Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
TÜRKİYE'DE İNTERNET-SOSYAL MEDYA HUKUKU Asım EKREN

TÜRKİYE'DE İNTERNET-SOSYAL MEDYA HUKUKUUygulama ve Teorideki Ceza, Tazminat ve İdari Yaptırımlar Tüm Yönleriyle Kişi veya Kurumların Yasal Başvuru Yolları Sorunlar ve Öneriler

Liste Fiyatı : 46,00
İndirimli Fiyat : 43,70
Kazancınız : 2,30
9789753686143
364581
TÜRKİYE'DE İNTERNET-SOSYAL MEDYA HUKUKU
TÜRKİYE'DE İNTERNET-SOSYAL MEDYA HUKUKU Uygulama ve Teorideki Ceza, Tazminat ve İdari Yaptırımlar Tüm Yönleriyle Kişi veya Kurumların Yasal Başvuru Yolları Sorunlar ve Öneriler
Filiz Kitabevi
43.70

(A) BU KİTAPTA NELER VAR (Kitap içeriğinin özeti)            1

(B) (Kısaca) İFADE ve BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ               9

b.1.Kavram olarak ifade ve basın özgürlüğü 9

b.2.İfade ve basın özgürlüğü ile ilgili genel mevzuat 11

b.2.a) İfade ve basın özgürlüğünün kapsamına dair mevzuat ve bu özgürlüğün kapsamından anlaşılması gereken hususlar             12

b.2.b) İfade ve basın özgürlüğünün sınırlarına dair mevzuat ve bu özgürlüğün sınırlandırılmasından anlaşılması gereken hususlar             18

b.2.b.1) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin basın özgürlüğünün sınırlandırılmasına ilişkin temel kriterleri ve mahkemece uygulanan Üç Adım Test'i (chilling efect)          25

b.2.b.2) Anayasa Mahkemesi'nin basın özgürlüğünün sınırlandırılmasına dair temel kriterleri ve mahkemece uygulanan üç aşamalı test             29

b.2.b.3) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Türk mevzuatına göre sınırlama yetkisinin karşılaştırılması             31

(C) TÜRKİYE'DE İNTERNET YAYINLARININ GENEL HUKUKİ BOYUTU               33

c.1.Kanaatimizce buradaki en önemli husus 34

c.2.Ortadaki mevcut genel tablo      35

c.3. Yayın türüne göre mevcut tablo              37

c.3.a- Gazete, dergi haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı             37

c.3.b- Radyo ve televizyon haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı 38

c.3.b.1- TRT haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı             38

c.3.b.2- Özel televizyon - radyo haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı           38

c.3.c- İnternet haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı (içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engelenmesi)    39

c.4. Gazeteciler veya haberciler için meselenin önemli kısmı (gazetecilik haklarının korunması)  40

c.4.1-Basın hürriyetinin getirilmesi         41

c.4.2-Süreli ve süresiz yayın hakkı        41

c.4.3-Devletin imkanlarından eşit yararlanma hakkı         42

c.4.4-Basın araçlarının korunması         42

c.4.5-Dava açma sürelerinin sınırlandırılması     42

c.4.6-Görevli mahkemenin belli olması 42

c.4.7-Basın davalarının acele işlerden sayılması 43

c.4.8-Haber kaynağını açıklamama hakkı            43

c.4.9-Basın suçlarından dolayı verilen adli para cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı 43

c.4.10-Kanuna uygun olarak basılmış eserleri, bunların yayımını veya dağıtımını veya satışını önlemek amacıyla tahrip etmenin veya bozmanın suç sayılması       43

c.4.11-Kanunun aradığı şartlara uyulmasına rağmen süreli ve süresiz yayınların basılmasını, yayımını, dağıtımını veya satışını şiddet veya tehditle engellemenin suç sayılması       44

c.4.12-Süreli yayınların dağıtım yükümlülüğüne tabi tutulması ve dağıtım yükümlülüğüne aykırı davranmanın suç sayılması          44

c.4.13-Basın yoluyla işlenen belli suçların ertelenmesi zorunluluğu                45

c.5. En önemli bir başka esaslı sorun             45

c.5.1- Yüksek yargı kararlarındaki değerlendirme               46

c.5.1.a- Anayasa Mahkemesi       46

c.5.1.b- Yargıtay             47

c.6. Öneri              49

(D) İNTERNET - SOSYAL MEDYADAKİ DURUM (Son Yasal Değişiklikler)  50

- 7253 Sayılı Yasal değişikliğin özeti           50

d.1. 'Port bilgisi' ve 'Sosyal ağ sağlayıcı' kavramı      54

d.2. Yapılacak tebligatlara ilave düzenleme 55

d.3. Yer sağlayıcının yükümlülüklerine aykırılık        56

d.4. Katalog suçlarda içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi                 56

d.5. Kişilik haklarının ihlalinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi, kişinin ismi ile internet adresi arasında ilişki kurulmasının engellenmesi (başvuranın adının karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesi)         58

d.6. Sosyal ağ sağlayıcı, yükümlülükler, yaptırımlar 59

d.6.1.Sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye'de temsilci belirleme yükümlülüğü       60

d.6.2.Türkiye'de temsilci belirleme yükümlülüğünün

amacı 61

d.6.3. Sosyal ağ sağlayıcı (temsilcisinin) görevleri             62

d.6.4. Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülükler 63

d.6.5.Temsilci belirlenmezse ve bildirme yükümlülüğü yerine getirilmezse ne olur? 64

1.Aşama. İdari para cezası verilmesi          65

2.Aşama. İdari para cezasının artırılması 65

3.Aşama. Yeni reklam yasağı cezasının verilmesi   65

4.Aşama. İnternet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması              66

5.Aşama. İnternet trafiği bant genişliğinin %50 oranından %90 oranına kadar daraltılması         67

 d.6.6. Sosyal ağ sağlayıcısının yasadaki diğer yükümlülüklerine aykırı davranmasının  yaptırımları    68

d.6.7. Sosyal ağ sağlayıcısının yasadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle doğan hukuki (tazmin) sorumluluğu     70

d.6.8. Sosyal ağ sağlayıcısının yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle verilen yaptırımlara dair kararların itirazı, yasa yolları ile bu kararların yerine getirilmesi (infazı)         71

d.7. Sosyal ağ sağlayıcılara getirilen bir kısım yükümlülüklerin tamamlanacağı süre veya ne zamana kadar yerine getirilmesi gerektiğine  ilişkin olası takvim            74

d.8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkındaki Usul ve Esaslarına dair kararının diğer içerikleri         77

d.8.1. Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkındaki Usul ve Esasları kimi kapsıyor, kimi kapsamıyor       77

d.8.2. Sosyal ağ sağlayıcılarının günlük erişimlerinin değişmesi halinde ne yapmak gerekir? 78

d.8.3. Tereddütlerin giderilmesi               79

-7262 Sayılı Yasal değişikliğin özeti  79

d.9. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un ilgili kısımları (izinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapılması)          80

(E) İNTERNET (5651 SAYILI) KANUNU'NDAKİ SUÇLAR,

TEDBİRLER (TABLOLU)            82

(7262 SK ile değişik 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’ndaki ilgili yaptırımlar) 82

e.1) Adli para cezasını gerektiren suçlar        83

e.1.1-Madde metninde katalog olarak sayılan suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan internet içeriğinin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararlarının içerik, yer veya erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilmemesi     83

e.1.2-Suç konusu internet içeriklerini oluşturmak ve

yaymak              83

e.1.3-Kişilik haklarını ihlal eden internet içeriğinin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi  kararlarının içerik, yer ve erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilmemesi     84

e.1.4-Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülüklerini ihlal etmesi              84

e.2) İdari para cezasını gerektiren eylemler, tedbirler          85

e.2.1-Bilgilendirme yükümlülüğünün ihlali          85

e.2.2-Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülüklerini ihlal etmesi              85

e.2.3-Yer sağlayıcının yükümlülüklerini ihlal etmesi         87

e.2.4-Erişim sağlayıcının yükümlülüklerini ihlal etmesi   87

e.2.5-Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerini ihlal etmesi 87

e.2.6-Madde metninde katalog olarak sayılan bazı suçların oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayın nedeniyle Başkan tarafından idarî tedbir olarak verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının içerik, yer ve erişim sağlayıcısı tarafından yerine getirilmemesi           88

e.2.7-Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının erişim sağlayıcılar, ilgili içerik ve yer sağlayıcıları tarafından yerine getirilmemesi     89

e.2.8-Belirtilen süre içinde Erişim Sağlayıcıları Birliğinin kuruluşunu tamamlayamaması     89

e.2.9-İnternet servis sağlayıcılarının veya internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin Erişim Sağlayıcıları Birliğine üye olmamaları 89

e.3) 7262 SK ile değişik 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’ndaki ilgili yaptırımlar           90

e.4) Adli veya idari para cezasını gerektiren suçlar, eylemler, tedbirler tablosu         90

(F) İNTERNET YAYINLARINA KARŞI HAKLAR, KİŞİ ve

KURUMLARIN YASAL BAŞVURU YOLLARI ve

TABLOSU            98

f.1. Tüm haber türleri açısından genel olarak hak ve sorumluluklar        99

f.2. İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimine engellenmesinin gerekip gerekmediği hususuna genel bakış       106

f.3. Düzeltme ve cevap hakkı yönünden (yayına karşı çıkma) internet yayınlarıyla ilgili genel yasal düzenleme        108

f.4. Kişilik hakkının ihlal edilmesi (haksız fiil) nedeniyle internet haberi içeriğinin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi              113

f.4.1.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine hangi hallerde başvurulabilir?   113

f.4.2.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi hakkına kimler başvurabilir?             113

f.4.3.Hangi yayınlara karşı içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi hakkına başvurabilir?  114

f.4.4.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi hakkına hangi süre içerisinde başvurabilir?    114

f.4.5.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi hakkı (kararı) için kime başvuru yapılmalı?  114

f.4.6.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi taleplerinde itiraz mercii ve süresi    115

f.4.7.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi taleplerinin içeriği nasıl olmalıdır?  116

f.4.8.Kişilik hakları ihlal edilenlerin adının internet adresleriyle ilişkilendirilmemesi kararı   116

f.4.9.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinin, yukarıdaki hususlar dışında kalan, diğer esas ve usul işlemleri              117

f.4.10.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına rağmen aynı haber diğer sitelerde yer alırsa ne yapılabilir?         118

f.4.11.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine dair hâkim kararının gereği yapılmazsa ne olur? 119

f.4.11.1-Hangi halde cezai yaptırım olur? 119

f.4.11.2-Kimler sorumlu olur?      119

f.4.11.3-Ceza miktarı     120

f.5. Özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle internet haberi içeriğine erişimin engellenmesi     123

f.5.1.Erişimin engellenmesine hangi hallerde başvurulabi-     lir?     123

f.5.2.Erişimin engellenmesi hakkına kimler başvurabilir?  123

f.5.3.Hangi yayınlara karşı erişimin engellenmesi hakkına başvurabilir?       123

f.5.4.Erişimin engellenmesi hakkına hangi süre içerisinde başvurabilir?        124

f.5.5.Erişimin engellenmesi hakkı (kararı) için kime başvuru yapılmalıdır? 124

f.5.6.Erişimin engellenmesi taleplerinin içeriği nasıl olmalıdır?       125

f.5.7.Erişimin engellenmesi taleplerinde itiraz mercii ve

süresi     126

f.5.8.Erişimin engellenmesi talebinin, yukarıdaki hususlar dışında kalan, diğer esas ve usul işlemleri     127

f.5.9.Erişimin engellenmesi kararına rağmen aynı haber başka sitelerde yer alırsa ne olur?      127

f.5.10.Erişimin engellenmesine dair kararının gereği yapılmazsa yaptırımı nedir?      128

f.6. Belli (katalog) suçların işlenmesi nedeniyle internet haberi içeriğinin çıkarılması, erişiminin engellenmesi       132

f.6.1.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine hangi hallerde başvurulabilir    132

f.6.2.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine kimler karar verebilir?                132

f.6.3.Hangi yayınlara karşı içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine kararı verilebilir?  133

f.6.4.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine hangi süre içerisinde başvurabilir?          134

f.6.5.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarında itiraz mercii ve süresi   134

f.6.6.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinin, yukarıdakiler dışında kalan, diğer esas ve usul işlemleri              135

f.6.7.Erişimin engellenmesi kararına rağmen aynı haber başka sitelerinde yer alırsa ne olur? 136

f.6.8.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine dair kararının gereği yapılmazsa ne olur?             136

f.6.8.1-Hangi halde cezai yaptırım olur?    136

f.6.8.2-Kimler sorumlu olur?        136

f.6.8.3-Ceza Miktarı       137

f.7. Güvenlik (suç işlenmesinin önlenmesi) nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan hallerde internet haberi içeriğinin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi        143

f.7.1.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine hangi hallerde başvurulabilir?   143

f.7.2.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine kimler karar verebilir? 143

f.7.3.Hangi yayınlara karşı içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir?           143

f.7.4.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine hangi süre içerisinde başvurabilir?          143

f.7.5.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarında itiraz mercii ve süresi   144

f.7.6.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinin, yukarıdaki hususlar dışında kalan, diğer esas ve usul işlemleri               144

f.7.7.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına rağmen aynı haber başka internet sitelerinde yer alırsa ne olur?               144

f.7.8.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine dair kararının gereği yapılmazsa ne olur?              145

f.7.8.1-Hangi halde cezai yaptırım olur?     145

f.7.8.2-Kimler sorumlu olur?         145

f.7.8.3-Ceza miktarı        145

f.8. Fikir ve sanat eseri kapsamında korunan hakların internet yoluyla ihlal edilmesi halinde ihlale konu eserlerin içerikten çıkarılması 148

Koruma altındaki hakkın (eserin) internetten ihlali nedeniyle içeriğin çıkarılmasına ilişkin yasal durum ve fiili uygulama örnekleri         148

f.8.1.İçerikten çıkarılmasına hangi hallerde başvurulabilir  152

f.8.2.İçerikten çıkarılması hakkına kimler başvurabilir        152

f.8.3.Hangi yayınlara karşı içerikten çıkarılması hakkına başvurabilir            152

f.8.4.İçerikten çıkarılması hakkına hangi süre içerisinde başvurabilir              153

f.8.5.İçerikten çıkarılması hakkı için kime başvuru yapılmalı           153

f.8.6.İçerikten çıkarılması taleplerinde itiraz mercii ve süresi            154

f.8.7.İçerikten çıkarılması taleplerinin içeriği nasıl

olmalıdır               154

f.8.8.İçerikten çıkarılması talebinin, yukarıdakiler dışında kalan diğer esas ve usul işlemleri     154

f.8.9.İçerikten çıkarılmasına dair cumhuriyet savcısı kararına rağmen aynı paylaşım, içerik başka internet sitelerinde yer alırsa ne yapmak gerekir   155

f.8.10.İçerikten çıkarılmasına dair cumhuriyet savcısı kararının gereği yapılmazsa ne olur       155

f.8.11.Bir haber ajansının haberini izinsiz yayımlamanın hukuki boyutu nedir?           156

f.9. İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapılması nedeniyle içeriğin çıkarılması, erişimin

engellenmesi               158

f.9.1. İçeriğin çıkarılmasına, erişimin engellenmesine hangi

hallerde başvurulabilir    158

f.9.2. Hangi yayınlara karşı içeriğin çıkarılması, erişimin

engellenmesi kararı verilebilir       158

f.9.3. İçeriğin çıkarılmasına, erişimin engellenmesine kimler

karar verebilir    159

f.9.4. İçeriğin çıkarılmasına, erişimin engellenmesine hangi

süre içerisinde başvurulabilir        159

f.9.5. İçeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi için kime başvuru yapılmalı           159

f.9.6. İçeriğin çıkarılması bildirimi, erişimin engellenmesi taleplerinin içeriği nasıl olmalıdır 160

f.9.7. İçeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi kararlarında itiraz mercii ve süresi 161

f.9.8. İçeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi talebinin, yukarıda açıklanan hususlar dışında kalan, diğer esas ve usul işlemleri              161

f.9.9. Erişimin engellenmesine dair karara rağmen aynı yayın başka internet sitelerinde yer alırsa ne yapmak

gerekir                162

f.9.10. Erişimin engellenmesine dair kararın gereği yapılmazsa ne olur        162

f.10. İnternet yayınlarına karşı kişi ve kurumların yasal başvuru yolları tablosu       165

(G) İNTERNET YAYINLARINDA (HABERLERİNDE) BASIN KANUNU HÜKÜMLERİNİ UYGULAMAK MÜMKÜN MÜDÜR? GAZETECİLİK ile KİŞİ ve KURUMLAR YÖNÜNDEN BU KONUNUN ÖNEMİ NEDİR?            170

g.1. İnternet yayınlarında (haberlerinde)  basın kanunu hükümlerini uygulamak mümkün müdür? 170

g.1.a. Genel olarak    170

g.1.b. Yayın türüne (basılı esere veya internete) göre        173

g.1.b.1. Sadece basılı eser yoluyla işlendiği iddia edilen eylemler     173

g.1.b.2. Hem basılı eser hem de internet yoluyla işlendiği iddia edilen eylemler            174

g.1.b.3. Sadece internet yoluyla işlendiği iddia edilen eylemler         174

g.2. İnternet yayınlarında basın kanunu hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun gazetecilik ile yayınlara konu kişi ve kurumlar yönünden önemi nedir?              176

g.2.1. Konunun en önemli birinci yönü 177

g.2.2. Konunun en önemli ikinci yönü  183

Son zamanlar sıklıkla işlenen bir eylem (Yaygın olarak faaliyet gösteren resmi veya özel haber ajanslarına ait haberlerin başka internet sitelerinde izinsiz olarak yayımlanması)     185

Öneri   186

(Ğ) HABER AJANSININ HABERİNİ İZİNSİZ OLARAK İNTERNETTEN YAYIMLAMAK     187

ğ.1-Fiilin Basın Kanunu kapsamındaki suçları oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi          189

ğ.2-Fiilin 5651 Sayılı Yasa kapsamındaki suçları oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi    189

ğ.3-Fiilin haksız rekabet suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi   190

ğ.4-Fiilin 5846 sayılı Kanun kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi      192

Sonuç olarak, fiilin ihlal ettiği iddia edilen hakkın yasal kapsamının nitelendirilmesi 193

(H) İNTERNET HABERLERİNE (YAYINLARINA) KARŞI UNUTULMA HAKKI      195

h.1. (Genel olarak) internet haberlerine (yayınlarına) karşı unutulma hakkı        195

h.2. Kavram olarak unutulma hakkı              196

h.3. Unutulma hakkının kabulü için dikkate alınması gereken hususlar        197

h.4. Mevzuatta unutulma hakkı      198

h.4.1. Anayasa            198

h.4.2. 5651 Sayılı Kanun'un 9.Maddesi 199

h.4.3. 4721 sayılı Medeni Kanun            201

h.4.4. İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin mevzuat             201

h.5. Yüksek yargı kararlarında unutulma hakkı          202

h.5.1. Anayasa Mahkemesi      203

h.5.2. Yargıtay            207

h.5.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi              209

(I) İNTERNETİN HANGİ YAYINLARI SUÇTUR? YAYINLAR-DA HUKUKA UYGUNLUK HALLERİ NELERDİR? İNTERNET HABERİ ve KİŞİLİK HAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, KABUL GÖREN YARGISAL KRİTERLER, CEZAİ ve TAZMİNİ YÖNLERDEN ÖRNEK

KARARLAR         211

ı.1- Genel olarak   211

ı.2- İlk önce tespiti gereken husus    212

ı.3- Konunun iç hukukumuzdaki (kısaca) genel görünümü        213

ı.4- Herhangi bir haberin veya yayının yasal kapsamı ve sınırları, basın özgürlüğü kapsamında olup olmadığı hususu          216

ı.5- Herhangi bir haberin veya yayının ifade ve basın özgürlüğünün sınırlarını aşacak nitelikte olup olmadığı hususu          217

ı.6- Hukuka uygun bir haberin-yayının nitelikleri (bir haberin hukuka uygun olabilmesi için gerekli unsurlar)            218

ı.7- Önemli iki kavram: Değer yargısı ile olgu. (Olgular ve değerlerin karşılaştırılması)    219

ı.8- Gerçek kişilerin kişilik hakları ile tüzel kişilerin kişilik haklarının karşılaştırılması    220

ı.9- İfade ve basın özgürlüğü ile kişilik haklarının çatıştığı (karşı karşıya geldiği) durumlar             221

ı.10- Politikacılar, milletvekilleri, bakanlar, yargı mensupları, atanmış ya da seçilmiş üst düzey kamu görevlileri, sanatçı, sporcu, manken, gazeteci, yazar, spor kulübü başkanları, yöneticileri gibi kamuoyunca tanınan kişiler ile normal vatandaşlar arasındaki ayırım    222

ı.11- Haber (yayın) ile kişilik haklarının farklı açılardan karşılaştırtılması               225

ı.11.1. Basın özgürlüğü ile kişilerin itibarının korunması arasında bulunması gereken adil denge kriterleri             225

ı.11.2. Kişinin itibarına yönelik saldırının ağırlık düzeyinin tespiti   226

ı.11.3. Kaba, nezaket dışı, rahatsız edici, ağır, haksızlığa uğradığı düşünülen ağır eleştiriler       226

ı.11.4. Politikacılar, üst düzey kamu görevlileri, kamunun gün-deminde olan kişiler ve sade vatandaşlar yönünden kişilik haklarının sınırı 227

ı.11.5. Haberin görünür gerçekliğe uygun olması ve kamu yararının göz önünde tutulması, nesnel olması            228

ı.11.6. Cevap niteliğinde veya karşılıklı tartışma şeklindeki eylemlerin sınırlarının normale göre genişliği             229

ı.11.7. Haber nedeniyle verilen tazminatın orantılılığı         229

ı.12- Basın yayın nedeniyle gazetecilerin (habercilerin) hukuki  (manevi tazminat) sorumluluğuna ilişkin örnek Yargıtay kararları ve uygulanan kriterler            230

ı.12.1. Örnek karar (Basın, internet yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat isteminin reddine ilişkin)            230

ı.12.2. Örnek karar (Basın yoluyla kişilik haklarının ihlali, haksız fiil nedeniyle manevi tazminat talebinin reddine dair)               231

ı.12.3. Örnek karar (Basın - internet yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat isteminin reddine dair)        233

ı.12.4. Örnek karar (Özel hayatın gizliliğini ihlal ve haksız şikayet nedenlerine dayalı hükmedilen manevi tazminat isteminin miktarına ilişkin)       234

ı.12.5. Örnek karar (Haksız fiile neden haberde ismin açıkça belirtilip belirtilmediğine yönelik)        235

ı.12.6. Örnek karar (Basın yoluyla ve sosyal medyada kullanılan ifadelerle kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat verilmesi gerektiğine ilişkin)   235

ı.12.7. Örnek karar (Basın yoluyla yargı mensubunun kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir)       237

ı.13- Basın yayın, internet gibi yollarla işlenen ve düşünce (basın)-ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerde hukuka uygunluk durumu     239

(İ) İNTERNET YAYINI NEDENİYLE İŞLENEN SUÇLARDA GÖREVLİ - YETKİLİ BAŞSAVCILIK ve MAHKEME DEĞİŞİR Mİ?     243

i.1- Basın yoluyla işlenen suçlar yönünden görevli mahkeme   244

i.2- Basın yoluyla işlenen suçlar yönünden yetkili cumhuriyet başsavcılığı ya da mahkeme             245

i.3- Görsel veya işitsel yayınlardaki yetki      246

i.4- İnternet yoluyla işlenen suçlarda yetkili yer            246

i.5- İnternet yoluyla işlenen suçlarda görevli mahkeme              247

 • Açıklama
  • (A) BU KİTAPTA NELER VAR (Kitap içeriğinin özeti)            1

   (B) (Kısaca) İFADE ve BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ               9

   b.1.Kavram olarak ifade ve basın özgürlüğü 9

   b.2.İfade ve basın özgürlüğü ile ilgili genel mevzuat 11

   b.2.a) İfade ve basın özgürlüğünün kapsamına dair mevzuat ve bu özgürlüğün kapsamından anlaşılması gereken hususlar             12

   b.2.b) İfade ve basın özgürlüğünün sınırlarına dair mevzuat ve bu özgürlüğün sınırlandırılmasından anlaşılması gereken hususlar             18

   b.2.b.1) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin basın özgürlüğünün sınırlandırılmasına ilişkin temel kriterleri ve mahkemece uygulanan Üç Adım Test'i (chilling efect)          25

   b.2.b.2) Anayasa Mahkemesi'nin basın özgürlüğünün sınırlandırılmasına dair temel kriterleri ve mahkemece uygulanan üç aşamalı test             29

   b.2.b.3) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Türk mevzuatına göre sınırlama yetkisinin karşılaştırılması             31

   (C) TÜRKİYE'DE İNTERNET YAYINLARININ GENEL HUKUKİ BOYUTU               33

   c.1.Kanaatimizce buradaki en önemli husus 34

   c.2.Ortadaki mevcut genel tablo      35

   c.3. Yayın türüne göre mevcut tablo              37

   c.3.a- Gazete, dergi haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı             37

   c.3.b- Radyo ve televizyon haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı 38

   c.3.b.1- TRT haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı             38

   c.3.b.2- Özel televizyon - radyo haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı           38

   c.3.c- İnternet haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı (içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engelenmesi)    39

   c.4. Gazeteciler veya haberciler için meselenin önemli kısmı (gazetecilik haklarının korunması)  40

   c.4.1-Basın hürriyetinin getirilmesi         41

   c.4.2-Süreli ve süresiz yayın hakkı        41

   c.4.3-Devletin imkanlarından eşit yararlanma hakkı         42

   c.4.4-Basın araçlarının korunması         42

   c.4.5-Dava açma sürelerinin sınırlandırılması     42

   c.4.6-Görevli mahkemenin belli olması 42

   c.4.7-Basın davalarının acele işlerden sayılması 43

   c.4.8-Haber kaynağını açıklamama hakkı            43

   c.4.9-Basın suçlarından dolayı verilen adli para cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı 43

   c.4.10-Kanuna uygun olarak basılmış eserleri, bunların yayımını veya dağıtımını veya satışını önlemek amacıyla tahrip etmenin veya bozmanın suç sayılması       43

   c.4.11-Kanunun aradığı şartlara uyulmasına rağmen süreli ve süresiz yayınların basılmasını, yayımını, dağıtımını veya satışını şiddet veya tehditle engellemenin suç sayılması       44

   c.4.12-Süreli yayınların dağıtım yükümlülüğüne tabi tutulması ve dağıtım yükümlülüğüne aykırı davranmanın suç sayılması          44

   c.4.13-Basın yoluyla işlenen belli suçların ertelenmesi zorunluluğu                45

   c.5. En önemli bir başka esaslı sorun             45

   c.5.1- Yüksek yargı kararlarındaki değerlendirme               46

   c.5.1.a- Anayasa Mahkemesi       46

   c.5.1.b- Yargıtay             47

   c.6. Öneri              49

   (D) İNTERNET - SOSYAL MEDYADAKİ DURUM (Son Yasal Değişiklikler)  50

   - 7253 Sayılı Yasal değişikliğin özeti           50

   d.1. 'Port bilgisi' ve 'Sosyal ağ sağlayıcı' kavramı      54

   d.2. Yapılacak tebligatlara ilave düzenleme 55

   d.3. Yer sağlayıcının yükümlülüklerine aykırılık        56

   d.4. Katalog suçlarda içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi                 56

   d.5. Kişilik haklarının ihlalinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi, kişinin ismi ile internet adresi arasında ilişki kurulmasının engellenmesi (başvuranın adının karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesi)         58

   d.6. Sosyal ağ sağlayıcı, yükümlülükler, yaptırımlar 59

   d.6.1.Sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye'de temsilci belirleme yükümlülüğü       60

   d.6.2.Türkiye'de temsilci belirleme yükümlülüğünün

   amacı 61

   d.6.3. Sosyal ağ sağlayıcı (temsilcisinin) görevleri             62

   d.6.4. Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülükler 63

   d.6.5.Temsilci belirlenmezse ve bildirme yükümlülüğü yerine getirilmezse ne olur? 64

   1.Aşama. İdari para cezası verilmesi          65

   2.Aşama. İdari para cezasının artırılması 65

   3.Aşama. Yeni reklam yasağı cezasının verilmesi   65

   4.Aşama. İnternet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması              66

   5.Aşama. İnternet trafiği bant genişliğinin %50 oranından %90 oranına kadar daraltılması         67

    d.6.6. Sosyal ağ sağlayıcısının yasadaki diğer yükümlülüklerine aykırı davranmasının  yaptırımları    68

   d.6.7. Sosyal ağ sağlayıcısının yasadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle doğan hukuki (tazmin) sorumluluğu     70

   d.6.8. Sosyal ağ sağlayıcısının yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle verilen yaptırımlara dair kararların itirazı, yasa yolları ile bu kararların yerine getirilmesi (infazı)         71

   d.7. Sosyal ağ sağlayıcılara getirilen bir kısım yükümlülüklerin tamamlanacağı süre veya ne zamana kadar yerine getirilmesi gerektiğine  ilişkin olası takvim            74

   d.8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkındaki Usul ve Esaslarına dair kararının diğer içerikleri         77

   d.8.1. Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkındaki Usul ve Esasları kimi kapsıyor, kimi kapsamıyor       77

   d.8.2. Sosyal ağ sağlayıcılarının günlük erişimlerinin değişmesi halinde ne yapmak gerekir? 78

   d.8.3. Tereddütlerin giderilmesi               79

   -7262 Sayılı Yasal değişikliğin özeti  79

   d.9. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un ilgili kısımları (izinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapılması)          80

   (E) İNTERNET (5651 SAYILI) KANUNU'NDAKİ SUÇLAR,

   TEDBİRLER (TABLOLU)            82

   (7262 SK ile değişik 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’ndaki ilgili yaptırımlar) 82

   e.1) Adli para cezasını gerektiren suçlar        83

   e.1.1-Madde metninde katalog olarak sayılan suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan internet içeriğinin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararlarının içerik, yer veya erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilmemesi     83

   e.1.2-Suç konusu internet içeriklerini oluşturmak ve

   yaymak              83

   e.1.3-Kişilik haklarını ihlal eden internet içeriğinin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi  kararlarının içerik, yer ve erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilmemesi     84

   e.1.4-Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülüklerini ihlal etmesi              84

   e.2) İdari para cezasını gerektiren eylemler, tedbirler          85

   e.2.1-Bilgilendirme yükümlülüğünün ihlali          85

   e.2.2-Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülüklerini ihlal etmesi              85

   e.2.3-Yer sağlayıcının yükümlülüklerini ihlal etmesi         87

   e.2.4-Erişim sağlayıcının yükümlülüklerini ihlal etmesi   87

   e.2.5-Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerini ihlal etmesi 87

   e.2.6-Madde metninde katalog olarak sayılan bazı suçların oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayın nedeniyle Başkan tarafından idarî tedbir olarak verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının içerik, yer ve erişim sağlayıcısı tarafından yerine getirilmemesi           88

   e.2.7-Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının erişim sağlayıcılar, ilgili içerik ve yer sağlayıcıları tarafından yerine getirilmemesi     89

   e.2.8-Belirtilen süre içinde Erişim Sağlayıcıları Birliğinin kuruluşunu tamamlayamaması     89

   e.2.9-İnternet servis sağlayıcılarının veya internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin Erişim Sağlayıcıları Birliğine üye olmamaları 89

   e.3) 7262 SK ile değişik 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’ndaki ilgili yaptırımlar           90

   e.4) Adli veya idari para cezasını gerektiren suçlar, eylemler, tedbirler tablosu         90

   (F) İNTERNET YAYINLARINA KARŞI HAKLAR, KİŞİ ve

   KURUMLARIN YASAL BAŞVURU YOLLARI ve

   TABLOSU            98

   f.1. Tüm haber türleri açısından genel olarak hak ve sorumluluklar        99

   f.2. İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimine engellenmesinin gerekip gerekmediği hususuna genel bakış       106

   f.3. Düzeltme ve cevap hakkı yönünden (yayına karşı çıkma) internet yayınlarıyla ilgili genel yasal düzenleme        108

   f.4. Kişilik hakkının ihlal edilmesi (haksız fiil) nedeniyle internet haberi içeriğinin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi              113

   f.4.1.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine hangi hallerde başvurulabilir?   113

   f.4.2.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi hakkına kimler başvurabilir?             113

   f.4.3.Hangi yayınlara karşı içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi hakkına başvurabilir?  114

   f.4.4.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi hakkına hangi süre içerisinde başvurabilir?    114

   f.4.5.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi hakkı (kararı) için kime başvuru yapılmalı?  114

   f.4.6.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi taleplerinde itiraz mercii ve süresi    115

   f.4.7.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi taleplerinin içeriği nasıl olmalıdır?  116

   f.4.8.Kişilik hakları ihlal edilenlerin adının internet adresleriyle ilişkilendirilmemesi kararı   116

   f.4.9.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinin, yukarıdaki hususlar dışında kalan, diğer esas ve usul işlemleri              117

   f.4.10.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına rağmen aynı haber diğer sitelerde yer alırsa ne yapılabilir?         118

   f.4.11.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine dair hâkim kararının gereği yapılmazsa ne olur? 119

   f.4.11.1-Hangi halde cezai yaptırım olur? 119

   f.4.11.2-Kimler sorumlu olur?      119

   f.4.11.3-Ceza miktarı     120

   f.5. Özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle internet haberi içeriğine erişimin engellenmesi     123

   f.5.1.Erişimin engellenmesine hangi hallerde başvurulabi-     lir?     123

   f.5.2.Erişimin engellenmesi hakkına kimler başvurabilir?  123

   f.5.3.Hangi yayınlara karşı erişimin engellenmesi hakkına başvurabilir?       123

   f.5.4.Erişimin engellenmesi hakkına hangi süre içerisinde başvurabilir?        124

   f.5.5.Erişimin engellenmesi hakkı (kararı) için kime başvuru yapılmalıdır? 124

   f.5.6.Erişimin engellenmesi taleplerinin içeriği nasıl olmalıdır?       125

   f.5.7.Erişimin engellenmesi taleplerinde itiraz mercii ve

   süresi     126

   f.5.8.Erişimin engellenmesi talebinin, yukarıdaki hususlar dışında kalan, diğer esas ve usul işlemleri     127

   f.5.9.Erişimin engellenmesi kararına rağmen aynı haber başka sitelerde yer alırsa ne olur?      127

   f.5.10.Erişimin engellenmesine dair kararının gereği yapılmazsa yaptırımı nedir?      128

   f.6. Belli (katalog) suçların işlenmesi nedeniyle internet haberi içeriğinin çıkarılması, erişiminin engellenmesi       132

   f.6.1.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine hangi hallerde başvurulabilir    132

   f.6.2.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine kimler karar verebilir?                132

   f.6.3.Hangi yayınlara karşı içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine kararı verilebilir?  133

   f.6.4.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine hangi süre içerisinde başvurabilir?          134

   f.6.5.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarında itiraz mercii ve süresi   134

   f.6.6.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinin, yukarıdakiler dışında kalan, diğer esas ve usul işlemleri              135

   f.6.7.Erişimin engellenmesi kararına rağmen aynı haber başka sitelerinde yer alırsa ne olur? 136

   f.6.8.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine dair kararının gereği yapılmazsa ne olur?             136

   f.6.8.1-Hangi halde cezai yaptırım olur?    136

   f.6.8.2-Kimler sorumlu olur?        136

   f.6.8.3-Ceza Miktarı       137

   f.7. Güvenlik (suç işlenmesinin önlenmesi) nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan hallerde internet haberi içeriğinin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi        143

   f.7.1.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine hangi hallerde başvurulabilir?   143

   f.7.2.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine kimler karar verebilir? 143

   f.7.3.Hangi yayınlara karşı içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir?           143

   f.7.4.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine hangi süre içerisinde başvurabilir?          143

   f.7.5.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarında itiraz mercii ve süresi   144

   f.7.6.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinin, yukarıdaki hususlar dışında kalan, diğer esas ve usul işlemleri               144

   f.7.7.İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına rağmen aynı haber başka internet sitelerinde yer alırsa ne olur?               144

   f.7.8.İçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine dair kararının gereği yapılmazsa ne olur?              145

   f.7.8.1-Hangi halde cezai yaptırım olur?     145

   f.7.8.2-Kimler sorumlu olur?         145

   f.7.8.3-Ceza miktarı        145

   f.8. Fikir ve sanat eseri kapsamında korunan hakların internet yoluyla ihlal edilmesi halinde ihlale konu eserlerin içerikten çıkarılması 148

   Koruma altındaki hakkın (eserin) internetten ihlali nedeniyle içeriğin çıkarılmasına ilişkin yasal durum ve fiili uygulama örnekleri         148

   f.8.1.İçerikten çıkarılmasına hangi hallerde başvurulabilir  152

   f.8.2.İçerikten çıkarılması hakkına kimler başvurabilir        152

   f.8.3.Hangi yayınlara karşı içerikten çıkarılması hakkına başvurabilir            152

   f.8.4.İçerikten çıkarılması hakkına hangi süre içerisinde başvurabilir              153

   f.8.5.İçerikten çıkarılması hakkı için kime başvuru yapılmalı           153

   f.8.6.İçerikten çıkarılması taleplerinde itiraz mercii ve süresi            154

   f.8.7.İçerikten çıkarılması taleplerinin içeriği nasıl

   olmalıdır               154

   f.8.8.İçerikten çıkarılması talebinin, yukarıdakiler dışında kalan diğer esas ve usul işlemleri     154

   f.8.9.İçerikten çıkarılmasına dair cumhuriyet savcısı kararına rağmen aynı paylaşım, içerik başka internet sitelerinde yer alırsa ne yapmak gerekir   155

   f.8.10.İçerikten çıkarılmasına dair cumhuriyet savcısı kararının gereği yapılmazsa ne olur       155

   f.8.11.Bir haber ajansının haberini izinsiz yayımlamanın hukuki boyutu nedir?           156

   f.9. İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapılması nedeniyle içeriğin çıkarılması, erişimin

   engellenmesi               158

   f.9.1. İçeriğin çıkarılmasına, erişimin engellenmesine hangi

   hallerde başvurulabilir    158

   f.9.2. Hangi yayınlara karşı içeriğin çıkarılması, erişimin

   engellenmesi kararı verilebilir       158

   f.9.3. İçeriğin çıkarılmasına, erişimin engellenmesine kimler

   karar verebilir    159

   f.9.4. İçeriğin çıkarılmasına, erişimin engellenmesine hangi

   süre içerisinde başvurulabilir        159

   f.9.5. İçeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi için kime başvuru yapılmalı           159

   f.9.6. İçeriğin çıkarılması bildirimi, erişimin engellenmesi taleplerinin içeriği nasıl olmalıdır 160

   f.9.7. İçeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi kararlarında itiraz mercii ve süresi 161

   f.9.8. İçeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi talebinin, yukarıda açıklanan hususlar dışında kalan, diğer esas ve usul işlemleri              161

   f.9.9. Erişimin engellenmesine dair karara rağmen aynı yayın başka internet sitelerinde yer alırsa ne yapmak

   gerekir                162

   f.9.10. Erişimin engellenmesine dair kararın gereği yapılmazsa ne olur        162

   f.10. İnternet yayınlarına karşı kişi ve kurumların yasal başvuru yolları tablosu       165

   (G) İNTERNET YAYINLARINDA (HABERLERİNDE) BASIN KANUNU HÜKÜMLERİNİ UYGULAMAK MÜMKÜN MÜDÜR? GAZETECİLİK ile KİŞİ ve KURUMLAR YÖNÜNDEN BU KONUNUN ÖNEMİ NEDİR?            170

   g.1. İnternet yayınlarında (haberlerinde)  basın kanunu hükümlerini uygulamak mümkün müdür? 170

   g.1.a. Genel olarak    170

   g.1.b. Yayın türüne (basılı esere veya internete) göre        173

   g.1.b.1. Sadece basılı eser yoluyla işlendiği iddia edilen eylemler     173

   g.1.b.2. Hem basılı eser hem de internet yoluyla işlendiği iddia edilen eylemler            174

   g.1.b.3. Sadece internet yoluyla işlendiği iddia edilen eylemler         174

   g.2. İnternet yayınlarında basın kanunu hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun gazetecilik ile yayınlara konu kişi ve kurumlar yönünden önemi nedir?              176

   g.2.1. Konunun en önemli birinci yönü 177

   g.2.2. Konunun en önemli ikinci yönü  183

   Son zamanlar sıklıkla işlenen bir eylem (Yaygın olarak faaliyet gösteren resmi veya özel haber ajanslarına ait haberlerin başka internet sitelerinde izinsiz olarak yayımlanması)     185

   Öneri   186

   (Ğ) HABER AJANSININ HABERİNİ İZİNSİZ OLARAK İNTERNETTEN YAYIMLAMAK     187

   ğ.1-Fiilin Basın Kanunu kapsamındaki suçları oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi          189

   ğ.2-Fiilin 5651 Sayılı Yasa kapsamındaki suçları oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi    189

   ğ.3-Fiilin haksız rekabet suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi   190

   ğ.4-Fiilin 5846 sayılı Kanun kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi      192

   Sonuç olarak, fiilin ihlal ettiği iddia edilen hakkın yasal kapsamının nitelendirilmesi 193

   (H) İNTERNET HABERLERİNE (YAYINLARINA) KARŞI UNUTULMA HAKKI      195

   h.1. (Genel olarak) internet haberlerine (yayınlarına) karşı unutulma hakkı        195

   h.2. Kavram olarak unutulma hakkı              196

   h.3. Unutulma hakkının kabulü için dikkate alınması gereken hususlar        197

   h.4. Mevzuatta unutulma hakkı      198

   h.4.1. Anayasa            198

   h.4.2. 5651 Sayılı Kanun'un 9.Maddesi 199

   h.4.3. 4721 sayılı Medeni Kanun            201

   h.4.4. İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin mevzuat             201

   h.5. Yüksek yargı kararlarında unutulma hakkı          202

   h.5.1. Anayasa Mahkemesi      203

   h.5.2. Yargıtay            207

   h.5.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi              209

   (I) İNTERNETİN HANGİ YAYINLARI SUÇTUR? YAYINLAR-DA HUKUKA UYGUNLUK HALLERİ NELERDİR? İNTERNET HABERİ ve KİŞİLİK HAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, KABUL GÖREN YARGISAL KRİTERLER, CEZAİ ve TAZMİNİ YÖNLERDEN ÖRNEK

   KARARLAR         211

   ı.1- Genel olarak   211

   ı.2- İlk önce tespiti gereken husus    212

   ı.3- Konunun iç hukukumuzdaki (kısaca) genel görünümü        213

   ı.4- Herhangi bir haberin veya yayının yasal kapsamı ve sınırları, basın özgürlüğü kapsamında olup olmadığı hususu          216

   ı.5- Herhangi bir haberin veya yayının ifade ve basın özgürlüğünün sınırlarını aşacak nitelikte olup olmadığı hususu          217

   ı.6- Hukuka uygun bir haberin-yayının nitelikleri (bir haberin hukuka uygun olabilmesi için gerekli unsurlar)            218

   ı.7- Önemli iki kavram: Değer yargısı ile olgu. (Olgular ve değerlerin karşılaştırılması)    219

   ı.8- Gerçek kişilerin kişilik hakları ile tüzel kişilerin kişilik haklarının karşılaştırılması    220

   ı.9- İfade ve basın özgürlüğü ile kişilik haklarının çatıştığı (karşı karşıya geldiği) durumlar             221

   ı.10- Politikacılar, milletvekilleri, bakanlar, yargı mensupları, atanmış ya da seçilmiş üst düzey kamu görevlileri, sanatçı, sporcu, manken, gazeteci, yazar, spor kulübü başkanları, yöneticileri gibi kamuoyunca tanınan kişiler ile normal vatandaşlar arasındaki ayırım    222

   ı.11- Haber (yayın) ile kişilik haklarının farklı açılardan karşılaştırtılması               225

   ı.11.1. Basın özgürlüğü ile kişilerin itibarının korunması arasında bulunması gereken adil denge kriterleri             225

   ı.11.2. Kişinin itibarına yönelik saldırının ağırlık düzeyinin tespiti   226

   ı.11.3. Kaba, nezaket dışı, rahatsız edici, ağır, haksızlığa uğradığı düşünülen ağır eleştiriler       226

   ı.11.4. Politikacılar, üst düzey kamu görevlileri, kamunun gün-deminde olan kişiler ve sade vatandaşlar yönünden kişilik haklarının sınırı 227

   ı.11.5. Haberin görünür gerçekliğe uygun olması ve kamu yararının göz önünde tutulması, nesnel olması            228

   ı.11.6. Cevap niteliğinde veya karşılıklı tartışma şeklindeki eylemlerin sınırlarının normale göre genişliği             229

   ı.11.7. Haber nedeniyle verilen tazminatın orantılılığı         229

   ı.12- Basın yayın nedeniyle gazetecilerin (habercilerin) hukuki  (manevi tazminat) sorumluluğuna ilişkin örnek Yargıtay kararları ve uygulanan kriterler            230

   ı.12.1. Örnek karar (Basın, internet yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat isteminin reddine ilişkin)            230

   ı.12.2. Örnek karar (Basın yoluyla kişilik haklarının ihlali, haksız fiil nedeniyle manevi tazminat talebinin reddine dair)               231

   ı.12.3. Örnek karar (Basın - internet yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat isteminin reddine dair)        233

   ı.12.4. Örnek karar (Özel hayatın gizliliğini ihlal ve haksız şikayet nedenlerine dayalı hükmedilen manevi tazminat isteminin miktarına ilişkin)       234

   ı.12.5. Örnek karar (Haksız fiile neden haberde ismin açıkça belirtilip belirtilmediğine yönelik)        235

   ı.12.6. Örnek karar (Basın yoluyla ve sosyal medyada kullanılan ifadelerle kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat verilmesi gerektiğine ilişkin)   235

   ı.12.7. Örnek karar (Basın yoluyla yargı mensubunun kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir)       237

   ı.13- Basın yayın, internet gibi yollarla işlenen ve düşünce (basın)-ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerde hukuka uygunluk durumu     239

   (İ) İNTERNET YAYINI NEDENİYLE İŞLENEN SUÇLARDA GÖREVLİ - YETKİLİ BAŞSAVCILIK ve MAHKEME DEĞİŞİR Mİ?     243

   i.1- Basın yoluyla işlenen suçlar yönünden görevli mahkeme   244

   i.2- Basın yoluyla işlenen suçlar yönünden yetkili cumhuriyet başsavcılığı ya da mahkeme             245

   i.3- Görsel veya işitsel yayınlardaki yetki      246

   i.4- İnternet yoluyla işlenen suçlarda yetkili yer            246

   i.5- İnternet yoluyla işlenen suçlarda görevli mahkeme              247

   Stok Kodu
   :
   9789753686143
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   270
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   ivory 70 gr.
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat