Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Sığınma Hakkı Doç. Dr. Hüseyin Özcan

Sığınma Hakkı

Liste Fiyatı : 90,00
İndirimli Fiyat : 85,50
Kazancınız : 4,50
Taksitli fiyat : 1 x 85,50
9789753684842
363311
Sığınma Hakkı
Sığınma Hakkı
Filiz Kitabevi
85.50
GİRİŞ ..................................................................................................................... 1
BİRİNCİ BÖLÜM
SIĞINMACI VE MÜLTECİ: KAVRAM, BENZERLİKLERİ,
FARKLARI VE TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK TANIM..................................................................... 4
II.SIĞINMACI KAVRAMI VE SIĞINMACI TÜRLERİ ...................... 11
1.Sığınmacı Kavramı ............................................................................. 11
a.Terminolojik Anlamı ..................................................................... 11
b.Sığınma Kavramının Etimolojik Kökeni ..................................... 12
c.Öğretide Sığınmacı Kavramı......................................................... 14
aa. Türk Öğretisinde Sığınmacı Kavramının Kullanımı ............ 14
bb. Yabancı Öğretide Sığınmacı Kavramı ................................... 19
d.Uluslararası Sözleşmelerde Sığınmacı Kavramı ......................... 30
e.Yasal Düzenlemelerde Sığınmacı Kavramı.................................. 31
2.Sığınmacı Türleri................................................................................ 42
a.Dış Sığınma ..................................................................................... 43
b.İç Sığınma ....................................................................................... 47
aa. Diplomatik Sığınma ................................................................. 47
bb. Savaş Gemisinde Sığınma ....................................................... 49
cc. Askeri Üsse Sığınma ................................................................. 49
dd. Konsolosluğa Sığınma ............................................................. 50
ee. Savaş Zamanlarında Sığınma.................................................. 50
ff. Nötr Sığınma .............................................................................. 51
a)Genel Olarak......................................................................... 51
b)Savaş Karşıtlarına Tanınan Sığınma .................................. 51
1- Firariler ............................................................................. 51
2- Savaş Esirleri..................................................................... 52
c.Diğer Sığınma Türleri ..................................................................... 54
aa. Kiliseye Sığınma ....................................................................... 54
bb. Toplu Sığınma - Bireysel Sığınma .......................................... 55
VIII
3.Sığınmacılığın Tarihsel Gelişimi .......................................................55
III.MÜLTECİ KAVRAMI VE MÜLTECİ TÜRLERİ.............................61
1.Mülteci Kavramı................................................................................. 61
a.Terminolojide Mülteci Kavramı ................................................... 61
b.Türk Öğretisinde Mülteci Kavramı .............................................62
c.Yabancı Öğretide Mülteci Kavramı .............................................64
d.Uluslararası Sözleşmelerde Mülteci Kavramı .............................68
e.Yasal Düzenlemelerde Mülteci Kavramı......................................85
aa. Türkiye'de.................................................................................85
bb. Yabancı Ülkelerde ...................................................................86
2.Mülteci Türleri.................................................................................. 108
a.Konvansiyon Mültecisi................................................................. 108
b.Kontenjan (Contingent) Mültecisi .............................................. 109
c.De Facto Mülteci........................................................................... 110
d.De Jure Mülteci ............................................................................ 112
e.Geçici Mülteci ...............................................................................112
f.Savaş Mültecisi..............................................................................114
g.Diğer Kavramlar ..........................................................................115
IV.SONUÇ YERİNE: MÜLTECİ İLE SIĞINMACININ FARKI: .......117
İKİNCİ BÖLÜM
SIĞINMA HAKKININ GENEL ÇERÇEVESİ
I. SIĞINMA HAKKI TANIMI ................................................................ 120
II.SIĞINMA HAKKINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR........................... 122
1.İnsan Hakkı Olarak Sığınma Hakkı ............................................... 122
2.Sübjektif Bir Kamu Hakkı Olarak Sığınma Hakkı ....................... 126
III.SIĞINMA HAKKININ HUKUKİ TEMELLERİ.............................. 136
1.Anayasalarda Sığınma Hakkı .......................................................... 136
a.Yabancı Anayasalarda................................................................. 136
b.Türk Anayasalarında .................................................................. 145
2.Uluslararası Sözleşmelerde Sığınma Hakkı ................................... 146
3.Yasal Düzenlemelerde Sığınma Hakkı............................................ 150
a.Yabancı Ülkelerde........................................................................ 150
b.Türkiye'de .................................................................................... 157
IX
4.Genel Değerlendirme........................................................................ 159
IV.SIĞINMA HAKKININ ÖZNESİ ........................................................ 160
1.Yabancılar ......................................................................................... 160
2.Vatandaşlar ....................................................................................... 163
3.Vatansızlar ........................................................................................ 164
V. SIĞINMA HAKKININ KOŞULLARI ................................................167
1.Yabancı Veya Vatansız Olma Şartı ................................................ 168
2.Ülkesi Dışında Bulunma................................................................... 169
3.Etkili Bir Koru(n)madan Yoksunluk.............................................. 171
4.Zulüm ................................................................................................ 176
a.Genel olarak ................................................................................. 176
b.Zulüm Türleri .............................................................................. 187
c.Zulüm Sebepleri ........................................................................... 189
aa. Irkı Sebebiyle Zulüm ............................................................. 189
bb. Dini Sebebiyle Zulüm ............................................................ 192
cc. Milliyeti Sebebiyle Zulüm ......................................................209
dd. Belirli Bir Sosyal Gruba Mensubiyet ................................... 213
ee. Siyasi Kanaatleri Sebebiyle Zulüm ....................................... 224
ff. Diğer Zulüm Nedenleri ........................................................... 229
5.Zulümden Haklı Korku ................................................................... 232
6.Zulmün Aktörleri ............................................................................. 238
a.Genel Olarak ................................................................................ 238
b.Devlet ............................................................................................ 239
aa. Doğrudan Devlet .................................................................... 239
bb. Devletin Dolaylı Zulmü ......................................................... 241
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SIĞINMA HAKKININ KAPSAMI
I. GERİ GÖNDERME KARŞISINDA KORUNMA – GENEL
OLARAK ............................................................................................... 245
1.Yasal Düzenlemelerde Geri Gönderme Yasağı.............................. 248
2.Uluslararası Sözleşmelerde Geri Gönderme Yasağı...................... 262
3.Sonuç ................................................................................................. 277
II.SINIRDAN GERİ ÇEVİRME KARŞISINDA KORUNMA .............. 278
1.Genel Olarak.....................................................................................278
2.Yasal Düzenlemelerde Geri Çevirme Yasağı ................................. 278
X
3.Uluslararası Sözleşmelerde Sınırdan Geri Çevirme ...................... 286
4.Sonuç.................................................................................................. 297
III.SINIR DIŞI EDİLME KARŞISINDA KORUNMA .......................... 299
1.Genel Olarak .................................................................................... 299
2.Yasal Düzenlemelerde Sınır Dışı Edilme Karşısında
Korunma........................................................................................... 300
3.Uluslararası Sözleşmelerde Sınır Dışı Edilme Karşısında
Korunma........................................................................................... 304
4.Sonuç.................................................................................................. 310
IV.GERİYE İADE KARŞISINDA KORUNMA ..................................... 310
1.Genel Olarak .................................................................................... 310
2.Yasal Düzenlemelerde Geriye İade Karşısında Korunma ............ 312
3.Uluslararası Sözleşmelerde Geriye İade Karşısında
Korunma........................................................................................... 320
4.Sonuç.................................................................................................. 327
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SIĞINMA HAKKININ SINIRLARI
I. GENEL OLARAK................................................................................ 332
II.KAMU GÜVENLİĞİ............................................................................ 334
III.KAMU DÜZENİ ................................................................................... 341
IV.TOPLUMA YÖNELİK TEHLİKE ..................................................... 359
V. TERÖRİZM .......................................................................................... 366
VI.GÜVENLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKEDEN SEYAHAT................................... 385
VII.DİĞER SINIRLAMA NEDENLERİ ................................................... 396
1.1951 Tarihli Cenevre Mülteci Sözleşmesi'nin 1. Maddesinin F
Fıkrasında Sayılan Sınırlama Nedenleri ....................................... 397
a.Barışa Karşı Suçlar ..................................................................... 397
b.Savaş Suçları ................................................................................ 398
c.İnsanlığa Karşı Suçlar ................................................................. 400
d.Siyasi Olmayan Ciddi Suçlar......................................................401
e.Birleşmiş Milletlerin Amaç ve İlkelerine Aykırı Fiiller ............ 405
2.Güvenli Ülkeden Seyahat ................................................................. 406
XI
BEŞİNCİ BÖLÜM
SIĞINMA HAKKININ SONA ERMESİ
I. ZULMÜN SONA ERMESİ .................................................................. 411
II.BAŞKA BİR KORUMA EDİNME...................................................... 413
1.Zulmeden Ülkeye Geri Dönüş ......................................................... 413
2.Üçüncü Bir Ülkenin Vatandaşlığını Kazanma .............................. 415
3.Sığınma Hakkı Tanıyan Ülkenin Vatandaşlığını Kazanma ......... 416
III.SIĞINMA HAKKININ İPTALİ ......................................................... 418
IV.SIĞINMA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI...................... 421
SONUÇ......................................................................................................... 423
KAYNAKÇA ............................................................................................... 429
 • Açıklama
  • GİRİŞ ..................................................................................................................... 1
   BİRİNCİ BÖLÜM
   SIĞINMACI VE MÜLTECİ: KAVRAM, BENZERLİKLERİ,
   FARKLARI VE TÜRLERİ
   I. GENEL OLARAK TANIM..................................................................... 4
   II.SIĞINMACI KAVRAMI VE SIĞINMACI TÜRLERİ ...................... 11
   1.Sığınmacı Kavramı ............................................................................. 11
   a.Terminolojik Anlamı ..................................................................... 11
   b.Sığınma Kavramının Etimolojik Kökeni ..................................... 12
   c.Öğretide Sığınmacı Kavramı......................................................... 14
   aa. Türk Öğretisinde Sığınmacı Kavramının Kullanımı ............ 14
   bb. Yabancı Öğretide Sığınmacı Kavramı ................................... 19
   d.Uluslararası Sözleşmelerde Sığınmacı Kavramı ......................... 30
   e.Yasal Düzenlemelerde Sığınmacı Kavramı.................................. 31
   2.Sığınmacı Türleri................................................................................ 42
   a.Dış Sığınma ..................................................................................... 43
   b.İç Sığınma ....................................................................................... 47
   aa. Diplomatik Sığınma ................................................................. 47
   bb. Savaş Gemisinde Sığınma ....................................................... 49
   cc. Askeri Üsse Sığınma ................................................................. 49
   dd. Konsolosluğa Sığınma ............................................................. 50
   ee. Savaş Zamanlarında Sığınma.................................................. 50
   ff. Nötr Sığınma .............................................................................. 51
   a)Genel Olarak......................................................................... 51
   b)Savaş Karşıtlarına Tanınan Sığınma .................................. 51
   1- Firariler ............................................................................. 51
   2- Savaş Esirleri..................................................................... 52
   c.Diğer Sığınma Türleri ..................................................................... 54
   aa. Kiliseye Sığınma ....................................................................... 54
   bb. Toplu Sığınma - Bireysel Sığınma .......................................... 55
   VIII
   3.Sığınmacılığın Tarihsel Gelişimi .......................................................55
   III.MÜLTECİ KAVRAMI VE MÜLTECİ TÜRLERİ.............................61
   1.Mülteci Kavramı................................................................................. 61
   a.Terminolojide Mülteci Kavramı ................................................... 61
   b.Türk Öğretisinde Mülteci Kavramı .............................................62
   c.Yabancı Öğretide Mülteci Kavramı .............................................64
   d.Uluslararası Sözleşmelerde Mülteci Kavramı .............................68
   e.Yasal Düzenlemelerde Mülteci Kavramı......................................85
   aa. Türkiye'de.................................................................................85
   bb. Yabancı Ülkelerde ...................................................................86
   2.Mülteci Türleri.................................................................................. 108
   a.Konvansiyon Mültecisi................................................................. 108
   b.Kontenjan (Contingent) Mültecisi .............................................. 109
   c.De Facto Mülteci........................................................................... 110
   d.De Jure Mülteci ............................................................................ 112
   e.Geçici Mülteci ...............................................................................112
   f.Savaş Mültecisi..............................................................................114
   g.Diğer Kavramlar ..........................................................................115
   IV.SONUÇ YERİNE: MÜLTECİ İLE SIĞINMACININ FARKI: .......117
   İKİNCİ BÖLÜM
   SIĞINMA HAKKININ GENEL ÇERÇEVESİ
   I. SIĞINMA HAKKI TANIMI ................................................................ 120
   II.SIĞINMA HAKKINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR........................... 122
   1.İnsan Hakkı Olarak Sığınma Hakkı ............................................... 122
   2.Sübjektif Bir Kamu Hakkı Olarak Sığınma Hakkı ....................... 126
   III.SIĞINMA HAKKININ HUKUKİ TEMELLERİ.............................. 136
   1.Anayasalarda Sığınma Hakkı .......................................................... 136
   a.Yabancı Anayasalarda................................................................. 136
   b.Türk Anayasalarında .................................................................. 145
   2.Uluslararası Sözleşmelerde Sığınma Hakkı ................................... 146
   3.Yasal Düzenlemelerde Sığınma Hakkı............................................ 150
   a.Yabancı Ülkelerde........................................................................ 150
   b.Türkiye'de .................................................................................... 157
   IX
   4.Genel Değerlendirme........................................................................ 159
   IV.SIĞINMA HAKKININ ÖZNESİ ........................................................ 160
   1.Yabancılar ......................................................................................... 160
   2.Vatandaşlar ....................................................................................... 163
   3.Vatansızlar ........................................................................................ 164
   V. SIĞINMA HAKKININ KOŞULLARI ................................................167
   1.Yabancı Veya Vatansız Olma Şartı ................................................ 168
   2.Ülkesi Dışında Bulunma................................................................... 169
   3.Etkili Bir Koru(n)madan Yoksunluk.............................................. 171
   4.Zulüm ................................................................................................ 176
   a.Genel olarak ................................................................................. 176
   b.Zulüm Türleri .............................................................................. 187
   c.Zulüm Sebepleri ........................................................................... 189
   aa. Irkı Sebebiyle Zulüm ............................................................. 189
   bb. Dini Sebebiyle Zulüm ............................................................ 192
   cc. Milliyeti Sebebiyle Zulüm ......................................................209
   dd. Belirli Bir Sosyal Gruba Mensubiyet ................................... 213
   ee. Siyasi Kanaatleri Sebebiyle Zulüm ....................................... 224
   ff. Diğer Zulüm Nedenleri ........................................................... 229
   5.Zulümden Haklı Korku ................................................................... 232
   6.Zulmün Aktörleri ............................................................................. 238
   a.Genel Olarak ................................................................................ 238
   b.Devlet ............................................................................................ 239
   aa. Doğrudan Devlet .................................................................... 239
   bb. Devletin Dolaylı Zulmü ......................................................... 241
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   SIĞINMA HAKKININ KAPSAMI
   I. GERİ GÖNDERME KARŞISINDA KORUNMA – GENEL
   OLARAK ............................................................................................... 245
   1.Yasal Düzenlemelerde Geri Gönderme Yasağı.............................. 248
   2.Uluslararası Sözleşmelerde Geri Gönderme Yasağı...................... 262
   3.Sonuç ................................................................................................. 277
   II.SINIRDAN GERİ ÇEVİRME KARŞISINDA KORUNMA .............. 278
   1.Genel Olarak.....................................................................................278
   2.Yasal Düzenlemelerde Geri Çevirme Yasağı ................................. 278
   X
   3.Uluslararası Sözleşmelerde Sınırdan Geri Çevirme ...................... 286
   4.Sonuç.................................................................................................. 297
   III.SINIR DIŞI EDİLME KARŞISINDA KORUNMA .......................... 299
   1.Genel Olarak .................................................................................... 299
   2.Yasal Düzenlemelerde Sınır Dışı Edilme Karşısında
   Korunma........................................................................................... 300
   3.Uluslararası Sözleşmelerde Sınır Dışı Edilme Karşısında
   Korunma........................................................................................... 304
   4.Sonuç.................................................................................................. 310
   IV.GERİYE İADE KARŞISINDA KORUNMA ..................................... 310
   1.Genel Olarak .................................................................................... 310
   2.Yasal Düzenlemelerde Geriye İade Karşısında Korunma ............ 312
   3.Uluslararası Sözleşmelerde Geriye İade Karşısında
   Korunma........................................................................................... 320
   4.Sonuç.................................................................................................. 327
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   SIĞINMA HAKKININ SINIRLARI
   I. GENEL OLARAK................................................................................ 332
   II.KAMU GÜVENLİĞİ............................................................................ 334
   III.KAMU DÜZENİ ................................................................................... 341
   IV.TOPLUMA YÖNELİK TEHLİKE ..................................................... 359
   V. TERÖRİZM .......................................................................................... 366
   VI.GÜVENLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKEDEN SEYAHAT................................... 385
   VII.DİĞER SINIRLAMA NEDENLERİ ................................................... 396
   1.1951 Tarihli Cenevre Mülteci Sözleşmesi'nin 1. Maddesinin F
   Fıkrasında Sayılan Sınırlama Nedenleri ....................................... 397
   a.Barışa Karşı Suçlar ..................................................................... 397
   b.Savaş Suçları ................................................................................ 398
   c.İnsanlığa Karşı Suçlar ................................................................. 400
   d.Siyasi Olmayan Ciddi Suçlar......................................................401
   e.Birleşmiş Milletlerin Amaç ve İlkelerine Aykırı Fiiller ............ 405
   2.Güvenli Ülkeden Seyahat ................................................................. 406
   XI
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   SIĞINMA HAKKININ SONA ERMESİ
   I. ZULMÜN SONA ERMESİ .................................................................. 411
   II.BAŞKA BİR KORUMA EDİNME...................................................... 413
   1.Zulmeden Ülkeye Geri Dönüş ......................................................... 413
   2.Üçüncü Bir Ülkenin Vatandaşlığını Kazanma .............................. 415
   3.Sığınma Hakkı Tanıyan Ülkenin Vatandaşlığını Kazanma ......... 416
   III.SIĞINMA HAKKININ İPTALİ ......................................................... 418
   IV.SIĞINMA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI...................... 421
   SONUÇ......................................................................................................... 423
   KAYNAKÇA ............................................................................................... 429
   Stok Kodu
   :
   9789753684842
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   460
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2017
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,50   
   85,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat