Sepetim (0) Toplam: 0,00

Spor Yasası Kulüp, Şirket, Federasyon ( EKREN )

Liste Fiyatı : 80,00
İndirimli Fiyat : 76,00
Kazancınız : 4,00
Taksitli fiyat : 1 x 76,00
9789753687508
600572
Spor Yasası Kulüp, Şirket, Federasyon ( EKREN )
Spor Yasası Kulüp, Şirket, Federasyon ( EKREN )
Filiz Kitabevi
76.00

İçindekiler 

MADDELER HALİNDEKİ KANUN .17 

I.BÖLÜM23

A) DAHA ÖNCEKİ YASAL DÜZENLEME.23 

B) YENİ YASAL DÜZENLEMENİN GENEL ÇERÇEVESİ27 

C) YENİ YASAL DÜZENLEMENİN ÖZETİ .31 

1-Spor kulüpleri için müstakil bir kanun 31 

2-Müstakil bu yasanın temel gerekçesi .31 

3- Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliği şartları.33 

4-Birleşmeleri ve mal varlıklarının devri ve tescil33 

5-Kulüpten ayrı olarak spor anonim şirketi kurabilme 33 

6-Bakanlık-ilgili spor federasyonu tarafından denetim 34 

7- Spor federasyonlarının denetlenmesi .34 

8-Beyanname, bütçe ve harcama ilkeleri 34 

a-Temliklere ilişkin çeşitli sınırlamalar .34 

b-Sportif, altyapı, personel, idari, hukuki ve mali kriterler 34 

c-Alacaklarının bir kısım kişilere devir yasağı.35 

d-Belli bir miktarın üzerindeki ödeme ve tahsilatlar 35 

e-Denk bütçe zorunluluğu 35 

9-Tüm federasyonlar için “spor federasyonu” tanımı37 

10-Spor federasyonları organlarındaki üye sayısı .38 

11- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve şikayet-katılma.38 

II. BÖLÜM 41 

YASADAKİ AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR.41 

III. BÖLÜM 50 

SPOR KULÜPLERİ .50 

 

 

A) ÖZET OLARAK SPOR KULÜBÜ .50 

B) KULÜBÜN KURULUŞU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI.51 

1- Amaç ve kişi sayısı: 51 

2- Başvuru: .51 

3- Başvuru belgeleri: 51 

4- Başvurunun incelenmesi ve süresi: 51 

5- Tüzel kişiliğin kazanılması: 51 

C) KULÜBÜN SPOR FAALİYETLERİNE KATILIMI .53 

D) SPOR KULÜPLERİNE ÜYE OLMA54  

IV. BÖLÜM .69 

SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ 69 

 

A) ÖZET OLARAK SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ 69 

B) ANONİM ŞİRKET VASFININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ .71

V. BÖLÜM 79 

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNDE .79 

ORTAK HÜKÜMLER .79 

1- Genel olarak: 71 

2- Daha önce kurulmuş anonim şirketler: 71 

3- İnceleme, süre, tescil ve bildirim: .71 

4- Spor federasyonlarının yetkisi: .72 

5- Tescilin iptali: 72 

C) SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN HİSSEDARLIK YAPISI .73 

D) SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM 76 

E) SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNDE TAMAMLAYICI DÜZENLEMELER 78 

A) SPOR TESİSİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 79 

B) SPOR ÜST KURULUŞU OLUŞTURMA .82 

1- Tanım, amaç, kapsam ve nitelik: 82 

2- Kuruluş ve ilan: 83 

3- Zorunlu ve ihtiyari organlar: 84 

4- Sona erme: 84 

C) DENETİM VE (MALİ) BEYANNAME USULÜ .85 

1- Gençlik ve Spor Bakanlığı denetimi .85 

2- İçişleri Bakanlığı denetimi: 86 

3- İl valisinin yetkisi .86 

4- (Mali) beyanname usulü .87 

5- Denetim usulü ve yükümlülükler 87 

6- Denetimde bilirkişilik: 87 

7- Sair hususlar: .88 9 

 

VI. BÖLÜM .112 

SPOR FEDERASYONLARI .112 

 

 

A) SPOR FEDERASYONLARININ KURULUŞU VE TEŞKİLATI .112

B) SPOR FEDERASYONLARI GENEL KURULU 114 

C) SPOR FEDERASYONLARI GENEL KURUL TOPLANTILARI 115 

1- Genel olarak .115 

2- Alt mevzuat .116 

3- Genel kurul delege sayısı: 117 

4- Genel kurulun toplanma zamanı 117 

5- Olağan genel kurulun ertelenmesi 117 

6- Mali genel kurul .117 

7- Olağanüstü genel kurul 117 

D) SPOR FEDERASYONLARI GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ .119 

1- Genel olarak .119 

2- Toplantı ve karar sayısı 120 

3- Toplantı ve gündem ilanı: .121 

4- Süre ve esaslara uyulmaması .121 

5- Seçim yöntemi .121 

6- Delege dağılımı 121 

E) SPOR FEDERASYONLARI GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ 122 

F) SPOR FEDERASYONLARI YÖNETİM KURULU 123 

G) SPOR FEDERASYONLARI DİSİPLİN KURULU .125 

H) SPOR FEDERASYONLARI DENETİM KURULU 127 

I) SPOR FEDERASYONLARI GENEL SEKRETERLİĞİ .128 

1- Genel sekreterliğin niteliği: 128 

2- Şartları ve atanması: 128 

İ) SPOR FEDERASYONLARI DİĞER KURULLARININ OLUŞUMU 129

 

J) SPOR FEDERASYONU İL TEMSİLCİSİ 130

1- Şartları: 130

2- Atanması: .130

K) GÖREV ALACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 131

1- Genel Olarak: .131

2- Genel şartlar 131

4- Başkanlık dönem sayısı 133

5- Görev almanın kısmi sonucu 133

L) SPOR FEDERASYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 134

M) SPOR FEDERASYONU GELİRLERİ .135

N) SPOR FEDERASYONU MALLARI VE TAHSİS 136

O) HARCAMA VE BELGE DÜZENİ 138

Ö) BAKANLIK DENETİMİ, İNCELEMESİ VE SORUŞTURMASI .139

P) SPOR FEDERASYONLARININ BÜTÇE VE HARCAMA İLKELERİ 142

2- Borçlanmada sınırlama: .143

3- Ödeme ve tahsilat yöntemi: 143

4- Yükümlülüklerin ihlalinde sorumluluk: 143

R) SPOR ELEMANLARININ BELGELENDİRİLMESİ .145

S) SPOR DALLARININ TESPİTİ .146

Ş) HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 147

A) GENEL OLARAK .148

VII. BÖLÜM .148 

CEZA HÜKÜMLERİ VE SORUŞTURMA USULÜ 148 

 

 

 

 

A) GENEL OLARAK .148

B) YASADAKİ SUÇLAR - CEZA HÜKÜMLERİ .151 

1- Kulüplerin yasaya aykırı temlik yapmaları 151 

2- Kulüplerin yasaya aykırı borçlanma yapmaları.151 

3- Belli (yasaklanan) kişilere hak ve alacakları devretmek 151 

4-Tahsilatların banka veya finans kuruluşları aracılığıylayapılmaması .152 

5- Federasyonların yasaya aykırı borçlanma yapmaları .153 

6- Tahsis ve destek amacına aykırı hareket 153 

7- Bir kısım unvan veya faaliyetin izinsiz kullanılması .154 

8- Yasaya aykırı spor kulübü kuranlar ve üye kaydı.155 

9-Genel Kurulu toplantıya çağırmamak, usulsüz toplantıyapmak: .157 

10- Defter veya kayıtların tutulmaması-usulsüz tutulması .157 

11-Seçimlerde hile yapmak.158 

12- Defter-kayıtları tahrif, yok etmek, gizlemek .159 

13- Güveni kötüye kullanmak: 160 

14- Beyannameyi vermemek, gerçeğe aykırı vermek 161 

15- Denetimdeki yükümlülüklere aykırılık 162 

16- Seçim sonucunu bildirim yükümlülüğünü ihlal.162 

C) SUÇ VE İDARİ YAPTIRIM-PARA CEZASI TABLOSU164 

D) YASADAKİ SORUŞTURMA- USUL HÜKÜMLERİ.168 

1- Bakanlığın şikâyeti .168 

2- Bakanlığın itiraz hakkı .169 

3- Bakanlığın kamu davasına katılma hakkı .170 

4- İdari para cezalarını verme yetkisi.171 

5- İdari para cezalarına itiraz 171

6- Adli para cezaları .171

7- Görevli ve yetkili mahkeme .172

8- Etkin pişmanlık .173

 

VIII. BÖLÜM 174 

DEĞİŞTİRİLEN, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER, VE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ .174 

 

A) DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER .174 

1- Kaçak bahis suçunda şikâyet ve davaya katılma 175 

2- Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’ndaki değişiklikler 176 

a- Bakanlık Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu 176 

b- Bakanlığa pay verilmesi .178 

c- Olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme .178 

3- TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik 178 

a- İlk Derece Hukuk Kurulları .179 

Mevcut hukuk kurullarının görev süresi .181 

b- Tahkim Kurulu .181 

Mevcut Tahkim Kurulunun görev süresi 184 

c - Futbol menajerleri, menajerlik sözleşmesi 184 

4- Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’unda değişiklik 187 

5- Kadro ihdası .188

B) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 189 

C) GEÇİŞ HÜKÜMLERİ 190 

1- Kamu yararına çalışan dernek statüsü .190 

2- Dosya veya kayıtların devri 190 14 

 

IX. BÖLÜM .195 

YASANIN ALT MEVZUATI 195 

3- Mevcut gençlik ve spor kulüpleri 190 

4- Müessese kulüpleri .191 

5- Tüzük ile idari ve mali yapı değişiklikleri 191 

6- Mevcut anonim şirketler .192 

7- Bağlı ve bağımsız spor federasyonları .192 

8- Federasyon başkanının üç dönem uygulaması .193 

9- Mevcut borçların bildirimi .193 

10- Mevcut yönetmelikler ve düzenleyici işlemler .194 

1- Spor Kulüplerinin kuruluşu ve tüzel kişiliğinin kazanılması 195 

2- Spor faaliyetlerine katılım: .195 

3- Spor kulüpleri tarafından tutulacak defter ve kayıtlar .195 

4- Spor kulüplerinin internet üzerinden toplantı duyurusu .196 

5- Spor kulüplerinin birleşmesi ve mal varlığının devri .196 

6- Kamu yararına çalışan spor kulüpleri196 

7- Üst kuruluş .196 

8- Denetim ve beyanname usulü (bilirkişilik) .196 

9- Denetim ve beyanname usulü .196 

10- Spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi .197 

11- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama ilkeleri 197 

12- Yardım şekilleri 197 

13- Spor federasyonları kuruluş ve teşkilatı .197 

14- Spor federasyonları gene kurul toplantıları .197 

15- Spor federasyonları disiplin kurulu:.198

16- Spor federasyonları denetim kurulu: 198

17- Spor federasyonları kurulları .198

18- Spor federasyonları genel sekreterliği .198

19- Diğer kurulların oluşumu .198

20- Spor federasyonlarının harcama ve belge düzeni 199

21- Bakanlık denetimi, incelemesi ve soruşturması199

22- Spor elemanlarının belgelendirilmesi 199

23- Bakanlığa pay verilmesi .199

24- TFF İlk derece hukuk kurulları 200

25-TFF Tahkim Kurulu (başvuru ve inceleme): .200 

26- TFF Tahkim Kurulu (görev ve yetkiler): 200

 

 • Açıklama
  • İçindekiler 

   MADDELER HALİNDEKİ KANUN .17 

   I.BÖLÜM23

   A) DAHA ÖNCEKİ YASAL DÜZENLEME.23 

   B) YENİ YASAL DÜZENLEMENİN GENEL ÇERÇEVESİ27 

   C) YENİ YASAL DÜZENLEMENİN ÖZETİ .31 

   1-Spor kulüpleri için müstakil bir kanun 31 

   2-Müstakil bu yasanın temel gerekçesi .31 

   3- Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliği şartları.33 

   4-Birleşmeleri ve mal varlıklarının devri ve tescil33 

   5-Kulüpten ayrı olarak spor anonim şirketi kurabilme 33 

   6-Bakanlık-ilgili spor federasyonu tarafından denetim 34 

   7- Spor federasyonlarının denetlenmesi .34 

   8-Beyanname, bütçe ve harcama ilkeleri 34 

   a-Temliklere ilişkin çeşitli sınırlamalar .34 

   b-Sportif, altyapı, personel, idari, hukuki ve mali kriterler 34 

   c-Alacaklarının bir kısım kişilere devir yasağı.35 

   d-Belli bir miktarın üzerindeki ödeme ve tahsilatlar 35 

   e-Denk bütçe zorunluluğu 35 

   9-Tüm federasyonlar için “spor federasyonu” tanımı37 

   10-Spor federasyonları organlarındaki üye sayısı .38 

   11- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve şikayet-katılma.38 

   II. BÖLÜM 41 

   YASADAKİ AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR.41 

   III. BÖLÜM 50 

   SPOR KULÜPLERİ .50 

    

    

   A) ÖZET OLARAK SPOR KULÜBÜ .50 

   B) KULÜBÜN KURULUŞU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI.51 

   1- Amaç ve kişi sayısı: 51 

   2- Başvuru: .51 

   3- Başvuru belgeleri: 51 

   4- Başvurunun incelenmesi ve süresi: 51 

   5- Tüzel kişiliğin kazanılması: 51 

   C) KULÜBÜN SPOR FAALİYETLERİNE KATILIMI .53 

   D) SPOR KULÜPLERİNE ÜYE OLMA54  

   IV. BÖLÜM .69 

   SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ 69 

    

   A) ÖZET OLARAK SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ 69 

   B) ANONİM ŞİRKET VASFININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ .71

   V. BÖLÜM 79 

   SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNDE .79 

   ORTAK HÜKÜMLER .79 

   1- Genel olarak: 71 

   2- Daha önce kurulmuş anonim şirketler: 71 

   3- İnceleme, süre, tescil ve bildirim: .71 

   4- Spor federasyonlarının yetkisi: .72 

   5- Tescilin iptali: 72 

   C) SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN HİSSEDARLIK YAPISI .73 

   D) SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM 76 

   E) SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNDE TAMAMLAYICI DÜZENLEMELER 78 

   A) SPOR TESİSİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 79 

   B) SPOR ÜST KURULUŞU OLUŞTURMA .82 

   1- Tanım, amaç, kapsam ve nitelik: 82 

   2- Kuruluş ve ilan: 83 

   3- Zorunlu ve ihtiyari organlar: 84 

   4- Sona erme: 84 

   C) DENETİM VE (MALİ) BEYANNAME USULÜ .85 

   1- Gençlik ve Spor Bakanlığı denetimi .85 

   2- İçişleri Bakanlığı denetimi: 86 

   3- İl valisinin yetkisi .86 

   4- (Mali) beyanname usulü .87 

   5- Denetim usulü ve yükümlülükler 87 

   6- Denetimde bilirkişilik: 87 

   7- Sair hususlar: .88 9 

    

   VI. BÖLÜM .112 

   SPOR FEDERASYONLARI .112 

    

    

   A) SPOR FEDERASYONLARININ KURULUŞU VE TEŞKİLATI .112

   B) SPOR FEDERASYONLARI GENEL KURULU 114 

   C) SPOR FEDERASYONLARI GENEL KURUL TOPLANTILARI 115 

   1- Genel olarak .115 

   2- Alt mevzuat .116 

   3- Genel kurul delege sayısı: 117 

   4- Genel kurulun toplanma zamanı 117 

   5- Olağan genel kurulun ertelenmesi 117 

   6- Mali genel kurul .117 

   7- Olağanüstü genel kurul 117 

   D) SPOR FEDERASYONLARI GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ .119 

   1- Genel olarak .119 

   2- Toplantı ve karar sayısı 120 

   3- Toplantı ve gündem ilanı: .121 

   4- Süre ve esaslara uyulmaması .121 

   5- Seçim yöntemi .121 

   6- Delege dağılımı 121 

   E) SPOR FEDERASYONLARI GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ 122 

   F) SPOR FEDERASYONLARI YÖNETİM KURULU 123 

   G) SPOR FEDERASYONLARI DİSİPLİN KURULU .125 

   H) SPOR FEDERASYONLARI DENETİM KURULU 127 

   I) SPOR FEDERASYONLARI GENEL SEKRETERLİĞİ .128 

   1- Genel sekreterliğin niteliği: 128 

   2- Şartları ve atanması: 128 

   İ) SPOR FEDERASYONLARI DİĞER KURULLARININ OLUŞUMU 129

    

   J) SPOR FEDERASYONU İL TEMSİLCİSİ 130

   1- Şartları: 130

   2- Atanması: .130

   K) GÖREV ALACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 131

   1- Genel Olarak: .131

   2- Genel şartlar 131

   4- Başkanlık dönem sayısı 133

   5- Görev almanın kısmi sonucu 133

   L) SPOR FEDERASYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 134

   M) SPOR FEDERASYONU GELİRLERİ .135

   N) SPOR FEDERASYONU MALLARI VE TAHSİS 136

   O) HARCAMA VE BELGE DÜZENİ 138

   Ö) BAKANLIK DENETİMİ, İNCELEMESİ VE SORUŞTURMASI .139

   P) SPOR FEDERASYONLARININ BÜTÇE VE HARCAMA İLKELERİ 142

   2- Borçlanmada sınırlama: .143

   3- Ödeme ve tahsilat yöntemi: 143

   4- Yükümlülüklerin ihlalinde sorumluluk: 143

   R) SPOR ELEMANLARININ BELGELENDİRİLMESİ .145

   S) SPOR DALLARININ TESPİTİ .146

   Ş) HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 147

   A) GENEL OLARAK .148

   VII. BÖLÜM .148 

   CEZA HÜKÜMLERİ VE SORUŞTURMA USULÜ 148 

    

    

    

    

   A) GENEL OLARAK .148

   B) YASADAKİ SUÇLAR - CEZA HÜKÜMLERİ .151 

   1- Kulüplerin yasaya aykırı temlik yapmaları 151 

   2- Kulüplerin yasaya aykırı borçlanma yapmaları.151 

   3- Belli (yasaklanan) kişilere hak ve alacakları devretmek 151 

   4-Tahsilatların banka veya finans kuruluşları aracılığıylayapılmaması .152 

   5- Federasyonların yasaya aykırı borçlanma yapmaları .153 

   6- Tahsis ve destek amacına aykırı hareket 153 

   7- Bir kısım unvan veya faaliyetin izinsiz kullanılması .154 

   8- Yasaya aykırı spor kulübü kuranlar ve üye kaydı.155 

   9-Genel Kurulu toplantıya çağırmamak, usulsüz toplantıyapmak: .157 

   10- Defter veya kayıtların tutulmaması-usulsüz tutulması .157 

   11-Seçimlerde hile yapmak.158 

   12- Defter-kayıtları tahrif, yok etmek, gizlemek .159 

   13- Güveni kötüye kullanmak: 160 

   14- Beyannameyi vermemek, gerçeğe aykırı vermek 161 

   15- Denetimdeki yükümlülüklere aykırılık 162 

   16- Seçim sonucunu bildirim yükümlülüğünü ihlal.162 

   C) SUÇ VE İDARİ YAPTIRIM-PARA CEZASI TABLOSU164 

   D) YASADAKİ SORUŞTURMA- USUL HÜKÜMLERİ.168 

   1- Bakanlığın şikâyeti .168 

   2- Bakanlığın itiraz hakkı .169 

   3- Bakanlığın kamu davasına katılma hakkı .170 

   4- İdari para cezalarını verme yetkisi.171 

   5- İdari para cezalarına itiraz 171

   6- Adli para cezaları .171

   7- Görevli ve yetkili mahkeme .172

   8- Etkin pişmanlık .173

    

   VIII. BÖLÜM 174 

   DEĞİŞTİRİLEN, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER, VE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ .174 

    

   A) DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER .174 

   1- Kaçak bahis suçunda şikâyet ve davaya katılma 175 

   2- Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’ndaki değişiklikler 176 

   a- Bakanlık Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu 176 

   b- Bakanlığa pay verilmesi .178 

   c- Olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme .178 

   3- TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik 178 

   a- İlk Derece Hukuk Kurulları .179 

   Mevcut hukuk kurullarının görev süresi .181 

   b- Tahkim Kurulu .181 

   Mevcut Tahkim Kurulunun görev süresi 184 

   c - Futbol menajerleri, menajerlik sözleşmesi 184 

   4- Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’unda değişiklik 187 

   5- Kadro ihdası .188

   B) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 189 

   C) GEÇİŞ HÜKÜMLERİ 190 

   1- Kamu yararına çalışan dernek statüsü .190 

   2- Dosya veya kayıtların devri 190 14 

    

   IX. BÖLÜM .195 

   YASANIN ALT MEVZUATI 195 

   3- Mevcut gençlik ve spor kulüpleri 190 

   4- Müessese kulüpleri .191 

   5- Tüzük ile idari ve mali yapı değişiklikleri 191 

   6- Mevcut anonim şirketler .192 

   7- Bağlı ve bağımsız spor federasyonları .192 

   8- Federasyon başkanının üç dönem uygulaması .193 

   9- Mevcut borçların bildirimi .193 

   10- Mevcut yönetmelikler ve düzenleyici işlemler .194 

   1- Spor Kulüplerinin kuruluşu ve tüzel kişiliğinin kazanılması 195 

   2- Spor faaliyetlerine katılım: .195 

   3- Spor kulüpleri tarafından tutulacak defter ve kayıtlar .195 

   4- Spor kulüplerinin internet üzerinden toplantı duyurusu .196 

   5- Spor kulüplerinin birleşmesi ve mal varlığının devri .196 

   6- Kamu yararına çalışan spor kulüpleri196 

   7- Üst kuruluş .196 

   8- Denetim ve beyanname usulü (bilirkişilik) .196 

   9- Denetim ve beyanname usulü .196 

   10- Spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi .197 

   11- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama ilkeleri 197 

   12- Yardım şekilleri 197 

   13- Spor federasyonları kuruluş ve teşkilatı .197 

   14- Spor federasyonları gene kurul toplantıları .197 

   15- Spor federasyonları disiplin kurulu:.198

   16- Spor federasyonları denetim kurulu: 198

   17- Spor federasyonları kurulları .198

   18- Spor federasyonları genel sekreterliği .198

   19- Diğer kurulların oluşumu .198

   20- Spor federasyonlarının harcama ve belge düzeni 199

   21- Bakanlık denetimi, incelemesi ve soruşturması199

   22- Spor elemanlarının belgelendirilmesi 199

   23- Bakanlığa pay verilmesi .199

   24- TFF İlk derece hukuk kurulları 200

   25-TFF Tahkim Kurulu (başvuru ve inceleme): .200 

   26- TFF Tahkim Kurulu (görev ve yetkiler): 200

    

   Stok Kodu
   :
   9789753687508
   Boyut
   :
   13.5x19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   200
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   76,00   
   76,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat