Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler Prof. Dr.

1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler

Liste Fiyatı : 30,00
İndirimli Fiyat : 28,50
%5 İndirimli
Stokta var
1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler
1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler
Filiz Kitabevi
28.50
<div> <div> <div class="bibidDesc" style="width: 710px; margin: 0px 0px 5px 15px; padding: 5px 0px 15px 10px; float: left; border-bottom: 1px solid #c8c8c8; border-top: 1px solid #c8c8c8;"> <div class="bibiddCntr" style="float: left; overflow: auto; width: 670px; min-height: 50px; max-height: 500px; margin-top: 10px; margin-left: 5px; padding: 5px 10px; line-height: 18px;"> <p class="MsoNormal" style="color: #333333; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"> </p> <div style="color: #000000;"> <p style="text-align: center;">İÇİNDEKİLER</p> <p style="text-align: center;">ÖNSÖZ .............................................................................................................................. III</p> <p style="text-align: center;">KJSALTMALAR .............................................................................................................. IX</p> <p style="text-align: center;">I — 1961 ANAYASASININ ÖNGÖRDÜĞÜ KUVVETLERARASI İLİŞKİ VE</p> <p style="text-align: center;">ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR.......................................................... 1</p> <p style="text-align: center;">II — 1961 ANAYASASINA KARŞI YÖNELTİLEN TENKİTLER, ÖNERİLEN</p> <p style="text-align: center;">ÇÖZÜM YOLLARI VE 1971 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ.................................. 9</p> <p style="text-align: center;">III — 1982 ANAYASASININ HAZIRLANIŞI VE MUHTEMEL ANAYASA TAS­</p> <p style="text-align: center;">LAĞI............................................................................................................. 19</p> <p style="text-align: center;">1. İlk Belirtiler.......................................................................... ........................ 19</p> <p style="text-align: center;">2. Anayasanın Hazırlanması ve Bazı Gözlemler.......................................... 24</p> <p style="text-align: center;">3. Anayasanın Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar ............................ 30</p> <p style="text-align: center;">IV — 1982 ANAYASASININ İLK BAKIŞTA GÖZE BATAN TEMEL ÖZEL­</p> <p style="text-align: center;">LİKLERİ ............. :................................................................................................ 31</p> <p style="text-align: center;">1. Kazulstik Yöntem ...................................... .................................................. 31</p> <p style="text-align: center;">2. Geçiş Dönemi ............................................................................................... 33</p> <p style="text-align: center;">3. Daha Az Katılımcı Demokrasi Modeli........................................................... 37</p> <p style="text-align: center;">4. Fazla Katılık............................................................................................ 39</p> <p style="text-align: center;">5. Güçlü Yürütme............................................................................................... 41</p> <p style="text-align: center;">6. Tıkanıkları Giderici Çözüm Yolları......................................................... 42</p> <p style="text-align: center;">V — YASAMA ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER.......................................... 45</p> <p style="text-align: center;">1. Tek Meclis Usulü........................................................................................... 45</p> <p style="text-align: center;">2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine ilişkin Yenilikler ..................... 47</p> <p style="text-align: center;">a) Milletvekili Seçilme Yeterliliği................................................................. 47</p> <p style="text-align: center;">b) Üyelikle Bağdaşmayan işler..................................................................... 48</p> <p style="text-align: center;">c) Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ...................................... 49</p> <p style="text-align: center;">d) Üyeliğin Düşmesi ............................................................................ 51</p> <p style="text-align: center;">e) Üyelerin Malî Statüleri...................................................................... 57</p> <p style="text-align: center;">f) Andiçme.................................................................................................... 58</p> <p style="text-align: center;">g) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye Bırakılması</p> <p style="text-align: center;">ve Ara Seçim............................................................................................ 58</p> <p style="text-align: center;">3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri.............................. 60</p> <p style="text-align: center;">4. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri İle İlgili Yenilikler .. 65</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="color: #000000;"> <p align="left"> </p> <p style="text-align: center;">a) Toplanma ve Tatil.............................................................................. 65</p> <p style="text-align: center;">b) Başkanlık Divanı............................................................................... 65</p> <p style="text-align: center;">c) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ........................................................... 66</p> <p style="text-align: center;">d) Görüşmelerin Açıklığı ve Yayınlanması .......................................... 67</p> <p style="text-align: center;">5. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 67</p> <p style="text-align: center;">6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Verimli Çalışması İçin Öngörü­len Çözüm Yolları 68</p> <p style="text-align: center;">VI — YÜRÜTME ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER ..... 70</p> <p style="text-align: center;">1. Cumhurbaşkanı....................................................................................... 70</p> <p style="text-align: center;">a) Seçimi ve Nitelikleri.......................................................................... 70</p> <p style="text-align: center;">b) Yetkileri.....................................................................................</p> <p style="text-align: center;">c)Tek Başına Kullanabileceği Yetkileri ve Sorumsuzluk Hali ... 79</p> <p style="text-align: center;">d) Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar.............................................. 85</p> <p style="text-align: center;">aa) Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği ............................................. 85</p> <p style="text-align: center;">bb) Devlet Denetleme Kurulu........................................................... 87</p> <p style="text-align: center;">cc) Cumhurbaşkanlığı Konseyi......................................................... 60</p> <p style="text-align: center;">e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanı Tarafından Yenilenmesi 91</p> <p style="text-align: center;">2. Başbakan ve Bakanlar Kurulu................................................................. 95</p> <p style="text-align: center;">a) Kuruluşu ve Göreve Başlaması......................................................... 95</p> <p style="text-align: center;">b) Görev ve Sorumluluğu...................................................................... 98</p> <p style="text-align: center;">c) Olağanüstü Yönetim Usulleri ........................................................... 101</p> <p style="text-align: center;">d) Sivil ve Askerî Otorite Arasındaki ilişki ................. ....................... 108</p> <p style="text-align: center;">3. idare......................................................................................................... 112</p> <p style="text-align: center;">a) Esasları............................................................................................. 112</p> <p style="text-align: center;">b) Merkezî ve Mahallî idareler......................... .................................... 115</p> <p style="text-align: center;">c) Kamu Görevlileri ve Güvenceleri ..................................................... 119</p> <p style="text-align: center;">d) Özerk Üniversite ve Tarafsız Radyo Televizyon .............................. 122</p> <p style="text-align: center;">e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu................................... 127</p> <p style="text-align: center;">f) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları .............................. 128</p> <p style="text-align: center;">VII — ANAYASADA MALÎ VE EKONOMİK KONULARDA YASAMA VE YÜ­RÜTMEYE TANINAN YETKİLER VE ÇİZİLEN SINIRLAR .................................................................................................................. 130</p> <p style="text-align: center;">1. Bütçe..................................................................................... ................ 130</p> <p style="text-align: center;">2. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Denetimi ................................................ 133</p> <p style="text-align: center;">3. Plânlama.................................................................................................. 134</p> <p style="text-align: center;">4. Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi.............................. 135</p> <p style="text-align: center;">5. Tabiî Servet Kaynaklarının ve Ormanların işletilmesi ............................. 139</p> <p style="text-align: center;">6. Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi................................................................ 142</p> <p style="text-align: center;">7. Tüketiciler İle Esnaf ve Sanatkârların Korunması ................................... 142</p> <p style="text-align: center;">VIII — YARGI ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER............................................... 146</p> <p style="text-align: center;">1. Genei ilkeler............................................................................................ 146</p> <p style="text-align: center;">2. Mahkemelerin Kuruluşu.......................................................................... 157</p> <p style="text-align: center;">3. Yüksek Mahkemeler............................................................................... 162</p> <p> </p> <p style="text-align: center;">a) Yargıtay............................................................................................. 162</p> <p style="text-align: center;">b) Danıştay............................................................................................ 163</p> <p style="text-align: center;">c) Uyuşmazlık Mahkemesi.................................................................... 165</p> <p style="text-align: center;">4. Sayıştay................................................................................................... 168</p> <p style="text-align: center;">5. Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Yargısı..................................................... 170</p> <p style="text-align: center;">a) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu..................................................... 170</p> <p style="text-align: center;">b) Anayasa Mahkemesinin Yetkileri ve İptal Davası Açmaya Yet­kili Olanlar 174</p> <p style="text-align: center;">c)Anayasaya Aykırılığının Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi 186</p> <p style="text-align: center;">d) Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü ..................... 191</p> <p style="text-align: center;">e) Anayasa Mahkemesinin Kararlarının özellikleri ... ........................... 194</p> <p style="text-align: center;">IX — HAK VE HÜRRİYETLERE İLİŞKİN YENİLİKLER..................................... 212</p> <p style="text-align: center;">1. Genel Yaklaşım Biçimi........................................................................... 212</p> <p style="text-align: center;">2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması .............................................. 220</p> <p style="text-align: center;">3. Sınırlamanın Sınırı ve ölçülülük ilkesi .................................................... 226</p> <p style="text-align: center;">4. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması............................... 238</p> <p style="text-align: center;">5. Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması................................................... 243</p> <p style="text-align: center;">6. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması........................................................ 249</p> <p style="text-align: center;">7. Yabancıların Durumu............ ,................................................................ 251</p> <p style="text-align: center;">8. Kişi Hak ve Ödevleri.................................................................................... 252</p> <p style="text-align: center;">— Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevî Varlığı ......................... 252</p> <p style="text-align: center;">— Zorla Çalıştırma Yasağı.................................................................... 252</p> <p style="text-align: center;">— Kişi Hürriyeti ve Güvenliği............................................................... 253</p> <p style="text-align: center;">— özel Hayatın Gizliliği ....................................................................... 256</p> <p style="text-align: center;">— Konut Dokunulmazlığı...................................................................... 255</p> <p style="text-align: center;">— Haberleşme Hürriyeti........................................................................ 255</p> <p style="text-align: center;">— Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti ........................................................ 256</p> <p style="text-align: center;">— Din ve Vicdan Hürriyeti .................................. ........................ ... 256</p> <p style="text-align: center;">— Düşünce ve Kanaat Hürriyeti............................................................ 257</p> <p style="text-align: center;">— Bilim ve Sanat Hürriyeti ................................................................... 258</p> <p style="text-align: center;">— Basın ve Yayımla ilgili Hükümler..................................................... 259</p> <p style="text-align: center;">— Dernek Kurma Hürriyeti .................................................................. 262</p> <p style="text-align: center;">— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ............................ 263</p> <p style="text-align: center;">— Mülkiyet Hakkı................................................................................. 264</p> <p style="text-align: center;">9. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve ödevler.................................................. 265</p> <p style="text-align: center;">— Ailenin Korunması ........................................................................... 265</p> <p style="text-align: center;">— Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve ödevi................................................... 265</p> <p style="text-align: center;">— Kıyılardan Yararlanma...................................................................... 266</p> <p style="text-align: center;">— Toprak Mülkiyeti.............................................................................. 266</p> <p style="text-align: center;">— Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Ko­runması 267</p> <p style="text-align: center;">— Kamulaştırma.................................................................................... 267</p> <p style="text-align: center;">— Devletleştirme................................................................................... 268</p> <p style="text-align: center;">— Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti ....................... ............................... 269</p> <p style="text-align: center;">— Çalışma Hakkı ve ödevi ................................................................... 269</p> <p style="text-align: center;">— Sendika Kurma Hakkı...................................................................... 270</p> </div> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Toplu İş Sözleşmesi Hakkı.................................................................... 272</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Grev Hakkı ve Lokavt........................................................................... 273</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Ücrette Adalet Sağlanması..................................................................... 276</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">—Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması ............................................ 277</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Konut Hakkı.......................................................................................... 277</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Gençliğin Korunması ........................................................... ................ 278</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Sporun Geliştirilmesi ............................................................................ 278</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">—Sosyal Güvenlik Hakkı.......................................................................... 278</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Yabancı Ülkelerde Yaşayan Türk Vatandaşları ..................................... 279</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması .............................. 279</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">—Sanatın ve Sanatçının Korunması........................................................... 280</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı...................................................... 280</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">10. Siyasî Haklar ve Ödevler............................................................................... 280</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">—Türk Vatandaşlığı .................................................................................. 280</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Seçme ve Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakkı ........................ 280</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Siyasî Partilerle ilgili Hükümler............................................................. 281</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Kamu Hizmetine Girme ve Mal Bildirimi.............................................. 283</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">—Vatan Hizmeti ....................................................................................... 283</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Vergi Ödevi...................................................................................... 284</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">— Dilekçe Hakkı ....................................................................................... 284</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">DEĞERLENDİRME VE SONUÇ................................................................................ 287</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">YARARLANILAN KAYNAKLAR.................................................................................. 321</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">MADDE İNDEKSİ ...................................................................................................... 327</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">KAVRAM İNDEKSİ......................................................................................................... 330</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">MADDE METNİNE GÖRE KAVRAM FİHRİSTİ ......................................................... 335</p> <p style="text-align: center; color: #000000;">MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNDE AYNEN KABUL EDİLEN MADDELER</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: #333333; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="color: #000000;">İLE İLAVE EDİLEN VE TAMAMEN ÇIKARILAN MADDELER ............................. 344</span> </p> </div> </div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><br /> </span></div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><br /> </span></div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"> </span> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> </div> </div>
 • Açıklama
  •  

   İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ .............................................................................................................................. III

   KJSALTMALAR .............................................................................................................. IX

   I — 1961 ANAYASASININ ÖNGÖRDÜĞÜ KUVVETLERARASI İLİŞKİ VE

   ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR.......................................................... 1

   II — 1961 ANAYASASINA KARŞI YÖNELTİLEN TENKİTLER, ÖNERİLEN

   ÇÖZÜM YOLLARI VE 1971 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ.................................. 9

   III — 1982 ANAYASASININ HAZIRLANIŞI VE MUHTEMEL ANAYASA TAS­

   LAĞI............................................................................................................. 19

   1. İlk Belirtiler.......................................................................... ........................ 19

   2. Anayasanın Hazırlanması ve Bazı Gözlemler.......................................... 24

   3. Anayasanın Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar ............................ 30

   IV — 1982 ANAYASASININ İLK BAKIŞTA GÖZE BATAN TEMEL ÖZEL­

   LİKLERİ ............. :................................................................................................ 31

   1. Kazulstik Yöntem ...................................... .................................................. 31

   2. Geçiş Dönemi ............................................................................................... 33

   3. Daha Az Katılımcı Demokrasi Modeli........................................................... 37

   4. Fazla Katılık............................................................................................ 39

   5. Güçlü Yürütme............................................................................................... 41

   6. Tıkanıkları Giderici Çözüm Yolları......................................................... 42

   V — YASAMA ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER.......................................... 45

   1. Tek Meclis Usulü........................................................................................... 45

   2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine ilişkin Yenilikler ..................... 47

   a) Milletvekili Seçilme Yeterliliği................................................................. 47

   b) Üyelikle Bağdaşmayan işler..................................................................... 48

   c) Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ...................................... 49

   d) Üyeliğin Düşmesi ............................................................................ 51

   e) Üyelerin Malî Statüleri...................................................................... 57

   f) Andiçme.................................................................................................... 58

   g) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye Bırakılması

   ve Ara Seçim............................................................................................ 58

   3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri.............................. 60

   4. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri İle İlgili Yenilikler .. 65

    

    

   a) Toplanma ve Tatil.............................................................................. 65

   b) Başkanlık Divanı............................................................................... 65

   c) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ........................................................... 66

   d) Görüşmelerin Açıklığı ve Yayınlanması .......................................... 67

   5. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 67

   6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Verimli Çalışması İçin Öngörü­len Çözüm Yolları 68

   VI — YÜRÜTME ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER ..... 70

   1. Cumhurbaşkanı....................................................................................... 70

   a) Seçimi ve Nitelikleri.......................................................................... 70

   b) Yetkileri.....................................................................................

   c)Tek Başına Kullanabileceği Yetkileri ve Sorumsuzluk Hali ... 79

   d) Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar.............................................. 85

   aa) Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği ............................................. 85

   bb) Devlet Denetleme Kurulu........................................................... 87

   cc) Cumhurbaşkanlığı Konseyi......................................................... 60

   e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanı Tarafından Yenilenmesi 91

   2. Başbakan ve Bakanlar Kurulu................................................................. 95

   a) Kuruluşu ve Göreve Başlaması......................................................... 95

   b) Görev ve Sorumluluğu...................................................................... 98

   c) Olağanüstü Yönetim Usulleri ........................................................... 101

   d) Sivil ve Askerî Otorite Arasındaki ilişki ................. ....................... 108

   3. idare......................................................................................................... 112

   a) Esasları............................................................................................. 112

   b) Merkezî ve Mahallî idareler......................... .................................... 115

   c) Kamu Görevlileri ve Güvenceleri ..................................................... 119

   d) Özerk Üniversite ve Tarafsız Radyo Televizyon .............................. 122

   e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu................................... 127

   f) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları .............................. 128

   VII — ANAYASADA MALÎ VE EKONOMİK KONULARDA YASAMA VE YÜ­RÜTMEYE TANINAN YETKİLER VE ÇİZİLEN SINIRLAR .................................................................................................................. 130

   1. Bütçe..................................................................................... ................ 130

   2. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Denetimi ................................................ 133

   3. Plânlama.................................................................................................. 134

   4. Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi.............................. 135

   5. Tabiî Servet Kaynaklarının ve Ormanların işletilmesi ............................. 139

   6. Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi................................................................ 142

   7. Tüketiciler İle Esnaf ve Sanatkârların Korunması ................................... 142

   VIII — YARGI ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER............................................... 146

   1. Genei ilkeler............................................................................................ 146

   2. Mahkemelerin Kuruluşu.......................................................................... 157

   3. Yüksek Mahkemeler............................................................................... 162

    

   a) Yargıtay............................................................................................. 162

   b) Danıştay............................................................................................ 163

   c) Uyuşmazlık Mahkemesi.................................................................... 165

   4. Sayıştay................................................................................................... 168

   5. Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Yargısı..................................................... 170

   a) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu..................................................... 170

   b) Anayasa Mahkemesinin Yetkileri ve İptal Davası Açmaya Yet­kili Olanlar 174

   c)Anayasaya Aykırılığının Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi 186

   d) Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü ..................... 191

   e) Anayasa Mahkemesinin Kararlarının özellikleri ... ........................... 194

   IX — HAK VE HÜRRİYETLERE İLİŞKİN YENİLİKLER..................................... 212

   1. Genel Yaklaşım Biçimi........................................................................... 212

   2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması .............................................. 220

   3. Sınırlamanın Sınırı ve ölçülülük ilkesi .................................................... 226

   4. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması............................... 238

   5. Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması................................................... 243

   6. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması........................................................ 249

   7. Yabancıların Durumu............ ,................................................................ 251

   8. Kişi Hak ve Ödevleri.................................................................................... 252

   — Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevî Varlığı ......................... 252

   — Zorla Çalıştırma Yasağı.................................................................... 252

   — Kişi Hürriyeti ve Güvenliği............................................................... 253

   — özel Hayatın Gizliliği ....................................................................... 256

   — Konut Dokunulmazlığı...................................................................... 255

   — Haberleşme Hürriyeti........................................................................ 255

   — Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti ........................................................ 256

   — Din ve Vicdan Hürriyeti .................................. ........................ ... 256

   — Düşünce ve Kanaat Hürriyeti............................................................ 257

   — Bilim ve Sanat Hürriyeti ................................................................... 258

   — Basın ve Yayımla ilgili Hükümler..................................................... 259

   — Dernek Kurma Hürriyeti .................................................................. 262

   — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ............................ 263

   — Mülkiyet Hakkı................................................................................. 264

   9. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve ödevler.................................................. 265

   — Ailenin Korunması ........................................................................... 265

   — Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve ödevi................................................... 265

   — Kıyılardan Yararlanma...................................................................... 266

   — Toprak Mülkiyeti.............................................................................. 266

   — Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Ko­runması 267

   — Kamulaştırma.................................................................................... 267

   — Devletleştirme................................................................................... 268

   — Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti ....................... ............................... 269

   — Çalışma Hakkı ve ödevi ................................................................... 269

   — Sendika Kurma Hakkı...................................................................... 270

   — Toplu İş Sözleşmesi Hakkı.................................................................... 272

   — Grev Hakkı ve Lokavt........................................................................... 273

   — Ücrette Adalet Sağlanması..................................................................... 276

   —Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması ............................................ 277

   — Konut Hakkı.......................................................................................... 277

   — Gençliğin Korunması ........................................................... ................ 278

   — Sporun Geliştirilmesi ............................................................................ 278

   —Sosyal Güvenlik Hakkı.......................................................................... 278

   — Yabancı Ülkelerde Yaşayan Türk Vatandaşları ..................................... 279

   — Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması .............................. 279

   —Sanatın ve Sanatçının Korunması........................................................... 280

   — Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı...................................................... 280

   10. Siyasî Haklar ve Ödevler............................................................................... 280

   —Türk Vatandaşlığı .................................................................................. 280

   — Seçme ve Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakkı ........................ 280

   — Siyasî Partilerle ilgili Hükümler............................................................. 281

   — Kamu Hizmetine Girme ve Mal Bildirimi.............................................. 283

   —Vatan Hizmeti ....................................................................................... 283

   — Vergi Ödevi...................................................................................... 284

   — Dilekçe Hakkı ....................................................................................... 284

   DEĞERLENDİRME VE SONUÇ................................................................................ 287

   YARARLANILAN KAYNAKLAR.................................................................................. 321

   MADDE İNDEKSİ ...................................................................................................... 327

   KAVRAM İNDEKSİ......................................................................................................... 330

   MADDE METNİNE GÖRE KAVRAM FİHRİSTİ ......................................................... 335

   MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNDE AYNEN KABUL EDİLEN MADDELER

   İLE İLAVE EDİLEN VE TAMAMEN ÇIKARILAN MADDELER ............................. 344 


    

     

    

    

    

    

   Stok Kodu
   :
   AAJ2680007
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   344
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   1990
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat