Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan

Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan

Liste Fiyatı : 850,00
İndirimli Fiyat : 807,50
Kazancınız : 42,50
Taksitli fiyat : 1 x 807,50
9789753683470
363835
Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan
Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan
807.50

Armağan Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU

Prof. Dr. İlhan HELVACI

Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

Prof. Dr. Halil AKKANAT

Yard. Doç. Dr. Zekeriya KÜRŞAT

İÇİNDEKİLER*

1. Doç. Dr. Yıldız ABİK

Türk Medeni Kanunundaki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki Temel İlkeler Çerçevesinde Velayette Çocuğun Yararı...................................................................................................................................... 1

2.Yard. Doç. Dr. Burak Adıgüzel

Kasko Sigortalarında Aracın Kendi Anahtarı ile Çalınmasını Teminat Dışında Tutan Kloz Geçerli Bir Özel Şart mıdır?.................................................................................................................................... 75

3.Prof. Dr. Halil Akkanat

4389 Sayılı Bankalar Kanunu m. 15/VII B Hükmünün Anlamı ve Uygulama Alanı 95

4. Araş. Gör. Tülay AYDIN-ÜNVER

Miras Bırakanın Yasa Gereği Denkleştirmeye Tabi Olan Kazandırmaları 111

5. Dr. Şirin Aydıncık

Türk Borçlar Kanununda Borçların İfası (TBK m. 83 – 111) Hükümlerine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler 147

6. Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR

Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetlerinde Sınırlı Kaynakların Adil Dağılımı 167

7. Dr. Nilgün BAŞALP

Sözleşme Özgürlüğünün Sözleşme Adaletinin Sağlanması Amacıyla Hakimin Müdahalesi Yoluyla Korunması: İçerik Denetiminin Hukuki Temelleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler............... 221

8.Araş. Gör. Başak Başoğlu - Araş. Gör. Meliha Sermin Paksoy

Dini Nikâhlı Kadının Hukuki Durumu..................................................... 239

9. Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

Avukatın Özen Borcu ve Yargıtay Uygulaması....................................... 271

10.Doç. Dr. Yusuf Büyükay

Tıbbi Hatalar Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminatın Müdahaleyi Gerçekleştiren Sağlık Ekibi Arasında Paylaştırılması.................................................................................................................................. 307

11.Assoc. Prof. Dr. Yusuf Büyükay

Wrongful Bırth.................................................................................................... 343

12.Yard. Doç. Dr. Dilek CENGİZ

Türk Banka Hukukunun Tarihi Gelişimi Ve Kaynakları................... 357

13.Prof. Dr. Ersin Çamoğlu

Sorumluluk Hukukunun Evrensel İlkeleri Işığında Yeni Türk Ticaret Kanun'unda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluğu................................................................. 407

14.Araş. Gör. Pınar Özlem Demir

İslam Hukukunda Sınırlı Mudarebe (Emek – Sermaye) Şirketi ve Günümüzde Katılım Bankaları Uygulamalarındaki Yeri.......................................................................................................................... 419

15. Arş. Gör. Feride DEMİRBAŞ

Patent Lisans Sözleşmeleri............................................................................. 441

16. Prof. Dr. Fikret EREN

Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımı Yoluyla

Kazanılması......................................................................................................... 485

17. Araş. Gör. Yasemin EROL

Taşınmaz Rehninin Bütünleyici Parça ve Eklenti Üzerindeki

Etkisi....................................................................................................................... 499

18. Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu - Arş. Gör. Ece Baş

Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kira Parasının Belirlenmesi............ 523

19.Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu

Anonim Ortaklıkta Haklı Sebeple Fesih................................................... 549

20.Araş. Gör. Dr. Sevgi Kayak

İsviçre Federal Mahkemesi'nin 26 Nisan 2007 Tarihli 4C.24/2007 Sayılı Kararının Çevirisi: Garanti Sebebiyle Müteselsil

Borçluluk............................................................................................................... 559

21.Prof. Dr. Arif KOCAMAN

BK m.158/II c.2 Hükmü Gereğince İfaya Ekli Cezai Şart Talep

Etme Hakkının Düşmesi (Sona Ermesi) ve BK m.158/II

c.2'de Hakkın Korunması İçin Öngörülen İhtirazi Kayıt İleri

Sürme Şartının Sözleşme ile Bertaraf Edilip Edilemeyeceği

Hususu................................................................................................................... 567

22. Yard. Doç. Dr. Zekeriya Kurşat

Noterlere Mirasçılık Belgesinin Düzenlenmesi Yetkisinin Tanınması Hakkında Değerlendirme 583

23. Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

Yargıtay Kararları Işığında Katkı Payı Kavramı, Talep Koşulları

ve Hesabı.............................................................................................................. 597

24.Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Özalp

Ortadoğu Neresi? Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Alt Sistem

Olarak Ortadoğu'yu Tanımlama ve Sınıflandırma Sorunu............... 619

25.Yrd. Doç. Dr. Ali Paslı

Ticari Satımda Ayıp Hâlinde Seçimlik Hakların Kullanılma

Zamanı................................................................................................................... 645

26. Prof. Dr. Rona Serozan

Yeni Borçlar Kanunu'nda Hukuki İşlemin (Özellikle

Sözleşmenin) Oluşmasıyla İlgili Kurallardaki Yenilikler................... 663

27. MelisaSürücü

İrade Sakatlığı Hâllerinde İyiniyetin Korunması................................... 673

28. Araş. Gör. Müge Ürem

Satım İçin Bırakma Sözleşmesinde Hasarın Geçişi.............................. 699

29.Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM

Karma Bağışlama ve Satım Arasındaki Sınır Problemine Dair

bir Federal Mahkeme Kararının Düşündürdükleri

(4C.346/2000/rnd)............................................................................................... 715*Eserler yazarların soyadına göre sıralanmıştır.

 • Açıklama
  • Armağan Yayın Kurulu

   Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU

   Prof. Dr. İlhan HELVACI

   Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

   Prof. Dr. Halil AKKANAT

   Yard. Doç. Dr. Zekeriya KÜRŞAT

   İÇİNDEKİLER*

   1. Doç. Dr. Yıldız ABİK

   Türk Medeni Kanunundaki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki Temel İlkeler Çerçevesinde Velayette Çocuğun Yararı...................................................................................................................................... 1

   2.Yard. Doç. Dr. Burak Adıgüzel

   Kasko Sigortalarında Aracın Kendi Anahtarı ile Çalınmasını Teminat Dışında Tutan Kloz Geçerli Bir Özel Şart mıdır?.................................................................................................................................... 75

   3.Prof. Dr. Halil Akkanat

   4389 Sayılı Bankalar Kanunu m. 15/VII B Hükmünün Anlamı ve Uygulama Alanı 95

   4. Araş. Gör. Tülay AYDIN-ÜNVER

   Miras Bırakanın Yasa Gereği Denkleştirmeye Tabi Olan Kazandırmaları 111

   5. Dr. Şirin Aydıncık

   Türk Borçlar Kanununda Borçların İfası (TBK m. 83 – 111) Hükümlerine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler 147

   6. Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR

   Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetlerinde Sınırlı Kaynakların Adil Dağılımı 167

   7. Dr. Nilgün BAŞALP

   Sözleşme Özgürlüğünün Sözleşme Adaletinin Sağlanması Amacıyla Hakimin Müdahalesi Yoluyla Korunması: İçerik Denetiminin Hukuki Temelleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler............... 221

   8.Araş. Gör. Başak Başoğlu - Araş. Gör. Meliha Sermin Paksoy

   Dini Nikâhlı Kadının Hukuki Durumu..................................................... 239

   9. Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

   Avukatın Özen Borcu ve Yargıtay Uygulaması....................................... 271

   10.Doç. Dr. Yusuf Büyükay

   Tıbbi Hatalar Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminatın Müdahaleyi Gerçekleştiren Sağlık Ekibi Arasında Paylaştırılması.................................................................................................................................. 307

   11.Assoc. Prof. Dr. Yusuf Büyükay

   Wrongful Bırth.................................................................................................... 343

   12.Yard. Doç. Dr. Dilek CENGİZ

   Türk Banka Hukukunun Tarihi Gelişimi Ve Kaynakları................... 357

   13.Prof. Dr. Ersin Çamoğlu

   Sorumluluk Hukukunun Evrensel İlkeleri Işığında Yeni Türk Ticaret Kanun'unda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluğu................................................................. 407

   14.Araş. Gör. Pınar Özlem Demir

   İslam Hukukunda Sınırlı Mudarebe (Emek – Sermaye) Şirketi ve Günümüzde Katılım Bankaları Uygulamalarındaki Yeri.......................................................................................................................... 419

   15. Arş. Gör. Feride DEMİRBAŞ

   Patent Lisans Sözleşmeleri............................................................................. 441

   16. Prof. Dr. Fikret EREN

   Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımı Yoluyla

   Kazanılması......................................................................................................... 485

   17. Araş. Gör. Yasemin EROL

   Taşınmaz Rehninin Bütünleyici Parça ve Eklenti Üzerindeki

   Etkisi....................................................................................................................... 499

   18. Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu - Arş. Gör. Ece Baş

   Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kira Parasının Belirlenmesi............ 523

   19.Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu

   Anonim Ortaklıkta Haklı Sebeple Fesih................................................... 549

   20.Araş. Gör. Dr. Sevgi Kayak

   İsviçre Federal Mahkemesi'nin 26 Nisan 2007 Tarihli 4C.24/2007 Sayılı Kararının Çevirisi: Garanti Sebebiyle Müteselsil

   Borçluluk............................................................................................................... 559

   21.Prof. Dr. Arif KOCAMAN

   BK m.158/II c.2 Hükmü Gereğince İfaya Ekli Cezai Şart Talep

   Etme Hakkının Düşmesi (Sona Ermesi) ve BK m.158/II

   c.2'de Hakkın Korunması İçin Öngörülen İhtirazi Kayıt İleri

   Sürme Şartının Sözleşme ile Bertaraf Edilip Edilemeyeceği

   Hususu................................................................................................................... 567

   22. Yard. Doç. Dr. Zekeriya Kurşat

   Noterlere Mirasçılık Belgesinin Düzenlenmesi Yetkisinin Tanınması Hakkında Değerlendirme 583

   23. Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

   Yargıtay Kararları Işığında Katkı Payı Kavramı, Talep Koşulları

   ve Hesabı.............................................................................................................. 597

   24.Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Özalp

   Ortadoğu Neresi? Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Alt Sistem

   Olarak Ortadoğu'yu Tanımlama ve Sınıflandırma Sorunu............... 619

   25.Yrd. Doç. Dr. Ali Paslı

   Ticari Satımda Ayıp Hâlinde Seçimlik Hakların Kullanılma

   Zamanı................................................................................................................... 645

   26. Prof. Dr. Rona Serozan

   Yeni Borçlar Kanunu'nda Hukuki İşlemin (Özellikle

   Sözleşmenin) Oluşmasıyla İlgili Kurallardaki Yenilikler................... 663

   27. MelisaSürücü

   İrade Sakatlığı Hâllerinde İyiniyetin Korunması................................... 673

   28. Araş. Gör. Müge Ürem

   Satım İçin Bırakma Sözleşmesinde Hasarın Geçişi.............................. 699

   29.Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM

   Karma Bağışlama ve Satım Arasındaki Sınır Problemine Dair

   bir Federal Mahkeme Kararının Düşündürdükleri

   (4C.346/2000/rnd)............................................................................................... 715   *Eserler yazarların soyadına göre sıralanmıştır.

   Stok Kodu
   :
   9789753683470
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   725
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2011
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   807,50   
   807,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat