Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 17. Baskı Pro

Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 17. Baskı

Liste Fiyatı : 400,00
İndirimli Fiyat : 380,00
Kazancınız : 20,00
Taksitli fiyat : 1 x 380,00
9789753689021
603048
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 17. Baskı
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 17. Baskı
380.00

İÇİNDEKİLER

TÜRK MEDENÎ KANUNU.1

Başlangıç3

Birinci Kitap

Kişiler Hukuku

Birinci Kısım

Gerçek Kişiler

Birinci Bölüm

Kişilik 9

İkinci Bölüm

Kişisel Durum Sicili22

İkinci Kısım

Tüzel Kişiler

Birinci Bölüm

Genel Hükümler27

İkinci Bölüm

Dernekler.30

Üçüncü Bölüm

Vakıflar47vi

İkinci Kitap

Aile Hukuku

Birinci Kısım

Evlilik Hukuku

Birinci Bölüm

Evlenme59

Birinci Ayırım

Nişanlılık59

İkinci Ayırım

Evlenme Ehliyeti ve Engelleri62

Üçüncü Ayırım

Evlenme Başvurusu ve Töreni66

Dördüncü Ayırım

Batıl Olan Evlenmeler70

İkinci Bölüm

Boşanma77

Üçüncü Bölüm

Evliliğin Genel Hükümleri91

Dördüncü Bölüm

Eşler Arasındaki Mal Rejimi.99

Birinci Ayırım

Genel Hükümler.99

İkinci Ayırım

Edinilmiş Mallara Katılma.106

Üçüncü Ayırım

Mal Ayrılığı.114

Dördüncü Ayırım

Paylaşmalı Mal Ayrılığı115

Beşinci Ayırım

Mal Ortaklığı119vii

İkinci Kısım

Hısımlık

Birinci Bölüm

Soybağının Kurulması130

Birinci Ayırım

Genel Hükümler.130

İkinci Ayırım

Kocanın Babalığı131

Üçüncü Ayırım

Tanıma ve Babalık Hükmü.137

Dördüncü Ayırım

Evlât Edinme143

Beşinci Ayırım

Soybağının Hükümleri151

Altıncı Ayırım

Velâyet156

Yedinci Ayırım

Çocuk Malları.164

İkinci Bölüm

Aile 169

Birinci Ayırım

Nafaka Yükümlülüğü169

İkinci Ayırım

Ev Düzeni.171

Üçüncü Ayırım

Aile Malları.174viii

Üçüncü Kısım

Vesayet

Birinci Bölüm

Vesayet Düzeni186

Birinci Ayırım

Vesayet Organları.186

İkinci Ayırım

Vesayeti Gerektiren Haller189

Üçüncü Ayırım

Yetki193

Dördüncü Ayırım

Vasinin Atanması194

Beşinci Ayırım

Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık.199

Altıncı Ayırım

Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması.203

İkinci Bölüm

Vesayetin Yürütülmesi207

Birinci Ayırım

Vasinin Görevleri207

İkinci Ayırım

Kayyımın Görevleri215

Üçüncü Ayırım

Vesayet Dairelerinin Görevleri.217

Dördüncü Ayırım

Vesayet Organlarının Sorumluluğu221

Üçüncü Bölüm

Vesayetin Sona Ermesi222

Birinci Ayırımix

Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi.222

İkinci Ayırım

Vasilik Görevinin Sona Ermesi.226

Üçüncü Ayırım

Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları229

Üçüncü Kitap

Miras Hukuku

Birinci Kısım

Mirasçılar

Birinci Bölüm

Yasal Mirasçılar233

İkinci Bölüm

Ölüme Bağlı Tasarruflar233

Birinci Ayırım

Tasarruf Ehliyeti.237

İkinci Ayırım

Tasarruf Özgürlüğü.238

Üçüncü Ayırım

Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri243

Dördüncü Ayırım

Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri252

Beşinci Ayırım

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi262

Altıncı Ayırım

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi.265

Yedinci Ayırım

Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar.274x

İkinci Kısım

Mirasın Geçmesi

Birinci Bölüm

Mirasın Açılması.276

İkinci Bölüm

Mirasın Geçmesinin Sonuçları284

Birinci Ayırım

Koruma Önlemleri284

İkinci Ayırım

Mirasın Kazanılması.291

Üçüncü Ayırım

Resmî Defter Tutma301

Dördüncü Ayırım

Resmî Tasfiye308

Beşinci Ayırım

Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası311

Üçüncü Bölüm

Mirasın Paylaşılması.312

Birinci Ayırım

Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı.312

İkinci Ayırım

Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı.316

Üçüncü Ayırım

Mirasta Denkleştirme.327

Dördüncü Ayırım

Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu.331xi

Dördüncü Kitap

Eşya Hukuku

Birinci Kısım

Mülkiyet

Birinci Bölüm

Genel Hükümler336

İkinci Bölüm

Taşınmaz Mülkiyeti351

Birinci Ayırım

Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve

Kaybı351

İkinci Ayırım

Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları.364

Üçüncü Bölüm

Taşınır Mülkiyeti.387

İkinci Kısım

Sınırlı Aynî Haklar

Birinci Bölüm

İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü.395

Birinci Ayırım

Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı.395

İkinci Ayırım

İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları402

Üçüncü Ayırım

Taşınmaz Yükü.424

İkinci Bölüm

Taşınmaz Rehni.430xii

Birinci Ayırım

Genel Hükümler.430

İkinci Ayırım

İpotek447

Üçüncü Ayırım

İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi456

Dördüncü Ayırım

Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç

Senetleri469

Üçüncü Bölüm

Taşınır Rehni.473

Birinci Ayırım

Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı.473

İkinci Ayırım

Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin480

Üçüncü Ayırım

Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar484

Dördüncü Ayırım

Rehinli Tahvil.487

Üçüncü Kısım

Zilyetlik ve Tapu Sicili

Birinci Bölüm

Zilyetlik.488

İkinci Bölüm

Tapu Sicili.500

Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun.517xiii

BORÇLAR KANUNU

Birinci Kısım

GENEL HÜKÜMLER

Birinci Bölüm

Borç İlişkisinin Kaynakları.527

Birinci Ayırım

Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri527

İkinci Ayırım

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri554

Üçüncü Ayırım

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri573

İkinci Bölüm

Borç İlişkisinin Hükümleri.577

Birinci Ayırım

Borçların İfası.577

İkinci Ayırım

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları591

Üçüncü Ayırım

Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi.604

Üçüncü Bölüm

Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı.607

Birinci Ayırım

Sona Erme Hâlleri607

İkinci Ayırım

Zamanaşımı614

Dördüncü Bölüm

Borç İlişkilerinde Özel Durumlar.623

Birinci Ayırım

Teselsül.623xiv

İkinci Ayırım

Koşullar628

Üçüncü Ayırım

Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu.631

Beşinci Bölüm

Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri634

Birinci Ayırım

Alacağın Devri634

İkinci Ayırım

Borcun üstlenilmesi639

Üçüncü Ayırım

Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma.645

İkinci Kısım

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ

Birinci Bölüm

Satış Sözleşmesi646

Birinci Ayırım

Genel Hükümler.646

İkinci Ayırım

Taşınır Satışı.648

Üçüncü Ayırım

Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar.666

Dördüncü Ayırım

Bazı Satış Türleri670

İkinci Bölüm

Mal Değişim Sözleşmesi.688

Üçüncü Bölüm

Bağışlama Sözleşmesi.688

Dördüncü Bölüm

Kira Sözleşmesi696xv

Birinci Ayırım

Genel Hükümler.696

İkinci Ayırım

Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları716

Üçüncü Ayırım

Ürün Kirası.728

Beşinci Bölüm

Ödünç Sözleşmeleri738

Birinci Ayırım

Kullanım Ödüncü.738

İkinci Ayırım

Tüketim Ödüncü.740

Altıncı Bölüm

Hizmet Sözleşmeleri.743

Birinci Ayırım

Genel Hizmet Sözleşmesi.743

İkinci Ayırım

Pazarlamacılık Sözleşmesi.771

Üçüncü Ayırım

Evde Hizmet Sözleşmesi776

Yedinci Bölüm

Eser Sözleşmesi779

Sekizinci Bölüm

Yayım Sözleşmesi.789

Dokuzuncu Bölüm

Vekâlet İlişkileri797

Birinci Ayırım

Vekâlet Sözleşmesi.797

İkinci Ayırım

Kredi Mektubu ve Kredi Emri806xvi

Üçüncü Ayırım

Simsarlık Sözleşmesi809

Onuncu Bölüm

Vekâletsiz İşgörme811

Onbirinci Bölüm

Komisyon Sözleşmesi.814

Onikinci Bölüm

Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir

Yardımcıları822

Onüçüncü Bölüm

Havale 827

Ondördüncü Bölüm

Saklama Sözleşmeleri.830

Onbeşinci Bölüm

Kefalet Sözleşmesi840

Onaltıncı Bölüm

Kumar ve Bahis.857

Onyedinci Bölüm

Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma

Sözleşmeleri859

Birinci Ayırım

Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi.859

İkinci Ayırım

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.861

Onsekizinci Bölüm

Adi Ortaklık Sözleşmesi.867

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama

Şekli Hakkında Kanun.885xvii

KADASTRO KANUNU

Birinci Bölüm

Genel İlke891

İkinci Bölüm

Kadastro Çalışmaları.891

Üçüncü Bölüm

Sınırlandırma ve Tespit İşleri896

Dördüncü Bölüm

Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar.901

Beşinci Bölüm

Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi909

Altıncı Bölüm

Mali Hükümler916

Yedinci Bölüm

Çeşitli Hükümler.918

Sekizinci Bölüm

Ceza Hükümleri920

Dokuzuncu Bölüm

İntikal ve Son Hükümler.921

Onuncu Bölüm

Geçici Hükümler.928

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Birinci Bölüm

Genel Hükümler937

İkinci Bölüm

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması940

Üçüncü Bölüm

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları.945xviii

Dördüncü Bölüm

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları.947

Beşinci Bölüm

Anagayrimenkulün Yönetimi954

Altıncı Bölüm

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi.968

Yedinci Bölüm

Son Hükümler.971

Sekizinci Bölüm

Devre Mülk Hakkı976

Dokuzuncu Bölüm

Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler978

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar991

İkinci Bölüm

Genel Hükümler992

Üçüncü Bölüm

Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması994

Dördüncü Bölüm

İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması996

Beşinci Bölüm

Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili1003

Altıncı Bölüm

İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık

Gösterilerek Çıkarılan Senetler.1009

Yedinci Bölüm

Şerhler ve Beyanlar.1013xix

Sekizinci Bölüm

Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve

Kayıtların Taşınması.1016

Dokuzuncu Bölüm

Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler1021

Onuncu Bölüm

Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli

Hükümler1025

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN

KANUN1031

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   TÜRK MEDENÎ KANUNU.1

   Başlangıç3

   Birinci Kitap

   Kişiler Hukuku

   Birinci Kısım

   Gerçek Kişiler

   Birinci Bölüm

   Kişilik 9

   İkinci Bölüm

   Kişisel Durum Sicili22

   İkinci Kısım

   Tüzel Kişiler

   Birinci Bölüm

   Genel Hükümler27

   İkinci Bölüm

   Dernekler.30

   Üçüncü Bölüm

   Vakıflar47vi

   İkinci Kitap

   Aile Hukuku

   Birinci Kısım

   Evlilik Hukuku

   Birinci Bölüm

   Evlenme59

   Birinci Ayırım

   Nişanlılık59

   İkinci Ayırım

   Evlenme Ehliyeti ve Engelleri62

   Üçüncü Ayırım

   Evlenme Başvurusu ve Töreni66

   Dördüncü Ayırım

   Batıl Olan Evlenmeler70

   İkinci Bölüm

   Boşanma77

   Üçüncü Bölüm

   Evliliğin Genel Hükümleri91

   Dördüncü Bölüm

   Eşler Arasındaki Mal Rejimi.99

   Birinci Ayırım

   Genel Hükümler.99

   İkinci Ayırım

   Edinilmiş Mallara Katılma.106

   Üçüncü Ayırım

   Mal Ayrılığı.114

   Dördüncü Ayırım

   Paylaşmalı Mal Ayrılığı115

   Beşinci Ayırım

   Mal Ortaklığı119vii

   İkinci Kısım

   Hısımlık

   Birinci Bölüm

   Soybağının Kurulması130

   Birinci Ayırım

   Genel Hükümler.130

   İkinci Ayırım

   Kocanın Babalığı131

   Üçüncü Ayırım

   Tanıma ve Babalık Hükmü.137

   Dördüncü Ayırım

   Evlât Edinme143

   Beşinci Ayırım

   Soybağının Hükümleri151

   Altıncı Ayırım

   Velâyet156

   Yedinci Ayırım

   Çocuk Malları.164

   İkinci Bölüm

   Aile 169

   Birinci Ayırım

   Nafaka Yükümlülüğü169

   İkinci Ayırım

   Ev Düzeni.171

   Üçüncü Ayırım

   Aile Malları.174viii

   Üçüncü Kısım

   Vesayet

   Birinci Bölüm

   Vesayet Düzeni186

   Birinci Ayırım

   Vesayet Organları.186

   İkinci Ayırım

   Vesayeti Gerektiren Haller189

   Üçüncü Ayırım

   Yetki193

   Dördüncü Ayırım

   Vasinin Atanması194

   Beşinci Ayırım

   Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık.199

   Altıncı Ayırım

   Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması.203

   İkinci Bölüm

   Vesayetin Yürütülmesi207

   Birinci Ayırım

   Vasinin Görevleri207

   İkinci Ayırım

   Kayyımın Görevleri215

   Üçüncü Ayırım

   Vesayet Dairelerinin Görevleri.217

   Dördüncü Ayırım

   Vesayet Organlarının Sorumluluğu221

   Üçüncü Bölüm

   Vesayetin Sona Ermesi222

   Birinci Ayırımix

   Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi.222

   İkinci Ayırım

   Vasilik Görevinin Sona Ermesi.226

   Üçüncü Ayırım

   Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları229

   Üçüncü Kitap

   Miras Hukuku

   Birinci Kısım

   Mirasçılar

   Birinci Bölüm

   Yasal Mirasçılar233

   İkinci Bölüm

   Ölüme Bağlı Tasarruflar233

   Birinci Ayırım

   Tasarruf Ehliyeti.237

   İkinci Ayırım

   Tasarruf Özgürlüğü.238

   Üçüncü Ayırım

   Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri243

   Dördüncü Ayırım

   Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri252

   Beşinci Ayırım

   Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi262

   Altıncı Ayırım

   Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi.265

   Yedinci Ayırım

   Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar.274x

   İkinci Kısım

   Mirasın Geçmesi

   Birinci Bölüm

   Mirasın Açılması.276

   İkinci Bölüm

   Mirasın Geçmesinin Sonuçları284

   Birinci Ayırım

   Koruma Önlemleri284

   İkinci Ayırım

   Mirasın Kazanılması.291

   Üçüncü Ayırım

   Resmî Defter Tutma301

   Dördüncü Ayırım

   Resmî Tasfiye308

   Beşinci Ayırım

   Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası311

   Üçüncü Bölüm

   Mirasın Paylaşılması.312

   Birinci Ayırım

   Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı.312

   İkinci Ayırım

   Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı.316

   Üçüncü Ayırım

   Mirasta Denkleştirme.327

   Dördüncü Ayırım

   Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu.331xi

   Dördüncü Kitap

   Eşya Hukuku

   Birinci Kısım

   Mülkiyet

   Birinci Bölüm

   Genel Hükümler336

   İkinci Bölüm

   Taşınmaz Mülkiyeti351

   Birinci Ayırım

   Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve

   Kaybı351

   İkinci Ayırım

   Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları.364

   Üçüncü Bölüm

   Taşınır Mülkiyeti.387

   İkinci Kısım

   Sınırlı Aynî Haklar

   Birinci Bölüm

   İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü.395

   Birinci Ayırım

   Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı.395

   İkinci Ayırım

   İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları402

   Üçüncü Ayırım

   Taşınmaz Yükü.424

   İkinci Bölüm

   Taşınmaz Rehni.430xii

   Birinci Ayırım

   Genel Hükümler.430

   İkinci Ayırım

   İpotek447

   Üçüncü Ayırım

   İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi456

   Dördüncü Ayırım

   Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç

   Senetleri469

   Üçüncü Bölüm

   Taşınır Rehni.473

   Birinci Ayırım

   Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı.473

   İkinci Ayırım

   Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin480

   Üçüncü Ayırım

   Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar484

   Dördüncü Ayırım

   Rehinli Tahvil.487

   Üçüncü Kısım

   Zilyetlik ve Tapu Sicili

   Birinci Bölüm

   Zilyetlik.488

   İkinci Bölüm

   Tapu Sicili.500

   Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun.517xiii

   BORÇLAR KANUNU

   Birinci Kısım

   GENEL HÜKÜMLER

   Birinci Bölüm

   Borç İlişkisinin Kaynakları.527

   Birinci Ayırım

   Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri527

   İkinci Ayırım

   Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri554

   Üçüncü Ayırım

   Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri573

   İkinci Bölüm

   Borç İlişkisinin Hükümleri.577

   Birinci Ayırım

   Borçların İfası.577

   İkinci Ayırım

   Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları591

   Üçüncü Ayırım

   Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi.604

   Üçüncü Bölüm

   Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı.607

   Birinci Ayırım

   Sona Erme Hâlleri607

   İkinci Ayırım

   Zamanaşımı614

   Dördüncü Bölüm

   Borç İlişkilerinde Özel Durumlar.623

   Birinci Ayırım

   Teselsül.623xiv

   İkinci Ayırım

   Koşullar628

   Üçüncü Ayırım

   Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu.631

   Beşinci Bölüm

   Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri634

   Birinci Ayırım

   Alacağın Devri634

   İkinci Ayırım

   Borcun üstlenilmesi639

   Üçüncü Ayırım

   Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma.645

   İkinci Kısım

   ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ

   Birinci Bölüm

   Satış Sözleşmesi646

   Birinci Ayırım

   Genel Hükümler.646

   İkinci Ayırım

   Taşınır Satışı.648

   Üçüncü Ayırım

   Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar.666

   Dördüncü Ayırım

   Bazı Satış Türleri670

   İkinci Bölüm

   Mal Değişim Sözleşmesi.688

   Üçüncü Bölüm

   Bağışlama Sözleşmesi.688

   Dördüncü Bölüm

   Kira Sözleşmesi696xv

   Birinci Ayırım

   Genel Hükümler.696

   İkinci Ayırım

   Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları716

   Üçüncü Ayırım

   Ürün Kirası.728

   Beşinci Bölüm

   Ödünç Sözleşmeleri738

   Birinci Ayırım

   Kullanım Ödüncü.738

   İkinci Ayırım

   Tüketim Ödüncü.740

   Altıncı Bölüm

   Hizmet Sözleşmeleri.743

   Birinci Ayırım

   Genel Hizmet Sözleşmesi.743

   İkinci Ayırım

   Pazarlamacılık Sözleşmesi.771

   Üçüncü Ayırım

   Evde Hizmet Sözleşmesi776

   Yedinci Bölüm

   Eser Sözleşmesi779

   Sekizinci Bölüm

   Yayım Sözleşmesi.789

   Dokuzuncu Bölüm

   Vekâlet İlişkileri797

   Birinci Ayırım

   Vekâlet Sözleşmesi.797

   İkinci Ayırım

   Kredi Mektubu ve Kredi Emri806xvi

   Üçüncü Ayırım

   Simsarlık Sözleşmesi809

   Onuncu Bölüm

   Vekâletsiz İşgörme811

   Onbirinci Bölüm

   Komisyon Sözleşmesi.814

   Onikinci Bölüm

   Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir

   Yardımcıları822

   Onüçüncü Bölüm

   Havale 827

   Ondördüncü Bölüm

   Saklama Sözleşmeleri.830

   Onbeşinci Bölüm

   Kefalet Sözleşmesi840

   Onaltıncı Bölüm

   Kumar ve Bahis.857

   Onyedinci Bölüm

   Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma

   Sözleşmeleri859

   Birinci Ayırım

   Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi.859

   İkinci Ayırım

   Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.861

   Onsekizinci Bölüm

   Adi Ortaklık Sözleşmesi.867

   Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama

   Şekli Hakkında Kanun.885xvii

   KADASTRO KANUNU

   Birinci Bölüm

   Genel İlke891

   İkinci Bölüm

   Kadastro Çalışmaları.891

   Üçüncü Bölüm

   Sınırlandırma ve Tespit İşleri896

   Dördüncü Bölüm

   Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar.901

   Beşinci Bölüm

   Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi909

   Altıncı Bölüm

   Mali Hükümler916

   Yedinci Bölüm

   Çeşitli Hükümler.918

   Sekizinci Bölüm

   Ceza Hükümleri920

   Dokuzuncu Bölüm

   İntikal ve Son Hükümler.921

   Onuncu Bölüm

   Geçici Hükümler.928

   KAT MÜLKİYETİ KANUNU

   Birinci Bölüm

   Genel Hükümler937

   İkinci Bölüm

   Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması940

   Üçüncü Bölüm

   Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları.945xviii

   Dördüncü Bölüm

   Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları.947

   Beşinci Bölüm

   Anagayrimenkulün Yönetimi954

   Altıncı Bölüm

   Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi.968

   Yedinci Bölüm

   Son Hükümler.971

   Sekizinci Bölüm

   Devre Mülk Hakkı976

   Dokuzuncu Bölüm

   Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler978

   TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ

   Birinci Bölüm

   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar991

   İkinci Bölüm

   Genel Hükümler992

   Üçüncü Bölüm

   Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması994

   Dördüncü Bölüm

   İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması996

   Beşinci Bölüm

   Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili1003

   Altıncı Bölüm

   İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık

   Gösterilerek Çıkarılan Senetler.1009

   Yedinci Bölüm

   Şerhler ve Beyanlar.1013xix

   Sekizinci Bölüm

   Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve

   Kayıtların Taşınması.1016

   Dokuzuncu Bölüm

   Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler1021

   Onuncu Bölüm

   Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli

   Hükümler1025

   KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN

   KANUN1031

   Stok Kodu
   :
   9789753689021
   Boyut
   :
   12X16.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1096
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   17
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2023
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   380,00   
   380,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat