Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Türk Anayasa Metinleri Ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Burhan Kuzu

Türk Anayasa Metinleri Ve İlgili Mevzuat

Liste Fiyatı : 80,00
İndirimli Fiyat : 76,00
%5 İndirimli
Aynı gün kargo
KARGO BEDAVA
Türk Anayasa Metinleri Ve İlgili Mevzuat
Türk Anayasa Metinleri Ve İlgili Mevzuat
Filiz Kitabevi
76.00
<p><span style="font-size: 0.9em;">Anayasa Düzeni Hakkında Kanun  1</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun  2</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Kurucu Meclis Hakkında Kanun  3</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">–I –</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">GEREKÇELİ 1982 ANAYASASI  11</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1982 Anayasasında Bugüne Kadar Yapılan Değişikliklere İlişkin Genel ve Madde Gerekçeleri  13</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun  275</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">–II –</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">SİYASÎ BELGELER</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Sened-i Ittifak  281</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Gülhane Hattı-ı Hümayunu  285</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Islahat Fermanı  288</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Adalet Fermanı  292</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">–III –</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ÖNCEKİ ANAYASALAR</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1876-Kanun-i Esasîsi  301</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1921-Teşkilât-i Esasiye Kanunu  321</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1924-Teşkilât-i Esasiye Kanunu  327</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1961 Anayasası  345</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">–IV –</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İLGİLİ MEVZUAT</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Terörle Mücadele Kanunu  407</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun  435</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Olağanüstü Hal Kanunu  437</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 453</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu 469</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 473</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 499</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 501</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun 511</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu 517</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurulmasına İlişkin Kanun 520</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Basın Kanunu 523</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 533</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu 581</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Siyasî Partiler Kanunu 591</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 643</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Milletvekili Seçimi Kanunu 731</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 755</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 779</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 823</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 867</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">— V —</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL BELGELER</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi 925</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 927</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Ekonomik Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 932</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Milletlerarası Andlaşma 941</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Ek İhtiyarî Protokol 957</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 960</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmeye Ek Protokoller 973</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1 Numaralı Protokol 973</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4 Numaralı Protokol 975</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">6 Numaralı Protokol 977</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">7 Numaralı Protokol 980</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">11 Numaralı Protokol 983</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">12 Numaralı Protokol 994</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">13 Numaralı Protokol 997</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">14 Numaralı Protokol 999</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtüzüğü 1006</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Avrupa Sosyal Şartı 1071</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İnsan Hak ve Ödevlerine İlişkin Amerikan Bildirisi (1948) 1087</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (1969) 1092</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasını Kaldıran Protokol 1102</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Afrika İnsan ve Halklar Hakları Şartı 1103</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Kadınların Siyasî Haklarına Dair Sözleşme 1116</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 1118</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi 1147</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 1157</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Eğitimde Ayırımcılığa Karşı Sözleşme 1175</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Her Türlü Irk Ayırımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi 1179</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Dine ya da İnanca Dayalı Müsamahasızlığın ve Ayrımcılığın Bütün Şekilleriyle Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildir 1189</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İşkence ve Başka Zalimce, İnsanlık Dışı Ya da Onur Kırıcı Davranış ya da Cezaya Karşı Sözleşme (1984) 1192</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İşkence Ve İnsanlık Dışı Ya da Onurkırıcı Davranış ya da Cezanın</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi (1987) 1203</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1 Nolu Ek Protokol 1208</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2 Nolu Ek Protokol 1210</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Soykırım (Jenosit) Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi 1212</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) 1215</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Helsinki Sonuç Belgesi 1217</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı 1219</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">AGİK (AGİT) İnsani Boyut Konferansı Kopenhag Toplantısı Belgesi 1223</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">AGİK (AGİT) İnsani Boyut Mekanizması 1240</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Lozan Antlaşması (İlgili Bölüm) 1248</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">— VI —</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1982 ANAYASASI KAVRAM FİHRİSTİ 1251</span></p>
 • Açıklama
  • Anayasa Düzeni Hakkında Kanun  1
   Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun  2
   Kurucu Meclis Hakkında Kanun  3

   –I –
   GEREKÇELİ 1982 ANAYASASI  11
   1982 Anayasasında Bugüne Kadar Yapılan Değişikliklere İlişkin Genel ve Madde Gerekçeleri  13
   Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun  275

   –II –
   SİYASÎ BELGELER
   Sened-i Ittifak  281
   Gülhane Hattı-ı Hümayunu  285
   Islahat Fermanı  288
   Adalet Fermanı  292

   –III –
   ÖNCEKİ ANAYASALAR
   1876-Kanun-i Esasîsi  301
   1921-Teşkilât-i Esasiye Kanunu  321
   1924-Teşkilât-i Esasiye Kanunu  327
   1961 Anayasası  345

   –IV –
   İLGİLİ MEVZUAT
   Terörle Mücadele Kanunu  407
   Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun  435
   Olağanüstü Hal Kanunu  437
   Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 453
   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu 469
   Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 473
   Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 499
   Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 501
   Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun 511
   Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu 517
   Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurulmasına İlişkin Kanun 520
   Basın Kanunu 523
   Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 533
   Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu 581
   Siyasî Partiler Kanunu 591
   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 643
   Milletvekili Seçimi Kanunu 731
   Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 755
   Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 779
   Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 823
   Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 867

   — V —
   İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL BELGELER
   İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi 925
   İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 927
   Ekonomik Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 932
   Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Milletlerarası Andlaşma 941
   Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Ek İhtiyarî Protokol 957
   İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 960
   İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmeye Ek Protokoller 973
   1 Numaralı Protokol 973
   4 Numaralı Protokol 975
   6 Numaralı Protokol 977
   7 Numaralı Protokol 980
   11 Numaralı Protokol 983
   12 Numaralı Protokol 994
   13 Numaralı Protokol 997
   14 Numaralı Protokol 999
   İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtüzüğü 1006
   Avrupa Sosyal Şartı 1071
   İnsan Hak ve Ödevlerine İlişkin Amerikan Bildirisi (1948) 1087
   Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (1969) 1092
   Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasını Kaldıran Protokol 1102
   Afrika İnsan ve Halklar Hakları Şartı 1103
   Kadınların Siyasî Haklarına Dair Sözleşme 1116
   Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 1118
   Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi 1147
   Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 1157
   Eğitimde Ayırımcılığa Karşı Sözleşme 1175
   Her Türlü Irk Ayırımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi 1179
   Dine ya da İnanca Dayalı Müsamahasızlığın ve Ayrımcılığın Bütün Şekilleriyle Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildir 1189
   İşkence ve Başka Zalimce, İnsanlık Dışı Ya da Onur Kırıcı Davranış ya da Cezaya Karşı Sözleşme (1984) 1192
   İşkence Ve İnsanlık Dışı Ya da Onurkırıcı Davranış ya da Cezanın
   Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi (1987) 1203
   1 Nolu Ek Protokol 1208
   2 Nolu Ek Protokol 1210
   Soykırım (Jenosit) Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi 1212
   Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) 1215
   Helsinki Sonuç Belgesi 1217
   Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı 1219
   AGİK (AGİT) İnsani Boyut Konferansı Kopenhag Toplantısı Belgesi 1223
   AGİK (AGİT) İnsani Boyut Mekanizması 1240
   Lozan Antlaşması (İlgili Bölüm) 1248

   — VI —
   1982 ANAYASASI KAVRAM FİHRİSTİ 1251

   Stok Kodu
   :
   9789753685566
   Boyut
   :
   13.5x19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1262
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   14
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat