Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hü

Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri

Liste Fiyatı : 45,00
İndirimli Fiyat : 42,75
%5 İndirimli
Stokta var
Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri
Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri
Filiz Kitabevi
42.75
<p align="center"> </p> <div>İÇİNDEKİLER ............................................................................................................ V</div> <div>KISALTMALAR....................................................................................................XVII</div> <div>1.HUKUK KAVRAMI ................................................................................................ 1</div> <div>1.1. Toplum Yaşamı, Düzen ve Güven Gereği............................................................ 1</div> <div>1.2. Toplumu Düzenleyen Kuralların Türleri .............................................................. 2</div> <div>1.2.1. Ahlâk kuralları .................................................................................................. 2</div> <div>1.2.2. Din kuralları ...................................................................................................... 2</div> <div>1.2.3. Görgü (nezaket) kuralları .................................................................................. 3</div> <div>1.2.4. Örf ve âdet kuralları .......................................................................................... 3</div> <div>1.2.5. Özel olarak hukuk kuralları ............................................................................... 3</div> <div>1.2.5.1. Genel açıklamalar ve tanım ............................................................................ 3</div> <div>1.2.5.2. Hukuk kuralları ile diğer toplumu düzenleyen kurallar arasındaki ilişki........ 4</div> <div>1.2.5.3. Yaptırım (müeyyide) ...................................................................................... 7</div> <div>1.2.5.3.1. Genel olarak ................................................................................................ 7</div> <div>1.2.5.3.2. Yaptırımın türleri ........................................................................................ 7</div> <div>1.2.5.3.2.1. Ceza .......................................................................................................... 7</div> <div>1.2.5.3.2.2. Tazminat ................................................................................................... 8</div> <div>1.2.5.3.2.3. Geçersizlik (hükümsüzlük)....................................................................... 8</div> <div>1.2.5.3.2.4. Cebrî icra .................................................................................................. 9</div> <div>2.HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI..................................................................... 9</div> <div>2.1. Pozitif (müsbet, yürürlükteki) hukuk ................................................................... 9</div> <div>2.2. Tarihi hukuk ...................................................................................................... 10</div> <div>2.3. Yazılı hukuk (mevzuat) ..................................................................................... 10</div> <div>2.4. Yazılı olmayan hukuk (örf ve adet hukuku) ...................................................... 10</div> <div>2.5. İdeal hukuk........................................................................................................ 10</div> <div>2.6. Hukuk bilimi ..................................................................................................... 11</div> <div>3.HUKUKUN DALLARI VE MEDENÎ HUKUKUN</div> <div>BUNLAR İÇİNDEKİ YERİ .................................................................................. 11</div> <div>3.1. Hukukun Dalları................................................................................................ 11</div> <div>3.1.1. İç hukuk-uluslararası (milletlerarası) hukuk................................................... 11</div> <div>3.1.1.1. İç hukuk ...................................................................................................... 11</div> <div>3.1.1.2. Uluslararası (milletlerarası) hukuk .............................................................. 11</div> <div>3.1.2. Maddî hukuk-usul hukuku (şeklî hukuk-yargılama hukuku).......................... 11</div> <div>3.1.2.1. Maddî hukuk ............................................................................................... 11</div> <div>3.1.2.2. Usul hukuku ............................................................................................... 11</div> <div>3.1.3. Kamu hukuku-özel hukuk .............................................................................. 11</div> <div>vi</div> <div>3.1.3.1. Genel olarak ................................................................................................ 11</div> <div>3.1.3.2. Kamu hukukunun dalları ............................................................................ 13</div> <div>3.1.3.2.1. Anayasa hukuku ....................................................................................... 13</div> <div>3.1.3.2.2. İdare hukuku............................................................................................. 13</div> <div>3.1.3.2.3. Ceza hukuku ............................................................................................. 13</div> <div>3.1.3.2.4. Ceza usul hukuku ..................................................................................... 14</div> <div>3.1.3.2.5. Medenî usul hukuku ................................................................................. 14</div> <div>3.1.3.2.6. İcra ve İflâs hukuku .................................................................................. 14</div> <div>3.1.3.2.6.1. İcra hukuku............................................................................................ 14</div> <div>3.1.3.2.6.2. İflâs hukuku........................................................................................... 14</div> <div>3.1.3.2.7. Uluslararası (milletlerarası) hukuk ........................................................... 14</div> <div>3.1.3.2.8. Malî hukuk ............................................................................................... 14</div> <div>3.1.3.2.9. Genel kamu hukuku ................................................................................. 14</div> <div>3.1.3.3. Özel hukukun dalları ................................................................................... 15</div> <div>3.1.3.3.1. Medenî hukuk........................................................................................... 15</div> <div>3.1.3.3.2. Borçlar hukuku ......................................................................................... 15</div> <div>3.1.3.3.3. Ticaret hukuku.......................................................................................... 15</div> <div>3.1.3.3.4. Devletler özel hukuku (uluslararası özel hukuk–milletlerarası özel</div> <div>hukuk) ...................................................................................................... 15</div> <div>3.1.3.3.5 Fikrî hukuk ................................................................................................ 15</div> <div>3.1.3.4. Karma nitelikteki hukuk dalları ................................................................... 15</div> <div>3.1.3.4.1. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku....................................................... 15</div> <div>3.1.3.4.2. Toprak hukuku ......................................................................................... 16</div> <div>3.1.3.4.3. Hava hukuku ............................................................................................ 16</div> <div>3.2. Medenî Hukukun Özel Hukuk Kamu Hukuku Ayrımındaki Yeri ve Anlamı ... 16</div> <div>3.2.1. Medenî hukukun yeri ..................................................................................... 16</div> <div>3.2.2. Medenî hukukun anlamı ................................................................................. 16</div> <div>4.MEDENÎ HUKUKUN DÜZENLENİŞ TARZI VE BU SİSTEMLER</div> <div>İÇİNDE TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN YERİ ............................................... 17</div> <div>4.1. Roma/Cermen hukuk sistemi ............................................................................ 17</div> <div>4.2. Anglo/Sakson hukuk sistemi ............................................................................. 18</div> <div>4.3. İslam hukuku .................................................................................................... 19</div> <div>4.4. Sosyalist hukuk sistemi ..................................................................................... 19</div> <div>4.5. Türkiye'nin bu sistemler içindeki yeri............................................................... 20</div> <div>5.TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN DA İÇİNDE BULUNDUĞU</div> <div>ROMA/CERMEN HUKUK SİSTEMİNDE KANUNLAŞTIRMA</div> <div>HAREKETLERİ .................................................................................................... 20</div> <div>5.1. Kanunlaştırma kavramı ..................................................................................... 20</div> <div>5.2. Kanunlaştırma yöntemleri ................................................................................. 21</div> <div>5.2.1. Kazuistik (meseleci) yöntem .......................................................................... 21</div> <div>5.2.2. Soyut (mücerret) sistem.................................................................................. 21</div> <div>5.3. Medenî hukuk alanındaki başlıca kanunlaştırma hareketleri ............................. 22</div> <div>5.3.1. Prusya Devletleri Genel Land Kanunu (Allegemeines Landrecht für</div> <div>die preussichen Staaten) ................................................................................. 22</div> <div>vii</div> <div>5.3.2. Fransız Medenî Kanunu (Code Civil Français, Ccfr) ..................................... 22</div> <div>5.3.3. Avusturya Medenî Kanunu (Allegemeines Bürgerliches</div> <div>Gesetsbuch, ABGB) ....................................................................................... 22</div> <div>5.3.4. Alman Medenî Kanunu (Bürgerliches Zivilgesetsbuch, BGB) ...................... 23</div> <div>5.3.5. İsviçre Medenî Kanunu (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB;</div> <div>Code Civil Suisse, Ccs) .................................................................................. 23</div> <div>6.TÜRKİYE'DE KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ, ÖZELLİKLE</div> <div>MEDENÎ HUKUKUN VE BORÇLAR HUKUKUNUN GELİŞİMİ ................. 25</div> <div>6.1. Cumhuriyetin kurulmasından önceki dönem..................................................... 25</div> <div>6.2. Cumhuriyet dönemi ve Türk Medenî Kanununun oluşumu .............................. 26</div> <div>6.3. Yeni Türk Medenî Kanununun bütünüyle değerlendirilmesi ............................ 28</div> <div>6.3.1. Genel olarak ................................................................................................... 28</div> <div>6.3.2. Şekil bakımından............................................................................................ 29</div> <div>6.3.3. Esas yönünden................................................................................................ 30</div> <div>A)Başlangıç ............................................................................................................ 31</div> <div>B)Kişiler Hukuku ................................................................................................... 31</div> <div>1)Gerçek Kişiler Bölümü ........................................................................................ 31</div> <div>2)Tüzel Kişiler Bölümü........................................................................................... 33</div> <div>C)Aile Hukuku ....................................................................................................... 34</div> <div>1)Evlilik Hukuku Kısmı ......................................................................................... 34</div> <div>a)Evlenme Bölümü ................................................................................................ 34</div> <div>b)Boşanma Bölümü................................................................................................. 36</div> <div>c)Evliliğin Genel Hükümleri Bölümü ..................................................................... 38</div> <div>d)Eşler Arasındaki Mal Rejimi Bölümü.................................................................. 40</div> <div>2)Hısımlık Kısmı .................................................................................................... 43</div> <div>a)Soybağının Kurulması Bölümü ............................................................................ 44</div> <div>b)Aile Bölümü ........................................................................................................ 51</div> <div>3)Vesayet Kısmı...................................................................................................... 52</div> <div>a)Vesayet Düzeni Bölümü ...................................................................................... 52</div> <div>b)Vesayetin Yürütülmesi Bölümü........................................................................... 54</div> <div>c)Vesayetin Sona Ermesi Bölümü........................................................................... 54</div> <div>D)Miras Hukuku ..................................................................................................... 55</div> <div>1)Mirasçılar Kısmı .................................................................................................. 55</div> <div>a)Yasal Mirasçılar Bölümü .................................................................................... 55</div> <div>b)Ölüme Bağlı Tasarruflar Bölümü ....................................................................... 55</div> <div>2)Mirasın Geçmesi Kısmı ....................................................................................... 59</div> <div>a)Mirasın Açılması Bölümü .................................................................................... 59</div> <div>b)Mirasın Geçmesinin Sonuçları Bölümü ............................................................... 60</div> <div>c)Mirasın Paylaşılması Bölümü .............................................................................. 61</div> <div>E)Eşya Hukuku ....................................................................................................... 63</div> <div>1)Mülkiyet Kısmı .................................................................................................... 63</div> <div>a)Genel Hükümler Bölümü ..................................................................................... 63</div> <div>b)Taşınmaz Mülkiyeti Bölümü ............................................................................... 65</div> <div>viii</div> <div>c)Taşınır Mülkiyeti Bölümü.................................................................................... 68</div> <div>2)Sınırlı Ayni Haklar Kısmı .................................................................................... 68</div> <div>a)İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü Bölümü .......................................................... 68</div> <div>b)Taşınmaz Rehni Bölümü...................................................................................... 69</div> <div>c)Taşınır Rehni Bölümü .......................................................................................... 69</div> <div>3)Zilyetlik ve Tapu Sicili Kısmı.............................................................................. 70</div> <div>a)Zilyetlik Bölümü .................................................................................................. 70</div> <div>b)Tapu Sicili Bölümü .............................................................................................. 70</div> <div>6.4. Yeni Borçlar Kanununun Oluşumu ................................................................... 71</div> <div>6.4.1. Genel olarak değerlendirilmesi....................................................................... 71</div> <div>6.4.2. Şekil yönünden............................................................................................... 71</div> <div>6.4.3. Esas bakımından............................................................................................. 71</div> <div>7.MEDENÎ KANUN VE BORÇLAR KANUNUNUN BÜTÜNLÜĞÜ ................. 95</div> <div>8.HUKUKUN KAYNAKLARI ÖZELLİKLE MEDENÎ KANUNUN</div> <div>YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI .............................................................................. 96</div> <div>8.1. Genel olarak ...................................................................................................... 96</div> <div>8.1.1. Yaratıcı kaynak .............................................................................................. 96</div> <div>8.1.2. Yürürlük kaynakları ....................................................................................... 96</div> <div>8.1.3. Bilgi kaynakları .............................................................................................. 96</div> <div>8.2. Medenî hukukun yürürlük kaynakları ............................................................... 96</div> <div>8.2.1. Asıl yürürlük kaynakları................................................................................. 97</div> <div>8.2.1.1. (teknik anlamda) Kanun ............................................................................. 97</div> <div>8.2.1.1.1. Kanunların hazırlanması........................................................................... 98</div> <div>8.2.1.1.2. Kanunların özellikleri............................................................................... 99</div> <div>8.2.1.1.2.1. Genellik ................................................................................................. 99</div> <div>8.2.1.1.2.2. Süreklilik ............................................................................................... 99</div> <div>8.2.1.1.3. Kanunların Anayasaya uygunluğu ve bunun denetlenmesi ...................... 99</div> <div>8.2.1.1.3.1. İptâl davası ........................................................................................... 100</div> <div>8.2.1.1.3.2. Anayasa'ya aykırılık iddiasının def'i olarak ileri sürülmesi ................. 101</div> <div>8.2.1.1.3.3. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru .............................................. 102</div> <div>8.2.1.2. Kanun hükmünde kararname...................................................................... 103</div> <div>8.2.1.3. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi .................................................................. 104</div> <div>8.2.1.4. Tüzükler ..................................................................................................... 105</div> <div>8.2.1.5. Yönetmelikler............................................................................................. 105</div> <div>8.2.2. Tamamlayıcı hukuk kaynağı: Örf ve âdet hukuku ......................................... 106</div> <div>8.2.2.1. Örf ve âdet hukukunun tanımı .................................................................... 106</div> <div>8.2.2.2. Örf ve âdet hukukunun unsurları ................................................................ 107</div> <div>8.2.2.2.1. Maddî unsur ............................................................................................ 107</div> <div>8.2.2.2.2. Manevî unsur........................................................................................... 107</div> <div>8.2.2.2.3. Hukukî unsur ........................................................................................... 107</div> <div>8.2.2.3. Örf ve âdet hukukunun türleri .................................................................... 108</div> <div>8.2.2.3.1. Yaygın ve yöresel örf ve âdet hukuku ..................................................... 108</div> <div>8.2.2.3.2. Genel örf ve âdet hukuku, özel örf ve âdet hukuku ................................. 108</div> <div>ix</div> <div>8.2.2.3.3. Alelade örf ve âdet hukuku,ticarî örf ve âdet hukuku.............................. 108</div> <div>8.2.2.4. Örf ve âdet hukukunun rolü........................................................................ 108</div> <div>8.2.2.4.1. Kanun boşluklarını doldurmak ................................................................ 108</div> <div>8.2.2.4.2. Yorum ..................................................................................................... 109</div> <div>8.2.2.4.3. Kanuna aykırı örf ve âdet ........................................................................ 109</div> <div>8.2.3. Sözleşme bir hukuk kaynağı mıdır? .............................................................. 110</div> <div>9.ÖZEL OLARAK:MEDENÎ HUKUKUN TEMEL KAYNAKLARI OLAN</div> <div>TÜRK MEDENÎ KANUNU VE BORÇLAR KANUNU.................................... 111</div> <div>9.1. Türk Medenî Kanunu ....................................................................................... 111</div> <div>9.1.1. Başlangıç....................................................................................................... 111</div> <div>9.1.2. Kişiler Hukuku .............................................................................................. 112</div> <div>9.1.3. Aile Hukuku .................................................................................................. 112</div> <div>9.1.4. Miras Hukuku ............................................................................................... 112</div> <div>9.1.5. Eşya Hukuku ................................................................................................. 112</div> <div>9.2. Türk Borçlar Kanunu ....................................................................................... 113</div> <div>9.3. Medenî Kanun'da genel bölüm meselesi:MK 5 ............................................... 113</div> <div>9.4. Medenî Kanunun 5. maddesinin uygulama şartları .......................................... 115</div> <div>9.4.1. Bir özel hukuk ilişkisinin varlığı ................................................................... 116</div> <div>9.4.2. Özel bir düzenlemenin bulunmaması ............................................................ 116</div> <div>9.4.3. Hükmün örneksemeyle uygulanması ............................................................ 116</div> <div>10.KANUNLARIN UYGULANMASI.................................................................... 117</div> <div>10.1. Genel olarak ................................................................................................. 117</div> <div>10.2. Kanunların yer itibariyle uygulanması......................................................... 118</div> <div>10.3. Kanunların zaman itibariyle uygulanması ................................................... 118</div> <div>10.4. Kanun hükümlerinin sözüyle ve özüyle uygulanması.................................. 122</div> <div>10.4.1. Genel açıklama ......................................................................................... 122</div> <div>10.4.2. Kanun hükümlerinin sözü itibariyle uygulanması .................................... 123</div> <div>10.4.2.1. Kanun hükümlerinin düz anlam itibariyle uygulanması ........................ 123</div> <div>10.4.2.2. Kanun hükümlerinin zıt anlam (mefhumu muhalif)</div> <div>itibariyle uygulanması........................................................................... 123</div> <div>10.4.2.3. Kanun hükümlerinin atıf yoluyla uygulanması ...................................... 124</div> <div>10.4.3. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanması ve yorum................... 125</div> <div>10.4.3.1. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanmaları ............................. 125</div> <div>10.4.3.2. Yorum .................................................................................................... 127</div> <div>10.4.3.2.1. Tanım ve genel açıklamalar ................................................................ 127</div> <div>10.4.3.2.2. Yorumun türleri .................................................................................. 127</div> <div>10.4.3.2.3. Yorum metodları................................................................................. 128</div> <div>10.4.3.2.3.1. Söze göre (lafzî) yorum metodu....................................................... 128</div> <div>10.4.3.2.3.2. Sübjektif tarihî yorum metodu ........................................................ 128</div> <div>10.4.3.2.3.3. Objektif tarihî yorum metodu .......................................................... 128</div> <div>10.4.3.2.3.4. Objektif zamana uygun yorum metodu ............................................ 129</div> <div>10.4.3.2.4. Yorumda yararlanılacak araçlar .......................................................... 129</div> <div>10.5. Kanun hükümlerinin niteliklerine göre uygulanması ................................... 132</div> <div>10.5.1. Genel hükümler-özel hükümler ................................................................ 132</div> <div>10.5.2. Emredici hükümler-emredici olmayan hükümler ..................................... 132</div> <div>x</div> <div>10.5.2.1. Emredici hükümler ................................................................................ 132</div> <div>10.5.2.2. Emredici olmayan hukuk kuralları......................................................... 133</div> <div>10.5.2.2.1. Yedek hükümler.................................................................................. 133</div> <div>10.5.2.2.2. Yorumlayıcı hukuk kuralları ............................................................... 133</div> <div>11.KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA HÂKİMİN TAKDİR</div> <div>YETKİSİ ............................................................................................................. 134</div> <div>11.1. Şartlarda takdir yetkisi ................................................................................. 135</div> <div>11.2. Hükümde takdir yetkisi ................................................................................ 135</div> <div>12.KANUNDA UYGULANABİLİR BİR HÜKÜM BULUNMAMASI</div> <div>HALİNDE ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN UYGULANMASI ..................... 135</div> <div>12.1. Giriş ............................................................................................................. 135</div> <div>12.2. Boşluk.......................................................................................................... 136</div> <div>12.3. Boşluk ve hukuk dışı alan ............................................................................ 136</div> <div>12.4. Boşluk ve menfi çözüm (nitelikli susma)..................................................... 136</div> <div>12.5. Boşluk ve kanunun yetersizliği .................................................................... 138</div> <div>12.6. Boşluk türleri ............................................................................................... 138</div> <div>12.6.1. Hüküm içi boşluk-kanun boşluğu ............................................................. 138</div> <div>12.6.1.1. Hüküm içi boşluk................................................................................... 138</div> <div>12.6.1.2. Kanun boşluğu ....................................................................................... 139</div> <div>12.6.1.2.1. Gerçek boşluk ..................................................................................... 139</div> <div>12.6.1.2.1.1. Açık boşluk ...................................................................................... 139</div> <div>12.6.1.2.1.2. Örtülü boşluk ................................................................................... 139</div> <div>12.6.1.2.2. Gerçek olmayan boşluk....................................................................... 140</div> <div>13.KANUN BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASI YOLLARI.............................. 140</div> <div>13.1. Örf ve âdet hukukunun uygulanması ........................................................... 140</div> <div>13.2. Hâkimin hukuk yaratması ............................................................................ 141</div> <div>13.2.1. Genel olarak .............................................................................................. 141</div> <div>13.2.2. Hâkimin hukuk yaratmasının şartları ........................................................ 142</div> <div>13.2.3. Hâkimin hukuk yaratırken izleyeceği yöntem........................................... 143</div> <div>13.2.4. Hâkimin hukuk yaratırken yararlanacağı araçlar ...................................... 144</div> <div>13.2.5. Hâkimin yarattığı hukukun uygulanması .................................................. 144</div> <div>14.HÂKİMİN HUKUKU UYGULARKEN BİLİMSEL GÖRÜŞLERDEN</div> <div>VE MAHKEME KARARLARINDAN YARARLANMASI ........................... 145</div> <div>14.1. Genel Olarak ................................................................................................ 145</div> <div>14.2. Bilimsel Görüşler (Öğreti, Doktrin) ............................................................. 146</div> <div>14.3. Yargı Kararları............................................................................................. 147</div> <div>15.HAK..................................................................................................................... 148</div> <div>16.HAKLARIN ÇEŞİTLERİ .................................................................................. 150</div> <div>16.1. Dayandığı hukuk dalına göre hakların ayırımı:Kamu hukuku hakları-</div> <div>Özel hukuk hakları ....................................................................................... 151</div> <div>16.2. Niteliklerine göre hakların ayırımı: Mutlak Haklar-Nisbî (Kişisel) Haklar . 152</div> <div>16.2.1. Mutlak haklar ............................................................................................ 152</div> <div>16.2.1.1. Eşya üzerindeki mutlak haklar ............................................................... 152</div> <div>xi</div> <div>16.2.1.1.1. Aynî haklar (maddî eşya üzerinde mutlak haklar) .............................. 153</div> <div>16.2.1.1.1.1. Mülkiyet .......................................................................................... 155</div> <div>16.2.1.1.1.2. İrtifak hakkı ..................................................................................... 155</div> <div>a.Kavram ....................................................................................... 155</div> <div>b.Çeşitleri....................................................................................... 156</div> <div>aa. Eşyadan yararlanmanın içeriğine göre....................................... 156</div> <div>bb. Eşyadan yararlanma şekline göre.............................................. 157</div> <div>cc. Sahibinin belirlenme şekline göre ............................................. 158</div> <div>16.2.1.1.1.3. Rehin hakkı ...................................................................................... 159</div> <div>16.2.1.1.1.4. Taşınmaz yükü (gayrimenkul mükellefiyeti) ................................... 161</div> <div>16.2.1.1.2. Fikrî haklar (Maddî olmayan eşya üzerindeki mutlak haklar) ............ 162</div> <div>16.2.1.2. Kişi üzerindeki mutlak haklar ................................................................ 163</div> <div>16.2.1.2.1. Kişinin kendi üzerindeki mutlak hakları: Kişilik hakkı ...................... 163</div> <div>16.2.1.2.2. Kişinin başkalarına ilişkin mutlak hakları: Velâyet ve vesayet........... 164</div> <div>16.2.2. Nisbî haklar (Kişisel haklar) ..................................................................... 165</div> <div>16.2.2.1. Nisbî hakların çeşitleri ........................................................................... 166</div> <div>16.2.2.1.1. Alacak hakkı ....................................................................................... 166</div> <div>16.2.2.1.2. Yenilik doğuran haklar ....................................................................... 167</div> <div>16.2.2.1.3. Borç ilişkisi dışındaki hukukî ilişkilerden doğan nisbî haklar ............ 168</div> <div>16.2.2.2. Etkisi güçlendirilmiş nisbî (kişisel) haklar ............................................. 169</div> <div>16.3. Konularına Göre Haklar: Malvarlığı Hakları-Kişi Varlığı Hakları .............. 172</div> <div>16.3.1. Malvarlığı hakları ..................................................................................... 172</div> <div>16.3.2. Kişi varlığı hakları .................................................................................... 173</div> <div>16.4. Devir Edilebilmelerine Göre Haklar: Devredilebilir Haklar-</div> <div>Devredilemeyen Haklar ............................................................................... 173</div> <div>16.5. Kullanabilecek Kişilere Göre Haklar: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar-</div> <div>Başkasınca Kullanılabilecek Haklar ............................................................ 175</div> <div>16.6. Hak Sahibinin Belirlenmesi Şekline Göre Haklar: Bağımsız Haklar-</div> <div>Bağlı Haklar................................................................................................. 177</div> <div>16.6.1. Bağımsız haklar ........................................................................................ 177</div> <div>16.6.2. Bağlı haklar .............................................................................................. 177</div> <div>16.6.2.1. Eşyaya bağlı haklar................................................................................ 178</div> <div>16.6.2.2. Alacağa bağlı haklar .............................................................................. 179</div> <div>16.6.2.3. Sözleşmeye bağlı haklar ........................................................................ 179</div> <div>16.6.2.4. Bir topluluğa mensup olmaya bağlı haklar ............................................ 179</div> <div>16.7. Sağladıkları Yetkinin İçeriğine Göre Haklar: Yararlanma Hakları-</div> <div>Düzenleme Hakları...................................................................................... 179</div> <div>16.7.1. Yararlanma hakları ................................................................................... 179</div> <div>16.7.2. Düzenleme hakları .................................................................................... 180</div> <div>xii</div> <div>16.7.2.1. Genel olarak ........................................................................................... 180</div> <div>16.7.2.2. Yenilik doğuran haklar .......................................................................... 181</div> <div>16.7.2.2.1. Kavram ............................................................................................... 181</div> <div>16.7.2.2.2. Yenilik doğuran hakların çeşitleri ....................................................... 181</div> <div>16.7.2.2.2.1. Kurucu yenilik doğuran haklar......................................................... 182</div> <div>16.7.2.2.2.2. Değiştirici yenilik doğuran haklar.................................................... 183</div> <div>16.7.2.2.2.3. Bozucu yenilik doğuran haklar ........................................................ 184</div> <div>16.7.2.2.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması ................................................ 185</div> <div>16.7.2.2.4. Yenilik doğuran hakların ortak özellikleri .......................................... 186</div> <div>16.7.2.2.4.1. Yenilik doğuran haklar kullanılmakla sona ererler .......................... 186</div> <div>16.7.2.2.4.2. Yenilik doğuran haklar kullanıldıktan sonra, buna ilişkin</div> <div>işlem geri alınamaz.......................................................................... 186</div> <div>16.7.2.2.4.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması, kural olarak, şarta</div> <div>bağlanamaz ...................................................................................... 188</div> <div>16.7.2.2.4.4. Yenilik doğuran hakların kullanılmasını sınırlayan süreler</div> <div>hak düşürücü süredir........................................................................ 189</div> <div>16.7.2.3. Defi hakları ............................................................................................ 190</div> <div>17.HAK SAHİBİ ...................................................................................................... 191</div> <div>18.HAKLARIN KAZANILMASI........................................................................... 192</div> <div>18.1. Hukuki Olay ................................................................................................ 193</div> <div>18.2. Hukuki Fiil ................................................................................................... 194</div> <div>18.3. Hukuka Uygun Fiiller .................................................................................. 195</div> <div>18.3.1. İrade açıklamaları (irade açığa vurmaları) ................................................ 195</div> <div>18.3.1.1. Hukukî işlemler ..................................................................................... 195</div> <div>18.3.1.2. Hukukî işlem benzeri fiiller ................................................................... 195</div> <div>18.3.1.3. Maddî fiiller ........................................................................................... 196</div> <div>18.3.2. Bilgi (tasavvur) açıklamaları..................................................................... 197</div> <div>18.3.3. His açıklamaları ........................................................................................ 197</div> <div>18.4. Hukukî İşlem ............................................................................................... 197</div> <div>18.4.1. Hukukî işlemin unsurları .......................................................................... 198</div> <div>18.4.1.1. İrade beyanı ........................................................................................... 199</div> <div>18.4.1.1.1. İrade beyanının tanımı ve unsurları..................................................... 199</div> <div>18.4.1.1.2. İrade beyanının çeşitleri ...................................................................... 200</div> <div>18.4.1.1.2.1. Açık (sarih) irade beyanları-örtülü (zımnî) irade beyanları.............. 200</div> <div>18.4.1.1.2.2. Yöneltilmesi gerekli irade beyanları-yöneltilmesi gerekli</div> <div>olmayan irade beyanları................................................................... 203</div> <div>18.4.1.1.2.3. Doğrudan irade beyanları-dolaylı irade beyanları ............................ 204</div> <div>18.4.1.2. İrade beyanına hukukun uygun sonuç bağlaması ................................... 204</div> <div>18.4.2. Hukukî işlemlerin çeşitleri ........................................................................ 205</div> <div>18.4.2.1. Gerekli irade beyanı sayısı açısından: Tek (bir) taraflı</div> <div>hukukî işlem-İki veya çok taraflı hukukî işlemler ................................. 205</div> <div>18.4.2.1.1. Tek (bir) taraflı hukukî işlemler .......................................................... 205</div> <div>18.4.2.1.2. İki veya çok taraflı hukukî işlemler .................................................... 206</div> <div>xiii</div> <div>18.4.2.1.2.1. Sözleşme .......................................................................................... 206</div> <div>18.4.2.1.2.1.1. Borç sözleşmeleri.......................................................................... 206</div> <div>18.4.2.1.2.1.2. Medenî Hukukun diğer alanlarına ilişkin sözleşmeler .................. 207</div> <div>18.4.2.1.2.2. Karar ................................................................................................ 207</div> <div>18.4.2.2. Sonuçlarına göre hukuk işlem çeşitleri .................................................. 208</div> <div>18.4.2.2.1. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu zamana göre: Sağlar arası</div> <div>hukukî işlemler-Ölüme bağlı hukukî işlemler .................................... 208</div> <div>18.4.2.2.2. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu değere göre çeşitleri-Kişi</div> <div>varlığına ilişkin hukukî işlemler-Malvarlığına ilişkin hukukî</div> <div>işlemler .............................................................................................. 208</div> <div>18.4.2.2.2.1. Kişi varlığına ilişkin hukukî işlemler ............................................... 208</div> <div>18.4.2.2.2.2. Malvarlığına ilişkin hukukî işlemler ................................................ 209</div> <div>18.4.2.2.2.2.1. Borçlandırıcı işlem........................................................................ 209</div> <div>18.4.2.2.2.2.2. Tasarruf işlemi .............................................................................. 211</div> <div>18.4.2.2.2.2.3. Kazandırıcı işlem .......................................................................... 213</div> <div>18.4.3. Hukukî işlemin geçerlilik şartları.............................................................. 216</div> <div>18.4.3.1. Bütün hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları................................. 216</div> <div>18.4.3.1.1. Ehliyet ................................................................................................. 216</div> <div>18.4.3.1.2. Hukukî işlem emredici hukuk kurallarına, genel ahlâka, kamu</div> <div>düzenine, kişilik haklarına uygun olmalıdır ....................................... 217</div> <div>18.4.3.1.3. Hukukî işlemin konusunun imkânsız olmaması gerekir ..................... 218</div> <div>18.4.3.1.4. Hukukî işlemin unsuru irade beyanı sağlıklı olmalıdır ....................... 218</div> <div>18.4.3.1.5. Hukukî işlem muvazaalı olmalıdır ...................................................... 218</div> <div>18.4.3.2. Bazı hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları ................................... 219</div> <div>18.4.3.2.1. Hukukî işlemin geçerlilik şekline uyularak yapılması ........................ 219</div> <div>18.4.3.2.2. Tasarruf işlemlerinde işlemi yapanın tasarruf yetkisinin bulunması ... 221</div> <div>18.4.3.2.3. Sebebe bağlı tasarruf işlemlerinde geçerli bir hukukî sebebin varlığı . 222</div> <div>18.4.3.2.4. Tam iki taraflı (karşılıklı) sözleşmelerde aşırı yararlanma</div> <div>(gabin) bulunmaması ......................................................................... 222</div> <div>18.4.3.2.5. Genel işlem şartları içeren hukukî işlemlerde kanunun öngördüğü</div> <div>sınırlara uyulması ............................................................................... 222</div> <div>18.4.4. Hukukî işlemin geçersizliği ...................................................................... 223</div> <div>18.4.4.1. Yokluk ................................................................................................... 223</div> <div>18.4.4.2. Kesin hükümsüzlük ............................................................................... 224</div> <div>18.4.4.2.1. Kavram ............................................................................................... 224</div> <div>18.4.4.2.2. Kesin hükümsüzlük sebepleri ............................................................. 225</div> <div>18.4.4.2.3. Tahvil .................................................................................................. 226</div> <div>18.4.4.3. İptal edilebilirlik .................................................................................... 227</div> <div>18.4.4.4. Noksanlık............................................................................................... 229</div> <div>18.4.4.5. Nisbî geçersizlik (Nisbî etkisizlik)......................................................... 231</div> <div>18.4.4.6. Kısmî geçersizlik ................................................................................... 231</div> <div>18.5. Hakların Kazanılmasının Şekilleri ............................................................... 232</div> <div>18.5.1. Aslen kazanma .......................................................................................... 232</div> <div>18.5.2. Devren kazanma ....................................................................................... 233</div> <div>18.5.3. Tesisen kazanma ....................................................................................... 234</div> <div>xiv</div> <div>19.HUKUKÎ İLİŞKİLERDE VE HAKLARIN KAZANILMASINDA</div> <div>İYİNİYETİN ROLÜ........................................................................................... 235</div> <div>19.1. İyiniyet Kavramı .......................................................................................... 235</div> <div>19.2. İyiniyetin Rolü ............................................................................................. 236</div> <div>19.2.1. Genel olarak .............................................................................................. 236</div> <div>19.2.2. Hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü ................................................... 238</div> <div>19.2.3. İyiniyetin arandığı zaman ......................................................................... 240</div> <div>19.3. İyiniyetin İspatı ............................................................................................ 241</div> <div>20.HAKLARIN KULLANILMASINDA SINIRLAR: DÜRÜSTLÜK</div> <div>KURALINA UYMA ZORUNLULUĞU VE HAKKIN KÖTÜYE</div> <div>KULLANILMASI YASAĞI .............................................................................. 243</div> <div>20.1. Genel Olarak ................................................................................................ 243</div> <div>20.2. Dürüstlük Kuralı .......................................................................................... 244</div> <div>20.2.1. Dürüstlük kuralının anlamı ....................................................................... 244</div> <div>20.2.2. Dürüstlük kuralının uygulama alanı.......................................................... 245</div> <div>20.2.2.1. Kanun hükümlerinin uygulanmasında dürüstlük kuralının rolü ............. 245</div> <div>20.2.2.1.1. Kanun hükümlerinin yorumlanmasında .............................................. 245</div> <div>20.2.2.1.2. Kanuna karşı hilenin önlenmesinde .................................................... 246</div> <div>20.2.2.2. Hukukî işlemlerde, özellikle de sözleşmelerde dürüstlük</div> <div>kuralının uygulanması .......................................................................... 248</div> <div>20.2.2.2.1. Sözleşme yapma zorunluluğu ............................................................. 248</div> <div>20.2.2.2.2. Sözleşmenin müzakeresinde özenli ve dürüst davranma</div> <div>yükümlülüğü....................................................................................... 249</div> <div>20.2.2.2.3. Tek taraflı hukukî işlemlerin yorumlanmasında ve özellikle de</div> <div>sözleşmenin kurulmasında dürüstlük kuralının rolü ........................... 250</div> <div>20.2.2.2.4. Sözleşmenin yorumlanması ve tamamlanmasında dürüstlük</div> <div>kuralının rolü ...................................................................................... 251</div> <div>20.2.2.2.5. Sözleşmeden doğan borçların belirlenmesinde</div> <div>dürüstlük kuralının rolü ...................................................................... 252</div> <div>20.2.2.2.6. Sözleşmede değişiklik yapılmasında veya sona</div> <div>erdirilmesinde dürüstlük kuralının rolü .............................................. 253</div> <div>20.3. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ........................................................... 256</div> <div>20.3.1. Hakkın kötüye kullanılması yasağının anlamı .......................................... 256</div> <div>20.3.2. Hakkın kötüye kullanılması oluşturabilen durumlar ................................. 257</div> <div>20.3.2.1. Hakkın kullanılmasında menfaatin bulunmaması .................................. 258</div> <div>20.3.2.2. Hakkın kullanılmasındaki menfaatle, başkasının</div> <div>uğrayacağı zarar arasında aşırı nisbetsizlik bulunması .......................... 258</div> <div>20.3.2.3. Çelişkili davranışta bulunulması (Uyandırılan güvene</div> <div>aykırı davranışta bulunma) .................................................................... 259</div> <div>20.3.2.4. Hakkın tanınmasındaki amaca aykırı kullanılması................................. 260</div> <div>20.3.3. Hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımı.................................................. 261</div> <div>20.4. Dürüstlük Kuralı Ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının</div> <div>Uygulanmasının Esasları.............................................................................. 261</div> <div>21.HAKLARIN KORUNMASI .............................................................................. 263</div> <div>21.1. Talep ............................................................................................................ 263</div> <div>xv</div> <div>21.2. Dâva ............................................................................................................ 265</div> <div>21.2.1. Dâva kavramı ve çeşitleri ......................................................................... 265</div> <div>21.2.2. Dava karşısında davalının durumu ........................................................... 266</div> <div>21.2.3. İddia ve savunmanın ispatı ....................................................................... 268</div> <div>21.2.3.1. İspat kavramı ......................................................................................... 268</div> <div>21.2.3.2. İspat yükü .............................................................................................. 269</div> <div>21.2.3.2.1. Genel kural ......................................................................................... 269</div> <div>21.2.3.2.2. İstisnalar ............................................................................................. 269</div> <div>21.2.3.2.2.1. Hayatın olağan akışına uygun olguların aksini ispat ........................ 270</div> <div>21.2.3.2.2.2. Mâruf ve meşhur vakıaların ispatı ................................................... 270</div> <div>21.2.3.2.2.3. İspat yükünü kanunun özel olarak belirlediği hâller ........................ 270</div> <div>21.2.3.2.2.4. Karineye dayanan ispat .................................................................... 271</div> <div>21.2.3.2.2.5. Resmî sicil ve senetlere dayanan iddiaların ispatı ............................ 272</div> <div>21.2.3.2.2.6. İkrar ................................................................................................. 274</div> <div>21.3. Cebrî İcra ..................................................................................................... 274</div> <div>21.4. Hak Sahibinin Hakkını Kendisinin Koruması.............................................. 276</div> <div>22.HAKLARIN KAYBEDİLMESİ ........................................................................ 276</div> <div>KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ ....................................................... 281</div> <div>MEVZUAT ARAMA CETVELİ ............................................................................. 293</div> <div>YARARLANILAN KAYNAKLAR......................................................................... 301</div> <p> </p> <p> </p>
 • Açıklama
  •  

   İÇİNDEKİLER ............................................................................................................ V
   KISALTMALAR....................................................................................................XVII
   1.HUKUK KAVRAMI ................................................................................................ 1
   1.1. Toplum Yaşamı, Düzen ve Güven Gereği............................................................ 1
   1.2. Toplumu Düzenleyen Kuralların Türleri .............................................................. 2
   1.2.1. Ahlâk kuralları .................................................................................................. 2
   1.2.2. Din kuralları ...................................................................................................... 2
   1.2.3. Görgü (nezaket) kuralları .................................................................................. 3
   1.2.4. Örf ve âdet kuralları .......................................................................................... 3
   1.2.5. Özel olarak hukuk kuralları ............................................................................... 3
   1.2.5.1. Genel açıklamalar ve tanım ............................................................................ 3
   1.2.5.2. Hukuk kuralları ile diğer toplumu düzenleyen kurallar arasındaki ilişki........ 4
   1.2.5.3. Yaptırım (müeyyide) ...................................................................................... 7
   1.2.5.3.1. Genel olarak ................................................................................................ 7
   1.2.5.3.2. Yaptırımın türleri ........................................................................................ 7
   1.2.5.3.2.1. Ceza .......................................................................................................... 7
   1.2.5.3.2.2. Tazminat ................................................................................................... 8
   1.2.5.3.2.3. Geçersizlik (hükümsüzlük)....................................................................... 8
   1.2.5.3.2.4. Cebrî icra .................................................................................................. 9
   2.HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI..................................................................... 9
   2.1. Pozitif (müsbet, yürürlükteki) hukuk ................................................................... 9
   2.2. Tarihi hukuk ...................................................................................................... 10
   2.3. Yazılı hukuk (mevzuat) ..................................................................................... 10
   2.4. Yazılı olmayan hukuk (örf ve adet hukuku) ...................................................... 10
   2.5. İdeal hukuk........................................................................................................ 10
   2.6. Hukuk bilimi ..................................................................................................... 11
   3.HUKUKUN DALLARI VE MEDENÎ HUKUKUN
   BUNLAR İÇİNDEKİ YERİ .................................................................................. 11
   3.1. Hukukun Dalları................................................................................................ 11
   3.1.1. İç hukuk-uluslararası (milletlerarası) hukuk................................................... 11
   3.1.1.1. İç hukuk ...................................................................................................... 11
   3.1.1.2. Uluslararası (milletlerarası) hukuk .............................................................. 11
   3.1.2. Maddî hukuk-usul hukuku (şeklî hukuk-yargılama hukuku).......................... 11
   3.1.2.1. Maddî hukuk ............................................................................................... 11
   3.1.2.2. Usul hukuku ............................................................................................... 11
   3.1.3. Kamu hukuku-özel hukuk .............................................................................. 11
   vi
   3.1.3.1. Genel olarak ................................................................................................ 11
   3.1.3.2. Kamu hukukunun dalları ............................................................................ 13
   3.1.3.2.1. Anayasa hukuku ....................................................................................... 13
   3.1.3.2.2. İdare hukuku............................................................................................. 13
   3.1.3.2.3. Ceza hukuku ............................................................................................. 13
   3.1.3.2.4. Ceza usul hukuku ..................................................................................... 14
   3.1.3.2.5. Medenî usul hukuku ................................................................................. 14
   3.1.3.2.6. İcra ve İflâs hukuku .................................................................................. 14
   3.1.3.2.6.1. İcra hukuku............................................................................................ 14
   3.1.3.2.6.2. İflâs hukuku........................................................................................... 14
   3.1.3.2.7. Uluslararası (milletlerarası) hukuk ........................................................... 14
   3.1.3.2.8. Malî hukuk ............................................................................................... 14
   3.1.3.2.9. Genel kamu hukuku ................................................................................. 14
   3.1.3.3. Özel hukukun dalları ................................................................................... 15
   3.1.3.3.1. Medenî hukuk........................................................................................... 15
   3.1.3.3.2. Borçlar hukuku ......................................................................................... 15
   3.1.3.3.3. Ticaret hukuku.......................................................................................... 15
   3.1.3.3.4. Devletler özel hukuku (uluslararası özel hukuk–milletlerarası özel
   hukuk) ...................................................................................................... 15
   3.1.3.3.5 Fikrî hukuk ................................................................................................ 15
   3.1.3.4. Karma nitelikteki hukuk dalları ................................................................... 15
   3.1.3.4.1. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku....................................................... 15
   3.1.3.4.2. Toprak hukuku ......................................................................................... 16
   3.1.3.4.3. Hava hukuku ............................................................................................ 16
   3.2. Medenî Hukukun Özel Hukuk Kamu Hukuku Ayrımındaki Yeri ve Anlamı ... 16
   3.2.1. Medenî hukukun yeri ..................................................................................... 16
   3.2.2. Medenî hukukun anlamı ................................................................................. 16
   4.MEDENÎ HUKUKUN DÜZENLENİŞ TARZI VE BU SİSTEMLER
   İÇİNDE TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN YERİ ............................................... 17
   4.1. Roma/Cermen hukuk sistemi ............................................................................ 17
   4.2. Anglo/Sakson hukuk sistemi ............................................................................. 18
   4.3. İslam hukuku .................................................................................................... 19
   4.4. Sosyalist hukuk sistemi ..................................................................................... 19
   4.5. Türkiye'nin bu sistemler içindeki yeri............................................................... 20
   5.TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN DA İÇİNDE BULUNDUĞU
   ROMA/CERMEN HUKUK SİSTEMİNDE KANUNLAŞTIRMA
   HAREKETLERİ .................................................................................................... 20
   5.1. Kanunlaştırma kavramı ..................................................................................... 20
   5.2. Kanunlaştırma yöntemleri ................................................................................. 21
   5.2.1. Kazuistik (meseleci) yöntem .......................................................................... 21
   5.2.2. Soyut (mücerret) sistem.................................................................................. 21
   5.3. Medenî hukuk alanındaki başlıca kanunlaştırma hareketleri ............................. 22
   5.3.1. Prusya Devletleri Genel Land Kanunu (Allegemeines Landrecht für
   die preussichen Staaten) ................................................................................. 22
   vii
   5.3.2. Fransız Medenî Kanunu (Code Civil Français, Ccfr) ..................................... 22
   5.3.3. Avusturya Medenî Kanunu (Allegemeines Bürgerliches
   Gesetsbuch, ABGB) ....................................................................................... 22
   5.3.4. Alman Medenî Kanunu (Bürgerliches Zivilgesetsbuch, BGB) ...................... 23
   5.3.5. İsviçre Medenî Kanunu (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB;
   Code Civil Suisse, Ccs) .................................................................................. 23
   6.TÜRKİYE'DE KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ, ÖZELLİKLE
   MEDENÎ HUKUKUN VE BORÇLAR HUKUKUNUN GELİŞİMİ ................. 25
   6.1. Cumhuriyetin kurulmasından önceki dönem..................................................... 25
   6.2. Cumhuriyet dönemi ve Türk Medenî Kanununun oluşumu .............................. 26
   6.3. Yeni Türk Medenî Kanununun bütünüyle değerlendirilmesi ............................ 28
   6.3.1. Genel olarak ................................................................................................... 28
   6.3.2. Şekil bakımından............................................................................................ 29
   6.3.3. Esas yönünden................................................................................................ 30
   A)Başlangıç ............................................................................................................ 31
   B)Kişiler Hukuku ................................................................................................... 31
   1)Gerçek Kişiler Bölümü ........................................................................................ 31
   2)Tüzel Kişiler Bölümü........................................................................................... 33
   C)Aile Hukuku ....................................................................................................... 34
   1)Evlilik Hukuku Kısmı ......................................................................................... 34
   a)Evlenme Bölümü ................................................................................................ 34
   b)Boşanma Bölümü................................................................................................. 36
   c)Evliliğin Genel Hükümleri Bölümü ..................................................................... 38
   d)Eşler Arasındaki Mal Rejimi Bölümü.................................................................. 40
   2)Hısımlık Kısmı .................................................................................................... 43
   a)Soybağının Kurulması Bölümü ............................................................................ 44
   b)Aile Bölümü ........................................................................................................ 51
   3)Vesayet Kısmı...................................................................................................... 52
   a)Vesayet Düzeni Bölümü ...................................................................................... 52
   b)Vesayetin Yürütülmesi Bölümü........................................................................... 54
   c)Vesayetin Sona Ermesi Bölümü........................................................................... 54
   D)Miras Hukuku ..................................................................................................... 55
   1)Mirasçılar Kısmı .................................................................................................. 55
   a)Yasal Mirasçılar Bölümü .................................................................................... 55
   b)Ölüme Bağlı Tasarruflar Bölümü ....................................................................... 55
   2)Mirasın Geçmesi Kısmı ....................................................................................... 59
   a)Mirasın Açılması Bölümü .................................................................................... 59
   b)Mirasın Geçmesinin Sonuçları Bölümü ............................................................... 60
   c)Mirasın Paylaşılması Bölümü .............................................................................. 61
   E)Eşya Hukuku ....................................................................................................... 63
   1)Mülkiyet Kısmı .................................................................................................... 63
   a)Genel Hükümler Bölümü ..................................................................................... 63
   b)Taşınmaz Mülkiyeti Bölümü ............................................................................... 65
   viii
   c)Taşınır Mülkiyeti Bölümü.................................................................................... 68
   2)Sınırlı Ayni Haklar Kısmı .................................................................................... 68
   a)İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü Bölümü .......................................................... 68
   b)Taşınmaz Rehni Bölümü...................................................................................... 69
   c)Taşınır Rehni Bölümü .......................................................................................... 69
   3)Zilyetlik ve Tapu Sicili Kısmı.............................................................................. 70
   a)Zilyetlik Bölümü .................................................................................................. 70
   b)Tapu Sicili Bölümü .............................................................................................. 70
   6.4. Yeni Borçlar Kanununun Oluşumu ................................................................... 71
   6.4.1. Genel olarak değerlendirilmesi....................................................................... 71
   6.4.2. Şekil yönünden............................................................................................... 71
   6.4.3. Esas bakımından............................................................................................. 71
   7.MEDENÎ KANUN VE BORÇLAR KANUNUNUN BÜTÜNLÜĞÜ ................. 95
   8.HUKUKUN KAYNAKLARI ÖZELLİKLE MEDENÎ KANUNUN
   YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI .............................................................................. 96
   8.1. Genel olarak ...................................................................................................... 96
   8.1.1. Yaratıcı kaynak .............................................................................................. 96
   8.1.2. Yürürlük kaynakları ....................................................................................... 96
   8.1.3. Bilgi kaynakları .............................................................................................. 96
   8.2. Medenî hukukun yürürlük kaynakları ............................................................... 96
   8.2.1. Asıl yürürlük kaynakları................................................................................. 97
   8.2.1.1. (teknik anlamda) Kanun ............................................................................. 97
   8.2.1.1.1. Kanunların hazırlanması........................................................................... 98
   8.2.1.1.2. Kanunların özellikleri............................................................................... 99
   8.2.1.1.2.1. Genellik ................................................................................................. 99
   8.2.1.1.2.2. Süreklilik ............................................................................................... 99
   8.2.1.1.3. Kanunların Anayasaya uygunluğu ve bunun denetlenmesi ...................... 99
   8.2.1.1.3.1. İptâl davası ........................................................................................... 100
   8.2.1.1.3.2. Anayasa'ya aykırılık iddiasının def'i olarak ileri sürülmesi ................. 101
   8.2.1.1.3.3. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru .............................................. 102
   8.2.1.2. Kanun hükmünde kararname...................................................................... 103
   8.2.1.3. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi .................................................................. 104
   8.2.1.4. Tüzükler ..................................................................................................... 105
   8.2.1.5. Yönetmelikler............................................................................................. 105
   8.2.2. Tamamlayıcı hukuk kaynağı: Örf ve âdet hukuku ......................................... 106
   8.2.2.1. Örf ve âdet hukukunun tanımı .................................................................... 106
   8.2.2.2. Örf ve âdet hukukunun unsurları ................................................................ 107
   8.2.2.2.1. Maddî unsur ............................................................................................ 107
   8.2.2.2.2. Manevî unsur........................................................................................... 107
   8.2.2.2.3. Hukukî unsur ........................................................................................... 107
   8.2.2.3. Örf ve âdet hukukunun türleri .................................................................... 108
   8.2.2.3.1. Yaygın ve yöresel örf ve âdet hukuku ..................................................... 108
   8.2.2.3.2. Genel örf ve âdet hukuku, özel örf ve âdet hukuku ................................. 108
   ix
   8.2.2.3.3. Alelade örf ve âdet hukuku,ticarî örf ve âdet hukuku.............................. 108
   8.2.2.4. Örf ve âdet hukukunun rolü........................................................................ 108
   8.2.2.4.1. Kanun boşluklarını doldurmak ................................................................ 108
   8.2.2.4.2. Yorum ..................................................................................................... 109
   8.2.2.4.3. Kanuna aykırı örf ve âdet ........................................................................ 109
   8.2.3. Sözleşme bir hukuk kaynağı mıdır? .............................................................. 110
   9.ÖZEL OLARAK:MEDENÎ HUKUKUN TEMEL KAYNAKLARI OLAN
   TÜRK MEDENÎ KANUNU VE BORÇLAR KANUNU.................................... 111
   9.1. Türk Medenî Kanunu ....................................................................................... 111
   9.1.1. Başlangıç....................................................................................................... 111
   9.1.2. Kişiler Hukuku .............................................................................................. 112
   9.1.3. Aile Hukuku .................................................................................................. 112
   9.1.4. Miras Hukuku ............................................................................................... 112
   9.1.5. Eşya Hukuku ................................................................................................. 112
   9.2. Türk Borçlar Kanunu ....................................................................................... 113
   9.3. Medenî Kanun'da genel bölüm meselesi:MK 5 ............................................... 113
   9.4. Medenî Kanunun 5. maddesinin uygulama şartları .......................................... 115
   9.4.1. Bir özel hukuk ilişkisinin varlığı ................................................................... 116
   9.4.2. Özel bir düzenlemenin bulunmaması ............................................................ 116
   9.4.3. Hükmün örneksemeyle uygulanması ............................................................ 116
   10.KANUNLARIN UYGULANMASI.................................................................... 117
   10.1. Genel olarak ................................................................................................. 117
   10.2. Kanunların yer itibariyle uygulanması......................................................... 118
   10.3. Kanunların zaman itibariyle uygulanması ................................................... 118
   10.4. Kanun hükümlerinin sözüyle ve özüyle uygulanması.................................. 122
   10.4.1. Genel açıklama ......................................................................................... 122
   10.4.2. Kanun hükümlerinin sözü itibariyle uygulanması .................................... 123
   10.4.2.1. Kanun hükümlerinin düz anlam itibariyle uygulanması ........................ 123
   10.4.2.2. Kanun hükümlerinin zıt anlam (mefhumu muhalif)
   itibariyle uygulanması........................................................................... 123
   10.4.2.3. Kanun hükümlerinin atıf yoluyla uygulanması ...................................... 124
   10.4.3. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanması ve yorum................... 125
   10.4.3.1. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanmaları ............................. 125
   10.4.3.2. Yorum .................................................................................................... 127
   10.4.3.2.1. Tanım ve genel açıklamalar ................................................................ 127
   10.4.3.2.2. Yorumun türleri .................................................................................. 127
   10.4.3.2.3. Yorum metodları................................................................................. 128
   10.4.3.2.3.1. Söze göre (lafzî) yorum metodu....................................................... 128
   10.4.3.2.3.2. Sübjektif tarihî yorum metodu ........................................................ 128
   10.4.3.2.3.3. Objektif tarihî yorum metodu .......................................................... 128
   10.4.3.2.3.4. Objektif zamana uygun yorum metodu ............................................ 129
   10.4.3.2.4. Yorumda yararlanılacak araçlar .......................................................... 129
   10.5. Kanun hükümlerinin niteliklerine göre uygulanması ................................... 132
   10.5.1. Genel hükümler-özel hükümler ................................................................ 132
   10.5.2. Emredici hükümler-emredici olmayan hükümler ..................................... 132
   x
   10.5.2.1. Emredici hükümler ................................................................................ 132
   10.5.2.2. Emredici olmayan hukuk kuralları......................................................... 133
   10.5.2.2.1. Yedek hükümler.................................................................................. 133
   10.5.2.2.2. Yorumlayıcı hukuk kuralları ............................................................... 133
   11.KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA HÂKİMİN TAKDİR
   YETKİSİ ............................................................................................................. 134
   11.1. Şartlarda takdir yetkisi ................................................................................. 135
   11.2. Hükümde takdir yetkisi ................................................................................ 135
   12.KANUNDA UYGULANABİLİR BİR HÜKÜM BULUNMAMASI
   HALİNDE ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN UYGULANMASI ..................... 135
   12.1. Giriş ............................................................................................................. 135
   12.2. Boşluk.......................................................................................................... 136
   12.3. Boşluk ve hukuk dışı alan ............................................................................ 136
   12.4. Boşluk ve menfi çözüm (nitelikli susma)..................................................... 136
   12.5. Boşluk ve kanunun yetersizliği .................................................................... 138
   12.6. Boşluk türleri ............................................................................................... 138
   12.6.1. Hüküm içi boşluk-kanun boşluğu ............................................................. 138
   12.6.1.1. Hüküm içi boşluk................................................................................... 138
   12.6.1.2. Kanun boşluğu ....................................................................................... 139
   12.6.1.2.1. Gerçek boşluk ..................................................................................... 139
   12.6.1.2.1.1. Açık boşluk ...................................................................................... 139
   12.6.1.2.1.2. Örtülü boşluk ................................................................................... 139
   12.6.1.2.2. Gerçek olmayan boşluk....................................................................... 140
   13.KANUN BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASI YOLLARI.............................. 140
   13.1. Örf ve âdet hukukunun uygulanması ........................................................... 140
   13.2. Hâkimin hukuk yaratması ............................................................................ 141
   13.2.1. Genel olarak .............................................................................................. 141
   13.2.2. Hâkimin hukuk yaratmasının şartları ........................................................ 142
   13.2.3. Hâkimin hukuk yaratırken izleyeceği yöntem........................................... 143
   13.2.4. Hâkimin hukuk yaratırken yararlanacağı araçlar ...................................... 144
   13.2.5. Hâkimin yarattığı hukukun uygulanması .................................................. 144
   14.HÂKİMİN HUKUKU UYGULARKEN BİLİMSEL GÖRÜŞLERDEN
   VE MAHKEME KARARLARINDAN YARARLANMASI ........................... 145
   14.1. Genel Olarak ................................................................................................ 145
   14.2. Bilimsel Görüşler (Öğreti, Doktrin) ............................................................. 146
   14.3. Yargı Kararları............................................................................................. 147
   15.HAK..................................................................................................................... 148
   16.HAKLARIN ÇEŞİTLERİ .................................................................................. 150
   16.1. Dayandığı hukuk dalına göre hakların ayırımı:Kamu hukuku hakları-
   Özel hukuk hakları ....................................................................................... 151
   16.2. Niteliklerine göre hakların ayırımı: Mutlak Haklar-Nisbî (Kişisel) Haklar . 152
   16.2.1. Mutlak haklar ............................................................................................ 152
   16.2.1.1. Eşya üzerindeki mutlak haklar ............................................................... 152
   xi
   16.2.1.1.1. Aynî haklar (maddî eşya üzerinde mutlak haklar) .............................. 153
   16.2.1.1.1.1. Mülkiyet .......................................................................................... 155
   16.2.1.1.1.2. İrtifak hakkı ..................................................................................... 155
   a.Kavram ....................................................................................... 155
   b.Çeşitleri....................................................................................... 156
   aa. Eşyadan yararlanmanın içeriğine göre....................................... 156
   bb. Eşyadan yararlanma şekline göre.............................................. 157
   cc. Sahibinin belirlenme şekline göre ............................................. 158
   16.2.1.1.1.3. Rehin hakkı ...................................................................................... 159
   16.2.1.1.1.4. Taşınmaz yükü (gayrimenkul mükellefiyeti) ................................... 161
   16.2.1.1.2. Fikrî haklar (Maddî olmayan eşya üzerindeki mutlak haklar) ............ 162
   16.2.1.2. Kişi üzerindeki mutlak haklar ................................................................ 163
   16.2.1.2.1. Kişinin kendi üzerindeki mutlak hakları: Kişilik hakkı ...................... 163
   16.2.1.2.2. Kişinin başkalarına ilişkin mutlak hakları: Velâyet ve vesayet........... 164
   16.2.2. Nisbî haklar (Kişisel haklar) ..................................................................... 165
   16.2.2.1. Nisbî hakların çeşitleri ........................................................................... 166
   16.2.2.1.1. Alacak hakkı ....................................................................................... 166
   16.2.2.1.2. Yenilik doğuran haklar ....................................................................... 167
   16.2.2.1.3. Borç ilişkisi dışındaki hukukî ilişkilerden doğan nisbî haklar ............ 168
   16.2.2.2. Etkisi güçlendirilmiş nisbî (kişisel) haklar ............................................. 169
   16.3. Konularına Göre Haklar: Malvarlığı Hakları-Kişi Varlığı Hakları .............. 172
   16.3.1. Malvarlığı hakları ..................................................................................... 172
   16.3.2. Kişi varlığı hakları .................................................................................... 173
   16.4. Devir Edilebilmelerine Göre Haklar: Devredilebilir Haklar-
   Devredilemeyen Haklar ............................................................................... 173
   16.5. Kullanabilecek Kişilere Göre Haklar: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar-
   Başkasınca Kullanılabilecek Haklar ............................................................ 175
   16.6. Hak Sahibinin Belirlenmesi Şekline Göre Haklar: Bağımsız Haklar-
   Bağlı Haklar................................................................................................. 177
   16.6.1. Bağımsız haklar ........................................................................................ 177
   16.6.2. Bağlı haklar .............................................................................................. 177
   16.6.2.1. Eşyaya bağlı haklar................................................................................ 178
   16.6.2.2. Alacağa bağlı haklar .............................................................................. 179
   16.6.2.3. Sözleşmeye bağlı haklar ........................................................................ 179
   16.6.2.4. Bir topluluğa mensup olmaya bağlı haklar ............................................ 179
   16.7. Sağladıkları Yetkinin İçeriğine Göre Haklar: Yararlanma Hakları-
   Düzenleme Hakları...................................................................................... 179
   16.7.1. Yararlanma hakları ................................................................................... 179
   16.7.2. Düzenleme hakları .................................................................................... 180
   xii
   16.7.2.1. Genel olarak ........................................................................................... 180
   16.7.2.2. Yenilik doğuran haklar .......................................................................... 181
   16.7.2.2.1. Kavram ............................................................................................... 181
   16.7.2.2.2. Yenilik doğuran hakların çeşitleri ....................................................... 181
   16.7.2.2.2.1. Kurucu yenilik doğuran haklar......................................................... 182
   16.7.2.2.2.2. Değiştirici yenilik doğuran haklar.................................................... 183
   16.7.2.2.2.3. Bozucu yenilik doğuran haklar ........................................................ 184
   16.7.2.2.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması ................................................ 185
   16.7.2.2.4. Yenilik doğuran hakların ortak özellikleri .......................................... 186
   16.7.2.2.4.1. Yenilik doğuran haklar kullanılmakla sona ererler .......................... 186
   16.7.2.2.4.2. Yenilik doğuran haklar kullanıldıktan sonra, buna ilişkin
   işlem geri alınamaz.......................................................................... 186
   16.7.2.2.4.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması, kural olarak, şarta
   bağlanamaz ...................................................................................... 188
   16.7.2.2.4.4. Yenilik doğuran hakların kullanılmasını sınırlayan süreler
   hak düşürücü süredir........................................................................ 189
   16.7.2.3. Defi hakları ............................................................................................ 190
   17.HAK SAHİBİ ...................................................................................................... 191
   18.HAKLARIN KAZANILMASI........................................................................... 192
   18.1. Hukuki Olay ................................................................................................ 193
   18.2. Hukuki Fiil ................................................................................................... 194
   18.3. Hukuka Uygun Fiiller .................................................................................. 195
   18.3.1. İrade açıklamaları (irade açığa vurmaları) ................................................ 195
   18.3.1.1. Hukukî işlemler ..................................................................................... 195
   18.3.1.2. Hukukî işlem benzeri fiiller ................................................................... 195
   18.3.1.3. Maddî fiiller ........................................................................................... 196
   18.3.2. Bilgi (tasavvur) açıklamaları..................................................................... 197
   18.3.3. His açıklamaları ........................................................................................ 197
   18.4. Hukukî İşlem ............................................................................................... 197
   18.4.1. Hukukî işlemin unsurları .......................................................................... 198
   18.4.1.1. İrade beyanı ........................................................................................... 199
   18.4.1.1.1. İrade beyanının tanımı ve unsurları..................................................... 199
   18.4.1.1.2. İrade beyanının çeşitleri ...................................................................... 200
   18.4.1.1.2.1. Açık (sarih) irade beyanları-örtülü (zımnî) irade beyanları.............. 200
   18.4.1.1.2.2. Yöneltilmesi gerekli irade beyanları-yöneltilmesi gerekli
   olmayan irade beyanları................................................................... 203
   18.4.1.1.2.3. Doğrudan irade beyanları-dolaylı irade beyanları ............................ 204
   18.4.1.2. İrade beyanına hukukun uygun sonuç bağlaması ................................... 204
   18.4.2. Hukukî işlemlerin çeşitleri ........................................................................ 205
   18.4.2.1. Gerekli irade beyanı sayısı açısından: Tek (bir) taraflı
   hukukî işlem-İki veya çok taraflı hukukî işlemler ................................. 205
   18.4.2.1.1. Tek (bir) taraflı hukukî işlemler .......................................................... 205
   18.4.2.1.2. İki veya çok taraflı hukukî işlemler .................................................... 206
   xiii
   18.4.2.1.2.1. Sözleşme .......................................................................................... 206
   18.4.2.1.2.1.1. Borç sözleşmeleri.......................................................................... 206
   18.4.2.1.2.1.2. Medenî Hukukun diğer alanlarına ilişkin sözleşmeler .................. 207
   18.4.2.1.2.2. Karar ................................................................................................ 207
   18.4.2.2. Sonuçlarına göre hukuk işlem çeşitleri .................................................. 208
   18.4.2.2.1. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu zamana göre: Sağlar arası
   hukukî işlemler-Ölüme bağlı hukukî işlemler .................................... 208
   18.4.2.2.2. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu değere göre çeşitleri-Kişi
   varlığına ilişkin hukukî işlemler-Malvarlığına ilişkin hukukî
   işlemler .............................................................................................. 208
   18.4.2.2.2.1. Kişi varlığına ilişkin hukukî işlemler ............................................... 208
   18.4.2.2.2.2. Malvarlığına ilişkin hukukî işlemler ................................................ 209
   18.4.2.2.2.2.1. Borçlandırıcı işlem........................................................................ 209
   18.4.2.2.2.2.2. Tasarruf işlemi .............................................................................. 211
   18.4.2.2.2.2.3. Kazandırıcı işlem .......................................................................... 213
   18.4.3. Hukukî işlemin geçerlilik şartları.............................................................. 216
   18.4.3.1. Bütün hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları................................. 216
   18.4.3.1.1. Ehliyet ................................................................................................. 216
   18.4.3.1.2. Hukukî işlem emredici hukuk kurallarına, genel ahlâka, kamu
   düzenine, kişilik haklarına uygun olmalıdır ....................................... 217
   18.4.3.1.3. Hukukî işlemin konusunun imkânsız olmaması gerekir ..................... 218
   18.4.3.1.4. Hukukî işlemin unsuru irade beyanı sağlıklı olmalıdır ....................... 218
   18.4.3.1.5. Hukukî işlem muvazaalı olmalıdır ...................................................... 218
   18.4.3.2. Bazı hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları ................................... 219
   18.4.3.2.1. Hukukî işlemin geçerlilik şekline uyularak yapılması ........................ 219
   18.4.3.2.2. Tasarruf işlemlerinde işlemi yapanın tasarruf yetkisinin bulunması ... 221
   18.4.3.2.3. Sebebe bağlı tasarruf işlemlerinde geçerli bir hukukî sebebin varlığı . 222
   18.4.3.2.4. Tam iki taraflı (karşılıklı) sözleşmelerde aşırı yararlanma
   (gabin) bulunmaması ......................................................................... 222
   18.4.3.2.5. Genel işlem şartları içeren hukukî işlemlerde kanunun öngördüğü
   sınırlara uyulması ............................................................................... 222
   18.4.4. Hukukî işlemin geçersizliği ...................................................................... 223
   18.4.4.1. Yokluk ................................................................................................... 223
   18.4.4.2. Kesin hükümsüzlük ............................................................................... 224
   18.4.4.2.1. Kavram ............................................................................................... 224
   18.4.4.2.2. Kesin hükümsüzlük sebepleri ............................................................. 225
   18.4.4.2.3. Tahvil .................................................................................................. 226
   18.4.4.3. İptal edilebilirlik .................................................................................... 227
   18.4.4.4. Noksanlık............................................................................................... 229
   18.4.4.5. Nisbî geçersizlik (Nisbî etkisizlik)......................................................... 231
   18.4.4.6. Kısmî geçersizlik ................................................................................... 231
   18.5. Hakların Kazanılmasının Şekilleri ............................................................... 232
   18.5.1. Aslen kazanma .......................................................................................... 232
   18.5.2. Devren kazanma ....................................................................................... 233
   18.5.3. Tesisen kazanma ....................................................................................... 234
   xiv
   19.HUKUKÎ İLİŞKİLERDE VE HAKLARIN KAZANILMASINDA
   İYİNİYETİN ROLÜ........................................................................................... 235
   19.1. İyiniyet Kavramı .......................................................................................... 235
   19.2. İyiniyetin Rolü ............................................................................................. 236
   19.2.1. Genel olarak .............................................................................................. 236
   19.2.2. Hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü ................................................... 238
   19.2.3. İyiniyetin arandığı zaman ......................................................................... 240
   19.3. İyiniyetin İspatı ............................................................................................ 241
   20.HAKLARIN KULLANILMASINDA SINIRLAR: DÜRÜSTLÜK
   KURALINA UYMA ZORUNLULUĞU VE HAKKIN KÖTÜYE
   KULLANILMASI YASAĞI .............................................................................. 243
   20.1. Genel Olarak ................................................................................................ 243
   20.2. Dürüstlük Kuralı .......................................................................................... 244
   20.2.1. Dürüstlük kuralının anlamı ....................................................................... 244
   20.2.2. Dürüstlük kuralının uygulama alanı.......................................................... 245
   20.2.2.1. Kanun hükümlerinin uygulanmasında dürüstlük kuralının rolü ............. 245
   20.2.2.1.1. Kanun hükümlerinin yorumlanmasında .............................................. 245
   20.2.2.1.2. Kanuna karşı hilenin önlenmesinde .................................................... 246
   20.2.2.2. Hukukî işlemlerde, özellikle de sözleşmelerde dürüstlük
   kuralının uygulanması .......................................................................... 248
   20.2.2.2.1. Sözleşme yapma zorunluluğu ............................................................. 248
   20.2.2.2.2. Sözleşmenin müzakeresinde özenli ve dürüst davranma
   yükümlülüğü....................................................................................... 249
   20.2.2.2.3. Tek taraflı hukukî işlemlerin yorumlanmasında ve özellikle de
   sözleşmenin kurulmasında dürüstlük kuralının rolü ........................... 250
   20.2.2.2.4. Sözleşmenin yorumlanması ve tamamlanmasında dürüstlük
   kuralının rolü ...................................................................................... 251
   20.2.2.2.5. Sözleşmeden doğan borçların belirlenmesinde
   dürüstlük kuralının rolü ...................................................................... 252
   20.2.2.2.6. Sözleşmede değişiklik yapılmasında veya sona
   erdirilmesinde dürüstlük kuralının rolü .............................................. 253
   20.3. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ........................................................... 256
   20.3.1. Hakkın kötüye kullanılması yasağının anlamı .......................................... 256
   20.3.2. Hakkın kötüye kullanılması oluşturabilen durumlar ................................. 257
   20.3.2.1. Hakkın kullanılmasında menfaatin bulunmaması .................................. 258
   20.3.2.2. Hakkın kullanılmasındaki menfaatle, başkasının
   uğrayacağı zarar arasında aşırı nisbetsizlik bulunması .......................... 258
   20.3.2.3. Çelişkili davranışta bulunulması (Uyandırılan güvene
   aykırı davranışta bulunma) .................................................................... 259
   20.3.2.4. Hakkın tanınmasındaki amaca aykırı kullanılması................................. 260
   20.3.3. Hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımı.................................................. 261
   20.4. Dürüstlük Kuralı Ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının
   Uygulanmasının Esasları.............................................................................. 261
   21.HAKLARIN KORUNMASI .............................................................................. 263
   21.1. Talep ............................................................................................................ 263
   xv
   21.2. Dâva ............................................................................................................ 265
   21.2.1. Dâva kavramı ve çeşitleri ......................................................................... 265
   21.2.2. Dava karşısında davalının durumu ........................................................... 266
   21.2.3. İddia ve savunmanın ispatı ....................................................................... 268
   21.2.3.1. İspat kavramı ......................................................................................... 268
   21.2.3.2. İspat yükü .............................................................................................. 269
   21.2.3.2.1. Genel kural ......................................................................................... 269
   21.2.3.2.2. İstisnalar ............................................................................................. 269
   21.2.3.2.2.1. Hayatın olağan akışına uygun olguların aksini ispat ........................ 270
   21.2.3.2.2.2. Mâruf ve meşhur vakıaların ispatı ................................................... 270
   21.2.3.2.2.3. İspat yükünü kanunun özel olarak belirlediği hâller ........................ 270
   21.2.3.2.2.4. Karineye dayanan ispat .................................................................... 271
   21.2.3.2.2.5. Resmî sicil ve senetlere dayanan iddiaların ispatı ............................ 272
   21.2.3.2.2.6. İkrar ................................................................................................. 274
   21.3. Cebrî İcra ..................................................................................................... 274
   21.4. Hak Sahibinin Hakkını Kendisinin Koruması.............................................. 276
   22.HAKLARIN KAYBEDİLMESİ ........................................................................ 276
   KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ ....................................................... 281
   MEVZUAT ARAMA CETVELİ ............................................................................. 293
   YARARLANILAN KAYNAKLAR......................................................................... 301

    

    

   Stok Kodu
   :
   9789753685320
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   324
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   14
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat