Sepetim (0) Toplam: 0,00

TARİH İÇİNDE TÜRK DİLİ 5.BASKI

Liste Fiyatı : 200,00
İndirimli Fiyat : 180,00
Kazancınız : 20,00
Taksitli fiyat : 1 x 180,00
9789753688048
601573
TARİH İÇİNDE TÜRK DİLİ 5.BASKI
TARİH İÇİNDE TÜRK DİLİ 5.BASKI
180.00

İÇİNDEKİLER

5. BASKIYA ÖNSÖZ.III

ÖN SÖZ .VII

KISALTMALARIX

DİL ÜSTÜNE

1. Dilin Tanımı 1

2. Dilin Kaynağı 4

a) Efsanevî Bilgiler . 5

b) Dil Türeyişi Teorileri . 6

-Taklit (onomatopée) Görüşü . 6

-Ünlemleri Temel Alan Görüş 6

-İş Kuramı. 7

-Jest ve Mimikleri Temel Alan Görüş 7

-Müziği Temel Alan Görüş. 7

c) Felsefî Yorumlar. 8

ç) Kutsal Kitaplardaki Bilgiler11

3. Dilin Yapısı .15

a) Biçim Yönü 15

-Ses Düzeni.15

-Yapı Düzeni 16

-Söz Dizimi Düzeni 16

b) Anlam Yönü .17

4. Dil Tipleri (Yapı Bakımından Diller)18

a) Tek Heceli Diller 18

b) Eklemeli Diller (agglutinative languages) .19

c) Çekimli (Bükümlü) Diller (inflected languages) 20

Kök Bükümlü Diller 20

Gövde Bükümlü Diller .20

5. Dil Akrabalığı 21

A) Köken Akrabalığı (Dil Aileleri).21

1. Ural-Altay Dilleri 22

2. Hint-Avrupa (İndo-Germen) Dilleri23

a) Hint Kolu25

Arî Dilleri .25

Hintçe .25

Farsça (İran dili) 25

Eski Anadolu Dilleri .26

Toharca.26

b) Avrupa Kolu.26

Grekçe (Yunanca).26

Latin (Roman) Dilleri 26

Germen Dilleri 27

Baltık-Slav Dilleri.27

Kelt Dilleri28

Ermenice.28

3. Hami-Sami Dilleri (Semitic Languages).28

4. Çin-Tibet Dilleri .29

5. Bantu Dilleri .29

6. Kafkas Dilleri .29

B) Kültür Akrabalığı .29

6. Dil Farklılaşması .31

a) Lehçe 31

b) Şive.31

c) Ağız 31

7. Dil Türleri .32

a) Ana Dili 32

b) Ortak Dil.33

c) Konuşma Dili-Yazı Dili .35

ç) Yaşayan Dil-Ölü Dil.36

d) Doğal Dil-Yapma Dil .37

e) Geçer Dil (Lingua franca).38

f) Karma Dil .38

g) Aracı Dil.38

h) Özel Diller 39

-Bilim Dili 39

-Argo 41

SOSYAL BİR KURUM OLARAK DİL

1. Dil ve İnsan.42

2. Dil ve Toplum.43

3. Dil ve Kültür .45

4. Dil ve Düşünce45

5. Dil ve İletişim .47

ÇAĞLAR BOYUNCA TÜRK DİLİ

I. Türkçenin Yazıldığı Alfabeler .55

a) Göktürk Alfabesi .55

b) Uygur Alfabesi 62

c) Arap Alfabesi 67

ç) Kiril Alfabesi .79

d) Latin Alfabesi 84

II. Türk Dilinin Gelişim Süreci 85

A. Eski Türkçe 86

a) Göktürk Devri.87

Göktürk Kitabeleri 88

b) Uygur Devri 89

B. Orta Türkçe .93

a) Karahanlı Türkçesi 93

Karahanlı Türkçesi Dil Yadigârları 94

Yusuf Hac Hâcip ve Kutadgu Bilig 94

Edip Ahmed b. Mahmud Yûknekî ve Atebetü’l-hakayık .96

Kâşgarlı Mahmut ve Dîvânü Lügati’t-Türk 97

Ahmed Yesevî ve Hikmetleri 100

Kur’an Tercümeleri .102

b) Harizm Türkçesi 103

Hârizm Türkçesi Dil Yadigârları .104

Mukaddimetü’l-edeb .105

Rabguzî ve Kısasü’l-enbiyâ’sı .106

Muînü’l-Mürid.107

Kutb’un Husrev ü Şirin’i .107

Nehcü’l-Ferâdis .109

Muhabbetnâme 109

C. Yeni Türkçe 110

a) Kuzey Türkçesi (Kıpçak Türkçesi) .110

Kıpçak Türkçesi Dil Yadigârları .112

Dinî Eserler113

İlmî Eserler 113

Sözlük ve Dil Bilgisi Kitapları 114

Edebî Eserler .115

b) Doğu Türkçesi (Çağatay Türkçesi) 115

c) Batı Türkçesi (Oğuz-Türkmen Türkçesi, Güneybatı Türkçesi) 120

1. Eski Anadolu Türkçesi 122

a) Selçuklular Dönemi 123

Mevlânâ ve Türkçe İbareler.129

Sultan Veled ve Türkçe Şiirleri .129

Hoca Dehhânî ve Şiirleri .130

Ahmed Fakih ve Şiirleri 131

Şeyyad Hamza ve Eserleri .133

Yunus Emre ve Şiirleri 138

b) Anadolu Beylikleri Dönemi .148

2. Osmanlı Türkçesi .151

a) Başlangıç Devri Osmanlı Türkçesi 155

b) Klasik Devir Osmanlı Türkçesi .158

c) Yenileşme Devri Osmanlı Türkçesi 160

3. Türkiye Türkçesi 163

a) Yazı Dili 164

b) Anadolu Ağızları 166

D. Modern Türkçe (Yaşayan Türk Şiveleri) 168

III. Türk Dilinin Ses ve Yapı Özellikleri .173

IV. Türk Dilinin Söz Dizimi Özellikleri 205

Kelimelerin Gruplanması .205

Cümle Bilgisi 230

LİSANIMIZ VE İNSANIMIZ

Lisanımız ve İnsanımız .253

Yunus Emre ve Çağdaşlarının Türk Diline Hizmetleri .269

Edirneli Nazmî ve Türki-i Basit Hareketi 277

Faruk K. Timurtaş’ın Dil Üzerinde Düşünceleri293

Yahya Kemal’de Türkçe ve Şiir Dilinin Kuruluşu.302

Türkçenin Sadeleşme Ekseninde Mehmet Akif ve Türk Dili 313

TÜRK DİLİNİN SORUNLARI

Türk Dilinin Sorunları .335

Türkçede Çağdaşlaşma Sorunu .345

Türkçede İmlâ Sorunu356

Türkçede Birleşik Kelimeler Sorunu364

Yüksek Öğretimde Türk Dili Sorunu 396

Kitle İletişim Araçlarında Türkçe Kullanım Sorunu 401

Liselerimizde Edebiyat Öğretimi Sorunu.411

İletişim, Dil ve Kültür .417

Dilde Kelimeler421

Türkçenin Korunması Sorunu 424

KAYNAKLAR 430

DİZİN.441

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   5. BASKIYA ÖNSÖZ.III

   ÖN SÖZ .VII

   KISALTMALARIX

   DİL ÜSTÜNE

   1. Dilin Tanımı 1

   2. Dilin Kaynağı 4

   a) Efsanevî Bilgiler . 5

   b) Dil Türeyişi Teorileri . 6

   -Taklit (onomatopée) Görüşü . 6

   -Ünlemleri Temel Alan Görüş 6

   -İş Kuramı. 7

   -Jest ve Mimikleri Temel Alan Görüş 7

   -Müziği Temel Alan Görüş. 7

   c) Felsefî Yorumlar. 8

   ç) Kutsal Kitaplardaki Bilgiler11

   3. Dilin Yapısı .15

   a) Biçim Yönü 15

   -Ses Düzeni.15

   -Yapı Düzeni 16

   -Söz Dizimi Düzeni 16

   b) Anlam Yönü .17

   4. Dil Tipleri (Yapı Bakımından Diller)18

   a) Tek Heceli Diller 18

   b) Eklemeli Diller (agglutinative languages) .19

   c) Çekimli (Bükümlü) Diller (inflected languages) 20

   Kök Bükümlü Diller 20

   Gövde Bükümlü Diller .20

   5. Dil Akrabalığı 21

   A) Köken Akrabalığı (Dil Aileleri).21

   1. Ural-Altay Dilleri 22

   2. Hint-Avrupa (İndo-Germen) Dilleri23

   a) Hint Kolu25

   Arî Dilleri .25

   Hintçe .25

   Farsça (İran dili) 25

   Eski Anadolu Dilleri .26

   Toharca.26

   b) Avrupa Kolu.26

   Grekçe (Yunanca).26

   Latin (Roman) Dilleri 26

   Germen Dilleri 27

   Baltık-Slav Dilleri.27

   Kelt Dilleri28

   Ermenice.28

   3. Hami-Sami Dilleri (Semitic Languages).28

   4. Çin-Tibet Dilleri .29

   5. Bantu Dilleri .29

   6. Kafkas Dilleri .29

   B) Kültür Akrabalığı .29

   6. Dil Farklılaşması .31

   a) Lehçe 31

   b) Şive.31

   c) Ağız 31

   7. Dil Türleri .32

   a) Ana Dili 32

   b) Ortak Dil.33

   c) Konuşma Dili-Yazı Dili .35

   ç) Yaşayan Dil-Ölü Dil.36

   d) Doğal Dil-Yapma Dil .37

   e) Geçer Dil (Lingua franca).38

   f) Karma Dil .38

   g) Aracı Dil.38

   h) Özel Diller 39

   -Bilim Dili 39

   -Argo 41

   SOSYAL BİR KURUM OLARAK DİL

   1. Dil ve İnsan.42

   2. Dil ve Toplum.43

   3. Dil ve Kültür .45

   4. Dil ve Düşünce45

   5. Dil ve İletişim .47

   ÇAĞLAR BOYUNCA TÜRK DİLİ

   I. Türkçenin Yazıldığı Alfabeler .55

   a) Göktürk Alfabesi .55

   b) Uygur Alfabesi 62

   c) Arap Alfabesi 67

   ç) Kiril Alfabesi .79

   d) Latin Alfabesi 84

   II. Türk Dilinin Gelişim Süreci 85

   A. Eski Türkçe 86

   a) Göktürk Devri.87

   Göktürk Kitabeleri 88

   b) Uygur Devri 89

   B. Orta Türkçe .93

   a) Karahanlı Türkçesi 93

   Karahanlı Türkçesi Dil Yadigârları 94

   Yusuf Hac Hâcip ve Kutadgu Bilig 94

   Edip Ahmed b. Mahmud Yûknekî ve Atebetü’l-hakayık .96

   Kâşgarlı Mahmut ve Dîvânü Lügati’t-Türk 97

   Ahmed Yesevî ve Hikmetleri 100

   Kur’an Tercümeleri .102

   b) Harizm Türkçesi 103

   Hârizm Türkçesi Dil Yadigârları .104

   Mukaddimetü’l-edeb .105

   Rabguzî ve Kısasü’l-enbiyâ’sı .106

   Muînü’l-Mürid.107

   Kutb’un Husrev ü Şirin’i .107

   Nehcü’l-Ferâdis .109

   Muhabbetnâme 109

   C. Yeni Türkçe 110

   a) Kuzey Türkçesi (Kıpçak Türkçesi) .110

   Kıpçak Türkçesi Dil Yadigârları .112

   Dinî Eserler113

   İlmî Eserler 113

   Sözlük ve Dil Bilgisi Kitapları 114

   Edebî Eserler .115

   b) Doğu Türkçesi (Çağatay Türkçesi) 115

   c) Batı Türkçesi (Oğuz-Türkmen Türkçesi, Güneybatı Türkçesi) 120

   1. Eski Anadolu Türkçesi 122

   a) Selçuklular Dönemi 123

   Mevlânâ ve Türkçe İbareler.129

   Sultan Veled ve Türkçe Şiirleri .129

   Hoca Dehhânî ve Şiirleri .130

   Ahmed Fakih ve Şiirleri 131

   Şeyyad Hamza ve Eserleri .133

   Yunus Emre ve Şiirleri 138

   b) Anadolu Beylikleri Dönemi .148

   2. Osmanlı Türkçesi .151

   a) Başlangıç Devri Osmanlı Türkçesi 155

   b) Klasik Devir Osmanlı Türkçesi .158

   c) Yenileşme Devri Osmanlı Türkçesi 160

   3. Türkiye Türkçesi 163

   a) Yazı Dili 164

   b) Anadolu Ağızları 166

   D. Modern Türkçe (Yaşayan Türk Şiveleri) 168

   III. Türk Dilinin Ses ve Yapı Özellikleri .173

   IV. Türk Dilinin Söz Dizimi Özellikleri 205

   Kelimelerin Gruplanması .205

   Cümle Bilgisi 230

   LİSANIMIZ VE İNSANIMIZ

   Lisanımız ve İnsanımız .253

   Yunus Emre ve Çağdaşlarının Türk Diline Hizmetleri .269

   Edirneli Nazmî ve Türki-i Basit Hareketi 277

   Faruk K. Timurtaş’ın Dil Üzerinde Düşünceleri293

   Yahya Kemal’de Türkçe ve Şiir Dilinin Kuruluşu.302

   Türkçenin Sadeleşme Ekseninde Mehmet Akif ve Türk Dili 313

   TÜRK DİLİNİN SORUNLARI

   Türk Dilinin Sorunları .335

   Türkçede Çağdaşlaşma Sorunu .345

   Türkçede İmlâ Sorunu356

   Türkçede Birleşik Kelimeler Sorunu364

   Yüksek Öğretimde Türk Dili Sorunu 396

   Kitle İletişim Araçlarında Türkçe Kullanım Sorunu 401

   Liselerimizde Edebiyat Öğretimi Sorunu.411

   İletişim, Dil ve Kültür .417

   Dilde Kelimeler421

   Türkçenin Korunması Sorunu 424

   KAYNAKLAR 430

   DİZİN.441

   Stok Kodu
   :
   9789753688048
   Boyut
   :
   13.5X19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   496
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   EKİM 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Enzo
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   180,00   
   180,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat