Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Bilirkişi Raporları 2005 Prof. Dr. Oğuz İmregün

Bilirkişi Raporları 2005

Liste Fiyatı : 30,00
İndirimli Fiyat : 28,50
%5 İndirimli
Stokta var
Bilirkişi Raporları 2005
Bilirkişi Raporları 2005
Filiz Kitabevi
28.50
<p><a name="bookmark0"></a><span lang="tr">İÇİNDEKİLER</span></p> <div> <p><span lang="tr">Önsöz....................................................................................................................... 3</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Ana parası ile birlikte aşırı oranda tahakkuk ettirilen o/n faiz ödenip, bakiyesi sıfırlanan mevduat hesabına yeniden mevduat yapıldığında bankaca, aşırı tahakkuk ettirilip ödenen o/n faiz'er için kesinti yapılabilir mi?........................... 9</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Kooperatif üyesinin aidat ödemede temerrüt nedeni ile üyelikten çıkarılmasının koşulları 17</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">İki kişilik limited ortaklığın feshi........................................................................ 19</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Banka teminat mektubunun hukuksal niteliği..................................................... 25</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta pay sahibinin temettü hakkının ''mükteseb" niteliği............... 30</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">Anonim ortaklığın fesih ve tasfiyesi................................................................... 33</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta payın devri............................................................................ 36</span></p> <p><span lang="tr">8. </span><span lang="tr">Limited ortaklıkta payın devri............................................................................. 47</span></p> <p><span lang="tr">9. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta kurucu senetlerinin hukuksal niteliği..................................... 51</span></p> <p><span lang="tr">10. </span><span lang="tr">Limited ortaklıkta payın devrinde hile............................................................... 55</span></p> <p><span lang="tr">11. </span><span lang="tr">Bankada, aşırı o/n faizde kesinti ve indirim yapılması....................................... 58</span></p> <p><span lang="tr">12. </span><span lang="tr">Karşılaştırmalı reklâmlarda haksız rekabet........................................................ 62</span></p> <p><span lang="tr">13. </span><span lang="tr">Bayilik sözleşmesinin haklı sebeblerle feshi..................................................... 67</span></p> <p><span lang="tr">14. </span><span lang="tr">Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................... 73</span></p> <p><span lang="tr">15. </span><span lang="tr">Tasfiyesi tamamlanıp sicilden terkin edilen bir anonim ortaklığın ihyası........... 79</span></p> <p><span lang="tr">16. </span><span lang="tr">"Bayilik" sözleşmesinin sona ermesi................................................................ 83</span></p> <p><span lang="tr">17. </span><span lang="tr">Limited Şirketin feshi........................................................................................ 89</span></p> <p><span lang="tr">18. </span><span lang="tr">Bankaca, aşın o/n faizde kesinti ve indirim yapılması....................................... 92</span></p> <p><span lang="tr">19. </span><span lang="tr">Ortak alacaklısının borçlusunun limited ortaklıktaki payını haczi sonucu şirketin feshini talebi 96</span></p> <p><span lang="tr">20. </span><span lang="tr">Limited OrtakHğın feshi................................................................................... 99</span></p> <p><span lang="tr">21. </span><span lang="tr">Anonim Ortaklıkta çıplak payın devri............................................................. 103</span></p> <p><span lang="tr">22. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta yetkili müdürlerin ortaklığa karşı sorumu.......................... 106</span></p> <p><span lang="tr">23. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 113</span></p> <p><span lang="tr">24. </span><span lang="tr">Emredici hükümlere aykırılık nedeniyle, TTK. 556 yollaması ile TTK. m. 274 uyarınca, Bakanlıkça limited şirketin feshi davası 118</span></p> <p><span lang="tr">25. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta paydaşlığın saptanması...................................................... 120</span></p> <p><span lang="tr">26. </span><span lang="tr">Tasfiye halindeki limited ortaklık ortağının hakları......................................... 126</span></p> <p><span lang="tr">27. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta pay sahibi olmayan kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi</span></p> <p><span lang="tr">ve bunun tescil ve ilânının sonuçları..................................................................... 129</span></p> </div> <p><span lang="tr"><br clear="all" /> </span></p> <div> <p><span lang="tr">28. </span><span lang="tr">Bankaca, aşırı o/n faizde kesinti ve indirim yapılması....................................... !.. 134</span></p> <p><span lang="tr">29. </span><span lang="tr">Limited ortaklığın feshi.................................................................................. 137</span></p> <p><span lang="tr">30. </span><span lang="tr">"Ticareti terk"in tescilinin sonuçlan................................................................ 139</span></p> <p><span lang="tr">31. </span><span lang="tr">Bankaca, aşırı o/n faizde kesinti ve indirim yapılması.................................... 142</span></p> <p><span lang="tr">32. </span><span lang="tr">Bankaca, aşırı o/n faizde kesinti ve indirim yapılması.................................... 146</span></p> <p><span lang="tr">33. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta sâfi kârın saptanması ve genel kurulca dağıtım kararı....... 150</span></p> <p><span lang="tr">34. </span><span lang="tr">Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................ 153</span></p> <p><span lang="tr">35. </span><span lang="tr">Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................ 160</span></p> <p><span lang="tr">36. </span><span lang="tr">Kooperatifin fesih ve tasfiyesi....................................................................... .164</span></p> <p><span lang="tr">37. </span><span lang="tr">Sermayesini yasal en az n.ikdara ulaştırmamış anonim ortaklığın infisahı ve tasfiyesi 168</span></p> <p><span lang="tr">38. </span><span lang="tr">Anonim ortaklığın tasfiyesi ve sicilden terkin................................................ 171</span></p> <p><span lang="tr">39. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta payın devri........................................................................ 172</span></p> <p><span lang="tr">40. </span><span lang="tr">Kooperatif genel kurul kararlarının iptali............................. :......................... 177</span></p> <p><span lang="tr">41. </span><span lang="tr">Kooperatifte üyelikten ihraç kararının iptali.................................................... 181</span></p> <p><span lang="tr">42. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta sermaye artırımı................................................................ 187</span></p> <p><span lang="tr">43. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta payın devri....................................................................... 192</span></p> <p><span lang="tr">44. </span><span lang="tr">Mahkeme, bilirkişi raporunu yönlendirebilir mi?........................................... 198</span></p> <p><span lang="tr">45. </span><span lang="tr">Bilirkişi incelemesinin ön koşulları................................................................ . 200</span></p> <p><span lang="tr">46. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta payın devri....................................................................... 201</span></p> <p><span lang="tr">47. </span><span lang="tr">İşçileri ayartma yolu ile haksız rekabet........................................................... 213</span></p> <p><span lang="tr">48. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta nama yazılı payın devri..................................................... 218</span></p> <p><span lang="tr">49. </span><span lang="tr">Anonim ortaklık pay devir sözleşmesinin haklı sebeble feshi........................ 225</span></p> <p><span lang="tr">50. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta yönelim kurulu üyelerine karşı sorum'davasında ibrazı gerekli kanıtlar - 233</span></p> <p><span lang="tr">51. </span><span lang="tr">Emredici hükümleri aykırı işlemler nedeni ile TTK. m. 274 uyarınca, Bakanlıkça anonim ortaklığa karşı fesih davası 235</span></p> <p><span lang="tr">52. </span><span lang="tr">Nakliyecinin sorumu...................................................................................... 239</span></p> <p><span lang="tr">53. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta "ortaklık payının" hesaplanması....................................... 246</span></p> <p><span lang="tr">54. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta yönetim kurulunun ibrası................................................. 248</span></p> <p><span lang="tr">55. </span><span lang="tr">Bilirkişilik görevinden çekilme...................................................................... 253</span></p> <p><span lang="tr">56. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................ 254</span></p> <p><span lang="tr">57. </span><span lang="tr">Limited ortaklığın fesih ve tasfiyesi................................................................ 258</span></p> <p><span lang="tr">58. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta şarta bağlı sermaye artırımı taahhüdü............................... 266</span></p> <p><span lang="tr">59. </span><span lang="tr">Sermayesini en az yasal mikdara ulaştırmamış anonim ortaklığın infisah ve tasfiyesi 271</span></p> <p><span lang="tr">60. </span><span lang="tr">Ticaret unvanında iltibas..................................................................... .,........ 273</span></p> <p><span lang="tr">61. </span><span lang="tr">Ticaret unvanında iltibas................................................................................. 277</span></p> <p><span lang="tr">62. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali, özel denetçi tayini.............. 280</span></p> <p><span lang="tr">63. </span><span lang="tr">Kooperatiflerde genel kurul kararının yokluğunun tesbiti.............................. 286</span></p> <p><span lang="tr">64. </span><span lang="tr">Sermayesini en az yasal mikdara ulaştırmamış anonim ortaklığın infisah ve tasfiyesi 289</span></p> <p><span lang="tr">65. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyesinin sorumu............................................ 292</span></p> <p><span lang="tr">66. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta sermaye artırımı...................................................................... 294</span></p> <p><span lang="tr">67. </span><span lang="tr">Kooperatif genel kurul kararlarının iptali.............................................................. 298</span></p> <p><span lang="tr">68. </span><span lang="tr">Kooperatif genel kurul kararlarının iptali.............................................................. 302</span></p> <p><span lang="tr">69. </span><span lang="tr">(53) no.lu rapordaki hesab hatasının düzeltilmesi................................................. 306</span></p> <p><span lang="tr">70. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin sorumu ve açık ibra....................... 308</span></p> <p><span lang="tr">71. </span><span lang="tr">Anonim ortaklığın haklı sebeblerle fesih olanaklı mıdır?..................................... 342</span></p> <p><span lang="tr">72. </span><span lang="tr">Limited ortaklığın feshi........................................................................................ 346</span></p> <p><span lang="tr">73. </span><span lang="tr">Limited ortaklığın feshi........................................................................................ 349</span></p> <p><span lang="tr">74. </span><span lang="tr">Haklı sebeblerle ortağın limited ortaklıktan çıkması............................................. 351</span></p> <p><span lang="tr">75. </span><span lang="tr">Haklı sebeblerle, ortağın limited ortaklıktan çıkarılması....................................... 354</span></p> <p><span lang="tr">76. </span><span lang="tr">Limited ortaklığın haklı sebeblerle feshi............................................................... 358</span></p> <p><span lang="tr">77. </span><span lang="tr">Bayilik sözleşmesinde, bayiin işyerini sözleşme süresinin bitiminden önce kapatması halinde cezaî şart 361</span></p> <p><span lang="tr">78. </span><span lang="tr">Bayilik sözleşmesinde cezaî şart.......................................................................... 365</span></p> <p><span lang="tr">79. </span><span lang="tr">Limited ortaklıktan çıkma..................................................................................... 368</span></p> <p><span lang="tr">80. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta, alacaklıdan mal kaçırma amacına çevrik sermaye artırımında, pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları 371</span></p> <p><span lang="tr">81. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta pay sahibinin temettü hakkında zaman aşımı.......................... 379</span></p> <p><span lang="tr">82.</span><span lang="tr">TTK. m. 309 uyarınca anonim ortaklıkta yönetim kuruluna karşı tazminat</span></p> <p><span lang="tr">davası................................................................................................................... 383</span></p> <p><span lang="tr">83. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta müdürlerin sorumu................................................................. 393</span></p> <p><span lang="tr">84. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının butlan ve iptali................................... 398</span></p> <p><span lang="tr">85. </span><span lang="tr">Organsızlık durumunda anonim ortaklığın feshi koşulu....................................... 404</span></p> <p><span lang="tr">86. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta genel kurulda sermaye artırımı kararının iptali........................ 407</span></p> <p><span lang="tr">87. </span><span lang="tr">Ltd. Şti. ortağının ortaklıktan çıkma talebi....................................... 413</span></p> <p><span lang="tr">88. </span><span lang="tr">Kamu makamlarına şikâyet yolu ile haksız rekabet............................................... 415</span></p> <p><span lang="tr">89. </span><span lang="tr">Banka havalesi ile gönderilen paraların hukuksal niteliği..................................... 419</span></p> <p><span lang="tr">90. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali.................................................. 433</span></p> <p><span lang="tr">91. </span><span lang="tr">Tasfiye edilmiş bir limited ortaklık bilânçosunda yer almayan alacağın akıbeti..438 9Z Limited ortaklıkta ortaklar kurulu kararlarının iptali 441</span></p> <p><span lang="tr">93. </span><span lang="tr">Anonim ortaklıkta sermaye artırımı kararının iptali.............................................. 445</span></p> <p><span lang="tr">94. </span><span lang="tr">Limited ortaklıkta ortağın haklı sebeblerle çıkması............................................... 452</span></p> <p><span lang="tr">95. </span><span lang="tr">Posta tekeline aykırılık......................................................................................... 461</span></p> </div>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Önsöz....................................................................................................................... 3

   1. Ana parası ile birlikte aşırı oranda tahakkuk ettirilen o/n faiz ödenip, bakiyesi sıfırlanan mevduat hesabına yeniden mevduat yapıldığında bankaca, aşırı tahakkuk ettirilip ödenen o/n faiz'er için kesinti yapılabilir mi?........................... 9

   2. Kooperatif üyesinin aidat ödemede temerrüt nedeni ile üyelikten çıkarılmasının koşulları 17

   3. İki kişilik limited ortaklığın feshi........................................................................ 19

   4. Banka teminat mektubunun hukuksal niteliği..................................................... 25

   5. Anonim ortaklıkta pay sahibinin temettü hakkının ''mükteseb" niteliği............... 30

   6. Anonim ortaklığın fesih ve tasfiyesi................................................................... 33

   7. Anonim ortaklıkta payın devri............................................................................ 36

   8. Limited ortaklıkta payın devri............................................................................. 47

   9. Anonim ortaklıkta kurucu senetlerinin hukuksal niteliği..................................... 51

   10. Limited ortaklıkta payın devrinde hile............................................................... 55

   11. Bankada, aşırı o/n faizde kesinti ve indirim yapılması....................................... 58

   12. Karşılaştırmalı reklâmlarda haksız rekabet........................................................ 62

   13. Bayilik sözleşmesinin haklı sebeblerle feshi..................................................... 67

   14. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................... 73

   15. Tasfiyesi tamamlanıp sicilden terkin edilen bir anonim ortaklığın ihyası........... 79

   16. "Bayilik" sözleşmesinin sona ermesi................................................................ 83

   17. Limited Şirketin feshi........................................................................................ 89

   18. Bankaca, aşın o/n faizde kesinti ve indirim yapılması....................................... 92

   19. Ortak alacaklısının borçlusunun limited ortaklıktaki payını haczi sonucu şirketin feshini talebi 96

   20. Limited OrtakHğın feshi................................................................................... 99

   21. Anonim Ortaklıkta çıplak payın devri............................................................. 103

   22. Anonim ortaklıkta yetkili müdürlerin ortaklığa karşı sorumu.......................... 106

   23. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 113

   24. Emredici hükümlere aykırılık nedeniyle, TTK. 556 yollaması ile TTK. m. 274 uyarınca, Bakanlıkça limited şirketin feshi davası 118

   25. Anonim ortaklıkta paydaşlığın saptanması...................................................... 120

   26. Tasfiye halindeki limited ortaklık ortağının hakları......................................... 126

   27. Anonim ortaklıkta pay sahibi olmayan kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi

   ve bunun tescil ve ilânının sonuçları..................................................................... 129


   28. Bankaca, aşırı o/n faizde kesinti ve indirim yapılması....................................... !.. 134

   29. Limited ortaklığın feshi.................................................................................. 137

   30. "Ticareti terk"in tescilinin sonuçlan................................................................ 139

   31. Bankaca, aşırı o/n faizde kesinti ve indirim yapılması.................................... 142

   32. Bankaca, aşırı o/n faizde kesinti ve indirim yapılması.................................... 146

   33. Anonim ortaklıkta sâfi kârın saptanması ve genel kurulca dağıtım kararı....... 150

   34. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................ 153

   35. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................ 160

   36. Kooperatifin fesih ve tasfiyesi....................................................................... .164

   37. Sermayesini yasal en az n.ikdara ulaştırmamış anonim ortaklığın infisahı ve tasfiyesi 168

   38. Anonim ortaklığın tasfiyesi ve sicilden terkin................................................ 171

   39. Anonim ortaklıkta payın devri........................................................................ 172

   40. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali............................. :......................... 177

   41. Kooperatifte üyelikten ihraç kararının iptali.................................................... 181

   42. Anonim ortaklıkta sermaye artırımı................................................................ 187

   43. Anonim ortaklıkta payın devri....................................................................... 192

   44. Mahkeme, bilirkişi raporunu yönlendirebilir mi?........................................... 198

   45. Bilirkişi incelemesinin ön koşulları................................................................ . 200

   46. Anonim ortaklıkta payın devri....................................................................... 201

   47. İşçileri ayartma yolu ile haksız rekabet........................................................... 213

   48. Anonim ortaklıkta nama yazılı payın devri..................................................... 218

   49. Anonim ortaklık pay devir sözleşmesinin haklı sebeble feshi........................ 225

   50. Anonim ortaklıkta yönelim kurulu üyelerine karşı sorum'davasında ibrazı gerekli kanıtlar - 233

   51. Emredici hükümleri aykırı işlemler nedeni ile TTK. m. 274 uyarınca, Bakanlıkça anonim ortaklığa karşı fesih davası 235

   52. Nakliyecinin sorumu...................................................................................... 239

   53. Anonim ortaklıkta "ortaklık payının" hesaplanması....................................... 246

   54. Anonim ortaklıkta yönetim kurulunun ibrası................................................. 248

   55. Bilirkişilik görevinden çekilme...................................................................... 253

   56. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................ 254

   57. Limited ortaklığın fesih ve tasfiyesi................................................................ 258

   58. Anonim ortaklıkta şarta bağlı sermaye artırımı taahhüdü............................... 266

   59. Sermayesini en az yasal mikdara ulaştırmamış anonim ortaklığın infisah ve tasfiyesi 271

   60. Ticaret unvanında iltibas..................................................................... .,........ 273

   61. Ticaret unvanında iltibas................................................................................. 277

   62. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali, özel denetçi tayini.............. 280

   63. Kooperatiflerde genel kurul kararının yokluğunun tesbiti.............................. 286

   64. Sermayesini en az yasal mikdara ulaştırmamış anonim ortaklığın infisah ve tasfiyesi 289

   65. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyesinin sorumu............................................ 292

   66. Anonim ortaklıkta sermaye artırımı...................................................................... 294

   67. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali.............................................................. 298

   68. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali.............................................................. 302

   69. (53) no.lu rapordaki hesab hatasının düzeltilmesi................................................. 306

   70. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin sorumu ve açık ibra....................... 308

   71. Anonim ortaklığın haklı sebeblerle fesih olanaklı mıdır?..................................... 342

   72. Limited ortaklığın feshi........................................................................................ 346

   73. Limited ortaklığın feshi........................................................................................ 349

   74. Haklı sebeblerle ortağın limited ortaklıktan çıkması............................................. 351

   75. Haklı sebeblerle, ortağın limited ortaklıktan çıkarılması....................................... 354

   76. Limited ortaklığın haklı sebeblerle feshi............................................................... 358

   77. Bayilik sözleşmesinde, bayiin işyerini sözleşme süresinin bitiminden önce kapatması halinde cezaî şart 361

   78. Bayilik sözleşmesinde cezaî şart.......................................................................... 365

   79. Limited ortaklıktan çıkma..................................................................................... 368

   80. Anonim ortaklıkta, alacaklıdan mal kaçırma amacına çevrik sermaye artırımında, pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları 371

   81. Anonim ortaklıkta pay sahibinin temettü hakkında zaman aşımı.......................... 379

   82.TTK. m. 309 uyarınca anonim ortaklıkta yönetim kuruluna karşı tazminat

   davası................................................................................................................... 383

   83. Anonim ortaklıkta müdürlerin sorumu................................................................. 393

   84. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının butlan ve iptali................................... 398

   85. Organsızlık durumunda anonim ortaklığın feshi koşulu....................................... 404

   86. Anonim ortaklıkta genel kurulda sermaye artırımı kararının iptali........................ 407

   87. Ltd. Şti. ortağının ortaklıktan çıkma talebi....................................... 413

   88. Kamu makamlarına şikâyet yolu ile haksız rekabet............................................... 415

   89. Banka havalesi ile gönderilen paraların hukuksal niteliği..................................... 419

   90. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali.................................................. 433

   91. Tasfiye edilmiş bir limited ortaklık bilânçosunda yer almayan alacağın akıbeti..438 9Z Limited ortaklıkta ortaklar kurulu kararlarının iptali 441

   93. Anonim ortaklıkta sermaye artırımı kararının iptali.............................................. 445

   94. Limited ortaklıkta ortağın haklı sebeblerle çıkması............................................... 452

   95. Posta tekeline aykırılık......................................................................................... 461

   Stok Kodu
   :
   AAJ1683030
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   463
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2006
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat