Sepetim (0) Toplam: 0,00

Deniz Ticareti Hukuku

Liste Fiyatı : 60,00
İndirimli Fiyat : 57,00
%5 İndirimli
Stokta var
Deniz Ticareti Hukuku
Deniz Ticareti Hukuku
Filiz Kitabevi
57.00
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">GİRİŞ ............................................................................................................................ 1</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. KONU............................................................................................................. 1</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II.DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VE ÖZELLİKLERİ ........................................................................................ 3</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA ....................... 5</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA ULUSLARARASI BİRLİK ................. 7</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">Birinci Bölüm</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">HUKUKUNUN KAYNAKLARI</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 1. TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ......................................................11</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. DENİZCİLİĞİN İDARESİ (İDARÎ YAPI) ..................................................11</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. DENİZ TİCARET ODALARI ......................................................................18</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 2. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI.........................21</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. KANUNLAR ................................................................................................21</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. İKİNCİL MEVZUAT ...................................................................................23</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER .......................................................26</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">İkinci Bölüm</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">GEMİ</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 1. GEMİ TANIMI VE TÜRLERİ .........................................................................45</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. TANIM..........................................................................................................45</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ .................47</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. GEMİ TÜRLERİ ..........................................................................................49</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV. GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ..................................................................51</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">V. GEMİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ........................................................54</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 2. GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI VE SINIFI...............................................55</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. AYIRICI UNSURLAR .................................................................................55</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Geminin Adı..............................................................................................55</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Tanınma (Çağrı) İşareti .............................................................................56</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Bağlama Limanı ........................................................................................57</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4. Geminin Tonajı .........................................................................................58</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5. Geminin Milliyeti......................................................................................59</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5.1. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olma ...........................................61</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5.1.1. Kural.........................................................................................61</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5.1.2. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olmada istisnai haller .......62</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">(i) TTK düzenlemesi...............................................................62</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">(ii) TUGSK düzenlemesi .........................................................64</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">(iii) BKUY düzenlemesi ...........................................................64</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5.2. Türk Bayrağı çekme hakkının kullanılması .......................................64</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5.3. Türk Bayrağı çekme hakkının kaybı ..................................................66</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5.4. Kabotaj tekeli .....................................................................................67</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">6. IMO Gemi Tanıtım Numarası ...................................................................70</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. GEMİNİN SINIFI .........................................................................................72</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak .............................................................................................72</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Sınıflama Faaliyetleri ................................................................................76</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Sınıflama Kuruluşunun Sorumluluğu........................................................79</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.1. Sözleşmeden doğan sorumluluk .........................................................79</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.2. Sözleşme dışı sorumluluk...................................................................83</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">Üçüncü Bölüm</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">GEMİ SİCİLLERİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 1. GEMİ SİCİLLERİ..............................................................................................93</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK........................................................................................93</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. MİLLİ GEMİ SİCİLİ ....................................................................................96</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Gemilerin Sicile Tescili.............................................................................97</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1. Tescili caiz olmayan (sicile tescil edilemeyen) gemiler .....................98</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.2. Tescili caiz (sicile tescil edilebilen) gemiler ......................................98</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.3. Tescile yetkili sicil müdürlüğü ve tescil usulü .................................100</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Gemilerin Sicilden Silinmesi (Terkin) ....................................................103</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.1. Talep üzerine silinme .......................................................................103</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.2. Resen silinme ...................................................................................104</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Gemi Sicilindeki Kayıtlar Ve Hükümleri................................................106</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.1. Kayıt türleri ......................................................................................106</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.2. Gemi sicilindeki kayıtların hükümleri..............................................107</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.2.1. Hukuki karineler .....................................................................107</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.2.2. Sicile güvenin korunması ilkesi ..............................................107</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.2.3. Tescil edilmiş ve aynî haklardan doğan</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">talep haklarını zamanaşımına tâbi olmaması ..........................111</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4. Sicil Kayıtlarının Düzeltilmesi, İtiraz Ve Şerh........................................112</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.1. Sicil kayıtlarının düzeltilmesi...........................................................112</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.2. İtirazın sicile tescili ..........................................................................113</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.3. Sicile şerh verilmesi .........................................................................114</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (YAPI SİCİLİ) ...............115</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ...................................................117</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Amacı, Tutulması, Uygulanacak Hükümler Ve Niteliği .........................117</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Tescil Edilebilecek Gemiler Ve Yatlar....................................................120</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Tescil Ve Terkin......................................................................................123</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4. Tescilin Özel Hükümleri .........................................................................124</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.1. Bayrak çekme hakkı .........................................................................124</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.2. Gemi adamlarına ilişkin hükümler ...................................................124</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.3. Malî hükümler ..................................................................................125</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.4. Diğer hususlar ..................................................................................126</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 2. BAĞLAMA KÜTÜĞÜ .....................................................................................127</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. YASAL DAYANAĞI, AMACI VE TANIMI ............................................127</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. HUKUKİ NİTELİĞİ...................................................................................129</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III.BAĞLAMA KÜTÜĞÜNÜN KURULACAĞI YER VE TUTULMASI ...134</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV.BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI ......................................................135</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Gemi, Deniz Ve İçsu Aracı Kavramı......................................................135</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.Kaydı Zorunlu Gemi Ve Araçlar, Kaydedilmemesine</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">Uygulanacak Yaptırım ve Resen Kayıt...................................................138</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Kaydı İsteğe Bağlı Gemi Ve Araçlar ......................................................140</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">V. KAYIT USULÜ VE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR..............................140</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VI. KAYDIN NAKLİ, TALEP ÜZERİNE VE RESEN SİLİNMESİ ..............142</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VII. BAYRAK ÇEKME HAKKI VE KULLANILMASI .................................143</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VIII. MÜLKİYETİN DEVRİ VE TAKYİDATLARIN KAYDI ........................144</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">Dördüncü Bölüm</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">GEMİ ÜZERİNDE MÜLKİYET VE DİĞER AYNÎ HAKLAR</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 1. GEMİ MÜLKİYETİ.........................................................................................151</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK......................................................................................151</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II.GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">YOLUYLA (DEVREN) İKTİSABI ...........................................................154</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı Ve İştirak Payı ......................154</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Sicile Kayıtlı Gemi..................................................................................156</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Sicile Kayıtlı Gemi Payı Ve İştirak Payı .................................................162</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III.GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM DIŞI</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">YOLLARLA (ASLEN) İKTİSABI ............................................................164</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Sahiplenme (İhraz) ..................................................................................165</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1. Sicile kayıtlı gemi.............................................................................165</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi ..............................................................166</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Olağan Zamanaşımı İle Kazanma ...........................................................167</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.1. Sicile kayıtlı gemi.............................................................................167</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi ..............................................................167</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma.....................................................168</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAYBI ..............................................................170</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 2. GEMİ ÜZERİNDE DİĞER AYNÎ HAKLAR................................................172</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 2.1. REHİN HAKLARI ........................................................................................172</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I.SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİ, GEMİ PAYI VE İŞTİRAK PAYININ REHNİ ...172</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. GEMİ ALACAKLISI HAKKI....................................................................173</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Kavram, Niteliği Ve Özellikleri ..............................................................174</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar (Gemi Alacakları) ...................176</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacakların Borçlusu ..............................179</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.Gemi Alacaklısı Hakkının Temin Ettiği Alacağın Ve</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">Teminatın Kapsamı.................................................................................181</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5.Gemi Alacaklısı Hakları Arasında Sıra Ve</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">Rehin Hakkının Kullanılması .................................................................182</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">6. Gemi Alacaklısı Hakkının Düşmesi ........................................................184</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. GEMİ İPOTEĞİ..........................................................................................188</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Tanımı Ve Niteliği ..................................................................................188</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Kurulması................................................................................................190</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Teminatın Alacak Bakımından Kapsamı.................................................194</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4. Teminatın Konusu Bakımından Kapsamı ...............................................197</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.1. Gemi.................................................................................................197</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.2. Kira bedeli ........................................................................................198</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.3. Kamulaştırma bedeli ve tazminat alacakları.....................................199</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.4. Sigorta tazminatı ..............................................................................200</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.4.1. Alacaklının sigorta tazminatı üzerindeki hakkının niteliği .....202</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.4.2. Sigorta tazminatının alacaklının izni olmadan</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">malike ödenebileceği hâller ....................................................203</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.4.3. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı bildirim yükümlülüğü..205</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.4.4. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">ödeme borcundan kurtulması .................................................209</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4.4.5. Gemi ipoteğinin sigortacıya intikali .......................................210</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5. İpoteğin Derecesi Ve Derecesinin Değiştirilmesi ...................................210</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">6.Gemi İpoteğinin Devri Ve Teminat Altına Alınan</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">Alacağın Değiştirilmesi ...........................................................................212</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">7. İpotekli Alacaklının Hakları....................................................................213</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">7.1. Alacak muaccel olmadan önce .........................................................213</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">7.2. Alacak muaccel olduktan sonra........................................................215</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">8. Malikin Hakları .......................................................................................216</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">9. İpoteğin Sona Ermesi ..............................................................................216</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">10. İpoteğin Özel Türleri ...............................................................................219</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">10.1. Birlikte gemi ipoteği.......................................................................219</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">10.2. Üst sınır ipoteği ..............................................................................221</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">10.3. Yabancı para ipoteği.......................................................................222</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">10.4. Sabit değerli ipotek.........................................................................222</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">10.5. Kıymetli evraka bağlı alacak ipoteği ..............................................223</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">11. Kanuni İpotek (Tersaneci İpoteği)...........................................................225</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">11.1. İpotek tescilini talep hakkının sahibi ..............................................226</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">11.2. İpotek tescilinin talep edilebileceği alacaklar.................................227</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">11.3. İpotek tescilinin talep edilebileceği gemi veya yapı.......................229</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">11.4. Tescilin talep edilebileceği süre .....................................................230</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">11.5. İpotek tescilini talep hakkının niteliği ............................................231</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">11.6. Tescil şartları ..................................................................................234</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">12. Yapı İpoteği .............................................................................................234</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 2.2. GEMİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI ...........................................................237</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. KAVRAM VE KURULMASI ....................................................................237</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. UYGULANACAK HÜKÜMLER ..............................................................238</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">Beşinci Bölüm</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">DONATAN, DONATMA İŞTİRAKİ VE KAPTAN</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 1. DONATAN........................................................................................................243</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. TANIM........................................................................................................243</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. DONATANIN SORUMLULUĞU .............................................................247</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Gemi Adamının ve Kılavuzun Eyleminden Sorumluluk.........................247</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1. Sorumluluk şartları ...........................................................................248</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1.1. Zarara sebebiyet veren eylemi gerçekleştiren</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">gemi adamı veya kılavuz olmalıdır ........................................248</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1.2. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren eylemi</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">görevini yerine getirirken gerçekleştirmiş olmalıdır ..............251</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1.3. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">eyleminde kusurlu olmalıdır...................................................252</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1.4. Gemi adamı veya kılavuzun eylemi hukuka</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">aykırı olmalıdır .......................................................................253</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1.5. Gemi adamı veya kılavuzun kusurlu ve hukuka aykırı</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">eylemi sonucu üçüncü bir kişi zarara uğramış olmalıdır ........254</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.2. Gemi adamı veya kılavuzun eyleminden yolculara ve</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">yükle ilgililere karşı sorumluluk .......................................................255</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.3. Sorumluluğun niteliği.......................................................................256</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Donatanın Adam Çalıştıran Sıfatıyla Sorumluluğu .................................257</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III.DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">SINIRLANMASI........................................................................................261</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Sorumluluğunu Sınırlama Hakkına Sahip Olan Şahıslar ........................265</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Sorumluluğun Sınırlanabileceği Alacaklar..............................................268</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Sorumluluğun Sınırlanamayacağı Alacaklar ...........................................269</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4. Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı .................................................271</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5. Sorumluluk Sınırı ....................................................................................275</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">6. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kullanılması .....................279</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">7. Fon Tesisi Ve Sonuçları ..........................................................................282</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">8. Fonun Veya Sınırlı Sorumluluk Tutarının Paylaştırılması ......................285</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 2. DONATMA İŞTİRAKİ ....................................................................................291</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK......................................................................................291</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. DONATMA İŞTİRAKİNİN YÖNETİMİ ..................................................294</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. PAYDAŞ DONATANLARIN HAKLARI VE BORÇLARI .....................295</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV. DONATMA İŞTİRAKİNİN SONA ERMESİ ...........................................297</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 3. KAPTAN ...........................................................................................................299</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. TANIM........................................................................................................299</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. KAPTANIN GÖREVLERİ........................................................................300</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.Gemiye, Gemi Adamlarına Ve Yüke İlişkin Belgelerin</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">Gemide Bulundurulmasına Dikkat etme .................................................300</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Geminin Denize ve Yola Elverişli Olmasına Dikkat Etme .....................302</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Geminin Yükleme ve Boşaltmaya Elverişli Olmasına Dikkat Etme.......303</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4. Yabancı Mevzuata Uyma ........................................................................304</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5. Yola Çıkma .............................................................................................304</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">6. Gemide Hazır Bulunma...........................................................................305</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">7. Gemi Jurnalinin Tutulmasına Nezaret Etme ...........................................305</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">8. Deniz Raporu Düzenlenmesini Talep Etme ............................................305</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. KAPTANIN KANUNÎ TEMSİL YETKİSİ................................................306</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Donatanı Temsil Yetkisi..........................................................................306</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi ...........................................................308</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Kaptanın Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi .................................................308</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV. KAPTANIN SORUMLULUĞU ................................................................309</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">Altıncı Bölüm</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ ...........................................................................313</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK......................................................................................313</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. TANIMI VE TÜRLERİ ..............................................................................314</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. KURULMASI VE TARAFLARI ...............................................................315</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV. SİCİLE ŞERH ............................................................................................317</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">V. KİRAYA VERENİN HAKLARI VE BORÇLARI ....................................318</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VI. KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI .................................................319</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VII. ZAMANAŞIMI ..........................................................................................321</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ ...............................................................322</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. TANIMI, KURULMASI VE TARAFLARI ...............................................322</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. TAHSİS EDENİN HAKLARI VE BORÇLARI.........................................323</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. TAHSİS OLUNANIN HAKLARI VE BORÇLARI ..................................325</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV. ZAMANAŞIMI ..........................................................................................326</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 3. NAVLUN SÖZLEŞMESİ.................................................................................327</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 3.1. TANIMI, TÜRLERİ, KURULMASI VE TARAFLARI ............................327</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. TANIM........................................................................................................327</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Eşya Taşımanın Üstlenilmesi ..................................................................327</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Deniz Yoluyla (Gemiyle) Taşımanın Üstlenilmesi .................................328</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliğinde Taşınacak Olması ................................328</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması .................................329</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ ..................................................329</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi-Kırkambar Sözleşmesi .............................329</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi ............................................................329</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.2. Kırkambar sözleşmesi .....................................................................330</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Alt Navlun-Asıl Navlun Sözleşmeleri ....................................................330</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BELGELENMESİ ...........................332</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE İLGİLİ ŞAHISLAR ..........................333</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Taşıyan ....................................................................................................333</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Taşıtan .....................................................................................................333</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Fiilî taşıyan..............................................................................................333</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4. Yükleten ..................................................................................................334</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5. Gönderilen...............................................................................................335</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">V. UYGULANACAK HUKUK VE KURALLAR.........................................335</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 3.2. TAŞIMA BORCUNUN İFASI ......................................................................340</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK......................................................................................340</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II.TAŞIMANIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN GEMİ İLE</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">YAPILMASI ..............................................................................................340</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. GEMİNİN TAŞIMAYA ELVERİŞLİ OLMASI........................................341</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Denize elverişlilik ...................................................................................342</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Yola elverişlilik .......................................................................................342</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Yüke elverişlilik ......................................................................................343</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV.GEMİNİN ZAMANINDA YÜKLEME LİMANINDA</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">HAZIR BULUNDURULMASI..................................................................343</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">V. YÜKLEME ..................................................................................................344</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VI. TAŞITAN VE YÜKLETENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...........................347</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VII. YÜKLEME İÇİN BEKLEME SÜRELERİ ..............................................349</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri ................................................................349</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1. Yükleme (starya) süresi....................................................................349</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.2. Sürastarya süresi ve ücreti ................................................................351</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.3. Bekleme süresinin hesabı ve yükleme engellerinin hesaba etkisi ....352</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.4. Hızlandırma primi ............................................................................353</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.5. Bekleme süresinde yükleme yapılmaması veya</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">eksik yükleme yapılması..................................................................354</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Kırkambar Sözleşmeleri .........................................................................355</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VIII. GEMİNİN YOLCULUĞU VE BOŞALTMA............................................355</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Yolculuk .................................................................................................355</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Boşaltma İçin Bekleme Süresi ................................................................356</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesinde ........................................................356</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.1.1. Boşaltma süresi.......................................................................356</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.1.2. Sürastarya süresi ve ücreti ......................................................357</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.1.3. Bekleme süresi hesabı ve boşaltma engellerinin hesaba</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">etkisi .......................................................................................358</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.1.4. Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması ........................359</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.1.5. Boşaltma giderleri ve hızlandırma primi ................................359</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.2. Kırkambar sözleşmelerinde ..............................................................360</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 3.3. DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ...............................................................361</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. KONİŞMENTO ..........................................................................................361</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Tanımı .....................................................................................................361</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Konişmentonun Türleri Ve Düzenlenmesi ..............................................361</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Konişmentonun Şekli Ve İçeriği .............................................................363</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.1. Eşyanın cinsi, işareti ve miktarı .......................................................363</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.2. Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumu ........................................364</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.3. Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı veya işletme merkezi ..364</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.4. Kaptanın adı ve soyadı .....................................................................364</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.5. Geminin adı ve tabiiyeti ...................................................................365</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.6. Yükletenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ...................................365</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.7. Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadı</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">veya ticaret unvanı............................................................................365</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.8. Navlun sözleşmesine göre yükleme limanı ve</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim aldığı tarih ....................365</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.9. Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanı veya</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">buna ilişkin talimat alınacak yer .......................................................366</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.10. Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarih .......................................366</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.11. Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzası...................366</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.12. Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">kayıtlar, ödenecekse bunun miktarı .................................................367</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.13. Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa,</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">eşyanın boşaltma limanında teslim olunacağı tarih ve süre .............367</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.14. Sorumluluk sınırlarını genişleten her şart ........................................367</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.15. Taraflarca uygun görülen diğer kayıtlar...........................................367</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.16. Konişmentonun kaç nüsha düzenlendiği..........................................368</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3.17. Eşyanın değeri..................................................................................368</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">4. Konişmentonun Niteliği ..........................................................................369</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5. Konişmentonun İşlevleri .........................................................................370</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5.1. Taşıyan ve gönderilen ile bunlar arasındaki ilişkiyi belirleme .........370</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5.2. Taşınmak üzere teslim alınan veya yüklenen eşyayı ispat ...............373</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5.3. Eşyanın taşınacağı ve konişmentonun ibrazı karşılığında</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">teslim edileceği taahhüdünü belgeleme ...........................................376</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">5.4. Eşyayı temsil etme ...........................................................................378</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. DİĞER DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ................................................379</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 3.4. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ..................................................................382</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK......................................................................................382</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. SORUMLULUK SEBEPLERİ ...................................................................386</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Geminin Başlangıçta Denize, Yola Ve Yüke Elverişsiz Olması .............386</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Eşyanın Zıya Veya Hasara Uğraması Ya Da Geç Teslimi ......................389</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.1. Sorumluluk şartları ...........................................................................389</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.2. Kusursuzluğun ispatı ile sorumluluktan kurtulma ............................391</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.3. Mutlak sorumsuzluk sebepleri..........................................................393</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.3.1. Geminin sevki ve başkaca teknik yönetimindeki kusur..........393</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.3.2. Yangın ....................................................................................396</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.3.3. Denizde kurtarma ...................................................................397</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.3.4. Eşyanın cins veya değerinin kasten yanlış bildirilmesi ..........397</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.4. Muhtemel sorumsuzluk sebepleri.....................................................397</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">III. EŞYANIN İNCELENMESİ VE BİLDİRİM ..............................................399</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. İnceleme ..................................................................................................399</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Bildirim ...................................................................................................399</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IV.TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMA</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">HAKKI VE BU HAKKIN KAYBI............................................................401</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Sorumluluk Sınırları................................................................................401</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1. Eşyanın zıyaa veya hasara uğraması halinde....................................401</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1.1. Zararın belirlenmesi................................................................401</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.1.2. Sorumluluk sınırı ....................................................................403</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.2. Eşyanın geç teslim edilmesi halinde.................................................404</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1.3. Sınırların birlikte uygulanması .........................................................405</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı ................................405</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">V. TAŞIYANIN VE ADAMLARININ AKİT DIŞI SORUMLULUĞU ........406</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VI.YÜKÜN ZIYA VEYA HASARINDAN YA DA GEÇ</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">TESLİMİNDEN DOĞAN DAVA HAKKININ DÜŞMESİ ......................407</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VII. ZAMANAŞIMI ..........................................................................................409</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">VIII. EMREDİCİ HÜKÜMLER VE UYGULANMADIĞI HÂLLER...............409</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Emredici Hükümler ................................................................................409</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Hâller.........................................410</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi..............................................................410</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.2. Canlı hayvan taşıması.......................................................................410</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.3. Güverte yükü ....................................................................................410</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.4. Taşımanın yüklemeden önce ve boşaltmadan sonraki aşamaları .....411</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.5. Mutat ticari taşıma işlerinden olmayan taşımalar .............................411</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2.6. Müşterek avaryaya ilişkin anlaşmalar ..............................................412</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">IX.TAŞIMANIN İCRASININ FİİLÎ TAŞIYANA BIRAKILMASI HALİNDESORUMLULUK ...412</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Taşıyanın Sorumluluğu...........................................................................413</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Fiili Taşıyanın Sorumluluğu ...................................................................414</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 3.5. TAŞIYANIN HAKLARI ...............................................................................416</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. NAVLUN VE DİĞER ALACAKLARI TALEP HAKKI...........................416</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Navlun Ve Diğer Alacaklar.....................................................................416</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">2. Eşyanın Zıya Veya Hasarının Navlun Alacağına Etkisi ..........................417</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">3. Navlun Ve Diğer Alacakları Talep Hakkının Muhatabı..........................418</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. TAŞIYANIN HAPİS HAKKI.....................................................................418</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">§ 3.6. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ..........................................421</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK......................................................................................421</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">II. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ ..............................................421</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.9em;">1. Geminin Zayi Olması ..............................................................................421</span><br />&lt;span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
 • Açıklama
  •  

   GİRİŞ ............................................................................................................................ 1
   I. KONU............................................................................................................. 1
   II.DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ
   VE ÖZELLİKLERİ ........................................................................................ 3
   III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA ....................... 5
   IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA ULUSLARARASI BİRLİK ................. 7

   Birinci Bölüm
   TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ
   HUKUKUNUN KAYNAKLARI
   § 1. TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ......................................................11
   I. DENİZCİLİĞİN İDARESİ (İDARÎ YAPI) ..................................................11
   II. DENİZ TİCARET ODALARI ......................................................................18
   § 2. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI.........................21
   I. KANUNLAR ................................................................................................21
   II. İKİNCİL MEVZUAT ...................................................................................23
   III. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER .......................................................26

   İkinci Bölüm
   GEMİ
   § 1. GEMİ TANIMI VE TÜRLERİ .........................................................................45
   I. TANIM..........................................................................................................45
   II. GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ .................47
   III. GEMİ TÜRLERİ ..........................................................................................49
   IV. GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ..................................................................51
   V. GEMİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ........................................................54
   § 2. GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI VE SINIFI...............................................55
   I. AYIRICI UNSURLAR .................................................................................55
   1. Geminin Adı..............................................................................................55
   2. Tanınma (Çağrı) İşareti .............................................................................56
   3. Bağlama Limanı ........................................................................................57
   4. Geminin Tonajı .........................................................................................58
   5. Geminin Milliyeti......................................................................................59
   5.1. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olma ...........................................61
   5.1.1. Kural.........................................................................................61
   5.1.2. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olmada istisnai haller .......62
   (i) TTK düzenlemesi...............................................................62
   (ii) TUGSK düzenlemesi .........................................................64
   (iii) BKUY düzenlemesi ...........................................................64
   5.2. Türk Bayrağı çekme hakkının kullanılması .......................................64
   5.3. Türk Bayrağı çekme hakkının kaybı ..................................................66
   5.4. Kabotaj tekeli .....................................................................................67
   6. IMO Gemi Tanıtım Numarası ...................................................................70
   II. GEMİNİN SINIFI .........................................................................................72
   1. Genel Olarak .............................................................................................72
   2. Sınıflama Faaliyetleri ................................................................................76
   3. Sınıflama Kuruluşunun Sorumluluğu........................................................79
   3.1. Sözleşmeden doğan sorumluluk .........................................................79
   3.2. Sözleşme dışı sorumluluk...................................................................83

   Üçüncü Bölüm
   GEMİ SİCİLLERİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ
   § 1. GEMİ SİCİLLERİ..............................................................................................93
   I. GENEL OLARAK........................................................................................93
   II. MİLLİ GEMİ SİCİLİ ....................................................................................96
   1. Gemilerin Sicile Tescili.............................................................................97
   1.1. Tescili caiz olmayan (sicile tescil edilemeyen) gemiler .....................98
   1.2. Tescili caiz (sicile tescil edilebilen) gemiler ......................................98
   1.3. Tescile yetkili sicil müdürlüğü ve tescil usulü .................................100
   2. Gemilerin Sicilden Silinmesi (Terkin) ....................................................103
   2.1. Talep üzerine silinme .......................................................................103
   2.2. Resen silinme ...................................................................................104
   3. Gemi Sicilindeki Kayıtlar Ve Hükümleri................................................106
   3.1. Kayıt türleri ......................................................................................106
   3.2. Gemi sicilindeki kayıtların hükümleri..............................................107
   3.2.1. Hukuki karineler .....................................................................107
   3.2.2. Sicile güvenin korunması ilkesi ..............................................107
   3.2.3. Tescil edilmiş ve aynî haklardan doğan
   talep haklarını zamanaşımına tâbi olmaması ..........................111
   4. Sicil Kayıtlarının Düzeltilmesi, İtiraz Ve Şerh........................................112
   4.1. Sicil kayıtlarının düzeltilmesi...........................................................112
   4.2. İtirazın sicile tescili ..........................................................................113
   4.3. Sicile şerh verilmesi .........................................................................114
   III. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (YAPI SİCİLİ) ...............115
   IV. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ...................................................117
   1. Amacı, Tutulması, Uygulanacak Hükümler Ve Niteliği .........................117
   2. Tescil Edilebilecek Gemiler Ve Yatlar....................................................120
   3. Tescil Ve Terkin......................................................................................123
   4. Tescilin Özel Hükümleri .........................................................................124
   4.1. Bayrak çekme hakkı .........................................................................124
   4.2. Gemi adamlarına ilişkin hükümler ...................................................124
   4.3. Malî hükümler ..................................................................................125
   4.4. Diğer hususlar ..................................................................................126
   § 2. BAĞLAMA KÜTÜĞÜ .....................................................................................127
   I. YASAL DAYANAĞI, AMACI VE TANIMI ............................................127
   II. HUKUKİ NİTELİĞİ...................................................................................129
   III.BAĞLAMA KÜTÜĞÜNÜN KURULACAĞI YER VE TUTULMASI ...134
   IV.BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK
   GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI ......................................................135
   1. Gemi, Deniz Ve İçsu Aracı Kavramı......................................................135
   2.Kaydı Zorunlu Gemi Ve Araçlar, Kaydedilmemesine
   Uygulanacak Yaptırım ve Resen Kayıt...................................................138
   3. Kaydı İsteğe Bağlı Gemi Ve Araçlar ......................................................140
   V. KAYIT USULÜ VE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR..............................140
   VI. KAYDIN NAKLİ, TALEP ÜZERİNE VE RESEN SİLİNMESİ ..............142
   VII. BAYRAK ÇEKME HAKKI VE KULLANILMASI .................................143
   VIII. MÜLKİYETİN DEVRİ VE TAKYİDATLARIN KAYDI ........................144

   Dördüncü Bölüm
   GEMİ ÜZERİNDE MÜLKİYET VE DİĞER AYNÎ HAKLAR
   § 1. GEMİ MÜLKİYETİ.........................................................................................151
   I. GENEL OLARAK......................................................................................151
   II.GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM
   YOLUYLA (DEVREN) İKTİSABI ...........................................................154
   1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı Ve İştirak Payı ......................154
   2. Sicile Kayıtlı Gemi..................................................................................156
   3. Sicile Kayıtlı Gemi Payı Ve İştirak Payı .................................................162
   III.GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM DIŞI
   YOLLARLA (ASLEN) İKTİSABI ............................................................164
   1. Sahiplenme (İhraz) ..................................................................................165
   1.1. Sicile kayıtlı gemi.............................................................................165
   1.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi ..............................................................166
   2. Olağan Zamanaşımı İle Kazanma ...........................................................167
   2.1. Sicile kayıtlı gemi.............................................................................167
   2.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi ..............................................................167
   3. Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma.....................................................168
   IV. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAYBI ..............................................................170
   § 2. GEMİ ÜZERİNDE DİĞER AYNÎ HAKLAR................................................172
   § 2.1. REHİN HAKLARI ........................................................................................172
   I.SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİ, GEMİ PAYI VE İŞTİRAK PAYININ REHNİ ...172
   II. GEMİ ALACAKLISI HAKKI....................................................................173
   1. Kavram, Niteliği Ve Özellikleri ..............................................................174
   2. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar (Gemi Alacakları) ...................176
   3. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacakların Borçlusu ..............................179
   4.Gemi Alacaklısı Hakkının Temin Ettiği Alacağın Ve
   Teminatın Kapsamı.................................................................................181
   5.Gemi Alacaklısı Hakları Arasında Sıra Ve
   Rehin Hakkının Kullanılması .................................................................182
   6. Gemi Alacaklısı Hakkının Düşmesi ........................................................184
   III. GEMİ İPOTEĞİ..........................................................................................188
   1. Tanımı Ve Niteliği ..................................................................................188
   2. Kurulması................................................................................................190
   3. Teminatın Alacak Bakımından Kapsamı.................................................194
   4. Teminatın Konusu Bakımından Kapsamı ...............................................197
   4.1. Gemi.................................................................................................197
   4.2. Kira bedeli ........................................................................................198
   4.3. Kamulaştırma bedeli ve tazminat alacakları.....................................199
   4.4. Sigorta tazminatı ..............................................................................200
   4.4.1. Alacaklının sigorta tazminatı üzerindeki hakkının niteliği .....202
   4.4.2. Sigorta tazminatının alacaklının izni olmadan
   malike ödenebileceği hâller ....................................................203
   4.4.3. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı bildirim yükümlülüğü..205
   4.4.4. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı
   ödeme borcundan kurtulması .................................................209
   4.4.5. Gemi ipoteğinin sigortacıya intikali .......................................210
   5. İpoteğin Derecesi Ve Derecesinin Değiştirilmesi ...................................210
   6.Gemi İpoteğinin Devri Ve Teminat Altına Alınan
   Alacağın Değiştirilmesi ...........................................................................212
   7. İpotekli Alacaklının Hakları....................................................................213
   7.1. Alacak muaccel olmadan önce .........................................................213
   7.2. Alacak muaccel olduktan sonra........................................................215
   8. Malikin Hakları .......................................................................................216
   9. İpoteğin Sona Ermesi ..............................................................................216
   10. İpoteğin Özel Türleri ...............................................................................219
   10.1. Birlikte gemi ipoteği.......................................................................219
   10.2. Üst sınır ipoteği ..............................................................................221
   10.3. Yabancı para ipoteği.......................................................................222
   10.4. Sabit değerli ipotek.........................................................................222
   10.5. Kıymetli evraka bağlı alacak ipoteği ..............................................223
   11. Kanuni İpotek (Tersaneci İpoteği)...........................................................225
   11.1. İpotek tescilini talep hakkının sahibi ..............................................226
   11.2. İpotek tescilinin talep edilebileceği alacaklar.................................227
   11.3. İpotek tescilinin talep edilebileceği gemi veya yapı.......................229
   11.4. Tescilin talep edilebileceği süre .....................................................230
   11.5. İpotek tescilini talep hakkının niteliği ............................................231
   11.6. Tescil şartları ..................................................................................234
   12. Yapı İpoteği .............................................................................................234
   § 2.2. GEMİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI ...........................................................237
   I. KAVRAM VE KURULMASI ....................................................................237
   II. UYGULANACAK HÜKÜMLER ..............................................................238

   Beşinci Bölüm
   DONATAN, DONATMA İŞTİRAKİ VE KAPTAN
   § 1. DONATAN........................................................................................................243
   I. TANIM........................................................................................................243
   II. DONATANIN SORUMLULUĞU .............................................................247
   1. Gemi Adamının ve Kılavuzun Eyleminden Sorumluluk.........................247
   1.1. Sorumluluk şartları ...........................................................................248
   1.1.1. Zarara sebebiyet veren eylemi gerçekleştiren
   gemi adamı veya kılavuz olmalıdır ........................................248
   1.1.2. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren eylemi
   görevini yerine getirirken gerçekleştirmiş olmalıdır ..............251
   1.1.3. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren
   eyleminde kusurlu olmalıdır...................................................252
   1.1.4. Gemi adamı veya kılavuzun eylemi hukuka
   aykırı olmalıdır .......................................................................253
   1.1.5. Gemi adamı veya kılavuzun kusurlu ve hukuka aykırı
   eylemi sonucu üçüncü bir kişi zarara uğramış olmalıdır ........254
   1.2. Gemi adamı veya kılavuzun eyleminden yolculara ve
   yükle ilgililere karşı sorumluluk .......................................................255
   1.3. Sorumluluğun niteliği.......................................................................256
   2. Donatanın Adam Çalıştıran Sıfatıyla Sorumluluğu .................................257
   III.DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN
   SINIRLANMASI........................................................................................261
   1. Sorumluluğunu Sınırlama Hakkına Sahip Olan Şahıslar ........................265
   2. Sorumluluğun Sınırlanabileceği Alacaklar..............................................268
   3. Sorumluluğun Sınırlanamayacağı Alacaklar ...........................................269
   4. Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı .................................................271
   5. Sorumluluk Sınırı ....................................................................................275
   6. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kullanılması .....................279
   7. Fon Tesisi Ve Sonuçları ..........................................................................282
   8. Fonun Veya Sınırlı Sorumluluk Tutarının Paylaştırılması ......................285
   § 2. DONATMA İŞTİRAKİ ....................................................................................291
   I. GENEL OLARAK......................................................................................291
   II. DONATMA İŞTİRAKİNİN YÖNETİMİ ..................................................294
   III. PAYDAŞ DONATANLARIN HAKLARI VE BORÇLARI .....................295
   IV. DONATMA İŞTİRAKİNİN SONA ERMESİ ...........................................297
   § 3. KAPTAN ...........................................................................................................299
   I. TANIM........................................................................................................299
   II. KAPTANIN GÖREVLERİ........................................................................300
   1.Gemiye, Gemi Adamlarına Ve Yüke İlişkin Belgelerin
   Gemide Bulundurulmasına Dikkat etme .................................................300
   2. Geminin Denize ve Yola Elverişli Olmasına Dikkat Etme .....................302
   3. Geminin Yükleme ve Boşaltmaya Elverişli Olmasına Dikkat Etme.......303
   4. Yabancı Mevzuata Uyma ........................................................................304
   5. Yola Çıkma .............................................................................................304
   6. Gemide Hazır Bulunma...........................................................................305
   7. Gemi Jurnalinin Tutulmasına Nezaret Etme ...........................................305
   8. Deniz Raporu Düzenlenmesini Talep Etme ............................................305
   III. KAPTANIN KANUNÎ TEMSİL YETKİSİ................................................306
   1. Donatanı Temsil Yetkisi..........................................................................306
   2. Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi ...........................................................308
   3. Kaptanın Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi .................................................308
   IV. KAPTANIN SORUMLULUĞU ................................................................309

   Altıncı Bölüm
   DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ
   § 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ ...........................................................................313
   I. GENEL OLARAK......................................................................................313
   II. TANIMI VE TÜRLERİ ..............................................................................314
   III. KURULMASI VE TARAFLARI ...............................................................315
   IV. SİCİLE ŞERH ............................................................................................317
   V. KİRAYA VERENİN HAKLARI VE BORÇLARI ....................................318
   VI. KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI .................................................319
   VII. ZAMANAŞIMI ..........................................................................................321
   § 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ ...............................................................322
   I. TANIMI, KURULMASI VE TARAFLARI ...............................................322
   II. TAHSİS EDENİN HAKLARI VE BORÇLARI.........................................323
   III. TAHSİS OLUNANIN HAKLARI VE BORÇLARI ..................................325
   IV. ZAMANAŞIMI ..........................................................................................326
   § 3. NAVLUN SÖZLEŞMESİ.................................................................................327
   § 3.1. TANIMI, TÜRLERİ, KURULMASI VE TARAFLARI ............................327
   I. TANIM........................................................................................................327
   1. Eşya Taşımanın Üstlenilmesi ..................................................................327
   2. Deniz Yoluyla (Gemiyle) Taşımanın Üstlenilmesi .................................328
   3. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliğinde Taşınacak Olması ................................328
   4. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması .................................329
   II. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ ..................................................329
   1. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi-Kırkambar Sözleşmesi .............................329
   1.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi ............................................................329
   1.2. Kırkambar sözleşmesi .....................................................................330
   2. Alt Navlun-Asıl Navlun Sözleşmeleri ....................................................330
   III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BELGELENMESİ ...........................332
   IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE İLGİLİ ŞAHISLAR ..........................333
   1. Taşıyan ....................................................................................................333
   2. Taşıtan .....................................................................................................333
   3. Fiilî taşıyan..............................................................................................333
   4. Yükleten ..................................................................................................334
   5. Gönderilen...............................................................................................335
   V. UYGULANACAK HUKUK VE KURALLAR.........................................335
   § 3.2. TAŞIMA BORCUNUN İFASI ......................................................................340
   I. GENEL OLARAK......................................................................................340
   II.TAŞIMANIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN GEMİ İLE
   YAPILMASI ..............................................................................................340
   III. GEMİNİN TAŞIMAYA ELVERİŞLİ OLMASI........................................341
   1. Denize elverişlilik ...................................................................................342
   2. Yola elverişlilik .......................................................................................342
   3. Yüke elverişlilik ......................................................................................343
   IV.GEMİNİN ZAMANINDA YÜKLEME LİMANINDA
   HAZIR BULUNDURULMASI..................................................................343
   V. YÜKLEME ..................................................................................................344
   VI. TAŞITAN VE YÜKLETENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...........................347
   VII. YÜKLEME İÇİN BEKLEME SÜRELERİ ..............................................349
   1. Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri ................................................................349
   1.1. Yükleme (starya) süresi....................................................................349
   1.2. Sürastarya süresi ve ücreti ................................................................351
   1.3. Bekleme süresinin hesabı ve yükleme engellerinin hesaba etkisi ....352
   1.4. Hızlandırma primi ............................................................................353
   1.5. Bekleme süresinde yükleme yapılmaması veya
   eksik yükleme yapılması..................................................................354
   2. Kırkambar Sözleşmeleri .........................................................................355
   VIII. GEMİNİN YOLCULUĞU VE BOŞALTMA............................................355
   1. Yolculuk .................................................................................................355
   2. Boşaltma İçin Bekleme Süresi ................................................................356
   2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesinde ........................................................356
   2.1.1. Boşaltma süresi.......................................................................356
   2.1.2. Sürastarya süresi ve ücreti ......................................................357
   2.1.3. Bekleme süresi hesabı ve boşaltma engellerinin hesaba
   etkisi .......................................................................................358
   2.1.4. Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması ........................359
   2.1.5. Boşaltma giderleri ve hızlandırma primi ................................359
   2.2. Kırkambar sözleşmelerinde ..............................................................360
   § 3.3. DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ...............................................................361
   I. KONİŞMENTO ..........................................................................................361
   1. Tanımı .....................................................................................................361
   2. Konişmentonun Türleri Ve Düzenlenmesi ..............................................361
   3. Konişmentonun Şekli Ve İçeriği .............................................................363
   3.1. Eşyanın cinsi, işareti ve miktarı .......................................................363
   3.2. Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumu ........................................364
   3.3. Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı veya işletme merkezi ..364
   3.4. Kaptanın adı ve soyadı .....................................................................364
   3.5. Geminin adı ve tabiiyeti ...................................................................365
   3.6. Yükletenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ...................................365
   3.7. Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadı
   veya ticaret unvanı............................................................................365
   3.8. Navlun sözleşmesine göre yükleme limanı ve
   taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim aldığı tarih ....................365
   3.9. Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanı veya
   buna ilişkin talimat alınacak yer .......................................................366
   3.10. Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarih .......................................366
   3.11. Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzası...................366
   3.12. Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair
   kayıtlar, ödenecekse bunun miktarı .................................................367
   3.13. Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa,
   eşyanın boşaltma limanında teslim olunacağı tarih ve süre .............367
   3.14. Sorumluluk sınırlarını genişleten her şart ........................................367
   3.15. Taraflarca uygun görülen diğer kayıtlar...........................................367
   3.16. Konişmentonun kaç nüsha düzenlendiği..........................................368
   3.17. Eşyanın değeri..................................................................................368
   4. Konişmentonun Niteliği ..........................................................................369
   5. Konişmentonun İşlevleri .........................................................................370
   5.1. Taşıyan ve gönderilen ile bunlar arasındaki ilişkiyi belirleme .........370
   5.2. Taşınmak üzere teslim alınan veya yüklenen eşyayı ispat ...............373
   5.3. Eşyanın taşınacağı ve konişmentonun ibrazı karşılığında
   teslim edileceği taahhüdünü belgeleme ...........................................376
   5.4. Eşyayı temsil etme ...........................................................................378
   II. DİĞER DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ................................................379
   § 3.4. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ..................................................................382
   I. GENEL OLARAK......................................................................................382
   II. SORUMLULUK SEBEPLERİ ...................................................................386
   1. Geminin Başlangıçta Denize, Yola Ve Yüke Elverişsiz Olması .............386
   2. Eşyanın Zıya Veya Hasara Uğraması Ya Da Geç Teslimi ......................389
   2.1. Sorumluluk şartları ...........................................................................389
   2.2. Kusursuzluğun ispatı ile sorumluluktan kurtulma ............................391
   2.3. Mutlak sorumsuzluk sebepleri..........................................................393
   2.3.1. Geminin sevki ve başkaca teknik yönetimindeki kusur..........393
   2.3.2. Yangın ....................................................................................396
   2.3.3. Denizde kurtarma ...................................................................397
   2.3.4. Eşyanın cins veya değerinin kasten yanlış bildirilmesi ..........397
   2.4. Muhtemel sorumsuzluk sebepleri.....................................................397
   III. EŞYANIN İNCELENMESİ VE BİLDİRİM ..............................................399
   1. İnceleme ..................................................................................................399
   2. Bildirim ...................................................................................................399
   IV.TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMA
   HAKKI VE BU HAKKIN KAYBI............................................................401
   1. Sorumluluk Sınırları................................................................................401
   1.1. Eşyanın zıyaa veya hasara uğraması halinde....................................401
   1.1.1. Zararın belirlenmesi................................................................401
   1.1.2. Sorumluluk sınırı ....................................................................403
   1.2. Eşyanın geç teslim edilmesi halinde.................................................404
   1.3. Sınırların birlikte uygulanması .........................................................405
   2. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı ................................405
   V. TAŞIYANIN VE ADAMLARININ AKİT DIŞI SORUMLULUĞU ........406
   VI.YÜKÜN ZIYA VEYA HASARINDAN YA DA GEÇ
   TESLİMİNDEN DOĞAN DAVA HAKKININ DÜŞMESİ ......................407
   VII. ZAMANAŞIMI ..........................................................................................409
   VIII. EMREDİCİ HÜKÜMLER VE UYGULANMADIĞI HÂLLER...............409
   1. Emredici Hükümler ................................................................................409
   2. Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Hâller.........................................410
   2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi..............................................................410
   2.2. Canlı hayvan taşıması.......................................................................410
   2.3. Güverte yükü ....................................................................................410
   2.4. Taşımanın yüklemeden önce ve boşaltmadan sonraki aşamaları .....411
   2.5. Mutat ticari taşıma işlerinden olmayan taşımalar .............................411
   2.6. Müşterek avaryaya ilişkin anlaşmalar ..............................................412
   IX.TAŞIMANIN İCRASININ FİİLÎ TAŞIYANA BIRAKILMASI HALİNDESORUMLULUK ...412
   1. Taşıyanın Sorumluluğu...........................................................................413
   2. Fiili Taşıyanın Sorumluluğu ...................................................................414
   § 3.5. TAŞIYANIN HAKLARI ...............................................................................416
   I. NAVLUN VE DİĞER ALACAKLARI TALEP HAKKI...........................416
   1. Navlun Ve Diğer Alacaklar.....................................................................416
   2. Eşyanın Zıya Veya Hasarının Navlun Alacağına Etkisi ..........................417
   3. Navlun Ve Diğer Alacakları Talep Hakkının Muhatabı..........................418
   II. TAŞIYANIN HAPİS HAKKI.....................................................................418
   § 3.6. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ..........................................421
   I. GENEL OLARAK......................................................................................421
   II. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ ..............................................421
   1. Geminin Zayi Olması ..............................................................................421
   <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:

   Stok Kodu
   :
   9789753685597
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   541
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   15
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat