Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
PROF. DR. HALÛK BURCUOĞLU’NA ARMAĞAN Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR PROF. DR. HALÛK BURCUOĞLU’NA ARMAĞAN Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

PROF. DR. HALÛK BURCUOĞLU’NA ARMAĞANCİLT I / CİLT II

Liste Fiyatı : 2.000,00
İndirimli Fiyat : 1.900,00
Kazancınız : 100,00
Taksitli fiyat : 1 x 1.900,00
%5
Aynı gün kargo
KARGO BEDAVA
9789753686150 (Tk) "9789753686167 (1.c) / 9789753686174 (2.c)"
364579
PROF. DR. HALÛK BURCUOĞLU’NA ARMAĞAN
PROF. DR. HALÛK BURCUOĞLU’NA ARMAĞAN CİLT I / CİLT II
1900.00

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir (İstanbul Ün. Hukuk Fak.)

Prof. Dr. Azra Arkan Serim (İstanbul Ün. Hukuk Fak.)

Prof. Dr. Atilla Altop (Kültür Ün. Hukuk Fak.)

 

Yayına Hazırlayanlar

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

Prof. Dr. Azra Arkan Serim

Doç. Dr. Sanem Aksoy Dursun

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Kaya Kızılırmak

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Pekmez

Araş. Gör. Aylin Hekim

Araş. Gör. Yasemin Yalçın

Araş. Gör. İbrahim Canberk Değerliyurt

 

Armağana Hakem Sıfatıyla Katkıda Bulunanlar

(Akademik ve Alfabetik Sıra ile)

Prof. Dr. Mustafa AKSU

Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM

Prof. Dr. İbrahim AŞIK

Prof. Dr. Ayhan CEYLAN

Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER

Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN

Prof. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN

Prof. Dr. Fulya ERLÜLE

Prof. Dr. Kadir Emre GÖKYAYLA

Prof.Dr. Zekeriya KURŞAT

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ

Prof. Dr. Burak ÖZEN

Prof. Dr. Ali PASLI

Prof. Dr. Pervin SOMER

Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ

Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

Prof. Dr. Samim ÜNAN

Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN

Doç. Dr. Arzu GENÇ ARIDEMİR

Doç. Dr. Doruk GÖNEN

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI

Doç. Dr. Sevgi KAYAK

Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK

Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK

Doç. Dr. İpek SAĞLAM

Doç. Dr. Murat TOPUZ

Dr. Öğr. Üyesi Sabah ALTAY

Dr. Öğr. Üyesi Şirin AYDINCIK MİDYAT

Dr. Öğr. Üyesi Şefika Deren GÜNDÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cahit GÜNEL

Dr. Öğr. Üyesi Nil KARABAĞ BULUT

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILIRMAK

Dr. Öğr. Üyesi Evren KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Serhat KONURALP

Dr. Öğr. Üyesi Işık ÖNAY

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt PEKMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt SÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi Melda TAŞKIN

Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem TEK

Dr. Öğr. Üyesi Ali Adem YÖRÜK

Dr. Öğr. Üyesi Nafiye YÜCEDAĞ

Dr. Barış DEMİRSATAN

 

 

İçindekiler

CİLT I

Önsöz            VII

Yayına Hazırlayanlar Adına IX

Armağana Hakem Sıfatıyla Katkıda Bulunanlar           XI

İçindekiler   XIII

Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’nun Özgeçmişi      XXI

Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’nun Yayın Listesi XXIII

MESLEKTAŞ DOSTLARININ GÖZÜNDEN

Halûk Abi ile 41 Yıl

Prof. Dr. Atilla ALTOP           XXXIII

Saygıdeğer Hocam, Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU’NA

Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM           XXXVII

Yılların Dostluğunun Ardından

Prof. Dr. Jean Louis DUC       XXXIX

Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu Hakkında

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN  XLI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Simge Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu

Prof. Dr. Samim ÜNAN        XLIII

Halûk Burcuoğlu Hakkında

Prof. Dr. Turgut ÖZ XLVII

Sayın Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’na ve Onun İçin Hissettiklerimize Dair

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR             XLIX

Henri Capitant Des Amis De La Culture Juridique Française (Henri

Capitant Fransız Hukuk Kültürü Dostları Derneği) Türk Grubu Başkanı

Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu

Hommage Au Professeur Halûk Burcuoğlu

Prof. Dr. Philippe DUPICHOT             LIII

Henri Capitant Türk Grubu Başkanımız Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR-Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN         LVII

Genel Kısaltma Cetveli              LXIII

 

MAKALELER

Doç. Dr. Pakize Ezgi AKBULUT-Dr. Öğr. Üyesi Buse AKSARAY ERKMAN

Roma Hukukunda Codex Iustinianus’un Kiracıyı Koruyan Düzenlemeleri ve

Düzenlemelerin Türk Hukukundaki Karşılıkları 1

Prof. Dr. Ziya AKINCI

İşyeri Kiralarında Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi 37

Dr. Ayça AKKAYAN-YILDIRIM

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Sözleşme Dili Olarak İngilizce Kullanımından

Kaynaklanan Dil ve Yorum Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme                57

Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN

İsviçre Medeni Kanunu’na Vakfın Denetlenmesi İle İlgili Getirilen

Değişiklikler  79

Araş. Gör. Ece ALPAY-Araş. Gör. Nesli Şen ÖZÇELİK ÖZER

Kadının Evlendikten Sonra Yalnızca Önceki Soyadını Kullanabilmesi:

Uygulamadaki Aksaklıklar       95

Prof. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY

Banka Yönetim Kurulunun İçsel Sermaye Yeterliliğini Sağlama Görevi       139

Doç. Dr. Pınar ALTINOK ORMANCI-Doç. Dr. Arif Barış ÖZBİLEN

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Özel Durumlar            157

Prof. Dr. Atilla ALTOP

TBK Hükümleri Işığında Haksız Fiil Sorumlusunun Ödeyeceği Tazminata

Temerrüt Faizi Uygulaması      207

 Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM

Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Edinilmiş Mallara Katılma

Rejimindeki Mal Grupları Arasındaki Yeri           237

Dr. Zehra Gizem ATEŞ

TBK 67’ye Göre Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu       253

Prof. Dr. Tolga AYOĞLU

TTK. M. 454/5 Üzerine             289

Dr. Öğr. Üyesi Metin Uğur AYTEKİN

Kurtarma Ücretinin Kanundan Doğan Teminatları ve Bu Teminatlara

Dair İlkeler  301

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Anonim Ortaklıkta Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Kullanılması ve Devri

(Bir Uygulama Sorununun Değerlendirilmesi)      327

Prof. Dr. Nami BARLAS

Mevduat Rehnine İlişkin Bazı Bankacılık Uygulamalarının

Değerlendirilmesi         361

Doç. Dr. Başak BAŞOĞLU

Ayıplı Taşınmazın Yenisiyle Değiştirilmesi Olanağının Satış ve Kira

Sözleşmeleri Bağlamında Değerlendirilmesi         403

Prof. Dr. Başak BAYSAL

Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması        431

Av. Tuğrul BİGA

Farazi Bir Olay Bakımından Faydasız Sahtecilik 449

Prof. Dr. Ebru CEYLAN-Araş. Gör. Cansu BAŞARAN

Borçlar Hukuku Alanında Koronavirüs Pandemisinin Sözleşmelere Etkileri                459

Dr. Gaspard COUCHEPIN

Çev. Prof. Dr. Mehmet ERDEM-Araş. Gör. Doğan KARA

Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi                485

Araş. Gör. Dr. Barış DEMİRSATAN

Bağışlama Sözleşmesinde Yüklemenin Yerine Getirilmesi Talebi ve Bu

Taleple İlişkili Haklar 523

Araş. Gör. Rıdvan Abdurrahman DEMİRTAŞ

Belgesay’ın Kaleminden Zilyetlik Meselesi ve Belgesay ile Bektaş Arasında

Banka Kasalarına Dair Bir Polemik (1927)          553

Prof. Dr. H. Murat DEVELİOĞLU

QUI VADIS? (Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Üzerine Başta Mirastan Mal

Kaçırma Kastı Olmak Üzere Muris Muvazaası ile İlgili Düşünceler)             577

Av. Kaan DEVİREN

Yapay Zekânın Fiillerinden Sorumluluk               603

Dr. İlhan DİNÇ-Av. Nalan ŞİŞİK ŞAHİN

Konut ve Çatılı İşyerlerine Ait Kira Sözleşmesinin Kiracının Tahliye

Taahhüdü Sebebiyle Sona Ermesi           639

Prof. Dr. Vahit DOĞAN

Genel Kredi Sözleşmesinin Hukukî Niteliği ve Genel İşlem Şartları              695

Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL

Limited Şirket Genel Kuruluna İlişkin Türk Ticaret Kanunundaki

Ağırlaştırılmış Yetersayıların Şirket Sözleşmesiyle Daha da Ağırlaştırılması

İçin Gereken Yetersayı (TTK m. 621/2) 721

Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN

Tarımsal Önalım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yargıtay Uygulamasının

Değerlendirilmesi         733

Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM

MTO Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020               751

Prof. Dr. Mehmet ERDEM

Yasal Önalım Bedeli ve Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Bedelin

Güncellenmesi Meselesi            789

Av. Nuri Taner ERGİN

İİK.nun 89. Maddesi Gereğince Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Niteliği ve

Üçüncü Kişilere Etkileri (89/1, 2, 3)       833

Araş. Gör. Emre ESEN

Çeşit Satışında Aliud Teslim-(Peius) Ayıplı İfa Ayrımı    883

Av. Dr. İsmail G. ESİN

Avukat Gözüyle; Cezai Şart Nedir, Ne Değildir ve Nasıl Kullanılmalıdır?   911

Prof. Dr. K. Emre GÖKYAYLA-Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem TEK

Sanatçı Menajerliği Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Uygulanacak

Hükümler     929

Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU

Dijital İçerik ya da Dijital Hizmet Sunulmasına İlişkin Sözleşmeler

Bakımından Avrupa Birliği Tüketici Hukukundaki Gelişmeler        949

 

CİLT II

Araş. Gör. Aylin HEKİM

Yargıtay Kararları Işığında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması            997

Dr. Öğr. Üyesi Pelin IŞINTAN

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Nişanlanmanın Geçerliliğine İlişkin Bazı

Hukuki Meseleler        1041

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

Sözleşmenin Devri      1071

Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03.10.2001 Tarihli ve E. 6-653 – K. 672

Sayılı Kararı’nın Alt Kira Sözleşmesi Bağlamında Düşündürdükleri             1097

Prof. Dr. Jur. İbrahim KAPLAN

Überlegungen Und Bewertungen Des BundesGerichtsentscheid,

4/A_235/2018 Vom 24. September 2018, I. Zivilrechtliche Abteilung           1151

Prof. Dr. Jur. İbrahim KAPLAN

Türk ve İsviçre İcra ve İflas Kanunları Hükümleri Açısından Mukayeseli

Olarak Konkordato Kesin Mühlet Kararının, Teminatsız ve Temliki

Alacaklılar İle Rehinli Alacaklılar (Teminatlı), Mevcut Sözleşmeler ve

Borçlu Bakımından Sonuçları 1165

Araş. Gör. Doğan KARA

Satış Sözleşmesinde Alıcının Ayıptan Doğan Def’i Hakları            1191

Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI

Belirsiz Alacak Davaları ile İlgili Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki

En Son Değişiklikler    1251

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILIRMAK

Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında Kefilin Zaman Bakımından Sorumluluğuna

ve Yargıtay’ın Güncel Uygulamasına Dair Değerlendirmeler           1265

Dr. Öğr. Üyesi Evrim KERMAN

Kara Avrupası Hukuk Sisteminde Ölüme Bağlı Tasarruflara İlişkin Kısa Bir

Karşılaştırma               1287

Araş. Gör. Merve KESKİN ORHAN

Müteselsil Kefile Doğrudan Başvurulabilecek Haller        1307

Doç. Dr. Ekrem KURT

Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda Otopark Alanlarının Paylaşımı Sorunu      1337

Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK-Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK

Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması Sonucunda

Kiracının Değer Artış Talebi    1365

Prof. Dr. Haluk Nami NOMER

Açıklayıcı Nitelikteki Tasarruf Yetkisi Kısıtlaması Şerhlerinin İyiniyeti

Ortadan Kaldırmadaki Rolü: Haciz Şerhi Örneği 1389

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

Rehin Alacaklısının Sigorta Tazminatı Üzerindeki Hakları              1399

Prof. Dr. Turgut ÖZ

Yabancı Para İpoteğinin Finans Kurumu Olmayan Kişiye Devri Sorunu      1431

Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL

TFF Tahkim Kurulu: QUO Vadis (Nereye)?        1445

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL-Dr. Günhan GÖNÜL KOŞAR

TMK m. 194 Bağlamında Aile Konutu 1485

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL-Dr. Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ

Türk Hukukunda Ailenin İhtiyaçları ve Bu İhtiyaçlar Bakımından Eşlerin

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisi                1517

Prof. Dr. Burak ÖZEN

Trafik Siciline Tescil Yoluyla Rehin Hakkı Kurulmuş Motorlu Araç

Üzerinde Sonradan İyiniyetle Öncelikli Hapis Hakkı Kazanılmasına İlişkin

Bir Yargıtay Kararı Vesilesiyle “Emin Sıfatıyla Zilyetlik” ve “Aleniyet”

Üzerine Düşünceler    1553

Prof. Dr. Seda ÖZMUMCU-Av. Mustafa Mert DİCLE

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Bir Kararı Çerçevesinde İflas Kurumu

İle İlgili Bazı Tespitler               1571

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt PEKMEZ

Yargıtay Kararları Işığında Eşler Arasında Yapılan Bağışlamaların Boşanma

Nedeniyle Geri Alınabilirliği     1607

Prof. Dr. Sami SELÇUK

Filippo Gramatica’nın Köktenci ve Öznelci (Öznecil, Subjectiviste)

Toplumsal Savunma Öğretisi    1649

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem SOLAK

Türk ve Amerikan Kitle Fonlaması Düzenlemelerindeki Yatırımcının

Korunması ile Kitle Fonlama Maliyetinin Düşürülmesi Amaçları Arasındaki

Dengenin İncelenmesi               1681

Doç. Dr. Nihat TAŞDELEN

Tüketici Hukuku Uyuşmazlıklarında İkinci Alternatif Çözüm Yöntemi

Olarak Arabuluculuk  1733

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Yeni Maden Kanununa ve Maden Hukuk Yargılamasına İlişkin

Bazı Hususlar              1759

Prof. Dr. İlhan ULUSAN

Uzun Süreli Uygulanan Sürekli Borç İlişkilerinde Sözleşme Süresinin Sona

Ermesinin Yol Açabileceği Bazı Sorunlar Üzerine Bir Deneme      1781

Doç. Dr. Alper UYUMAZ

Certificate Of Inheritance In Turkish Law            1793

Prof. Dr. Samim ÜNAN

Sigorta Alacağının Güvence İşleviyle Bağlantılı Bazı Sorunlar       1809

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN-Dr. Zeynep YASAMAN

Alan Adı İhlalleri ve Alternatif Çözüm Yolları    1851

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ

Türkiye’de Cumhurbaşkanının Yasamaya İlişkin Yetkileri               1909

Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

İlaç Markaları Arasında Karıştırma İhtimali (Yargıtay Kararları ve ABAD

Kararları Işığında)      1931

Dr. Sinan H. YÜKSEL

Ticaret Şirketlerinin Bölünmesinde Kısmi Külli Halefiyet Üzerine 1991

 • Açıklama
  • Yayın Kurulu

   Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir (İstanbul Ün. Hukuk Fak.)

   Prof. Dr. Azra Arkan Serim (İstanbul Ün. Hukuk Fak.)

   Prof. Dr. Atilla Altop (Kültür Ün. Hukuk Fak.)

    

   Yayına Hazırlayanlar

   Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

   Prof. Dr. Azra Arkan Serim

   Doç. Dr. Sanem Aksoy Dursun

   Dr. Öğr. Üyesi Cansu Kaya Kızılırmak

   Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Pekmez

   Araş. Gör. Aylin Hekim

   Araş. Gör. Yasemin Yalçın

   Araş. Gör. İbrahim Canberk Değerliyurt

    

   Armağana Hakem Sıfatıyla Katkıda Bulunanlar

   (Akademik ve Alfabetik Sıra ile)

   Prof. Dr. Mustafa AKSU

   Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM

   Prof. Dr. İbrahim AŞIK

   Prof. Dr. Ayhan CEYLAN

   Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER

   Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN

   Prof. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE

   Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN

   Prof. Dr. Fulya ERLÜLE

   Prof. Dr. Kadir Emre GÖKYAYLA

   Prof.Dr. Zekeriya KURŞAT

   Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

   Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

   Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ

   Prof. Dr. Burak ÖZEN

   Prof. Dr. Ali PASLI

   Prof. Dr. Pervin SOMER

   Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ

   Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

   Prof. Dr. Samim ÜNAN

   Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN

   Doç. Dr. Arzu GENÇ ARIDEMİR

   Doç. Dr. Doruk GÖNEN

   Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

   Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI

   Doç. Dr. Sevgi KAYAK

   Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK

   Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK

   Doç. Dr. İpek SAĞLAM

   Doç. Dr. Murat TOPUZ

   Dr. Öğr. Üyesi Sabah ALTAY

   Dr. Öğr. Üyesi Şirin AYDINCIK MİDYAT

   Dr. Öğr. Üyesi Şefika Deren GÜNDÜZ

   Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cahit GÜNEL

   Dr. Öğr. Üyesi Nil KARABAĞ BULUT

   Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILIRMAK

   Dr. Öğr. Üyesi Evren KOÇ

   Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Serhat KONURALP

   Dr. Öğr. Üyesi Işık ÖNAY

   Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt PEKMEZ

   Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt SÜZEL

   Dr. Öğr. Üyesi Melda TAŞKIN

   Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem TEK

   Dr. Öğr. Üyesi Ali Adem YÖRÜK

   Dr. Öğr. Üyesi Nafiye YÜCEDAĞ

   Dr. Barış DEMİRSATAN

    

    

   İçindekiler

   CİLT I

   Önsöz            VII

   Yayına Hazırlayanlar Adına IX

   Armağana Hakem Sıfatıyla Katkıda Bulunanlar           XI

   İçindekiler   XIII

   Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’nun Özgeçmişi      XXI

   Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’nun Yayın Listesi XXIII

   MESLEKTAŞ DOSTLARININ GÖZÜNDEN

   Halûk Abi ile 41 Yıl

   Prof. Dr. Atilla ALTOP           XXXIII

   Saygıdeğer Hocam, Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU’NA

   Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM           XXXVII

   Yılların Dostluğunun Ardından

   Prof. Dr. Jean Louis DUC       XXXIX

   Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu Hakkında

   Prof. Dr. Hamdi YASAMAN  XLI

   İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Simge Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu

   Prof. Dr. Samim ÜNAN        XLIII

   Halûk Burcuoğlu Hakkında

   Prof. Dr. Turgut ÖZ XLVII

   Sayın Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’na ve Onun İçin Hissettiklerimize Dair

   Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR             XLIX

   Henri Capitant Des Amis De La Culture Juridique Française (Henri

   Capitant Fransız Hukuk Kültürü Dostları Derneği) Türk Grubu Başkanı

   Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu

   Hommage Au Professeur Halûk Burcuoğlu

   Prof. Dr. Philippe DUPICHOT             LIII

   Henri Capitant Türk Grubu Başkanımız Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu

   Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR-Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN         LVII

   Genel Kısaltma Cetveli              LXIII

    

   MAKALELER

   Doç. Dr. Pakize Ezgi AKBULUT-Dr. Öğr. Üyesi Buse AKSARAY ERKMAN

   Roma Hukukunda Codex Iustinianus’un Kiracıyı Koruyan Düzenlemeleri ve

   Düzenlemelerin Türk Hukukundaki Karşılıkları 1

   Prof. Dr. Ziya AKINCI

   İşyeri Kiralarında Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi 37

   Dr. Ayça AKKAYAN-YILDIRIM

   Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Sözleşme Dili Olarak İngilizce Kullanımından

   Kaynaklanan Dil ve Yorum Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme                57

   Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN

   İsviçre Medeni Kanunu’na Vakfın Denetlenmesi İle İlgili Getirilen

   Değişiklikler  79

   Araş. Gör. Ece ALPAY-Araş. Gör. Nesli Şen ÖZÇELİK ÖZER

   Kadının Evlendikten Sonra Yalnızca Önceki Soyadını Kullanabilmesi:

   Uygulamadaki Aksaklıklar       95

   Prof. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY

   Banka Yönetim Kurulunun İçsel Sermaye Yeterliliğini Sağlama Görevi       139

   Doç. Dr. Pınar ALTINOK ORMANCI-Doç. Dr. Arif Barış ÖZBİLEN

   Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Özel Durumlar            157

   Prof. Dr. Atilla ALTOP

   TBK Hükümleri Işığında Haksız Fiil Sorumlusunun Ödeyeceği Tazminata

   Temerrüt Faizi Uygulaması      207

    Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM

   Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Edinilmiş Mallara Katılma

   Rejimindeki Mal Grupları Arasındaki Yeri           237

   Dr. Zehra Gizem ATEŞ

   TBK 67’ye Göre Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu       253

   Prof. Dr. Tolga AYOĞLU

   TTK. M. 454/5 Üzerine             289

   Dr. Öğr. Üyesi Metin Uğur AYTEKİN

   Kurtarma Ücretinin Kanundan Doğan Teminatları ve Bu Teminatlara

   Dair İlkeler  301

   Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

   Anonim Ortaklıkta Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Kullanılması ve Devri

   (Bir Uygulama Sorununun Değerlendirilmesi)      327

   Prof. Dr. Nami BARLAS

   Mevduat Rehnine İlişkin Bazı Bankacılık Uygulamalarının

   Değerlendirilmesi         361

   Doç. Dr. Başak BAŞOĞLU

   Ayıplı Taşınmazın Yenisiyle Değiştirilmesi Olanağının Satış ve Kira

   Sözleşmeleri Bağlamında Değerlendirilmesi         403

   Prof. Dr. Başak BAYSAL

   Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması        431

   Av. Tuğrul BİGA

   Farazi Bir Olay Bakımından Faydasız Sahtecilik 449

   Prof. Dr. Ebru CEYLAN-Araş. Gör. Cansu BAŞARAN

   Borçlar Hukuku Alanında Koronavirüs Pandemisinin Sözleşmelere Etkileri                459

   Dr. Gaspard COUCHEPIN

   Çev. Prof. Dr. Mehmet ERDEM-Araş. Gör. Doğan KARA

   Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi                485

   Araş. Gör. Dr. Barış DEMİRSATAN

   Bağışlama Sözleşmesinde Yüklemenin Yerine Getirilmesi Talebi ve Bu

   Taleple İlişkili Haklar 523

   Araş. Gör. Rıdvan Abdurrahman DEMİRTAŞ

   Belgesay’ın Kaleminden Zilyetlik Meselesi ve Belgesay ile Bektaş Arasında

   Banka Kasalarına Dair Bir Polemik (1927)          553

   Prof. Dr. H. Murat DEVELİOĞLU

   QUI VADIS? (Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Üzerine Başta Mirastan Mal

   Kaçırma Kastı Olmak Üzere Muris Muvazaası ile İlgili Düşünceler)             577

   Av. Kaan DEVİREN

   Yapay Zekânın Fiillerinden Sorumluluk               603

   Dr. İlhan DİNÇ-Av. Nalan ŞİŞİK ŞAHİN

   Konut ve Çatılı İşyerlerine Ait Kira Sözleşmesinin Kiracının Tahliye

   Taahhüdü Sebebiyle Sona Ermesi           639

   Prof. Dr. Vahit DOĞAN

   Genel Kredi Sözleşmesinin Hukukî Niteliği ve Genel İşlem Şartları              695

   Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL

   Limited Şirket Genel Kuruluna İlişkin Türk Ticaret Kanunundaki

   Ağırlaştırılmış Yetersayıların Şirket Sözleşmesiyle Daha da Ağırlaştırılması

   İçin Gereken Yetersayı (TTK m. 621/2) 721

   Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN

   Tarımsal Önalım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yargıtay Uygulamasının

   Değerlendirilmesi         733

   Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM

   MTO Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020               751

   Prof. Dr. Mehmet ERDEM

   Yasal Önalım Bedeli ve Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Bedelin

   Güncellenmesi Meselesi            789

   Av. Nuri Taner ERGİN

   İİK.nun 89. Maddesi Gereğince Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Niteliği ve

   Üçüncü Kişilere Etkileri (89/1, 2, 3)       833

   Araş. Gör. Emre ESEN

   Çeşit Satışında Aliud Teslim-(Peius) Ayıplı İfa Ayrımı    883

   Av. Dr. İsmail G. ESİN

   Avukat Gözüyle; Cezai Şart Nedir, Ne Değildir ve Nasıl Kullanılmalıdır?   911

   Prof. Dr. K. Emre GÖKYAYLA-Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem TEK

   Sanatçı Menajerliği Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Uygulanacak

   Hükümler     929

   Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU

   Dijital İçerik ya da Dijital Hizmet Sunulmasına İlişkin Sözleşmeler

   Bakımından Avrupa Birliği Tüketici Hukukundaki Gelişmeler        949

    

   CİLT II

   Araş. Gör. Aylin HEKİM

   Yargıtay Kararları Işığında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması            997

   Dr. Öğr. Üyesi Pelin IŞINTAN

   Güncel Yargıtay Kararları Işığında Nişanlanmanın Geçerliliğine İlişkin Bazı

   Hukuki Meseleler        1041

   Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

   Sözleşmenin Devri      1071

   Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI

   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03.10.2001 Tarihli ve E. 6-653 – K. 672

   Sayılı Kararı’nın Alt Kira Sözleşmesi Bağlamında Düşündürdükleri             1097

   Prof. Dr. Jur. İbrahim KAPLAN

   Überlegungen Und Bewertungen Des BundesGerichtsentscheid,

   4/A_235/2018 Vom 24. September 2018, I. Zivilrechtliche Abteilung           1151

   Prof. Dr. Jur. İbrahim KAPLAN

   Türk ve İsviçre İcra ve İflas Kanunları Hükümleri Açısından Mukayeseli

   Olarak Konkordato Kesin Mühlet Kararının, Teminatsız ve Temliki

   Alacaklılar İle Rehinli Alacaklılar (Teminatlı), Mevcut Sözleşmeler ve

   Borçlu Bakımından Sonuçları 1165

   Araş. Gör. Doğan KARA

   Satış Sözleşmesinde Alıcının Ayıptan Doğan Def’i Hakları            1191

   Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI

   Belirsiz Alacak Davaları ile İlgili Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki

   En Son Değişiklikler    1251

   Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILIRMAK

   Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında Kefilin Zaman Bakımından Sorumluluğuna

   ve Yargıtay’ın Güncel Uygulamasına Dair Değerlendirmeler           1265

   Dr. Öğr. Üyesi Evrim KERMAN

   Kara Avrupası Hukuk Sisteminde Ölüme Bağlı Tasarruflara İlişkin Kısa Bir

   Karşılaştırma               1287

   Araş. Gör. Merve KESKİN ORHAN

   Müteselsil Kefile Doğrudan Başvurulabilecek Haller        1307

   Doç. Dr. Ekrem KURT

   Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda Otopark Alanlarının Paylaşımı Sorunu      1337

   Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK-Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK

   Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması Sonucunda

   Kiracının Değer Artış Talebi    1365

   Prof. Dr. Haluk Nami NOMER

   Açıklayıcı Nitelikteki Tasarruf Yetkisi Kısıtlaması Şerhlerinin İyiniyeti

   Ortadan Kaldırmadaki Rolü: Haciz Şerhi Örneği 1389

   Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

   Rehin Alacaklısının Sigorta Tazminatı Üzerindeki Hakları              1399

   Prof. Dr. Turgut ÖZ

   Yabancı Para İpoteğinin Finans Kurumu Olmayan Kişiye Devri Sorunu      1431

   Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL

   TFF Tahkim Kurulu: QUO Vadis (Nereye)?        1445

   Prof. Dr. Çağlar ÖZEL-Dr. Günhan GÖNÜL KOŞAR

   TMK m. 194 Bağlamında Aile Konutu 1485

   Prof. Dr. Çağlar ÖZEL-Dr. Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ

   Türk Hukukunda Ailenin İhtiyaçları ve Bu İhtiyaçlar Bakımından Eşlerin

   Evlilik Birliğini Temsil Yetkisi                1517

   Prof. Dr. Burak ÖZEN

   Trafik Siciline Tescil Yoluyla Rehin Hakkı Kurulmuş Motorlu Araç

   Üzerinde Sonradan İyiniyetle Öncelikli Hapis Hakkı Kazanılmasına İlişkin

   Bir Yargıtay Kararı Vesilesiyle “Emin Sıfatıyla Zilyetlik” ve “Aleniyet”

   Üzerine Düşünceler    1553

   Prof. Dr. Seda ÖZMUMCU-Av. Mustafa Mert DİCLE

   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Bir Kararı Çerçevesinde İflas Kurumu

   İle İlgili Bazı Tespitler               1571

   Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt PEKMEZ

   Yargıtay Kararları Işığında Eşler Arasında Yapılan Bağışlamaların Boşanma

   Nedeniyle Geri Alınabilirliği     1607

   Prof. Dr. Sami SELÇUK

   Filippo Gramatica’nın Köktenci ve Öznelci (Öznecil, Subjectiviste)

   Toplumsal Savunma Öğretisi    1649

   Dr. Öğr. Üyesi Ekrem SOLAK

   Türk ve Amerikan Kitle Fonlaması Düzenlemelerindeki Yatırımcının

   Korunması ile Kitle Fonlama Maliyetinin Düşürülmesi Amaçları Arasındaki

   Dengenin İncelenmesi               1681

   Doç. Dr. Nihat TAŞDELEN

   Tüketici Hukuku Uyuşmazlıklarında İkinci Alternatif Çözüm Yöntemi

   Olarak Arabuluculuk  1733

   Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

   Yeni Maden Kanununa ve Maden Hukuk Yargılamasına İlişkin

   Bazı Hususlar              1759

   Prof. Dr. İlhan ULUSAN

   Uzun Süreli Uygulanan Sürekli Borç İlişkilerinde Sözleşme Süresinin Sona

   Ermesinin Yol Açabileceği Bazı Sorunlar Üzerine Bir Deneme      1781

   Doç. Dr. Alper UYUMAZ

   Certificate Of Inheritance In Turkish Law            1793

   Prof. Dr. Samim ÜNAN

   Sigorta Alacağının Güvence İşleviyle Bağlantılı Bazı Sorunlar       1809

   Prof. Dr. Hamdi YASAMAN-Dr. Zeynep YASAMAN

   Alan Adı İhlalleri ve Alternatif Çözüm Yolları    1851

   Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ

   Türkiye’de Cumhurbaşkanının Yasamaya İlişkin Yetkileri               1909

   Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

   İlaç Markaları Arasında Karıştırma İhtimali (Yargıtay Kararları ve ABAD

   Kararları Işığında)      1931

   Dr. Sinan H. YÜKSEL

   Ticaret Şirketlerinin Bölünmesinde Kısmi Külli Halefiyet Üzerine 1991

   Stok Kodu
   :
   9789753686150 (Tk) "9789753686167 (1.c) / 9789753686174 (2.c)"
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   1072+1032
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hmr 70 gr.
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.900,00   
   1.900,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat