Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ

Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme

Liste Fiyatı : 350,00
İndirimli Fiyat : 332,50
Kazancınız : 17,50
Taksitli fiyat : 1 x 332,50
9789753683104
363859
Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme
Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme
332.50

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ......................................................................................................................... V

İÇİNDEKİLER............................................................................................................ VI1

GİRİŞ.............................................................................................................................. 1

I. SÖZLEŞMENİN SOSYOLOJİK TEMELLENDİRMESİ 11

A. Genel Olarak..................................................................................................... 11

1- Kültürel Açıdan Sözleşmenin Temellendirilmesi......................................... 15

2- Psikanalitik Açıdan Sözleşmenin Temellendirilmesi.................................... 21

3- Simgesel Etkileşimcilik Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi............. 28

B. İşbölümü, Çatışma ve Sözleşme İlişkisi............................................................. 33

1- İşbölümü Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi................................... 33

2- Dayanışmanın Karşı Alanı: Hınç (Ressentiment, Groll).............................. 48

a)Scheler ve Nietzsche'nin Yaklaşımı.......................................................... 48

b)Marcel Mauss'un Yaklaşımı.................................................................... 60

c)Alışveriş Kuramı...................................................................................... 64

ç) Nozick'in Yaklaşımı................................................................................. 68

3- Çatışma Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi...................................... 69

a)Genel Olarak............................................................................................ 69

b) Luhmann'ın "Uygun Karmaşıklık" Kriteri................................................ 73

C. Sosyolojik Temellendirmede Alternatif Model Olarak "Armağan Verme"

ile "Sözleşme"nin Karşılaştırılması................................................................... 75

Ç. Olumsallık Olarak Dayanışma........................................................................... 79

II. SÖZLEŞMENİN TARİHSEL VE YAPISAL AÇIDAN ELE ALINIŞI............... 87

A. Tarihsel Gelişim Açısından Sözleşme............................................................... 87

1-Genel Olarak........................................................................................... 87

2- Aristotelesçi Sözleşme Anlayışı................................................................... 88

3- Ortaçağ Sözleşme Anlayışı.......................................................................... 91

4- Klasik Sözleşme Anlayışı............................................................................. 98

a) Genel Olarak............................................................................................ 98

b) Değişen Temel Tutum Neydi?............................................................... 100

i. Amaçsal Akılcılık.............................................................................. 100

. ii. Kurucu Akılcılık................................................................................... 107

iii. Faydacı Birey Anlayışı.................................................................... 112

c) Fayda-Toplam Fayda............................................................................. 115

Faydanın Ölçülmesi........................................................................... 115

Fayda-Güven.................................................................................... 118

Karar Verme Kriteri ve Tercihler Açısından.................................... 124

(a) Maksimin Kuralı........................................................................ 126

(b) Reflekssizlik Kuralı......................................................................... 126

iv. Pareto Optimumu............................................................................. 127

v. Doğal Düzen Olarak Piyasa.............................................................. 133

5- Yapısal Değişim........................................................................................ 138

a) Ekonomi-Hukuk İlişkilerindeki Değişim................................................... 138

b) Bırakınız Yapsınlar. Bırakınız Geçsinler................................................... 150

6- Liberal Düşüncede Çağdaş Gelişmeler ve Sözleşme Anlayışına Etkileri 151

B. Mülkiyet ve Sözleşme İlişkisi.......................................................................... 161

1- Genel Olarak Mülkiyet-Sözleşme İlişkisi.................................................. 161

2- Hukuksal Çerçeve ve Sözleşme ile Neyin Devredilebileceği Sorusunun Cevabı Açısından Mülkiyet 164

a) Hukuksal Çerçeve..................................................................................... 164

i. İşgal Teorisi....................................................................................... 172

ii. Emek Teorisi.................................................................................... 172

iii. Analitik Mülkiyet Teorisi................................................................ 174

b) Sözleşme ile Neyin Devredilebileceği Sorunu........................................... 175

C. Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme................................................................ 182

1- Genel Olarak Hukukta Kaynak.................................................................. 182

2- Yazılı Kaynaklar........................................................................................ 186

3- Yazılı Olmayan Kaynaklar........................................................................ 188

a) Hukukun Genel İlkeleri............................................................................. 188

b) Örf ve Âdet Hukuku................................................................................. 190

4- Hukukun Diğer Kaynakları Olarak Mahkeme Kararları ve Sözleşme....... 200

a) Hukukun Kaynağı Olarak Mahkeme Kararları.......................................... 200

b) Sözleşmenin Hukukun Kaynağı Olması.................................................... 202

5- Hukukun Gerçek Kaynağı Sorunu............................................................ 205

III. SÖZLEŞMENİN ANALİZİ................................................................................. 212

A. Söz ve Sözleşme............................................................................................. 212

B. Sözleşmenin Etik Çerçevesi............................................................................. 216

C. Sözleşmede Arka Plan Kuralları...................................................................... 217

1- Verilen Söze Bağlılık İlkesi....................................................................... 220

2- Verilen Sözün Niyetle İlişkisi İlkesi.......................................................... 226

3- Farkındalık İlkesi...................................................................................... 228

4- Haklılaştırma İlkesi................................................................................... 231

Ç. Kamu Hukuku Açısından Sözleşme................................................................ 237

1-Genel Olarak.......................................................... 237

2- Toplum Sözleşmesi 241

a) Hobbes'ta Toplum Sözleşmesi............................................................... 246

b) Rousseau: Genel Irade-Toplum Sözleşmesi........................................... 252

c) Locke: Klasik Liberal Toplum Sözleşmesi............................................. 254

ç) Rawls: Yeni Toplum Sözleşmesi........................................................... 257

E. Özel Hukuk Açısından Sözleşme: Sözleşme Hukuku..................................... 266

1-Genel Olarak........................................................................................... 266

2- Sözleşmenin Nitelendirilmesine İlişkin Teoriler......................................... 274

a) Sözleşmenin Taraflarına Dayanan Teoriler............................................. 275

i.İrade Teorisi....................................................................................... 275

ii. Güven Teorisi.............................. ................................................... 279

b)İlkelere Dayanan Teoriler....................................................................... 283

i. Verimlilik Teorisi............................................................................... 283

ii. İçeriksel Hakkaniyet Teorisi............................................................. 286

c)Süreç (Usul) Temelli Teoriler................................................................. 289

3- Özel Hukuk İlkeleri.................................................................................... 293

4- Özel Hukukun ve Sözleşme Hukukunun Yeniden Temellendirilmesi........ 299

5-Karşılıklılık................................................................................................ 308

6- Sözleşme Özgürlüğü.................................................................................. 311

a)Sözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Sınırları............................................. 311

b)Sözleşmenin Nispiliği İlkesi ve Sınırları................................................ 318

c)Sözle şmenin Hukuken Nitelendirilmesi................................................ 320

7- Uluslararası Alanda Sözleşme.................................................................... 328

a)Genel Olarak.......................................................................................... 328

b) Lex Mercaıoria....................................................................................... 333

8- Sözleşme-Haksız Fiil İlişkisi, Sınırlar, Sorunlar......................................... 336

9- Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması............................................ 348

IV. SÖZLEŞME HUKUKUNUN DEĞİŞİMİ.......................................................... 360

A. Genel Olarak................................................................................................... 360

B. Adaletin Türleri Açısından Sözleşme Hukukunda Değişim............................. 365

1- Sosyal Adalet Açısından............................................................................. 365

2- Prosedürel Adalet Açısından...................................................................... 369

3- Yeniden Dağıtım Aracı Olarak Sözleşme................................................... 373

a) Doğal Üstünlük İlkesi............................................................................ 374

b) Özgürlük İlkesi...................................................................................... 374

c) Toplam Fayda İlkesi............................................................................... 375

ç) Pareto İlkesi........................................................................................... 380

C. Yeniden Dağıtıma Yönelik Sözleşme Düzenekleri.......................................... 385

1-Genel Olarak........................................................................................... 385

2-Kronman'da Adil Dağıtım-Sözleşme İlişkisi.............................................. 389

3- Vergi Aracılığıyla Yeniden Dağıtım............................................................ 39!

4- Kirzner'de Adil Dağıtım-Sözleşme İlişkisi................................................. 398

5- Walzer'in Karmaşık Eşitlik İlkesi................................................................ 399

6- Sosyalist Yeniden Dağıtım........................................................................ 401

7- Bowles-Gintis Alternatif Dağıtım Modeli.................................................. 408

D. Küreselleşme ve Sözleşme.............................................................................. 417

1-Genel Olarak.......................................................................................... 417

2- Birey Açısından......................................................................................... 418

3- Yeni Piyasa Koşullan................................................................................. 419

4- Ulus Kavramı Açısından............................................................................ 423

DİZİN........................................................................................................................... 431

KAYNAKÇA............................................................................................................. 435

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ......................................................................................................................... V

   İÇİNDEKİLER............................................................................................................ VI1

   GİRİŞ.............................................................................................................................. 1

   I. SÖZLEŞMENİN SOSYOLOJİK TEMELLENDİRMESİ 11

   A. Genel Olarak..................................................................................................... 11

   1- Kültürel Açıdan Sözleşmenin Temellendirilmesi......................................... 15

   2- Psikanalitik Açıdan Sözleşmenin Temellendirilmesi.................................... 21

   3- Simgesel Etkileşimcilik Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi............. 28

   B. İşbölümü, Çatışma ve Sözleşme İlişkisi............................................................. 33

   1- İşbölümü Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi................................... 33

   2- Dayanışmanın Karşı Alanı: Hınç (Ressentiment, Groll).............................. 48

   a)Scheler ve Nietzsche'nin Yaklaşımı.......................................................... 48

   b)Marcel Mauss'un Yaklaşımı.................................................................... 60

   c)Alışveriş Kuramı...................................................................................... 64

   ç) Nozick'in Yaklaşımı................................................................................. 68

   3- Çatışma Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi...................................... 69

   a)Genel Olarak............................................................................................ 69

   b) Luhmann'ın "Uygun Karmaşıklık" Kriteri................................................ 73

   C. Sosyolojik Temellendirmede Alternatif Model Olarak "Armağan Verme"

   ile "Sözleşme"nin Karşılaştırılması................................................................... 75

   Ç. Olumsallık Olarak Dayanışma........................................................................... 79

   II. SÖZLEŞMENİN TARİHSEL VE YAPISAL AÇIDAN ELE ALINIŞI............... 87

   A. Tarihsel Gelişim Açısından Sözleşme............................................................... 87

   1-Genel Olarak........................................................................................... 87

   2- Aristotelesçi Sözleşme Anlayışı................................................................... 88

   3- Ortaçağ Sözleşme Anlayışı.......................................................................... 91

   4- Klasik Sözleşme Anlayışı............................................................................. 98

   a) Genel Olarak............................................................................................ 98

   b) Değişen Temel Tutum Neydi?............................................................... 100

   i. Amaçsal Akılcılık.............................................................................. 100

   . ii. Kurucu Akılcılık................................................................................... 107

   iii. Faydacı Birey Anlayışı.................................................................... 112

   c) Fayda-Toplam Fayda............................................................................. 115

   Faydanın Ölçülmesi........................................................................... 115

   Fayda-Güven.................................................................................... 118

   Karar Verme Kriteri ve Tercihler Açısından.................................... 124

   (a) Maksimin Kuralı........................................................................ 126

   (b) Reflekssizlik Kuralı......................................................................... 126

   iv. Pareto Optimumu............................................................................. 127

   v. Doğal Düzen Olarak Piyasa.............................................................. 133

   5- Yapısal Değişim........................................................................................ 138

   a) Ekonomi-Hukuk İlişkilerindeki Değişim................................................... 138

   b) Bırakınız Yapsınlar. Bırakınız Geçsinler................................................... 150

   6- Liberal Düşüncede Çağdaş Gelişmeler ve Sözleşme Anlayışına Etkileri 151

   B. Mülkiyet ve Sözleşme İlişkisi.......................................................................... 161

   1- Genel Olarak Mülkiyet-Sözleşme İlişkisi.................................................. 161

   2- Hukuksal Çerçeve ve Sözleşme ile Neyin Devredilebileceği Sorusunun Cevabı Açısından Mülkiyet 164

   a) Hukuksal Çerçeve..................................................................................... 164

   i. İşgal Teorisi....................................................................................... 172

   ii. Emek Teorisi.................................................................................... 172

   iii. Analitik Mülkiyet Teorisi................................................................ 174

   b) Sözleşme ile Neyin Devredilebileceği Sorunu........................................... 175

   C. Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme................................................................ 182

   1- Genel Olarak Hukukta Kaynak.................................................................. 182

   2- Yazılı Kaynaklar........................................................................................ 186

   3- Yazılı Olmayan Kaynaklar........................................................................ 188

   a) Hukukun Genel İlkeleri............................................................................. 188

   b) Örf ve Âdet Hukuku................................................................................. 190

   4- Hukukun Diğer Kaynakları Olarak Mahkeme Kararları ve Sözleşme....... 200

   a) Hukukun Kaynağı Olarak Mahkeme Kararları.......................................... 200

   b) Sözleşmenin Hukukun Kaynağı Olması.................................................... 202

   5- Hukukun Gerçek Kaynağı Sorunu............................................................ 205

   III. SÖZLEŞMENİN ANALİZİ................................................................................. 212

   A. Söz ve Sözleşme............................................................................................. 212

   B. Sözleşmenin Etik Çerçevesi............................................................................. 216

   C. Sözleşmede Arka Plan Kuralları...................................................................... 217

   1- Verilen Söze Bağlılık İlkesi....................................................................... 220

   2- Verilen Sözün Niyetle İlişkisi İlkesi.......................................................... 226

   3- Farkındalık İlkesi...................................................................................... 228

   4- Haklılaştırma İlkesi................................................................................... 231

   Ç. Kamu Hukuku Açısından Sözleşme................................................................ 237

   1-Genel Olarak.......................................................... 237

   2- Toplum Sözleşmesi 241

   a) Hobbes'ta Toplum Sözleşmesi............................................................... 246

   b) Rousseau: Genel Irade-Toplum Sözleşmesi........................................... 252

   c) Locke: Klasik Liberal Toplum Sözleşmesi............................................. 254

   ç) Rawls: Yeni Toplum Sözleşmesi........................................................... 257

   E. Özel Hukuk Açısından Sözleşme: Sözleşme Hukuku..................................... 266

   1-Genel Olarak........................................................................................... 266

   2- Sözleşmenin Nitelendirilmesine İlişkin Teoriler......................................... 274

   a) Sözleşmenin Taraflarına Dayanan Teoriler............................................. 275

   i.İrade Teorisi....................................................................................... 275

   ii. Güven Teorisi.............................. ................................................... 279

   b)İlkelere Dayanan Teoriler....................................................................... 283

   i. Verimlilik Teorisi............................................................................... 283

   ii. İçeriksel Hakkaniyet Teorisi............................................................. 286

   c)Süreç (Usul) Temelli Teoriler................................................................. 289

   3- Özel Hukuk İlkeleri.................................................................................... 293

   4- Özel Hukukun ve Sözleşme Hukukunun Yeniden Temellendirilmesi........ 299

   5-Karşılıklılık................................................................................................ 308

   6- Sözleşme Özgürlüğü.................................................................................. 311

   a)Sözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Sınırları............................................. 311

   b)Sözleşmenin Nispiliği İlkesi ve Sınırları................................................ 318

   c)Sözle şmenin Hukuken Nitelendirilmesi................................................ 320

   7- Uluslararası Alanda Sözleşme.................................................................... 328

   a)Genel Olarak.......................................................................................... 328

   b) Lex Mercaıoria....................................................................................... 333

   8- Sözleşme-Haksız Fiil İlişkisi, Sınırlar, Sorunlar......................................... 336

   9- Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması............................................ 348

   IV. SÖZLEŞME HUKUKUNUN DEĞİŞİMİ.......................................................... 360

   A. Genel Olarak................................................................................................... 360

   B. Adaletin Türleri Açısından Sözleşme Hukukunda Değişim............................. 365

   1- Sosyal Adalet Açısından............................................................................. 365

   2- Prosedürel Adalet Açısından...................................................................... 369

   3- Yeniden Dağıtım Aracı Olarak Sözleşme................................................... 373

   a) Doğal Üstünlük İlkesi............................................................................ 374

   b) Özgürlük İlkesi...................................................................................... 374

   c) Toplam Fayda İlkesi............................................................................... 375

   ç) Pareto İlkesi........................................................................................... 380

   C. Yeniden Dağıtıma Yönelik Sözleşme Düzenekleri.......................................... 385

   1-Genel Olarak........................................................................................... 385

   2-Kronman'da Adil Dağıtım-Sözleşme İlişkisi.............................................. 389

   3- Vergi Aracılığıyla Yeniden Dağıtım............................................................ 39!

   4- Kirzner'de Adil Dağıtım-Sözleşme İlişkisi................................................. 398

   5- Walzer'in Karmaşık Eşitlik İlkesi................................................................ 399

   6- Sosyalist Yeniden Dağıtım........................................................................ 401

   7- Bowles-Gintis Alternatif Dağıtım Modeli.................................................. 408

   D. Küreselleşme ve Sözleşme.............................................................................. 417

   1-Genel Olarak.......................................................................................... 417

   2- Birey Açısından......................................................................................... 418

   3- Yeni Piyasa Koşullan................................................................................. 419

   4- Ulus Kavramı Açısından............................................................................ 423

   DİZİN........................................................................................................................... 431

   KAYNAKÇA............................................................................................................. 435

   Stok Kodu
   :
   9789753683104
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   448
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2014
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   332,50   
   332,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat