Sepetim (0) Toplam: 0,00

Menajerlik Sözleşmesi

Liste Fiyatı : 350,00
İndirimli Fiyat : 332,50
Kazancınız : 17,50
Taksitli fiyat : 1 x 332,50
9789753689854
603964
Menajerlik Sözleşmesi
Menajerlik Sözleşmesi
332.50

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ . 1

BİRİNCİ BÖLÜM

MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ, UYGULAMA ALANI, TARAFLARI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ŞEKLİ VE BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI

I. MENAJERLİK KAVRAMI. 5

II. SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ 7

A. Rızai Sözleşme Olması . 7

B. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması 8

C. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşme Olması . 10

D. Atipik Sözleşme Olması . 11

E. İş Görme Sözleşmesi Olması 17

F. Genel İşlem Koşulu İhtiva Eden Menajerlik Sözleşmeleri . 18

III. SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ALANI VE TARAFLARI 26

A. Sözleşmenin Uygulama Alanı 26

1. Kültür- Sanat Faaliyetlerinde Menajerlik 26

2. Sportif Faaliyetlerde Menajerlik 30

a. Futbol Menajerliği 34

(1). Lisans Alım Koşulları 36

(2). Yaşı Küçük Futbolcunun Temsili 40

b. Spor Alanında Menajerlik Çeşitleri 41

B. Sözleşmenin Tarafları . 44

1. Menajerlik Faaliyetleri Üstlenilen 44

a. Sanatçı 44

b. Sporcu . 48

c. Kulüp 51

2. Menajerlik Faaliyetlerini Üstlenen 54

a. Tek Başına Menajerlik . 54

(1). Menajer . 54

(2). Menajerlik Ajansı 56

b. Birlikte Menajerlik 58

IV. MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI . 62

A. Bir İşin Görülmesi 62

B. Ücret 64

C. Taraf İradelerinin Uyuşması . 66

V. MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 68

VI. MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ . 77

VII. MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN BENZER BAZI SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI . 80

A. Menajerlik Sözleşmesinin Simsarlık Sözleşmesi ile Karşılaştırılması . 80

B. Menajerlik Sözleşmesinin Hizmet Sözleşmesi ile Karşılaştırılması . 83

C. Menajerlik Sözleşmesinin Komisyon Sözleşmesi ile Karşılaştırılması . 85

D. Menajerlik Sözleşmesinin Eser Sözleşmesi ile Karşılaştırılması . 87

İKİNCİ BÖLÜM

MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI

I. MENAJERİN BORÇLARI 93

A. Kendisine Verilen İşi Şahsen Yapma Borcu . 93

B. Sadakat ve Özen Borcu . 99

1. Sadakat Borcu 99

2. Özen Borcu. 103

C. Hesap Verme Borcu 107

D. Aldıklarını Verme Borcu 112

E. Talimatlara Uyma Borcu . 114

II. MENARJELİK FAALİYETLERİ ÜSTLENİLENİN BORÇLARI 118

A. Ücret Ödeme Borcu 118

1. Ücretin Belirlenmesi 119

a. Ücretin Götürü Belirlenmesi 121

b. Ücretin Nispi Belirlenmesi . 122

c. Ücretin Zamana Bağlı Belirlenmesi . 123

d. Ücretin Başarı Koşuluna Bağlı Belirlenmesi . 124

2. Ücretin Belirlenmesine İlişkin Yasal Sınırlamalar 125

3. Ücretin Yeniden Gözden Geçirilmesi (Uyarlama) . 126

4. Spor Menajerliğinde Ücret Ödeme Borcu 129

B. Gider ve Avansları Ödeme Borcu . 133

C. Menajeri Yüklendiği Borçlardan ve Zararlardan Kurtarma Borcu 136

D. Sadakat ve Özen Borcu . 138

III. CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU 143

IV. MÜNHASIRLIK . 145

V. CEZA KOŞULU 149

VI. SPOR MENAJERLİĞİNDE CEZA HÜKÜMLERİ . 155

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

I. GENEL SONA ERME SEBEPLERİ . 162

A. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 162

B. Sözleşmenin Tarafların Anlaşması ile Sona Ermesi . 165

C. Sözleşmenin Kararlaştırılan Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi Sebebiyle Sona Ermesi . 167

D. Sözleşmenin İptal Edilmesi 170

E. Sözleşmenin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi . 177

II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE SONA ERME SEBEPLERİ . 183

A. Azil ve İstifa 183

B. Ölüm 192

1. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 195

C. Gaiplik . 198

D. Ehliyetsizlik 200

1. Menajerin Ehliyetsizliği . 201

2. Menajerlik Faaliyetleri Üstlenilenin Ehliyetsizliği 202

E. İflâs 205

1. Menajerin İflâsı 207

2. Menajerlik Faaliyetleri Üstlenilenin İflâsı . 208

III. SONA ERMENİN SONUÇLARI . 210

SONUÇ . 215

KAYNAKÇA 225

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ . 1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ, UYGULAMA ALANI, TARAFLARI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ŞEKLİ VE BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI

   I. MENAJERLİK KAVRAMI. 5

   II. SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ 7

   A. Rızai Sözleşme Olması . 7

   B. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması 8

   C. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşme Olması . 10

   D. Atipik Sözleşme Olması . 11

   E. İş Görme Sözleşmesi Olması 17

   F. Genel İşlem Koşulu İhtiva Eden Menajerlik Sözleşmeleri . 18

   III. SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ALANI VE TARAFLARI 26

   A. Sözleşmenin Uygulama Alanı 26

   1. Kültür- Sanat Faaliyetlerinde Menajerlik 26

   2. Sportif Faaliyetlerde Menajerlik 30

   a. Futbol Menajerliği 34

   (1). Lisans Alım Koşulları 36

   (2). Yaşı Küçük Futbolcunun Temsili 40

   b. Spor Alanında Menajerlik Çeşitleri 41

   B. Sözleşmenin Tarafları . 44

   1. Menajerlik Faaliyetleri Üstlenilen 44

   a. Sanatçı 44

   b. Sporcu . 48

   c. Kulüp 51

   2. Menajerlik Faaliyetlerini Üstlenen 54

   a. Tek Başına Menajerlik . 54

   (1). Menajer . 54

   (2). Menajerlik Ajansı 56

   b. Birlikte Menajerlik 58

   IV. MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI . 62

   A. Bir İşin Görülmesi 62

   B. Ücret 64

   C. Taraf İradelerinin Uyuşması . 66

   V. MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 68

   VI. MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ . 77

   VII. MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN BENZER BAZI SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI . 80

   A. Menajerlik Sözleşmesinin Simsarlık Sözleşmesi ile Karşılaştırılması . 80

   B. Menajerlik Sözleşmesinin Hizmet Sözleşmesi ile Karşılaştırılması . 83

   C. Menajerlik Sözleşmesinin Komisyon Sözleşmesi ile Karşılaştırılması . 85

   D. Menajerlik Sözleşmesinin Eser Sözleşmesi ile Karşılaştırılması . 87

   İKİNCİ BÖLÜM

   MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI

   I. MENAJERİN BORÇLARI 93

   A. Kendisine Verilen İşi Şahsen Yapma Borcu . 93

   B. Sadakat ve Özen Borcu . 99

   1. Sadakat Borcu 99

   2. Özen Borcu. 103

   C. Hesap Verme Borcu 107

   D. Aldıklarını Verme Borcu 112

   E. Talimatlara Uyma Borcu . 114

   II. MENARJELİK FAALİYETLERİ ÜSTLENİLENİN BORÇLARI 118

   A. Ücret Ödeme Borcu 118

   1. Ücretin Belirlenmesi 119

   a. Ücretin Götürü Belirlenmesi 121

   b. Ücretin Nispi Belirlenmesi . 122

   c. Ücretin Zamana Bağlı Belirlenmesi . 123

   d. Ücretin Başarı Koşuluna Bağlı Belirlenmesi . 124

   2. Ücretin Belirlenmesine İlişkin Yasal Sınırlamalar 125

   3. Ücretin Yeniden Gözden Geçirilmesi (Uyarlama) . 126

   4. Spor Menajerliğinde Ücret Ödeme Borcu 129

   B. Gider ve Avansları Ödeme Borcu . 133

   C. Menajeri Yüklendiği Borçlardan ve Zararlardan Kurtarma Borcu 136

   D. Sadakat ve Özen Borcu . 138

   III. CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU 143

   IV. MÜNHASIRLIK . 145

   V. CEZA KOŞULU 149

   VI. SPOR MENAJERLİĞİNDE CEZA HÜKÜMLERİ . 155

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

   I. GENEL SONA ERME SEBEPLERİ . 162

   A. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 162

   B. Sözleşmenin Tarafların Anlaşması ile Sona Ermesi . 165

   C. Sözleşmenin Kararlaştırılan Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi Sebebiyle Sona Ermesi . 167

   D. Sözleşmenin İptal Edilmesi 170

   E. Sözleşmenin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi . 177

   II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE SONA ERME SEBEPLERİ . 183

   A. Azil ve İstifa 183

   B. Ölüm 192

   1. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 195

   C. Gaiplik . 198

   D. Ehliyetsizlik 200

   1. Menajerin Ehliyetsizliği . 201

   2. Menajerlik Faaliyetleri Üstlenilenin Ehliyetsizliği 202

   E. İflâs 205

   1. Menajerin İflâsı 207

   2. Menajerlik Faaliyetleri Üstlenilenin İflâsı . 208

   III. SONA ERMENİN SONUÇLARI . 210

   SONUÇ . 215

   KAYNAKÇA 225

   Stok Kodu
   :
   9789753689854
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   258
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   332,50   
   332,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat