Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Türk Anayasa Metinleri ve Seçilmiş Mevzuat Prof. Dr. Burhan Kuzu

Türk Anayasa Metinleri ve Seçilmiş Mevzuat

Liste Fiyatı : 35,00
İndirimli Fiyat : 33,25
%5 İndirimli
Stokta var
Türk Anayasa Metinleri ve Seçilmiş Mevzuat
Türk Anayasa Metinleri ve Seçilmiş Mevzuat
Filiz Kitabevi
33.25
<p> </p> <div style="text-align: left;" align="center"><span style="font-weight: bold;">İÇİNDEKİLER</span></div> <div style="text-align: left;" align="center">Anayasa Düzeni Hakkında Kanun .................................................................. 1</div> <p><span lang="EN-US">Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun....................................................... 2</span></p> <p><span lang="EN-US">Kurucu Meclis Hakkında Kanun..................................................................... 3</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US">GEREKÇELİ 1982 ANAYASASI ............................................................... 11</span></p> <p><span lang="EN-US">Sened-i Ittifak ............................................................................................. 267</span></p> <p><span lang="EN-US">Gülhane Hattı-ı Hümayunu ........................................................................ 273</span></p> <p><span lang="EN-US">Islahat Fermanı ........................................................................................... 279</span></p> <p><span lang="EN-US">Adalet Fermanı ........................................................................................... 287</span></p> <p><span lang="EN-US">1876-Kanun-i Esasîsi ................................................................................. 295</span></p> <p><span lang="EN-US">1921-Teşkilât-i Esasiye Kanunu ................................................................. 317</span></p> <p><span lang="EN-US">1924 Teşkilât-i Esasiye Kanunu ................................................................. 323</span></p> <p><span lang="EN-US">1961 Anayasası .......................................................................................... 341</span></p> <p><span lang="EN-US">Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu .............................................................. 403</span></p> <p><span lang="EN-US">Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu.................................................................... 419</span></p> <p><span lang="EN-US">Siyasî Partiler Kanunu ................................................................................. 429</span></p> <p><span lang="EN-US">Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ......... 481</span></p> <p><span lang="EN-US">Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi</span></p> <p><span lang="EN-US">Hakkında Kanun .......................................................................................... 569</span></p> <p><span lang="EN-US">Milletvekili Seçimi Kanunu ........................................................................ 593</span></p> <p><span lang="EN-US">Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında</span></p> <p><span lang="EN-US">Kanun ......................................................................................................... 615</span></p> <p><span lang="EN-US">Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü .................................................................... 657</span></p> <p><span lang="EN-US">TBMM İçtüzüğü ........................................................................................ 699</span></p> <p><span lang="EN-US">Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu....................................................... 757</span></p> <p><span lang="EN-US">İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ............................................................... 775</span></p> <p><span lang="EN-US">Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi................................................................ 780</span></p> <p><span lang="PT">1 Numaralı Protokol .................................................................................... 793</span></p> <p><span lang="PT">4 Numaralı Protokol .................................................................................... 795</span></p> <p><span lang="PT">6 Numaralı Protokol .................................................................................... 797</span></p> <p><span lang="PT">7 Numaralı Protokol .................................................................................... 800</span></p> <p><span lang="PT">11 Numaralı Protokol .................................................................................. 803</span></p> <p><span lang="PT">12 Nolu Protokol ......................................................................................... 814</span></p> <p><span lang="PT">13 Nolu Protokol ......................................................................................... 817</span></p> <p><span lang="PL">13 Nolu Ek Protokol ................................................................................... 819</span></p> <p><span lang="PL">14 Nolu Protokol ......................................................................................... 822</span></p> <p><span lang="PL">1982 Anayasası Kavram Fihristi ................................................................. 829</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p align="center"> </p> <p> </p> <p align="center"> </p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="PL">FİHRİST</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="PL" style="font-weight: bold;">TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="PL" style="font-weight: bold;">(1982)</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="PL">BAŞLANGIÇ</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="PL" style="font-weight: bold;">BİRİNCİ KISIM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV">GENEL ESASLAR</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV">Madde Sayfa</span></p> <p><span lang="SV">Devletin şekli .................................................................................... 1 56</span></p> <p><span lang="SV">Cumhuriyetin nitelikleri .................................................................... 2 56</span></p> <p><span lang="SV">Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti ...... 3 56</span></p> <p><span lang="SV">Değiştirilmeyecek hükümler ............................................................. 4 57</span></p> <p><span lang="SV">Devletin temel amaç ve görevleri ...................................................... 5 58</span></p> <p><span lang="SV">Egemenlik ......................................................................................... 6 58</span></p> <p><span lang="SV">Yasama yetkisi ................................................................................. 7 59</span></p> <p><span lang="SV">Yürütme yetkisi ve görevi ................................................................ 8 59</span></p> <p><span lang="SV">Yargı yetkisi ..................................................................................... 9 60</span></p> <p><span lang="SV">Kanun önünde eşitlik ........................................................................ 10 60</span></p> <p><span lang="SV">Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü............................................. 11 61</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV" style="font-weight: bold;">İKİNCİ KISIM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV">TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV" style="font-weight: bold;">BİRİNCİ BÖLÜM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV">GENEL HÜKÜMLER</span></p> <p><span lang="SV">Temel hak ve hürriyetlerin niteliği .................................................... 12 65</span></p> <p><span lang="SV">Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması............................................ 13 65</span></p> <p><span lang="SV">Temel Hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması ........................... 14 67</span></p> <p><span lang="SV">Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ................. 15 68</span></p> <p><span lang="SV">Yabancıların durumu ........................................................................ 16 70</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV" style="font-weight: bold;">İKİNCİ BÖLÜM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV">KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ</span></p> <p><span lang="SV">Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı ............................. 17 70</span></p> <p><span lang="SV">Zorla çalıştırma yasağı ...................................................................... 18 71</span></p> <p><span lang="SV">Kişi hürriyeti ve güvenliği ................................................................ 19 72</span></p> <p><span lang="SV">Özel hayatın gizliliği ve korunması ................................................... 20 76</span></p> <p><span lang="SV">A) Özel Hayatın Gizliliği ............................................................. 20 76</span></p> <p><span lang="SV">B) Konut Dokunulmazlığı ............................................................ 21 78</span></p> <p><span lang="SV">C) Haberleşme Hürriyeti .............................................................. 22 78</span></p> <p><span lang="SV">Yerleşme ve seyahat hürriyeti ........................................................... 23 79</span></p> <p><span lang="SV">Din ve Vicdan Hürriyeti ................................................................... 24 80</span></p> <p><span lang="SV">Düşünce ve kanaat hürriyeti ............................................................. 25 81</span></p> <p><span lang="SV">Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti........................................... 26 82</span></p> <p><span lang="SV">Bilim ve sanat hürriyeti ..................................................................... 27 83</span></p> <p><span lang="SV">Basın ve yayımla ilgili hükümler ...................................................... 28 84</span></p> <p><span lang="SV">A) Basın Hürriyeti ....................................................................... 28 74</span></p> <p><span lang="SV">B) Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı ................................................ 29 88</span></p> <p><span lang="SV">C) Basın Araçlarının Korunması .................................................. 30 89</span></p> <p><span lang="SV">D) Kamu Tüzelkişilerin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme </span></p> <p><span lang="SV">Araçlarından Yararlanma Hakkı ............................................. 31 90</span></p> <p><span lang="SV">E) Düzeltme ve Cevap Hakkı ....................................................... 32 91</span></p> <p><span lang="SV">Toplantı hak ve hürriyetleri ............................................................... 33 92</span></p> <p><span lang="SV">A) Dernek Kurma Hürriyeti ......................................................... 33 92</span></p> <p><span lang="SV">B) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ................... 34 94</span></p> <p><span lang="SV">Mülkiyet hakkı ................................................................................. 35 95</span></p> <p><span lang="SV">Hakların korunması ile ilgili hükümler............................................. 36 98</span></p> <p><span lang="SV">A) Hak Arama Hürriyeti .............................................................. 36 98</span></p> <p><span lang="SV">B) Kanuni Hakim Güvencesi ....................................................... 37 99</span></p> <p><span lang="SV">C) Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ................................................ 38 99</span></p> <p><span lang="SV">İspat hakkı ........................................................................................ 39101</span></p> <p><span lang="SV">Temel hak ve hürriyetlerin korunması.............................................. 40102</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV" style="font-weight: bold;">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV">SOSYAL VE EKONOMİK</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV">HAKLAR VE ÖDEVLERİ</span></p> <p><span lang="SV">Ailenin korunması ............................................................................ 41103</span></p> <p><span lang="SV">Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi ..................................................... 42104</span></p> <p><span lang="SV">Kamu yararı ...................................................................................... 43106</span></p> <p><span lang="SV">A) Kıyılardan Yararlanma ............................................................ 43106</span></p> <p><span lang="SV">B) Toprak Mülkiyeti .................................................................... 44107</span></p> <p> </p> <p><span lang="SV">C) Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında </span></p> <p><span lang="SV">Çalışanların Korunması ........................................................... 45108</span></p> <p><span lang="SV">D) Kamulaştırma .......................................................................... 46109</span></p> <p><span lang="SV">E) Devletleştirme .......................................................................... 47111</span></p> <p><span lang="SV">Çalışma ve sözleşme hürriyeti .......................................................... 48112</span></p> <p><span lang="SV">Çalışma ile ilgili hükümler ................................................................. 49113</span></p> <p><span lang="PT">A) Çalışma Hakkı ve Ödevi ......................................................... 49113</span></p> <p><span lang="PT">B) Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı....................................... 50114</span></p> <p><span lang="PT">C) Sendika Kurma Hakkı ............................................................. 51115</span></p> <p><span lang="PT">D) Sendikal Faaliyet ..................................................................... 52116</span></p> <p><span lang="PT">Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt........................................ 53117</span></p> <p><span lang="PT">A) Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ..................................................... 53117</span></p> <p><span lang="DA">B) Grev Hakkı ve Lokavt ............................................................. 54118</span></p> <p><span lang="DA">Ücrette adalet sağlanması.................................................................. 55 124</span></p> <p><span lang="DA">Sağlık, çevre ve konut...................................................................... 56 125</span></p> <p><span lang="DA">A) Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması .............................. 56 125</span></p> <p><span lang="DA">B) Konut Hakkı, ........................................................................... 57 126</span></p> <p><span lang="DA">Gençlik ve Spor ................................................................................. 58 127</span></p> <p><span lang="DA">A) Gençliğin Korunması.............................................................. 58 127</span></p> <p><span lang="DA">B) Sporun Geliştirilmesi.............................................................. 59 128</span></p> <p><span lang="DA">Sosyal güvenlik hakları.................................................................... 60128</span></p> <p><span lang="DA">A) Sosyal Güvenlik Hakkı............................................................... 60 128</span></p> <p><span lang="DA">B) Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması</span></p> <p><span lang="DA">Gerekenler .................................................................................... 61 129</span></p> <p><span lang="DA">C) Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları ............................. 62 130</span></p> <p><span lang="DA">Tarih, kültür ve tablat varlıklarının korunması .................................. 63 130</span></p> <p><span lang="DA">Sanatın ve sanatçının korunması ....................................................... 64 131</span></p> <p><span lang="DA">Sosyal ve ekonomik hakların sınırı ................................................... 65 131</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="DA" style="font-weight: bold;">DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="DA">SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER</span></p> <p><span lang="DA">Türk vatandaşlığı .............................................................................. 66 133</span></p> <p><span lang="DA">Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ........................ 67 134</span></p> <p><span lang="DA">Siyasî partilerle ilgili hükümler ......................................................... 68 136</span></p> <p><span lang="DA">A) Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma .............. 68 136</span></p> <p><span lang="DA">B) Siyasî Partilerin Uyacakları Esaslar ......................................... 69138</span></p> <p><span lang="DA">Kamu hizmetlerine girme hakkı ........................................................ 70140</span></p> <p><span lang="DA">A) Hizmete Girme ........................................................................ 70140</span></p> <p><span lang="SV">B) Mal Bildirimi ........................................................................... 71140</span></p> <p><span lang="SV">Vatan hizmeti .................................................................................... 72 141</span></p> <p><span lang="SV">Vergi ödevi ....................................................................................... 73141</span></p> <p><span lang="SV">Dilekçe hakkı .................................................................................... 74142 </span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV" style="font-weight: bold;">ÜÇÜNCÜ KISIM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV">CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV" style="font-weight: bold;">BİRİNCİ BÖLÜM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="SV">YASAMA</span></p> <p><span lang="SV">Türkiye Büyük Millet Meclisi</span></p> <p><span lang="SV">A) Kuruluşu ................................................................................. 75144</span></p> <p><span lang="SV">B) Milletvekili Seçilme Yeterliliği ................................................ 76 145</span></p> <p><span lang="SV">C) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Seçim Dönemi .................... 77 146</span></p> <p><span lang="SV">D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye</span></p> <p><span lang="SV">Bırakılması ve Ara Seçimleri ................................................... 78 147</span></p> <p><span lang="SV">E) Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi ................................... 79 148</span></p> <p><span lang="SV">F) Üyelikle İlgili Hükümler .......................................................... 80 149</span></p> <p><span lang="SV">Milletin temsili .................................................................................. 80 149</span></p> <p><span lang="SV">Andiçme ........................................................................................... 81 149</span></p> <p><span lang="SV">Üyelikle bağdaşmayan işler .............................................................. 82 150</span></p> <p><span lang="SV">Yasama dokunulmazlığı................................................................... 83 151</span></p> <p><span lang="SV">Milletvekilliğin düşmesi................................................................... 84 152</span></p> <p><span lang="SV">İptal istemi ........................................................................................ 85 154</span></p> <p><span lang="SV">Ödenek ve yolluk ............................................................................. 86 155</span></p> <p><span lang="SV">Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri</span></p> <p><span lang="SV">A) Genel Olarak ........................................................................... 87 156</span></p> <p><span lang="SV">B) Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi ............................ 88 157</span></p> <p><span lang="SV">C) Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması ........................ 89 157</span></p> <p><span lang="SV">D) Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma .............................. 90 158</span></p> <p><span lang="DE">E) Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Verme ........... 91 160</span></p> <p><span lang="DE">F) Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin</span></p> <p><span lang="DE">Verme ...................................................................................... 92 161</span></p> <p><span lang="DE">Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler</span></p> <p><span lang="DE">A) Toplanma ve Tatil................................................................... 93 162</span></p> <p><span lang="DE">B) Başkanlık Divanı..................................................................... 94 163</span></p> <p><span lang="DE">C) İçtüzük, Siyasi Parti Grupları ve Kolluk İşleri ......................... 95 164</span></p> <p><span lang="DE">D) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ................................................ 96 165</span></p> <p><span lang="DE">E) Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması ................................... 97 166</span></p> <p><span lang="DE">Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları </span></p> <p><span lang="PT">A) Genel Olarak ........................................................................... 98 167</span></p> <p><span lang="PT">B) Gensoru .................................................................................. 99 167</span></p> <p><span lang="PT">C) Meclis Soruşturması............................................................... 100 168</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="PT" style="font-weight: bold;">İKİNCİ BÖLÜM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="PT">YÜRÜTME</span></p> <p><span lang="PT">Cumhurbaşkanı</span></p> <p><span lang="PT">A) Nitelikleri ve Tarafsızlığı ......................................................... 101 170</span></p> <p><span lang="PT">B) Seçimi ..................................................................................... 102 171</span></p> <p><span lang="PT">C) Andiçmesi ............................................................................... 103 172</span></p> <p><span lang="PT">D) Görev ve Yetkileri.................................................................. 104 173</span></p> <p><span lang="PT">E) Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali ........................................... 105 175</span></p> <p><span lang="PT">F) Cumhurbaşkanına Vekillik Etme ............................................. 106 176</span></p> <p><span lang="PT">G) Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği ......................................... 107 176</span></p> <p><span lang="PT">H) Devlet Denetleme Kurulu ........................................................ 108 177</span></p> <p><span lang="PT">Bakanlar Kurulu</span></p> <p><span lang="PT">A) Kuruluş ................................................................................... 109 178</span></p> <p><span lang="PT">B) Göreve Başlama ve Güvenoyu ................................................ 110 178</span></p> <p><span lang="PT">C) Görev Sırasında Güvenoyu ..................................................... 111 178</span></p> <p><span lang="PT">D) Görev ve Siyasî Sorumluluk ................................................... 112 179</span></p> <p><span lang="PT">E) Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar ...................................... 113 180</span></p> <p><span lang="PT">F) Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu ......................................... 114 180</span></p> <p><span lang="PT">G) Tüzükler .................................................................................. 115 181</span></p> <p><span lang="PT">H) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin </span></p> <p><span lang="PT">Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi ...................................................... 116 181</span></p> <p><span lang="PT">I) Milli Savunma .......................................................................... 117 182</span></p> <p><span lang="PT">Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı ..................................... 117 182</span></p> <p><span lang="PT">Milli Güvenlik Kurulu...................................................................... 118 183</span></p> <p><span lang="PT">Olağanüstü Yönetim Usulleri</span></p> <p><span lang="PT">A) Olağanüstü Haller................................................................... 119 184</span></p> <p><span lang="PT">Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle </span></p> <p><span lang="PT">olağanüstü hal ilânı ........................................................................... 119 184</span></p> <p><span lang="PT">Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin </span></p> <p><span lang="PT">ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağaüstü hal ilânı.................... 120 185</span></p> <p><span lang="PT">Olağanüstü haller ilgili düzenleme .................................................... 121 185</span></p> <p><span lang="PT">B) Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali .................................. 122 186</span></p> <p><span lang="PT">İdare</span></p> <p><span lang="PT">A) İdarenin Esasları..................................................................... 123 188</span></p> <p><span lang="PT">İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği ......................................... 123 188</span></p> <p><span lang="PT">Yönetmelikler ................................................................................... 124 189</span></p> <p><span lang="PT">B) Yargı Yolu .............................................................................. 125 189</span></p> <p><span lang="PT">C) İdarenin Kuruluşu................................................................... 126 191</span></p> <p><span lang="PT">Merkezî İdare ................................................................................... 126 191</span></p> <p><span lang="PT">Mahalli idareler ................................................................................. 127 192</span></p> <p><span lang="PT">D) Kamu Hizmeti Görevleriyle İlgili Hükümler ........................... 128 194</span></p> <p><span lang="PT">Genel ilkeler ..................................................................................... 128 194</span></p> <p><span lang="PT">Görev sorumlulukları disiplin kovuşturulmasında güvence .............. 129 195</span></p> <p><span lang="PT">E) Yüksek Öğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları ....................... 130 196</span></p> <p><span lang="PT">Yükseköğretim Kurumları................................................................ 130 196</span></p> <p><span lang="PT">Yüksek öğretim üst kuruluşları ........................................................ 131 198</span></p> <p><span lang="PT">Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tâbi olanlar .............. 132 198</span></p> <p><span lang="PT">F) Radyo ve Televizyon İdaresi ve Kamuyla İlişkili</span></p> <p><span lang="PT">Haber Ajansları ....................................................................... 133 198</span></p> <p><span lang="PT">G) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ........................ 134 199</span></p> <p><span lang="PT">H) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları .................... 135 200</span></p> <p><span lang="PT">İ) Diyanet İşleri Başkanlığı .......................................................... 136 202</span></p> <p><span lang="PT">J) Kanunsuz Emir ......................................................................... 137 203</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="PT" style="font-weight: bold;">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="PT">YARGI</span></p> <p><span lang="PT">Genel Hükümler</span></p> <p><span lang="PT">A) Mahkemelerin Bağımsızlığı .................................................... 138 203</span></p> <p><span lang="PT">B) Hâkimlik ve Savcılık Teminatı ................................................ 139 204</span></p> <p><span lang="PT">C) Hâkimlik ve Savcılık Mesleği ................................................. 140 205</span></p> <p><span lang="PT">D) Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması ................ 141 206</span></p> <p><span lang="PT">E) Mahkemelerin Kuruluşu.......................................................... 142 207</span></p> <p><span lang="PT">F) Devlet Güvenlik Mahkemeleri ................................................. 143 207</span></p> <p><span lang="PT">G) Hakim ve Savcıların Denetimi ................................................ 144 207</span></p> <p><span lang="PT">H) Askeri Yargı ........................................................................... 145 208</span></p> <p><span lang="PT">Yüksek Mahkemeler</span></p> <p><span lang="PT">A) Anayasa Mahkemesi............................................................... 146 210</span></p> <p><span lang="PT">Kuruluşu ........................................................................................... 146 210</span></p> <p><span lang="PT">Üyeliğin sona ermesi........................................................................ 147 212</span></p> <p><span lang="PT">Görev ve yetkileri............................................................................. 148 212</span></p> <p><span lang="PT">Çalışma ve yargılama usulü .............................................................. 149 214</span></p> <p><span lang="PT">İptal davası ....................................................................................... 150 216</span></p> <p><span lang="PT">Dava açma süresi .............................................................................. 151 217</span></p> <p><span lang="PT">Anayasa aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ................... 152 217</span></p> <p><span lang="PT">Anayasa Mahkemesinin kararları ..................................................... 153 218</span></p> <p><span lang="PT">B) Yargıtay .................................................................................. 154 220</span></p> <p><span lang="EN-US">C) Danıştay .................................................................................. 155 221</span></p> <p><span lang="EN-US">D) Askeri Yargıtay ...................................................................... 156 222</span></p> <p><span lang="EN-US">E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ............................................ 157 223</span></p> <p><span lang="EN-US">F) Uyuşmazlık Mahkemesi ........................................................... 158 224</span></p> <p><span lang="EN-US">Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu .............................................. 159 225</span></p> <p><span lang="EN-US">Sayıştay ............................................................................................ 160 228</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">DÖRDÜNCÜ KISIM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US">MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">BİRİNCİ BÖLÜM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US">MALİ HÜKÜMLER</span></p> <p><span lang="EN-US">Bütçe</span></p> <p><span lang="EN-US">A) Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması ................................. 161 230</span></p> <p><span lang="EN-US">B) Bütçenin Görüşülmesi ............................................................. 162 231</span></p> <p><span lang="EN-US">C) Bütçelerde Değişiklik Yapılabilmesi Esasları.......................... 163 231</span></p> <p><span lang="EN-US">D) Kesin Hesap ............................................................................ 164 232</span></p> <p><span lang="EN-US">E) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi ................................. 165 232</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">İKİNCİ BÖLÜM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US">EKONOMİK HÜKÜMLER</span></p> <p><span lang="EN-US">Planlama ........................................................................................... 166 233</span></p> <p><span lang="EN-US">Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi ............................ 167 234</span></p> <p><span lang="EN-US">Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi .................. 168 235</span></p> <p><span lang="EN-US">Ormanlar ve orman köylüsü ............................................................. 169 235</span></p> <p><span lang="EN-US">A) Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi ................................. 169 235</span></p> <p><span lang="EN-US">B) Orman Köylüsünün Korunması .............................................. 170 237</span></p> <p><span lang="EN-US">Kooperatifçiliğin geliştirilmesi .......................................................... 171 238</span></p> <p><span lang="EN-US">Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârların korunması ............................... 172 239</span></p> <p><span lang="EN-US">A) Tüketicilerin Korunması .......................................................... 172 239</span></p> <p><span lang="EN-US">B) Esnaf ve Sanatkârların Korunması .......................................... 173 239</span></p> <p> </p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">BEŞİNCİ KISIM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US">ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</span></p> <p><span lang="EN-US">İnkılâp kanunlarının korunması ........................................................ 174 241</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">ALTINCI KISIM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US">GEÇİCİ HÜKÜMLER</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 1 242</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 2 242</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 3 243</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 4 244</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 5 244</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 6 244</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 7 245</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Made ..................................................................................... 8 245</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 9 245</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 10 245</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 11 245</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 12 246</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 13 246</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 14 247</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 15 247</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 16 247</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 17 248</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 18 248</span></p> <p><span lang="EN-US">Geçici Madde ................................................................................... 19 249</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US" style="font-weight: bold;">YEDİNCİ KISIM</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US">SON HÜKÜMLER</span></p> <p><span lang="EN-US">Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma ...... 175 253</span></p> <p><span lang="EN-US">Başlangıç ve kenar başlıklar ............................................................. 176 254</span></p> <p><span lang="EN-US">Anayasanın yürürlüğe girmesi .......................................................... 177 254</span></p>
 • Açıklama
  •  

   İÇİNDEKİLER
   Anayasa Düzeni Hakkında Kanun .................................................................. 1

   Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun....................................................... 2

   Kurucu Meclis Hakkında Kanun..................................................................... 3

   GEREKÇELİ 1982 ANAYASASI ............................................................... 11

   Sened-i Ittifak ............................................................................................. 267

   Gülhane Hattı-ı Hümayunu ........................................................................ 273

   Islahat Fermanı ........................................................................................... 279

   Adalet Fermanı ........................................................................................... 287

   1876-Kanun-i Esasîsi ................................................................................. 295

   1921-Teşkilât-i Esasiye Kanunu ................................................................. 317

   1924 Teşkilât-i Esasiye Kanunu ................................................................. 323

   1961 Anayasası .......................................................................................... 341

   Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu .............................................................. 403

   Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu.................................................................... 419

   Siyasî Partiler Kanunu ................................................................................. 429

   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ......... 481

   Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi

   Hakkında Kanun .......................................................................................... 569

   Milletvekili Seçimi Kanunu ........................................................................ 593

   Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında

   Kanun ......................................................................................................... 615

   Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü .................................................................... 657

   TBMM İçtüzüğü ........................................................................................ 699

   Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu....................................................... 757

   İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ............................................................... 775

   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi................................................................ 780

   1 Numaralı Protokol .................................................................................... 793

   4 Numaralı Protokol .................................................................................... 795

   6 Numaralı Protokol .................................................................................... 797

   7 Numaralı Protokol .................................................................................... 800

   11 Numaralı Protokol .................................................................................. 803

   12 Nolu Protokol ......................................................................................... 814

   13 Nolu Protokol ......................................................................................... 817

   13 Nolu Ek Protokol ................................................................................... 819

   14 Nolu Protokol ......................................................................................... 822

   1982 Anayasası Kavram Fihristi ................................................................. 829

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   FİHRİST

   TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

   (1982)

   BAŞLANGIÇ

   BİRİNCİ KISIM

   GENEL ESASLAR

   Madde Sayfa

   Devletin şekli .................................................................................... 1 56

   Cumhuriyetin nitelikleri .................................................................... 2 56

   Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti ...... 3 56

   Değiştirilmeyecek hükümler ............................................................. 4 57

   Devletin temel amaç ve görevleri ...................................................... 5 58

   Egemenlik ......................................................................................... 6 58

   Yasama yetkisi ................................................................................. 7 59

   Yürütme yetkisi ve görevi ................................................................ 8 59

   Yargı yetkisi ..................................................................................... 9 60

   Kanun önünde eşitlik ........................................................................ 10 60

   Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü............................................. 11 61

   İKİNCİ KISIM

   TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER

   BİRİNCİ BÖLÜM

   GENEL HÜKÜMLER

   Temel hak ve hürriyetlerin niteliği .................................................... 12 65

   Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması............................................ 13 65

   Temel Hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması ........................... 14 67

   Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ................. 15 68

   Yabancıların durumu ........................................................................ 16 70

   İKİNCİ BÖLÜM

   KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

   Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı ............................. 17 70

   Zorla çalıştırma yasağı ...................................................................... 18 71

   Kişi hürriyeti ve güvenliği ................................................................ 19 72

   Özel hayatın gizliliği ve korunması ................................................... 20 76

   A) Özel Hayatın Gizliliği ............................................................. 20 76

   B) Konut Dokunulmazlığı ............................................................ 21 78

   C) Haberleşme Hürriyeti .............................................................. 22 78

   Yerleşme ve seyahat hürriyeti ........................................................... 23 79

   Din ve Vicdan Hürriyeti ................................................................... 24 80

   Düşünce ve kanaat hürriyeti ............................................................. 25 81

   Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti........................................... 26 82

   Bilim ve sanat hürriyeti ..................................................................... 27 83

   Basın ve yayımla ilgili hükümler ...................................................... 28 84

   A) Basın Hürriyeti ....................................................................... 28 74

   B) Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı ................................................ 29 88

   C) Basın Araçlarının Korunması .................................................. 30 89

   D) Kamu Tüzelkişilerin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme

   Araçlarından Yararlanma Hakkı ............................................. 31 90

   E) Düzeltme ve Cevap Hakkı ....................................................... 32 91

   Toplantı hak ve hürriyetleri ............................................................... 33 92

   A) Dernek Kurma Hürriyeti ......................................................... 33 92

   B) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ................... 34 94

   Mülkiyet hakkı ................................................................................. 35 95

   Hakların korunması ile ilgili hükümler............................................. 36 98

   A) Hak Arama Hürriyeti .............................................................. 36 98

   B) Kanuni Hakim Güvencesi ....................................................... 37 99

   C) Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ................................................ 38 99

   İspat hakkı ........................................................................................ 39101

   Temel hak ve hürriyetlerin korunması.............................................. 40102

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   SOSYAL VE EKONOMİK

   HAKLAR VE ÖDEVLERİ

   Ailenin korunması ............................................................................ 41103

   Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi ..................................................... 42104

   Kamu yararı ...................................................................................... 43106

   A) Kıyılardan Yararlanma ............................................................ 43106

   B) Toprak Mülkiyeti .................................................................... 44107

    

   C) Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında

   Çalışanların Korunması ........................................................... 45108

   D) Kamulaştırma .......................................................................... 46109

   E) Devletleştirme .......................................................................... 47111

   Çalışma ve sözleşme hürriyeti .......................................................... 48112

   Çalışma ile ilgili hükümler ................................................................. 49113

   A) Çalışma Hakkı ve Ödevi ......................................................... 49113

   B) Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı....................................... 50114

   C) Sendika Kurma Hakkı ............................................................. 51115

   D) Sendikal Faaliyet ..................................................................... 52116

   Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt........................................ 53117

   A) Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ..................................................... 53117

   B) Grev Hakkı ve Lokavt ............................................................. 54118

   Ücrette adalet sağlanması.................................................................. 55 124

   Sağlık, çevre ve konut...................................................................... 56 125

   A) Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması .............................. 56 125

   B) Konut Hakkı, ........................................................................... 57 126

   Gençlik ve Spor ................................................................................. 58 127

   A) Gençliğin Korunması.............................................................. 58 127

   B) Sporun Geliştirilmesi.............................................................. 59 128

   Sosyal güvenlik hakları.................................................................... 60128

   A) Sosyal Güvenlik Hakkı............................................................... 60 128

   B) Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması

   Gerekenler .................................................................................... 61 129

   C) Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları ............................. 62 130

   Tarih, kültür ve tablat varlıklarının korunması .................................. 63 130

   Sanatın ve sanatçının korunması ....................................................... 64 131

   Sosyal ve ekonomik hakların sınırı ................................................... 65 131

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER

   Türk vatandaşlığı .............................................................................. 66 133

   Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ........................ 67 134

   Siyasî partilerle ilgili hükümler ......................................................... 68 136

   A) Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma .............. 68 136

   B) Siyasî Partilerin Uyacakları Esaslar ......................................... 69138

   Kamu hizmetlerine girme hakkı ........................................................ 70140

   A) Hizmete Girme ........................................................................ 70140

   B) Mal Bildirimi ........................................................................... 71140

   Vatan hizmeti .................................................................................... 72 141

   Vergi ödevi ....................................................................................... 73141

   Dilekçe hakkı .................................................................................... 74142

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI

   BİRİNCİ BÖLÜM

   YASAMA

   Türkiye Büyük Millet Meclisi

   A) Kuruluşu ................................................................................. 75144

   B) Milletvekili Seçilme Yeterliliği ................................................ 76 145

   C) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Seçim Dönemi .................... 77 146

   D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye

   Bırakılması ve Ara Seçimleri ................................................... 78 147

   E) Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi ................................... 79 148

   F) Üyelikle İlgili Hükümler .......................................................... 80 149

   Milletin temsili .................................................................................. 80 149

   Andiçme ........................................................................................... 81 149

   Üyelikle bağdaşmayan işler .............................................................. 82 150

   Yasama dokunulmazlığı................................................................... 83 151

   Milletvekilliğin düşmesi................................................................... 84 152

   İptal istemi ........................................................................................ 85 154

   Ödenek ve yolluk ............................................................................. 86 155

   Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri

   A) Genel Olarak ........................................................................... 87 156

   B) Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi ............................ 88 157

   C) Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması ........................ 89 157

   D) Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma .............................. 90 158

   E) Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Verme ........... 91 160

   F) Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin

   Verme ...................................................................................... 92 161

   Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler

   A) Toplanma ve Tatil................................................................... 93 162

   B) Başkanlık Divanı..................................................................... 94 163

   C) İçtüzük, Siyasi Parti Grupları ve Kolluk İşleri ......................... 95 164

   D) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ................................................ 96 165

   E) Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması ................................... 97 166

   Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları

   A) Genel Olarak ........................................................................... 98 167

   B) Gensoru .................................................................................. 99 167

   C) Meclis Soruşturması............................................................... 100 168

   İKİNCİ BÖLÜM

   YÜRÜTME

   Cumhurbaşkanı

   A) Nitelikleri ve Tarafsızlığı ......................................................... 101 170

   B) Seçimi ..................................................................................... 102 171

   C) Andiçmesi ............................................................................... 103 172

   D) Görev ve Yetkileri.................................................................. 104 173

   E) Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali ........................................... 105 175

   F) Cumhurbaşkanına Vekillik Etme ............................................. 106 176

   G) Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği ......................................... 107 176

   H) Devlet Denetleme Kurulu ........................................................ 108 177

   Bakanlar Kurulu

   A) Kuruluş ................................................................................... 109 178

   B) Göreve Başlama ve Güvenoyu ................................................ 110 178

   C) Görev Sırasında Güvenoyu ..................................................... 111 178

   D) Görev ve Siyasî Sorumluluk ................................................... 112 179

   E) Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar ...................................... 113 180

   F) Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu ......................................... 114 180

   G) Tüzükler .................................................................................. 115 181

   H) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin

   Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi ...................................................... 116 181

   I) Milli Savunma .......................................................................... 117 182

   Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı ..................................... 117 182

   Milli Güvenlik Kurulu...................................................................... 118 183

   Olağanüstü Yönetim Usulleri

   A) Olağanüstü Haller................................................................... 119 184

   Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle

   olağanüstü hal ilânı ........................................................................... 119 184

   Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin

   ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağaüstü hal ilânı.................... 120 185

   Olağanüstü haller ilgili düzenleme .................................................... 121 185

   B) Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali .................................. 122 186

   İdare

   A) İdarenin Esasları..................................................................... 123 188

   İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği ......................................... 123 188

   Yönetmelikler ................................................................................... 124 189

   B) Yargı Yolu .............................................................................. 125 189

   C) İdarenin Kuruluşu................................................................... 126 191

   Merkezî İdare ................................................................................... 126 191

   Mahalli idareler ................................................................................. 127 192

   D) Kamu Hizmeti Görevleriyle İlgili Hükümler ........................... 128 194

   Genel ilkeler ..................................................................................... 128 194

   Görev sorumlulukları disiplin kovuşturulmasında güvence .............. 129 195

   E) Yüksek Öğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları ....................... 130 196

   Yükseköğretim Kurumları................................................................ 130 196

   Yüksek öğretim üst kuruluşları ........................................................ 131 198

   Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tâbi olanlar .............. 132 198

   F) Radyo ve Televizyon İdaresi ve Kamuyla İlişkili

   Haber Ajansları ....................................................................... 133 198

   G) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ........................ 134 199

   H) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları .................... 135 200

   İ) Diyanet İşleri Başkanlığı .......................................................... 136 202

   J) Kanunsuz Emir ......................................................................... 137 203

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   YARGI

   Genel Hükümler

   A) Mahkemelerin Bağımsızlığı .................................................... 138 203

   B) Hâkimlik ve Savcılık Teminatı ................................................ 139 204

   C) Hâkimlik ve Savcılık Mesleği ................................................. 140 205

   D) Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması ................ 141 206

   E) Mahkemelerin Kuruluşu.......................................................... 142 207

   F) Devlet Güvenlik Mahkemeleri ................................................. 143 207

   G) Hakim ve Savcıların Denetimi ................................................ 144 207

   H) Askeri Yargı ........................................................................... 145 208

   Yüksek Mahkemeler

   A) Anayasa Mahkemesi............................................................... 146 210

   Kuruluşu ........................................................................................... 146 210

   Üyeliğin sona ermesi........................................................................ 147 212

   Görev ve yetkileri............................................................................. 148 212

   Çalışma ve yargılama usulü .............................................................. 149 214

   İptal davası ....................................................................................... 150 216

   Dava açma süresi .............................................................................. 151 217

   Anayasa aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ................... 152 217

   Anayasa Mahkemesinin kararları ..................................................... 153 218

   B) Yargıtay .................................................................................. 154 220

   C) Danıştay .................................................................................. 155 221

   D) Askeri Yargıtay ...................................................................... 156 222

   E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ............................................ 157 223

   F) Uyuşmazlık Mahkemesi ........................................................... 158 224

   Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu .............................................. 159 225

   Sayıştay ............................................................................................ 160 228

   DÖRDÜNCÜ KISIM

   MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER

   BİRİNCİ BÖLÜM

   MALİ HÜKÜMLER

   Bütçe

   A) Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması ................................. 161 230

   B) Bütçenin Görüşülmesi ............................................................. 162 231

   C) Bütçelerde Değişiklik Yapılabilmesi Esasları.......................... 163 231

   D) Kesin Hesap ............................................................................ 164 232

   E) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi ................................. 165 232

   İKİNCİ BÖLÜM

   EKONOMİK HÜKÜMLER

   Planlama ........................................................................................... 166 233

   Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi ............................ 167 234

   Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi .................. 168 235

   Ormanlar ve orman köylüsü ............................................................. 169 235

   A) Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi ................................. 169 235

   B) Orman Köylüsünün Korunması .............................................. 170 237

   Kooperatifçiliğin geliştirilmesi .......................................................... 171 238

   Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârların korunması ............................... 172 239

   A) Tüketicilerin Korunması .......................................................... 172 239

   B) Esnaf ve Sanatkârların Korunması .......................................... 173 239

    

   BEŞİNCİ KISIM

   ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

   İnkılâp kanunlarının korunması ........................................................ 174 241

   ALTINCI KISIM

   GEÇİCİ HÜKÜMLER

   Geçici Madde ................................................................................... 1 242

   Geçici Madde ................................................................................... 2 242

   Geçici Madde ................................................................................... 3 243

   Geçici Madde ................................................................................... 4 244

   Geçici Madde ................................................................................... 5 244

   Geçici Madde ................................................................................... 6 244

   Geçici Madde ................................................................................... 7 245

   Geçici Made ..................................................................................... 8 245

   Geçici Madde ................................................................................... 9 245

   Geçici Madde ................................................................................... 10 245

   Geçici Madde ................................................................................... 11 245

   Geçici Madde ................................................................................... 12 246

   Geçici Madde ................................................................................... 13 246

   Geçici Madde ................................................................................... 14 247

   Geçici Madde ................................................................................... 15 247

   Geçici Madde ................................................................................... 16 247

   Geçici Madde ................................................................................... 17 248

   Geçici Madde ................................................................................... 18 248

   Geçici Madde ................................................................................... 19 249

   YEDİNCİ KISIM

   SON HÜKÜMLER

   Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma ...... 175 253

   Başlangıç ve kenar başlıklar ............................................................. 176 254

   Anayasanın yürürlüğe girmesi .......................................................... 177 254

   Stok Kodu
   :
   9789753684422
   Boyut
   :
   13X16
   Sayfa Sayısı
   :
   840
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2016
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat