Sepetim (0) Toplam: 0,00

Deniz Ticareti Hukuku I-II

Liste Fiyatı : 450,00
Taksitli fiyat : 1 x 450,00
9789753689670
603663
Deniz Ticareti Hukuku I-II
Deniz Ticareti Hukuku I-II
450.00

İÇİNDEKİLER

§1. DENİZ TİCARETİ HUKUKU .1

I. DENİZ TİCARETİ HUKUKU KAVRAMI .1

II. DENİZ TİCARET HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ .2

III. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 3

A. Örf ve Âdet Kuralları.3

B. Milli Kanunlar .3

C. Uluslararası Andlaşmalar.4

IV. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI .11

A. Kanunlar 11

B. Nizamnameler ve Yönetmelikler .14

§2. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI .17

I. GEMİ 17

A. Gemi Kavramı .17

B. Geminin Hukuki Mahiyeti .20

C. Geminin Nev’ileri 20

II. GEMİNİN KİMLİĞİ .23

A. Geminin Tabiyeti ve Bayrağı 23

B. Geminin Adı 28

C. Geminin Tonajı 29

D. Geminin Bağlama Limanı .29

III. GEMİ SİCİLİ .30

A. Kavram 30

B. Geminin Tescili .30

C. Geminin Sicilden Terkini 33

D. Sicilin Aleniyeti .34

E. Sicil Kayıtları .35

F. Gemi Sicilinin Hükümleri 35

G. Sicilin Tadili (Tashihi) ve İtirazın Tescili (TTK 976) .38

H. Gemi Siciline Şerh Verilmesi 39

XIV

IV. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (TTK 986) 40

V. ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ .41

VI. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ41

A. Sicilin İhdası 41

B. Sicile Tescil Edilecek Gemiler (m. 4)42

C. Tescil43

D. Sicilin Muhtevası .44

E. Tescilin Sonuçları 44

F. Sicilden Terkin .44

§ 3. GEMİ MÜLKİYETİNİN İKTİSABI ve ZİYAI .45

I. GENEL OLARAK45

II. GEMİ MÜLKİYETİNİN İKTİSABI 45

A. Aslen İktisabı .45

B. Devren İktisabı.47

III. İŞTİRAK PAYI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET 49

A. Kavram 49

B. Mülkiyetin İktisabı.49

IV. GEMİ MÜLKİYETİNİN ZİYAI .50

A. Geminin Ziyaı (TTK 1003) .50

B. Terk 50

C. Zamanaşımı50

D. Kamu Hukuku Kurallarına Göre .51

V. YAPI HALİNDE BULUNAN GEMİ VE YAPI PAYI ÜZERİNDEKİ

MÜLKİYET 51

§4. GEMİLER ÜZERİNDEKİ REHİN HAKLARI .52

I. GENEL OLARAK52

II. GEMİ İPOTEĞİ 52

A. Kavram 52

B. İpoteğin Tesisi .53

C. İpoteğin Muhtevası (Sicile Geçirilecek Hususlar) .54

D. İpoteğin Karşılayacağı Alacaklar 55

E. İpoteğin Derecesi .55

F. İpoteğin Değiştirilmesi .55

G. İpoteğin Devri 56

H. İpoteğin Kapsamı (Şümulü) 56

I. İpoteğin Paraya Çevrilmesi .59

J. İpoteğin Sona Ermesi 60

K. Gemi İpoteğinin Çeşitleri 62

III. GEMİLER ÜZERİNDEKİ KANUNÎ REHİN HAKKI (GEMİ ALACAKLISI HAKKI) 65

A. Kavram 65

B. Gemi Alacaklarının Bahşettiği Hak ve Yetkiler 65

C. Gemi Alacakları .67

D. Gemi Alacaklarında Borçlular .68

E. Gemi Alacaklısı Hakkının (Kanunî Rehin Hakkının) Kapsamı 69

F. Gemi Alacaklısı Hakkının Temin Ettiği Alacaklar (TTK 1322) .69

G. Gemi Alacaklısı Hakları Arasındaki Sıra 69

H. Gemi Alacaklısı Hakkının Sona Ermesi 70

I. Kendi Gemisi Üzerinde Gemi Alacaklısı Hakkı .72

IV. TESLİMİ MEŞRUT REHİN .73

§5. GEMİLER ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI 74

§6. DONATAN ve DONATMA İŞTİRAKİ .75

I. DONATAN.75

A. Kavram 75

B. Donatanın Mesuliyeti.76

C. Donatanın Sınırlı Mesuliyeti .84

II. DONATMA İŞTİRAKİ 97

A. Kavram 97

B. Şartları97

C. Donatma İştirakinin Tescili .98

D. Donatma İştirakinde İç Münasebet ve İştirak Payı99

E. İştirak Payının Temliki 99

F. İştirak Payının Bırakılması .100

G. Donatma İştirakinde Dış Münasebet .100

H. Donatma İştirakinde Gemi Müdürü .101

I. Donatma İştirakinin Sona Ermesi .102

§7. KAPTAN .104

I. GENEL OLARAK104

II. KAPTANIN KAMU GÖREV ve YETKİLERİ 105

A. Kaptanın Emir Yetkisi .105

B. Kaptanın Şahsî Hallere Ait Görev ve Yetkisi 105

C. Kaptanın Kurtarma Yükümlülüğü .105

III. KAPTANIN HUSUSÎ HUKUK GÖREVLERİ .105

A. Yolculuk Başlamadan Önce 106

B. Yolculuk Sırasında.106

C. Yolculuk Tamamlandıktan Sonra 107

IV. KAPTANIN SORUMLULUĞU .108

V. KAPTANIN KANUNDAN DOĞAN TEMSİL YETKİSİ .108

A. Kaptanın Donatanı Temsil Yetkisi 108

B. Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi .110

C. Kaptanın Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi .111

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   §1. DENİZ TİCARETİ HUKUKU .1

   I. DENİZ TİCARETİ HUKUKU KAVRAMI .1

   II. DENİZ TİCARET HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ .2

   III. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 3

   A. Örf ve Âdet Kuralları.3

   B. Milli Kanunlar .3

   C. Uluslararası Andlaşmalar.4

   IV. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI .11

   A. Kanunlar 11

   B. Nizamnameler ve Yönetmelikler .14

   §2. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI .17

   I. GEMİ 17

   A. Gemi Kavramı .17

   B. Geminin Hukuki Mahiyeti .20

   C. Geminin Nev’ileri 20

   II. GEMİNİN KİMLİĞİ .23

   A. Geminin Tabiyeti ve Bayrağı 23

   B. Geminin Adı 28

   C. Geminin Tonajı 29

   D. Geminin Bağlama Limanı .29

   III. GEMİ SİCİLİ .30

   A. Kavram 30

   B. Geminin Tescili .30

   C. Geminin Sicilden Terkini 33

   D. Sicilin Aleniyeti .34

   E. Sicil Kayıtları .35

   F. Gemi Sicilinin Hükümleri 35

   G. Sicilin Tadili (Tashihi) ve İtirazın Tescili (TTK 976) .38

   H. Gemi Siciline Şerh Verilmesi 39

   XIV

   IV. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (TTK 986) 40

   V. ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ .41

   VI. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ41

   A. Sicilin İhdası 41

   B. Sicile Tescil Edilecek Gemiler (m. 4)42

   C. Tescil43

   D. Sicilin Muhtevası .44

   E. Tescilin Sonuçları 44

   F. Sicilden Terkin .44

   § 3. GEMİ MÜLKİYETİNİN İKTİSABI ve ZİYAI .45

   I. GENEL OLARAK45

   II. GEMİ MÜLKİYETİNİN İKTİSABI 45

   A. Aslen İktisabı .45

   B. Devren İktisabı.47

   III. İŞTİRAK PAYI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET 49

   A. Kavram 49

   B. Mülkiyetin İktisabı.49

   IV. GEMİ MÜLKİYETİNİN ZİYAI .50

   A. Geminin Ziyaı (TTK 1003) .50

   B. Terk 50

   C. Zamanaşımı50

   D. Kamu Hukuku Kurallarına Göre .51

   V. YAPI HALİNDE BULUNAN GEMİ VE YAPI PAYI ÜZERİNDEKİ

   MÜLKİYET 51

   §4. GEMİLER ÜZERİNDEKİ REHİN HAKLARI .52

   I. GENEL OLARAK52

   II. GEMİ İPOTEĞİ 52

   A. Kavram 52

   B. İpoteğin Tesisi .53

   C. İpoteğin Muhtevası (Sicile Geçirilecek Hususlar) .54

   D. İpoteğin Karşılayacağı Alacaklar 55

   E. İpoteğin Derecesi .55

   F. İpoteğin Değiştirilmesi .55

   G. İpoteğin Devri 56

   H. İpoteğin Kapsamı (Şümulü) 56

   I. İpoteğin Paraya Çevrilmesi .59

   J. İpoteğin Sona Ermesi 60

   K. Gemi İpoteğinin Çeşitleri 62

   III. GEMİLER ÜZERİNDEKİ KANUNÎ REHİN HAKKI (GEMİ ALACAKLISI HAKKI) 65

   A. Kavram 65

   B. Gemi Alacaklarının Bahşettiği Hak ve Yetkiler 65

   C. Gemi Alacakları .67

   D. Gemi Alacaklarında Borçlular .68

   E. Gemi Alacaklısı Hakkının (Kanunî Rehin Hakkının) Kapsamı 69

   F. Gemi Alacaklısı Hakkının Temin Ettiği Alacaklar (TTK 1322) .69

   G. Gemi Alacaklısı Hakları Arasındaki Sıra 69

   H. Gemi Alacaklısı Hakkının Sona Ermesi 70

   I. Kendi Gemisi Üzerinde Gemi Alacaklısı Hakkı .72

   IV. TESLİMİ MEŞRUT REHİN .73

   §5. GEMİLER ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI 74

   §6. DONATAN ve DONATMA İŞTİRAKİ .75

   I. DONATAN.75

   A. Kavram 75

   B. Donatanın Mesuliyeti.76

   C. Donatanın Sınırlı Mesuliyeti .84

   II. DONATMA İŞTİRAKİ 97

   A. Kavram 97

   B. Şartları97

   C. Donatma İştirakinin Tescili .98

   D. Donatma İştirakinde İç Münasebet ve İştirak Payı99

   E. İştirak Payının Temliki 99

   F. İştirak Payının Bırakılması .100

   G. Donatma İştirakinde Dış Münasebet .100

   H. Donatma İştirakinde Gemi Müdürü .101

   I. Donatma İştirakinin Sona Ermesi .102

   §7. KAPTAN .104

   I. GENEL OLARAK104

   II. KAPTANIN KAMU GÖREV ve YETKİLERİ 105

   A. Kaptanın Emir Yetkisi .105

   B. Kaptanın Şahsî Hallere Ait Görev ve Yetkisi 105

   C. Kaptanın Kurtarma Yükümlülüğü .105

   III. KAPTANIN HUSUSÎ HUKUK GÖREVLERİ .105

   A. Yolculuk Başlamadan Önce 106

   B. Yolculuk Sırasında.106

   C. Yolculuk Tamamlandıktan Sonra 107

   IV. KAPTANIN SORUMLULUĞU .108

   V. KAPTANIN KANUNDAN DOĞAN TEMSİL YETKİSİ .108

   A. Kaptanın Donatanı Temsil Yetkisi 108

   B. Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi .110

   C. Kaptanın Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi .111

   Stok Kodu
   :
   9789753689670
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   384
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   Mart 2024
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   450,00   
   450,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat