Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ

Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku

Liste Fiyatı : 120,00
İndirimli Fiyat : 114,00
Kazancınız : 6,00
Taksitli fiyat : 1 x 114,00
9753682867
363861
Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku
Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku
114.00

içindekiler

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM A. TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENLEYEN KURALLAR

§ 1. Din, Ahlak. Örf ve Adet Hukuk Kuralları

I. GENEL OLARAK.................................................................................................... I

1. Din Kuralları....................................................................................................... 5

a)Din Kuralları ve Diğer Toplumsal Yaşama Kuralları ile İlişkileri........................ 5

b) Ayırdedici Özellikleri......................................................................................... 6

2. Ahlak Kuralları................................................................................................... 8

a) Ahlak Kuralları ve Diğer Toplumsal Yaşama Kuralları ile İlişkileri.................... 8

b) Ayırdedici Özellikleri......................................................................................... 9

3. Hukuk Kuralları................................................................................................ 14

a) Genel Olarak..................................................................................................... 14

b)Hukukun Ayırdetici Özellikleri........................................................................ 15

aa) Zorlayıcılık............................................................................................... 15

bb) Biçimcilik................................................................................................ 16

cc) Hukukun "Adalefe Yönelmiş Olması...................................................... 18

4. Örf ve Âdet Kuralları........................................................................................ 19

a) Örf Ve Âdet Kuralları ve Diğer Toplumsal Yaşama Kuralları ile İlişkileri... 19

b) Ayırtedici Özellikleri........................................................................................ 20

aa) Örf ve Âdetin Tanımından Çıkan Ayırdedici Özellikleri.......................... 20

aaa) Rasyonaliteye Dayalı Olmama.......................................................... 20

bbb) Rastlantısal ve İsteme Bağlı Olma................................................... 21

ccc) Toplumsal Yaşamı Kolaylaştırma Amacına Yönelme....................... 22

ddd) Konvansiyonel Oluş........................................................................ 24

eee) Olması Gereken Düşüncesinin Bulunması....................................... 24

B. ÖRF VE ÂDET KURALLARININ TOPLUMSAL YAŞAMDAKİ ROLÜ

§ 2. Örf ve Âdet Hukukunun Sosyolojik Temellendirilmesi

I. GENEL OLARAK.................................................................................................. 25

II. SOSYAL NORM KATEGORİSİ OLARAK ÖRF VE ÂDETLER..................... 27

1. Gelenek ve Görenekler....................................................................................... 27

2. Örf ve Âdet........................................................................................................ 28

3. Örf ve Âdet Hukuku.......................................................................................... 32

İKİNCİ BÖLÜM A. ÖRF VE ÂDETİN HUKUKA KAYNAK OLUŞTURMASI

§ 3. Hukukta Kaynak

I. KAYNAK KAVRAMI............................................................ 35

1. Yaratıcı Kaynak.................................................................................................. 36

2. Bilgi Kaynaklan.................................................................................................. 36

3. Biçimsel Kaynaklar............................................................................................ 37

II.ÖZELLİKLE BİÇİMSEL KAYNAKLAR....................................................... 38

1. Yazılı Kaynaklar................................................................................................. 38

a)Kanun................................................................................................................ 38

b) Sözleşme........................................................................................................... 39

c)Mahkeme Kararlan ............................................................................................ 40

2.Yazılı Olmayan Kaynaklar................................................................................. 41

a)Genel Olarak...................................................................................................... 41

b) Örf ve Âdet Hukuku.......................................................................................... 41

aa) Örf ve Âdet Hukukunun Unsurları........................................................ 42

aaa) Maddi Unsur-Sürekli Uygulama....................................................... 43

bbb) Psikolojik Unsur-Zorunluluk İnancı................................................ 44

ccc) Örf vc Adet Hukuku tçin Üçüncü Bir Koşul Olarak "Devlet Desteği"Şartı Aranabilir mi?............................................................. 46
bb) Örf ve Âdeı Hukukunun Sınırları ve Türk Hukuku Bakımından

Konumu.................................................................................................... 47

B. ÖRF VE ÂDE I HUKUKUNUN KAYNAK OLARAK NİTELİĞİ

I. ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN NİTELİĞİNİN SAPTANMASINA TARİHSEL AÇIDAN BAKIŞ 52

II.ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN NİTELİĞİNDE DOĞAN PROBLEMLER 54

1. Normal Hiyerarşisi Açısından Konumlandırma ................................................. 54

2.Kamu Örf ve Âdet Hukukundan Söz Edilebilir mi?........................................... 59

İdare Hukuku Alanında Örf ve Âdet Hukuku.................................................... 60

Devletler Hukuku Alanında Örf ve Âdet Hukuku............................................. 61

Ceza Hukuku Alanında Örf ve Âdet Hukuku.................................................... 61

İş Hukuku Alanında Örf ve Âdet Hukuku........................................................ 63

3. Kamu Örf ve Âdet Hukukunun Değerlendirilmesi............................................. 64

4. Katı ve Yazılı Olmayan Anayasa Geleneğindeki Ülkeler Açısından Örf vc Âdet Hukuku (İngiliz Hukuku Örneği) 65

5. "Hukukta Boşluk Bulunmaz" tikesi Örf ve Âdet Hukuku ilişkisi......................... 67

C. ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN ÇEŞİTLERİ § 4. Örf ve Âdet Hukukunun Ayrım Türleri

I.GENEL ÖRF VE ÂDET HUKUKU.................................................................... 69

1. Milletlerarası Genel Örf ve Âdet Hukuku............................................................. 69

2.Milli Nitelikteki Genel Örf ve Âdet Hukuku........................................................ 71

II.ÖZEL ÖRF VE ÂDET HUKUKU...................................................................... 72

1. Yerel Örf ve Âdet Hukuku................................................................................. 72

2. Belirli Gruplar Arasında Geçerli Örf ve Âdet Hukuku......................................... 74

a) Tacirler Arasında Geçerli Örf ve Âdet Hukuku............................................. 74

b) İşçiler Arasında Geçerli Örf ve Âdet Hukuku............................................... 75

c) Köylüler vc Tarımla İlgilenenler Arasında Geçerli Örf ve Âdet Hukuku....... 76

III.GENEL ÖRF VE ÂDET HUKUKU İLE ÖZEL NİTELİKTEKİ ÖRF VE

ÂDET HUKUKUNUN İLİŞKİLERİ....................................................................... 77

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAZILI HUKUK ÖRF VE ÂDET HUKUKU İLŞKİSİNİN UYGULAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

§ 5. Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması

I.ÖRF VE ÂDET HUKUKU KANUN HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİLER.. 79

1. Örf ve Âdet Hukukunun Contra-Legem Oluşamayacağını Savunan Görüşler.. 79

2. Kanunun Emrcdici-Tamamlayıcı Olmasına göre Ayrım Yaparak. Kısmen Contra-Legem Örf ve Âdet Hukukunu Tanıyan Görüşler 80

3.Contra-Legem Örf ve Âdet Hukukuna Olanak Tanıyan Görüşler........................ 81

II.KANUN BAĞLAMINDA ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUNFONKSİYONLARI... 86

1. Genel Olarak 86

a) Örf ve Âdet Hukukunun Tamamlayıcı Fonksiyonu....................................... 86

b)Örf ve Âdet Hukukunun Yorumlayıcı Fonksiyonu....................................... 87

aa) Kanun Doğrudan Örf ve Âdet Hukukuna Yollama Yapması................ 87

bb) Kanunun Yetersizliği Sonucu Örf ve Âdet Hukukuna Gidilmesi......... 88

c)Örf vc Âdet Hukukunun Zorlayıcı Fonksiyonları.......................................... 88

§ 6. Örf ve Âdet Hukukunun Saptannıasındaki Güçlükler

I. GENEL OLARAK................................................................................................ 89

1. Örf ve Âdet Hukukunun Niteliğinden Doğan Güçlükler....................................... 90

2. Türk Hukukuna Özgü Güçlükler.......................................................................... 91

SONUÇ................................................................................................................... 93

BİBLİYOGRAFYA............................................................................................. 101

 

 • Açıklama
  • içindekiler

   GİRİŞ

   BİRİNCİ BÖLÜM A. TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENLEYEN KURALLAR

   § 1. Din, Ahlak. Örf ve Adet Hukuk Kuralları

   I. GENEL OLARAK.................................................................................................... I

   1. Din Kuralları....................................................................................................... 5

   a)Din Kuralları ve Diğer Toplumsal Yaşama Kuralları ile İlişkileri........................ 5

   b) Ayırdedici Özellikleri......................................................................................... 6

   2. Ahlak Kuralları................................................................................................... 8

   a) Ahlak Kuralları ve Diğer Toplumsal Yaşama Kuralları ile İlişkileri.................... 8

   b) Ayırdedici Özellikleri......................................................................................... 9

   3. Hukuk Kuralları................................................................................................ 14

   a) Genel Olarak..................................................................................................... 14

   b)Hukukun Ayırdetici Özellikleri........................................................................ 15

   aa) Zorlayıcılık............................................................................................... 15

   bb) Biçimcilik................................................................................................ 16

   cc) Hukukun "Adalefe Yönelmiş Olması...................................................... 18

   4. Örf ve Âdet Kuralları........................................................................................ 19

   a) Örf Ve Âdet Kuralları ve Diğer Toplumsal Yaşama Kuralları ile İlişkileri... 19

   b) Ayırtedici Özellikleri........................................................................................ 20

   aa) Örf ve Âdetin Tanımından Çıkan Ayırdedici Özellikleri.......................... 20

   aaa) Rasyonaliteye Dayalı Olmama.......................................................... 20

   bbb) Rastlantısal ve İsteme Bağlı Olma................................................... 21

   ccc) Toplumsal Yaşamı Kolaylaştırma Amacına Yönelme....................... 22

   ddd) Konvansiyonel Oluş........................................................................ 24

   eee) Olması Gereken Düşüncesinin Bulunması....................................... 24

   B. ÖRF VE ÂDET KURALLARININ TOPLUMSAL YAŞAMDAKİ ROLÜ

   § 2. Örf ve Âdet Hukukunun Sosyolojik Temellendirilmesi

   I. GENEL OLARAK.................................................................................................. 25

   II. SOSYAL NORM KATEGORİSİ OLARAK ÖRF VE ÂDETLER..................... 27

   1. Gelenek ve Görenekler....................................................................................... 27

   2. Örf ve Âdet........................................................................................................ 28

   3. Örf ve Âdet Hukuku.......................................................................................... 32

   İKİNCİ BÖLÜM A. ÖRF VE ÂDETİN HUKUKA KAYNAK OLUŞTURMASI

   § 3. Hukukta Kaynak

   I. KAYNAK KAVRAMI............................................................ 35

   1. Yaratıcı Kaynak.................................................................................................. 36

   2. Bilgi Kaynaklan.................................................................................................. 36

   3. Biçimsel Kaynaklar............................................................................................ 37

   II.ÖZELLİKLE BİÇİMSEL KAYNAKLAR....................................................... 38

   1. Yazılı Kaynaklar................................................................................................. 38

   a)Kanun................................................................................................................ 38

   b) Sözleşme........................................................................................................... 39

   c)Mahkeme Kararlan ............................................................................................ 40

   2.Yazılı Olmayan Kaynaklar................................................................................. 41

   a)Genel Olarak...................................................................................................... 41

   b) Örf ve Âdet Hukuku.......................................................................................... 41

   aa) Örf ve Âdet Hukukunun Unsurları........................................................ 42

   aaa) Maddi Unsur-Sürekli Uygulama....................................................... 43

   bbb) Psikolojik Unsur-Zorunluluk İnancı................................................ 44

   ccc) Örf vc Adet Hukuku tçin Üçüncü Bir Koşul Olarak "Devlet Desteği"Şartı Aranabilir mi?............................................................. 46
   bb) Örf ve Âdeı Hukukunun Sınırları ve Türk Hukuku Bakımından

   Konumu.................................................................................................... 47

   B. ÖRF VE ÂDE I HUKUKUNUN KAYNAK OLARAK NİTELİĞİ

   I. ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN NİTELİĞİNİN SAPTANMASINA TARİHSEL AÇIDAN BAKIŞ 52

   II.ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN NİTELİĞİNDE DOĞAN PROBLEMLER 54

   1. Normal Hiyerarşisi Açısından Konumlandırma ................................................. 54

   2.Kamu Örf ve Âdet Hukukundan Söz Edilebilir mi?........................................... 59

   İdare Hukuku Alanında Örf ve Âdet Hukuku.................................................... 60

   Devletler Hukuku Alanında Örf ve Âdet Hukuku............................................. 61

   Ceza Hukuku Alanında Örf ve Âdet Hukuku.................................................... 61

   İş Hukuku Alanında Örf ve Âdet Hukuku........................................................ 63

   3. Kamu Örf ve Âdet Hukukunun Değerlendirilmesi............................................. 64

   4. Katı ve Yazılı Olmayan Anayasa Geleneğindeki Ülkeler Açısından Örf vc Âdet Hukuku (İngiliz Hukuku Örneği) 65

   5. "Hukukta Boşluk Bulunmaz" tikesi Örf ve Âdet Hukuku ilişkisi......................... 67

   C. ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN ÇEŞİTLERİ § 4. Örf ve Âdet Hukukunun Ayrım Türleri

   I.GENEL ÖRF VE ÂDET HUKUKU.................................................................... 69

   1. Milletlerarası Genel Örf ve Âdet Hukuku............................................................. 69

   2.Milli Nitelikteki Genel Örf ve Âdet Hukuku........................................................ 71

   II.ÖZEL ÖRF VE ÂDET HUKUKU...................................................................... 72

   1. Yerel Örf ve Âdet Hukuku................................................................................. 72

   2. Belirli Gruplar Arasında Geçerli Örf ve Âdet Hukuku......................................... 74

   a) Tacirler Arasında Geçerli Örf ve Âdet Hukuku............................................. 74

   b) İşçiler Arasında Geçerli Örf ve Âdet Hukuku............................................... 75

   c) Köylüler vc Tarımla İlgilenenler Arasında Geçerli Örf ve Âdet Hukuku....... 76

   III.GENEL ÖRF VE ÂDET HUKUKU İLE ÖZEL NİTELİKTEKİ ÖRF VE

   ÂDET HUKUKUNUN İLİŞKİLERİ....................................................................... 77

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   YAZILI HUKUK ÖRF VE ÂDET HUKUKU İLŞKİSİNİN UYGULAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

   § 5. Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması

   I.ÖRF VE ÂDET HUKUKU KANUN HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİLER.. 79

   1. Örf ve Âdet Hukukunun Contra-Legem Oluşamayacağını Savunan Görüşler.. 79

   2. Kanunun Emrcdici-Tamamlayıcı Olmasına göre Ayrım Yaparak. Kısmen Contra-Legem Örf ve Âdet Hukukunu Tanıyan Görüşler 80

   3.Contra-Legem Örf ve Âdet Hukukuna Olanak Tanıyan Görüşler........................ 81

   II.KANUN BAĞLAMINDA ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUNFONKSİYONLARI... 86

   1. Genel Olarak 86

   a) Örf ve Âdet Hukukunun Tamamlayıcı Fonksiyonu....................................... 86

   b)Örf ve Âdet Hukukunun Yorumlayıcı Fonksiyonu....................................... 87

   aa) Kanun Doğrudan Örf ve Âdet Hukukuna Yollama Yapması................ 87

   bb) Kanunun Yetersizliği Sonucu Örf ve Âdet Hukukuna Gidilmesi......... 88

   c)Örf vc Âdet Hukukunun Zorlayıcı Fonksiyonları.......................................... 88

   § 6. Örf ve Âdet Hukukunun Saptannıasındaki Güçlükler

   I. GENEL OLARAK................................................................................................ 89

   1. Örf ve Âdet Hukukunun Niteliğinden Doğan Güçlükler....................................... 90

   2. Türk Hukukuna Özgü Güçlükler.......................................................................... 91

   SONUÇ................................................................................................................... 93

   BİBLİYOGRAFYA............................................................................................. 101

    

   Stok Kodu
   :
   9753682867
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   103
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   2009
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   114,00   
   114,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat