Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
Yeni
Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan

Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan

Liste Fiyatı : 190,00
İndirimli Fiyat : 171,00
%10 İndirimli
Stokta var
KARGO BEDAVA
Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan
Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan
Filiz Kitabevi
171.00
<p align="center"><span style="font-weight: bold;">İÇİNDEKİLER</span></p> <p>Doç. Dr. Faruk Acar</p> <p><span style="font-weight: bold;">6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Güvence Olarak</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Kararlaştırılan Paranın Bankaya Yatırılması Zorunluluğu</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">(TBK. m. 342/2)</span>.................................................................................................................. 1</p> <p>Prof. Dr. Halil Akkanat</p> <p><span style="font-weight: bold;">4398 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15. Maddesi Hakkında</span>................................. 21</p> <p>Doç. Dr. Mustafa Aksu</p> <p><span style="font-weight: bold;">Boşanma Davası Sırasında Ölen Davacı Eşe Davalı Eşin Mirasçılığının</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Engellenebilmesini Düzenleyen TMK. m. 181 II Hükmünü Kısmen İptal</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Eden Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bazı Düşünceler ve Eleştiriler</span>...... 37</p> <p>Araş. Gör. Fatma Zeynep Altıner</p> <p><span style="font-weight: bold;">6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Temerrüt İçin Gereken İhtar</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Hususunda Öngördüğü Değişiklikler</span>......................................................................... 74</p> <p>Prof. Dr. Tuğrul Ansay</p> <p><span style="font-weight: bold;">Genel Olarak Hukukta Dil Sorunu ve Ticaret Hukukunda Dilin</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Önemi</span>................................................................................................................................. 98</p> <p>Prof. Dr. Gökhan Antalya</p> <p><span style="font-weight: bold;">1512 Sayılı Noterlik Kanununa Göre Noterin, Çalışanın Noterlik Belgeleme</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">İşlem ve Eylemlerinden Sorumluluğu</span>...................................................................... 116</p> <p>Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı</p> <p><span style="font-weight: bold;">Kat Mülkiyeti İlişkisi İçin Mahkemece Tayin Edilen Yöneticinin</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Hukukî Durumu</span>............................................................................................................. 124</p> <p>Ahmet Murat Arpacı</p> <p><span style="font-weight: bold;">Borçlar Kanunu Açısından Vekalet İlişkisinde Müvekkilin Hak ve</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Borçları</span>............................................................................................................................ 132</p> <p>Prof. Dr. A. Füsun Arsava</p> <p><span style="font-weight: bold;">Devletlerin Dokunulmazlığı ve Savaş Suçları</span>........................................................ 140</p> <p>Rayhan Asat</p> <p><span style="font-weight: bold;">Are We There Yet? İstanbul As a Venue for International Arbitration</span>.......... 184</p> <p>Araş. Gör. M. Gözde Atasayan</p> <p><span style="font-weight: bold;">Kadının Soyadı da Yok</span>................................................................................................ 199</p> <p>Dr. Mehmet Özgür Avcı</p> <p><span style="font-weight: bold;">Değerinde Önemli Azalma Olmadan Bölünemeyen Tereke Mallarının</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Paylaşılması</span>.................................................................................................................... 220</p> <p>Araş. Gör. Ahmet Ayar</p> <p><span style="font-weight: bold;">Global Risks In International Trade and The Documentary</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Credits</span>.............................................................................................................................. 228</p> <p>Araş. Gör. Gülşah Sinem Aydın</p> <p><span style="font-weight: bold;">Türk Medeni Kanunu m. 187</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">(Anayasa Mahkemesinin 187. Maddenin İptal İstemini Red Kararı ve</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Gerekli Görülen Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme)</span>.................... 246</p> <p>Araş. Gör. Ece Baş</p> <p><span style="font-weight: bold;">6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">İçerik Denetimi</span>............................................................................................................... 276</p> <p>Araş. Gör. Başak Başoğlu</p> <p><span style="font-weight: bold;">Borcun İfasındaki İmkansızlık</span>.................................................................................. 307</p> <p>Doç. Dr. Savaş Bozbel</p> <p><span style="font-weight: bold;">Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Azınlığın Bilanço Görüşmelerini</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Erteletmesi (Yeni TTK. m. 420)</span>................................................................................. 347</p> <p>Araş. Gör. Ayşegül Şahin Caner</p> <p><span style="font-weight: bold;">Garanti Markaları Nedeniyle Sorumluluk</span>............................................................. 356</p> <p>Yard. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu-Av. Zeynep Erverdi</p> <p><span style="font-weight: bold;">Türk Borçlar Kanunu'nun Yayım Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ile</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler</span>........................................................ 389</p> <p>Yard. Doç. Dr. Sezer Çabri</p> <p><span style="font-weight: bold;">Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Buna</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Bağlanan Sonuçlar</span>........................................................................................................ 414</p> <p>Asst. Prof. Dr. Sezgin Seymen Çebi</p> <p><span style="font-weight: bold;">Aristotle, Nietzsche, And ve Politics of New Value</span>................................................ 440</p> <p>Yard. Doç. Dr. Gül Doğan</p> <p><span style="font-weight: bold;">6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları</span>........ 459</p> <p>Yard. Doç. Dr. Halil Ali Dural</p> <p><span style="font-weight: bold;">Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Cezai Sorumluluğa İlişkin 562.</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Maddesinin Uygulama Alanı</span>...................................................................................... 474</p> <p>Araş. Gör. Çisil Durgun</p> <p><span style="font-weight: bold;">Hukuka Uygunluk Sebeplerinden Rıza</span>.................................................................... 481</p> <p> </p> <p>Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne</p> <p><span style="font-weight: bold;">6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki</span> <span style="font-weight: bold;">Taksitle Satışa İlişkin</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Hükümlerin Uygulama</span> <span style="font-weight: bold;">Alanının Belirlenmesi</span>...................................................... 515</p> <p>Işıl Ergül</p> <p><span style="font-weight: bold;">Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması</span>.......................................................... 540</p> <p>Heinrich Honsell-Çeviren: Av. Melis Ersöz</p> <p><span style="font-weight: bold;">İstenmeden Doğan Sağlıklı Çocuklar ile Hatalı veya Yetersiz Tıbbi</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Müdahaleler Sebebiyle Engelli Doğan Çocukların Bakım Masraflarının</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Hukuki Nitelendirilmesi</span>............................................................................................... 558</p> <p>Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş</p> <p><span style="font-weight: bold;">Koca, Çocuk ve Ergin Olmayan Çocuğa Atanan Kayyım Dışındaki "Diğer</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">İlgililerin” [Kocanın Ana ve Babası ile Altsoyunun, Baba Olduğunu İddia</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Eden Kişinin, Annenin (!)] Soybağının Reddi Davası Açma Hakkı</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">(TMK. m. 291/I. III)</span>...................................................................................................... 568</p> <p>Araş. Gör. Ekin Hacıbekiroğlu</p> <p><span style="font-weight: bold;">Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukta İrade Serbestisi</span>......................... 579</p> <p>Ali İhsan İpek</p> <p><span style="font-weight: bold;">İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Delil Değeri</span>.............. 602</p> <p>Dr. Mehtap İpek İşleten</p> <p><span style="font-weight: bold;">Kişinin Görüntüsü Üzerindeki Hakkı</span>....................................................................... 629</p> <p>Araş. Gör. K. Berk Kapancı</p> <p><span style="font-weight: bold;">Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi</span>..... 655</p> <p>Argun Karamanlıoğlu</p> <p><span style="font-weight: bold;">Ticari Hapis Hakkı</span>....................................................................................................... 684</p> <p>Araş. Gör. Yeliz Karan</p> <p><span style="font-weight: bold;">Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Karşılaştırılması</span>............................................................................................................ 723</p> <p>Dr. Gediz Kocabaş</p> <p><span style="font-weight: bold;">Türk-İsviçre ve Alman Hukuklarında Zorlayıcı Önlemler Yoluyla Kişisel</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">İlişki Kurulması</span>............................................................................................................. 749</p> <p>Yard. Doç. Dr. Ekrem Kurt</p> <p><span style="font-weight: bold;">Kat İrtifakının Kurulması, Sona Ermesi ve Kat Mülkiyetine Geçiş</span>................ 785</p> <p>Araş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu</p> <p><span style="font-weight: bold;">6762 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunları'nda Gemilerin Türk</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Bayrağı Çekme Hakkı</span>.................................................................................................. 807</p> <p> </p> <p>Prof. Dr. Haluk Nami Nomer</p> <p><span style="font-weight: bold;">Kat Mülkiyetinde Yönetim Planının Hukuki Niteliği</span>........................................... 827</p> <p>Prof. Dr. Tufan Öğüz</p> <p><span style="font-weight: bold;">Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Açısından "Emir-Talimat Altında</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Çalışma” ve "Zarar ile Görülen İş Arasında İşlevsel Bağlılık Bulunması”</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Unsurları Hakkında Değerlendirme</span>......................................................................... 838</p> <p>Prof. Dr. Zehra Şeker Öğüz</p> <p><span style="font-weight: bold;">6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Gemi Mülkiyetinin Devrine İlişkin</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Getirilen Esaslar</span>............................................................................................................ 847</p> <p>Prof. Dr. Turgut Öz</p> <p><span style="font-weight: bold;">Yeni Borçlar Kanununda Satım ve Eser Sözleşmesi Bakımından Ayıba</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Karşı Tekeffül Düzenlemesindeki Değişiklikler</span>.................................................... 854</p> <p>Yard. Doç. Dr. Hayrünnisa Özdemir</p> <p><span style="font-weight: bold;">Yapay Döllenme ve Soybağı</span>....................................................................................... 875</p> <p>Prof. Dr. Saibe Oktay-Özdemir–Araş. Gör. Gülen Sinem Tek</p> <p><span style="font-weight: bold;">Türk Hukukunda Tıp Bilimindeki Gelişmelerin Soybağına</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Etkileri</span>............................................................................................................................. 909</p> <p>Doç. Dr. Burak Özen</p> <p><span style="font-weight: bold;">Yirmi Yıl Önce Ölmüş Bir Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamaması</span>.................... 932</p> <p>Araş. Gör. Zeynep Özgenç</p> <p><span style="font-weight: bold;">Avrupa Birliği Normları İtibarıyla Çalışma İlişkisinde Eşitlik İlkesi</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">ve İspatı</span>............................................................................................................................ 955</p> <p>Yard. Doç. Dr. İlker Öztaş</p> <p><span style="font-weight: bold;">Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arası Karşılıksız</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Kazandırmalara İlişkin Yargıtay'ın Verdiği Bazı Kararların</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Değerlendirilmesi</span>.......................................................................................................... 988</p> <p>Araş. Gör. Eren Paydaş</p> <p><span style="font-weight: bold;">An Introduction to Alan Gewirth's Moral Theory</span>.............................................. 1000</p> <p>Yard. Doç. Dr. İpek Sağlam</p> <p><span style="font-weight: bold;">6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Ürün Kirası Sözleşmesine</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler</span>.................................................................... 1015</p> <p>Doç. Dr. Suat Sarı</p> <p><span style="font-weight: bold;">6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Aşırı Yararlanma (Gabin)</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Hükümlerinde Gerçekleştirdiği Değişiklikler</span>..................................................... 1026</p> <p> </p> <p>Prof. Dr. Rona Serozan</p> <p><span style="font-weight: bold;">Yeni Borçlar Kanunu'nda İfa Engelleri Alanında "Malumu İlam”</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Örnekler</span>........................................................................................................................ 1041</p> <p>Prof. Dr. Pervin Somer</p> <p><span style="font-weight: bold;">Ülkemizde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın Hukuki Dayanağı ve</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Sorumluluk Alanları 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname</span>.................... 1048</p> <p>Yard. Doç. Dr. Ceyda Süral</p> <p><span style="font-weight: bold;">Devletlerin ve Devlet Mallarının Yargı Muafiyeti Hakkında Birleşmiş</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Milletler Sözleşmesi</span>.................................................................................................... 1064</p> <p>Melisa Sürücü</p> <p><span style="font-weight: bold;">Türk ve Avrupa Birliği Mevzuatında Sigortacılık Faaliyetlerinin</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Sınırı Bakımından Doğrudan Bağlantılı İş Kavramı</span>........................................ 1082</p> <p>Araş. Gör. Esma Elif Şafak</p> <p><span style="font-weight: bold;">Üst İrtifakı Üzerinde Birlikte Hak Sahibi Olanlardan Birinin Ölümünün</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Sonuçlarına İlişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı</span>................................... 1112</p> <p>Araş. Gör. Ekin Şentürk</p> <p><span style="font-weight: bold;">İngiliz Hukukunda Sözleşmenin Yapıldığı Andaki Koşulların</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Değişmesi ve Frustration Teorisi</span>............................................................................ 1123</p> <p>Dr. Murat Topuz</p> <p><span style="font-weight: bold;">6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi</span>......................................................... 1138</p> <p>Prof. Dr. Aziz Can Tuncay-Dr. Fatma Burcu Savaş</p> <p><span style="font-weight: bold;">Türk Borçlar Kanunu Uyarınca İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Feshi</span>................................................................................................................................ 1175</p> <p>Araş. Gör. Ezgi Turan</p> <p><span style="font-weight: bold;">6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Sözleşmenin Kuruluşuna İlişkin</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Esaslı Değişiklikler</span>..................................................................................................... 1197</p> <p>Prof. Dr. İlhan Ulusan</p> <p><span style="font-weight: bold;">Türk Borçlar Kanunu'ndaki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Yeniliklerle</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">İlgili Bazı Düşünceler</span>................................................................................................. 1219</p> <p>Araş. Gör. Mustafa Ünlütepe</p> <p><span style="font-weight: bold;">Yargıtay Kararları Doğrultusunda Hukuka Aykırı Fiil Nedeniyle Üçüncü</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Kişinin Manevi Tazminat Talebi</span>............................................................................ 1229</p> <p>Araş. Gör. M. Ertan Yıldırım</p> <p><span style="font-weight: bold;">Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Güvenli Elektronik İmzalı Belgelerin</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Delil Niteliği ve Unsurları</span>......................................................................................... 1290</p> <p>Prof. Dr. Cevdet Yavuz</p> <p><span style="font-weight: bold;">Tüketicinin KorunmasıBakımından İmalatçının (Ürün)</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Sorumluluğu</span>................................................................................................................. 1316</p> <p>Araş. Gör. Işıl Yelkenci</p> <p><span style="font-weight: bold;">Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş</span></p> <p><span style="font-weight: bold;">Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali</span>.................. 1333</p> <p>Araş. Gör. Özge Yücel</p> <p><span style="font-weight: bold;">Dolaşım ve Arabağlantı Sözleşmeleri</span>.................................................................... 1373</p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Doç. Dr. Faruk Acar

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Güvence Olarak

   Kararlaştırılan Paranın Bankaya Yatırılması Zorunluluğu

   (TBK. m. 342/2).................................................................................................................. 1

   Prof. Dr. Halil Akkanat

   4398 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15. Maddesi Hakkında................................. 21

   Doç. Dr. Mustafa Aksu

   Boşanma Davası Sırasında Ölen Davacı Eşe Davalı Eşin Mirasçılığının

   Engellenebilmesini Düzenleyen TMK. m. 181 II Hükmünü Kısmen İptal

   Eden Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bazı Düşünceler ve Eleştiriler...... 37

   Araş. Gör. Fatma Zeynep Altıner

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Temerrüt İçin Gereken İhtar

   Hususunda Öngördüğü Değişiklikler......................................................................... 74

   Prof. Dr. Tuğrul Ansay

   Genel Olarak Hukukta Dil Sorunu ve Ticaret Hukukunda Dilin

   Önemi................................................................................................................................. 98

   Prof. Dr. Gökhan Antalya

   1512 Sayılı Noterlik Kanununa Göre Noterin, Çalışanın Noterlik Belgeleme

   İşlem ve Eylemlerinden Sorumluluğu...................................................................... 116

   Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı

   Kat Mülkiyeti İlişkisi İçin Mahkemece Tayin Edilen Yöneticinin

   Hukukî Durumu............................................................................................................. 124

   Ahmet Murat Arpacı

   Borçlar Kanunu Açısından Vekalet İlişkisinde Müvekkilin Hak ve

   Borçları............................................................................................................................ 132

   Prof. Dr. A. Füsun Arsava

   Devletlerin Dokunulmazlığı ve Savaş Suçları........................................................ 140

   Rayhan Asat

   Are We There Yet? İstanbul As a Venue for International Arbitration.......... 184

   Araş. Gör. M. Gözde Atasayan

   Kadının Soyadı da Yok................................................................................................ 199

   Dr. Mehmet Özgür Avcı

   Değerinde Önemli Azalma Olmadan Bölünemeyen Tereke Mallarının

   Paylaşılması.................................................................................................................... 220

   Araş. Gör. Ahmet Ayar

   Global Risks In International Trade and The Documentary

   Credits.............................................................................................................................. 228

   Araş. Gör. Gülşah Sinem Aydın

   Türk Medeni Kanunu m. 187

   (Anayasa Mahkemesinin 187. Maddenin İptal İstemini Red Kararı ve

   Gerekli Görülen Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme).................... 246

   Araş. Gör. Ece Baş

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve

   İçerik Denetimi............................................................................................................... 276

   Araş. Gör. Başak Başoğlu

   Borcun İfasındaki İmkansızlık.................................................................................. 307

   Doç. Dr. Savaş Bozbel

   Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Azınlığın Bilanço Görüşmelerini

   Erteletmesi (Yeni TTK. m. 420)................................................................................. 347

   Araş. Gör. Ayşegül Şahin Caner

   Garanti Markaları Nedeniyle Sorumluluk............................................................. 356

   Yard. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu-Av. Zeynep Erverdi

   Türk Borçlar Kanunu'nun Yayım Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ile

   Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler........................................................ 389

   Yard. Doç. Dr. Sezer Çabri

   Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Buna

   Bağlanan Sonuçlar........................................................................................................ 414

   Asst. Prof. Dr. Sezgin Seymen Çebi

   Aristotle, Nietzsche, And ve Politics of New Value................................................ 440

   Yard. Doç. Dr. Gül Doğan

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları........ 459

   Yard. Doç. Dr. Halil Ali Dural

   Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Cezai Sorumluluğa İlişkin 562.

   Maddesinin Uygulama Alanı...................................................................................... 474

   Araş. Gör. Çisil Durgun

   Hukuka Uygunluk Sebeplerinden Rıza.................................................................... 481

    

   Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki Taksitle Satışa İlişkin

   Hükümlerin Uygulama Alanının Belirlenmesi...................................................... 515

   Işıl Ergül

   Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması.......................................................... 540

   Heinrich Honsell-Çeviren: Av. Melis Ersöz

   İstenmeden Doğan Sağlıklı Çocuklar ile Hatalı veya Yetersiz Tıbbi

   Müdahaleler Sebebiyle Engelli Doğan Çocukların Bakım Masraflarının

   Hukuki Nitelendirilmesi............................................................................................... 558

   Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş

   Koca, Çocuk ve Ergin Olmayan Çocuğa Atanan Kayyım Dışındaki "Diğer

   İlgililerin” [Kocanın Ana ve Babası ile Altsoyunun, Baba Olduğunu İddia

   Eden Kişinin, Annenin (!)] Soybağının Reddi Davası Açma Hakkı

   (TMK. m. 291/I. III)...................................................................................................... 568

   Araş. Gör. Ekin Hacıbekiroğlu

   Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukta İrade Serbestisi......................... 579

   Ali İhsan İpek

   İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Delil Değeri.............. 602

   Dr. Mehtap İpek İşleten

   Kişinin Görüntüsü Üzerindeki Hakkı....................................................................... 629

   Araş. Gör. K. Berk Kapancı

   Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi..... 655

   Argun Karamanlıoğlu

   Ticari Hapis Hakkı....................................................................................................... 684

   Araş. Gör. Yeliz Karan

   Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun

   Karşılaştırılması............................................................................................................ 723

   Dr. Gediz Kocabaş

   Türk-İsviçre ve Alman Hukuklarında Zorlayıcı Önlemler Yoluyla Kişisel

   İlişki Kurulması............................................................................................................. 749

   Yard. Doç. Dr. Ekrem Kurt

   Kat İrtifakının Kurulması, Sona Ermesi ve Kat Mülkiyetine Geçiş................ 785

   Araş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu

   6762 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunları'nda Gemilerin Türk

   Bayrağı Çekme Hakkı.................................................................................................. 807

    

   Prof. Dr. Haluk Nami Nomer

   Kat Mülkiyetinde Yönetim Planının Hukuki Niteliği........................................... 827

   Prof. Dr. Tufan Öğüz

   Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Açısından "Emir-Talimat Altında

   Çalışma” ve "Zarar ile Görülen İş Arasında İşlevsel Bağlılık Bulunması”

   Unsurları Hakkında Değerlendirme......................................................................... 838

   Prof. Dr. Zehra Şeker Öğüz

   6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Gemi Mülkiyetinin Devrine İlişkin

   Getirilen Esaslar............................................................................................................ 847

   Prof. Dr. Turgut Öz

   Yeni Borçlar Kanununda Satım ve Eser Sözleşmesi Bakımından Ayıba

   Karşı Tekeffül Düzenlemesindeki Değişiklikler.................................................... 854

   Yard. Doç. Dr. Hayrünnisa Özdemir

   Yapay Döllenme ve Soybağı....................................................................................... 875

   Prof. Dr. Saibe Oktay-Özdemir–Araş. Gör. Gülen Sinem Tek

   Türk Hukukunda Tıp Bilimindeki Gelişmelerin Soybağına

   Etkileri............................................................................................................................. 909

   Doç. Dr. Burak Özen

   Yirmi Yıl Önce Ölmüş Bir Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın

   Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamaması.................... 932

   Araş. Gör. Zeynep Özgenç

   Avrupa Birliği Normları İtibarıyla Çalışma İlişkisinde Eşitlik İlkesi

   ve İspatı............................................................................................................................ 955

   Yard. Doç. Dr. İlker Öztaş

   Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arası Karşılıksız

   Kazandırmalara İlişkin Yargıtay'ın Verdiği Bazı Kararların

   Değerlendirilmesi.......................................................................................................... 988

   Araş. Gör. Eren Paydaş

   An Introduction to Alan Gewirth's Moral Theory.............................................. 1000

   Yard. Doç. Dr. İpek Sağlam

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Ürün Kirası Sözleşmesine

   İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler.................................................................... 1015

   Doç. Dr. Suat Sarı

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Aşırı Yararlanma (Gabin)

   Hükümlerinde Gerçekleştirdiği Değişiklikler..................................................... 1026

    

   Prof. Dr. Rona Serozan

   Yeni Borçlar Kanunu'nda İfa Engelleri Alanında "Malumu İlam”

   Örnekler........................................................................................................................ 1041

   Prof. Dr. Pervin Somer

   Ülkemizde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın Hukuki Dayanağı ve

   Sorumluluk Alanları 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.................... 1048

   Yard. Doç. Dr. Ceyda Süral

   Devletlerin ve Devlet Mallarının Yargı Muafiyeti Hakkında Birleşmiş

   Milletler Sözleşmesi.................................................................................................... 1064

   Melisa Sürücü

   Türk ve Avrupa Birliği Mevzuatında Sigortacılık Faaliyetlerinin

   Sınırı Bakımından Doğrudan Bağlantılı İş Kavramı........................................ 1082

   Araş. Gör. Esma Elif Şafak

   Üst İrtifakı Üzerinde Birlikte Hak Sahibi Olanlardan Birinin Ölümünün

   Sonuçlarına İlişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı................................... 1112

   Araş. Gör. Ekin Şentürk

   İngiliz Hukukunda Sözleşmenin Yapıldığı Andaki Koşulların

   Değişmesi ve Frustration Teorisi............................................................................ 1123

   Dr. Murat Topuz

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem

   Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi......................................................... 1138

   Prof. Dr. Aziz Can Tuncay-Dr. Fatma Burcu Savaş

   Türk Borçlar Kanunu Uyarınca İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle

   Feshi................................................................................................................................ 1175

   Araş. Gör. Ezgi Turan

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Sözleşmenin Kuruluşuna İlişkin

   Esaslı Değişiklikler..................................................................................................... 1197

   Prof. Dr. İlhan Ulusan

   Türk Borçlar Kanunu'ndaki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Yeniliklerle

   İlgili Bazı Düşünceler................................................................................................. 1219

   Araş. Gör. Mustafa Ünlütepe

   Yargıtay Kararları Doğrultusunda Hukuka Aykırı Fiil Nedeniyle Üçüncü

   Kişinin Manevi Tazminat Talebi............................................................................ 1229

   Araş. Gör. M. Ertan Yıldırım

   Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Güvenli Elektronik İmzalı Belgelerin

   Delil Niteliği ve Unsurları......................................................................................... 1290

   Prof. Dr. Cevdet Yavuz

   Tüketicinin KorunmasıBakımından İmalatçının (Ürün)

   Sorumluluğu................................................................................................................. 1316

   Araş. Gör. Işıl Yelkenci

   Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş

   Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali.................. 1333

   Araş. Gör. Özge Yücel

   Dolaşım ve Arabağlantı Sözleşmeleri.................................................................... 1373

   Stok Kodu
   :
   9789753683616
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1386
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2013
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat