   TEMEL KAVRAMLAR

   1.1. Finans Kavramı.1

   1.2. Finansal Tablo Kavramı2

   1.3. Finansal Tabloların Hazırlanmasında Temel Alınan Muhasebe Sistemleri .3

   1.4. Finansal Amaç.7

   1.5. Finansal Tablo Tanımı.10

   1.5.1. Finansal Tablo Bilgi Kullanıcıları .11

   1.5.2. Faydalı Finansal Bilginin Nitelikleri .15

   1.6. Finansal Tablolar.19

   1.7. Muhasebenin Temel Kavramları .23

   İKİNCİ BÖLÜM

   FİNANSAL TABLOLAR

   2.1. Temel Finansal Tablolar27

   2.2. Ek Finansal Tablolar.28

   2.3. Finansal Tabloların Analizi 30

   2.3.1. İşletmenin Likidite Durumu 30

   2.3.2. İşletmenin Faaliyet Etkinliği (Verimliliği) Durumu 31

   2.3.3. İşletmenin Finansal Yapı Durumu .33

   2.3.4. İşletmenin Kârlılık Durumu 33

   2.4. Bilanço –Finansal Durum Tablosu .34

   2.4.1. Bilanço İlkeleri36

   2.4.1.1. Varlıklara İlişkin İlkeler 37

   2.4.1.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler .39

   2.4.1.3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler .40

   2.5. Varlık Hesapları47

   2.5.1. Dönen Varlıklar.47

   2.5.2. Duran Varlıklar.55

   2.6. Kaynak Hesapları63

   2.6.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar .63

   2.6.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar .71

   2.6.3. Özkaynaklar76

   2.7. Bilanço Türleri80

   2.7.1. Şekil Bakımından Bilanço Türleri 81

   2.7.2. Finansal Tablolar Analizi Bakımından Bilanço Türleri 81

   2.7.3. Kapsam Bakımından Bilanço Türleri 82

   2.7.4. İşletme / Vergi Hukuku Bakımından Bilanço Türleri .83

   2.8. Bilançoda Temel Denge ve Eşitlikler 84

   2.9. Gelir Tablosu.90

   2.9.1. Gelir Tablosu İlkeleri91

   2.9.2. Gelir Tablosu Hesapları95

   2.10. Gelir Tablosu Türleri.107

   2.10.1. Şekil Bakımından Gelir Tablosu Türleri .107

   2.10.2. Analiz Bakımından Gelir Tablosu Türleri .108

   2.10.3. Kapsam Bakımından Gelir Tablosu 109

   2.10.4. İşletme veya Vergi Hukuku Bakımından Gelir Tablosu 109

   2.11. Ek Finansal Tablo Türleri109

   2.11.1. Fon Akım Tablosu110

   2.11.2. Nakit Akım Tablosu113

   2.11.3. Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu .119

   2.11.4. Özkaynak Değişim Tablosu120

   2.11.5. Kâr Dağıtım Tablosu.121

   2.11.6. Satışların Maliyeti Tablosu 122

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ

   3.1. Finansal Tablolar Analizinin Önkoşulları 123

   3.1.1. Dolaylı Ön Koşullar126

   3.1.2. Dolaysız Ön Koşullar132

   3.2. Mali Tablo Analiz Türleri.137

   3.2.1. Analizde Kullanılan Verilerin Çeşitliliğine Göre Analiz Türleri 138

   3.2.2. Finansal Tabloların Kapsamına Göre Analiz Türleri .140

   3.2.3. Yapılma Amacına Göre Analiz Türleri 143

   3.3. Kredi Analizinde 5K/5C Kriterleri 145

   3.4. Finansal Tablo Analiz Teknikleri .149

   3.4.1. Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Tablolar Analizi Tekniği (Yatay Analiz) .150

   3.4.1.1. DERVİŞ A.Ş. Karşılaştırmalı Bilanço Analizi Değerlendirmesi 154

   3.4.1.2. DERVİŞ A.Ş. Karşılaştırmalı Gelir Tablosu Değerlendirmesi 159

   3.4.2. Yüzde Yöntemi ile Analiz Tekniği (Dikey Analiz) .164

   3.4.2.1. Bilanço Hesaplarında Yüzde Yöntemi ile Analiz .165

   3.4.2.2. DERVİŞ A.Ş. Yüzde Yöntemi ile Bilanço Analizi Değerlendirmesi 169

   3.4.2.3. Gelir Tablosu Hesaplarında Yüzde Yöntemi ile Analiz 172

   3.4.2.4. DERVİŞ A.Ş. Yüzde Yöntemi ile Gelir Tablosu Analizi Değerlendirmesi 174

   3.4.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz Tekniği (Trend Analizi) 178

   3.4.3.1. Bilanço Eğilim Yüzdeleri Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi184

   3.4.3.2. Gelir Tablosu Eğilim Yüzdeleri Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi195

   3.5. Seçilmiş Kalemler Bazında Örnek Analizler .201

   3.5.1. Net Satışlar –Stoklar Arası İlişki 202

   3.5.2. Net Satışlar –Ticari Alacaklar Arası İlişki .204

   3.5.3. Ticari Borçlar –Ticari Alacaklar Arası İlişki 206

   3.5.4. Oran Analizi Tekniği (Rasyo Analizi) .208

   3.5.4.1. Likidite Oranları.210

   3.5.4.2. Faaliyet Etkinliği (Verimliliği) Oranları .221

   3.5.4.3. Finansal (Mali) Yapı Oranları .233

   3.5.4.4. Kârlılık Oranları.242

   3.6. Ek Oranlar.260

   3.6.1. Büyüme Oranları.260

   3.6.2. Borsa Performans Oranları262

   KAYNAKÇA.273

   Stok Kodu
   :
   9789753689700
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   289
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mart 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   370,50   
   370,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat