Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı Prof. Dr. Burhan Kuzu

Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı

Liste Fiyatı : 35,00
İndirimli Fiyat : 33,25
%5 İndirimli
Stokta var
Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı
Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı
Filiz Kitabevi
33.25
<div> <p><a name="bookmark5"></a><span lang="tr">İÇİNDEKİLER</span></p> <p><span lang="tr">KISALTMALAR GİRİŞ</span></p> <p align="center"><span lang="tr">BİRİNCİ BÖLÜM</span></p> <p align="center"><span lang="tr">İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI</span></p> <p><span lang="tr">- İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ........................................................ 15</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak.................................................................................................... 15</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Kişi Haklan ve Siyasi Haklar.......................................................................... 20</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Sosyal Ekonomik ve Kültürel Haklar............................................................. 25</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Dayanışma Haklan ......................................................................................... 30</span></p> <p><span lang="tr">II - ÇEVRE ve HUKUK............................................................................................... 46</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Çevre Kavramı ve Tanımı................................................................................ 46</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Çevre Sorunları .............................................................................................. 49</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Çevre ile İlgili Hukuk Dalları......................................................................... 68</span></p> <p><span lang="tr">A) </span><span lang="tr">Çevre ve Medeni Hukuk............................................................................... 68</span></p> <p><span lang="tr">B) </span><span lang="tr">Çevre ve İdare Hukuku .................................................................................. 69</span></p> <p><span lang="tr">C) </span><span lang="tr">Çevre ve Ceza Hukuku .................................................................................. 71</span></p> <p><span lang="tr">Ç) </span><span lang="tr">Çevre ve Milletlerarası Hukuk ....................................................................... 74</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Çevre ve Anayasa Hukuku ............................................................................. 80</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Çevre ve Çevre Hukuku ................................................................................. 82</span></p> <p><span lang="tr">III-SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ GELİŞİM SÜRECİ.................. 84</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Milletlerarası Konferenslarda ve Bildirgelerde Çevre Hakkı .......................... 84</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Bölgesel Belgelerde Çevre Hakkı ve Çok Taraflı ve İkili Andlaşmalarda Çevrenin Korunması 100</span></p> <p><span lang="tr">A) </span><span lang="tr">Bölgesel Belgelerde Çevre Hakkı ............................................................... 100</span></p> <p><span lang="tr">B) </span><span lang="tr">Çok Taraflı ve İkili Andlaşmalarda Çevrenin Korunması............................ 107</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Anayasalarda Çevre Hakkı .......................................................................... 117</span></p> </div> <div> <p><span lang="tr">İKİNCİ BÖLÜM</span></p> <p><span lang="tr">TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA SAĞLIKUI VE DENGEUİ BİR ÇEVREDE YAŞA­MA HAKKI</span></p> <p><span lang="tr">I - 1982 ANAYASASINDAN ÖNCEKİ DÖNEMDE SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI ........................................................................................ 127</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Osmanlı Uygulamalarında ve 1876 Kanun-ı Esasisi Döneminde Çevre Hukukuna İlişkin Düzenlemeler 127</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">1921 ve 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunları Döneminde Çevre Hukukuna İlişkin Düzenlemeler 143</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">1961 Anayasasında Çevre Hakkı ............................................................... 148</span></p> <p><span lang="tr">11-1982 ANAYASASINDA SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMA HAKKİ</span><span lang="tr"> ........... 152</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak................................................................................................ 152</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Çevre Hakkının Unsurları ........................................................................... 156</span></p> <p><span lang="tr">A) </span><span lang="tr">Hakkın Konusu.......................................................................................... 156</span></p> <p><span lang="tr">B) </span><span lang="tr">Hakkın Sahipleri ........................................................................................ 161</span></p> <p><span lang="tr">C) </span><span lang="tr">Hakkın Yükümlüleri .................................................................................. 168</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Çevre Hakkının İnsan Hakkı Niteliği ve Hak Kuşaklan İçindeki Yeri ........ 174</span></p> <p><span lang="tr">A) </span><span lang="tr">Çevre Hakkının İnsan Hakkı Niteliği ......................................................... 174</span></p> <p><span lang="tr">B) </span><span lang="tr">Hak Kuşakları İçindeki Yeri ...................................................................... 180</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Çevre Hakkının 1982 Anayasasındaki Yeri ve Bundan Doğabilecek Bazı Sorunlar 189</span></p> <p><span lang="tr">A) </span><span lang="tr">Hak ve Hürriyetler Sistemindeki Yeri ve Hukuki Niteliği ......................... 189</span></p> <p><span lang="tr">B) </span><span lang="tr">Sosyal Haklar Açısından Devletin Yükümlülüğünün Sınırı ve</span></p> <p><span lang="tr">Çevre Hakkı.............................................................................................. 195</span></p> <p><span lang="tr">C) </span><span lang="tr">Kanun Hükmünde Kararnamelerle Çevre Hakkının Düzenlenmesi ............. 201</span></p> <p><span lang="tr">Ç)</span><span lang="tr">1982 Anayasasının Genel Olarak Hürriyetlere Yaklaşım Biçimi ve</span></p> <p><span lang="tr">Çevre Hakkı .............................................................................................. 204</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Genel Olarak Hürriyetlere Yaklaşım Biçimi .......................................... 204</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Bu Yaklaşımın Çevre Hakkına Etkisi ................................................... 224</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">1982 Anayasasında Çevre Hakkını Destekleyen Başka Düzenlemeler......... 227</span></p> <p><span lang="tr">III - KANUNİ DÜZENLEMELERDE SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR</span></p> <p><span lang="tr"><a title="Current Document" href="#bookmark2">ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI ...................................................................... 230</a></span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Çevre Kanunu Öncesi Durum ...................................................................... 230</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Çevre Kanunu ve İlgili Diğer Düzenlemeler................................................. 234</span></p> <p><span lang="tr">A) </span><span lang="tr">Genel Olarak................................................................................................ 234</span></p> <p><span lang="tr">B) </span><span lang="tr">Çevre Koruma Fonları ve Çevre Temizlik Vergisi ...................................... 237</span></p> <p><span lang="tr">C) </span><span lang="tr">Çevre Kanunundaki Başlıca Tedbirler ve Yasaklar...................................... 244</span></p> <p><span lang="tr">Ç) </span><span lang="tr">Çevre ile İlgili Yönetmelikler....................................................................... 247</span></p> </div> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Diğer Bazı Kanunlar. Kanun Hükmünde Kararnameler ve Tüzükler...... 248</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Çevre ile İlgili Örgütsel Yapı ................................................................ 258</span></p> <p><span lang="tr">IV-KALKİNMA VE SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI .......................... 268</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Ekonomi ve Çevre ................................................................................ 268</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Ekonomik Sistemler ve Çevre ............................................................... 272</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Sürdürülebilir Kalkınma (Çevreyi Dışlamayan Kalkınma) .................... 277</span></p> <p align="center"><span lang="tr">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</span></p> <p align="center"><span lang="tr">SAĞLIKLI VE DENGELİ ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ KORUMA MEKANİZMASI</span></p> <p><span lang="tr">I-MİLLETLERARASI ALANDA KORUMA ......................................................... 295</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak İnsan Haklarına İlişkin Mevcut Koruma Mekanizması .... 296</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Çevre Hakkının Milletlerarası Alanda Korunması ................................. 316</span></p> <p><span lang="tr">A) </span><span lang="tr">Çevreye İlişkin Bildirgelerde Çevre Hakkının Koruma Mekanizması .... 316</span></p> <p><span lang="tr">B) </span><span lang="tr">İnsan Haklarına İlişkin Mevcut Koruma Mekanizmasının Çevre Hakkına Uygulanabilirliği 328</span></p> <p><span lang="tr">C)</span><span lang="tr">Savaş Zamanında Çevre Hakkının Korunması ..................................... 334</span></p> <p><span lang="tr">II-</span><span lang="tr"> ÜLKE BAZINDA KORUMA ........................................................................... 337</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Çevreye İlişkin Düzenlemelerde Vatandaşın Katkısı.............................. 337</span></p> <p><span lang="tr">A) </span><span lang="tr">Haber Alma Hakkı ............................................................................... 337</span></p> <p><span lang="tr">B)</span><span lang="tr">Katılma Hakkı ..................................................................................... 341</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Genel Olarak......................................................................................... 341</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Mukayeseli Hukukta Durum ................................................................ 347</span></p> <p><span lang="tr">c) </span><span lang="tr">Ülkemizde Durum ................................................................................. 354</span></p> <p><span lang="tr">ç) </span><span lang="tr">Uluslararası Bildirgelerde ve Belgelerde Durum.................................... 359</span></p> <p><span lang="tr">C)</span><span lang="tr">Başvuru Hakkı ..................................................................................... 361</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Genel Olarak.......................................................................................... 361</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Mukayeseli Hukukta Durum ................................................................ 366</span></p> <p><span lang="tr">c) </span><span lang="tr">Ülkemizde Durum ................................................................................. 373</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Yargı Yoluyla Çevre Hakkının Korunması............................................ 384</span></p> <p><span lang="tr">A) </span><span lang="tr">Hukukî Sorumluluk ve Çevre Hakkı ................................................... 384</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Sorumluluğun Niteliği ........................................................................... 384</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Milletlerarası Özel Hukuk Çerçevesinde Sorumluluk ........................... 395</span></p> <p><span lang="tr">c) </span><span lang="tr">Çevre Sigortası ...................................................................................... 397</span></p> <p><span lang="tr">B) </span><span lang="tr">Cezaî Sorumluluk ve Çevre Hakkı ....................................................... 400</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">İdarî Suç ve Cezalar............................................................................... 400</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Adlî Suç ve Cezalar................................................................................ 413</span></p> <p><span lang="tr">C)</span><span lang="tr">İdarî Denetim ve Çevre Hakkı................................................................... 422</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Davacı Ehliyeti ve Şartlan ......................................................................... 422</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Uygulamada Durum .................................................................................. 427</span></p> <p><span lang="tr">Ç) </span><span lang="tr">Anayasal Denetim ve Çevre Hakkı .......................................................... 448</span></p> <p><span lang="tr">3. Çevre Hakkının Kullanılmasında ve Çevrenin Korunmasında Mahallî</span></p> <p><span lang="tr">İdarelerin Rolu ............................................................................................... 458</span></p> <p><span lang="tr">III - ÇEVRECİ AKIMLARIN, ÇEVRE SİYASETİNİN VE EĞİTİMİNİN SAĞLIKLI VE DENGELİ ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİNDEKİ ROLÜ ........................ 468</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Çevre Hakkı ve Çevrecilik ......................................................................... 468</span></p> <p><span lang="tr">A) </span><span lang="tr">Mukayeseli Hukukta Durum .................................................................... 468</span></p> <p><span lang="tr">B) </span><span lang="tr">Ülkemizde Durum .................................................................................... 472</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Çevre Hakkı ve Siyaset ............................................................................. 477</span></p> <p><span lang="tr">A) </span><span lang="tr">Mukayeseli Hukukta Durum</span></p> <p><span lang="tr">B) </span><span lang="tr">Ülkemizde Durum .................................................................................... 484</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Yeşiller Hareketi ....................................................................................... 484</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Parti Programlarında Çevre Siyaseti .......................................................... 488</span></p> <p><span lang="tr">c) </span><span lang="tr">Kalkınma Planlarında ve Hükümet Programlarında Çevre Siyaseti ........... 493</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Çevre Hakkı ve Eğitim............................................................................... 495</span></p> <p><span lang="tr">DEĞERLENDİRME VE SONUÇ................................................................ 507</span></p> <p><span lang="tr">BİBLİYOGRAFYA ..................................................................................... 513</span></p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   KISALTMALAR GİRİŞ

   BİRİNCİ BÖLÜM

   İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI

   - İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ........................................................ 15

   1. Genel Olarak.................................................................................................... 15

   2. Kişi Haklan ve Siyasi Haklar.......................................................................... 20

   3. Sosyal Ekonomik ve Kültürel Haklar............................................................. 25

   4. Dayanışma Haklan ......................................................................................... 30

   II - ÇEVRE ve HUKUK............................................................................................... 46

   1. Çevre Kavramı ve Tanımı................................................................................ 46

   2. Çevre Sorunları .............................................................................................. 49

   3. Çevre ile İlgili Hukuk Dalları......................................................................... 68

   A) Çevre ve Medeni Hukuk............................................................................... 68

   B) Çevre ve İdare Hukuku .................................................................................. 69

   C) Çevre ve Ceza Hukuku .................................................................................. 71

   Ç) Çevre ve Milletlerarası Hukuk ....................................................................... 74

   4. Çevre ve Anayasa Hukuku ............................................................................. 80

   5. Çevre ve Çevre Hukuku ................................................................................. 82

   III-SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ GELİŞİM SÜRECİ.................. 84

   1. Milletlerarası Konferenslarda ve Bildirgelerde Çevre Hakkı .......................... 84

   2. Bölgesel Belgelerde Çevre Hakkı ve Çok Taraflı ve İkili Andlaşmalarda Çevrenin Korunması 100

   A) Bölgesel Belgelerde Çevre Hakkı ............................................................... 100

   B) Çok Taraflı ve İkili Andlaşmalarda Çevrenin Korunması............................ 107

   3. Anayasalarda Çevre Hakkı .......................................................................... 117

   İKİNCİ BÖLÜM

   TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA SAĞLIKUI VE DENGEUİ BİR ÇEVREDE YAŞA­MA HAKKI

   I - 1982 ANAYASASINDAN ÖNCEKİ DÖNEMDE SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI ........................................................................................ 127

   1. Osmanlı Uygulamalarında ve 1876 Kanun-ı Esasisi Döneminde Çevre Hukukuna İlişkin Düzenlemeler 127

   2. 1921 ve 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunları Döneminde Çevre Hukukuna İlişkin Düzenlemeler 143

   3. 1961 Anayasasında Çevre Hakkı ............................................................... 148

   11-1982 ANAYASASINDA SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMA HAKKİ ........... 152

   1. Genel Olarak................................................................................................ 152

   2. Çevre Hakkının Unsurları ........................................................................... 156

   A) Hakkın Konusu.......................................................................................... 156

   B) Hakkın Sahipleri ........................................................................................ 161

   C) Hakkın Yükümlüleri .................................................................................. 168

   3. Çevre Hakkının İnsan Hakkı Niteliği ve Hak Kuşaklan İçindeki Yeri ........ 174

   A) Çevre Hakkının İnsan Hakkı Niteliği ......................................................... 174

   B) Hak Kuşakları İçindeki Yeri ...................................................................... 180

   4. Çevre Hakkının 1982 Anayasasındaki Yeri ve Bundan Doğabilecek Bazı Sorunlar 189

   A) Hak ve Hürriyetler Sistemindeki Yeri ve Hukuki Niteliği ......................... 189

   B) Sosyal Haklar Açısından Devletin Yükümlülüğünün Sınırı ve

   Çevre Hakkı.............................................................................................. 195

   C) Kanun Hükmünde Kararnamelerle Çevre Hakkının Düzenlenmesi ............. 201

   Ç)1982 Anayasasının Genel Olarak Hürriyetlere Yaklaşım Biçimi ve

   Çevre Hakkı .............................................................................................. 204

   a) Genel Olarak Hürriyetlere Yaklaşım Biçimi .......................................... 204

   b) Bu Yaklaşımın Çevre Hakkına Etkisi ................................................... 224

   5. 1982 Anayasasında Çevre Hakkını Destekleyen Başka Düzenlemeler......... 227

   III - KANUNİ DÜZENLEMELERDE SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR

   ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI ...................................................................... 230

   1. Çevre Kanunu Öncesi Durum ...................................................................... 230

   2. Çevre Kanunu ve İlgili Diğer Düzenlemeler................................................. 234

   A) Genel Olarak................................................................................................ 234

   B) Çevre Koruma Fonları ve Çevre Temizlik Vergisi ...................................... 237

   C) Çevre Kanunundaki Başlıca Tedbirler ve Yasaklar...................................... 244

   Ç) Çevre ile İlgili Yönetmelikler....................................................................... 247

   3. Diğer Bazı Kanunlar. Kanun Hükmünde Kararnameler ve Tüzükler...... 248

   4. Çevre ile İlgili Örgütsel Yapı ................................................................ 258

   IV-KALKİNMA VE SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI .......................... 268

   1. Ekonomi ve Çevre ................................................................................ 268

   2. Ekonomik Sistemler ve Çevre ............................................................... 272

   3. Sürdürülebilir Kalkınma (Çevreyi Dışlamayan Kalkınma) .................... 277

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   SAĞLIKLI VE DENGELİ ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ KORUMA MEKANİZMASI

   I-MİLLETLERARASI ALANDA KORUMA ......................................................... 295

   1. Genel Olarak İnsan Haklarına İlişkin Mevcut Koruma Mekanizması .... 296

   2. Çevre Hakkının Milletlerarası Alanda Korunması ................................. 316

   A) Çevreye İlişkin Bildirgelerde Çevre Hakkının Koruma Mekanizması .... 316

   B) İnsan Haklarına İlişkin Mevcut Koruma Mekanizmasının Çevre Hakkına Uygulanabilirliği 328

   C)Savaş Zamanında Çevre Hakkının Korunması ..................................... 334

   II- ÜLKE BAZINDA KORUMA ........................................................................... 337

   1. Çevreye İlişkin Düzenlemelerde Vatandaşın Katkısı.............................. 337

   A) Haber Alma Hakkı ............................................................................... 337

   B)Katılma Hakkı ..................................................................................... 341

   a) Genel Olarak......................................................................................... 341

   b) Mukayeseli Hukukta Durum ................................................................ 347

   c) Ülkemizde Durum ................................................................................. 354

   ç) Uluslararası Bildirgelerde ve Belgelerde Durum.................................... 359

   C)Başvuru Hakkı ..................................................................................... 361

   a) Genel Olarak.......................................................................................... 361

   b) Mukayeseli Hukukta Durum ................................................................ 366

   c) Ülkemizde Durum ................................................................................. 373

   2. Yargı Yoluyla Çevre Hakkının Korunması............................................ 384

   A) Hukukî Sorumluluk ve Çevre Hakkı ................................................... 384

   a) Sorumluluğun Niteliği ........................................................................... 384

   b) Milletlerarası Özel Hukuk Çerçevesinde Sorumluluk ........................... 395

   c) Çevre Sigortası ...................................................................................... 397

   B) Cezaî Sorumluluk ve Çevre Hakkı ....................................................... 400

   a) İdarî Suç ve Cezalar............................................................................... 400

   b) Adlî Suç ve Cezalar................................................................................ 413

   C)İdarî Denetim ve Çevre Hakkı................................................................... 422

   a) Davacı Ehliyeti ve Şartlan ......................................................................... 422

   b) Uygulamada Durum .................................................................................. 427

   Ç) Anayasal Denetim ve Çevre Hakkı .......................................................... 448

   3. Çevre Hakkının Kullanılmasında ve Çevrenin Korunmasında Mahallî

   İdarelerin Rolu ............................................................................................... 458

   III - ÇEVRECİ AKIMLARIN, ÇEVRE SİYASETİNİN VE EĞİTİMİNİN SAĞLIKLI VE DENGELİ ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİNDEKİ ROLÜ ........................ 468

   1. Çevre Hakkı ve Çevrecilik ......................................................................... 468

   A) Mukayeseli Hukukta Durum .................................................................... 468

   B) Ülkemizde Durum .................................................................................... 472

   2. Çevre Hakkı ve Siyaset ............................................................................. 477

   A) Mukayeseli Hukukta Durum

   B) Ülkemizde Durum .................................................................................... 484

   a) Yeşiller Hareketi ....................................................................................... 484

   b) Parti Programlarında Çevre Siyaseti .......................................................... 488

   c) Kalkınma Planlarında ve Hükümet Programlarında Çevre Siyaseti ........... 493

   3. Çevre Hakkı ve Eğitim............................................................................... 495

   DEĞERLENDİRME VE SONUÇ................................................................ 507

   BİBLİYOGRAFYA ..................................................................................... 513

   Stok Kodu
   :
   AAJ2
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   544
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   1997
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat