Sepetim (0) Toplam: 0,00

ULUSLARARASI GELİŞMELER IŞIĞINDA VERGİ HUKUKUNDA İŞYERİ

Liste Fiyatı : 80,00
İndirimli Fiyat : 68,00
Kazancınız : 12,00
9789753686587
599372
ULUSLARARASI GELİŞMELER IŞIĞINDA VERGİ HUKUKUNDA İŞYERİ
ULUSLARARASI GELİŞMELER IŞIĞINDA VERGİ HUKUKUNDA İŞYERİ
Filiz Kitabevi
68.00

ÖNSÖZ V

KISALTMALAR CETVELİ XVII

TABLOLAR LİSTESİ            XIX

GİRİŞ      1

BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR

 1. KAVRAM  7
 2. Türk Hukukunda İşyeri Kavramı  7
 3. Türk Vergi Hukukunda İşyeri 7
 • Genel Olarak  7
 • Benzer Kavramlar 12
 • İş Merkezi 12
 • Daimi Temsilci  13
 • İrtibat Bürosu  14
 • Bağımlı Acente  16
 • Ticari İşletme  17
 1. Türk İş Hukukunda İşyeri  18
 2. Türk Borçlar Hukukunda İşyeri  20
 3. Ara Değerlendirme  20
 4. Uluslararası Vergi Hukukunda İşyeri Kavramı  20
 5. Kavramın İşlevi ve Önemi  22
 6. Türk Vergi Hukuku Açısından  22
 7. Vergi Usul Kanunu Açısından  22
 8. Gelir Vergisi Kanunu Açısından  23
 9. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından  24
 10. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından  25
 11. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Açısından  26
 12. Ticari Kazançlar  28
 13. Temettüler  29
 14. Faiz  29
 15. Gayri Maddi Hak Bedelleri  29
 16. Diğer Gelirler  30
 17. İşyerine İlişkin Hükümler Kullanılarak Vergiden Kaçınılması  30
 18. İşyeri Statüsünden Kaçınılması  31
 • Komisyon Sözleşmeleri Yoluyla 31
 • Faaliyetlerin Bölünmesi Yoluyla  32
 • Hazırlayıcı ve Yardımcı Faaliyetler Yoluyla  32
 1. Kârların İşyerlerine Sınırlanarak Atfedilmesi  33
 2. Kasıtlı Olarak İşyeri Yaratılması  33
 • Muafiyet - İstisna Rejimleri 33
 • Finansal Yapılanmalar  34
 1. Ekonominin Dijitalleşmesi  35
 2. İşyerinin Bağlama Noktası Olarak Kullanılmasının Ardındaki Temel Nedenler 37
 3. TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE İŞYERİ KAVRAMININ GELİŞİMİ  38
 4. Model Anlaşmalar Öncesi Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarındaki Durum  40
 5. Birleşmiş Milletler Model Anlaşmaları  41
 6. 1928 Milletler Cemiyeti Model Anlaşması  42
 7. 1943 Meksika Taslağı - 1946 Londra Taslağı 42
 8. OECD Model      Anlaşmaları             45
 9. 1963 OECD     Model Anlaşması   45
 10. 1977 OECD     Model Anlaşması   46
 11. 1977 OECD     Model Anlaşması Sonrası       47
 12. Ara Değerlendirme  47
 13. 2017 OECD Modeli ve Sonrası  48
 14. Bağımlı Acente Statüsündeki İşyeri  49
 15. Belirli Faaliyet İstisnaları  51
 16. Faaliyetlerin Bölünmesi  52
 17. Ekonominin Dijitalleşmesi ile Karşılaşılan Sorunlar  53
 18. Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımını Önlemek İçin Vergi Anlaşmalarıyla Bağlantılı Tedbirlerin Uygulanması Üzerine Çok Taraflı Enstrüman (MLI)  53

İKİNCİ BÖLÜM

İŞYERİNİN VARLIĞI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 1. GENEL OLARAK 55
 2. İŞYERİNİN NESNEL ŞARTLARI  56
 3. Genel Olarak  56
 4. İşin Yürütüldüğü Yer Şartı 57
 5. Genel Olarak  57
 6. Pozitif Liste  60
 7. Ofis  62
 8. Şube ve Yönetim Yerleri  63
 9. Fabrika 64
 10. Atölye  64
 11. Doğal Kaynaklar  65
 12. Mağaza ve Diğer Satış Yerleri  65
 13. Boru Hatları ve İnsansız Ekipmanlar  66
 14. Elektrik Kabloları, Telekomünikasyon Kabloları ve Kıyı Ötesi Kablolar           66
 15. Sunucular  67
 16. Uydular  68
 17. Gemiler  68
 18. Gemilerde Yürütülen Ticari Faaliyetler  68
 19. Makine ve Ekipman  69
 20. Menkul Kıymetler ve Banka Hesapları  70
 21. Yazılım ve Patentler  71
 22. İnsanlar Hayvanlar ve Tarım 71
 23. Ev Ofisler  72
 24. Ayırt Edici Yer-Konum Şartı 73
 25. Genel Olarak  73
 26. Coğrafi ve Ticari Bağdaşıklık Ölçütü  77
 27. Coğrafi Bağdaşıklık  79
 28. Ticari Bağdaşıklık 84

III. İŞYERİNİN ÖZNEL ŞARTLARI  85

 1. Kullanım Hakkı Şartı  85
 2. Genel Olarak  85
 3. Yasal Kullanım - Gerçek Kullanım Farkı  87
 4. OECD Model Şerhi 2017 Değişiklikleri ile Getirilen Yenilikler  88
 5. Etkin Kullanım Yetkisi Ölçütü  88
 6. Mevcudiyetin Derecesi Ölçütü  91
 7. Gerçekleştirilen Faaliyet Ölçütü  92
 8. Süreklilik Şartı 92
 9. Genel Olarak  92
 10. Sürenin Hesaplanması  95
 11. Sürenin Başlangıcı 95
 12. Sürenin Bitişi  96
 13. Tekrarlama ve Kesinti  97
 14. Tekrarlama  97
 15. Kesinti  99
 16. ) Genel Kural  99
 17. ) İstisnalar  100
 18. Süreklilik Şartının İstisnası  101
 19. Süreklilik Şartına İlişkin Değerlendirmeler  101
 20. İŞYERİNİN İŞLEVSEL ŞARTLARI 102
 21. Genel Olarak  102
 22. İş Kavramı  103
 23. Teşebbüsün İşi Şartı  105
 24. İşin Teşebbüs İşi Niteliğinde Olması  105
 25. Anlaşmalarda Hariç Tutulan Faaliyetler  105
 26. Uluslararası Gemicilik ve Hava Taşımacılığı Faaliyeti  105
 27. Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık  107
 28. Hazırlayıcı ve Yardımcı Faaliyetler ve Negatif Liste 108
 29. Bağlantı Şartı: İşin İşyeri Aracılığıyla Yürütülme  109
 30. Genel olarak  109
 31. İşin Yürütüldüğü Yerde Temel İş Faaliyetine Sağlanan Katkı 111
 32. Özellikli Durumlar 112
 33. Kiralama İşlemlerinin Değerlendirilmesi 112
 34. Telekomünikasyon İşlemlerinin Değerlendirilmesi 113
 35. İşçilerin Durumunun Değerlendirilmesi 113
 36. HİZMET İŞYERİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR 113
 37. BAĞLI ORTAKLIK İŞYERİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR  121
 38. Genel Olarak  121
 39. Bağlı Ortaklık İşyeri Oluşması İçin Şartlar  123
 40. Bağlı Ortaklık İşyeri Oluşması için Gereken Nesnel Şartlar  123
 41. Bağlı Ortaklık İşyeri Oluşması için Gereken Öznel Şartlar 124
 42. Bağlı Ortaklık İşyeri Oluşması için Gereken İşlevsel Şartlar  125
 43. Boş - Paravan Şirketler Aracılığıyla Bağlı Ortaklık İşyeri 126

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPIM İŞYERİ

 1. OECD MODEL ANLAŞMASI UYARINCA YAPIM İŞYERLERİ 129
 2. Hükmün Tarihçesi ve Barındırdığı Temel Sorunlar  130
 3. Temel Kural İşyeri - Yapım İşyeri Hükmü İlişkisi  132
 4. Yapım İşyeri Hükmünün Diğer Hükümler İle İlişkisi  135
 5. Yapım İşyeri Oluşması İçin Gerekli Şartlar  136
 6. Nesnel Şartlar - İşin Yürütüldüğü Yer Şartı  136
 7. İnşaat Yapım ve Kurma Faaliyetleri  137
 8. Yerinde Planlama ve Denetim  138
 9. İlişkili Şirketlere Ait Projelerin Özdeşleştirilmesi  139
 10. Nesnel Şartlara İlişkin Sorun ve Sorunsallar  140
 11. Öznel Şartlar  142
 12. Genel Olarak  142
 13. Süreye İlişkin Şartlar 144
 • Sürenin Başlangıç Tarihi  146
 • Sürenin Bitiş Tarihi  147
 • Kesintilerin Sürelere Olan Etkisi 149
 1. Üçgen Yapılanmalar ve Sürelere Olan Etkisi  152
 2. İşlevsel Şart - Teşebbüs Faaliyeti Şartı 152
 3. Yapım İşyerine İlişkin Hükmün Kötüye Kullanılması  153
 4. Tarihsel Olarak  154
 5. Temel Amaç Testi 156
 6. OECD Model Anlaşmasındaki Temel Amaç Testine Seçenek Hüküm  160
 7. Ticari ve Coğrafi Açıdan Bağdaşıklık Ölçütleri  161
 • Ticari Bağdaşıklık 162
 1. Sözleşmelerin Önemi  162
 2. Müşterinin Önemi 163
 • Yapısal Varlık ve Önemi  164
 1. Özdeş Teknik Unsurların Önemi  165
 • Coğrafi Bağdaşıklık  166
 1. Yapım İşyerlerinde Karların Atfedilmesi  168
 2. BM MODEL ANLAŞMASI UYARINCA YAPIM İŞYERLERİ  169
 • TÜRKİYE UYGULAMASI 170
 1. ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN POZİTİF HUKUKLARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER VE ANLAŞMA UYGULAMALARI 171
 2. Almanya 171
 3. Amerika Birleşik Devletleri  174
 4. Birleşik Krallık  176
 5. Çin Halk Cumhuriyeti  178
 6. İtalya  180

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ACENTE İŞYERİ

 1. KAVRAM  183
 2. TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE ACENTE İŞYERİ KAVRAMININ GELİŞİMİ 185
 • TEMEL KURAL İŞYERİ - ACENTE İŞYERİ HÜKMÜ İLİŞKİSİ 189
 1. ACENTE İŞYERİ OLUŞMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR  190
 2. Sözleşme Akdetme veya Sözleşme Akdetmede Başlıca Rolü Oynama  193
 3. Genel Olarak  193
 4. Sözleşmeleri Mutaden Akdetmek  196
 5. Fiilen Yetki Kullanımı  197
 6. Sıklık  200
 7. Süreklilik  202
 8. Sözleşmeleri Temelde Değişiklik Yapmadan Rutin Olarak Akdetmede Başlıca Rolü Oynamak . 203
 9. Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Durumu  204
 10. Tedarik Faaliyetlerinin Durumu  205
 11. Sözleşmeleri Teşebbüs Adına Akdetmek  205
 12. Genel Olarak  206
 13. Komisyon Anlaşmaları 207
 14. MLI ve 2017 OECD Model Anlaşması Öncesi 207
 • Fransa - Societe Zimmer LTD Davası 208
 • Fransa - Valueclick Davası  210
 • Norveç - Dell Products Davası  210
 • İtalya - Philip Morris Davası 211
 • İtalya - Boston Scientific Davası 212
 • İspanya -DSM Nutritional Products Europe Davası  213
 • İspanya - Roche Vitamins Europa Davası  214
 • İspanya - Dell Products Davası  214
 1. MLI ve 2017 OECD Model Anlaşması Sonrası 214
 2. Sözleşmenin Konusu  217
 3. BAĞIMSIZ ACENTE İSTİSNASI 218
 4. Değişikliğin Arka Planı  219
 5. Bağımsız Acente İstisnası Getirilmesinin Gerekçesi  221
 6. Yeni Bağımsız Acente İstisnası Hükmü  221
 7. Acentenin Bağımsız Sayılması İçin Gereken Şartlar  223
 8. Bağımsızlık Durumu Şartı  223
 9. Hukuki Bağımsızlık Şartı  226
 10. İktisadi Açıdan Bağımsızlık Şartı  228
 11. İstisnanın İstisnası: Yakından İlişkili Teşebbüs Şartı  231
 • Genel Olarak  231
 • Yakından İlişkili Teşebbüsler  235
 1. Bir Teşebbüsün Başka Bir Teşebbüs Üzerindeki Kontrolü 235
 2. Teşebbüsteki Yararlı Menfaatlerin Çoğunluğuna Sahip Olmak 236
 • Şirkette Oy ve Sermayenin Çoğunluğuna Sahip Olmak  236
 • Münhasıran veya Neredeyse Münhasıran Kişi Yararına Faaliyette Bulunmak  236
 1. Acentenin Ticari Faaliyetlerin Olağan Akışı İçinde Hareket Etmesi  237
 2. Genel Olarak  237
 3. Kimin Ticari Faaliyetlerinin Olağan Akışı İçinde Hareket Edileceği Sorunsalı 238
 4. Ticari Faaliyetlerin Olağan Akışının Tespit Edilememesi 241
 5. Yeni 6. Fıkranın Uygulanması 242
 6. TÜRKİYE UYGULAMASI 242
 • ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN POZİTİF HUKUKLARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER VE

ANLAŞMA UYGULAMALARI 244

 1. Almanya 244
 2. Amerika Birleşik Devletleri  246
 3. Birleşik Krallık  247
 4. Çin Halk Cumhuriyeti  248
 5. İtalya  250

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ TEŞKİL ETMEYEN HALLER VE FAALİYETLERİN BÖLÜNMESİ

 1. İŞYERİ TEŞKİL ETMEYEN HALLER - NEGATİF LİSTE 253
 2. Tarihsel Süreç İçinde Negatif Liste ve Hükmün Amacı  253
 3. Genel Olarak  253
 4. 1963 - 2014 OECD Model Anlaşmalarında Negatif Listenin Niteliği  255
 5. Genel Olarak  255
 6. Negatif Listenin Niteliğine İlişkin Ülke Uygulamaları  257
 7. BEPS Projesi Sonrasında İşyeri İstisnalarına İlişkin Getirilen Değişiklikler  259
 8. BEPS Projesinin İşyeri İstisnalarına İlişkin Amacı  259
 9. 2017 OECD Modelinde Yapılan Değişiklikler  260
 10. Genel Olarak  260
 11. Yeni Negatif Liste ve Değerlendirilmesi  262
 12. MLI ve İşyeri İstisnaları 269
 13. HAZIRLAYICI VE YARDIMCI FAALİYETLER  270
 • FAALİYETLERİN BÖLÜNMESİ İLE İŞYERİ HÜKMÜNDEN KAÇINILMASI  276
 1. BEPS Projesi Öncesi Durum 277
 2. OECD Model Anlaşması ve Şerhi Açısından  277
 3. Yargı İçtihatlarında Faaliyetlerin Bölünmesi  279
 4. BEPS Projesi Sonrasında Faaliyetlerin Bölünmesine İlişkin Getirilen Değişiklikler  281
 5. 2017 OECD Model Anlaşmasının 5/4.1. Maddesi 281
 6. Genel Olarak  281
 7. Hükmün Uygulanması  283
 8. Hükmün Sonuçları 284
 9. MLI ve Faaliyetlerin Bölünmesi  285
 10. TÜRKİYE UYGULAMASI 285
 11. ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN POZİTİF HUKUKLARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER VE ANLAŞMA

UYGULAMALARI          286

 1. Almanya 286
 2. Amerika Birleşik Devletleri  287
 3. Birleşik Krallık  288
 4. Çin Halk Cumhuriyeti  289
 5. İtalya  290

ALTINCI BÖLÜM

DİJİTAL EKONOMİNİN İŞYERİ KAVRAMINA ETKİLERİ

 1. DİJİTAL EKONOMİ KAVRAMI VE DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

SORUNLAR     293

 1. Genel Olarak Dijital Ekonomi Kavramı 293
 2. Dijital Ekonomiye İlişkin Vergisel Sorunlar  295
 3. İkamet İlkesi Kullanılarak Vergiden Kaçınılması  298
 4. Kaynak İlkesi Kullanılarak Vergiden Kaçınılması  300
 5. Kaynak İlkesine İlişkin Sorunlar: İşyerine Kar Atfedilmesi  301
 6. Gelirin Nitelendirilmesi  302
 7. Dolaylı Vergiler Açısından Sorunlar  303
 8. DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OECD MODEL VERGİ ANLAŞMASINDAKİ MEVCUT DÜZENLEMELER  303
 • DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYEDE ALINAN ÖNLEMLER 305
 1. Genel Olarak  305
 2. Dijital Hizmet Vergisi ve İşyeri Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi  307
 3. İnternet Üzerinden Alınan Reklam Hizmetlerinden Yapılan Stopaj ve İşyeri Hükümleri Açısından

Değerlendirilmesi           309

 1. Katma Değer Vergisi Stopajı  312

E . Vergi İdaresinin ve Danıştayın İşyeri Kavramını Geniş Yorumlanması      312

 • ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN POZİTİF HUKUKLARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER VE ANLAŞMA UYGULAMALARI 318
 1. Almanya 318
 2. Amerika Birleşik Devletleri  319
 3. Birleşik Krallık  319
 4. Çin Halk Cumhuriyeti  321
 5. İtalya  321
 6. İŞYERİ KAVRAMININ DİJİTAL EKONOMİYE UYARLANMASI ÇALIŞMALARI VE BU ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  322
 7. OECD Çalışmaları 323
 8. OECD Kamuoyu Danışma Belgesi  323
 9. Önemli İktisadi Varlık Teklifi 323
 10. Kullanıcı Katılımı Teklifi  325
 11. Pazarlanan Gayri Maddi Varlıklar Teklifi  327
 • OECD - Dijitalleşmenin Getirdiği Vergisel Sorunlar Üzerine Kapsayıcı Çerçeve Çalışmaları - Birinc Sütun Taslak Raporu 328
 1. Genel Olarak  328
 2. Kapsam  329
 3. Bağlama Noktası  332
 4. OECD - Dijitalleşmenin Getirdiği Vergisel Sorunlar Üzerine Kapsayıcı Çerçeve Çalışmaları - İkinci Sütun  334
 5. OECD - Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Zorluklarına Yönelik İki Sütunlu Çözüm Hakkında Anlaşma  336
 6. Birinci Sütuna İlişkin Anlaşmaya Varılan Hususlar  336
 7. İkinci Sütuna İlişkin Anlaşmaya Varılan Hususlar  338
 8. Değerlendirme  339
 9. BM Çalışmaları - BM 2021 Modeli  340
 10. Genel Olarak  340
 11. Değerlendirme 348
 12. Avrupa Komisyonu Çalışmaları  351
 13. İŞYERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME ÖNERİSİ 353
 14. Türk Hukuku Açısından Değerlendirme ve Düzenleme Önerisi 353
 15. Uluslararası Vergi Hukuku Açısından Değerlendirme ve Düzenleme Önerisi  355
 16. Değerlendirme ve Düzenleme Önerisi 355
 17. Olası bir Düzenlemenin Daha Etkin Olabilmesi İçin İzlenebilecek Yollar  357
 18. OECD Modeli Yoluyla Değişikliklerin Uygulanması  358
 19. Çok Taraflı Anlaşma İle Değişikliklerin Uygulanması  359
 20. BEPS Çok Taraflı Enstrümanı ile Değişikliğin Uygulanması                 360

SONUÇ  364

KAYNAKÇA         380

 • Açıklama
  • ÖNSÖZ V

   KISALTMALAR CETVELİ XVII

   TABLOLAR LİSTESİ            XIX

   GİRİŞ      1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR

   1. KAVRAM  7
   2. Türk Hukukunda İşyeri Kavramı  7
   3. Türk Vergi Hukukunda İşyeri 7
   • Genel Olarak  7
   • Benzer Kavramlar 12
   • İş Merkezi 12
   • Daimi Temsilci  13
   • İrtibat Bürosu  14
   • Bağımlı Acente  16
   • Ticari İşletme  17
   1. Türk İş Hukukunda İşyeri  18
   2. Türk Borçlar Hukukunda İşyeri  20
   3. Ara Değerlendirme  20
   4. Uluslararası Vergi Hukukunda İşyeri Kavramı  20
   5. Kavramın İşlevi ve Önemi  22
   6. Türk Vergi Hukuku Açısından  22
   7. Vergi Usul Kanunu Açısından  22
   8. Gelir Vergisi Kanunu Açısından  23
   9. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından  24
   10. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından  25
   11. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Açısından  26
   12. Ticari Kazançlar  28
   13. Temettüler  29
   14. Faiz  29
   15. Gayri Maddi Hak Bedelleri  29
   16. Diğer Gelirler  30
   17. İşyerine İlişkin Hükümler Kullanılarak Vergiden Kaçınılması  30
   18. İşyeri Statüsünden Kaçınılması  31
   • Komisyon Sözleşmeleri Yoluyla 31
   • Faaliyetlerin Bölünmesi Yoluyla  32
   • Hazırlayıcı ve Yardımcı Faaliyetler Yoluyla  32
   1. Kârların İşyerlerine Sınırlanarak Atfedilmesi  33
   2. Kasıtlı Olarak İşyeri Yaratılması  33
   • Muafiyet - İstisna Rejimleri 33
   • Finansal Yapılanmalar  34
   1. Ekonominin Dijitalleşmesi  35
   2. İşyerinin Bağlama Noktası Olarak Kullanılmasının Ardındaki Temel Nedenler 37
   3. TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE İŞYERİ KAVRAMININ GELİŞİMİ  38
   4. Model Anlaşmalar Öncesi Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarındaki Durum  40
   5. Birleşmiş Milletler Model Anlaşmaları  41
   6. 1928 Milletler Cemiyeti Model Anlaşması  42
   7. 1943 Meksika Taslağı - 1946 Londra Taslağı 42
   8. OECD Model      Anlaşmaları             45
   9. 1963 OECD     Model Anlaşması   45
   10. 1977 OECD     Model Anlaşması   46
   11. 1977 OECD     Model Anlaşması Sonrası       47
   12. Ara Değerlendirme  47
   13. 2017 OECD Modeli ve Sonrası  48
   14. Bağımlı Acente Statüsündeki İşyeri  49
   15. Belirli Faaliyet İstisnaları  51
   16. Faaliyetlerin Bölünmesi  52
   17. Ekonominin Dijitalleşmesi ile Karşılaşılan Sorunlar  53
   18. Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımını Önlemek İçin Vergi Anlaşmalarıyla Bağlantılı Tedbirlerin Uygulanması Üzerine Çok Taraflı Enstrüman (MLI)  53

   İKİNCİ BÖLÜM

   İŞYERİNİN VARLIĞI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

   1. GENEL OLARAK 55
   2. İŞYERİNİN NESNEL ŞARTLARI  56
   3. Genel Olarak  56
   4. İşin Yürütüldüğü Yer Şartı 57
   5. Genel Olarak  57
   6. Pozitif Liste  60
   7. Ofis  62
   8. Şube ve Yönetim Yerleri  63
   9. Fabrika 64
   10. Atölye  64
   11. Doğal Kaynaklar  65
   12. Mağaza ve Diğer Satış Yerleri  65
   13. Boru Hatları ve İnsansız Ekipmanlar  66
   14. Elektrik Kabloları, Telekomünikasyon Kabloları ve Kıyı Ötesi Kablolar           66
   15. Sunucular  67
   16. Uydular  68
   17. Gemiler  68
   18. Gemilerde Yürütülen Ticari Faaliyetler  68
   19. Makine ve Ekipman  69
   20. Menkul Kıymetler ve Banka Hesapları  70
   21. Yazılım ve Patentler  71
   22. İnsanlar Hayvanlar ve Tarım 71
   23. Ev Ofisler  72
   24. Ayırt Edici Yer-Konum Şartı 73
   25. Genel Olarak  73
   26. Coğrafi ve Ticari Bağdaşıklık Ölçütü  77
   27. Coğrafi Bağdaşıklık  79
   28. Ticari Bağdaşıklık 84

   III. İŞYERİNİN ÖZNEL ŞARTLARI  85

   1. Kullanım Hakkı Şartı  85
   2. Genel Olarak  85
   3. Yasal Kullanım - Gerçek Kullanım Farkı  87
   4. OECD Model Şerhi 2017 Değişiklikleri ile Getirilen Yenilikler  88
   5. Etkin Kullanım Yetkisi Ölçütü  88
   6. Mevcudiyetin Derecesi Ölçütü  91
   7. Gerçekleştirilen Faaliyet Ölçütü  92
   8. Süreklilik Şartı 92
   9. Genel Olarak  92
   10. Sürenin Hesaplanması  95
   11. Sürenin Başlangıcı 95
   12. Sürenin Bitişi  96
   13. Tekrarlama ve Kesinti  97
   14. Tekrarlama  97
   15. Kesinti  99
   16. ) Genel Kural  99
   17. ) İstisnalar  100
   18. Süreklilik Şartının İstisnası  101
   19. Süreklilik Şartına İlişkin Değerlendirmeler  101
   20. İŞYERİNİN İŞLEVSEL ŞARTLARI 102
   21. Genel Olarak  102
   22. İş Kavramı  103
   23. Teşebbüsün İşi Şartı  105
   24. İşin Teşebbüs İşi Niteliğinde Olması  105
   25. Anlaşmalarda Hariç Tutulan Faaliyetler  105
   26. Uluslararası Gemicilik ve Hava Taşımacılığı Faaliyeti  105
   27. Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık  107
   28. Hazırlayıcı ve Yardımcı Faaliyetler ve Negatif Liste 108
   29. Bağlantı Şartı: İşin İşyeri Aracılığıyla Yürütülme  109
   30. Genel olarak  109
   31. İşin Yürütüldüğü Yerde Temel İş Faaliyetine Sağlanan Katkı 111
   32. Özellikli Durumlar 112
   33. Kiralama İşlemlerinin Değerlendirilmesi 112
   34. Telekomünikasyon İşlemlerinin Değerlendirilmesi 113
   35. İşçilerin Durumunun Değerlendirilmesi 113
   36. HİZMET İŞYERİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR 113
   37. BAĞLI ORTAKLIK İŞYERİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR  121
   38. Genel Olarak  121
   39. Bağlı Ortaklık İşyeri Oluşması İçin Şartlar  123
   40. Bağlı Ortaklık İşyeri Oluşması için Gereken Nesnel Şartlar  123
   41. Bağlı Ortaklık İşyeri Oluşması için Gereken Öznel Şartlar 124
   42. Bağlı Ortaklık İşyeri Oluşması için Gereken İşlevsel Şartlar  125
   43. Boş - Paravan Şirketler Aracılığıyla Bağlı Ortaklık İşyeri 126

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   YAPIM İŞYERİ

   1. OECD MODEL ANLAŞMASI UYARINCA YAPIM İŞYERLERİ 129
   2. Hükmün Tarihçesi ve Barındırdığı Temel Sorunlar  130
   3. Temel Kural İşyeri - Yapım İşyeri Hükmü İlişkisi  132
   4. Yapım İşyeri Hükmünün Diğer Hükümler İle İlişkisi  135
   5. Yapım İşyeri Oluşması İçin Gerekli Şartlar  136
   6. Nesnel Şartlar - İşin Yürütüldüğü Yer Şartı  136
   7. İnşaat Yapım ve Kurma Faaliyetleri  137
   8. Yerinde Planlama ve Denetim  138
   9. İlişkili Şirketlere Ait Projelerin Özdeşleştirilmesi  139
   10. Nesnel Şartlara İlişkin Sorun ve Sorunsallar  140
   11. Öznel Şartlar  142
   12. Genel Olarak  142
   13. Süreye İlişkin Şartlar 144
   • Sürenin Başlangıç Tarihi  146
   • Sürenin Bitiş Tarihi  147
   • Kesintilerin Sürelere Olan Etkisi 149
   1. Üçgen Yapılanmalar ve Sürelere Olan Etkisi  152
   2. İşlevsel Şart - Teşebbüs Faaliyeti Şartı 152
   3. Yapım İşyerine İlişkin Hükmün Kötüye Kullanılması  153
   4. Tarihsel Olarak  154
   5. Temel Amaç Testi 156
   6. OECD Model Anlaşmasındaki Temel Amaç Testine Seçenek Hüküm  160
   7. Ticari ve Coğrafi Açıdan Bağdaşıklık Ölçütleri  161
   • Ticari Bağdaşıklık 162
   1. Sözleşmelerin Önemi  162
   2. Müşterinin Önemi 163
   • Yapısal Varlık ve Önemi  164
   1. Özdeş Teknik Unsurların Önemi  165
   • Coğrafi Bağdaşıklık  166
   1. Yapım İşyerlerinde Karların Atfedilmesi  168
   2. BM MODEL ANLAŞMASI UYARINCA YAPIM İŞYERLERİ  169
   • TÜRKİYE UYGULAMASI 170
   1. ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN POZİTİF HUKUKLARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER VE ANLAŞMA UYGULAMALARI 171
   2. Almanya 171
   3. Amerika Birleşik Devletleri  174
   4. Birleşik Krallık  176
   5. Çin Halk Cumhuriyeti  178
   6. İtalya  180

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   ACENTE İŞYERİ

   1. KAVRAM  183
   2. TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE ACENTE İŞYERİ KAVRAMININ GELİŞİMİ 185
   • TEMEL KURAL İŞYERİ - ACENTE İŞYERİ HÜKMÜ İLİŞKİSİ 189
   1. ACENTE İŞYERİ OLUŞMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR  190
   2. Sözleşme Akdetme veya Sözleşme Akdetmede Başlıca Rolü Oynama  193
   3. Genel Olarak  193
   4. Sözleşmeleri Mutaden Akdetmek  196
   5. Fiilen Yetki Kullanımı  197
   6. Sıklık  200
   7. Süreklilik  202
   8. Sözleşmeleri Temelde Değişiklik Yapmadan Rutin Olarak Akdetmede Başlıca Rolü Oynamak . 203
   9. Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Durumu  204
   10. Tedarik Faaliyetlerinin Durumu  205
   11. Sözleşmeleri Teşebbüs Adına Akdetmek  205
   12. Genel Olarak  206
   13. Komisyon Anlaşmaları 207
   14. MLI ve 2017 OECD Model Anlaşması Öncesi 207
   • Fransa - Societe Zimmer LTD Davası 208
   • Fransa - Valueclick Davası  210
   • Norveç - Dell Products Davası  210
   • İtalya - Philip Morris Davası 211
   • İtalya - Boston Scientific Davası 212
   • İspanya -DSM Nutritional Products Europe Davası  213
   • İspanya - Roche Vitamins Europa Davası  214
   • İspanya - Dell Products Davası  214
   1. MLI ve 2017 OECD Model Anlaşması Sonrası 214
   2. Sözleşmenin Konusu  217
   3. BAĞIMSIZ ACENTE İSTİSNASI 218
   4. Değişikliğin Arka Planı  219
   5. Bağımsız Acente İstisnası Getirilmesinin Gerekçesi  221
   6. Yeni Bağımsız Acente İstisnası Hükmü  221
   7. Acentenin Bağımsız Sayılması İçin Gereken Şartlar  223
   8. Bağımsızlık Durumu Şartı  223
   9. Hukuki Bağımsızlık Şartı  226
   10. İktisadi Açıdan Bağımsızlık Şartı  228
   11. İstisnanın İstisnası: Yakından İlişkili Teşebbüs Şartı  231
   • Genel Olarak  231
   • Yakından İlişkili Teşebbüsler  235
   1. Bir Teşebbüsün Başka Bir Teşebbüs Üzerindeki Kontrolü 235
   2. Teşebbüsteki Yararlı Menfaatlerin Çoğunluğuna Sahip Olmak 236
   • Şirkette Oy ve Sermayenin Çoğunluğuna Sahip Olmak  236
   • Münhasıran veya Neredeyse Münhasıran Kişi Yararına Faaliyette Bulunmak  236
   1. Acentenin Ticari Faaliyetlerin Olağan Akışı İçinde Hareket Etmesi  237
   2. Genel Olarak  237
   3. Kimin Ticari Faaliyetlerinin Olağan Akışı İçinde Hareket Edileceği Sorunsalı 238
   4. Ticari Faaliyetlerin Olağan Akışının Tespit Edilememesi 241
   5. Yeni 6. Fıkranın Uygulanması 242
   6. TÜRKİYE UYGULAMASI 242
   • ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN POZİTİF HUKUKLARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER VE

   ANLAŞMA UYGULAMALARI 244

   1. Almanya 244
   2. Amerika Birleşik Devletleri  246
   3. Birleşik Krallık  247
   4. Çin Halk Cumhuriyeti  248
   5. İtalya  250

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   İŞYERİ TEŞKİL ETMEYEN HALLER VE FAALİYETLERİN BÖLÜNMESİ

   1. İŞYERİ TEŞKİL ETMEYEN HALLER - NEGATİF LİSTE 253
   2. Tarihsel Süreç İçinde Negatif Liste ve Hükmün Amacı  253
   3. Genel Olarak  253
   4. 1963 - 2014 OECD Model Anlaşmalarında Negatif Listenin Niteliği  255
   5. Genel Olarak  255
   6. Negatif Listenin Niteliğine İlişkin Ülke Uygulamaları  257
   7. BEPS Projesi Sonrasında İşyeri İstisnalarına İlişkin Getirilen Değişiklikler  259
   8. BEPS Projesinin İşyeri İstisnalarına İlişkin Amacı  259
   9. 2017 OECD Modelinde Yapılan Değişiklikler  260
   10. Genel Olarak  260
   11. Yeni Negatif Liste ve Değerlendirilmesi  262
   12. MLI ve İşyeri İstisnaları 269
   13. HAZIRLAYICI VE YARDIMCI FAALİYETLER  270
   • FAALİYETLERİN BÖLÜNMESİ İLE İŞYERİ HÜKMÜNDEN KAÇINILMASI  276
   1. BEPS Projesi Öncesi Durum 277
   2. OECD Model Anlaşması ve Şerhi Açısından  277
   3. Yargı İçtihatlarında Faaliyetlerin Bölünmesi  279
   4. BEPS Projesi Sonrasında Faaliyetlerin Bölünmesine İlişkin Getirilen Değişiklikler  281
   5. 2017 OECD Model Anlaşmasının 5/4.1. Maddesi 281
   6. Genel Olarak  281
   7. Hükmün Uygulanması  283
   8. Hükmün Sonuçları 284
   9. MLI ve Faaliyetlerin Bölünmesi  285
   10. TÜRKİYE UYGULAMASI 285
   11. ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN POZİTİF HUKUKLARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER VE ANLAŞMA

   UYGULAMALARI          286

   1. Almanya 286
   2. Amerika Birleşik Devletleri  287
   3. Birleşik Krallık  288
   4. Çin Halk Cumhuriyeti  289
   5. İtalya  290

   ALTINCI BÖLÜM

   DİJİTAL EKONOMİNİN İŞYERİ KAVRAMINA ETKİLERİ

   1. DİJİTAL EKONOMİ KAVRAMI VE DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

   SORUNLAR     293

   1. Genel Olarak Dijital Ekonomi Kavramı 293
   2. Dijital Ekonomiye İlişkin Vergisel Sorunlar  295
   3. İkamet İlkesi Kullanılarak Vergiden Kaçınılması  298
   4. Kaynak İlkesi Kullanılarak Vergiden Kaçınılması  300
   5. Kaynak İlkesine İlişkin Sorunlar: İşyerine Kar Atfedilmesi  301
   6. Gelirin Nitelendirilmesi  302
   7. Dolaylı Vergiler Açısından Sorunlar  303
   8. DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OECD MODEL VERGİ ANLAŞMASINDAKİ MEVCUT DÜZENLEMELER  303
   • DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYEDE ALINAN ÖNLEMLER 305
   1. Genel Olarak  305
   2. Dijital Hizmet Vergisi ve İşyeri Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi  307
   3. İnternet Üzerinden Alınan Reklam Hizmetlerinden Yapılan Stopaj ve İşyeri Hükümleri Açısından

   Değerlendirilmesi           309

   1. Katma Değer Vergisi Stopajı  312

   E . Vergi İdaresinin ve Danıştayın İşyeri Kavramını Geniş Yorumlanması      312

   • ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN POZİTİF HUKUKLARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER VE ANLAŞMA UYGULAMALARI 318
   1. Almanya 318
   2. Amerika Birleşik Devletleri  319
   3. Birleşik Krallık  319
   4. Çin Halk Cumhuriyeti  321
   5. İtalya  321
   6. İŞYERİ KAVRAMININ DİJİTAL EKONOMİYE UYARLANMASI ÇALIŞMALARI VE BU ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  322
   7. OECD Çalışmaları 323
   8. OECD Kamuoyu Danışma Belgesi  323
   9. Önemli İktisadi Varlık Teklifi 323
   10. Kullanıcı Katılımı Teklifi  325
   11. Pazarlanan Gayri Maddi Varlıklar Teklifi  327
   • OECD - Dijitalleşmenin Getirdiği Vergisel Sorunlar Üzerine Kapsayıcı Çerçeve Çalışmaları - Birinc Sütun Taslak Raporu 328
   1. Genel Olarak  328
   2. Kapsam  329
   3. Bağlama Noktası  332
   4. OECD - Dijitalleşmenin Getirdiği Vergisel Sorunlar Üzerine Kapsayıcı Çerçeve Çalışmaları - İkinci Sütun  334
   5. OECD - Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Zorluklarına Yönelik İki Sütunlu Çözüm Hakkında Anlaşma  336
   6. Birinci Sütuna İlişkin Anlaşmaya Varılan Hususlar  336
   7. İkinci Sütuna İlişkin Anlaşmaya Varılan Hususlar  338
   8. Değerlendirme  339
   9. BM Çalışmaları - BM 2021 Modeli  340
   10. Genel Olarak  340
   11. Değerlendirme 348
   12. Avrupa Komisyonu Çalışmaları  351
   13. İŞYERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME ÖNERİSİ 353
   14. Türk Hukuku Açısından Değerlendirme ve Düzenleme Önerisi 353
   15. Uluslararası Vergi Hukuku Açısından Değerlendirme ve Düzenleme Önerisi  355
   16. Değerlendirme ve Düzenleme Önerisi 355
   17. Olası bir Düzenlemenin Daha Etkin Olabilmesi İçin İzlenebilecek Yollar  357
   18. OECD Modeli Yoluyla Değişikliklerin Uygulanması  358
   19. Çok Taraflı Anlaşma İle Değişikliklerin Uygulanması  359
   20. BEPS Çok Taraflı Enstrümanı ile Değişikliğin Uygulanması                 360

   SONUÇ  364

   KAYNAKÇA         380

   Stok Kodu
   :
   9789753686587
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   432
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. hamur 70 gr.
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat