Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
PROF . DR. GALİP SERMET AKMAN’A ARMAĞAN Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

PROF . DR. GALİP SERMET AKMAN’A ARMAĞAN

Liste Fiyatı : 650,00
İndirimli Fiyat : 617,50
Kazancınız : 32,50
Taksitli fiyat : 1 x 617,50
9789753686136
364498
PROF . DR. GALİP SERMET AKMAN’A ARMAĞAN
PROF . DR. GALİP SERMET AKMAN’A ARMAĞAN
617.50

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir (İstanbul Ün. Hukuk Fak.)

Prof. Dr. Azra Arkan Serim (İstanbul Ün. Hukuk Fak.)

Prof. Dr. Atilla Altop (Kültür Ün. Hukuk Fak.)

 

Yayına Hazırlayanlar

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

Prof. Dr. Azra Arkan Serim

Doç. Dr. Sanem Aksoy Dursun

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Kaya Kızılırmak

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Pekmez

Araş. Gör. Merve Keskin Orhan

Araş.Gör. İbrahim Canberk Değerliyurt

 

 

Armağana Hakem Sıfatıyla Katkıda Bulunanlar

(Akademik ve Alfabetik Sıra ile)

 

PROF. DR. ATİLLA ALTOP

PROF. DR. AZRA ARKAN SERİM

PROF. DR. BAŞAK BAYSAL

PROF. DR. MEHMET SERKAN ERGÜNE

PROF. DR. EMRE ESEN

PROF. DR. FETHİ GEDİKLİ

PROF. DR. BURAK GEMALMAZ

PROF. DR. BAKİ İLKAY ENGİN

PROF. DR. HAVVA KARAGÖZ

PROF. DR. HALUK NAMİ NOMER

PROF. DR. FÜSUN NOMER ERTAN

PROF. DR. SAİBE OKTAY ÖZDEMİR

PROF. DR. CİHAN OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU

PROF. DR. TUFAN ÖĞÜZ

PROF. DR. SUAT SARI

PROF. DR. MURAT YAVAŞ

DOÇ. DR. SANEM AKSOY DURSUN

DOÇ. DR. ARZU GENÇ ARIDEMİR

DOÇ.DR. FATİH GÜNDOĞDU

DOÇ. DR. ZAFER KAHRAMAN

DOÇ. DR. EKREM KURT

DOÇ. DR. ASLI MAKARACI BAŞAK

DOÇ. DR. SEDA ÖKTEM ÇEVİK

DOÇ. DR. ÖZ SEÇER

DOÇ. DR. YALÇIN TOSUN

DOÇ. DR. CANAN YILMAZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ BUSE AKSARAY

DR. ÖĞR. ÜYESİ DERYA ATEŞ

DR. ÖĞR. ÜYESİ TÜLAY AYDIN ÜNVER

DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT BELLİCAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELMAN DURSUN

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA GÜL KARAGÖZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZAFER İÇER

DR. ÖĞR. ÜYESİ NİL KARABAĞ BULUT

DR. ÖĞR. ÜYESİ CANSU KAYA KIZILIRMAK

DR. ÖĞR. ÜYESİ TUBA KELEP PEKMEZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURİ AZİZ MİDYAT

DR. ÖĞR. ÜYESİ MERT NAMLI

DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT PEKMEZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ NAFİYE YÜCEDAĞ

DR. AYŞE ÖNCÜL

DR. HALİL İBRAHİM YÜKSEL

 

 

Önsöz            IX

Yayına Hazırlayanlar Adına XI

Armağana Hakem Sıfatıyla Katkıda Bulunanlar           XIII

İçindekiler   XV

Prof. Dr. Sermet Akman’ın Özgeçmişi              XIX

Prof. Dr. Sermet Akman’ın Yayın Listesi         XXI

MESLEKTAŞ DOSTLARININ GÖZÜNDEN

Hocam, Ağabeyim, Dostum Sermet AKMAN

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU    XXV

Sermet Abi ile 43 Yıl

Prof. Dr. Atilla ALTOP   XXVII

Akademik Babam, Saygıdeğer Hocam, Prof. Dr. Sermet AKMAN’A

Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM   XXIX

Prof. Dr. Sermet AKMAN Hakkında

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN         XXXI

Sermet AKMAN

Prof. Dr. Turgut ÖZ        XXXIII

Prof. Dr. Sermet AKMAN Hocam

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR           XXXV

Genel Kısaltma Cetveli              XXXVII

MAKALELER

Araş. Gör. Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK-Araş. Gör. Abdullah Furkan KORKMAZ

Tapu Sicilinin (Sicil Kaydının) Düzeltilmesi Kararının Değerlendirilmesi     1

Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN

Ölüme Bağlı Tasarrufla Vakıf Kurulmasına İlişkin Özellikler          19

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Aşırı İfa Güçlüğü’nü Düzenleyen TBK. m. 138 Hükmü İle İlgili Bazı

Tartışmalı Hususlara İlişkin Bir Değerlendirme   43

Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM

Dil ve Yazı İle İfade Olunan Koruma Süresi Dolmuş Eserlerin Dil

Bakımından Güncelleştirilmesi                67

Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA

AB’nin Bir Hukuk ve Değerler Topluluğu Olarak Geleceği              85

Av. Dr. Zehra Gizem ATEŞ

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na Göre

Finansal Kiralama Sözleşmesinin Şekli  105

Dr. Öğr. Üyesi Tülay AYDIN ÜNVER

Satılanın Ayıplı İfasında Tüketicinin Yenisi İle Değiştirme Hakkı 127

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

Türk Medeni Kanunu’nun 763. maddesinin 2. fıkrası ve Zilyetlik

Hükümlerine Göre Mülkiyet İktisabı     155

Araş. Gör. Muhammed Ali ÇOBAN

Destekten Yoksun Kalma Zararlarında İntikal Eden Mirasın Zararın

Denkleştirilmesine Etkisi           195

Araş. Gör. Seda KÖKGÖR-Araş. Gör. İsmail DEDE

Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk Sürecinin Borçlu Temerrüdü Üzerindeki

Etkileri           221

Araş. Gör. Canberk DEĞERLİYURT

Tam Üçüncü Kişi Yararına Akit Bağlamında Milletlerarası Ticari Tahkim

Anlaşmasının Üçüncü Kişiye Teşmili     253

Av. Banu DEMİR

Sürekli Eser Sözleşmesinin Özellikleri ve Benzer Sözleşmelerden Ayrılması             283

Araş. Gör. Rıdvan Abdurrahman DEMİRTAŞ

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kaynakları ve Sistematiği Üzerine Cevdet

Ferit Basman’ın Erken Dönem Değerlendirmeleri               335

Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU

Kişisel Mal Niteliğinde Olan Aile Konutunun TMK. m. 240 Uyarınca Sağ

Kalan Eşe Özgülenmesine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi   365

Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN

Zümrede Halefiyet İlkesi Işığında Mirastan Feragatin Altsoya Etkisi

(TMK 528 III Kuralının Anlamı)            379

Araş. Gör. Aylin HEKİM

Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Kötü İfa Edilmesinde Kusursuz

Sorumluluk Örnekleri 403

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

Medeni Hukuk Bakımından Pervasızca Hareket 437

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILIRMAK

İstanbul Sözleşmesi’nin 31. Maddesi ve 6284 Sayılı Kanun’un

Düzenlemeleri Çerçevesinde Velayet Hakkı ve Kişisel İlişki Kurma Hakkına

Dair Değerlendirmeler                461

Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL

Özel Tüketim Vergisi ve Alkollü İçecekler Üzerindeki Vergi Yükü              501

Araş. Gör. Merve KESKİN ORHAN

Mali Hak Devir Sözleşmesi      553

Prof. Dr. Haluk Nami NOMER-Doç. Dr. Pakize Ezgi AKBULUT

Kamu Düzenine Aykırılığa Dayanan Geçersizliklerde Hakkın Kötüye

Kullanımı Yasağının Sınırlayıcı Rolü Olabilir mi? -Yargıtay’ın Konuya

İlişkin İçtihadı ve Değerlendirilmesi        579

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

Tıbbi Müdahaleler Alanında Önceden Verilmiş Talimatlara (Hasta Vasiyeti)

İlişkin Gelişmeler ve Türk Hukukundaki Geçerliliği           601

Prof. Dr. Turgut ÖZ

İnşaat Sözleşmelerinde İmkansızlık       631

Prof. Dr. Burak ÖZEN

Hukuk Uygulamasında “Aleniyet” ve “İyiniyet” Nasıl Algılanıyor?              661

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt PEKMEZ

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşler Arasında Envanter Düzenlenmesi

(MK m. 216) 681

Araş. Gör. Simge SARAÇOĞLU

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 43140/08 Başvuru Nolu 04.11.2019

Tarihli Kararı Işığında Tek Başına Evlat Edinmede Evlat Edinilenin Nüfus

Kaydındaki Ebeveyn Adı Sorunu            701

Prof. Dr. Sami SELÇUK

Suç Hukukunda Üçüncü (Bireşimci) Okul ve Başka Öğretiler         723

Araş. Gör. Yasemin YALÇIN

Kısıtlama Sebebi Olarak Savurganlığın Tespiti    749

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN

Tanınmış Markadan Haksız Yararlanılması Halinde Avrupa Birliği Adalet

Divanının Tespit Ettiği Kriterler              783

Araş. Gör. İmge Hazal YILMAZ

Türk ve Roma Hukukunda Alacaklının Temerrüdü Hakkında Karşılaştırmalı

Bir İnceleme 819

 • Açıklama
  • Yayın Kurulu

   Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir (İstanbul Ün. Hukuk Fak.)

   Prof. Dr. Azra Arkan Serim (İstanbul Ün. Hukuk Fak.)

   Prof. Dr. Atilla Altop (Kültür Ün. Hukuk Fak.)

    

   Yayına Hazırlayanlar

   Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

   Prof. Dr. Azra Arkan Serim

   Doç. Dr. Sanem Aksoy Dursun

   Dr. Öğr. Üyesi Cansu Kaya Kızılırmak

   Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Pekmez

   Araş. Gör. Merve Keskin Orhan

   Araş.Gör. İbrahim Canberk Değerliyurt

    

    

   Armağana Hakem Sıfatıyla Katkıda Bulunanlar

   (Akademik ve Alfabetik Sıra ile)

    

   PROF. DR. ATİLLA ALTOP

   PROF. DR. AZRA ARKAN SERİM

   PROF. DR. BAŞAK BAYSAL

   PROF. DR. MEHMET SERKAN ERGÜNE

   PROF. DR. EMRE ESEN

   PROF. DR. FETHİ GEDİKLİ

   PROF. DR. BURAK GEMALMAZ

   PROF. DR. BAKİ İLKAY ENGİN

   PROF. DR. HAVVA KARAGÖZ

   PROF. DR. HALUK NAMİ NOMER

   PROF. DR. FÜSUN NOMER ERTAN

   PROF. DR. SAİBE OKTAY ÖZDEMİR

   PROF. DR. CİHAN OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU

   PROF. DR. TUFAN ÖĞÜZ

   PROF. DR. SUAT SARI

   PROF. DR. MURAT YAVAŞ

   DOÇ. DR. SANEM AKSOY DURSUN

   DOÇ. DR. ARZU GENÇ ARIDEMİR

   DOÇ.DR. FATİH GÜNDOĞDU

   DOÇ. DR. ZAFER KAHRAMAN

   DOÇ. DR. EKREM KURT

   DOÇ. DR. ASLI MAKARACI BAŞAK

   DOÇ. DR. SEDA ÖKTEM ÇEVİK

   DOÇ. DR. ÖZ SEÇER

   DOÇ. DR. YALÇIN TOSUN

   DOÇ. DR. CANAN YILMAZ

   DR. ÖĞR. ÜYESİ BUSE AKSARAY

   DR. ÖĞR. ÜYESİ DERYA ATEŞ

   DR. ÖĞR. ÜYESİ TÜLAY AYDIN ÜNVER

   DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT BELLİCAN

   DR. ÖĞR. ÜYESİ SELMAN DURSUN

   DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA GÜL KARAGÖZ

   DR. ÖĞR. ÜYESİ ZAFER İÇER

   DR. ÖĞR. ÜYESİ NİL KARABAĞ BULUT

   DR. ÖĞR. ÜYESİ CANSU KAYA KIZILIRMAK

   DR. ÖĞR. ÜYESİ TUBA KELEP PEKMEZ

   DR. ÖĞR. ÜYESİ NURİ AZİZ MİDYAT

   DR. ÖĞR. ÜYESİ MERT NAMLI

   DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT PEKMEZ

   DR. ÖĞR. ÜYESİ NAFİYE YÜCEDAĞ

   DR. AYŞE ÖNCÜL

   DR. HALİL İBRAHİM YÜKSEL

    

    

   Önsöz            IX

   Yayına Hazırlayanlar Adına XI

   Armağana Hakem Sıfatıyla Katkıda Bulunanlar           XIII

   İçindekiler   XV

   Prof. Dr. Sermet Akman’ın Özgeçmişi              XIX

   Prof. Dr. Sermet Akman’ın Yayın Listesi         XXI

   MESLEKTAŞ DOSTLARININ GÖZÜNDEN

   Hocam, Ağabeyim, Dostum Sermet AKMAN

   Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU    XXV

   Sermet Abi ile 43 Yıl

   Prof. Dr. Atilla ALTOP   XXVII

   Akademik Babam, Saygıdeğer Hocam, Prof. Dr. Sermet AKMAN’A

   Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM   XXIX

   Prof. Dr. Sermet AKMAN Hakkında

   Prof. Dr. Hamdi YASAMAN         XXXI

   Sermet AKMAN

   Prof. Dr. Turgut ÖZ        XXXIII

   Prof. Dr. Sermet AKMAN Hocam

   Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR           XXXV

   Genel Kısaltma Cetveli              XXXVII

   MAKALELER

   Araş. Gör. Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK-Araş. Gör. Abdullah Furkan KORKMAZ

   Tapu Sicilinin (Sicil Kaydının) Düzeltilmesi Kararının Değerlendirilmesi     1

   Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN

   Ölüme Bağlı Tasarrufla Vakıf Kurulmasına İlişkin Özellikler          19

   Prof. Dr. Atilla ALTOP

   Aşırı İfa Güçlüğü’nü Düzenleyen TBK. m. 138 Hükmü İle İlgili Bazı

   Tartışmalı Hususlara İlişkin Bir Değerlendirme   43

   Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM

   Dil ve Yazı İle İfade Olunan Koruma Süresi Dolmuş Eserlerin Dil

   Bakımından Güncelleştirilmesi                67

   Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA

   AB’nin Bir Hukuk ve Değerler Topluluğu Olarak Geleceği              85

   Av. Dr. Zehra Gizem ATEŞ

   Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na Göre

   Finansal Kiralama Sözleşmesinin Şekli  105

   Dr. Öğr. Üyesi Tülay AYDIN ÜNVER

   Satılanın Ayıplı İfasında Tüketicinin Yenisi İle Değiştirme Hakkı 127

   Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

   Türk Medeni Kanunu’nun 763. maddesinin 2. fıkrası ve Zilyetlik

   Hükümlerine Göre Mülkiyet İktisabı     155

   Araş. Gör. Muhammed Ali ÇOBAN

   Destekten Yoksun Kalma Zararlarında İntikal Eden Mirasın Zararın

   Denkleştirilmesine Etkisi           195

   Araş. Gör. Seda KÖKGÖR-Araş. Gör. İsmail DEDE

   Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk Sürecinin Borçlu Temerrüdü Üzerindeki

   Etkileri           221

   Araş. Gör. Canberk DEĞERLİYURT

   Tam Üçüncü Kişi Yararına Akit Bağlamında Milletlerarası Ticari Tahkim

   Anlaşmasının Üçüncü Kişiye Teşmili     253

   Av. Banu DEMİR

   Sürekli Eser Sözleşmesinin Özellikleri ve Benzer Sözleşmelerden Ayrılması             283

   Araş. Gör. Rıdvan Abdurrahman DEMİRTAŞ

   765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kaynakları ve Sistematiği Üzerine Cevdet

   Ferit Basman’ın Erken Dönem Değerlendirmeleri               335

   Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU

   Kişisel Mal Niteliğinde Olan Aile Konutunun TMK. m. 240 Uyarınca Sağ

   Kalan Eşe Özgülenmesine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi   365

   Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN

   Zümrede Halefiyet İlkesi Işığında Mirastan Feragatin Altsoya Etkisi

   (TMK 528 III Kuralının Anlamı)            379

   Araş. Gör. Aylin HEKİM

   Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Kötü İfa Edilmesinde Kusursuz

   Sorumluluk Örnekleri 403

   Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

   Medeni Hukuk Bakımından Pervasızca Hareket 437

   Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILIRMAK

   İstanbul Sözleşmesi’nin 31. Maddesi ve 6284 Sayılı Kanun’un

   Düzenlemeleri Çerçevesinde Velayet Hakkı ve Kişisel İlişki Kurma Hakkına

   Dair Değerlendirmeler                461

   Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL

   Özel Tüketim Vergisi ve Alkollü İçecekler Üzerindeki Vergi Yükü              501

   Araş. Gör. Merve KESKİN ORHAN

   Mali Hak Devir Sözleşmesi      553

   Prof. Dr. Haluk Nami NOMER-Doç. Dr. Pakize Ezgi AKBULUT

   Kamu Düzenine Aykırılığa Dayanan Geçersizliklerde Hakkın Kötüye

   Kullanımı Yasağının Sınırlayıcı Rolü Olabilir mi? -Yargıtay’ın Konuya

   İlişkin İçtihadı ve Değerlendirilmesi        579

   Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

   Tıbbi Müdahaleler Alanında Önceden Verilmiş Talimatlara (Hasta Vasiyeti)

   İlişkin Gelişmeler ve Türk Hukukundaki Geçerliliği           601

   Prof. Dr. Turgut ÖZ

   İnşaat Sözleşmelerinde İmkansızlık       631

   Prof. Dr. Burak ÖZEN

   Hukuk Uygulamasında “Aleniyet” ve “İyiniyet” Nasıl Algılanıyor?              661

   Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt PEKMEZ

   Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşler Arasında Envanter Düzenlenmesi

   (MK m. 216) 681

   Araş. Gör. Simge SARAÇOĞLU

   İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 43140/08 Başvuru Nolu 04.11.2019

   Tarihli Kararı Işığında Tek Başına Evlat Edinmede Evlat Edinilenin Nüfus

   Kaydındaki Ebeveyn Adı Sorunu            701

   Prof. Dr. Sami SELÇUK

   Suç Hukukunda Üçüncü (Bireşimci) Okul ve Başka Öğretiler         723

   Araş. Gör. Yasemin YALÇIN

   Kısıtlama Sebebi Olarak Savurganlığın Tespiti    749

   Prof. Dr. Hamdi YASAMAN

   Tanınmış Markadan Haksız Yararlanılması Halinde Avrupa Birliği Adalet

   Divanının Tespit Ettiği Kriterler              783

   Araş. Gör. İmge Hazal YILMAZ

   Türk ve Roma Hukukunda Alacaklının Temerrüdü Hakkında Karşılaştırmalı

   Bir İnceleme 819

   Stok Kodu
   :
   9789753686136
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   868
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur 70 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   617,50   
   617,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat