Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku Prof. Dr. Mustafa DURAL

Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku

Liste Fiyatı : 75,00
İndirimli Fiyat : 71,25
%5 İndirimli
Stokta var
Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku
Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku
Filiz Kitabevi
71.25
<p>İÇİNDEKİLER<br /> § 1. GİRİŞ ...................................................................................................................... 1<br /> I. TANIM VE MİRAS HUKUKUNUN GEREKLİLİĞİ ............................................ 1<br /> 1.Tanım............................................................................................................. 1<br /> 2.Miras Hukukunun Gerekliliği ........................................................................ 1<br /> 3.Miras Hakkının Anayasa Teminatı Altında Olması ....................................... 2<br /> 4.Miras Hukukunun Medenî Kanunun İçindeki Yeri ve Sistematiği ................ 3<br /> II.MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI ................................................ 5<br /> 1.Miras .............................................................................................................. 5<br /> 2.Mirasbırakan .................................................................................................. 5<br /> 3.Mirasçı ........................................................................................................... 5<br /> 4.Tereke ............................................................................................................ 8<br /> a.Malvarlığında bulunan, fakat terekede yer almayan hukukî ilişkiler ......... 8<br /> b.Malvarlığında bulunmayan, fakat terekede yer alan hukukî ilişkiler ...... 10<br /> c.Ölüm sebebiyle doğrudan doğruya mirasçıların şahsında doğan haklar . 11<br /> 5.Ölüme Bağlı Tasarruf ................................................................................. 12<br /> III.MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMI OLARAK KÜLLÎ<br /> HALEFİYET VE SONUÇLARI .......................................................................... 12<br /> 1.Küllî Halefiyet Kavramı ............................................................................. 12<br /> 2.Küllî Halefiyetin İstisnası: Cüzî Halefiyet Hali .......................................... 15<br /> BİRİNCİ KISIM<br /> YASAL MİRASÇILIK<br /> § 2. KAN HISIMLARININ YASAL MİRASÇILIĞININ TEMELİ OLAN<br /> ZÜMRE SİSTEMİNİN ESASLARI .................................................................. 18<br /> I. GENEL BİLGİLER .............................................................................................. 18<br /> 1.Fert Sistemi ................................................................................................. 18<br /> 2.Sınıf Sistemi ............................................................................................... 18<br /> 3.Zümre (Parantel) Sistemi ............................................................................ 18<br /> a.Zümrenin tanımı ..................................................................................... 19<br /> b.Yasal mirasçılık açısından Medenî Kanundaki zümre düzeni ................ 19<br /> II.ZÜMRE SİSTEMİNİN ANA PRENSİPLERİ...................................................... 21<br /> 1.Mirasçı olabilmek için bir zümreye dahil olma .......................................... 21<br /> 2.Bir önceki zümrede mirasçı bulunması, bir sonraki zümrenin mirasçılığını<br /> engeller ....................................................................................................... 22<br /> 3.Zümre içinde ön sıradaki (derecedeki) mirasçılar, bir alt sıradaki<br /> mirasçıların mirasçılığını engeller .............................................................. 24<br /> 4.Zümre başları ve kök başlarının önceliği .................................................... 25<br /> 5.Zümre başı ya da kök başına altsoyun halef olması .................................... 27<br /> 6.Mirasın, birinci zümrede kök başlarına, ikinci ve üçüncü zümrelerde, zümre<br /> başlarına göre eşit olarak paylaşılması ....................................................... 28<br /> 7.İkinci ve üçüncü zümrelerde mirasın ana ve baba hattı olarak ikiye<br /> ayrılması ..................................................................................................... 29<br /> III.MİRASBIRAKANA ÇİFT HISIMLIK BAĞI İLE BAĞLI OLANLARIN<br /> MİRASÇILIĞI ..................................................................................................... 32<br /> IV.YARIM KAN HISIMLARININ MİRASÇILIĞI ................................................. 32<br /> V. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN HISIMLARIN MİRASÇILIĞI ............................ 33<br /> § 3. EVLATLIĞIN (VE ALTSOYUNUN) MİRASÇILIĞI .................................... 35<br /> I. GENEL OLARAK ................................................................................................ 35<br /> II.EVLATLIK VE ALTSOYUNUN MİRASÇILIĞININ ÖZELLİKLERİ ............. 35<br /> § 4. ZÜMRE SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ......... 36<br /> § 5. EŞİN MİRASÇILIĞI.......................................................................................... 37<br /> I. GENEL OLARAK ................................................................................................ 37<br /> II.EŞİN DEĞİŞİK ZÜMRELERLE MİRASÇI OLMASI DURUMUNDA MİRAS<br /> PAYININ ORANLARI......................................................................................... 37<br /> III.EŞİN MİRASÇILIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR ............................ 42<br /> 1.Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi ............................................ 42<br /> 2.Evliliğin Butlanı Kararının Eşin Mirasçılığına Etkisi ................................. 45<br /> 3.Birden Fazla Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı .................................................... 47<br /> § 6. DEVLETİN MİRASÇILIĞI .............................................................................. 47<br /> İKİNCİ KISIM<br /> ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR<br /> § 7. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN ÖN BİLGİLER .................... 50<br /> I. KAVRAM ............................................................................................................ 50<br /> II.ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMALARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUF<br /> HÜKÜMLERİNE TÂBİ OLMASI ...................................................................... 51<br /> III.ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMININ İKİ ANLAMI .......................... 52<br /> 1.Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar..................................................... 52<br /> 2.Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar .................................................. 55<br /> § 8. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF YAPMA EHLİYETİ ....................................... 56<br /> I. GENEL OLARAK ................................................................................................ 56<br /> II.VASİYETNAME YAPABİLME EHLİYETİ ...................................................... 56<br /> 1.Ayırt Etme Gücü ........................................................................................ 57<br /> 2.Yaş .............................................................................................................. 58<br /> III.MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ ...................................................... 58<br /> § 9. ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ................................ 61<br /> I. ŞEKLÎ ANLAMDAKİ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL<br /> BİLGİLER ............................................................................................................ 61<br /> II.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ŞEKLE UYMANIN YARARLARI ............... 62<br /> § 10. RESMÎ VASİYETNAMELER ........................................................................ 62<br /> I. GENEL BİLGİLER .............................................................................................. 62<br /> II.RESMÎ VASİYETNAMENİN DÜZENLENİŞ ŞEKİLLERİ................................ 67<br /> III.OKUNARAK VE İMZALANARAK DÜZENLENEN RESMÎ<br /> VASİYETNAMELER ......................................................................................... 68<br /> 1.Birinci Safha ............................................................................................... 69<br /> 2.İkinci Safha................................................................................................. 71<br /> IV.OKUNMADAN VE İMZALANMADAN DÜZENLENEN RESMÎ<br /> VASİYETNAMELER.......................................................................................... 73<br /> V. KARMA ŞEKİLDE DÜZENLENEN RESMÎ VASİYETNAMELER ................ 74<br /> 1.Okunmadan, Fakat İmzalanarak Düzenleme .............................................. 74<br /> 2.Okuyarak, Fakat İmzalamadan Düzenleme ................................................ 75<br /> VI.BAZI ÖZEL DURUMLAR ................................................................................... 76<br /> 1.Körlerin Durumu ........................................................................................ 76<br /> 2.Sağır ve Dilsizlerin Durumu ....................................................................... 77<br /> 3.Türkçe Bilinmeyenlerin Durumu ................................................................ 78<br /> § 11. EL YAZILI VASİYETNAME ......................................................................... 79<br /> I. GENEL OLARAK................................................................................................ 79<br /> II.EL YAZILI VASİYETNAMENİN FAYDA VE MAHZURLARI ...................... 79<br /> 1.Faydaları ..................................................................................................... 79<br /> 2.Mahzurları .................................................................................................. 80<br /> III.EL YAZILI VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI ...................................... 81<br /> 1.Vasiyetnamenin Metni ................................................................................ 81<br /> a.Genel Olarak ........................................................................................... 81<br /> b.Metnin kısmen üçüncü kişiler tarafından ya da mekanik bir araçla<br /> yazılmış olması ...................................................................................... 83<br /> 2.Düzenleme Tarihi ....................................................................................... 84<br /> a.Düzenleme tarihinin gösteriliş şekli........................................................ 84<br /> b.Düzenleme tarihinin vasiyetnamede gösterilmesinin faydaları............... 85<br /> c.Düzenleme tarihinin el yazısı ile olması şartı ......................................... 86<br /> d.Düzenleme tarihinin vasiyetnamede bulunmamasının müeyyidesi ........ 86<br /> 3.İmza ............................................................................................................ 88<br /> a.Genel olarak ............................................................................................ 88<br /> b.İmzanın el yazılı vasiyetnamedeki fonksiyonları.................................... 88<br /> c.İmzanın atılış şekli .................................................................................. 88<br /> d.İmzanın vasiyetnamedeki yeri ................................................................ 89<br /> IV.EL YAZILI VASİYETNAMENİN SAKLANMASI (TEVDİİ) .......................... 89<br /> V. EL YAZILI VASİYETNAMEDE VASİYETÇİ TARAFINDAN SONRADAN<br /> YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER .............................................................................. 90<br /> a.Vasiyetname daha tamamlanmadan yapılan değişiklikler ...................... 90<br /> b.Vasiyetname tamamlandıktan sonra yapılan değişiklikler ...................... 90<br /> § 12. SÖZLÜ VASİYETNAME ................................................................................ 91<br /> I. GENEL OLARAK................................................................................................ 91<br /> II.SÖZLÜ VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI ............................................ 93<br /> a.Birinci safha ............................................................................................ 93<br /> b.İkinci safha ............................................................................................. 93<br /> III.SÖZLÜ VASİYETNAMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ .................................. 98<br /> § 13. MİRAS SÖZLEŞMELERİ............................................................................... 99<br /> I. TANIM VE GENEL BİLGİLER .......................................................................... 99<br /> 1.Miras Sözleşmesi İle Vasiyetname Arasındaki Benzerlik........................... 99<br /> 2.Miras Sözleşmesi ile Vasiyetname Arasındaki Farklar ............................... 99<br /> II.MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ .............................................................. 100<br /> 1.Olumlu Miras Sözleşmeleri-Olumsuz (Mirastan Feragat) Sözleşmeleri ... 100<br /> a.Miras sözleşmesi................................................................................... 100<br /> b.Mirastan feragat sözleşmesi.................................................................. 101<br /> 2.Bir Taraflı ve İki Taraflı Miras Sözleşmeleri ............................................ 101<br /> a.Bir taraflı miras sözleşmeleri ................................................................ 101<br /> b.İki taraflı miras sözleşmeleri ................................................................ 101<br /> 3.İvazlı ve İvazsız (Karşılıklı ve Karşılıksız) Miras Sözleşmeleri ............... 101<br /> a)İvazsız miras sözleşmesi....................................................................... 102<br /> b)İvazlı miras sözleşmesi......................................................................... 102<br /> III.MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ .................................................... 102<br /> 1.Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunan Tarafın Ehliyeti .................................... 102<br /> 2.Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunmayan Tarafın Ehliyeti ............................. 102<br /> 3.Taraflardan Birinin Ehliyetsizliğinin Sonuçları ........................................ 104<br /> a)Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafın ehliyetsizliği ..................... 104<br /> b)Mirasbırakanın ehliyetsizliği ................................................................ 105<br /> IV.MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ................................................................... 106<br /> 1.Genel Olarak ............................................................................................. 106<br /> 2.Miras Sözleşmelerinin Şekil Yönünden Resmi Vasiyetnameden Farkları 107<br /> a)Tarafların aynı anda noter huzurunda bulunmaları ............................... 107<br /> b)Noterin beyanları yazması ya da yazdırması ve metnin okunması ....... 108<br /> c)Tarafların metni tanıklar önünde imzalamaları..................................... 108<br /> d)Mirasbırakanın tanıklar önünde belgeyi okuduğunu ve son arzularına<br /> uygun olduğunu beyan etmesi .............................................................. 108<br /> e)Tanıkların şerh ve imzası...................................................................... 108<br /> f)Miras sözleşmesinin saklanması, tevdii ve açılması ............................. 109<br /> § 14. VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI, YOK OLMASI VE MİRAS<br /> SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ............................................................ 109<br /> I. VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI .......................................................... 109<br /> 1.Genel Olarak ............................................................................................. 109<br /> 2.Vasiyetnamenin Sonradan Yapılan Bir Ölüme Bağlı Tasarruf ile Geri<br /> Alınması .................................................................................................. 110<br /> a)Vasiyetçi, sonraki vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile daha önceki<br /> vasiyetnamesini geri aldığını açık olarak beyan eder ........................... 110<br /> b)Vasiyetçi tarafından sonradan yapılan vasiyetnamede (ya da miras<br /> sözleşmesinde) önceki vasiyetnamenin geri alındığına ilişkin açık bir<br /> tasarruf bulunmamaktadır .................................................................... 111<br /> 3.Vasiyetnamenin Yok Edilerek Geri Alınması ........................................... 112<br /> 4.Vasiyetname ile Yapılan Tasarrufun Sağlar arası Bir Tasarrufla Geri<br /> Alınması (Ademptio Legati) ..................................................................... 113<br /> II.VASİYETNAMENİN YOK OLMASI............................................................... 114<br /> III. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (ORTADAN KALDIRILMASI) .116<br /> 1. Miras Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması ile Sona Ermesi (Miras<br /> Sözleşmelerine Son Verme Sözleşmesi)....................................................116<br /> a) Genel Olarak .........................................................................................116<br /> b) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin şartları ...........................117<br /> aa) Tarafların hayatta olması .................................................................117<br /> bb) Ehliyet .............................................................................................118<br /> cc) Şekil ................................................................................................118<br /> c) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin sonuçları ........................118<br /> 2. Miras Sözleşmesinin Bir Tarafı İrade Beyanı ile Sona Ermesi: (Miras<br /> Sözleşmesinden Dönme) ...........................................................................119<br /> a) Genel olarak ..........................................................................................119<br /> b) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde miras<br /> sözleşmesinden dönme ..........................................................................119<br /> aa) Genel bilgiler ...................................................................................119<br /> bb) Mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde miras<br /> sözleşmesinden dönmenin şartları ..................................................120<br /> aaa) Hak sahibi ...............................................................................120<br /> bbb) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı ......................121<br /> ccc) Ehliyet ....................................................................................122<br /> ddd) Şekil .......................................................................................122<br /> cc) Mirastan çıkarma sebeplerinden birine dayanılarak miras<br /> sözleşmesinden dönmenin sonuçları ...............................................123<br /> c) Miras Sözleşmesinden Sağlar Arası İvaz (Karşılık) Borcunun Yerine<br /> Getirilmemesi Sebebiyle Dönülmesi (Sona Ermesi) .............................123<br /> aa) Genel olarak ....................................................................................123<br /> bb) Sağlar arası ivaz borcunun yerine getirilmemesi sebebiyle miras<br /> sözleşmesinden dönmenin şartları ..................................................124<br /> aaa) Dönme hakkı kime aittir? .......................................................124<br /> bbb) Sağlararası ivaz borçlusunun temerrüde düşmüş olması ........125<br /> ccc) Sağlar arası ivaz borçlusunun yeterli güvence (teminat)<br /> göstermemiş olması ................................................................125<br /> cc) Miras sözleşmesinden sağlar arası ivaz borcunun yerin<br /> getirilmemesi sebebiyle dönmenin sonuçları ...................................125<br /> 3. Mirasbırakanın Miras Sözleşmesine Aykırı Düşen Tasarrufları ................127<br /> a) Genel olarak ..........................................................................................127<br /> b) Kanunda düzenlenen haller ...................................................................128<br /> aa) Mirasbırakanın miras sözleşmesi ile bağdaşmayan ölüme bağlı<br /> tasarrufları ......................................................................................128<br /> bb) Miras sözleşmesi ile bağdaşmayan sağlararası ivazsız (karşılıksız)<br /> tasarruflar .......................................................................................129<br /> cc) Müeyyide ........................................................................................131<br /> c) Mirasbırakanın, kanunda düzenlenmemiş olan miras sözleşmesine<br /> aykırı tasarrufları ...................................................................................131<br /> aa) Sağlar arası ivazlı tasarruf ...............................................................132<br /> bb) Miras sözleşmesi ile yapılan tasarrufun, mirasbırakanın sonradan<br /> oluşan aile hukuku ilişkilerinden etkilenmesi.................................132<br /> cc) Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını israf etmesi ya da fiilî<br /> tasarruflar yoluyla miras sözleşmesi ile lehine tasarruf yapılan<br /> kimseye zarar vermesi.................................................................... 133<br /> IV.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KENDİLİĞİNDEN (KANUN<br /> GEREĞİ ) SONA ERMESİ ................................................................................ 133<br /> 1.Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan Önce<br /> Ölmesi ...................................................................................................... 134<br /> 2.Boşanma ................................................................................................... 135<br /> 3.Evliliğin butlanına karar verilmesi............................................................ 136<br /> 4.Mirastan yoksunluk sebeplerinden birinin varlığı ..................................... 136<br /> 5.Bozucu şartın gerçekleşmesi ya da geciktirici şartın gerçekleşmemesi .... 137<br /> 6.Sözlü vasiyetname .................................................................................... 137<br /> § 15. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR .......................... 137<br /> I. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL<br /> BİLGİLER .......................................................................................................... 137<br /> II.MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA<br /> ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ARASINDAKİ İLİŞKİ .... 138<br /> 1.Sadece Miras Sözleşmesi İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar.......... 139<br /> 2.Hem Miras Sözleşmesi Hem de Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı<br /> Tasarruflar ................................................................................................ 140<br /> 3.Sadece Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar ................. 141<br /> § 16. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TÜRLERİ ... 141<br /> I. MİRASÇI ATAMA ............................................................................................ 141<br /> II.VASİYET (BELİRLİ MAL BIRAKMA) ........................................................... 142<br /> 1.Genel olarak .............................................................................................. 142<br /> 2.Vasiyetin bazı türleri................................................................................. 146<br /> a)Belirli mal vasiyeti (bırakma) ............................................................... 146<br /> b)Alt vasiyet ............................................................................................ 147<br /> c)Ön vasiyet............................................................................................. 147<br /> d)Alacak vasiyeti ..................................................................................... 147<br /> e)İbra vasiyeti .......................................................................................... 148<br /> f)İntifa vasiyeti ........................................................................................ 148<br /> g)İrat vasiyeti........................................................................................... 148<br /> 3.Vasiyetin hükümleri.................................................................................. 149<br /> a)Vasiyet borçlusu kimdir?...................................................................... 149<br /> b)Vasiyet alacaklısı kimdir? .................................................................... 150<br /> c)Vasiyet borcunun doğumu ve muaccel hale gelmesi ............................ 151<br /> d)Zamanaşımı .......................................................................................... 152<br /> 4.Vasiyet borcunun kapsamı ........................................................................ 153<br /> 5.Vasiyetin tenkisi ....................................................................................... 155<br /> III.KOŞUL (ŞART) ................................................................................................. 156<br /> 1.Genel olarak .............................................................................................. 156<br /> 2.Hukuka ve ahlâka aykırı koşullar.............................................................. 158<br /> 3.Anlamsız ve yalnız başkasını rahatsız edici (faydasız ve müziç) şartlar ... 162<br /> 4.İmkânsız koşullar ...................................................................................... 162<br /> IV.YÜKLEME (MÜKELLEFİYET)....................................................................... 162<br /> 1. Genel olarak ...............................................................................................162<br /> 2. Yüklemenin konusu ...................................................................................165<br /> 3. Yüklemenin yerine getirilmesi ...................................................................165<br /> 4. Hukuka ve ahlâka aykırı ya da yalnız başkasını rahatsız edici yüklemeler 167<br /> V. VAKIF KURMA .................................................................................................167<br /> VI. YEDEK VE ARTMİRASÇI ATAMA (İKAMELİ TASARRUFLAR) ................171<br /> 1. Yedek mirasçı atama ..................................................................................171<br /> 2. Artmirasçı atama ........................................................................................173<br /> a) Kavram ve genel bilgiler .......................................................................173<br /> b) Artmirasçı atama ...................................................................................177<br /> aa) Genel bilgiler ...................................................................................177<br /> bb) Hükümleri .......................................................................................178<br /> aaa) Mirasın artmirasçıya geçmesinden önceki safha .....................178<br /> bbb) Mirasın artmirasçıya geçmesi safhası .....................................182<br /> c) Art vasiyet alacaklısı atanmasındaki özellikler .....................................183<br /> VII. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA ....................................185<br /> a) Genel bilgiler .........................................................................................185<br /> b) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevleri ......................................189<br /> c) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin denetimi .......................................192<br /> d) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu ................................193<br /> e) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin sona ermesi ..................194<br /> VIII. MİRASTAN FERAGAT .......................................................................................195<br /> a) Tanım ve genel bilgiler ..........................................................................195<br /> b) Mirastan feragat sözleşmesinin türleri ...................................................197<br /> c) Feragatin hükümleri ..............................................................................198<br /> aa) Feragat eden yönünden ....................................................................198<br /> bb) Feragatin altsoya etkisi ...................................................................198<br /> cc) Feragatin tasarruf edilebilir kısma (tasarruf nisabına) etkisi ...........200<br /> dd) Feragatin mirasbırakanın alacakları yönünden etkisi ......................200<br /> d) Feragatin hükümsüzlüğü .......................................................................201<br /> aa) Feragatin belirli bir ya da bir kaç kişi lehine yapılmış olması .........202<br /> bb) Feragatin en yakın ortak kökün altsoyu (tüm ortak yasal<br /> mirasçılar) lehine yapılması ...........................................................202<br /> IX. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (MİRASTAN ISKAT) ......................................204<br /> 1. Cezaî mirasçılıktan çıkarma .......................................................................204<br /> a) Genel olarak ..........................................................................................204<br /> b) Mirasçılıktan çıkarmanın şartları ...........................................................205<br /> aa) Şekil ................................................................................................205<br /> bb) Mirasçılıktan çıkarmanın MK 510'da sayılan sebeplerden birine<br /> dayanması .......................................................................................206<br /> cc) Mirasçılıktan çıkarma sebebinin ölüme bağlı tasarrufta<br /> gösterilmesi .....................................................................................209<br /> c) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümleri......................................................211<br /> d) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümsüzlüğü ..............................................213<br /> aa) İptal davası açılabilecek hâller ........................................................213<br /> bb) Tenkis davası açılabilecek hâller .................................................. 214<br /> e)Affın mirasçılıktan çıkarmaya etkisi .................................................... 215<br /> 2.Koruyucu mirasçılıktan çıkarma (borç ödemeden aciz sebebiyle<br /> mirasçılıktan çıkarma) .............................................................................. 216<br /> § 17. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU ....................................... 218<br /> I. GENEL OLARAK .............................................................................................. 218<br /> II.VASİYETNAMENİN YORUMU...................................................................... 219<br /> a)Genel olarak ......................................................................................... 219<br /> b)Vasiyetnameye ilişkin özel yorum kuralları ......................................... 221<br /> aa) Favor testamenti (vasiyetname lehine yorum) ................................ 221<br /> bb) Kanunî mirasın geçişi (intikali) kurallarına bağlılık ...................... 222<br /> cc) Mirasçı ataması mı, vasiyet mi? ..................................................... 223<br /> III.MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU ............................................................. 224<br /> § 18. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA HÜKÜMSÜZLÜK ........................ 224<br /> I. GENEL OLARAK .............................................................................................. 224<br /> II.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KANUN GEREĞİ (KENDİLİĞİNDEN)<br /> HÜKÜMSÜZ OLMASI...................................................................................... 225<br /> 1.Evlilik Birliğinin Ölüm (ve Gaiplik) Dışında Sona Ermesi ...................... 225<br /> 2.Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan<br /> Önce Ölmesi ............................................................................................. 225<br /> 3.Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirastan<br /> Yoksun Olması.......................................................................................... 225<br /> 4.Bozucu Şartın Gerçekleşmesi ya da Geciktirici Şartın Gerçekleşmesi ..... 226<br /> III.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ.................................................. 226<br /> A. İPTAL SEBEPLERİ ..................................................................................... 226<br /> 1.Ehliyetsizlik (MK 557 b. 1) ...................................................................... 226<br /> 2.İrade Sakatlıkları (MK 557 b. 2) ............................................................... 226<br /> a)Hata (Yanılma) ..................................................................................... 226<br /> b)Hile (Aldatma) (MK 57 b. 2)................................................................ 228<br /> c)Korkutma ve zorlama (tehdit yahut cebir) (MK 557 b. 2) .................... 228<br /> d)Mirasbırakanın hata ya da hileyi sağlığında öğrenmiş ya da korkutma<br /> ve zorlamanın etkisinden kurtulmasının özelliği .................................. 228<br /> 3.Ölüme Bağlı Tasarrufun İçeriğinin, Ona Eklenen Koşul ya da yüklemenin<br /> Hukuka ya da Ahlâka Aykırı Olması (MK 557 b. 3) ................................ 229<br /> 4.Şekil Noksanı (MK 557 b. 4) .................................................................... 230<br /> B. İPTAL DAVASI ........................................................................................... 230<br /> 1.Genel Olarak ............................................................................................. 230<br /> 2.İptal Davasının Tarafları ........................................................................... 232<br /> a)Davacı .................................................................................................. 232<br /> b)Davalı ................................................................................................... 233<br /> 3.Süre........................................................................................................... 233<br /> a)Bir yıllık süre........................................................................................ 233<br /> b)On yıllık süre........................................................................................ 233<br /> c)Yirmi yıllık süre ................................................................................... 233<br /> d) Sınırsız defi hakkı .................................................................................234<br /> ÜÇÜNCÜ KISIM<br /> SAKLI PAY, TASARRUF ORANI, TENKİS, DENKLEŞTİRME<br /> § 19. KAVRAMLAR.................................................................................................235<br /> § 20. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR .......................................................................239<br /> I. KİMLER SAKLI PAYLI MİRASÇIDIR? ...........................................................239<br /> II. SAKLI PAYLAR ................................................................................................240<br /> 1. Saklı Pay Oranları ......................................................................................240<br /> 2. Eski Medenî Kanundaki Azaltılmış Saklı Paylar .......................................245<br /> 3. Karı Koca Mal Rejimlerinin Saklı Paylara Etkisi ......................................247<br /> § 21. TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI ............250<br /> I. GENEL OLARAK...............................................................................................250<br /> II. ÇIKARILACAK DEĞERLER ............................................................................251<br /> 1. Mirasbırakanın Borçları .............................................................................252<br /> 2. Cenaze Giderleri ........................................................................................253<br /> 3. Terekeyi Mühürleme ve Defter Tutma (Yazım) Masrafları .......................254<br /> 4. Mirasbırakan ile Bir Arada Yaşayan Kişilerin Üç Aylık<br /> Geçim Giderleri .........................................................................................254<br /> III. EKLENECEK DEĞERLER .................................................................................255<br /> 1. Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Kazandırmalar ...........................................255<br /> 2. Tenkise Tâbi Sağlararası Kazandırmalar ...................................................256<br /> a. Denkleştirmeye tâbi olması gerekirken bundan kurtulan<br /> kazandırmalar ........................................................................................256<br /> aa. Mirasbırakanın mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçısına miras<br /> payına mahsuben yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar ............256<br /> bb. Mirasbırakan tarafından denkleştirmeden muaf tutulduğu için<br /> denkleştirilmesi istenemeyen kazandırmalar ....................................257<br /> b. Mirastan ivazlı feragat halinde mirasçıya mirasbırakanın<br /> hayattayken ödediği karşılık .................................................................259<br /> c. Bağışlayanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı<br /> bağışlamalar ve âdet üzere verilen hediyeler hariç ölümünden önceki<br /> bir yıl içinde yapmış olduğu bağışlamalar.............................................259<br /> aa. Genel olarak ....................................................................................259<br /> bb. Muvazaalı bir satışla gizlenmek istenen bağışlamalar .....................262<br /> d. Vakıf kurmak için yapılan kazandırmalar .............................................267<br /> e. Saklı payı etkisiz kılma kastıyla yapılan kazandırmalar ........................268<br /> 3. Üçüncü Kişi Yararına Hayat Sigortası Alım Bedeli ..................................270<br /> § 22. RED-ÇIKARILMA-FERAGAT VE YOKSUNLUĞUN ETKİSİ ................271<br /> 1. Reddin Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi...................................................271<br /> 2. Mirastan Çıkarılmanın Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi ..........................273<br /> 3. Feragatin Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi ...............................................274<br /> a. İvazlı feragatte .......................................................................................274<br /> b. İvazsız feragatte .....................................................................................274<br /> 4.Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi......................... 275<br /> § 23. TENKİS ........................................................................................................... 275<br /> I. KAVRAM .......................................................................................................... 275<br /> II.TENKİS DÂVASI .............................................................................................. 276<br /> 1.Niteliği ...................................................................................................... 276<br /> 2.Tarafları .................................................................................................... 278<br /> a.Davacılar............................................................................................... 278<br /> aa. Saklı Paylı mirasçılar ...................................................................... 278<br /> bb. Saklı Paylı mirasçıların alacaklıları ve iflâs masası........................ 280<br /> b.Davalılar ............................................................................................... 282<br /> 3.Süresi ve Yetkili Mahkeme....................................................................... 285<br /> III.TENKİS DEFİ .................................................................................................... 287<br /> IV.TENKİSTE SIRA (TERTİP).............................................................................. 289<br /> 1.Tenkiste Sıra Sorunu ve Ölüme Bağlı Kazandırmalar İle Sağlararası<br /> Kazandırmalar Arasında Sıra.................................................................... 289<br /> 2.Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırmaların Özellikle<br /> Ölümden Sonraya Etkili Vekalet ve Temsil Yetkisinin Durumu .............. 290<br /> 3.Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi ..................................................... 294<br /> a.Genel olarak .......................................................................................... 294<br /> b.Saklı paylı mirasçılara yapılan kazandırmalar bakımından .................. 296<br /> 4.Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi ....................................................... 299<br /> 5.Kamu Yararına Kazandırmaların Tenkisi ................................................. 301<br /> V. TENKİSİ ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KAZANDIRMALAR............................ 306<br /> 1.Değerinde Azalma Olmaksızın Bölünemeyecek Şeyin Vasiyetinde<br /> Tenkis ....................................................................................................... 306<br /> 2.İntifa ve İrat Kazandırmalarında Tenkis ................................................... 309<br /> 3.İvazlı Miras Sözleşmesinde Tenkis........................................................... 311<br /> 4.İvazlı Feragat Halinde Feragat Edene Ödenen Karşılığın Tenkisi ............ 312<br /> 5.Ölüme Bağlı Kazandırma Lehdarının Bir Vasiyet Borcu veya Yükleme<br /> (Mükellefiyet) ile Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis ..................... 313<br /> 6.Ön Mirasçının Saklı Paylı Olduğu Durumlarda Artmirasçı Atama<br /> (Fevkalâde İkame) .................................................................................... 313<br /> VI.TENKİS DAVASINDA ÖNCEDEN ALDIĞI KAZANDIRMAYI İADE<br /> YÜKÜMÜ ALTINA GİREN DAVALININ SORUMLULUĞU ....................... 314<br /> VII.TENKİS HESAPLANMASINDA BİLİRKİŞİLERİN ROLÜ ........................... 318<br /> § 24. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE)......................................................... 319<br /> I. DENKLEŞTİRME KURUMUNUN ANLAMI VE MİRAS HUKUKUNDA<br /> YERİ ................................................................................................................... 319<br /> II.DENKLEŞTİRMENİN TARAFLARI ................................................................. 321<br /> 1.Denkleştirme Borçlusu ............................................................................. 321<br /> a.Kanunî mirasçı olma şartı ..................................................................... 321<br /> b.Çeşitli kanunî mirasçıların durumları ................................................... 323<br /> aa. Altsoy dışındaki kanunî mirasçılar ................................................. 323<br /> bb. Altsoy ............................................................................................. 324<br /> cc. Doğrudan kendisine kazandırma yapılmadığı hâlde denkleştirme ile<br /> yükümlü olanlar...............................................................................325<br /> 2.Denkleştirme Alacaklısı ........................................................................327<br /> III.MİRASBIRAKANIN DENKLEŞTİRMEYE YÖNELİK OLUMLU VE<br /> OLUMSUZ İRADE BEYANININ NİTELİĞİ VE YAPILMASI ......................329<br /> IV.DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR ...........................................331<br /> 1.Genel Olarak Denkleştirmeye Tâbi Kazandırmalar ...................................331<br /> 2.Kanunen Denkleştirmeye Tâbi Kazandırmalar ..........................................333<br /> a.Kuruluş Sermayesi.................................................................................333<br /> b.Çeyiz .....................................................................................................334<br /> c.Borçtan Kurtarmak ................................................................................337<br /> d.Malvarlığı devri .....................................................................................338<br /> e.Diğer benzeri kazandırmalar..................................................................338<br /> 3.Denkleştirmeden Kanunen Muaf Tutulan Kazandırmalar .........................339<br /> a.Eğitim ve öğrenim masrafları ................................................................339<br /> b.Olağan hediyeler ve evlenme giderleri ..................................................340<br /> c.Miras payını aşan kazandırmalarda bazı durumlarda aşan kısım ...........341<br /> V. DENKLEŞTİRMENİN TALEP EDİLMESİ, GERÇEKLEŞMESİ VE<br /> DENKLEŞTİRMEDEN SORUMLULUK ...........................................................342<br /> 1.Denkleştirme Dâvası ..................................................................................342<br /> 2.Denkleştirmenin Gerçekleşmesi ve Bu Sıradaki Sorumluluk ....................344<br /> § 25. MİRASBIRAKANIN ÖZEL DURUMDAKİ BAZI ÇOCUKLARININ<br /> ALACAK HAKLARI......................................................................................347<br /> I. EĞİTİM VE ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ VEYA SAKAT OLAN<br /> ÇOCUKLARIN ALACAK HAKKI ....................................................................347<br /> II.ANA BABA İLE VEYA BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA İLE YAŞAYAN<br /> VE EMEĞİNİ VEYA GELİRİNİ AİLEYE ÖZGÜLEMİŞ ERGİN ÇOCUĞUN<br /> ALACAK HAKKI ...............................................................................................349<br /> DÖRDÜNCÜ KISIM<br /> MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ)<br /> § 26. MİRASIN AÇILMASININ ŞARTLARI........................................................357<br /> I. MİRASIN AÇILMASINDA ÖNEM TAŞIYAN AN VE YER ...........................357<br /> 1.Mirasın Açıldığı An ...................................................................................358<br /> 2.Mirasın Açıldığı Yer (Mirasa İlişkin Konularda Yetkili Mahkeme) ..........360<br /> II.MİRASÇI VE VASİYET ALACAKLISI OLMANIN YASAL ŞARTLARI......362<br /> 1.Sağ Olmak .................................................................................................363<br /> 2.Ehil Olmak .................................................................................................365<br /> 3.Mirastan Yoksun Olmamak (MK 578/579) ...............................................368<br /> a.Mirastan yoksunluk kavramı .................................................................368<br /> b.Mirastan yoksunluk sebepleri ................................................................370<br /> c.Mirastan yoksunluğun sonuçları ............................................................376<br /> d.Affın etkisi.............................................................................................377<br /> § 27. MİRAS PAYLARININ DEVRİ ......................................................................378<br /> I. AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ...........................................................378<br /> II.AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ ................................................................ 381<br /> 1.Genel Olarak ............................................................................................. 381<br /> 2.Devir Sözleşmesinin Şekli ve Konusu ...................................................... 382<br /> 3.Devir İşleminin Tarafları Bakımından Doğacak Farklar ........................... 383<br /> a.Devrin mirasçılar arasında yapılması.................................................... 383<br /> b.Devrin mirasçı olmayan kişiye yapılması ............................................. 385<br /> 4.Açılmış Miras Payının Rehni ve Haczi Sorunu......................................... 386<br /> § 28. GAİPLİĞİN MİRASIN GEÇMESİNDE ETKİSİ........................................ 387<br /> I. GAİBİN MİRASI ............................................................................................... 388<br /> II.MİRASÇININ GAİPLİĞİ .................................................................................. 389<br /> III.HAZİNENİN GAİPLİK KARARI ALMASI ..................................................... 390<br /> § 29. MİRASIN GEÇMESİNDE KORUMA ÖNLEMLERİ................................ 391<br /> I. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER.................................. 392<br /> 1.Terekenin Defterinin Tutulması ................................................................ 392<br /> 2.Terekenin Mühürlenmesi .......................................................................... 393<br /> 3.Terekenin Resmen Yönetilmesi ................................................................ 394<br /> a.Terekenin resmen yönetilmesi gereken haller ....................................... 394<br /> b.Terekeyi resmen yönetmekle görevli kişi ............................................. 395<br /> c.Resmen yönetimin yürütümü ve sona ermesi ....................................... 395<br /> II.MİRASÇILARIN SAPTANMASINA İLİŞKİN ÖNLEM ................................. 397<br /> III.VASİYETNAMELERE İLİŞKİN ÖNLEMLER ................................................ 397<br /> 1.Vasiyetnamenin Teslim (Tevdi) Edilmesi ................................................. 397<br /> 2.Vasiyetnamenin Açılması ......................................................................... 398<br /> 3.Vasiyetname Örneğinin Tebliği ................................................................ 400<br /> § 30. MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) ........................................... 400<br /> BEŞİNCİ KISIM<br /> MİRASIN KAZANILMASI (İKTİSABI)<br /> § 31. MİRASIN KAZANILMASINDAKİ (İKTİBASINDAKİ) TEMEL<br /> KURALLAR................................................................................................... 403<br /> I. KÜLLÎ HALEFİYET ......................................................................................... 403<br /> II.VASİYET ALACAKLISININ DURUMU......................................................... 405<br /> 1.Vasiyet Alacaklısının Sahip Olduğu Hak.................................................. 405<br /> 2.Vasiyet Alacaklılarının Diğer Hak Sahipleri Karşısındaki Durumu ......... 409<br /> a.Mirasbırakanın alacaklılarına karşı ....................................................... 409<br /> b.Mirasçıların alacaklılarına karşı ........................................................... 410<br /> § 32. MİRASIN REDDİ ........................................................................................... 410<br /> I. KAVRAM VE ÇEŞİTLERİ ............................................................................... 410<br /> 1.Gerçek red................................................................................................. 410<br /> a.Genel bilgiler ........................................................................................ 410<br /> b.Ret hakkının düşmesi ........................................................................... 413<br /> aa. Sürenin dolması .............................................................................. 413<br /> bb. Süre dolmadan ret hakkının düşmesi.............................................. 416<br /> aaa. Açık kabul beyanı ile ret hakkının düşmesi..............................416<br /> bbb. Tereke işlerine karışma nedeniyle ret hakkının düşmesi<br /> (örtülü kabul) ..........................................................................416<br /> ccc. Ceza olarak ret hakkının düşmesi .............................................418<br /> 2.Hükmi ret ...................................................................................................418<br /> II.REDDİN SONUÇLARI ......................................................................................419<br /> 1.Yasal Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonuçları..................................419<br /> a.Genel olarak ...........................................................................................419<br /> b.Özel durumlar........................................................................................420<br /> aa. En yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddi...........................420<br /> bb. Mirasın altsoyun tamamı tarafından reddi.......................................421<br /> cc. Sonra gelen mirasçılar (madun derece) lehine ret ............................422<br /> 2.Atanmış Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonucu ................................422<br /> 3.Vasiyet Alacaklılarının Vasiyeti Reddinin Sonucu....................................422<br /> III.REDDE KARŞI ALACAKLILARIN KORUNMASI .........................................423<br /> 1.Mirasçıların Kişisel Alacaklılarının Korunması ........................................423<br /> 2.Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması................................................423<br /> § 33. RESMÎ DEFTER TUTMA .............................................................................424<br /> I. GENEL OLARAK...............................................................................................424<br /> II.DEFTER TUTMA TALEBİ ................................................................................425<br /> III.RESMÎ DEFTER TUTULMASI İŞLEMLERİ ...................................................426<br /> IV.RESMÎ DEFTER TUTULMASININ SONUÇLARI ..........................................428<br /> 1.Mirasçının Seçme İmkânının Doğması ......................................................428<br /> 2.Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulünün Sonuçları .................................429<br /> § 34. RESMÎ TASFİYE ............................................................................................432<br /> I. RESMÎ TASFİYE KAVRAMI VE AMACI .......................................................432<br /> II.RESMÎ TASFİYE TALEBİ.................................................................................433<br /> III.RESMÎ TASFİYENİN YAPILMASI ..................................................................435<br /> § 35. MİRASÇILARIN SEÇİM HAKLARINI FARKLI ŞEKİLDE<br /> KULLANMALARININ SONUÇLARI ........................................................438<br /> I. GENEL OLARAK...............................................................................................438<br /> II.MİRASÇILARIN RESMÎ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN ÖNCE SEÇİM<br /> HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI ........................................438<br /> III.MİRASÇILARIN RESMÎ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN SONRA<br /> SEÇİM HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI ..........................439<br /> § 36. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASI .................................................440<br /> I. KAVRAM, NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ .............................................................440<br /> 1.Mirasçılık Sıfatına Bağlı Özel Bir Dâva Olması ........................................440<br /> 2.Mülkiyet Hakkına Dayanan İstihkak Davası ile Farkları ...........................440<br /> 3.Koruyucu Önlemler (Tedbirler) .................................................................442<br /> II.DAVANIN KONUSU .........................................................................................443<br /> III.DAVANIN TARAFLARI ...................................................................................444<br /> 1.Dâvacı........................................................................................................444<br /> 2.Dâvalı ....................................................................................................... 447<br /> IV.SÜRE.................................................................................................................. 448<br /> ALTINCI KISIM<br /> MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRASIN PAYLAŞILMASI<br /> § 37. MİRAS ORTAKLIĞI..................................................................................... 450<br /> I. KAVRAM .......................................................................................................... 450<br /> II.MİRAS ORTAKLIĞININ HÜKÜMLERİ ......................................................... 451<br /> 1.Tereke Üzerinde Mirasçıların Hak ve Yetkileri, Dâvacı Olmaları ............ 451<br /> 2.Mirasçıların Dâvalı Olması ....................................................................... 455<br /> a.Genel olarak .......................................................................................... 455<br /> b.Vasiyet alacaklısı karşısında................................................................. 455<br /> 3.Tereke Borçlarından Sorumluluk .............................................................. 457<br /> a.Müteselsil sorumluluk kuralı ve çerçevesi ............................................ 457<br /> b.Borcu ödeyen mirasçının rücu hakkı .................................................... 459<br /> c.Mirasçıların güvence isteme hakkı ....................................................... 460<br /> d.Paylaşmanın tamamlanmasından sonraki durum .................................. 461<br /> 4.Miras Ortaklığına Temsilci Atanması ....................................................... 463<br /> III.MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ....................................................... 465<br /> 1.Genel Olarak ............................................................................................. 465<br /> 2.Başlıca Sona Erme Hâlleri ........................................................................ 465<br /> a.Mirasın tamamen paylaşılması ............................................................. 465<br /> b.Elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine dönüşmesi .............. 466<br /> c.Miras ortaklığının başka bir ortaklığa dönüşmesi ................................. 467<br /> § 38. MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI .................................................................. 468<br /> I. GENEL OLARAK .............................................................................................. 468<br /> II.PAYLAŞMA TÜRLERİ..................................................................................... 469<br /> 1.Terekenin Tümünün Paylaşılması............................................................. 469<br /> 2.Terekenin Bir Kısmının Paylaşılması ....................................................... 469<br /> a.Objektif Kısmi Paylaştırma .................................................................. 470<br /> b.Sübjektif Kısmi Paylaşma .................................................................... 470<br /> III.PAYLAŞMAYA İLİŞKİN GENEL KURALLAR ............................................. 471<br /> 1.İrade Özgürlüğü ........................................................................................ 471<br /> 2.Eşitlik........................................................................................................ 472<br /> 3.Aynen Paylaşmanın Asıl Olması .............................................................. 473<br /> 4.Bilgi Verme Yükümü................................................................................ 474<br /> 5.Aynî İkame ............................................................................................... 474<br /> IV.TÜM MİRASÇILARIN ANLAŞMASIYLA PAYLAŞMA............................... 475<br /> 1.Elden Paylaşma......................................................................................... 475<br /> 2.Paylaşma Sözleşmesi ................................................................................ 477<br /> V. PAYLAŞMA (TAKSİM) DÂVASI ................................................................... 480<br /> VI.PAYLAŞMAYI GECİKTİREN SEBEPLER ..................................................... 482<br /> 1.Paylaşmanın İradi Olarak Geciktirilmesi .................................................. 482<br /> a.Mirasçıların anlaşmasıyla ......................................................................482<br /> b.Mirasbırakanın tasarrufu ile...................................................................484<br /> 2.Paylaşmanın Kanun gereği geciktirilmesi: Mirasçılar arasında bir ceninin<br /> bulunması ..................................................................................................484<br /> 3.Hâkim Kararı ile Paylaşmanın Geciktirilmesi ...........................................485<br /> VII.PAYLAŞMAYA HAKİMİN ATADIĞI BİR KAYYIMIN KATILMASI ........487<br /> VIII.PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ...................................................488<br /> 1.Miras Paylarının Oluşması.........................................................................488<br /> 2.Miras Paylarının Özgülenmesi (Tahsisi)....................................................492<br /> 3.Paylaşmada Bazı Özel Durumlar ...............................................................493<br /> a.Değerinde önemli azalma olmaksızın bölünemeyen mal .......................493<br /> b.Bir bütün oluşturan eşya topluluğu ve aile belgeleri ile özel anı değeri<br /> olan eşya ...............................................................................................495<br /> aa. Bir bütün oluşturan eşya ..................................................................495<br /> bb. Aile belgeleri ve aile için özel anı değeri olan eşya ........................497<br /> c.Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi ........................499<br /> aa. Genel olarak ....................................................................................499<br /> bb. MK 652'nin uygulama alanı ............................................................502<br /> cc. MK 652/I'e göre ortak konut ve ev eşyasının sağ kalan eşe<br /> özgülenmesinin şartları....................................................................504<br /> d.Mirasbırakanın mirasçılardan birinden olan alacağı ..............................505<br /> e.Kat mülkiyetine çevirme yoluyla paylaşma ...........................................506<br /> f.Tarımsal işletmelerin özgülenmesi.........................................................508<br /> aa. Amacı ve özellikleri.........................................................................508<br /> bb. 6537 sayılı Kanun düzenlemesinin zaman bakımından<br /> uygulanması ...................................................................................509<br /> cc. Tarımsal arazinin bölünme sınırları .................................................511<br /> dd. Mirasçıların bölünemez tarımsal araziyi belli süre içinde belli yöntemlerle paylaşma yükümü .......................................................512<br /> ee. Mirasçılar veya Bakanlıkça açılacak dava ile paylaştırma...............513<br /> ff. Denkleştirme hükümleri ...................................................................515<br /> gg. Bazı taşınırların ve yan sınaî işletmenin devri.................................517<br /> aaa) Bazı taşınırların devri...............................................................517<br /> bbb) Yan sınai işletmenin devri .......................................................518</p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   § 1. GİRİŞ ...................................................................................................................... 1
   I. TANIM VE MİRAS HUKUKUNUN GEREKLİLİĞİ ............................................ 1
   1.Tanım............................................................................................................. 1
   2.Miras Hukukunun Gerekliliği ........................................................................ 1
   3.Miras Hakkının Anayasa Teminatı Altında Olması ....................................... 2
   4.Miras Hukukunun Medenî Kanunun İçindeki Yeri ve Sistematiği ................ 3
   II.MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI ................................................ 5
   1.Miras .............................................................................................................. 5
   2.Mirasbırakan .................................................................................................. 5
   3.Mirasçı ........................................................................................................... 5
   4.Tereke ............................................................................................................ 8
   a.Malvarlığında bulunan, fakat terekede yer almayan hukukî ilişkiler ......... 8
   b.Malvarlığında bulunmayan, fakat terekede yer alan hukukî ilişkiler ...... 10
   c.Ölüm sebebiyle doğrudan doğruya mirasçıların şahsında doğan haklar . 11
   5.Ölüme Bağlı Tasarruf ................................................................................. 12
   III.MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMI OLARAK KÜLLÎ
   HALEFİYET VE SONUÇLARI .......................................................................... 12
   1.Küllî Halefiyet Kavramı ............................................................................. 12
   2.Küllî Halefiyetin İstisnası: Cüzî Halefiyet Hali .......................................... 15
   BİRİNCİ KISIM
   YASAL MİRASÇILIK
   § 2. KAN HISIMLARININ YASAL MİRASÇILIĞININ TEMELİ OLAN
   ZÜMRE SİSTEMİNİN ESASLARI .................................................................. 18
   I. GENEL BİLGİLER .............................................................................................. 18
   1.Fert Sistemi ................................................................................................. 18
   2.Sınıf Sistemi ............................................................................................... 18
   3.Zümre (Parantel) Sistemi ............................................................................ 18
   a.Zümrenin tanımı ..................................................................................... 19
   b.Yasal mirasçılık açısından Medenî Kanundaki zümre düzeni ................ 19
   II.ZÜMRE SİSTEMİNİN ANA PRENSİPLERİ...................................................... 21
   1.Mirasçı olabilmek için bir zümreye dahil olma .......................................... 21
   2.Bir önceki zümrede mirasçı bulunması, bir sonraki zümrenin mirasçılığını
   engeller ....................................................................................................... 22
   3.Zümre içinde ön sıradaki (derecedeki) mirasçılar, bir alt sıradaki
   mirasçıların mirasçılığını engeller .............................................................. 24
   4.Zümre başları ve kök başlarının önceliği .................................................... 25
   5.Zümre başı ya da kök başına altsoyun halef olması .................................... 27
   6.Mirasın, birinci zümrede kök başlarına, ikinci ve üçüncü zümrelerde, zümre
   başlarına göre eşit olarak paylaşılması ....................................................... 28
   7.İkinci ve üçüncü zümrelerde mirasın ana ve baba hattı olarak ikiye
   ayrılması ..................................................................................................... 29
   III.MİRASBIRAKANA ÇİFT HISIMLIK BAĞI İLE BAĞLI OLANLARIN
   MİRASÇILIĞI ..................................................................................................... 32
   IV.YARIM KAN HISIMLARININ MİRASÇILIĞI ................................................. 32
   V. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN HISIMLARIN MİRASÇILIĞI ............................ 33
   § 3. EVLATLIĞIN (VE ALTSOYUNUN) MİRASÇILIĞI .................................... 35
   I. GENEL OLARAK ................................................................................................ 35
   II.EVLATLIK VE ALTSOYUNUN MİRASÇILIĞININ ÖZELLİKLERİ ............. 35
   § 4. ZÜMRE SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ......... 36
   § 5. EŞİN MİRASÇILIĞI.......................................................................................... 37
   I. GENEL OLARAK ................................................................................................ 37
   II.EŞİN DEĞİŞİK ZÜMRELERLE MİRASÇI OLMASI DURUMUNDA MİRAS
   PAYININ ORANLARI......................................................................................... 37
   III.EŞİN MİRASÇILIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR ............................ 42
   1.Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi ............................................ 42
   2.Evliliğin Butlanı Kararının Eşin Mirasçılığına Etkisi ................................. 45
   3.Birden Fazla Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı .................................................... 47
   § 6. DEVLETİN MİRASÇILIĞI .............................................................................. 47
   İKİNCİ KISIM
   ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
   § 7. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN ÖN BİLGİLER .................... 50
   I. KAVRAM ............................................................................................................ 50
   II.ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMALARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUF
   HÜKÜMLERİNE TÂBİ OLMASI ...................................................................... 51
   III.ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMININ İKİ ANLAMI .......................... 52
   1.Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar..................................................... 52
   2.Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar .................................................. 55
   § 8. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF YAPMA EHLİYETİ ....................................... 56
   I. GENEL OLARAK ................................................................................................ 56
   II.VASİYETNAME YAPABİLME EHLİYETİ ...................................................... 56
   1.Ayırt Etme Gücü ........................................................................................ 57
   2.Yaş .............................................................................................................. 58
   III.MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ ...................................................... 58
   § 9. ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ................................ 61
   I. ŞEKLÎ ANLAMDAKİ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL
   BİLGİLER ............................................................................................................ 61
   II.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ŞEKLE UYMANIN YARARLARI ............... 62
   § 10. RESMÎ VASİYETNAMELER ........................................................................ 62
   I. GENEL BİLGİLER .............................................................................................. 62
   II.RESMÎ VASİYETNAMENİN DÜZENLENİŞ ŞEKİLLERİ................................ 67
   III.OKUNARAK VE İMZALANARAK DÜZENLENEN RESMÎ
   VASİYETNAMELER ......................................................................................... 68
   1.Birinci Safha ............................................................................................... 69
   2.İkinci Safha................................................................................................. 71
   IV.OKUNMADAN VE İMZALANMADAN DÜZENLENEN RESMÎ
   VASİYETNAMELER.......................................................................................... 73
   V. KARMA ŞEKİLDE DÜZENLENEN RESMÎ VASİYETNAMELER ................ 74
   1.Okunmadan, Fakat İmzalanarak Düzenleme .............................................. 74
   2.Okuyarak, Fakat İmzalamadan Düzenleme ................................................ 75
   VI.BAZI ÖZEL DURUMLAR ................................................................................... 76
   1.Körlerin Durumu ........................................................................................ 76
   2.Sağır ve Dilsizlerin Durumu ....................................................................... 77
   3.Türkçe Bilinmeyenlerin Durumu ................................................................ 78
   § 11. EL YAZILI VASİYETNAME ......................................................................... 79
   I. GENEL OLARAK................................................................................................ 79
   II.EL YAZILI VASİYETNAMENİN FAYDA VE MAHZURLARI ...................... 79
   1.Faydaları ..................................................................................................... 79
   2.Mahzurları .................................................................................................. 80
   III.EL YAZILI VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI ...................................... 81
   1.Vasiyetnamenin Metni ................................................................................ 81
   a.Genel Olarak ........................................................................................... 81
   b.Metnin kısmen üçüncü kişiler tarafından ya da mekanik bir araçla
   yazılmış olması ...................................................................................... 83
   2.Düzenleme Tarihi ....................................................................................... 84
   a.Düzenleme tarihinin gösteriliş şekli........................................................ 84
   b.Düzenleme tarihinin vasiyetnamede gösterilmesinin faydaları............... 85
   c.Düzenleme tarihinin el yazısı ile olması şartı ......................................... 86
   d.Düzenleme tarihinin vasiyetnamede bulunmamasının müeyyidesi ........ 86
   3.İmza ............................................................................................................ 88
   a.Genel olarak ............................................................................................ 88
   b.İmzanın el yazılı vasiyetnamedeki fonksiyonları.................................... 88
   c.İmzanın atılış şekli .................................................................................. 88
   d.İmzanın vasiyetnamedeki yeri ................................................................ 89
   IV.EL YAZILI VASİYETNAMENİN SAKLANMASI (TEVDİİ) .......................... 89
   V. EL YAZILI VASİYETNAMEDE VASİYETÇİ TARAFINDAN SONRADAN
   YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER .............................................................................. 90
   a.Vasiyetname daha tamamlanmadan yapılan değişiklikler ...................... 90
   b.Vasiyetname tamamlandıktan sonra yapılan değişiklikler ...................... 90
   § 12. SÖZLÜ VASİYETNAME ................................................................................ 91
   I. GENEL OLARAK................................................................................................ 91
   II.SÖZLÜ VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI ............................................ 93
   a.Birinci safha ............................................................................................ 93
   b.İkinci safha ............................................................................................. 93
   III.SÖZLÜ VASİYETNAMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ .................................. 98
   § 13. MİRAS SÖZLEŞMELERİ............................................................................... 99
   I. TANIM VE GENEL BİLGİLER .......................................................................... 99
   1.Miras Sözleşmesi İle Vasiyetname Arasındaki Benzerlik........................... 99
   2.Miras Sözleşmesi ile Vasiyetname Arasındaki Farklar ............................... 99
   II.MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ .............................................................. 100
   1.Olumlu Miras Sözleşmeleri-Olumsuz (Mirastan Feragat) Sözleşmeleri ... 100
   a.Miras sözleşmesi................................................................................... 100
   b.Mirastan feragat sözleşmesi.................................................................. 101
   2.Bir Taraflı ve İki Taraflı Miras Sözleşmeleri ............................................ 101
   a.Bir taraflı miras sözleşmeleri ................................................................ 101
   b.İki taraflı miras sözleşmeleri ................................................................ 101
   3.İvazlı ve İvazsız (Karşılıklı ve Karşılıksız) Miras Sözleşmeleri ............... 101
   a)İvazsız miras sözleşmesi....................................................................... 102
   b)İvazlı miras sözleşmesi......................................................................... 102
   III.MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ .................................................... 102
   1.Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunan Tarafın Ehliyeti .................................... 102
   2.Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunmayan Tarafın Ehliyeti ............................. 102
   3.Taraflardan Birinin Ehliyetsizliğinin Sonuçları ........................................ 104
   a)Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafın ehliyetsizliği ..................... 104
   b)Mirasbırakanın ehliyetsizliği ................................................................ 105
   IV.MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ................................................................... 106
   1.Genel Olarak ............................................................................................. 106
   2.Miras Sözleşmelerinin Şekil Yönünden Resmi Vasiyetnameden Farkları 107
   a)Tarafların aynı anda noter huzurunda bulunmaları ............................... 107
   b)Noterin beyanları yazması ya da yazdırması ve metnin okunması ....... 108
   c)Tarafların metni tanıklar önünde imzalamaları..................................... 108
   d)Mirasbırakanın tanıklar önünde belgeyi okuduğunu ve son arzularına
   uygun olduğunu beyan etmesi .............................................................. 108
   e)Tanıkların şerh ve imzası...................................................................... 108
   f)Miras sözleşmesinin saklanması, tevdii ve açılması ............................. 109
   § 14. VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI, YOK OLMASI VE MİRAS
   SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ............................................................ 109
   I. VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI .......................................................... 109
   1.Genel Olarak ............................................................................................. 109
   2.Vasiyetnamenin Sonradan Yapılan Bir Ölüme Bağlı Tasarruf ile Geri
   Alınması .................................................................................................. 110
   a)Vasiyetçi, sonraki vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile daha önceki
   vasiyetnamesini geri aldığını açık olarak beyan eder ........................... 110
   b)Vasiyetçi tarafından sonradan yapılan vasiyetnamede (ya da miras
   sözleşmesinde) önceki vasiyetnamenin geri alındığına ilişkin açık bir
   tasarruf bulunmamaktadır .................................................................... 111
   3.Vasiyetnamenin Yok Edilerek Geri Alınması ........................................... 112
   4.Vasiyetname ile Yapılan Tasarrufun Sağlar arası Bir Tasarrufla Geri
   Alınması (Ademptio Legati) ..................................................................... 113
   II.VASİYETNAMENİN YOK OLMASI............................................................... 114
   III. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (ORTADAN KALDIRILMASI) .116
   1. Miras Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması ile Sona Ermesi (Miras
   Sözleşmelerine Son Verme Sözleşmesi)....................................................116
   a) Genel Olarak .........................................................................................116
   b) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin şartları ...........................117
   aa) Tarafların hayatta olması .................................................................117
   bb) Ehliyet .............................................................................................118
   cc) Şekil ................................................................................................118
   c) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin sonuçları ........................118
   2. Miras Sözleşmesinin Bir Tarafı İrade Beyanı ile Sona Ermesi: (Miras
   Sözleşmesinden Dönme) ...........................................................................119
   a) Genel olarak ..........................................................................................119
   b) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde miras
   sözleşmesinden dönme ..........................................................................119
   aa) Genel bilgiler ...................................................................................119
   bb) Mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde miras
   sözleşmesinden dönmenin şartları ..................................................120
   aaa) Hak sahibi ...............................................................................120
   bbb) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı ......................121
   ccc) Ehliyet ....................................................................................122
   ddd) Şekil .......................................................................................122
   cc) Mirastan çıkarma sebeplerinden birine dayanılarak miras
   sözleşmesinden dönmenin sonuçları ...............................................123
   c) Miras Sözleşmesinden Sağlar Arası İvaz (Karşılık) Borcunun Yerine
   Getirilmemesi Sebebiyle Dönülmesi (Sona Ermesi) .............................123
   aa) Genel olarak ....................................................................................123
   bb) Sağlar arası ivaz borcunun yerine getirilmemesi sebebiyle miras
   sözleşmesinden dönmenin şartları ..................................................124
   aaa) Dönme hakkı kime aittir? .......................................................124
   bbb) Sağlararası ivaz borçlusunun temerrüde düşmüş olması ........125
   ccc) Sağlar arası ivaz borçlusunun yeterli güvence (teminat)
   göstermemiş olması ................................................................125
   cc) Miras sözleşmesinden sağlar arası ivaz borcunun yerin
   getirilmemesi sebebiyle dönmenin sonuçları ...................................125
   3. Mirasbırakanın Miras Sözleşmesine Aykırı Düşen Tasarrufları ................127
   a) Genel olarak ..........................................................................................127
   b) Kanunda düzenlenen haller ...................................................................128
   aa) Mirasbırakanın miras sözleşmesi ile bağdaşmayan ölüme bağlı
   tasarrufları ......................................................................................128
   bb) Miras sözleşmesi ile bağdaşmayan sağlararası ivazsız (karşılıksız)
   tasarruflar .......................................................................................129
   cc) Müeyyide ........................................................................................131
   c) Mirasbırakanın, kanunda düzenlenmemiş olan miras sözleşmesine
   aykırı tasarrufları ...................................................................................131
   aa) Sağlar arası ivazlı tasarruf ...............................................................132
   bb) Miras sözleşmesi ile yapılan tasarrufun, mirasbırakanın sonradan
   oluşan aile hukuku ilişkilerinden etkilenmesi.................................132
   cc) Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını israf etmesi ya da fiilî
   tasarruflar yoluyla miras sözleşmesi ile lehine tasarruf yapılan
   kimseye zarar vermesi.................................................................... 133
   IV.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KENDİLİĞİNDEN (KANUN
   GEREĞİ ) SONA ERMESİ ................................................................................ 133
   1.Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan Önce
   Ölmesi ...................................................................................................... 134
   2.Boşanma ................................................................................................... 135
   3.Evliliğin butlanına karar verilmesi............................................................ 136
   4.Mirastan yoksunluk sebeplerinden birinin varlığı ..................................... 136
   5.Bozucu şartın gerçekleşmesi ya da geciktirici şartın gerçekleşmemesi .... 137
   6.Sözlü vasiyetname .................................................................................... 137
   § 15. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR .......................... 137
   I. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL
   BİLGİLER .......................................................................................................... 137
   II.MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA
   ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ARASINDAKİ İLİŞKİ .... 138
   1.Sadece Miras Sözleşmesi İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar.......... 139
   2.Hem Miras Sözleşmesi Hem de Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı
   Tasarruflar ................................................................................................ 140
   3.Sadece Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar ................. 141
   § 16. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TÜRLERİ ... 141
   I. MİRASÇI ATAMA ............................................................................................ 141
   II.VASİYET (BELİRLİ MAL BIRAKMA) ........................................................... 142
   1.Genel olarak .............................................................................................. 142
   2.Vasiyetin bazı türleri................................................................................. 146
   a)Belirli mal vasiyeti (bırakma) ............................................................... 146
   b)Alt vasiyet ............................................................................................ 147
   c)Ön vasiyet............................................................................................. 147
   d)Alacak vasiyeti ..................................................................................... 147
   e)İbra vasiyeti .......................................................................................... 148
   f)İntifa vasiyeti ........................................................................................ 148
   g)İrat vasiyeti........................................................................................... 148
   3.Vasiyetin hükümleri.................................................................................. 149
   a)Vasiyet borçlusu kimdir?...................................................................... 149
   b)Vasiyet alacaklısı kimdir? .................................................................... 150
   c)Vasiyet borcunun doğumu ve muaccel hale gelmesi ............................ 151
   d)Zamanaşımı .......................................................................................... 152
   4.Vasiyet borcunun kapsamı ........................................................................ 153
   5.Vasiyetin tenkisi ....................................................................................... 155
   III.KOŞUL (ŞART) ................................................................................................. 156
   1.Genel olarak .............................................................................................. 156
   2.Hukuka ve ahlâka aykırı koşullar.............................................................. 158
   3.Anlamsız ve yalnız başkasını rahatsız edici (faydasız ve müziç) şartlar ... 162
   4.İmkânsız koşullar ...................................................................................... 162
   IV.YÜKLEME (MÜKELLEFİYET)....................................................................... 162
   1. Genel olarak ...............................................................................................162
   2. Yüklemenin konusu ...................................................................................165
   3. Yüklemenin yerine getirilmesi ...................................................................165
   4. Hukuka ve ahlâka aykırı ya da yalnız başkasını rahatsız edici yüklemeler 167
   V. VAKIF KURMA .................................................................................................167
   VI. YEDEK VE ARTMİRASÇI ATAMA (İKAMELİ TASARRUFLAR) ................171
   1. Yedek mirasçı atama ..................................................................................171
   2. Artmirasçı atama ........................................................................................173
   a) Kavram ve genel bilgiler .......................................................................173
   b) Artmirasçı atama ...................................................................................177
   aa) Genel bilgiler ...................................................................................177
   bb) Hükümleri .......................................................................................178
   aaa) Mirasın artmirasçıya geçmesinden önceki safha .....................178
   bbb) Mirasın artmirasçıya geçmesi safhası .....................................182
   c) Art vasiyet alacaklısı atanmasındaki özellikler .....................................183
   VII. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA ....................................185
   a) Genel bilgiler .........................................................................................185
   b) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevleri ......................................189
   c) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin denetimi .......................................192
   d) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu ................................193
   e) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin sona ermesi ..................194
   VIII. MİRASTAN FERAGAT .......................................................................................195
   a) Tanım ve genel bilgiler ..........................................................................195
   b) Mirastan feragat sözleşmesinin türleri ...................................................197
   c) Feragatin hükümleri ..............................................................................198
   aa) Feragat eden yönünden ....................................................................198
   bb) Feragatin altsoya etkisi ...................................................................198
   cc) Feragatin tasarruf edilebilir kısma (tasarruf nisabına) etkisi ...........200
   dd) Feragatin mirasbırakanın alacakları yönünden etkisi ......................200
   d) Feragatin hükümsüzlüğü .......................................................................201
   aa) Feragatin belirli bir ya da bir kaç kişi lehine yapılmış olması .........202
   bb) Feragatin en yakın ortak kökün altsoyu (tüm ortak yasal
   mirasçılar) lehine yapılması ...........................................................202
   IX. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (MİRASTAN ISKAT) ......................................204
   1. Cezaî mirasçılıktan çıkarma .......................................................................204
   a) Genel olarak ..........................................................................................204
   b) Mirasçılıktan çıkarmanın şartları ...........................................................205
   aa) Şekil ................................................................................................205
   bb) Mirasçılıktan çıkarmanın MK 510'da sayılan sebeplerden birine
   dayanması .......................................................................................206
   cc) Mirasçılıktan çıkarma sebebinin ölüme bağlı tasarrufta
   gösterilmesi .....................................................................................209
   c) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümleri......................................................211
   d) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümsüzlüğü ..............................................213
   aa) İptal davası açılabilecek hâller ........................................................213
   bb) Tenkis davası açılabilecek hâller .................................................. 214
   e)Affın mirasçılıktan çıkarmaya etkisi .................................................... 215
   2.Koruyucu mirasçılıktan çıkarma (borç ödemeden aciz sebebiyle
   mirasçılıktan çıkarma) .............................................................................. 216
   § 17. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU ....................................... 218
   I. GENEL OLARAK .............................................................................................. 218
   II.VASİYETNAMENİN YORUMU...................................................................... 219
   a)Genel olarak ......................................................................................... 219
   b)Vasiyetnameye ilişkin özel yorum kuralları ......................................... 221
   aa) Favor testamenti (vasiyetname lehine yorum) ................................ 221
   bb) Kanunî mirasın geçişi (intikali) kurallarına bağlılık ...................... 222
   cc) Mirasçı ataması mı, vasiyet mi? ..................................................... 223
   III.MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU ............................................................. 224
   § 18. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA HÜKÜMSÜZLÜK ........................ 224
   I. GENEL OLARAK .............................................................................................. 224
   II.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KANUN GEREĞİ (KENDİLİĞİNDEN)
   HÜKÜMSÜZ OLMASI...................................................................................... 225
   1.Evlilik Birliğinin Ölüm (ve Gaiplik) Dışında Sona Ermesi ...................... 225
   2.Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan
   Önce Ölmesi ............................................................................................. 225
   3.Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirastan
   Yoksun Olması.......................................................................................... 225
   4.Bozucu Şartın Gerçekleşmesi ya da Geciktirici Şartın Gerçekleşmesi ..... 226
   III.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ.................................................. 226
   A. İPTAL SEBEPLERİ ..................................................................................... 226
   1.Ehliyetsizlik (MK 557 b. 1) ...................................................................... 226
   2.İrade Sakatlıkları (MK 557 b. 2) ............................................................... 226
   a)Hata (Yanılma) ..................................................................................... 226
   b)Hile (Aldatma) (MK 57 b. 2)................................................................ 228
   c)Korkutma ve zorlama (tehdit yahut cebir) (MK 557 b. 2) .................... 228
   d)Mirasbırakanın hata ya da hileyi sağlığında öğrenmiş ya da korkutma
   ve zorlamanın etkisinden kurtulmasının özelliği .................................. 228
   3.Ölüme Bağlı Tasarrufun İçeriğinin, Ona Eklenen Koşul ya da yüklemenin
   Hukuka ya da Ahlâka Aykırı Olması (MK 557 b. 3) ................................ 229
   4.Şekil Noksanı (MK 557 b. 4) .................................................................... 230
   B. İPTAL DAVASI ........................................................................................... 230
   1.Genel Olarak ............................................................................................. 230
   2.İptal Davasının Tarafları ........................................................................... 232
   a)Davacı .................................................................................................. 232
   b)Davalı ................................................................................................... 233
   3.Süre........................................................................................................... 233
   a)Bir yıllık süre........................................................................................ 233
   b)On yıllık süre........................................................................................ 233
   c)Yirmi yıllık süre ................................................................................... 233
   d) Sınırsız defi hakkı .................................................................................234
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   SAKLI PAY, TASARRUF ORANI, TENKİS, DENKLEŞTİRME
   § 19. KAVRAMLAR.................................................................................................235
   § 20. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR .......................................................................239
   I. KİMLER SAKLI PAYLI MİRASÇIDIR? ...........................................................239
   II. SAKLI PAYLAR ................................................................................................240
   1. Saklı Pay Oranları ......................................................................................240
   2. Eski Medenî Kanundaki Azaltılmış Saklı Paylar .......................................245
   3. Karı Koca Mal Rejimlerinin Saklı Paylara Etkisi ......................................247
   § 21. TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI ............250
   I. GENEL OLARAK...............................................................................................250
   II. ÇIKARILACAK DEĞERLER ............................................................................251
   1. Mirasbırakanın Borçları .............................................................................252
   2. Cenaze Giderleri ........................................................................................253
   3. Terekeyi Mühürleme ve Defter Tutma (Yazım) Masrafları .......................254
   4. Mirasbırakan ile Bir Arada Yaşayan Kişilerin Üç Aylık
   Geçim Giderleri .........................................................................................254
   III. EKLENECEK DEĞERLER .................................................................................255
   1. Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Kazandırmalar ...........................................255
   2. Tenkise Tâbi Sağlararası Kazandırmalar ...................................................256
   a. Denkleştirmeye tâbi olması gerekirken bundan kurtulan
   kazandırmalar ........................................................................................256
   aa. Mirasbırakanın mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçısına miras
   payına mahsuben yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar ............256
   bb. Mirasbırakan tarafından denkleştirmeden muaf tutulduğu için
   denkleştirilmesi istenemeyen kazandırmalar ....................................257
   b. Mirastan ivazlı feragat halinde mirasçıya mirasbırakanın
   hayattayken ödediği karşılık .................................................................259
   c. Bağışlayanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı
   bağışlamalar ve âdet üzere verilen hediyeler hariç ölümünden önceki
   bir yıl içinde yapmış olduğu bağışlamalar.............................................259
   aa. Genel olarak ....................................................................................259
   bb. Muvazaalı bir satışla gizlenmek istenen bağışlamalar .....................262
   d. Vakıf kurmak için yapılan kazandırmalar .............................................267
   e. Saklı payı etkisiz kılma kastıyla yapılan kazandırmalar ........................268
   3. Üçüncü Kişi Yararına Hayat Sigortası Alım Bedeli ..................................270
   § 22. RED-ÇIKARILMA-FERAGAT VE YOKSUNLUĞUN ETKİSİ ................271
   1. Reddin Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi...................................................271
   2. Mirastan Çıkarılmanın Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi ..........................273
   3. Feragatin Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi ...............................................274
   a. İvazlı feragatte .......................................................................................274
   b. İvazsız feragatte .....................................................................................274
   4.Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi......................... 275
   § 23. TENKİS ........................................................................................................... 275
   I. KAVRAM .......................................................................................................... 275
   II.TENKİS DÂVASI .............................................................................................. 276
   1.Niteliği ...................................................................................................... 276
   2.Tarafları .................................................................................................... 278
   a.Davacılar............................................................................................... 278
   aa. Saklı Paylı mirasçılar ...................................................................... 278
   bb. Saklı Paylı mirasçıların alacaklıları ve iflâs masası........................ 280
   b.Davalılar ............................................................................................... 282
   3.Süresi ve Yetkili Mahkeme....................................................................... 285
   III.TENKİS DEFİ .................................................................................................... 287
   IV.TENKİSTE SIRA (TERTİP).............................................................................. 289
   1.Tenkiste Sıra Sorunu ve Ölüme Bağlı Kazandırmalar İle Sağlararası
   Kazandırmalar Arasında Sıra.................................................................... 289
   2.Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırmaların Özellikle
   Ölümden Sonraya Etkili Vekalet ve Temsil Yetkisinin Durumu .............. 290
   3.Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi ..................................................... 294
   a.Genel olarak .......................................................................................... 294
   b.Saklı paylı mirasçılara yapılan kazandırmalar bakımından .................. 296
   4.Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi ....................................................... 299
   5.Kamu Yararına Kazandırmaların Tenkisi ................................................. 301
   V. TENKİSİ ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KAZANDIRMALAR............................ 306
   1.Değerinde Azalma Olmaksızın Bölünemeyecek Şeyin Vasiyetinde
   Tenkis ....................................................................................................... 306
   2.İntifa ve İrat Kazandırmalarında Tenkis ................................................... 309
   3.İvazlı Miras Sözleşmesinde Tenkis........................................................... 311
   4.İvazlı Feragat Halinde Feragat Edene Ödenen Karşılığın Tenkisi ............ 312
   5.Ölüme Bağlı Kazandırma Lehdarının Bir Vasiyet Borcu veya Yükleme
   (Mükellefiyet) ile Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis ..................... 313
   6.Ön Mirasçının Saklı Paylı Olduğu Durumlarda Artmirasçı Atama
   (Fevkalâde İkame) .................................................................................... 313
   VI.TENKİS DAVASINDA ÖNCEDEN ALDIĞI KAZANDIRMAYI İADE
   YÜKÜMÜ ALTINA GİREN DAVALININ SORUMLULUĞU ....................... 314
   VII.TENKİS HESAPLANMASINDA BİLİRKİŞİLERİN ROLÜ ........................... 318
   § 24. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE)......................................................... 319
   I. DENKLEŞTİRME KURUMUNUN ANLAMI VE MİRAS HUKUKUNDA
   YERİ ................................................................................................................... 319
   II.DENKLEŞTİRMENİN TARAFLARI ................................................................. 321
   1.Denkleştirme Borçlusu ............................................................................. 321
   a.Kanunî mirasçı olma şartı ..................................................................... 321
   b.Çeşitli kanunî mirasçıların durumları ................................................... 323
   aa. Altsoy dışındaki kanunî mirasçılar ................................................. 323
   bb. Altsoy ............................................................................................. 324
   cc. Doğrudan kendisine kazandırma yapılmadığı hâlde denkleştirme ile
   yükümlü olanlar...............................................................................325
   2.Denkleştirme Alacaklısı ........................................................................327
   III.MİRASBIRAKANIN DENKLEŞTİRMEYE YÖNELİK OLUMLU VE
   OLUMSUZ İRADE BEYANININ NİTELİĞİ VE YAPILMASI ......................329
   IV.DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR ...........................................331
   1.Genel Olarak Denkleştirmeye Tâbi Kazandırmalar ...................................331
   2.Kanunen Denkleştirmeye Tâbi Kazandırmalar ..........................................333
   a.Kuruluş Sermayesi.................................................................................333
   b.Çeyiz .....................................................................................................334
   c.Borçtan Kurtarmak ................................................................................337
   d.Malvarlığı devri .....................................................................................338
   e.Diğer benzeri kazandırmalar..................................................................338
   3.Denkleştirmeden Kanunen Muaf Tutulan Kazandırmalar .........................339
   a.Eğitim ve öğrenim masrafları ................................................................339
   b.Olağan hediyeler ve evlenme giderleri ..................................................340
   c.Miras payını aşan kazandırmalarda bazı durumlarda aşan kısım ...........341
   V. DENKLEŞTİRMENİN TALEP EDİLMESİ, GERÇEKLEŞMESİ VE
   DENKLEŞTİRMEDEN SORUMLULUK ...........................................................342
   1.Denkleştirme Dâvası ..................................................................................342
   2.Denkleştirmenin Gerçekleşmesi ve Bu Sıradaki Sorumluluk ....................344
   § 25. MİRASBIRAKANIN ÖZEL DURUMDAKİ BAZI ÇOCUKLARININ
   ALACAK HAKLARI......................................................................................347
   I. EĞİTİM VE ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ VEYA SAKAT OLAN
   ÇOCUKLARIN ALACAK HAKKI ....................................................................347
   II.ANA BABA İLE VEYA BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA İLE YAŞAYAN
   VE EMEĞİNİ VEYA GELİRİNİ AİLEYE ÖZGÜLEMİŞ ERGİN ÇOCUĞUN
   ALACAK HAKKI ...............................................................................................349
   DÖRDÜNCÜ KISIM
   MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ)
   § 26. MİRASIN AÇILMASININ ŞARTLARI........................................................357
   I. MİRASIN AÇILMASINDA ÖNEM TAŞIYAN AN VE YER ...........................357
   1.Mirasın Açıldığı An ...................................................................................358
   2.Mirasın Açıldığı Yer (Mirasa İlişkin Konularda Yetkili Mahkeme) ..........360
   II.MİRASÇI VE VASİYET ALACAKLISI OLMANIN YASAL ŞARTLARI......362
   1.Sağ Olmak .................................................................................................363
   2.Ehil Olmak .................................................................................................365
   3.Mirastan Yoksun Olmamak (MK 578/579) ...............................................368
   a.Mirastan yoksunluk kavramı .................................................................368
   b.Mirastan yoksunluk sebepleri ................................................................370
   c.Mirastan yoksunluğun sonuçları ............................................................376
   d.Affın etkisi.............................................................................................377
   § 27. MİRAS PAYLARININ DEVRİ ......................................................................378
   I. AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ...........................................................378
   II.AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ ................................................................ 381
   1.Genel Olarak ............................................................................................. 381
   2.Devir Sözleşmesinin Şekli ve Konusu ...................................................... 382
   3.Devir İşleminin Tarafları Bakımından Doğacak Farklar ........................... 383
   a.Devrin mirasçılar arasında yapılması.................................................... 383
   b.Devrin mirasçı olmayan kişiye yapılması ............................................. 385
   4.Açılmış Miras Payının Rehni ve Haczi Sorunu......................................... 386
   § 28. GAİPLİĞİN MİRASIN GEÇMESİNDE ETKİSİ........................................ 387
   I. GAİBİN MİRASI ............................................................................................... 388
   II.MİRASÇININ GAİPLİĞİ .................................................................................. 389
   III.HAZİNENİN GAİPLİK KARARI ALMASI ..................................................... 390
   § 29. MİRASIN GEÇMESİNDE KORUMA ÖNLEMLERİ................................ 391
   I. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER.................................. 392
   1.Terekenin Defterinin Tutulması ................................................................ 392
   2.Terekenin Mühürlenmesi .......................................................................... 393
   3.Terekenin Resmen Yönetilmesi ................................................................ 394
   a.Terekenin resmen yönetilmesi gereken haller ....................................... 394
   b.Terekeyi resmen yönetmekle görevli kişi ............................................. 395
   c.Resmen yönetimin yürütümü ve sona ermesi ....................................... 395
   II.MİRASÇILARIN SAPTANMASINA İLİŞKİN ÖNLEM ................................. 397
   III.VASİYETNAMELERE İLİŞKİN ÖNLEMLER ................................................ 397
   1.Vasiyetnamenin Teslim (Tevdi) Edilmesi ................................................. 397
   2.Vasiyetnamenin Açılması ......................................................................... 398
   3.Vasiyetname Örneğinin Tebliği ................................................................ 400
   § 30. MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) ........................................... 400
   BEŞİNCİ KISIM
   MİRASIN KAZANILMASI (İKTİSABI)
   § 31. MİRASIN KAZANILMASINDAKİ (İKTİBASINDAKİ) TEMEL
   KURALLAR................................................................................................... 403
   I. KÜLLÎ HALEFİYET ......................................................................................... 403
   II.VASİYET ALACAKLISININ DURUMU......................................................... 405
   1.Vasiyet Alacaklısının Sahip Olduğu Hak.................................................. 405
   2.Vasiyet Alacaklılarının Diğer Hak Sahipleri Karşısındaki Durumu ......... 409
   a.Mirasbırakanın alacaklılarına karşı ....................................................... 409
   b.Mirasçıların alacaklılarına karşı ........................................................... 410
   § 32. MİRASIN REDDİ ........................................................................................... 410
   I. KAVRAM VE ÇEŞİTLERİ ............................................................................... 410
   1.Gerçek red................................................................................................. 410
   a.Genel bilgiler ........................................................................................ 410
   b.Ret hakkının düşmesi ........................................................................... 413
   aa. Sürenin dolması .............................................................................. 413
   bb. Süre dolmadan ret hakkının düşmesi.............................................. 416
   aaa. Açık kabul beyanı ile ret hakkının düşmesi..............................416
   bbb. Tereke işlerine karışma nedeniyle ret hakkının düşmesi
   (örtülü kabul) ..........................................................................416
   ccc. Ceza olarak ret hakkının düşmesi .............................................418
   2.Hükmi ret ...................................................................................................418
   II.REDDİN SONUÇLARI ......................................................................................419
   1.Yasal Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonuçları..................................419
   a.Genel olarak ...........................................................................................419
   b.Özel durumlar........................................................................................420
   aa. En yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddi...........................420
   bb. Mirasın altsoyun tamamı tarafından reddi.......................................421
   cc. Sonra gelen mirasçılar (madun derece) lehine ret ............................422
   2.Atanmış Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonucu ................................422
   3.Vasiyet Alacaklılarının Vasiyeti Reddinin Sonucu....................................422
   III.REDDE KARŞI ALACAKLILARIN KORUNMASI .........................................423
   1.Mirasçıların Kişisel Alacaklılarının Korunması ........................................423
   2.Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması................................................423
   § 33. RESMÎ DEFTER TUTMA .............................................................................424
   I. GENEL OLARAK...............................................................................................424
   II.DEFTER TUTMA TALEBİ ................................................................................425
   III.RESMÎ DEFTER TUTULMASI İŞLEMLERİ ...................................................426
   IV.RESMÎ DEFTER TUTULMASININ SONUÇLARI ..........................................428
   1.Mirasçının Seçme İmkânının Doğması ......................................................428
   2.Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulünün Sonuçları .................................429
   § 34. RESMÎ TASFİYE ............................................................................................432
   I. RESMÎ TASFİYE KAVRAMI VE AMACI .......................................................432
   II.RESMÎ TASFİYE TALEBİ.................................................................................433
   III.RESMÎ TASFİYENİN YAPILMASI ..................................................................435
   § 35. MİRASÇILARIN SEÇİM HAKLARINI FARKLI ŞEKİLDE
   KULLANMALARININ SONUÇLARI ........................................................438
   I. GENEL OLARAK...............................................................................................438
   II.MİRASÇILARIN RESMÎ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN ÖNCE SEÇİM
   HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI ........................................438
   III.MİRASÇILARIN RESMÎ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN SONRA
   SEÇİM HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI ..........................439
   § 36. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASI .................................................440
   I. KAVRAM, NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ .............................................................440
   1.Mirasçılık Sıfatına Bağlı Özel Bir Dâva Olması ........................................440
   2.Mülkiyet Hakkına Dayanan İstihkak Davası ile Farkları ...........................440
   3.Koruyucu Önlemler (Tedbirler) .................................................................442
   II.DAVANIN KONUSU .........................................................................................443
   III.DAVANIN TARAFLARI ...................................................................................444
   1.Dâvacı........................................................................................................444
   2.Dâvalı ....................................................................................................... 447
   IV.SÜRE.................................................................................................................. 448
   ALTINCI KISIM
   MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRASIN PAYLAŞILMASI
   § 37. MİRAS ORTAKLIĞI..................................................................................... 450
   I. KAVRAM .......................................................................................................... 450
   II.MİRAS ORTAKLIĞININ HÜKÜMLERİ ......................................................... 451
   1.Tereke Üzerinde Mirasçıların Hak ve Yetkileri, Dâvacı Olmaları ............ 451
   2.Mirasçıların Dâvalı Olması ....................................................................... 455
   a.Genel olarak .......................................................................................... 455
   b.Vasiyet alacaklısı karşısında................................................................. 455
   3.Tereke Borçlarından Sorumluluk .............................................................. 457
   a.Müteselsil sorumluluk kuralı ve çerçevesi ............................................ 457
   b.Borcu ödeyen mirasçının rücu hakkı .................................................... 459
   c.Mirasçıların güvence isteme hakkı ....................................................... 460
   d.Paylaşmanın tamamlanmasından sonraki durum .................................. 461
   4.Miras Ortaklığına Temsilci Atanması ....................................................... 463
   III.MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ....................................................... 465
   1.Genel Olarak ............................................................................................. 465
   2.Başlıca Sona Erme Hâlleri ........................................................................ 465
   a.Mirasın tamamen paylaşılması ............................................................. 465
   b.Elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine dönüşmesi .............. 466
   c.Miras ortaklığının başka bir ortaklığa dönüşmesi ................................. 467
   § 38. MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI .................................................................. 468
   I. GENEL OLARAK .............................................................................................. 468
   II.PAYLAŞMA TÜRLERİ..................................................................................... 469
   1.Terekenin Tümünün Paylaşılması............................................................. 469
   2.Terekenin Bir Kısmının Paylaşılması ....................................................... 469
   a.Objektif Kısmi Paylaştırma .................................................................. 470
   b.Sübjektif Kısmi Paylaşma .................................................................... 470
   III.PAYLAŞMAYA İLİŞKİN GENEL KURALLAR ............................................. 471
   1.İrade Özgürlüğü ........................................................................................ 471
   2.Eşitlik........................................................................................................ 472
   3.Aynen Paylaşmanın Asıl Olması .............................................................. 473
   4.Bilgi Verme Yükümü................................................................................ 474
   5.Aynî İkame ............................................................................................... 474
   IV.TÜM MİRASÇILARIN ANLAŞMASIYLA PAYLAŞMA............................... 475
   1.Elden Paylaşma......................................................................................... 475
   2.Paylaşma Sözleşmesi ................................................................................ 477
   V. PAYLAŞMA (TAKSİM) DÂVASI ................................................................... 480
   VI.PAYLAŞMAYI GECİKTİREN SEBEPLER ..................................................... 482
   1.Paylaşmanın İradi Olarak Geciktirilmesi .................................................. 482
   a.Mirasçıların anlaşmasıyla ......................................................................482
   b.Mirasbırakanın tasarrufu ile...................................................................484
   2.Paylaşmanın Kanun gereği geciktirilmesi: Mirasçılar arasında bir ceninin
   bulunması ..................................................................................................484
   3.Hâkim Kararı ile Paylaşmanın Geciktirilmesi ...........................................485
   VII.PAYLAŞMAYA HAKİMİN ATADIĞI BİR KAYYIMIN KATILMASI ........487
   VIII.PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ...................................................488
   1.Miras Paylarının Oluşması.........................................................................488
   2.Miras Paylarının Özgülenmesi (Tahsisi)....................................................492
   3.Paylaşmada Bazı Özel Durumlar ...............................................................493
   a.Değerinde önemli azalma olmaksızın bölünemeyen mal .......................493
   b.Bir bütün oluşturan eşya topluluğu ve aile belgeleri ile özel anı değeri
   olan eşya ...............................................................................................495
   aa. Bir bütün oluşturan eşya ..................................................................495
   bb. Aile belgeleri ve aile için özel anı değeri olan eşya ........................497
   c.Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi ........................499
   aa. Genel olarak ....................................................................................499
   bb. MK 652'nin uygulama alanı ............................................................502
   cc. MK 652/I'e göre ortak konut ve ev eşyasının sağ kalan eşe
   özgülenmesinin şartları....................................................................504
   d.Mirasbırakanın mirasçılardan birinden olan alacağı ..............................505
   e.Kat mülkiyetine çevirme yoluyla paylaşma ...........................................506
   f.Tarımsal işletmelerin özgülenmesi.........................................................508
   aa. Amacı ve özellikleri.........................................................................508
   bb. 6537 sayılı Kanun düzenlemesinin zaman bakımından
   uygulanması ...................................................................................509
   cc. Tarımsal arazinin bölünme sınırları .................................................511
   dd. Mirasçıların bölünemez tarımsal araziyi belli süre içinde belli yöntemlerle paylaşma yükümü .......................................................512
   ee. Mirasçılar veya Bakanlıkça açılacak dava ile paylaştırma...............513
   ff. Denkleştirme hükümleri ...................................................................515
   gg. Bazı taşınırların ve yan sınaî işletmenin devri.................................517
   aaa) Bazı taşınırların devri...............................................................517
   bbb) Yan sınai işletmenin devri .......................................................518

   Stok Kodu
   :
   9789753685337
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   532
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   13
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat