Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ

Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme

Liste Fiyatı : 50,00
Stokta var
KARGO BEDAVA
Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme
Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme
Filiz Kitabevi
50.00
<p><span lang="tr">İÇİNDEKİLER</span></p> <div> <p><span lang="tr"><a title="Current Document" href="#bookmark0">ÖNSÖZ......................................................................................................................... V</a></span></p> <p><span lang="tr">İÇİNDEKİLER............................................................................................................ <sup>VI1</sup></span></p> <p><span lang="tr">GİRİŞ.............................................................................................................................. <sup>1</sup></span></p> <p><span lang="tr">I. </span><span lang="tr">SÖZLEŞMENİN SOSYOLOJİK TEMELLENDİRMESİ 11</span></p> <p><span lang="tr">A. </span><span lang="tr">Genel Olarak..................................................................................................... 11</span></p> <p><span lang="tr">1- </span><span lang="tr">Kültürel Açıdan Sözleşmenin Temellendirilmesi......................................... 15</span></p> <p><span lang="tr">2- </span><span lang="tr">Psikanalitik Açıdan Sözleşmenin Temellendirilmesi.................................... 21</span></p> <p><span lang="tr">3- </span><span lang="tr">Simgesel Etkileşimcilik Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi............. 28</span></p> <p><span lang="tr">B. </span><span lang="tr">İşbölümü, Çatışma ve Sözleşme İlişkisi............................................................. 33</span></p> <p><span lang="tr">1- </span><span lang="tr">İşbölümü Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi................................... 33</span></p> <p><span lang="tr">2- </span><span lang="tr">Dayanışmanın Karşı Alanı: Hınç (Ressentiment, Groll).............................. 48</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Scheler ve Nietzsche'nin Yaklaşımı.......................................................... 48</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Marcel Mauss'un Yaklaşımı.................................................................... 60</span></p> <p><span lang="tr">c)</span><span lang="tr">Alışveriş Kuramı...................................................................................... 64</span></p> <p><span lang="tr">ç) </span><span lang="tr">Nozick'in Yaklaşımı................................................................................. 68</span></p> <p><span lang="tr">3- </span><span lang="tr">Çatışma Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi...................................... 69</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Genel Olarak............................................................................................ 69</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Luhmann'ın "Uygun Karmaşıklık" Kriteri................................................ 73</span></p> <p><span lang="tr">C. </span><span lang="tr">Sosyolojik Temellendirmede Alternatif Model Olarak "Armağan Verme"</span></p> <p><span lang="tr">ile "Sözleşme"nin Karşılaştırılması................................................................... 75</span></p> <p><span lang="tr">Ç. </span><span lang="tr">Olumsallık Olarak Dayanışma........................................................................... 79</span></p> <p><span lang="tr">II. </span><span lang="tr">SÖZLEŞMENİN TARİHSEL VE YAPISAL AÇIDAN ELE ALINIŞI............... 87</span></p> <p><span lang="tr">A. Tarihsel Gelişim Açısından Sözleşme............................................................... 87</span></p> <p><span lang="tr">1-</span><span lang="tr">Genel Olarak<span lang="tr">...........................................................................................</span> 87</span></p> <p><span lang="tr">2- </span><span lang="tr">Aristotelesçi Sözleşme Anlayışı................................................................... 88</span></p> <p><span lang="tr">3- </span><span lang="tr">Ortaçağ Sözleşme Anlayışı.......................................................................... 91</span></p> <p><span lang="tr">4- </span><span lang="tr">Klasik Sözleşme Anlayışı............................................................................. 98</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Genel Olarak............................................................................................ 98</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Değişen Temel Tutum Neydi?............................................................... 100</span></p> <p><span lang="tr">i. Amaçsal Akılcılık.............................................................................. 100</span></p> <p><span lang="tr">. ii. Kurucu Akılcılık................................................................................... 107</span></p> <p><span lang="tr">iii. Faydacı Birey Anlayışı.................................................................... 112</span></p> <p><span lang="tr">c) </span><span lang="tr">Fayda-Toplam Fayda............................................................................. 115</span></p> </div> <p><span lang="tr">Faydanın Ölçülmesi........................................................................... 115</span></p> <p><span lang="tr">Fayda-Güven.................................................................................... 118</span></p> <p><span lang="tr">Karar Verme Kriteri ve Tercihler Açısından.................................... 124</span></p> <p><span lang="tr">(a) </span><span lang="tr">Maksimin Kuralı........................................................................ 126</span></p> <p><span lang="tr">(b) </span><span lang="tr">Reflekssizlik Kuralı......................................................................... 126</span></p> <p><span lang="tr">iv. </span><span lang="tr">Pareto Optimumu............................................................................. 127</span></p> <p><span lang="tr">v. </span><span lang="tr">Doğal Düzen Olarak Piyasa.............................................................. 133</span></p> <p><span lang="tr">5- </span><span lang="tr">Yapısal Değişim........................................................................................ 138</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Ekonomi-Hukuk İlişkilerindeki Değişim................................................... 138</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Bırakınız Yapsınlar. Bırakınız Geçsinler................................................... 150</span></p> <p><span lang="tr">6- </span><span lang="tr">Liberal Düşüncede Çağdaş Gelişmeler ve Sözleşme Anlayışına Etkileri 151</span></p> <p><span lang="tr">B. </span><span lang="tr">Mülkiyet ve Sözleşme İlişkisi.......................................................................... 161</span></p> <p><span lang="tr">1- </span><span lang="tr">Genel Olarak Mülkiyet-Sözleşme İlişkisi.................................................. 161</span></p> <p><span lang="tr">2- </span><span lang="tr">Hukuksal Çerçeve ve Sözleşme ile Neyin Devredilebileceği Sorusunun Cevabı Açısından Mülkiyet 164</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Hukuksal Çerçeve..................................................................................... 164</span></p> <p><span lang="tr">i. </span><span lang="tr">İşgal Teorisi....................................................................................... 172</span></p> <p><span lang="tr">ii. </span><span lang="tr">Emek Teorisi.................................................................................... 172</span></p> <p><span lang="tr">iii. </span><span lang="tr">Analitik Mülkiyet Teorisi................................................................ 174</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Sözleşme ile Neyin Devredilebileceği Sorunu........................................... 175</span></p> <p><span lang="tr">C. </span><span lang="tr">Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme................................................................ 182</span></p> <p><span lang="tr">1- </span><span lang="tr">Genel Olarak Hukukta Kaynak.................................................................. 182</span></p> <p><span lang="tr">2- </span><span lang="tr">Yazılı Kaynaklar........................................................................................ 186</span></p> <p><span lang="tr">3- </span><span lang="tr">Yazılı Olmayan Kaynaklar........................................................................ 188</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Hukukun Genel İlkeleri............................................................................. 188</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Örf ve Âdet Hukuku................................................................................. 190</span></p> <p><span lang="tr">4- </span><span lang="tr">Hukukun Diğer Kaynakları Olarak Mahkeme Kararları ve Sözleşme....... 200</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Hukukun Kaynağı Olarak Mahkeme Kararları.......................................... 200</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Sözleşmenin Hukukun Kaynağı Olması.................................................... 202</span></p> <p><span lang="tr">5- </span><span lang="tr">Hukukun Gerçek Kaynağı Sorunu............................................................ 205</span></p> <p><span lang="tr">III. SÖZLEŞMENİN ANALİZİ................................................................................. 212</span></p> <p><span lang="tr">A. </span><span lang="tr">Söz ve Sözleşme............................................................................................. 212</span></p> <p><span lang="tr">B. </span><span lang="tr">Sözleşmenin Etik Çerçevesi............................................................................. 216</span></p> <p><span lang="tr">C. </span><span lang="tr">Sözleşmede Arka Plan Kuralları...................................................................... 217</span></p> <p><span lang="tr">1- </span><span lang="tr">Verilen Söze Bağlılık İlkesi....................................................................... 220</span></p> <p><span lang="tr">2- </span><span lang="tr">Verilen Sözün Niyetle İlişkisi İlkesi.......................................................... 226</span></p> <p><span lang="tr">3- </span><span lang="tr">Farkındalık İlkesi...................................................................................... 228</span></p> <p><span lang="tr">4- </span><span lang="tr">Haklılaştırma İlkesi................................................................................... 231</span></p> <p><span lang="tr">Ç. </span><span lang="tr">Kamu Hukuku Açısından Sözleşme................................................................ 237</span></p> <p><span lang="tr">1-Genel Olarak.......................................................... 237</span></p> <p><span lang="tr">2- Toplum Sözleşmesi 241</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Hobbes'ta Toplum Sözleşmesi............................................................... 246</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Rousseau: Genel Irade-Toplum Sözleşmesi........................................... 252</span></p> <p><span lang="tr">c) </span><span lang="tr">Locke: Klasik Liberal Toplum Sözleşmesi............................................. 254</span></p> <p><span lang="tr">ç) </span><span lang="tr">Rawls: Yeni Toplum Sözleşmesi........................................................... 257</span></p> <p><span lang="tr">E. Özel Hukuk Açısından Sözleşme: Sözleşme Hukuku..................................... 266</span></p> <p><span lang="tr">1-</span><span lang="tr">Genel Olarak<span lang="tr">.................................</span>.......................................................... 266</span></p> <p><span lang="tr">2- </span><span lang="tr">Sözleşmenin Nitelendirilmesine İlişkin Teoriler......................................... 274</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Sözleşmenin Taraflarına Dayanan Teoriler............................................. 275</span></p> <p><span lang="tr">i.</span><span lang="tr">İrade Teorisi....................................................................................... 275</span></p> <p><span lang="tr">ii. </span><span lang="tr">Güven Teorisi.............................. ................................................... 279</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">İlkelere Dayanan Teoriler....................................................................... 283</span></p> <p><span lang="tr">i. </span><span lang="tr">Verimlilik Teorisi............................................................................... 283</span></p> <p><span lang="tr">ii. </span><span lang="tr">İçeriksel Hakkaniyet Teorisi............................................................. 286</span></p> <p><span lang="tr">c)</span><span lang="tr">Süreç (Usul) Temelli Teoriler................................................................. 289</span></p> <p><span lang="tr">3- </span><span lang="tr">Özel Hukuk İlkeleri.................................................................................... 293</span></p> <p><span lang="tr">4- </span><span lang="tr">Özel Hukukun ve Sözleşme Hukukunun Yeniden Temellendirilmesi........ 299</span></p> <p><span lang="tr">5-</span><span lang="tr">Karşılıklılık................................................................................................ 308</span></p> <p><span lang="tr">6- </span><span lang="tr">Sözleşme Özgürlüğü.................................................................................. 311</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Sözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Sınırları............................................. 311</span></p> <p><span lang="tr">b)</span><span lang="tr">Sözleşmenin Nispiliği İlkesi ve Sınırları................................................ 318</span></p> <p><span lang="tr">c)</span><span lang="tr">Sözle şmenin Hukuken Nitelendirilmesi................................................ 320</span></p> <p><span lang="tr">7- </span><span lang="tr">Uluslararası Alanda Sözleşme.................................................................... 328</span></p> <p><span lang="tr">a)</span><span lang="tr">Genel Olarak.......................................................................................... 328</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Lex Mercaıoria....................................................................................... 333</span></p> <p><span lang="tr">8- </span><span lang="tr">Sözleşme-Haksız Fiil İlişkisi, Sınırlar, Sorunlar......................................... 336</span></p> <p><span lang="tr">9- </span><span lang="tr">Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması............................................ 348</span></p> <p><span lang="tr">IV. SÖZLEŞME HUKUKUNUN DEĞİŞİMİ.......................................................... 360</span></p> <p><span lang="tr">A. </span><span lang="tr">Genel Olarak................................................................................................... 360</span></p> <p><span lang="tr">B. </span><span lang="tr">Adaletin Türleri Açısından Sözleşme Hukukunda Değişim............................. 365</span></p> <p><span lang="tr">1- </span><span lang="tr">Sosyal Adalet Açısından............................................................................. 365</span></p> <p><span lang="tr">2- </span><span lang="tr">Prosedürel Adalet Açısından...................................................................... 369</span></p> <p><span lang="tr">3- </span><span lang="tr">Yeniden Dağıtım Aracı Olarak Sözleşme................................................... 373</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Doğal Üstünlük İlkesi............................................................................ 374</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Özgürlük İlkesi...................................................................................... 374</span></p> <p><span lang="tr">c) </span><span lang="tr">Toplam Fayda İlkesi............................................................................... 375</span></p> <p><span lang="tr">ç) </span><span lang="tr">Pareto İlkesi........................................................................................... 380</span></p> <p><span lang="tr">C. </span><span lang="tr">Yeniden Dağıtıma Yönelik Sözleşme Düzenekleri.......................................... 385</span></p> <p><span lang="tr">1-</span><span lang="tr">Genel Olarak<span lang="tr">...........................................................................................</span> 385</span></p> <p><span lang="tr">2-</span><span lang="tr">Kronman'da Adil Dağıtım-Sözleşme İlişkisi.............................................. 389</span></p> <p><span lang="tr">3- </span><span lang="tr">Vergi Aracılığıyla Yeniden Dağıtım............................................................ 39!</span></p> <p><span lang="tr">4- </span><span lang="tr">Kirzner'de Adil Dağıtım-Sözleşme İlişkisi................................................. 398</span></p> <p><span lang="tr">5- </span><span lang="tr">Walzer'in Karmaşık Eşitlik İlkesi................................................................ 399</span></p> <p><span lang="tr">6- </span><span lang="tr">Sosyalist Yeniden Dağıtım........................................................................ 401</span></p> <p><span lang="tr">7- </span><span lang="tr">Bowles-Gintis Alternatif Dağıtım Modeli.................................................. 408</span></p> <p><span lang="tr">D. Küreselleşme ve Sözleşme.............................................................................. 417</span></p> <p><span lang="tr">1-</span><span lang="tr">Genel Olarak<span lang="tr">..........................................................................................</span> 417</span></p> <p><span lang="tr">2- </span><span lang="tr">Birey Açısından......................................................................................... 418</span></p> <p><span lang="tr">3- </span><span lang="tr">Yeni Piyasa Koşullan................................................................................. 419</span></p> <p><span lang="tr">4- </span><span lang="tr">Ulus Kavramı Açısından............................................................................ 423</span></p> <p><span lang="tr">DİZİN........................................................................................................................... 431</span></p> <p><span lang="tr">KAYNAKÇA............................................................................................................. 435</span></p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ......................................................................................................................... V

   İÇİNDEKİLER............................................................................................................ VI1

   GİRİŞ.............................................................................................................................. 1

   I. SÖZLEŞMENİN SOSYOLOJİK TEMELLENDİRMESİ 11

   A. Genel Olarak..................................................................................................... 11

   1- Kültürel Açıdan Sözleşmenin Temellendirilmesi......................................... 15

   2- Psikanalitik Açıdan Sözleşmenin Temellendirilmesi.................................... 21

   3- Simgesel Etkileşimcilik Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi............. 28

   B. İşbölümü, Çatışma ve Sözleşme İlişkisi............................................................. 33

   1- İşbölümü Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi................................... 33

   2- Dayanışmanın Karşı Alanı: Hınç (Ressentiment, Groll).............................. 48

   a)Scheler ve Nietzsche'nin Yaklaşımı.......................................................... 48

   b)Marcel Mauss'un Yaklaşımı.................................................................... 60

   c)Alışveriş Kuramı...................................................................................... 64

   ç) Nozick'in Yaklaşımı................................................................................. 68

   3- Çatışma Açısından Sözleşmenin Temellendirilmesi...................................... 69

   a)Genel Olarak............................................................................................ 69

   b) Luhmann'ın "Uygun Karmaşıklık" Kriteri................................................ 73

   C. Sosyolojik Temellendirmede Alternatif Model Olarak "Armağan Verme"

   ile "Sözleşme"nin Karşılaştırılması................................................................... 75

   Ç. Olumsallık Olarak Dayanışma........................................................................... 79

   II. SÖZLEŞMENİN TARİHSEL VE YAPISAL AÇIDAN ELE ALINIŞI............... 87

   A. Tarihsel Gelişim Açısından Sözleşme............................................................... 87

   1-Genel Olarak........................................................................................... 87

   2- Aristotelesçi Sözleşme Anlayışı................................................................... 88

   3- Ortaçağ Sözleşme Anlayışı.......................................................................... 91

   4- Klasik Sözleşme Anlayışı............................................................................. 98

   a) Genel Olarak............................................................................................ 98

   b) Değişen Temel Tutum Neydi?............................................................... 100

   i. Amaçsal Akılcılık.............................................................................. 100

   . ii. Kurucu Akılcılık................................................................................... 107

   iii. Faydacı Birey Anlayışı.................................................................... 112

   c) Fayda-Toplam Fayda............................................................................. 115

   Faydanın Ölçülmesi........................................................................... 115

   Fayda-Güven.................................................................................... 118

   Karar Verme Kriteri ve Tercihler Açısından.................................... 124

   (a) Maksimin Kuralı........................................................................ 126

   (b) Reflekssizlik Kuralı......................................................................... 126

   iv. Pareto Optimumu............................................................................. 127

   v. Doğal Düzen Olarak Piyasa.............................................................. 133

   5- Yapısal Değişim........................................................................................ 138

   a) Ekonomi-Hukuk İlişkilerindeki Değişim................................................... 138

   b) Bırakınız Yapsınlar. Bırakınız Geçsinler................................................... 150

   6- Liberal Düşüncede Çağdaş Gelişmeler ve Sözleşme Anlayışına Etkileri 151

   B. Mülkiyet ve Sözleşme İlişkisi.......................................................................... 161

   1- Genel Olarak Mülkiyet-Sözleşme İlişkisi.................................................. 161

   2- Hukuksal Çerçeve ve Sözleşme ile Neyin Devredilebileceği Sorusunun Cevabı Açısından Mülkiyet 164

   a) Hukuksal Çerçeve..................................................................................... 164

   i. İşgal Teorisi....................................................................................... 172

   ii. Emek Teorisi.................................................................................... 172

   iii. Analitik Mülkiyet Teorisi................................................................ 174

   b) Sözleşme ile Neyin Devredilebileceği Sorunu........................................... 175

   C. Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme................................................................ 182

   1- Genel Olarak Hukukta Kaynak.................................................................. 182

   2- Yazılı Kaynaklar........................................................................................ 186

   3- Yazılı Olmayan Kaynaklar........................................................................ 188

   a) Hukukun Genel İlkeleri............................................................................. 188

   b) Örf ve Âdet Hukuku................................................................................. 190

   4- Hukukun Diğer Kaynakları Olarak Mahkeme Kararları ve Sözleşme....... 200

   a) Hukukun Kaynağı Olarak Mahkeme Kararları.......................................... 200

   b) Sözleşmenin Hukukun Kaynağı Olması.................................................... 202

   5- Hukukun Gerçek Kaynağı Sorunu............................................................ 205

   III. SÖZLEŞMENİN ANALİZİ................................................................................. 212

   A. Söz ve Sözleşme............................................................................................. 212

   B. Sözleşmenin Etik Çerçevesi............................................................................. 216

   C. Sözleşmede Arka Plan Kuralları...................................................................... 217

   1- Verilen Söze Bağlılık İlkesi....................................................................... 220

   2- Verilen Sözün Niyetle İlişkisi İlkesi.......................................................... 226

   3- Farkındalık İlkesi...................................................................................... 228

   4- Haklılaştırma İlkesi................................................................................... 231

   Ç. Kamu Hukuku Açısından Sözleşme................................................................ 237

   1-Genel Olarak.......................................................... 237

   2- Toplum Sözleşmesi 241

   a) Hobbes'ta Toplum Sözleşmesi............................................................... 246

   b) Rousseau: Genel Irade-Toplum Sözleşmesi........................................... 252

   c) Locke: Klasik Liberal Toplum Sözleşmesi............................................. 254

   ç) Rawls: Yeni Toplum Sözleşmesi........................................................... 257

   E. Özel Hukuk Açısından Sözleşme: Sözleşme Hukuku..................................... 266

   1-Genel Olarak........................................................................................... 266

   2- Sözleşmenin Nitelendirilmesine İlişkin Teoriler......................................... 274

   a) Sözleşmenin Taraflarına Dayanan Teoriler............................................. 275

   i.İrade Teorisi....................................................................................... 275

   ii. Güven Teorisi.............................. ................................................... 279

   b)İlkelere Dayanan Teoriler....................................................................... 283

   i. Verimlilik Teorisi............................................................................... 283

   ii. İçeriksel Hakkaniyet Teorisi............................................................. 286

   c)Süreç (Usul) Temelli Teoriler................................................................. 289

   3- Özel Hukuk İlkeleri.................................................................................... 293

   4- Özel Hukukun ve Sözleşme Hukukunun Yeniden Temellendirilmesi........ 299

   5-Karşılıklılık................................................................................................ 308

   6- Sözleşme Özgürlüğü.................................................................................. 311

   a)Sözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Sınırları............................................. 311

   b)Sözleşmenin Nispiliği İlkesi ve Sınırları................................................ 318

   c)Sözle şmenin Hukuken Nitelendirilmesi................................................ 320

   7- Uluslararası Alanda Sözleşme.................................................................... 328

   a)Genel Olarak.......................................................................................... 328

   b) Lex Mercaıoria....................................................................................... 333

   8- Sözleşme-Haksız Fiil İlişkisi, Sınırlar, Sorunlar......................................... 336

   9- Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması............................................ 348

   IV. SÖZLEŞME HUKUKUNUN DEĞİŞİMİ.......................................................... 360

   A. Genel Olarak................................................................................................... 360

   B. Adaletin Türleri Açısından Sözleşme Hukukunda Değişim............................. 365

   1- Sosyal Adalet Açısından............................................................................. 365

   2- Prosedürel Adalet Açısından...................................................................... 369

   3- Yeniden Dağıtım Aracı Olarak Sözleşme................................................... 373

   a) Doğal Üstünlük İlkesi............................................................................ 374

   b) Özgürlük İlkesi...................................................................................... 374

   c) Toplam Fayda İlkesi............................................................................... 375

   ç) Pareto İlkesi........................................................................................... 380

   C. Yeniden Dağıtıma Yönelik Sözleşme Düzenekleri.......................................... 385

   1-Genel Olarak........................................................................................... 385

   2-Kronman'da Adil Dağıtım-Sözleşme İlişkisi.............................................. 389

   3- Vergi Aracılığıyla Yeniden Dağıtım............................................................ 39!

   4- Kirzner'de Adil Dağıtım-Sözleşme İlişkisi................................................. 398

   5- Walzer'in Karmaşık Eşitlik İlkesi................................................................ 399

   6- Sosyalist Yeniden Dağıtım........................................................................ 401

   7- Bowles-Gintis Alternatif Dağıtım Modeli.................................................. 408

   D. Küreselleşme ve Sözleşme.............................................................................. 417

   1-Genel Olarak.......................................................................................... 417

   2- Birey Açısından......................................................................................... 418

   3- Yeni Piyasa Koşullan................................................................................. 419

   4- Ulus Kavramı Açısından............................................................................ 423

   DİZİN........................................................................................................................... 431

   KAYNAKÇA............................................................................................................. 435

   Stok Kodu
   :
   AAY4-753683104
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   448
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2014
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat