Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Deniz Ticareti Hukuku Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU

Deniz Ticareti Hukuku

Liste Fiyatı : 460,00
İndirimli Fiyat : 437,00
Kazancınız : 23,00
Taksitli fiyat : 1 x 437,00
9789753686020
601324
Deniz Ticareti Hukuku
Deniz Ticareti Hukuku
437.00

GİRİŞ    1

 1. KONU 1
 2. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ

      VE ÖZELLİKLERİ           3

III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA  5

 1. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN ULUSLARARASI ALANDA

 BİRLEŞTİRİLMESİ         8

Birinci Bölüm

TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ

HUKUKUNUN KAYNAKLARI

 

 • 1. TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ 13
 1. DENİZCİLİĞİN İDARESİ (İDARÎ YAPI) 13
 2. DENİZ TİCARET ODALARI 20
 • 2. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 23
 1. KANUNLAR 23
 2. İKİNCİL MEVZUAT 25

III. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER        28

İkinci Bölüm

GEMİ

 

 • 1. GEMİ TANIMI VE TÜRLERİ 47
 1. TANIM 47
 2. GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ 49

III. GEMİ TÜRLERİ               51

 1. GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 53
 2. GEMİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ 56
 • 2. GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI VE SINIFI 57
 1. AYIRICI UNSURLAR 57
 2. Geminin Adı 57
 3. Tanınma (Çağrı) İşareti 58
 4. Bağlama Limanı 59
 5. Geminin Tonajı 60
 6. Geminin Milliyeti 61

5.1. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olma        63

5.1.1. Kural              63

5.1.2. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olmada istisnai haller 64

(i) TTK düzenlemesi               64

(ii) TUGSK düzenlemesi         66

(iii) BKUY düzenlemesi            66

5.2. Türk Bayrağı çekme hakkının kullanılması    66

5.3. Türk Bayrağı çekme hakkının kaybı 68

5.4. Kabotaj tekeli         69

 1. IMO Gemi Tanıtım Numarası 72
 2. GEMİNİN SINIFI 74
 3. Genel Olarak 74
 4. Sınıflama Faaliyetleri 78
 5. Sınıflama Kuruluşunun Sorumluluğu 81

3.1. Sözleşmeden doğan sorumluluk         81

3.2. Sözleşme dışı sorumluluk    85

Üçüncü Bölüm

GEMİ SİCİLLERİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

 

 • 1. GEMİ SİCİLLERİ 95
 1. GENEL OLARAK 95
 2. MİLLİ GEMİ SİCİLİ 98
 3. Gemilerin Sicile Tescili 99

1.1. Tescili caiz olmayan (sicile tescil edilemeyen) gemiler                 100

1.2. Tescili caiz (sicile tescil edilebilen) gemiler    100

1.3. Tescile yetkili sicil müdürlüğü ve tescil usulü 102

 1. Gemilerin Sicilden Silinmesi (Terkin) 105

2.1. Talep üzerine silinme            105

2.2. Resen silinme          106

 1. Gemi Sicilindeki Kayıtlar Ve Hükümleri 108

3.1. Kayıt türleri             108

3.2. Gemi sicilindeki kayıtların hükümleri              109

3.2.1. Hukuki karineler         109

3.2.2. Sicile güvenin korunması ilkesi               109

3.2.3. Tescil edilmiş ve aynî haklardan doğan

           talep haklarını zamanaşımına tâbi olmaması       113

 1. Sicil Kayıtlarının Düzeltilmesi, İtiraz Ve Şerh 114

4.1. Sicil kayıtlarının düzeltilmesi             114

4.2. İtirazın sicile tescili                115

4.3. Sicile şerh verilmesi              116

III. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (YAPI SİCİLİ)            117

 1. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ 119
 2. Amacı, Tutulması, Uygulanacak Hükümler Ve Niteliği 119
 3. Tescil Edilebilecek Gemiler Ve Yatlar 122
 4. Tescil Ve Terkin 125
 5. Tescilin Özel Hükümleri 126

4.1. Bayrak çekme hakkı             126

4.2. Gemi adamlarına ilişkin hükümler    126

4.3. Malî hükümler        127

4.4. Diğer hususlar        127

 • 2. BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 129
 1. YASAL DAYANAĞI, AMACI VE TANIMI 129
 2. HUKUKİ NİTELİĞİ 131

III. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNÜN KURULACAĞI YER VE TUTULMASI               136

 1. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK

        GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI        137

 1. Gemi, Deniz Ve İçsu Aracı Kavramı 137
 2. Kaydı Zorunlu Gemi Ve Araçlar, Kaydedilmemesine

    Uygulanacak Yaptırım ve Resen Kayıt    140

 1. Kaydı İsteğe Bağlı Gemi Ve Araçlar 142
 2. KAYIT USULÜ VE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR 142
 3. KAYDIN NAKLİ, TALEP ÜZERİNE VE RESEN SİLİNMESİ 144

VII. BAYRAK ÇEKME HAKKI VE KULLANILMASI 145

VIII. MÜLKİYETİN DEVRİ VE TAKYİDATLARIN KAYDI       146

Dördüncü Bölüm

GEMİ ÜZERİNDE MÜLKİYET VE DİĞER AYNÎ HAKLAR

 • 1. GEMİ MÜLKİYETİ 153
 1. GENEL OLARAK 153
 2. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM

      YOLUYLA (DEVREN) İKTİSABI              156

 1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı Ve İştirak Payı 156
 2. Sicile Kayıtlı Gemi 158
 3. Sicile Kayıtlı Gemi Payı Ve İştirak Payı 164

III. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM DIŞI

       YOLLARLA (ASLEN) İKTİSABI               166

 1. Sahiplenme (İhraz) 167

1.1. Sicile kayıtlı gemi  167

1.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi 168

 1. Olağan Zamanaşımı İle Kazanma 169

2.1. Sicile kayıtlı gemi  169

2.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi 169

 1. Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma 170
 2. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAYBI 172
 • 2. GEMİ ÜZERİNDE DİĞER AYNÎ HAKLAR 175
 • 2.1. REHİN HAKLARI 175
 1. SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİ, GEMİ PAYI VE İŞTİRAK PAYININ REHNİ 175
 2. GEMİ ALACAKLISI HAKKI 176
 3. Kavram, Niteliği Ve Özellikleri 177
 4. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar (Gemi Alacakları) 179
 5. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacakların Borçlusu 182
 6. Gemi Alacaklısı Hakkının Temin Ettiği Alacağın Ve

     Teminatın Kapsamı     184

 1. Gemi Alacaklısı Hakları Arasında Sıra Ve

     Rehin Hakkının Kullanılması    185

 1. Gemi Alacaklısı Hakkının Düşmesi 187

III. GEMİ İPOTEĞİ 191

 1. Tanımı Ve Niteliği 191
 2. Kurulması 193
 3. Teminatın Alacak Bakımından Kapsamı 197
 4. Teminatın Konusu Bakımından Kapsamı 200

4.1. Gemi         200

4.2. Kira bedeli               201

4.3. Kamulaştırma bedeli ve tazminat alacakları   202

4.4. Sigorta tazminatı   203

4.4.1. Alacaklının sigorta tazminatı üzerindeki hakkının niteliği 205

4.4.2. Sigorta tazminatının alacaklının izni olmadan

           malike ödenebileceği hâller      206

4.4.3. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı bildirim yükümlülüğü            208

4.4.4. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı

           ödeme borcundan kurtulması  212

4.4.5. Gemi ipoteğinin sigortacıya intikali       213

 1. İpoteğin Derecesi Ve Derecesinin Değiştirilmesi 213
 2. Gemi İpoteğinin Devri Ve Teminat Altına Alınan

    Alacağın Değiştirilmesi                 215

 1. İpotekli Alacaklının Hakları 216

7.1. Alacak muaccel olmadan önce           216

7.2. Alacak muaccel olduktan sonra         218

 1. Malikin Hakları 219
 2. İpoteğin Sona Ermesi 219
 3. İpoteğin Özel Türleri 222

10.1. Birlikte gemi ipoteği           222

10.2. Üst sınır ipoteği    224

10.3. Yabancı para ipoteği           225

10.4. Sabit değerli ipotek             225

10.5. Kıymetli evraka bağlı alacak ipoteği              225

 1. Kanuni İpotek (Tersaneci İpoteği) 227

11.1. İpotek tescilini talep hakkının sahibi              229

11.2. İpotek tescilinin talep edilebileceği alacaklar               230

11.3. İpotek tescilinin talep edilebileceği gemi veya yapı    231

11.4. Tescilin talep edilebileceği süre       232

11.5. İpotek tescilini talep hakkının niteliği             234

11.6. Tescil şartları        236

 1. Yapı İpoteği 237
 • 2.2. GEMİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI 240
 1. KAVRAM VE KURULMASI 240
 2. UYGULANACAK HÜKÜMLER 241

Beşinci Bölüm

DONATAN, DONATMA İŞTİRAKİ VE KAPTAN

 • 1. DONATAN 245
 1. TANIM 245
 2. DONATANIN SORUMLULUĞU 249
 3. Gemi Adamının ve Kılavuzun Eyleminden Sorumluluk 249

1.1. Sorumluluk şartları               250

1.1.1. Zarara sebebiyet veren eylemi gerçekleştiren

           gemi adamı veya kılavuz olmalıdır       250

1.1.2. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren eylemi

           görevini yerine getirirken gerçekleştirmiş olmalıdır          253

1.1.3. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren

           eyleminde kusurlu olmalıdır    254

1.1.4. Gemi adamı veya kılavuzun eylemi hukuka

           aykırı olmalıdır           255

1.1.5. Gemi adamı veya kılavuzun kusurlu ve hukuka aykırı

           eylemi sonucu üçüncü bir kişi zarara uğramış olmalıdır   256

1.2. Gemi adamı veya kılavuzun eyleminden yolculara ve

        yükle ilgililere karşı sorumluluk         257

1.3. Sorumluluğun niteliği            259

 1. Donatanın Adam Çalıştıran Sıfatıyla Sorumluluğu 259

III. DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN

       SINIRLANMASI               263

 1. Sorumluluğunu Sınırlama Hakkına Sahip Olan Şahıslar 267
 2. Sorumluluğun Sınırlanabileceği Alacaklar 270
 3. Sorumluluğun Sınırlanamayacağı Alacaklar 271
 4. Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı 273
 5. Sorumluluk Sınırı 277
 6. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kullanılması 282
 7. Fon Tesisi Ve Sonuçları 284
 8. Fonun Veya Sınırlı Sorumluluk Tutarının Paylaştırılması 288
 • 2. DONATMA İŞTİRAKİ 293
 1. GENEL OLARAK 293
 2. DONATMA İŞTİRAKİNİN YÖNETİMİ 296

III. PAYDAŞ DONATANLARIN HAKLARI VE BORÇLARI   297

 1. DONATMA İŞTİRAKİNİN SONA ERMESİ 299

 

 • 3. KAPTAN 301
 1. TANIM 301
 2. KAPTANIN GÖREVLERİ 302
 3. Gemiye, Gemi Adamlarına Ve Yüke İlişkin Belgelerin

    Gemide Bulundurulmasına Dikkat etme  302

 1. Geminin Denize ve Yola Elverişli Olmasına Dikkat Etme 304
 2. Geminin Yükleme ve Boşaltmaya Elverişli Olmasına Dikkat Etme 305
 3. Yabancı Mevzuata Uyma 306
 4. Yola Çıkma 306
 5. Gemide Hazır Bulunma 307
 6. Gemi Jurnalinin Tutulmasına Nezaret Etme 307
 7. Deniz Raporu Düzenlenmesini Talep Etme 307

III. KAPTANIN KANUNÎ TEMSİL YETKİSİ 308

 1. Donatanı Temsil Yetkisi 308
 2. Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi 310
 3. Kaptanın Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi 310
 4. KAPTANIN SORUMLULUĞU 311

Altıncı Bölüm

DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

 

 • 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ 315
 1. GENEL OLARAK 315
 2. TANIMI VE TÜRLERİ 316

III. KURULMASI VE TARAFLARI   317

 1. SİCİLE ŞERH 319
 2. KİRAYA VERENİN HAKLARI VE BORÇLARI 320
 3. KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI 321

VII. ZAMANAŞIMI  323

 • 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ 325
 1. TANIMI, KURULMASI VE TARAFLARI 325
 2. TAHSİS EDENİN HAKLARI VE BORÇLARI 326

III. TAHSİS OLUNANIN HAKLARI VE BORÇLARI  328

 1. ZAMANAŞIMI 329

 

 • 3. NAVLUN SÖZLEŞMESİ 331
 • 3.1. TANIMI, TÜRLERİ, KURULMASI VE TARAFLARI 331
 1. TANIM 331
 2. Eşya Taşımanın Üstlenilmesi 331
 3. Deniz Yoluyla (Gemiyle) Taşımanın Üstlenilmesi 332
 4. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliğinde Taşınacak Olması 332
 5. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması 333
 6. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 333
 7. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi-Kırkambar Sözleşmesi 333

1.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi               333

1.2. Kırkambar sözleşmesi         334

 1. Alt Navlun-Asıl Navlun Sözleşmeleri 334

III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BELGELENMESİ          336

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE İLGİLİ ŞAHISLAR 337
 2. Taşıyan 337
 3. Taşıtan 337
 4. Fiilî taşıyan 337
 5. Yükleten 338
 6. Gönderilen 339
 7. UYGULANACAK HUKUK VE KURALLAR 339
 • 3.2. TAŞIMA BORCUNUN İFASI 344
 1. GENEL OLARAK 344
 2. TAŞIMANIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN GEMİ İLE

YAPILMASI       344

III. GEMİNİN TAŞIMAYA ELVERİŞLİ OLMASI        345

 1. Denize elverişlilik 346
 2. Yola elverişlilik 346
 3. Yüke elverişlilik 347
 4. GEMİNİN ZAMANINDA YÜKLEME LİMANINDA

       HAZIR BULUNDURULMASI       347

 1. YÜKLEME 348
 2. TAŞITAN VE YÜKLETENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 351

VII. YÜKLEME İÇİN BEKLEME SÜRELERİ               353

 1. Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri 353

1.1. Yükleme (starya) süresi        353

1.2. Sürastarya süresi ve ücreti   355

1.3. Bekleme süresinin hesabı ve yükleme engellerinin hesaba etkisi               356

1.4. Hızlandırma primi 358

1.5. Bekleme süresinde yükleme yapılmaması veya

        eksik yükleme yapılması    358

 1. Kırkambar Sözleşmeleri 359

VIII. GEMİNİN YOLCULUĞU VE BOŞALTMA             360

 1. Yolculuk 360
 2. Boşaltma İçin Bekleme Süresi 360

2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesinde          360

2.1.1. Boşaltma süresi           361

2.1.2. Sürastarya süresi ve ücreti        362

2.1.3. Bekleme süresi hesabı ve boşaltma engellerinin hesaba

etkisi              362

2.1.4. Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması     363

2.1.5. Boşaltma giderleri ve hızlandırma primi               364

2.2. Kırkambar sözleşmelerinde 364

 • 3.3. DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ 365
 1. KONİŞMENTO 365
 2. Tanımı 365
 3. Konişmentonun Türleri Ve Düzenlenmesi 365
 4. Konişmentonun Şekli Ve İçeriği 367

3.1. Eşyanın cinsi, işareti ve miktarı         367

3.2. Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumu        368

3.3. Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı veya işletme merkezi             368

3.4. Kaptanın adı ve soyadı        369

3.5. Geminin adı ve tabiiyeti       369

3.6. Yükletenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı 369

3.7. Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadı

        veya ticaret unvanı 369

3.8. Navlun sözleşmesine göre yükleme limanı ve

        taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim aldığı tarih 370

3.9. Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanı veya

        buna ilişkin talimat alınacak yer        370

3.10. Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarih       370

3.11. Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzası               371

3.12. Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair

          kayıtlar, ödenecekse bunun miktarı  371

 

3.13. Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa,

          eşyanın boşaltma limanında teslim olunacağı tarih ve süre         371

3.14. Sorumluluk sınırlarını genişleten her şart        371

3.15. Taraflarca uygun görülen diğer kayıtlar          372

3.16. Konişmentonun kaç nüsha düzenlendiği          372

3.17. Eşyanın değeri        373

 1. Konişmentonun Niteliği 373
 2. Konişmentonun İşlevleri 375

5.1. Taşıyan ve gönderilen ile bunlar arasındaki ilişkiyi belirleme     375

5.2. Taşınmak üzere teslim alınan veya yüklenen eşyayı ispat           377

5.3. Eşyanın taşınacağı ve konişmentonun ibrazı karşılığında

        teslim edileceği taahhüdünü belgeleme           380

5.4. Eşyayı temsil etme 382

 1. DİĞER DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ 383
 • 3.4. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 386
 1. GENEL OLARAK 386
 2. SORUMLULUK SEBEPLERİ 390
 3. Geminin Başlangıçta Denize, Yola Ve Yüke Elverişsiz Olması 390
 4. Eşyanın Zıya Veya Hasara Uğraması Ya Da Geç Teslimi 393

2.1. Sorumluluk şartları               393

2.2. Kusursuzluğun ispatı ile sorumluluktan kurtulma         395

2.3. Mutlak sorumsuzluk sebepleri            397

2.3.1. Geminin sevki ve başkaca teknik yönetimindeki kusur     397

2.3.2. Yangın          400

2.3.3. Denizde kurtarma      401

2.3.4. Eşyanın cins veya değerinin kasten yanlış bildirilmesi       401

2.4. Muhtemel sorumsuzluk sebepleri       401

III. EŞYANIN İNCELENMESİ VE BİLDİRİM              402

 1. İnceleme 402
 2. Bildirim 402
 3. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNU SINIRLAMA HAKKI VE

BU HAKKIN KAYBI      405

 1. Sorumluluk Sınırları 405

1.1. Eşyanın zıyaa veya hasara uğraması halinde  405

1.1.1. Zararın belirlenmesi    405

1.1.2. Sorumluluk sınırı        407

1.2. Eşyanın geç teslim edilmesi halinde  408

1.3. Sınırların birlikte uygulanması          409

 1. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı 409
 2. TAŞIYANIN VE ADAMLARININ AKİT DIŞI SORUMLULUĞU 411
 3. YÜKÜN ZIYA VEYA HASARINDAN YA DA GEÇ

       TESLİMİNDEN DOĞAN DAVA HAKKININ DÜŞMESİ     412

VII. ZAMANAŞIMI  413

VIII. EMREDİCİ HÜKÜMLER VE UYGULANMADIĞI HÂLLER           414

 1. Emredici Hükümler 414
 2. Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Hâller 414

2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi 415

2.2. Canlı hayvan taşıması          415

2.3. Güverte yükü          415

2.4. Taşımanın yüklemeden önce ve boşaltmadan sonraki aşamaları 416

2.5. Mutat ticari taşıma işlerinden olmayan taşımalar          416

2.6. Müşterek avaryaya ilişkin anlaşmalar              417

 1. TAŞIMANIN İCRASININ FİİLÎ TAŞIYANA BIRAKILMASI HALİNDE SORUMLULUK 417
 2. Taşıyanın Sorumluluğu 418
 3. Fiili Taşıyanın Sorumluluğu 419
 • 3.5. TAŞIYANIN HAKLARI 420
 1. NAVLUN VE DİĞER ALACAKLARI TALEP HAKKI 420
 2. Navlun Ve Diğer Alacaklar 420
 3. Eşyanın Zıya Veya Hasarının Navlun Alacağına Etkisi 421
 4. Navlun Ve Diğer Alacakları Talep Hakkının Muhatabı 422
 5. TAŞIYANIN HAPİS HAKKI 422
 • 3.6. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 425
 1. GENEL OLARAK 425
 2. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ 425
 3. Geminin Zayi Olması 425
 4. Eşyanın Zayi Olması 427

2.1. Yolculuk başlamadan önce 427

2.2. Yolculuk başladıktan sonra 428

III. KANUNÎ SEBEPLERLE SÖZLEŞMESİNİN FESHİ              428

 1. TAŞITANIN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ 429
 2. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi 429
 3. Kırkambar Sözleşmesi 430
 • 4. DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 431
 1. GENEL OLARAK 431
 2. TANIM 432

III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI, NİTELİĞİ VE TARAFLARI             433

 1. Kurulması 433
 2. Niteliği 434
 3. Tarafları 434

3.1. Taşıyan Ve Fiilî Taşıyan    434

3.2. Yolcu       435

 1. Bagaj 436
 2. YOLCUNUN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 437
 3. TAŞIYANIN HAKLARI VE BORÇLARI 438
 4. Taşıyanın Hakları 438
 5. Taşıyanın Borçları 438

2.1. Yolculuğu vaktinde yapma 438

2.2. Yolcuyu sağ ve salim olarak taşıma 438

2.3. Yolcu beraberindeki bagajı taşıma  439

2.4. Sorumluluk sigortası yaptırma         440

 1. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 441
 2. Yolcunun Ölümü Veya Yaralanmasından Sorumluluk Ve Sınırı 441

1.1. Gemi kazası sonucu yolcunun ölümü veya yaralanması              442

1.2. Gemi kazası dışında bir sebep yüzünden yolcunun ölümü veya

yaralanması            443

 1. Bagajın Zıyaa Veya Hasara Uğramasından Ya Da Geç Teslim Edilmesinden Sorumluluk Ve Sınırı 444

2.1. Kabin bagajı           445

2.2. Kabin bagajı dışındaki bagaj              445

2.3. Değerli eşya            446

 1. Taşımanın Kısmen Veya Tamamen Fiilî Taşıyana Bırakılması Halinde

Taşıyanın Ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu             446

 1. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı 447

VII. ZAMANAŞIMI  447

 

 

Yedinci Bölüm

DENİZ KAZALARI

 • 1. MÜŞTEREK AVARYA 451
 1. GENEL OLARAK 451
 2. MÜŞTEREK AVARYAYA UYGULANACAK HÜKÜMLER 452

III. MÜŞTEREK AVARYANIN TANIMI VE UNSURLARI       453

 1. Gemi Ve Yükün Ortak Bir Deniz Sergüzeştine Atılmış Olması 454
 2. Gemi Ve Yükü Birlikte Tehdit Eden Bir Tehlikenin Mevcut Olması 454
 3. Fevkalâde Bir Fedakârlık Veya Fevkalâde Bir Masraf Yapılmış

Olması              455

 1. Fedakârlığın İradî Bir Şekilde Yapılması 455
 2. Fedakârlık Hareketinin Makul Olması 456
 3. Faydalı Netice 456
 4. MÜŞTEREK AVARYAYA GİREN ZARAR VE MASRAFLAR 456
 5. İKAME MASRAFLARI 457
 6. DİSPEÇ 457
 • 2. ÇATMA 461
 1. GENEL OLARAK 461
 2. ÇATMANIN TANIMI VE UNSURLARI 462

III. ÇATMA ZARARLARINDAN SORUMLULUK       462

 1. Kusursuz Çatma 463
 2. Bir Tarafın Kusuru İle Çatma 464
 3. Ortak Kusurlu Çatma 465
 4. Kıyasen Çatma (Çatma Olmaksızın Zarar Verilmesi) 467
 5. TAZMİNAT DAVASI VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI 467
 • 3. KURTARMA 469
 1. GENEL OLARAK 469
 2. KURTARMA KAVRAMI VE UNSURLARI 471
 3. Su Aracı veya Diğer Eşyanın Kurtarılmasına Yönelik Faaliyet 471
 4. Su Aracı Veya Diğer Eşyanın, Seyrüsefere Elverişli Sularda Tehlikeye

Maruz Kalmış Olması   472

 1. Kurtarma Faaliyetinde Bulunulmuş Olması 473
 2. Faydalı Sonuç Elde Edilmiş Olması 475

III. KURTARMA ÜCRETİ    476

 1. KURTARMA SÖZLEŞMESİ 477
 2. ÖZEL TAZMİNAT 478
 3. KURTARMA ÜCRETİNİN BORÇLUSU, ALACAKLISI VE

TEMİNATI        481

 1. Borçlular 481
 2. Alacaklılar 482
 3. Kurtarma Ücretinin Ödenmesi 483
 4. Kurtarma Ücreti İçin Rehin Ve Hapis Hakkı 483
 5. Zamanaşımı 483

VII. İNSAN KURTARMA        484

EKLER 485

EK-I       (1996 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK) DENİZ ALACAKLARINA KARŞI

MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA MİLLETLERARASI

SÖZLEŞME            487

EK-II     DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI

HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİL

EDEN 1996 PROTOKOLÜ  503

EK-III SINIRLI SORUMLULUK TUTARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR 510

YARARLANILAN KAYNAKLAR             513

 • Açıklama
  • GİRİŞ    1

   1. KONU 1
   2. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ

         VE ÖZELLİKLERİ           3

   III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA  5

   1. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN ULUSLARARASI ALANDA

    BİRLEŞTİRİLMESİ         8

   Birinci Bölüm

   TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ

   HUKUKUNUN KAYNAKLARI

    

   • 1. TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ 13
   1. DENİZCİLİĞİN İDARESİ (İDARÎ YAPI) 13
   2. DENİZ TİCARET ODALARI 20
   • 2. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 23
   1. KANUNLAR 23
   2. İKİNCİL MEVZUAT 25

   III. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER        28

   İkinci Bölüm

   GEMİ

    

   • 1. GEMİ TANIMI VE TÜRLERİ 47
   1. TANIM 47
   2. GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ 49

   III. GEMİ TÜRLERİ               51

   1. GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 53
   2. GEMİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ 56
   • 2. GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI VE SINIFI 57
   1. AYIRICI UNSURLAR 57
   2. Geminin Adı 57
   3. Tanınma (Çağrı) İşareti 58
   4. Bağlama Limanı 59
   5. Geminin Tonajı 60
   6. Geminin Milliyeti 61

   5.1. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olma        63

   5.1.1. Kural              63

   5.1.2. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olmada istisnai haller 64

   (i) TTK düzenlemesi               64

   (ii) TUGSK düzenlemesi         66

   (iii) BKUY düzenlemesi            66

   5.2. Türk Bayrağı çekme hakkının kullanılması    66

   5.3. Türk Bayrağı çekme hakkının kaybı 68

   5.4. Kabotaj tekeli         69

   1. IMO Gemi Tanıtım Numarası 72
   2. GEMİNİN SINIFI 74
   3. Genel Olarak 74
   4. Sınıflama Faaliyetleri 78
   5. Sınıflama Kuruluşunun Sorumluluğu 81

   3.1. Sözleşmeden doğan sorumluluk         81

   3.2. Sözleşme dışı sorumluluk    85

   Üçüncü Bölüm

   GEMİ SİCİLLERİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

    

   • 1. GEMİ SİCİLLERİ 95
   1. GENEL OLARAK 95
   2. MİLLİ GEMİ SİCİLİ 98
   3. Gemilerin Sicile Tescili 99

   1.1. Tescili caiz olmayan (sicile tescil edilemeyen) gemiler                 100

   1.2. Tescili caiz (sicile tescil edilebilen) gemiler    100

   1.3. Tescile yetkili sicil müdürlüğü ve tescil usulü 102

   1. Gemilerin Sicilden Silinmesi (Terkin) 105

   2.1. Talep üzerine silinme            105

   2.2. Resen silinme          106

   1. Gemi Sicilindeki Kayıtlar Ve Hükümleri 108

   3.1. Kayıt türleri             108

   3.2. Gemi sicilindeki kayıtların hükümleri              109

   3.2.1. Hukuki karineler         109

   3.2.2. Sicile güvenin korunması ilkesi               109

   3.2.3. Tescil edilmiş ve aynî haklardan doğan

              talep haklarını zamanaşımına tâbi olmaması       113

   1. Sicil Kayıtlarının Düzeltilmesi, İtiraz Ve Şerh 114

   4.1. Sicil kayıtlarının düzeltilmesi             114

   4.2. İtirazın sicile tescili                115

   4.3. Sicile şerh verilmesi              116

   III. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (YAPI SİCİLİ)            117

   1. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ 119
   2. Amacı, Tutulması, Uygulanacak Hükümler Ve Niteliği 119
   3. Tescil Edilebilecek Gemiler Ve Yatlar 122
   4. Tescil Ve Terkin 125
   5. Tescilin Özel Hükümleri 126

   4.1. Bayrak çekme hakkı             126

   4.2. Gemi adamlarına ilişkin hükümler    126

   4.3. Malî hükümler        127

   4.4. Diğer hususlar        127

   • 2. BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 129
   1. YASAL DAYANAĞI, AMACI VE TANIMI 129
   2. HUKUKİ NİTELİĞİ 131

   III. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNÜN KURULACAĞI YER VE TUTULMASI               136

   1. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK

           GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI        137

   1. Gemi, Deniz Ve İçsu Aracı Kavramı 137
   2. Kaydı Zorunlu Gemi Ve Araçlar, Kaydedilmemesine

       Uygulanacak Yaptırım ve Resen Kayıt    140

   1. Kaydı İsteğe Bağlı Gemi Ve Araçlar 142
   2. KAYIT USULÜ VE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR 142
   3. KAYDIN NAKLİ, TALEP ÜZERİNE VE RESEN SİLİNMESİ 144

   VII. BAYRAK ÇEKME HAKKI VE KULLANILMASI 145

   VIII. MÜLKİYETİN DEVRİ VE TAKYİDATLARIN KAYDI       146

   Dördüncü Bölüm

   GEMİ ÜZERİNDE MÜLKİYET VE DİĞER AYNÎ HAKLAR

   • 1. GEMİ MÜLKİYETİ 153
   1. GENEL OLARAK 153
   2. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM

         YOLUYLA (DEVREN) İKTİSABI              156

   1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı Ve İştirak Payı 156
   2. Sicile Kayıtlı Gemi 158
   3. Sicile Kayıtlı Gemi Payı Ve İştirak Payı 164

   III. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM DIŞI

          YOLLARLA (ASLEN) İKTİSABI               166

   1. Sahiplenme (İhraz) 167

   1.1. Sicile kayıtlı gemi  167

   1.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi 168

   1. Olağan Zamanaşımı İle Kazanma 169

   2.1. Sicile kayıtlı gemi  169

   2.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi 169

   1. Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma 170
   2. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAYBI 172
   • 2. GEMİ ÜZERİNDE DİĞER AYNÎ HAKLAR 175
   • 2.1. REHİN HAKLARI 175
   1. SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİ, GEMİ PAYI VE İŞTİRAK PAYININ REHNİ 175
   2. GEMİ ALACAKLISI HAKKI 176
   3. Kavram, Niteliği Ve Özellikleri 177
   4. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar (Gemi Alacakları) 179
   5. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacakların Borçlusu 182
   6. Gemi Alacaklısı Hakkının Temin Ettiği Alacağın Ve

        Teminatın Kapsamı     184

   1. Gemi Alacaklısı Hakları Arasında Sıra Ve

        Rehin Hakkının Kullanılması    185

   1. Gemi Alacaklısı Hakkının Düşmesi 187

   III. GEMİ İPOTEĞİ 191

   1. Tanımı Ve Niteliği 191
   2. Kurulması 193
   3. Teminatın Alacak Bakımından Kapsamı 197
   4. Teminatın Konusu Bakımından Kapsamı 200

   4.1. Gemi         200

   4.2. Kira bedeli               201

   4.3. Kamulaştırma bedeli ve tazminat alacakları   202

   4.4. Sigorta tazminatı   203

   4.4.1. Alacaklının sigorta tazminatı üzerindeki hakkının niteliği 205

   4.4.2. Sigorta tazminatının alacaklının izni olmadan

              malike ödenebileceği hâller      206

   4.4.3. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı bildirim yükümlülüğü            208

   4.4.4. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı

              ödeme borcundan kurtulması  212

   4.4.5. Gemi ipoteğinin sigortacıya intikali       213

   1. İpoteğin Derecesi Ve Derecesinin Değiştirilmesi 213
   2. Gemi İpoteğinin Devri Ve Teminat Altına Alınan

       Alacağın Değiştirilmesi                 215

   1. İpotekli Alacaklının Hakları 216

   7.1. Alacak muaccel olmadan önce           216

   7.2. Alacak muaccel olduktan sonra         218

   1. Malikin Hakları 219
   2. İpoteğin Sona Ermesi 219
   3. İpoteğin Özel Türleri 222

   10.1. Birlikte gemi ipoteği           222

   10.2. Üst sınır ipoteği    224

   10.3. Yabancı para ipoteği           225

   10.4. Sabit değerli ipotek             225

   10.5. Kıymetli evraka bağlı alacak ipoteği              225

   1. Kanuni İpotek (Tersaneci İpoteği) 227

   11.1. İpotek tescilini talep hakkının sahibi              229

   11.2. İpotek tescilinin talep edilebileceği alacaklar               230

   11.3. İpotek tescilinin talep edilebileceği gemi veya yapı    231

   11.4. Tescilin talep edilebileceği süre       232

   11.5. İpotek tescilini talep hakkının niteliği             234

   11.6. Tescil şartları        236

   1. Yapı İpoteği 237
   • 2.2. GEMİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI 240
   1. KAVRAM VE KURULMASI 240
   2. UYGULANACAK HÜKÜMLER 241

   Beşinci Bölüm

   DONATAN, DONATMA İŞTİRAKİ VE KAPTAN

   • 1. DONATAN 245
   1. TANIM 245
   2. DONATANIN SORUMLULUĞU 249
   3. Gemi Adamının ve Kılavuzun Eyleminden Sorumluluk 249

   1.1. Sorumluluk şartları               250

   1.1.1. Zarara sebebiyet veren eylemi gerçekleştiren

              gemi adamı veya kılavuz olmalıdır       250

   1.1.2. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren eylemi

              görevini yerine getirirken gerçekleştirmiş olmalıdır          253

   1.1.3. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren

              eyleminde kusurlu olmalıdır    254

   1.1.4. Gemi adamı veya kılavuzun eylemi hukuka

              aykırı olmalıdır           255

   1.1.5. Gemi adamı veya kılavuzun kusurlu ve hukuka aykırı

              eylemi sonucu üçüncü bir kişi zarara uğramış olmalıdır   256

   1.2. Gemi adamı veya kılavuzun eyleminden yolculara ve

           yükle ilgililere karşı sorumluluk         257

   1.3. Sorumluluğun niteliği            259

   1. Donatanın Adam Çalıştıran Sıfatıyla Sorumluluğu 259

   III. DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN

          SINIRLANMASI               263

   1. Sorumluluğunu Sınırlama Hakkına Sahip Olan Şahıslar 267
   2. Sorumluluğun Sınırlanabileceği Alacaklar 270
   3. Sorumluluğun Sınırlanamayacağı Alacaklar 271
   4. Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı 273
   5. Sorumluluk Sınırı 277
   6. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kullanılması 282
   7. Fon Tesisi Ve Sonuçları 284
   8. Fonun Veya Sınırlı Sorumluluk Tutarının Paylaştırılması 288
   • 2. DONATMA İŞTİRAKİ 293
   1. GENEL OLARAK 293
   2. DONATMA İŞTİRAKİNİN YÖNETİMİ 296

   III. PAYDAŞ DONATANLARIN HAKLARI VE BORÇLARI   297

   1. DONATMA İŞTİRAKİNİN SONA ERMESİ 299

    

   • 3. KAPTAN 301
   1. TANIM 301
   2. KAPTANIN GÖREVLERİ 302
   3. Gemiye, Gemi Adamlarına Ve Yüke İlişkin Belgelerin

       Gemide Bulundurulmasına Dikkat etme  302

   1. Geminin Denize ve Yola Elverişli Olmasına Dikkat Etme 304
   2. Geminin Yükleme ve Boşaltmaya Elverişli Olmasına Dikkat Etme 305
   3. Yabancı Mevzuata Uyma 306
   4. Yola Çıkma 306
   5. Gemide Hazır Bulunma 307
   6. Gemi Jurnalinin Tutulmasına Nezaret Etme 307
   7. Deniz Raporu Düzenlenmesini Talep Etme 307

   III. KAPTANIN KANUNÎ TEMSİL YETKİSİ 308

   1. Donatanı Temsil Yetkisi 308
   2. Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi 310
   3. Kaptanın Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi 310
   4. KAPTANIN SORUMLULUĞU 311

   Altıncı Bölüm

   DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

    

   • 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ 315
   1. GENEL OLARAK 315
   2. TANIMI VE TÜRLERİ 316

   III. KURULMASI VE TARAFLARI   317

   1. SİCİLE ŞERH 319
   2. KİRAYA VERENİN HAKLARI VE BORÇLARI 320
   3. KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI 321

   VII. ZAMANAŞIMI  323

   • 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ 325
   1. TANIMI, KURULMASI VE TARAFLARI 325
   2. TAHSİS EDENİN HAKLARI VE BORÇLARI 326

   III. TAHSİS OLUNANIN HAKLARI VE BORÇLARI  328

   1. ZAMANAŞIMI 329

    

   • 3. NAVLUN SÖZLEŞMESİ 331
   • 3.1. TANIMI, TÜRLERİ, KURULMASI VE TARAFLARI 331
   1. TANIM 331
   2. Eşya Taşımanın Üstlenilmesi 331
   3. Deniz Yoluyla (Gemiyle) Taşımanın Üstlenilmesi 332
   4. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliğinde Taşınacak Olması 332
   5. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması 333
   6. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 333
   7. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi-Kırkambar Sözleşmesi 333

   1.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi               333

   1.2. Kırkambar sözleşmesi         334

   1. Alt Navlun-Asıl Navlun Sözleşmeleri 334

   III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BELGELENMESİ          336

   1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE İLGİLİ ŞAHISLAR 337
   2. Taşıyan 337
   3. Taşıtan 337
   4. Fiilî taşıyan 337
   5. Yükleten 338
   6. Gönderilen 339
   7. UYGULANACAK HUKUK VE KURALLAR 339
   • 3.2. TAŞIMA BORCUNUN İFASI 344
   1. GENEL OLARAK 344
   2. TAŞIMANIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN GEMİ İLE

   YAPILMASI       344

   III. GEMİNİN TAŞIMAYA ELVERİŞLİ OLMASI        345

   1. Denize elverişlilik 346
   2. Yola elverişlilik 346
   3. Yüke elverişlilik 347
   4. GEMİNİN ZAMANINDA YÜKLEME LİMANINDA

          HAZIR BULUNDURULMASI       347

   1. YÜKLEME 348
   2. TAŞITAN VE YÜKLETENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 351

   VII. YÜKLEME İÇİN BEKLEME SÜRELERİ               353

   1. Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri 353

   1.1. Yükleme (starya) süresi        353

   1.2. Sürastarya süresi ve ücreti   355

   1.3. Bekleme süresinin hesabı ve yükleme engellerinin hesaba etkisi               356

   1.4. Hızlandırma primi 358

   1.5. Bekleme süresinde yükleme yapılmaması veya

           eksik yükleme yapılması    358

   1. Kırkambar Sözleşmeleri 359

   VIII. GEMİNİN YOLCULUĞU VE BOŞALTMA             360

   1. Yolculuk 360
   2. Boşaltma İçin Bekleme Süresi 360

   2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesinde          360

   2.1.1. Boşaltma süresi           361

   2.1.2. Sürastarya süresi ve ücreti        362

   2.1.3. Bekleme süresi hesabı ve boşaltma engellerinin hesaba

   etkisi              362

   2.1.4. Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması     363

   2.1.5. Boşaltma giderleri ve hızlandırma primi               364

   2.2. Kırkambar sözleşmelerinde 364

   • 3.3. DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ 365
   1. KONİŞMENTO 365
   2. Tanımı 365
   3. Konişmentonun Türleri Ve Düzenlenmesi 365
   4. Konişmentonun Şekli Ve İçeriği 367

   3.1. Eşyanın cinsi, işareti ve miktarı         367

   3.2. Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumu        368

   3.3. Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı veya işletme merkezi             368

   3.4. Kaptanın adı ve soyadı        369

   3.5. Geminin adı ve tabiiyeti       369

   3.6. Yükletenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı 369

   3.7. Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadı

           veya ticaret unvanı 369

   3.8. Navlun sözleşmesine göre yükleme limanı ve

           taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim aldığı tarih 370

   3.9. Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanı veya

           buna ilişkin talimat alınacak yer        370

   3.10. Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarih       370

   3.11. Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzası               371

   3.12. Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair

             kayıtlar, ödenecekse bunun miktarı  371

    

   3.13. Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa,

             eşyanın boşaltma limanında teslim olunacağı tarih ve süre         371

   3.14. Sorumluluk sınırlarını genişleten her şart        371

   3.15. Taraflarca uygun görülen diğer kayıtlar          372

   3.16. Konişmentonun kaç nüsha düzenlendiği          372

   3.17. Eşyanın değeri        373

   1. Konişmentonun Niteliği 373
   2. Konişmentonun İşlevleri 375

   5.1. Taşıyan ve gönderilen ile bunlar arasındaki ilişkiyi belirleme     375

   5.2. Taşınmak üzere teslim alınan veya yüklenen eşyayı ispat           377

   5.3. Eşyanın taşınacağı ve konişmentonun ibrazı karşılığında

           teslim edileceği taahhüdünü belgeleme           380

   5.4. Eşyayı temsil etme 382

   1. DİĞER DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ 383
   • 3.4. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 386
   1. GENEL OLARAK 386
   2. SORUMLULUK SEBEPLERİ 390
   3. Geminin Başlangıçta Denize, Yola Ve Yüke Elverişsiz Olması 390
   4. Eşyanın Zıya Veya Hasara Uğraması Ya Da Geç Teslimi 393

   2.1. Sorumluluk şartları               393

   2.2. Kusursuzluğun ispatı ile sorumluluktan kurtulma         395

   2.3. Mutlak sorumsuzluk sebepleri            397

   2.3.1. Geminin sevki ve başkaca teknik yönetimindeki kusur     397

   2.3.2. Yangın          400

   2.3.3. Denizde kurtarma      401

   2.3.4. Eşyanın cins veya değerinin kasten yanlış bildirilmesi       401

   2.4. Muhtemel sorumsuzluk sebepleri       401

   III. EŞYANIN İNCELENMESİ VE BİLDİRİM              402

   1. İnceleme 402
   2. Bildirim 402
   3. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNU SINIRLAMA HAKKI VE

   BU HAKKIN KAYBI      405

   1. Sorumluluk Sınırları 405

   1.1. Eşyanın zıyaa veya hasara uğraması halinde  405

   1.1.1. Zararın belirlenmesi    405

   1.1.2. Sorumluluk sınırı        407

   1.2. Eşyanın geç teslim edilmesi halinde  408

   1.3. Sınırların birlikte uygulanması          409

   1. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı 409
   2. TAŞIYANIN VE ADAMLARININ AKİT DIŞI SORUMLULUĞU 411
   3. YÜKÜN ZIYA VEYA HASARINDAN YA DA GEÇ

          TESLİMİNDEN DOĞAN DAVA HAKKININ DÜŞMESİ     412

   VII. ZAMANAŞIMI  413

   VIII. EMREDİCİ HÜKÜMLER VE UYGULANMADIĞI HÂLLER           414

   1. Emredici Hükümler 414
   2. Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Hâller 414

   2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi 415

   2.2. Canlı hayvan taşıması          415

   2.3. Güverte yükü          415

   2.4. Taşımanın yüklemeden önce ve boşaltmadan sonraki aşamaları 416

   2.5. Mutat ticari taşıma işlerinden olmayan taşımalar          416

   2.6. Müşterek avaryaya ilişkin anlaşmalar              417

   1. TAŞIMANIN İCRASININ FİİLÎ TAŞIYANA BIRAKILMASI HALİNDE SORUMLULUK 417
   2. Taşıyanın Sorumluluğu 418
   3. Fiili Taşıyanın Sorumluluğu 419
   • 3.5. TAŞIYANIN HAKLARI 420
   1. NAVLUN VE DİĞER ALACAKLARI TALEP HAKKI 420
   2. Navlun Ve Diğer Alacaklar 420
   3. Eşyanın Zıya Veya Hasarının Navlun Alacağına Etkisi 421
   4. Navlun Ve Diğer Alacakları Talep Hakkının Muhatabı 422
   5. TAŞIYANIN HAPİS HAKKI 422
   • 3.6. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 425
   1. GENEL OLARAK 425
   2. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ 425
   3. Geminin Zayi Olması 425
   4. Eşyanın Zayi Olması 427

   2.1. Yolculuk başlamadan önce 427

   2.2. Yolculuk başladıktan sonra 428

   III. KANUNÎ SEBEPLERLE SÖZLEŞMESİNİN FESHİ              428

   1. TAŞITANIN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ 429
   2. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi 429
   3. Kırkambar Sözleşmesi 430
   • 4. DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 431
   1. GENEL OLARAK 431
   2. TANIM 432

   III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI, NİTELİĞİ VE TARAFLARI             433

   1. Kurulması 433
   2. Niteliği 434
   3. Tarafları 434

   3.1. Taşıyan Ve Fiilî Taşıyan    434

   3.2. Yolcu       435

   1. Bagaj 436
   2. YOLCUNUN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 437
   3. TAŞIYANIN HAKLARI VE BORÇLARI 438
   4. Taşıyanın Hakları 438
   5. Taşıyanın Borçları 438

   2.1. Yolculuğu vaktinde yapma 438

   2.2. Yolcuyu sağ ve salim olarak taşıma 438

   2.3. Yolcu beraberindeki bagajı taşıma  439

   2.4. Sorumluluk sigortası yaptırma         440

   1. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 441
   2. Yolcunun Ölümü Veya Yaralanmasından Sorumluluk Ve Sınırı 441

   1.1. Gemi kazası sonucu yolcunun ölümü veya yaralanması              442

   1.2. Gemi kazası dışında bir sebep yüzünden yolcunun ölümü veya

   yaralanması            443

   1. Bagajın Zıyaa Veya Hasara Uğramasından Ya Da Geç Teslim Edilmesinden Sorumluluk Ve Sınırı 444

   2.1. Kabin bagajı           445

   2.2. Kabin bagajı dışındaki bagaj              445

   2.3. Değerli eşya            446

   1. Taşımanın Kısmen Veya Tamamen Fiilî Taşıyana Bırakılması Halinde

   Taşıyanın Ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu             446

   1. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı 447

   VII. ZAMANAŞIMI  447

    

    

   Yedinci Bölüm

   DENİZ KAZALARI

   • 1. MÜŞTEREK AVARYA 451
   1. GENEL OLARAK 451
   2. MÜŞTEREK AVARYAYA UYGULANACAK HÜKÜMLER 452

   III. MÜŞTEREK AVARYANIN TANIMI VE UNSURLARI       453

   1. Gemi Ve Yükün Ortak Bir Deniz Sergüzeştine Atılmış Olması 454
   2. Gemi Ve Yükü Birlikte Tehdit Eden Bir Tehlikenin Mevcut Olması 454
   3. Fevkalâde Bir Fedakârlık Veya Fevkalâde Bir Masraf Yapılmış

   Olması              455

   1. Fedakârlığın İradî Bir Şekilde Yapılması 455
   2. Fedakârlık Hareketinin Makul Olması 456
   3. Faydalı Netice 456
   4. MÜŞTEREK AVARYAYA GİREN ZARAR VE MASRAFLAR 456
   5. İKAME MASRAFLARI 457
   6. DİSPEÇ 457
   • 2. ÇATMA 461
   1. GENEL OLARAK 461
   2. ÇATMANIN TANIMI VE UNSURLARI 462

   III. ÇATMA ZARARLARINDAN SORUMLULUK       462

   1. Kusursuz Çatma 463
   2. Bir Tarafın Kusuru İle Çatma 464
   3. Ortak Kusurlu Çatma 465
   4. Kıyasen Çatma (Çatma Olmaksızın Zarar Verilmesi) 467
   5. TAZMİNAT DAVASI VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI 467
   • 3. KURTARMA 469
   1. GENEL OLARAK 469
   2. KURTARMA KAVRAMI VE UNSURLARI 471
   3. Su Aracı veya Diğer Eşyanın Kurtarılmasına Yönelik Faaliyet 471
   4. Su Aracı Veya Diğer Eşyanın, Seyrüsefere Elverişli Sularda Tehlikeye

   Maruz Kalmış Olması   472

   1. Kurtarma Faaliyetinde Bulunulmuş Olması 473
   2. Faydalı Sonuç Elde Edilmiş Olması 475

   III. KURTARMA ÜCRETİ    476

   1. KURTARMA SÖZLEŞMESİ 477
   2. ÖZEL TAZMİNAT 478
   3. KURTARMA ÜCRETİNİN BORÇLUSU, ALACAKLISI VE

   TEMİNATI        481

   1. Borçlular 481
   2. Alacaklılar 482
   3. Kurtarma Ücretinin Ödenmesi 483
   4. Kurtarma Ücreti İçin Rehin Ve Hapis Hakkı 483
   5. Zamanaşımı 483

   VII. İNSAN KURTARMA        484

   EKLER 485

   EK-I       (1996 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK) DENİZ ALACAKLARINA KARŞI

   MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA MİLLETLERARASI

   SÖZLEŞME            487

   EK-II     DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI

   HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİL

   EDEN 1996 PROTOKOLÜ  503

   EK-III SINIRLI SORUMLULUK TUTARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR 510

   YARARLANILAN KAYNAKLAR             513

   Stok Kodu
   :
   9789753686020
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   548
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   17
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2022
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   ivory 70 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   437,00   
   437,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat