Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan

Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan

Liste Fiyatı : 90,00
İndirimli Fiyat : 85,50
%5 İndirimli
Stokta var
KARGO BEDAVA
Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan
Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan
Filiz Kitabevi
85.50
<p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Armağan Yayın Kurulu</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Prof. Dr. İlhan HELVACI</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Prof. Dr. Halil AKKANAT</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Yard. Doç. Dr. Zekeriya KÜRŞAT</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">İÇİNDEKİLER<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">*</a></span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">1. </span><span lang="EN-US">Doç. Dr. Yıldız ABİK</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Türk Medeni Kanunundaki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki Temel İlkeler Çerçevesinde Velayette Çocuğun Yararı</span><span lang="EN-US">...................................................................................................................................... 1</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">2.</span><span lang="EN-US">Yard. Doç. Dr. Burak Adıgüzel</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Kasko Sigortalarında Aracın Kendi Anahtarı ile Çalınmasını Teminat Dışında Tutan Kloz Geçerli Bir Özel Şart mıdır?</span><span lang="EN-US">.................................................................................................................................... 75</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">3.</span><span lang="EN-US">Prof. Dr. Halil Akkanat</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">4389 Sayılı Bankalar Kanunu m. 15/VII B Hükmünün Anlamı ve Uygulama Alanı</span><span lang="EN-US"> 95</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">4. </span><span lang="EN-US">Araş. Gör. Tülay AYDIN-ÜNVER</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Miras Bırakanın Yasa Gereği Denkleştirmeye Tabi Olan Kazandırmaları</span><span lang="EN-US"> 111</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">5. </span><span lang="EN-US">Dr. Şirin Aydıncık</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Türk Borçlar Kanununda Borçların İfası (TBK m. 83 – 111) Hükümlerine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler</span><span lang="EN-US"> 147</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">6. </span><span lang="EN-US">Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetlerinde Sınırlı Kaynakların Adil Dağılımı</span><span lang="EN-US"> 167</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">7. </span><span lang="EN-US">Dr. Nilgün BAŞALP</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Sözleşme Özgürlüğünün Sözleşme Adaletinin Sağlanması Amacıyla Hakimin Müdahalesi Yoluyla Korunması: İçerik Denetiminin Hukuki Temelleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler</span><span lang="EN-US">............... 221</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">8.</span><span lang="EN-US">Araş. Gör. Başak Başoğlu - Araş. Gör. Meliha Sermin Paksoy</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Dini Nikâhlı Kadının Hukuki Durumu</span><span lang="EN-US">..................................................... 239</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">9. </span><span lang="EN-US">Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Avukatın Özen Borcu ve Yargıtay Uygulaması</span><span lang="EN-US">....................................... 271</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">10.</span><span lang="EN-US">Doç. Dr. Yusuf Büyükay</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Tıbbi Hatalar Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminatın Müdahaleyi Gerçekleştiren Sağlık Ekibi Arasında Paylaştırılması</span><span lang="EN-US">.................................................................................................................................. 307</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">11.</span><span lang="EN-US">Assoc. Prof. Dr. Yusuf Büyükay</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Wrongful Bırth</span><span lang="EN-US">.................................................................................................... 343</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">12.</span><span lang="EN-US">Yard. Doç. Dr. Dilek CENGİZ</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Türk Banka Hukukunun Tarihi Gelişimi Ve Kaynakları</span><span lang="EN-US">................... 357</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">13.</span><span lang="EN-US">Prof. Dr. Ersin Çamoğlu</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Sorumluluk Hukukunun Evrensel İlkeleri Işığında Yeni Türk Ticaret Kanun'unda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluğu</span><span lang="EN-US">................................................................. 407</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">14.</span><span lang="EN-US">Araş. Gör. Pınar Özlem Demir</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">İslam Hukukunda Sınırlı Mudarebe (Emek – Sermaye) Şirketi ve Günümüzde Katılım Bankaları Uygulamalarındaki Yeri</span><span lang="EN-US">.......................................................................................................................... 419</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">15. </span><span lang="EN-US">Arş. Gör. Feride DEMİRBAŞ</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Patent Lisans Sözleşmeleri</span><span lang="EN-US">............................................................................. 441</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">16. </span><span lang="EN-US">Prof. Dr. Fikret EREN</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımı Yoluyla</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Kazanılması</span><span lang="EN-US">......................................................................................................... 485</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">17. </span><span lang="EN-US">Araş. Gör. Yasemin EROL</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Taşınmaz Rehninin Bütünleyici Parça ve Eklenti Üzerindeki</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Etkisi</span><span lang="EN-US">....................................................................................................................... 499</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">18. </span><span lang="EN-US">Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu - Arş. Gör. Ece Baş</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kira Parasının Belirlenmesi</span><span lang="EN-US">............ 523</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">19.</span><span lang="EN-US">Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Anonim Ortaklıkta Haklı Sebeple Fesih</span><span lang="EN-US">................................................... 549</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">20.</span><span lang="EN-US">Araş. Gör. Dr. Sevgi Kayak</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">İsviçre Federal Mahkemesi'nin 26 Nisan 2007 Tarihli 4C.24/2007 Sayılı Kararının Çevirisi: Garanti Sebebiyle Müteselsil</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Borçluluk</span><span lang="EN-US">............................................................................................................... 559</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">21.</span><span lang="EN-US">Prof. Dr. Arif KOCAMAN</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">BK m.158/II c.2 Hükmü Gereğince İfaya Ekli Cezai Şart Talep</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Etme Hakkının Düşmesi (Sona Ermesi) ve BK m.158/II</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">c.2'de Hakkın Korunması İçin Öngörülen İhtirazi Kayıt İleri</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Sürme Şartının Sözleşme ile Bertaraf Edilip Edilemeyeceği</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Hususu</span><span lang="EN-US">................................................................................................................... 567</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">22. </span><span lang="EN-US">Yard. Doç. Dr. Zekeriya Kurşat</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Noterlere Mirasçılık Belgesinin Düzenlenmesi Yetkisinin Tanınması Hakkında Değerlendirme</span><span lang="EN-US"> 583</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">23. </span><span lang="EN-US">Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Yargıtay Kararları Işığında Katkı Payı Kavramı, Talep Koşulları</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">ve Hesabı</span><span lang="EN-US">.............................................................................................................. 597</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">24.</span><span lang="EN-US">Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Özalp</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Ortadoğu Neresi? Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Alt Sistem</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Olarak Ortadoğu'yu Tanımlama ve Sınıflandırma Sorunu</span><span lang="EN-US">............... 619</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">25.</span><span lang="EN-US">Yrd. Doç. Dr. Ali Paslı</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Ticari Satımda Ayıp Hâlinde Seçimlik Hakların Kullanılma</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Zamanı</span><span lang="EN-US">................................................................................................................... 645</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">26. </span><span lang="EN-US">Prof. Dr. Rona Serozan</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Yeni Borçlar Kanunu'nda Hukuki İşlemin (Özellikle</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Sözleşmenin) Oluşmasıyla İlgili Kurallardaki Yenilikler</span><span lang="EN-US">................... 663</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">27. </span><span lang="EN-US">MelisaSürücü</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">İrade Sakatlığı Hâllerinde İyiniyetin Korunması</span><span lang="EN-US">................................... 673</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">28. </span><span lang="EN-US">Araş. Gör. Müge Ürem</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Satım İçin Bırakma Sözleşmesinde Hasarın Geçişi</span><span lang="EN-US">.............................. 699</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">29.</span><span lang="EN-US">Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">Karma Bağışlama ve Satım Arasındaki Sınır Problemine Dair</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">bir Federal Mahkeme Kararının Düşündürdükleri</span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">(4C.346/2000/rnd)</span><span lang="EN-US">............................................................................................... 715</span></p> <div><br clear="all" /><hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1"><span lang="EN-US">*</span></a>Eserler yazarların soyadına göre sıralanmıştır.</p> </div> </div>
 • Açıklama
  • Armağan Yayın Kurulu

   Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU

   Prof. Dr. İlhan HELVACI

   Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

   Prof. Dr. Halil AKKANAT

   Yard. Doç. Dr. Zekeriya KÜRŞAT

   İÇİNDEKİLER*

   1. Doç. Dr. Yıldız ABİK

   Türk Medeni Kanunundaki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki Temel İlkeler Çerçevesinde Velayette Çocuğun Yararı...................................................................................................................................... 1

   2.Yard. Doç. Dr. Burak Adıgüzel

   Kasko Sigortalarında Aracın Kendi Anahtarı ile Çalınmasını Teminat Dışında Tutan Kloz Geçerli Bir Özel Şart mıdır?.................................................................................................................................... 75

   3.Prof. Dr. Halil Akkanat

   4389 Sayılı Bankalar Kanunu m. 15/VII B Hükmünün Anlamı ve Uygulama Alanı 95

   4. Araş. Gör. Tülay AYDIN-ÜNVER

   Miras Bırakanın Yasa Gereği Denkleştirmeye Tabi Olan Kazandırmaları 111

   5. Dr. Şirin Aydıncık

   Türk Borçlar Kanununda Borçların İfası (TBK m. 83 – 111) Hükümlerine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler 147

   6. Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR

   Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetlerinde Sınırlı Kaynakların Adil Dağılımı 167

   7. Dr. Nilgün BAŞALP

   Sözleşme Özgürlüğünün Sözleşme Adaletinin Sağlanması Amacıyla Hakimin Müdahalesi Yoluyla Korunması: İçerik Denetiminin Hukuki Temelleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler............... 221

   8.Araş. Gör. Başak Başoğlu - Araş. Gör. Meliha Sermin Paksoy

   Dini Nikâhlı Kadının Hukuki Durumu..................................................... 239

   9. Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

   Avukatın Özen Borcu ve Yargıtay Uygulaması....................................... 271

   10.Doç. Dr. Yusuf Büyükay

   Tıbbi Hatalar Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminatın Müdahaleyi Gerçekleştiren Sağlık Ekibi Arasında Paylaştırılması.................................................................................................................................. 307

   11.Assoc. Prof. Dr. Yusuf Büyükay

   Wrongful Bırth.................................................................................................... 343

   12.Yard. Doç. Dr. Dilek CENGİZ

   Türk Banka Hukukunun Tarihi Gelişimi Ve Kaynakları................... 357

   13.Prof. Dr. Ersin Çamoğlu

   Sorumluluk Hukukunun Evrensel İlkeleri Işığında Yeni Türk Ticaret Kanun'unda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluğu................................................................. 407

   14.Araş. Gör. Pınar Özlem Demir

   İslam Hukukunda Sınırlı Mudarebe (Emek – Sermaye) Şirketi ve Günümüzde Katılım Bankaları Uygulamalarındaki Yeri.......................................................................................................................... 419

   15. Arş. Gör. Feride DEMİRBAŞ

   Patent Lisans Sözleşmeleri............................................................................. 441

   16. Prof. Dr. Fikret EREN

   Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımı Yoluyla

   Kazanılması......................................................................................................... 485

   17. Araş. Gör. Yasemin EROL

   Taşınmaz Rehninin Bütünleyici Parça ve Eklenti Üzerindeki

   Etkisi....................................................................................................................... 499

   18. Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu - Arş. Gör. Ece Baş

   Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kira Parasının Belirlenmesi............ 523

   19.Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu

   Anonim Ortaklıkta Haklı Sebeple Fesih................................................... 549

   20.Araş. Gör. Dr. Sevgi Kayak

   İsviçre Federal Mahkemesi'nin 26 Nisan 2007 Tarihli 4C.24/2007 Sayılı Kararının Çevirisi: Garanti Sebebiyle Müteselsil

   Borçluluk............................................................................................................... 559

   21.Prof. Dr. Arif KOCAMAN

   BK m.158/II c.2 Hükmü Gereğince İfaya Ekli Cezai Şart Talep

   Etme Hakkının Düşmesi (Sona Ermesi) ve BK m.158/II

   c.2'de Hakkın Korunması İçin Öngörülen İhtirazi Kayıt İleri

   Sürme Şartının Sözleşme ile Bertaraf Edilip Edilemeyeceği

   Hususu................................................................................................................... 567

   22. Yard. Doç. Dr. Zekeriya Kurşat

   Noterlere Mirasçılık Belgesinin Düzenlenmesi Yetkisinin Tanınması Hakkında Değerlendirme 583

   23. Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

   Yargıtay Kararları Işığında Katkı Payı Kavramı, Talep Koşulları

   ve Hesabı.............................................................................................................. 597

   24.Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Özalp

   Ortadoğu Neresi? Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Alt Sistem

   Olarak Ortadoğu'yu Tanımlama ve Sınıflandırma Sorunu............... 619

   25.Yrd. Doç. Dr. Ali Paslı

   Ticari Satımda Ayıp Hâlinde Seçimlik Hakların Kullanılma

   Zamanı................................................................................................................... 645

   26. Prof. Dr. Rona Serozan

   Yeni Borçlar Kanunu'nda Hukuki İşlemin (Özellikle

   Sözleşmenin) Oluşmasıyla İlgili Kurallardaki Yenilikler................... 663

   27. MelisaSürücü

   İrade Sakatlığı Hâllerinde İyiniyetin Korunması................................... 673

   28. Araş. Gör. Müge Ürem

   Satım İçin Bırakma Sözleşmesinde Hasarın Geçişi.............................. 699

   29.Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM

   Karma Bağışlama ve Satım Arasındaki Sınır Problemine Dair

   bir Federal Mahkeme Kararının Düşündürdükleri

   (4C.346/2000/rnd)............................................................................................... 715   *Eserler yazarların soyadına göre sıralanmıştır.

   Stok Kodu
   :
   9789753683470
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   725
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2011
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat