Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ Prof. Dr. Mahmut

VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Liste Fiyatı : 50,00
İndirimli Fiyat : 47,50
%5 İndirimli
Aynı gün kargo
VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ
VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ
Filiz Kitabevi
47.50
<div> <div>ÖNSÖZ ........................................................................................................... V</div> <div>İÇİNDEKİLER ............................................................................................. VII</div> <div>KISALTMALAR ..........................................................................................XV</div> <div>GİRİŞ .............................................................................................................. 1</div> <div>BİRİNCİ BÖLÜM</div> <div>YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER</div> <div>(TERİM VE KAVRAM-TARİHÇE-TARİHÇENİN ÖĞRETTİKLERİ)</div> <div>I)TERMİNOLOJİ SORUNU VE KAVRAM ............................................. 11</div> <div>A)TERMİNOLOJİ SORUNU ................................................................. 11</div> <div>1)Terim Karmaşası ............................................................................. 11</div> <div>2)Muhakeme mi? Yargılama mı? ....................................................... 17</div> <div>3)İade mi? Yenilenme mi? ................................................................. 19</div> <div>4)Terminoloji Konusundaki Kanaatimiz ............................................ 20</div> <div>B)KAVRAM SORUNU .......................................................................... 20</div> <div>1)Kavram İrdeleme Metodu ............................................................... 20</div> <div>2)Yasal Düzenlemelerde Kavram ve Görüşümüz............................... 21</div> <div>II)YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ............... 27</div> <div>A)TARİHSEL YAKLAŞIM YÖNTEMİMİZ -YARGILAMANIN</div> <div>YENİLENMESİ KONUSUNDA KAPSAMLI TARİHSEL</div> <div>ARAŞTIRMA YAPMA ZORUNLULUĞUNUN NEDENİ............... 27</div> <div>1)Tarihsel Yaklaşımda Yöntemimiz................................................... 27</div> <div>2)Yargılamanın Yenilenmesi Konusunda Kapsamlı Tarihsel</div> <div>İrdeleme Yapma Zorunluluğunun Nedeni ...................................... 28</div> <div>B)YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ .... 31</div> <div>1)Eski Mezapotamya, Hint ve Mısır................................................... 31</div> <div>2)Antik Yunan .................................................................................... 33</div> <div>3)Roma Hukuku ................................................................................. 34</div> <div>4)İslam Hukuku .................................................................................. 39</div> <div>5)Osmanlı Devleti Dönemi................................................................. 42</div> <div>a)Tanzimat Öncesi Dönem............................................................. 42</div> <div>VIII</div> <div>b)Tanzimat Dönemi ....................................................................... 44</div> <div>aa) Tanzimat Dönemi'nin ve Hukuk Sistemindeki</div> <div>Değişikliklerin Genel Değerlendirmesi ................................ 44</div> <div>bb) Tanzimat Dönemi'nin Medeni Usul Yasaları ve</div> <div>Yargılamanın Yenilenmesi Kurumu Açısından</div> <div>İrdelenmesi ........................................................................... 46</div> <div>cc) Tanzimat Dönemi'nin Vergi Hukuku, İdari Yargılama</div> <div>Hukuku ve Vergi Yargılaması Hukuku Açısından</div> <div>İrdelenmesi ........................................................................... 51</div> <div>aaa) Tanzimat Dönemi'nde Vergiler ve Vergi İdaresi</div> <div>Konusundaki Gelişmeler .............................................. 51</div> <div>bbb) Tanzimat Dönemi'nde İdari Yargı/Vergi Yargısı ........ 54</div> <div>aaaa) Yüksek Mahkemeler /Şura-yı Devlet/Danıtay'ın</div> <div>Tarihçesi ............................................................. 54</div> <div>bbbb) Yargıda Taşra Yapılanması ile İdari ve</div> <div>Vergisel Uyuşmazlıkların Çözümü .................... 57</div> <div>6)Cumhuriyet Dönemi ........................................................................ 59</div> <div>a)Cumhuriyet Dönemi'nde Danıştay ve Yargılamanın</div> <div>Yenilenmesine İlişkin Kuralların Gelişimi ................................. 59</div> <div>aa) 669 Sayılı Kanun'un Yargılamanın Yenilenmesine İlişkin</div> <div>Sistemi .................................................................................. 59</div> <div>bb) 21.07.1931 Tarihli ve 1859 Sayılı Yasa Değişikliği ile</div> <div>Yargılamanın Yenilenmesi Konusunda Kabul Edilen</div> <div>Sistem ................................................................................... 61</div> <div>cc) 3546 Sayılı Devlet Şurası Kanunu'nun Yargılamanın</div> <div>Yenilenmesine İlişkin Sistemi .............................................. 62</div> <div>dd) 521 Sayılı Danıştay Kanunu'nun, Bu Kanunda 1488</div> <div>Sayılı Anayasa Değişikliğine Paralel Olarak</div> <div>Gerçekleştirilen Değişikliklerin ve Kanunun</div> <div>Yargılamanın Yenilenmesine İlişkin Sisteminin</div> <div>Değerlendirilmesi ................................................................. 64</div> <div>aaa) 521 Sayılı Danıştay Kanunu'nun, Bu Kanunda 1488</div> <div>Sayılı Anayasa Değişikliğine Paralel Olarak</div> <div>Gerçekleştirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi....... 64</div> <div>bbb) 521 Sayılı Danıştay Kanunu'nun Yargılamanın</div> <div>Yenilenmesine İlişkin Sistemi....................................... 66</div> <div>b)Cumhuriyet Döneminde Vergisel Uyuşmazlıkların Çözüm</div> <div>Yolları ve Çözüm Makamları (Vergi Komisyonları Dönemi) .... 68</div> <div>aa) 1939 Yılına Kadar Olan Dönem ........................................... 68</div> <div>bb) 1939 Değişikliği ile Gelen Sistem ........................................ 69</div> <div>cc) 5432 Sayılı VUK Sistemi ..................................................... 70</div> <div>C)TARİHÇENİN ÖĞRETTİĞİ............................................................... 75</div> <div>IX</div> <div>İKİNCİ BÖLÜM</div> <div>TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA</div> <div>YARGILAMANIN YENİLENMESİ</div> <div>I)YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDA GENEL</div> <div>BİLGİLER................................................................................................ 79</div> <div>A)VERGİ YARGILAMASININ HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ</div> <div>VE ÖNEMİ.......................................................................................... 79</div> <div>B)KESİN HÜKÜM KAMU DÜZENİ İLİŞKİSİ – KESİN</div> <div>HÜKMÜN AŞILMASI ZORUNLULUĞU ........................................ 83</div> <div>1)Kesin Hüküm Kamu Düzeni (Hukuk Güvenliği) İlişkisi ................ 83</div> <div>2)Kesin Hükmün Aşılması Zorunluluğu ............................................ 85</div> <div>C)KESİN HÜKÜM ................................................................................. 87</div> <div>1)Genel Açıklamalar .......................................................................... 87</div> <div>2)Kesin Hükmün Kabulündeki Amaç ................................................ 93</div> <div>3)Kesin Hükmün Özellikleri .............................................................. 94</div> <div>4)Şekli Anlamda Kesin Hüküm – Maddi Anlamda Kesin Hüküm</div> <div>Ayrımı ............................................................................................. 94</div> <div>5)Şekli Anlamda Kesin Hüküm.......................................................... 95</div> <div>a)Verildiği Anda Kesinleşen Kararlar-Olağan Kanun Yoluna</div> <div>Başvurulamayan Kararlar .......................................................... 96</div> <div>b)Olağan Kanun Yolunda Kesinleşme ........................................... 98</div> <div>6)Kesin Hükmün Etkisi ...................................................................... 99</div> <div>a)Genel Açıklamalar ...................................................................... 99</div> <div>b)İdari Davalarda Kesin Hükmün Etkisi ....................................... 100</div> <div>aa) İptal Davalarında Kesin Hükmün Etkisi .............................. 100</div> <div>aaa) Davanın Reddi Kararlarında Kesin Hükmün Etkisi..... 100</div> <div>bbb) İptal kararlarında Kesin Hükmün Etkisi...................... 100</div> <div>bb) Tam Yargı Davalarında Kesin Hükmün Etkisi ................... 104</div> <div>c)Vergi Davalarında Kesin Hükmün Etkisi ................................. 105</div> <div>aa) İptal Davalarında Kesin Hükmün Etkisi .............................. 105</div> <div>aaa) Davanın Reddi Kararlarında Kesin Hükmün Etkisi..... 105</div> <div>bbb) İptal Kararlarında Kesin Hükmün Etkisi..................... 105</div> <div>bb) Tam Yargı Davalarında Kesin Hükmün Etkisi ................... 107</div> <div>cc) Hüküm Gerekçe İlişkisi-Gerekçeli Karar Hakkı.................. 108</div> <div>D)VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA KANUN YOLLARI</div> <div>VE KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI.......................... 112</div> <div>1)Kanun Yolu Kavramı ..................................................................... 112</div> <div>X</div> <div>2)Yargılamanın Yenilenmesinin Hukuksal Niteliği ve Kararlara</div> <div>Karşı Çözüm Yolları İçerisindeki Yeri .......................................... 117</div> <div>3)Vergi Yargılaması Hukukunda Olağan Kanun Yolları .................. 119</div> <div>a)İstinaf ......................................................................................... 119</div> <div>b)Temyiz ....................................................................................... 121</div> <div>4)Vergi Yargılaması Hukukunda Kararlara Karşı Tanınan</div> <div>Olağanüstü Yollar .......................................................................... 126</div> <div>a)Kanun Yararına Temyiz ............................................................. 126</div> <div>b)Yargılamanın Yenilenmesi ........................................................ 128</div> <div>II)YARGILAMANIN YENİLENMESİ KURUMUNA İLİŞKİN İYUK</div> <div>SİSTEMİ ................................................................................................. 128</div> <div>A)YARGILAMANIN YENİLENMESİ KURUMUNUN İYUK'TA</div> <div>ELE ALINIŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER..................... 128</div> <div>B)HUMK'TAN ALINMAYAN YARGILAMANIN YENİLENMESİ</div> <div>SEBEPLERİ ....................................................................................... 133</div> <div>1)Lehine Karar Verilen Tarafın Yalan Yere Yemin Ettiğinin</div> <div>Sabit Olması Hali ........................................................................... 133</div> <div>2)İYUK'ta Olması Gereken Ama Alınmayan Yenilenme Sebebi:</div> <div>"Beyanı Karara Dayanak Alınan Tanığın Yalan Yere Yemin</div> <div>Ettiğinin Sonradan Saptanması Hali”............................................. 135</div> <div>a)Genel Açıklamalar/ VUK ve İYUK Sisteminin Deliller</div> <div>Konusundaki Aksaklıkları ......................................................... 135</div> <div>b)Vergisel İşlem Sürecinde Tanık Beyanının Yeri ....................... 138</div> <div>c)Vergi YargılamasındaTanık Beyanının Yeri.............................. 140</div> <div>d)Tanık Beyanı ile İlgili Yargılamanın Yenilenmesi</div> <div>Sebebine İYUK'un Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri</div> <div>Arasında Yer Verilmesi Zorunluğu ........................................... 145</div> <div>C)İYUK'TA DÜZENLENEN YARGILAMANIN YENİLENMESİ</div> <div>SEBEPLERİ ....................................................................................... 147</div> <div>1)Belgenin Sonradan Ele Geçmesi Haline Dayanan Yargılamanın</div> <div>Yenilenmesi Sebebi ........................................................................ 147</div> <div>2)Sahte Olduğu Saptanan Bir Belgeye Dayanan Yargılamanın</div> <div>Yenilenmesi Sebebi ........................................................................ 154</div> <div>3)Karara Esas Alınan Bir İlamın Ortadan Kalkmasına Dayanan</div> <div>Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi ................................................. 158</div> <div>4)Bilirkişinin Bilerek Gerçeğe Aykırı Rapor Verdiğinin</div> <div>Anlaşılması Haline Dayanan Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi .. 163</div> <div>5)Hileye Dayanan Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi ...................... 164</div> <div>6)Vekil ya da Yasal Temsilci Olmayan Kimseler ile Davanın</div> <div>Görülüp Karara Bağlanmış Olmasına Dayanan Yargılamanın</div> <div>Yenilenmesi Sebebi ........................................................................ 166</div> <div>XI</div> <div>7)Çekinmeye Mecbur Olan Bir Başkan, Üye veya Hakimin</div> <div>Katılması ile Karar Verilmiş Olması Hali...................................... 167</div> <div>a)Genel Açıklamalar ..................................................................... 167</div> <div>b)Hakimin Yasaklılığı, Çekinme/Çekinmeye Davet.....................169</div> <div>c)Hakimin Tarafsızlığı Konusunda Kuşku Yaratabilecek</div> <div>Sebepler/Red Sebepleri, Çekilme/Çekilmeye Davet ................. 170</div> <div>d)İYUK'un 53/1-g Maddesindeki Çekinme Haline İlişkin</div> <div>Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi ve Değerlendirilmesi.......... 170</div> <div>e)Hakimin Reddi Sebeplerinin Yargılamanın Yenilenmesi</div> <div>Sebebi Olarak Kabul Edilmemiş Olmasına İlişkin Görüşümüz:</div> <div>Olması Gereken Norm............................................................... 174</div> <div>8)Çelişik Hükümlere Dayanan Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi... 177</div> <div>a)Genel Açıklamalar ..................................................................... 177</div> <div>b)Çelişik Kararlardan Kaynaklanan Sebebi Vergisel</div> <div>Uyuşmazlıklarda Daha Dikkatli İnceleme Zorunluluğu ............ 183</div> <div>9)AİHM'nin AİHS Hükümlerinin İhlali Saptamasına Dayanan</div> <div>Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi ................................................. 187</div> <div>a)İYUK'un 53/1-ı Bendinde Düzenlenen (AİHM'nin Hak İhlali</div> <div>Saptamalarına Dayanan) Yargılamanın Yenilenmesi Sebebine</div> <div>İlişkin Genel Açıklamalar.......................................................... 187</div> <div>b)Vergi Hukuku Açısından Önemli Hak İhlalleri Konusunda</div> <div>Önemli Gördüğümüz Bazı Durumlar ........................................ 191</div> <div>aa) Genel Açıklama ................................................................... 191</div> <div>bb) Vergi Hukuku'nda Temel Hak ve Özgürlükler</div> <div>Bağlamında Hak İhlallerinden Kaçınılması, Bu Bağlamda</div> <div>Yargılama Makamlarının Yükünün Hafiflemesi ve</div> <div>İYUK'un m. 53/1-(ı) Bendindeki Yenileme Sebebinin</div> <div>Sıkça Ortaya Çıkmaması Açısından Değinmekte Yarar</div> <div>Gördüğümüz Bazı Hususlar................................................ 192</div> <div>aaa) Tutanaklar ................................................................... 192</div> <div>bbb) İncelemenin Yapılacağı Yer........................................ 193</div> <div>ccc) İncelemenin Hangi Zaman Sürecinde ve Hangi</div> <div>Sürede Yapılabileceği Hususu ..................................... 195</div> <div>ddd) Rapor Değerlendirme Komisyonları Önünde</div> <div>Dinlenme Hakkı .......................................................... 197</div> <div>eee) Defter ve Belge İbraz Yükümü ve Susma Hakkı ........ 197</div> <div>fff) Vergi Tarhiyatı ve/veya Cezalandırma ile İlgili</div> <div>Hüküm, Saptama ve Sonuç İçeren Belgelerin İlgililere</div> <div>Tebliği ......................................................................... 198</div> <div>ggg) Defter ve Belgelerin İncelemede İbraz Edilmeyip</div> <div>Sonradan Vergi Mahkemesine İbraz Edilmesi ........... 200</div> <div>XII</div> <div>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</div> <div>YARGILAMANIN YENİLENMESİ USULÜ - ÇÖZÜMLENMESİ GERE-KEN BAZI SORUNLAR -ÖNERİLER</div> <div>I)YARGILAMANIN YENİLENMESİNE KONU OLABİLECEK</div> <div>KARARLAR VE KİMLERİN BU YOLA</div> <div>BAŞVURABİLECEKLERİ KONUSU ................................................... 202</div> <div>A)YARGILAMANIN YENİLENMESİNE KONU OLABİLECEK</div> <div>VE OLAMAYACAK KARARLAR .................................................. 202</div> <div>1)Kararları Yargılamanın Yenilenmesine Konu Edilebilecek</div> <div>Yargılama Makamları .................................................................... 202</div> <div>2)Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olabilecek Kararlar ............... 202</div> <div>3)Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olamayacak Kararlar ............ 206</div> <div>a)İstinaf Üzerine Verilen Onama Kararları ile Danıştay'ın</div> <div>Temyiz Üzerine Verdiği Onama ve Bozma Kararları ............... 206</div> <div>b)Yürütmenin Durdurulması Kararları.......................................... 208</div> <div>c)Ara Kararlar ............................................................................... 208</div> <div>d)İlk İnceleme Üzerine Verilen Kararlar....................................... 208</div> <div>e)Davanın Açılmamış Sayılması Kararları.................................... 212</div> <div>f)Tarafların Davayı Sona Erdiren İşlemleri................................... 213</div> <div>g)Yok ve Etkisiz Kararlar ............................................................. 215</div> <div>B)HUKUKİ MENFAAT KOŞULU ....................................................... 217</div> <div>C)YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNDE</div> <div>BULUNABİLECEK VE BULUNAMAYACAK KİŞİLER .............. 219</div> <div>1)Davanın Tarafları ........................................................................... 219</div> <div>2)Davaya Katılma Hakkı Olanların ve Tüzel Kişilerin Yasal</div> <div>Temsilcilerinin Durumu ................................................................. 221</div> <div>3)Mirasçıların Durumu ...................................................................... 224</div> <div>II)YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI, GÖRÜLMESİ</div> <div>USULÜ VE SORUNSALLAR ................................................................ 225</div> <div>A)YARGILAMANIN YENİLENMESİ BİR DAVADIR ...................... 225</div> <div>B)YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN</div> <div>YÖNELTİLECEĞİ YARGILAMA MAKAMI ................................. 226</div> <div>C)YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE TALEP SÜRELERİ........ 230</div> <div>1)Talep Sürelerinin Farklı Yargılama Sebepleri Açısından</div> <div>İrdelenmesi..................................................................................... 230</div> <div>2)Hüküm Kesinleşmeden Yargılamanın Yenilenmesi Sebebinin</div> <div>Ortaya Çıkması Durumunda Sürelerin Başlangıcı ......................... 237</div> <div>D)YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASINDA USUL VE</div> <div>SORUNSALLAR ............................................................................... 238</div> <div>XIII</div> <div>E)YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDAN FERAGAT..... 241</div> <div>III)İYUK'TA YER ALMAYAN BİR YARGILAMANIN</div> <div>YENİLENMESİ SEBEBİ: ANAYASA MAHKEMESİ</div> <div>TARAFINDAN VERİLEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE</div> <div>İLİŞKİN İHLAL KARARLARI.............................................................. 244</div> <div>A)GENEL AÇIKLAMALAR ................................................................ 244</div> <div>B)AYM İHLAL KARARLARINA DAYALI YARGILAMANIN</div> <div>YENİLENMESİ SEBEBİNDE USUL VE USULE İLİŞKİN</div> <div>SORUNLAR ...................................................................................... 248</div> <div>1)AYM'nin Yeniden Yargılama Yapmak Üzere Dosyayı</div> <div>Göndereceği İlgili Mahkeme-Bu Konudaki Sorun ve</div> <div>Sorunsallar ..................................................................................... 250</div> <div>2)AYM İhlal Kararı Üzerine Yeniden Yargılamada Usul ................. 254</div> <div>IV)YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNİN SINIRLI</div> <div>OLUP OLMADIĞI SORUNSALI ......................................................... 256</div> <div>V)ORTAYA ÇIKABİLECEK YENİ OLAY VE DELİLLERİN</div> <div>YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEBİ OLARAK KABUL</div> <div>EDİLMESİ ZORUNLULUĞU ............................................................... 258</div> <div>SONUÇ ......................................................................................................... 263</div> <div>KAYNAKÇA................................................................................................ 273</div>  </div> <div> </div> <p> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p> </p>
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ ........................................................................................................... V
   İÇİNDEKİLER ............................................................................................. VII
   KISALTMALAR ..........................................................................................XV
   GİRİŞ .............................................................................................................. 1
   BİRİNCİ BÖLÜM
   YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
   (TERİM VE KAVRAM-TARİHÇE-TARİHÇENİN ÖĞRETTİKLERİ)
   I)TERMİNOLOJİ SORUNU VE KAVRAM ............................................. 11
   A)TERMİNOLOJİ SORUNU ................................................................. 11
   1)Terim Karmaşası ............................................................................. 11
   2)Muhakeme mi? Yargılama mı? ....................................................... 17
   3)İade mi? Yenilenme mi? ................................................................. 19
   4)Terminoloji Konusundaki Kanaatimiz ............................................ 20
   B)KAVRAM SORUNU .......................................................................... 20
   1)Kavram İrdeleme Metodu ............................................................... 20
   2)Yasal Düzenlemelerde Kavram ve Görüşümüz............................... 21
   II)YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ............... 27
   A)TARİHSEL YAKLAŞIM YÖNTEMİMİZ -YARGILAMANIN
   YENİLENMESİ KONUSUNDA KAPSAMLI TARİHSEL
   ARAŞTIRMA YAPMA ZORUNLULUĞUNUN NEDENİ............... 27
   1)Tarihsel Yaklaşımda Yöntemimiz................................................... 27
   2)Yargılamanın Yenilenmesi Konusunda Kapsamlı Tarihsel
   İrdeleme Yapma Zorunluluğunun Nedeni ...................................... 28
   B)YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ .... 31
   1)Eski Mezapotamya, Hint ve Mısır................................................... 31
   2)Antik Yunan .................................................................................... 33
   3)Roma Hukuku ................................................................................. 34
   4)İslam Hukuku .................................................................................. 39
   5)Osmanlı Devleti Dönemi................................................................. 42
   a)Tanzimat Öncesi Dönem............................................................. 42
   VIII
   b)Tanzimat Dönemi ....................................................................... 44
   aa) Tanzimat Dönemi'nin ve Hukuk Sistemindeki
   Değişikliklerin Genel Değerlendirmesi ................................ 44
   bb) Tanzimat Dönemi'nin Medeni Usul Yasaları ve
   Yargılamanın Yenilenmesi Kurumu Açısından
   İrdelenmesi ........................................................................... 46
   cc) Tanzimat Dönemi'nin Vergi Hukuku, İdari Yargılama
   Hukuku ve Vergi Yargılaması Hukuku Açısından
   İrdelenmesi ........................................................................... 51
   aaa) Tanzimat Dönemi'nde Vergiler ve Vergi İdaresi
   Konusundaki Gelişmeler .............................................. 51
   bbb) Tanzimat Dönemi'nde İdari Yargı/Vergi Yargısı ........ 54
   aaaa) Yüksek Mahkemeler /Şura-yı Devlet/Danıtay'ın
   Tarihçesi ............................................................. 54
   bbbb) Yargıda Taşra Yapılanması ile İdari ve
   Vergisel Uyuşmazlıkların Çözümü .................... 57
   6)Cumhuriyet Dönemi ........................................................................ 59
   a)Cumhuriyet Dönemi'nde Danıştay ve Yargılamanın
   Yenilenmesine İlişkin Kuralların Gelişimi ................................. 59
   aa) 669 Sayılı Kanun'un Yargılamanın Yenilenmesine İlişkin
   Sistemi .................................................................................. 59
   bb) 21.07.1931 Tarihli ve 1859 Sayılı Yasa Değişikliği ile
   Yargılamanın Yenilenmesi Konusunda Kabul Edilen
   Sistem ................................................................................... 61
   cc) 3546 Sayılı Devlet Şurası Kanunu'nun Yargılamanın
   Yenilenmesine İlişkin Sistemi .............................................. 62
   dd) 521 Sayılı Danıştay Kanunu'nun, Bu Kanunda 1488
   Sayılı Anayasa Değişikliğine Paralel Olarak
   Gerçekleştirilen Değişikliklerin ve Kanunun
   Yargılamanın Yenilenmesine İlişkin Sisteminin
   Değerlendirilmesi ................................................................. 64
   aaa) 521 Sayılı Danıştay Kanunu'nun, Bu Kanunda 1488
   Sayılı Anayasa Değişikliğine Paralel Olarak
   Gerçekleştirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi....... 64
   bbb) 521 Sayılı Danıştay Kanunu'nun Yargılamanın
   Yenilenmesine İlişkin Sistemi....................................... 66
   b)Cumhuriyet Döneminde Vergisel Uyuşmazlıkların Çözüm
   Yolları ve Çözüm Makamları (Vergi Komisyonları Dönemi) .... 68
   aa) 1939 Yılına Kadar Olan Dönem ........................................... 68
   bb) 1939 Değişikliği ile Gelen Sistem ........................................ 69
   cc) 5432 Sayılı VUK Sistemi ..................................................... 70
   C)TARİHÇENİN ÖĞRETTİĞİ............................................................... 75
   IX
   İKİNCİ BÖLÜM
   TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA
   YARGILAMANIN YENİLENMESİ
   I)YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDA GENEL
   BİLGİLER................................................................................................ 79
   A)VERGİ YARGILAMASININ HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ
   VE ÖNEMİ.......................................................................................... 79
   B)KESİN HÜKÜM KAMU DÜZENİ İLİŞKİSİ – KESİN
   HÜKMÜN AŞILMASI ZORUNLULUĞU ........................................ 83
   1)Kesin Hüküm Kamu Düzeni (Hukuk Güvenliği) İlişkisi ................ 83
   2)Kesin Hükmün Aşılması Zorunluluğu ............................................ 85
   C)KESİN HÜKÜM ................................................................................. 87
   1)Genel Açıklamalar .......................................................................... 87
   2)Kesin Hükmün Kabulündeki Amaç ................................................ 93
   3)Kesin Hükmün Özellikleri .............................................................. 94
   4)Şekli Anlamda Kesin Hüküm – Maddi Anlamda Kesin Hüküm
   Ayrımı ............................................................................................. 94
   5)Şekli Anlamda Kesin Hüküm.......................................................... 95
   a)Verildiği Anda Kesinleşen Kararlar-Olağan Kanun Yoluna
   Başvurulamayan Kararlar .......................................................... 96
   b)Olağan Kanun Yolunda Kesinleşme ........................................... 98
   6)Kesin Hükmün Etkisi ...................................................................... 99
   a)Genel Açıklamalar ...................................................................... 99
   b)İdari Davalarda Kesin Hükmün Etkisi ....................................... 100
   aa) İptal Davalarında Kesin Hükmün Etkisi .............................. 100
   aaa) Davanın Reddi Kararlarında Kesin Hükmün Etkisi..... 100
   bbb) İptal kararlarında Kesin Hükmün Etkisi...................... 100
   bb) Tam Yargı Davalarında Kesin Hükmün Etkisi ................... 104
   c)Vergi Davalarında Kesin Hükmün Etkisi ................................. 105
   aa) İptal Davalarında Kesin Hükmün Etkisi .............................. 105
   aaa) Davanın Reddi Kararlarında Kesin Hükmün Etkisi..... 105
   bbb) İptal Kararlarında Kesin Hükmün Etkisi..................... 105
   bb) Tam Yargı Davalarında Kesin Hükmün Etkisi ................... 107
   cc) Hüküm Gerekçe İlişkisi-Gerekçeli Karar Hakkı.................. 108
   D)VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA KANUN YOLLARI
   VE KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI.......................... 112
   1)Kanun Yolu Kavramı ..................................................................... 112
   X
   2)Yargılamanın Yenilenmesinin Hukuksal Niteliği ve Kararlara
   Karşı Çözüm Yolları İçerisindeki Yeri .......................................... 117
   3)Vergi Yargılaması Hukukunda Olağan Kanun Yolları .................. 119
   a)İstinaf ......................................................................................... 119
   b)Temyiz ....................................................................................... 121
   4)Vergi Yargılaması Hukukunda Kararlara Karşı Tanınan
   Olağanüstü Yollar .......................................................................... 126
   a)Kanun Yararına Temyiz ............................................................. 126
   b)Yargılamanın Yenilenmesi ........................................................ 128
   II)YARGILAMANIN YENİLENMESİ KURUMUNA İLİŞKİN İYUK
   SİSTEMİ ................................................................................................. 128
   A)YARGILAMANIN YENİLENMESİ KURUMUNUN İYUK'TA
   ELE ALINIŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER..................... 128
   B)HUMK'TAN ALINMAYAN YARGILAMANIN YENİLENMESİ
   SEBEPLERİ ....................................................................................... 133
   1)Lehine Karar Verilen Tarafın Yalan Yere Yemin Ettiğinin
   Sabit Olması Hali ........................................................................... 133
   2)İYUK'ta Olması Gereken Ama Alınmayan Yenilenme Sebebi:
   "Beyanı Karara Dayanak Alınan Tanığın Yalan Yere Yemin
   Ettiğinin Sonradan Saptanması Hali”............................................. 135
   a)Genel Açıklamalar/ VUK ve İYUK Sisteminin Deliller
   Konusundaki Aksaklıkları ......................................................... 135
   b)Vergisel İşlem Sürecinde Tanık Beyanının Yeri ....................... 138
   c)Vergi YargılamasındaTanık Beyanının Yeri.............................. 140
   d)Tanık Beyanı ile İlgili Yargılamanın Yenilenmesi
   Sebebine İYUK'un Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri
   Arasında Yer Verilmesi Zorunluğu ........................................... 145
   C)İYUK'TA DÜZENLENEN YARGILAMANIN YENİLENMESİ
   SEBEPLERİ ....................................................................................... 147
   1)Belgenin Sonradan Ele Geçmesi Haline Dayanan Yargılamanın
   Yenilenmesi Sebebi ........................................................................ 147
   2)Sahte Olduğu Saptanan Bir Belgeye Dayanan Yargılamanın
   Yenilenmesi Sebebi ........................................................................ 154
   3)Karara Esas Alınan Bir İlamın Ortadan Kalkmasına Dayanan
   Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi ................................................. 158
   4)Bilirkişinin Bilerek Gerçeğe Aykırı Rapor Verdiğinin
   Anlaşılması Haline Dayanan Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi .. 163
   5)Hileye Dayanan Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi ...................... 164
   6)Vekil ya da Yasal Temsilci Olmayan Kimseler ile Davanın
   Görülüp Karara Bağlanmış Olmasına Dayanan Yargılamanın
   Yenilenmesi Sebebi ........................................................................ 166
   XI
   7)Çekinmeye Mecbur Olan Bir Başkan, Üye veya Hakimin
   Katılması ile Karar Verilmiş Olması Hali...................................... 167
   a)Genel Açıklamalar ..................................................................... 167
   b)Hakimin Yasaklılığı, Çekinme/Çekinmeye Davet.....................169
   c)Hakimin Tarafsızlığı Konusunda Kuşku Yaratabilecek
   Sebepler/Red Sebepleri, Çekilme/Çekilmeye Davet ................. 170
   d)İYUK'un 53/1-g Maddesindeki Çekinme Haline İlişkin
   Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi ve Değerlendirilmesi.......... 170
   e)Hakimin Reddi Sebeplerinin Yargılamanın Yenilenmesi
   Sebebi Olarak Kabul Edilmemiş Olmasına İlişkin Görüşümüz:
   Olması Gereken Norm............................................................... 174
   8)Çelişik Hükümlere Dayanan Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi... 177
   a)Genel Açıklamalar ..................................................................... 177
   b)Çelişik Kararlardan Kaynaklanan Sebebi Vergisel
   Uyuşmazlıklarda Daha Dikkatli İnceleme Zorunluluğu ............ 183
   9)AİHM'nin AİHS Hükümlerinin İhlali Saptamasına Dayanan
   Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi ................................................. 187
   a)İYUK'un 53/1-ı Bendinde Düzenlenen (AİHM'nin Hak İhlali
   Saptamalarına Dayanan) Yargılamanın Yenilenmesi Sebebine
   İlişkin Genel Açıklamalar.......................................................... 187
   b)Vergi Hukuku Açısından Önemli Hak İhlalleri Konusunda
   Önemli Gördüğümüz Bazı Durumlar ........................................ 191
   aa) Genel Açıklama ................................................................... 191
   bb) Vergi Hukuku'nda Temel Hak ve Özgürlükler
   Bağlamında Hak İhlallerinden Kaçınılması, Bu Bağlamda
   Yargılama Makamlarının Yükünün Hafiflemesi ve
   İYUK'un m. 53/1-(ı) Bendindeki Yenileme Sebebinin
   Sıkça Ortaya Çıkmaması Açısından Değinmekte Yarar
   Gördüğümüz Bazı Hususlar................................................ 192
   aaa) Tutanaklar ................................................................... 192
   bbb) İncelemenin Yapılacağı Yer........................................ 193
   ccc) İncelemenin Hangi Zaman Sürecinde ve Hangi
   Sürede Yapılabileceği Hususu ..................................... 195
   ddd) Rapor Değerlendirme Komisyonları Önünde
   Dinlenme Hakkı .......................................................... 197
   eee) Defter ve Belge İbraz Yükümü ve Susma Hakkı ........ 197
   fff) Vergi Tarhiyatı ve/veya Cezalandırma ile İlgili
   Hüküm, Saptama ve Sonuç İçeren Belgelerin İlgililere
   Tebliği ......................................................................... 198
   ggg) Defter ve Belgelerin İncelemede İbraz Edilmeyip
   Sonradan Vergi Mahkemesine İbraz Edilmesi ........... 200
   XII
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   YARGILAMANIN YENİLENMESİ USULÜ - ÇÖZÜMLENMESİ GERE-KEN BAZI SORUNLAR -ÖNERİLER
   I)YARGILAMANIN YENİLENMESİNE KONU OLABİLECEK
   KARARLAR VE KİMLERİN BU YOLA
   BAŞVURABİLECEKLERİ KONUSU ................................................... 202
   A)YARGILAMANIN YENİLENMESİNE KONU OLABİLECEK
   VE OLAMAYACAK KARARLAR .................................................. 202
   1)Kararları Yargılamanın Yenilenmesine Konu Edilebilecek
   Yargılama Makamları .................................................................... 202
   2)Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olabilecek Kararlar ............... 202
   3)Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olamayacak Kararlar ............ 206
   a)İstinaf Üzerine Verilen Onama Kararları ile Danıştay'ın
   Temyiz Üzerine Verdiği Onama ve Bozma Kararları ............... 206
   b)Yürütmenin Durdurulması Kararları.......................................... 208
   c)Ara Kararlar ............................................................................... 208
   d)İlk İnceleme Üzerine Verilen Kararlar....................................... 208
   e)Davanın Açılmamış Sayılması Kararları.................................... 212
   f)Tarafların Davayı Sona Erdiren İşlemleri................................... 213
   g)Yok ve Etkisiz Kararlar ............................................................. 215
   B)HUKUKİ MENFAAT KOŞULU ....................................................... 217
   C)YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNDE
   BULUNABİLECEK VE BULUNAMAYACAK KİŞİLER .............. 219
   1)Davanın Tarafları ........................................................................... 219
   2)Davaya Katılma Hakkı Olanların ve Tüzel Kişilerin Yasal
   Temsilcilerinin Durumu ................................................................. 221
   3)Mirasçıların Durumu ...................................................................... 224
   II)YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI, GÖRÜLMESİ
   USULÜ VE SORUNSALLAR ................................................................ 225
   A)YARGILAMANIN YENİLENMESİ BİR DAVADIR ...................... 225
   B)YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN
   YÖNELTİLECEĞİ YARGILAMA MAKAMI ................................. 226
   C)YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE TALEP SÜRELERİ........ 230
   1)Talep Sürelerinin Farklı Yargılama Sebepleri Açısından
   İrdelenmesi..................................................................................... 230
   2)Hüküm Kesinleşmeden Yargılamanın Yenilenmesi Sebebinin
   Ortaya Çıkması Durumunda Sürelerin Başlangıcı ......................... 237
   D)YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASINDA USUL VE
   SORUNSALLAR ............................................................................... 238
   XIII
   E)YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDAN FERAGAT..... 241
   III)İYUK'TA YER ALMAYAN BİR YARGILAMANIN
   YENİLENMESİ SEBEBİ: ANAYASA MAHKEMESİ
   TARAFINDAN VERİLEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE
   İLİŞKİN İHLAL KARARLARI.............................................................. 244
   A)GENEL AÇIKLAMALAR ................................................................ 244
   B)AYM İHLAL KARARLARINA DAYALI YARGILAMANIN
   YENİLENMESİ SEBEBİNDE USUL VE USULE İLİŞKİN
   SORUNLAR ...................................................................................... 248
   1)AYM'nin Yeniden Yargılama Yapmak Üzere Dosyayı
   Göndereceği İlgili Mahkeme-Bu Konudaki Sorun ve
   Sorunsallar ..................................................................................... 250
   2)AYM İhlal Kararı Üzerine Yeniden Yargılamada Usul ................. 254
   IV)YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNİN SINIRLI
   OLUP OLMADIĞI SORUNSALI ......................................................... 256
   V)ORTAYA ÇIKABİLECEK YENİ OLAY VE DELİLLERİN
   YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEBİ OLARAK KABUL
   EDİLMESİ ZORUNLULUĞU ............................................................... 258
   SONUÇ ......................................................................................................... 263
   KAYNAKÇA................................................................................................ 273
    
    

    

    
    
    

    

   Stok Kodu
   :
   AAJ5753684606
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   300
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2017
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat