Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN

Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

Liste Fiyatı : 55,00
İndirimli Fiyat : 52,25
%5 İndirimli
Stokta var
Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler)
Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler)
Filiz Kitabevi
52.25
<div> <div> <div><span style="font-size: 0.9em;">KİŞİLER HUKUKU</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">GİRİŞ</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Kişiler Hukukunun Anlamı ve Yeri ...................................................... 1</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Kişi ve Kişilik Kavramı ........................................................................ 2</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Kişiler Hukukuna İlişkin Mevzuat ........................................................ 3</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 – Kişiler Hukukuna İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ......... 4</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">5 – Kişiler Hukukuna Hâkim Olan Genel İlkeler ........................................ 5</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">BÖLÜM I</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">GERÇEK KİŞİLER</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">§ 1. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">I – KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI ................................................................................ 10</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Genel Olarak ......................................................................................... 10</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Ceninin Durumu ................................................................................... 13</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Hukuki Durumu ................ 19</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">II– KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ .............................................................................. 19</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Ölüm ..................................................................................................... 19</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Biyolojik ölüm .................................................................................. 20</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b)Beyinsel ölüm ................................................................................... 20</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c)İsteğe bağlı olarak ölümün sağlanması mümkün müdür?................... 22</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Ölüme Bağlanan Hukuki Sonuçlar ........................................................ 24</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Cesedin Durumu ................................................................................... 26</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 – Ölüm Karinesi ....................................................................................... 28</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">5 – Gaiplik Kararı ....................................................................................... 30</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Genel olarak ...................................................................................... 30</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Gaiplik kararı isteyebilmek için gerekli şartlar ........................... 31</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Ortadan kaybolma .............................................................. 31</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Kaybolan kimsenin ölümü kuvvetli şekilde olası</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">görünmelidir ....................................................................... 31</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ccc) Belirli süreler geçmiş olmalıdır .......................................... 32</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Gaiplik kararı istemeye yetkili olanlar ........................................ 33</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Gaiplik kararı vermeye yetkili ve görevli mahkeme ................... 33</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Mahkemece uygulanacak usul .................................................... 34</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ee) Gaiplik kararı ve sonuçları .......................................................... 35</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Miras Hukukuna ilişkin sonuçlar ........................................ 35</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Aile Hukukuna ilişkin sonuçlar .......................................... 37</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ff) Gaiplik kararının hükümsüzleşmesi ............................................. 38</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b)Özel olarak ........................................................................................ 38</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">III – SAĞLIĞIN VE ÖLÜMÜN İSPATI ................................................................... 39</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Genel Kural ........................................................................................... 39</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – İspat Kuralları ....................................................................................... 39</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">§ 2. HAK EHLİYETİ</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">I – ANLAMI ............................................................................................................ 42</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">II – HAK EHLİYETİNİN TEMEL İLKELERİ ........................................................ 42</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">III – HAK EHLİYETİNİN SINIRLANDIĞI HALLER ............................................ 44</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Yaş ........................................................................................................ 44</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Cinsiyet ................................................................................................. 45</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Evlilik ................................................................................................... 45</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 – Yabancılık ............................................................................................. 46</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">5 – Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Bulunmayanların</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">Durumu ................................................................................................. 47</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">6 – Akıl Hastalığı ........................................................................................ 48</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">7 – Haysiyetsiz Hayat ve Mahkûmiyet ....................................................... 48</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">8 – Yabancı Hukukun Uygulanması ........................................................... 48</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">§ 3. FİİL EHLİYETİ</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">I – KAVRAM .......................................................................................................... 49</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">II – FİİL EHLİYETİNİN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ ............................................ 51</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Hukuka Uygun Fiillerde Fiil Ehliyeti .................................................... 51</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Hukuki işlemlerde .............................................................................. 51</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b)Hukuki işlem benzerlerinde ve yöneltilmesi gerekli irade beyanlarına</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">muhatap olma ..................................................................................... 51</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c)Maddi fiiller ....................................................................................... 52</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d)Usuli işlem ehliyeti ........................................................................... 52</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Hukuka Aykırı Fiiller Açısından Fiil Ehliyeti ....................................... 53</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">III – TAM FİİL EHLİYETİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ......................................... 53</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">A – AYIRT ETME GÜCÜ (Temyiz Kudreti) ................................................... 54</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Kavram ................................................................................................. 54</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Akla Uygun Biçimde Davranabilme Yeteneği ...................................... 55</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Akla Uygun Biçimde Davranmayı Engelleyen Sebepler ...................... 57</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Yaş küçüklüğü ................................................................................... 57</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b)Akıl hastalığı ...................................................................................... 58</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c)Akıl zayıflığı ..................................................................................... 58</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d)Sarhoşluk .......................................................................................... 59</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">e)Benzer sebepler ................................................................................. 59</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 - Ayırt Etme Gücünün Göreceliği ............................................................ 60</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">5 - İspat Yükü ............................................................................................. 63</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">B – ERGİN OLMAK ........................................................................................ 66</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Normal Erginlik .................................................................................... 66</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Evlenme Sonucu Ergin Olma ................................................................ 67</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Mahkeme Kararı ile Ergin Kılınma (Kazaî Rüşt) .................................. 68</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Aranan şartlar .................................................................................... 69</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa – 15 yaşın tamamlanmış olması .................................................... 69</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb – Küçüğün isteğinin bulunması..................................................... 69</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc – Küçük velâyet altında ise, velisinin rızasının alınmış olması .... 69</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd – Çocuk vesayet altında ise, vesayet ve denetim makamının</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">izninin alınmış olması .............................................................. 70</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ee – Erginlik kararının küçüğün menfaatine uygun olması ............... 70</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b)Karar ve etkisi ................................................................................... 71</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">C – KISITLI OLMAMAK ................................................................................ 71</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Kısıtlama Sebepleri ............................................................................... 72</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ........................................................ 73</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b)Savurganlık, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşama tarzı,</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">kötü yönetim ..................................................................................... 74</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c)Bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasına mahkûmiyet ................ 74</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d)İlgilinin talebi .................................................................................... 75</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Kısıtlamanın Etkisi ............................................................................... 76</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Danışman Atanması .............................................................................. 76</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">IV – TAM EHLİYET ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİKLERİN ETKİSİ ................... 77</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması ...................................................... 77</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Ergin Olmayanlar .................................................................................. 77</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Kısıtlılar ................................................................................................ 78</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 – Kendisine Danışman Atananlar ............................................................. 78</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">V – EHLİYET AÇISINDAN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI ........................ 79</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">A – TAM EHLİYETLİLER .............................................................................. 79</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">B – TAM EHLİYETSİZLER ............................................................................ 79</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Genel Olarak ........................................................................................ 79</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – İşlem Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Durumu ........................ 80</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Tam ehliyetsizin işlemlerinin hükümsüzlüğü kuralı .......................... 80</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b)Kesin hükümsüzlük kuralının istisnaları ........................................... 84</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) İradeden bağımsız doğan hukuki sonuçlar .................................. 84</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Ayırt etme gücünden yoksun olan kimsenin yaptığı evlilik ........ 84</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Ayırt etme gücüne sahip olmayan kimsenin ölüme bağlı</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">tasarrufları ................................................................................... 85</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Hükümsüzlüğü ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılmasını</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">oluşturması.................................................................................. 85</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ee) Geçersiz hizmet sözleşmesinin tarafı olması................................ 86</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c)Tam ehliyetsizin temsil edilmesi ...................................................... 86</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Genel olarak ................................................................................ 86</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ..................................................... 86</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Sorumluluk Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu .. 89</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Genel olarak ...................................................................................... 89</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b)Hakkaniyet sorumluluğu ................................................................... 89</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c)Geçici olarak ayırt etme gücünü kaybedenlerin durumu ................... 90</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d)Borca aykırı davranışlar .................................................................... 91</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">C – SINIRLI EHLİYETSİZLER ....................................................................... 91</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumu ......... 93</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Yasal temsilcinin rızasına bağlı işlemler ........................................... 93</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Genel Olarak ................................................................................ 93</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Rızanın kim tarafından verileceği ............................................... 95</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Rızanın verilme zamanı, şekli ve kapsamı .................................. 95</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Rızanın hükmü ............................................................................ 98</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ee) Sınırlı ehliyetsizin kendisini tam ehliyetli gibi göstermesi ......... 100</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b)Sınırlı ehliyetsizlerin, yasal temsilcinin rızasına bağlı olmadan</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">yapabileceği işlemler ........................................................................ 100</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Şahsen kullanılacak haklar ......................................................... 100</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Karşılıksız kazanmalar ............................................................... 103</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Sınırlı ehliyetsizin temsilci olabilmesi ....................................... 104</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Ehliyetin genişlediği durumlar ................................................... 105</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c)Sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacakları işlemler ......................... 105</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d)Sınırlı ehliyetsizlerin temsil edilmesi ............................................... 106</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 - Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumluluğu .......... 106</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">D – SINIRLI EHLİYETLİLER ........................................................................ 107</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">§ 4. KİŞİSEL DURUM</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">I – GENEL BAKIŞ ................................................................................................. 109</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Bireysel Durumu Meydana Getiren Unsurlar ....................................... 109</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Ailevi Durumu Meydana Getiren Unsurlar .......................................... 109</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Siyasi Durumu Meydana Getiren Unsurlar .......................................... 109</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">II – KİŞİNİN ADI ............................................................................................. 110</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Genel Bilgiler ....................................................................................... 110</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Adın Çeşitleri ....................................................................................... 111</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Soyadı ............................................................................................... 111</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Öz ad ................................................................................................ 111</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Müstear ad (takma ad, mahlâs, pseudonyme) ................................... 111</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d) Lâkap ............................................................................................... 112</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">e) Ticaret unvanı ................................................................................... 112</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">f) Diğer mesleki, soyluluk işareti vb. unvanlar...................................... 112</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Adın Kazanılması ................................................................................. 113</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Soyadının kazanılması ...................................................................... 113</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Soy bağı yoluyla ......................................................................... 113</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Evlenme yoluyla ........................................................................ 116</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Evlât edinilme yoluyla ............................................................... 118</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) İdarî karar ile ............................................................................. 119</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ee) Soyadı seçme yoluyla ................................................................. 119</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Öz adın kazanılması ......................................................................... 119</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Evlilik içi çocuk için .................................................................. 119</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Evlilik dışı doğan çocuk için ..................................................... 120</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Ana-babası bilinmeyen çocuklar için ......................................... 121</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c)Müstear adın kazanılması ................................................................. 121</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d)Lâkab'ın kazanılması ........................................................................ 121</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 - Adın Değiştirilmesi .............................................................................. 121</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Adın değişmezliği kuralı .................................................................. 122</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b)Ad değişikliğini haklı kılan sebepler ................................................ 122</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c)Usul .................................................................................................. 127</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d)Adın değiştirilmesine itiraz .............................................................. 129</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">e)Adın değiştirilmesinin sonuçları ....................................................... 130</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">5 - Ad Üzerindeki Hakkın Korunması ....................................................... 130</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a)Adın kullanılmasının çekişmeye meydan vermesi halinde koruma .. 131</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b)Adın haksız kullanılması halinde koruma ........................................ 131</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c)Kişiliği koruyan davalardan yararlanma ........................................... 132</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">III – HISIMLIK .................................................................................................. 132</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Kavram ................................................................................................ 132</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Kan Hısımlığı ....................................................................................... 132</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Anlamı .............................................................................................. 132</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Üstsoy-altsoy hısımlığı ............................................................... 133</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Yansoy hısımlığı ........................................................................ 133</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Hısımlık derecesi ............................................................................. 134</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Kan hısımlığına bağlanan hukukî sonuçlar ...................................... 134</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 - Kayın Hısımlığı ................................................................................... 135</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Anlamı .............................................................................................. 135</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Kayın hısımlığının derecesi .............................................................. 136</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Kayın hısımlığının hukuki sonuçları ................................................ 136</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 – Evlât Edinmeden Doğan Hısımlık ....................................................... 136</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">IV – YERLEŞİM YERİ ............................................................................................ 137</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Kavram ve Önemi ................................................................................ 137</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Yerleşim Yerinin Gerekliliği İlkesi ve Yerleşim Yerinin Çeşitleri ...... 138</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) İsteğe bağlı yerleşim yeri ................................................................. 139</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) İtibari yerleşim yeri .......................................................................... 143</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Yasal yerleşim yeri ........................................................................... 144</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Velâyet altındaki çocuklar .......................................................... 144</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Vesayet altındaki kimseler ......................................................... 146</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Yerleşim Yeri Adresi ........................................................................... 147</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 – Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi ........................................................... 148</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">V – KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ ........................................................................ 148</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Anlamı ve Düzenleniş Tarzı ................................................................ 148</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Nüfus Hizmetleri Teşkilatı ................................................................... 149</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Nüfus Kütükleri ve Tutulması .............................................................. 150</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Aile kütüğü ....................................................................................... 150</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Özel kütükler .................................................................................... 151</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Doğum kütüğü ............................................................................ 151</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Ölüm kütüğü .............................................................................. 151</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Evlenme kütüğü ......................................................................... 152</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Boşanma kütüğü ........................................................................ 152</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ee) Kayıt düzeltmeleri kütüğü .......................................................... 152</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ff) Diğer kişisel durum değişiklikleri kütüğü ................................... 152</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 – Sicili Tamamlayıcı Kayıtlar ile Kişisel Durum Değişikliklerinin Kütüğe</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">İşlenmesi .............................................................................................. 153</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">5 – Özellikle Cinsiyet Değişikliğinin Kütüğe İşlenmesi ............................ 153</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">6 - Kütükteki Yanlışın Düzeltilmesi ........................................................... 155</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">7 – Nüfus Kütüklerine İlişkin İlkeler ......................................................... 157</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Sicil kayıtlarının bütünlüğü ilkesi ..................................................... 157</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Kamuya kapalılık (gizlilik) ilkesi ..................................................... 158</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Nüfus kayıtlarının ispat gücü ............................................................ 158</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">8 – Kişisel Durum Kütüklerini Tutan Memurların Sorumluluğu ............... 159</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">§ 5. KİŞİLİĞİN KORUNMASI</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">I – GENEL OLARAK KİŞİLİK VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI ......................... 160</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">II – KİŞİLİK HAKLARININ NİTELİKLERİ ......................................................... 162</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">III – KİŞİLİK HAKKININ KAPSAMI .................................................................... 164</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Kişilik Hakkının Konusu Olan Değerler .............................................. 166</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Ad ..................................................................................................... 166</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Hayat, sağlık ve vücut tamlığı .......................................................... 166</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Tıbbi müdahaleler ...................................................................... 169</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Organ ve doku nakli .................................................................. 170</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Cinsel faaliyete ilişkin müdahaleler ........................................... 173</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Üreme faaliyetleri ............................................................... 173</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Cinsiyet değişikliği ............................................................ 174</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Faaliyet ve yaşamını düzenleme özgürlüğü ...................................... 176</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d) Haysiyet ve onur .............................................................................. 177</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">e) Resim ve ses .................................................................................... 185</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">f) Kişinin sırları ................................................................................... 187</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">g) Özel hayat ......................................................................................... 188</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">IV – KİŞİLİĞİN KORUNMASI YOLLARI ............................................................ 195</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Kişiliğin Hukuki İşlemle Saldırıya Karşı Korunması ................................. 195</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) MK. m. 23'ün kapsamı .......................................................................... 195</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) MK. m. 23 hükmüne ilişkin uygulama halleri ....................................... 198</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) MK. m. 23/1 .................................................................................... 198</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) MK. m. 23/2 .................................................................................... 199</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Genel olarak ........................................................................... 199</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Ekonomik özgürlüğe ilişkin kişilik hakkının MK. m. 23/2</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ile korunması .......................................................................... 200</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ccc) MK. m. 23/2'ye aykırılığın yaptırımı ..................................... 203</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Kişiliğin Haksız Fiil Teşkil Eden Saldırılara Karşı Korunması ................. 206</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a – İlke ....................................................................................................... 206</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b – Hukuka Aykırılık ................................................................................ 207</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c – Hukuka Aykırılığı Kaldıran Sebepler ................................................... 208</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası (Mağdurun rızası) ........ 208</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Üstün nitelikte özel yarar ............................................................... 214</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Üstün nitelikte kamu yararı ............................................................ 217</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Kanunun verdiği yetki .................................................................... 232</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d – Kişilik Haklarına Saldırılan Kişiye Tanınan Dava Hakları .................. 235</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Genel olarak ................................................................................... 235</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Davacı ve davalı sıfatı .................................................................... 236</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Davalar ........................................................................................... 239</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Saldırıya son verilmesi davası ................................................ 239</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası ..................................... 242</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ccc) Saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası ......................... 244</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ddd) Maddi tazminat davası ........................................................... 247</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">eee) Manevi tazminat davası .......................................................... 249</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">fff) Saldırıdan elde edilen kazancın verilmesi davası ..................... 255</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı sebebiyle açılacak davalarda</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">yetkili mahkeme ............................................................................. 256</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">BÖLÜM II</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">TÜZEL KİŞİLER</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">§ 1. GİRİŞ</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">I – TÜZEL KİŞİ KAVRAMI ................................................................................. 261</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">II – TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASININ KOŞULLARI .................................... 262</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Örgütlenme Unsuru .............................................................................. 262</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Sürekli Amaç Unsuru ........................................................................... 263</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Bağımsızlığa Hukuken İmkân Verilmesi ............................................. 263</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">III – TÜZEL KİŞİLİĞİN NİTELİĞİ ........................................................................ 264</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Farazi Kişilik Teorisi ........................................................................... 265</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Gerçek Kişilik Teorisi .......................................................................... 265</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Amaç (Gaye) Kişiliği Teorisi ve Soyutlama Teorisi ............................ 266</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">IV – TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ .................................................................... 267</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Kamu Hukuku Tüzel Kişileri ............................................................... 267</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Özel Hukuk Tüzel Kişileri ................................................................... 268</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Kazanç paylaşmak amacı güden tüzel kişiler ................................... 268</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Kazanç paylaşmak amacı gütmeyen tüzel kişiler ............................. 269</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Kamu İktisadi Teşebbüsleri ................................................................. 269</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">V – TÜRKİYE'DE TÜZEL KİŞİLERİN DÜZENLENİŞ TARZI ........................... 270</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">VI – TÜZEL KİŞİLERDE "ARADAN SIZMA” VEYA "PERDENİN</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">KALDIRILMASI” TEORİSİ............................................................................. 272</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">§ 2. TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL KURALLAR</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">I – TÜZEL KİŞİNİN KURULUŞU ........................................................................ 274</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Çeşitli Kuruluş Sistemleri .................................................................... 274</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Serbest kuruluş sistemi ..................................................................... 274</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) İzin sistemi ....................................................................................... 274</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Tescil sistemi .................................................................................... 275</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Türkiye'de Yürürlükte Olan Sistem ...................................................... 275</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">II – TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ ............................................................. 278</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Sadece Gerçek Kişilere Özgü Olan Haklar .......................................... 279</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Sadece Tüzel Kişilere Özgü Olan Haklar ............................................. 279</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Hem Gerçek Kişilerin Hem Tüzel Kişilerin Yararlanacağı Haklar ..... 279</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Malvarlığı haklarında ....................................................................... 280</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) İntifa hakkı ................................................................................. 280</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Oturma hakkı ............................................................................. 281</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Miras .......................................................................................... 281</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Alacak ve borç ........................................................................... 281</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Zilyetlik ............................................................................................. 281</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Kişisel haller bakımından ................................................................. 281</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Ad ............................................................................................... 281</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Yerleşim yeri (İkametgâh) ......................................................... 282</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Uyruğu ....................................................................................... 283</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Kişiliğin korunması ................................................................... 283</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">III – TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ .............................................................. 285</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Genel Bakış .......................................................................................... 285</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyetinin Başlangıcı ve Fiil Ehliyetsizliği ......... 285</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Tüzel Kişilerin Organları ..................................................................... 286</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Organ kavramı ................................................................................. 286</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Organ, temsilci ve yardımcı kişi ...................................................... 288</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Organ çeşitleri ................................................................................. 290</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Karar organı – Yürütme organı .................................................. 290</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Zorunlu organ – İhtiyarî organ ................................................... 290</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) İç organ – Dış Organ .................................................................. 291</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Fert organ – Kurul organ ........................................................... 291</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ee) Resmi organ – Fiili organ – Görünüşte organ ............................. 291</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 – Organın Fiilinin Tüzel Kişiye İzafesi ................................................... 292</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Hukuki işlemler açısından ................................................................ 292</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Hukuka aykırı fiiller açısından ......................................................... 293</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Organın borca aykırı davranışı ................................................... 293</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Organın haksız fiili .................................................................... 294</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">IV – TÜZEL KİŞİLERİN SONA ERMESİ .............................................................. 297</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Tasfiye ................................................................................................. 297</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Tahsis (Özgüleme) ................................................................................ 298</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">§ 3. DERNEKLER</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">I – GİRİŞ ....................................................................................................... 301</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">II – DERNEK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ ........................................................... 303</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Kavram ................................................................................................ 303</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Çeşitleri ................................................................................................ 304</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Ticari işletme işleten ve işletmeyen dernekler .................................. 304</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Alelâde dernekler – Kamuya yararlı dernekler ................................ 306</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Dernekler–Üst Kuruluş (Dernek birlikleri: federasyonlar,</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">konfederasyonlar) ............................................................................ 308</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">III – DERNEKLERDE ÜYE UNSURU ................................................................... 308</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Dernek Üyeliği ..................................................................................... 308</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Üyelik Şartları ...................................................................................... 311</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Normal üyelik için aranan şartlar .................................................... 311</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Kamu hizmeti görevlilerinin derneklere üye olmaları</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">açısından .................................................................................. 311</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Çocuk derneklerine üyelik açısından .......................................... 311</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Yabancıların derneklere üye olmaları açısından ......................... 312</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Tüzükte belirlenmiş olan şartlar ................................................. 312</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Kurucu üyelik için aranan şartlar ..................................................... 313</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Fiil ehliyetine sahip olmak ......................................................... 313</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Dernekler Kanunu m. 3/2'de sayılanlardan olmamak ................ 313</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Çocuk Derneklerinde ................................................................. 313</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Üyelik Sıfatının Kazanılması ............................................................... 313</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 – Üyeliğe Bağlı Hak ve Yükümlülükler .................................................. 316</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Üyelik hakları ................................................................................... 316</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Katılma hakları ........................................................................... 317</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Oy hakkı ............................................................................ 317</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Genel kurulu toplantıya davet ettirmek hakkı ................... 319</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ccc) Genel kurul toplantısında gündeme ek madde koydurma</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">hakkı .................................................................................. 319</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Yararlanma hakları .................................................................... 319</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Koruma hakları .......................................................................... 320</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Derneğin amacını koruma hakkı ....................................... 320</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Şikâyet hakkı .................................................................... 320</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ccc) İstifa (dernekten çekilme) hakkı ........................................ 321</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ddd) İtiraz hakkı ........................................................................ 321</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Üyelik yükümlülükleri ..................................................................... 325</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Sadakat yükümlülüğü ................................................................. 325</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Ödenti (aidat) ödeme borcu ....................................................... 326</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Derneğin amacına uygun davranmak ve derneğin amacını</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">korumak ..................................................................................... 328</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">5 – Üyelik Sıfatının Sona Ermesi ............................................................... 328</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Üyelik sıfatının kendiliğinden sona ermesi ...................................... 328</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Üyenin dernekten çekilmesi (istifa) ................................................. 329</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Üyenin dernekten çıkarılması (ihraç) .............................................. 330</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Çıkarma sebepleri ....................................................................... 331</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Çıkarma tüzükte düzenlenmişse ......................................... 331</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Çıkarma hakkında tüzükte hiçbir hüküm</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">öngörülmemişse ................................................................ 331</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Dernekten çıkarılan üyenin itiraz hakkı ..................................... 332</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d) Üyelik sıfatının sona ermesinin sonuçları ........................................ 334</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">IV – DERNEKTE AMAÇ (GAYE) UNSURU ........................................................ 335</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Kavram ................................................................................................ 335</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 – Amacın, Kanuna ve Ahlâka Aykırı Olmaması ..................................... 336</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Genel olarak ..................................................................................... 336</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Çocuk dernekleri için sınırlandırılmış amaçlar ................................ 337</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Amacın imkânsız olmaması ............................................................. 337</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">V – DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİ ........................................................................ 337</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">1 – Derneğin Kuruluşu ............................................................................... 337</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Tüzüğün hazırlanması ...................................................................... 338</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Tüzük kavramı ........................................................................... 338</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Tüzüğün içeriği .......................................................................... 339</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Tüzüğün idareye verilmesi ............................................................... 340</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Kurulmaları ve faaliyetleri izne bağlı dernekler ............................... 341</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">d) Kuruluşa etkili olmayan düzen hükümleri ....................................... 342</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Kuruluş bildirisi ve tüzüğün incelenmesi .................................. 342</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) İlk genel kurul toplantısı ............................................................ 343</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Dernek kütüğüne kayıt ............................................................... 343</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">2 - Derneğin Organları .............................................................................. 343</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Genel kurul ....................................................................................... 344</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Genel kurulun toplanması .......................................................... 345</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Olağan toplantı .................................................................. 345</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Olağanüstü toplantı ........................................................... 345</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Çağrı usulü ................................................................................. 346</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Toplantı yeter sayısı ................................................................... 347</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dd) Toplantı yeri .............................................................................. 348</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ee) Toplantının yapılış usulü ............................................................ 348</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ff) Gündem ve genel kurulun yetkileri ............................................. 348</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">gg) Genel kurulda karar alınması ..................................................... 349</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Yönetim kurulu ................................................................................ 350</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Yönetim kurulunun oluşumu ve sona ermesi ............................. 350</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri ....................................... 351</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">c) Denetim kurulu ................................................................................. 352</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">3 – Derneğin Faaliyeti ................................................................................ 353</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Faaliyeti kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler ................................... 353</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Kolluk Kuvvetlerinin Dernek Faaliyetlerine Müdahale Yetkisi ....... 356</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">4 – Derneğin Devlet Tarafından Denetlenmesi ......................................... 357</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">5 – Derneğin Sona Ermesi ......................................................................... 358</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">a) Sona erme şekli ................................................................................ 358</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aa) Derneğin kendi kendini feshetmesi ............................................ 358</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bb) Derneğin kendiliğinden sona ermesi (infisah; kendiliğinden</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">dağılmış sayılma) ...................................................................... 358</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Derneğin aciz haline düşmesi ............................................ 359</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkan</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">kalmaması ......................................................................... 359</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ccc) Genel kurulun toplanması için gerekli yeter sayının</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bulunmaması yüzünden olağan genel kurul toplantısının</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">üst üste iki defa yapılamaması .......................................... 359</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ddd) Derneğin amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">imkansızlaşması veya şartların kaybolması ....................... 360</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">eee) İlk genel kurul toplantısının yapılmaması ve zorunlu</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">organların kurulmaması .................................................... 360</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">fff) Sürenin dolması .................................................................. 360</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">cc) Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi ............................... 360</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Derneğin amacının kanuna yahut ahlâka aykırı hale</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">gelmesi (MK. m. 89) .......................................................... 361</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">giderilmemesi .................................................................... 361</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">ccc) Suç sebebiyle derneğin kapatılması ................................... 363</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">b) Sona ermenin sonuçları .................................................................... 364</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">§ 4. VAKIF</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">I – GİRİŞ ......................................................................................................... 365</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">II – VAKIF KAVRAMI .......................................................................................... 367</span></div> <div><span style="font-size: 0.9em;">III – VAKFIN ÇEŞİTLERİ ..........................................
 • Açıklama
  • KİŞİLER HUKUKU
   GİRİŞ
   1 – Kişiler Hukukunun Anlamı ve Yeri ...................................................... 1
   2 – Kişi ve Kişilik Kavramı ........................................................................ 2
   3 – Kişiler Hukukuna İlişkin Mevzuat ........................................................ 3
   4 – Kişiler Hukukuna İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ......... 4
   5 – Kişiler Hukukuna Hâkim Olan Genel İlkeler ........................................ 5
   BÖLÜM I
   GERÇEK KİŞİLER
   § 1. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ
   I – KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI ................................................................................ 10
   1 – Genel Olarak ......................................................................................... 10
   2 – Ceninin Durumu ................................................................................... 13
   3 – Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Hukuki Durumu ................ 19
   II– KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ .............................................................................. 19
   1 – Ölüm ..................................................................................................... 19
   a)Biyolojik ölüm .................................................................................. 20
   b)Beyinsel ölüm ................................................................................... 20
   c)İsteğe bağlı olarak ölümün sağlanması mümkün müdür?................... 22
   2 – Ölüme Bağlanan Hukuki Sonuçlar ........................................................ 24
   3 – Cesedin Durumu ................................................................................... 26
   4 – Ölüm Karinesi ....................................................................................... 28
   5 – Gaiplik Kararı ....................................................................................... 30
   a)Genel olarak ...................................................................................... 30
   aa) Gaiplik kararı isteyebilmek için gerekli şartlar ........................... 31
   aaa) Ortadan kaybolma .............................................................. 31
   bbb) Kaybolan kimsenin ölümü kuvvetli şekilde olası
   görünmelidir ....................................................................... 31
   ccc) Belirli süreler geçmiş olmalıdır .......................................... 32
   bb) Gaiplik kararı istemeye yetkili olanlar ........................................ 33
   cc) Gaiplik kararı vermeye yetkili ve görevli mahkeme ................... 33
   dd) Mahkemece uygulanacak usul .................................................... 34
   ee) Gaiplik kararı ve sonuçları .......................................................... 35
   aaa) Miras Hukukuna ilişkin sonuçlar ........................................ 35
   bbb) Aile Hukukuna ilişkin sonuçlar .......................................... 37
   ff) Gaiplik kararının hükümsüzleşmesi ............................................. 38
   b)Özel olarak ........................................................................................ 38
   III – SAĞLIĞIN VE ÖLÜMÜN İSPATI ................................................................... 39
   1 – Genel Kural ........................................................................................... 39
   2 – İspat Kuralları ....................................................................................... 39
   § 2. HAK EHLİYETİ
   I – ANLAMI ............................................................................................................ 42
   II – HAK EHLİYETİNİN TEMEL İLKELERİ ........................................................ 42
   III – HAK EHLİYETİNİN SINIRLANDIĞI HALLER ............................................ 44
   1 – Yaş ........................................................................................................ 44
   2 – Cinsiyet ................................................................................................. 45
   3 – Evlilik ................................................................................................... 45
   4 – Yabancılık ............................................................................................. 46
   5 – Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Bulunmayanların
   Durumu ................................................................................................. 47
   6 – Akıl Hastalığı ........................................................................................ 48
   7 – Haysiyetsiz Hayat ve Mahkûmiyet ....................................................... 48
   8 – Yabancı Hukukun Uygulanması ........................................................... 48
   § 3. FİİL EHLİYETİ
   I – KAVRAM .......................................................................................................... 49
   II – FİİL EHLİYETİNİN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ ............................................ 51
   1 – Hukuka Uygun Fiillerde Fiil Ehliyeti .................................................... 51
   a)Hukuki işlemlerde .............................................................................. 51
   b)Hukuki işlem benzerlerinde ve yöneltilmesi gerekli irade beyanlarına
   muhatap olma ..................................................................................... 51
   c)Maddi fiiller ....................................................................................... 52
   d)Usuli işlem ehliyeti ........................................................................... 52
   2 – Hukuka Aykırı Fiiller Açısından Fiil Ehliyeti ....................................... 53
   III – TAM FİİL EHLİYETİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ......................................... 53
   A – AYIRT ETME GÜCÜ (Temyiz Kudreti) ................................................... 54
   1 – Kavram ................................................................................................. 54
   2 – Akla Uygun Biçimde Davranabilme Yeteneği ...................................... 55
   3 – Akla Uygun Biçimde Davranmayı Engelleyen Sebepler ...................... 57
   a)Yaş küçüklüğü ................................................................................... 57
   b)Akıl hastalığı ...................................................................................... 58
   c)Akıl zayıflığı ..................................................................................... 58
   d)Sarhoşluk .......................................................................................... 59
   e)Benzer sebepler ................................................................................. 59
   4 - Ayırt Etme Gücünün Göreceliği ............................................................ 60
   5 - İspat Yükü ............................................................................................. 63
   B – ERGİN OLMAK ........................................................................................ 66
   1 – Normal Erginlik .................................................................................... 66
   2 – Evlenme Sonucu Ergin Olma ................................................................ 67
   3 – Mahkeme Kararı ile Ergin Kılınma (Kazaî Rüşt) .................................. 68
   a)Aranan şartlar .................................................................................... 69
   aa – 15 yaşın tamamlanmış olması .................................................... 69
   bb – Küçüğün isteğinin bulunması..................................................... 69
   cc – Küçük velâyet altında ise, velisinin rızasının alınmış olması .... 69
   dd – Çocuk vesayet altında ise, vesayet ve denetim makamının
   izninin alınmış olması .............................................................. 70
   ee – Erginlik kararının küçüğün menfaatine uygun olması ............... 70
   b)Karar ve etkisi ................................................................................... 71
   C – KISITLI OLMAMAK ................................................................................ 71
   1 – Kısıtlama Sebepleri ............................................................................... 72
   a)Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ........................................................ 73
   b)Savurganlık, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşama tarzı,
   kötü yönetim ..................................................................................... 74
   c)Bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasına mahkûmiyet ................ 74
   d)İlgilinin talebi .................................................................................... 75
   2 – Kısıtlamanın Etkisi ............................................................................... 76
   3 – Danışman Atanması .............................................................................. 76
   IV – TAM EHLİYET ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİKLERİN ETKİSİ ................... 77
   1 – Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması ...................................................... 77
   2 – Ergin Olmayanlar .................................................................................. 77
   3 – Kısıtlılar ................................................................................................ 78
   4 – Kendisine Danışman Atananlar ............................................................. 78
   V – EHLİYET AÇISINDAN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI ........................ 79
   A – TAM EHLİYETLİLER .............................................................................. 79
   B – TAM EHLİYETSİZLER ............................................................................ 79
   1 – Genel Olarak ........................................................................................ 79
   2 – İşlem Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Durumu ........................ 80
   a)Tam ehliyetsizin işlemlerinin hükümsüzlüğü kuralı .......................... 80
   b)Kesin hükümsüzlük kuralının istisnaları ........................................... 84
   aa) İradeden bağımsız doğan hukuki sonuçlar .................................. 84
   bb) Ayırt etme gücünden yoksun olan kimsenin yaptığı evlilik ........ 84
   cc) Ayırt etme gücüne sahip olmayan kimsenin ölüme bağlı
   tasarrufları ................................................................................... 85
   dd) Hükümsüzlüğü ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılmasını
   oluşturması.................................................................................. 85
   ee) Geçersiz hizmet sözleşmesinin tarafı olması................................ 86
   c)Tam ehliyetsizin temsil edilmesi ...................................................... 86
   aa) Genel olarak ................................................................................ 86
   bb) Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ..................................................... 86
   3 – Sorumluluk Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu .. 89
   a)Genel olarak ...................................................................................... 89
   b)Hakkaniyet sorumluluğu ................................................................... 89
   c)Geçici olarak ayırt etme gücünü kaybedenlerin durumu ................... 90
   d)Borca aykırı davranışlar .................................................................... 91
   C – SINIRLI EHLİYETSİZLER ....................................................................... 91
   1 – Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumu ......... 93
   a)Yasal temsilcinin rızasına bağlı işlemler ........................................... 93
   aa) Genel Olarak ................................................................................ 93
   bb) Rızanın kim tarafından verileceği ............................................... 95
   cc) Rızanın verilme zamanı, şekli ve kapsamı .................................. 95
   dd) Rızanın hükmü ............................................................................ 98
   ee) Sınırlı ehliyetsizin kendisini tam ehliyetli gibi göstermesi ......... 100
   b)Sınırlı ehliyetsizlerin, yasal temsilcinin rızasına bağlı olmadan
   yapabileceği işlemler ........................................................................ 100
   aa) Şahsen kullanılacak haklar ......................................................... 100
   bb) Karşılıksız kazanmalar ............................................................... 103
   cc) Sınırlı ehliyetsizin temsilci olabilmesi ....................................... 104
   dd) Ehliyetin genişlediği durumlar ................................................... 105
   c)Sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacakları işlemler ......................... 105
   d)Sınırlı ehliyetsizlerin temsil edilmesi ............................................... 106
   2 - Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumluluğu .......... 106
   D – SINIRLI EHLİYETLİLER ........................................................................ 107
   § 4. KİŞİSEL DURUM
   I – GENEL BAKIŞ ................................................................................................. 109
   1 – Bireysel Durumu Meydana Getiren Unsurlar ....................................... 109
   2 – Ailevi Durumu Meydana Getiren Unsurlar .......................................... 109
   3 – Siyasi Durumu Meydana Getiren Unsurlar .......................................... 109
   II – KİŞİNİN ADI ............................................................................................. 110
   1 – Genel Bilgiler ....................................................................................... 110
   2 – Adın Çeşitleri ....................................................................................... 111
   a) Soyadı ............................................................................................... 111
   b) Öz ad ................................................................................................ 111
   c) Müstear ad (takma ad, mahlâs, pseudonyme) ................................... 111
   d) Lâkap ............................................................................................... 112
   e) Ticaret unvanı ................................................................................... 112
   f) Diğer mesleki, soyluluk işareti vb. unvanlar...................................... 112
   3 – Adın Kazanılması ................................................................................. 113
   a)Soyadının kazanılması ...................................................................... 113
   aa) Soy bağı yoluyla ......................................................................... 113
   bb) Evlenme yoluyla ........................................................................ 116
   cc) Evlât edinilme yoluyla ............................................................... 118
   dd) İdarî karar ile ............................................................................. 119
   ee) Soyadı seçme yoluyla ................................................................. 119
   b) Öz adın kazanılması ......................................................................... 119
   aa) Evlilik içi çocuk için .................................................................. 119
   bb) Evlilik dışı doğan çocuk için ..................................................... 120
   cc) Ana-babası bilinmeyen çocuklar için ......................................... 121
   c)Müstear adın kazanılması ................................................................. 121
   d)Lâkab'ın kazanılması ........................................................................ 121
   4 - Adın Değiştirilmesi .............................................................................. 121
   a)Adın değişmezliği kuralı .................................................................. 122
   b)Ad değişikliğini haklı kılan sebepler ................................................ 122
   c)Usul .................................................................................................. 127
   d)Adın değiştirilmesine itiraz .............................................................. 129
   e)Adın değiştirilmesinin sonuçları ....................................................... 130
   5 - Ad Üzerindeki Hakkın Korunması ....................................................... 130
   a)Adın kullanılmasının çekişmeye meydan vermesi halinde koruma .. 131
   b)Adın haksız kullanılması halinde koruma ........................................ 131
   c)Kişiliği koruyan davalardan yararlanma ........................................... 132
   III – HISIMLIK .................................................................................................. 132
   1 – Kavram ................................................................................................ 132
   2 – Kan Hısımlığı ....................................................................................... 132
   a) Anlamı .............................................................................................. 132
   aa) Üstsoy-altsoy hısımlığı ............................................................... 133
   bb) Yansoy hısımlığı ........................................................................ 133
   b) Hısımlık derecesi ............................................................................. 134
   c) Kan hısımlığına bağlanan hukukî sonuçlar ...................................... 134
   3 - Kayın Hısımlığı ................................................................................... 135
   a) Anlamı .............................................................................................. 135
   b) Kayın hısımlığının derecesi .............................................................. 136
   c) Kayın hısımlığının hukuki sonuçları ................................................ 136
   4 – Evlât Edinmeden Doğan Hısımlık ....................................................... 136
   IV – YERLEŞİM YERİ ............................................................................................ 137
   1 – Kavram ve Önemi ................................................................................ 137
   2 – Yerleşim Yerinin Gerekliliği İlkesi ve Yerleşim Yerinin Çeşitleri ...... 138
   a) İsteğe bağlı yerleşim yeri ................................................................. 139
   b) İtibari yerleşim yeri .......................................................................... 143
   c) Yasal yerleşim yeri ........................................................................... 144
   aa) Velâyet altındaki çocuklar .......................................................... 144
   bb) Vesayet altındaki kimseler ......................................................... 146
   3 – Yerleşim Yeri Adresi ........................................................................... 147
   4 – Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi ........................................................... 148
   V – KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ ........................................................................ 148
   1 – Anlamı ve Düzenleniş Tarzı ................................................................ 148
   2 – Nüfus Hizmetleri Teşkilatı ................................................................... 149
   3 – Nüfus Kütükleri ve Tutulması .............................................................. 150
   a) Aile kütüğü ....................................................................................... 150
   b) Özel kütükler .................................................................................... 151
   aa) Doğum kütüğü ............................................................................ 151
   bb) Ölüm kütüğü .............................................................................. 151
   cc) Evlenme kütüğü ......................................................................... 152
   dd) Boşanma kütüğü ........................................................................ 152
   ee) Kayıt düzeltmeleri kütüğü .......................................................... 152
   ff) Diğer kişisel durum değişiklikleri kütüğü ................................... 152
   4 – Sicili Tamamlayıcı Kayıtlar ile Kişisel Durum Değişikliklerinin Kütüğe
   İşlenmesi .............................................................................................. 153
   5 – Özellikle Cinsiyet Değişikliğinin Kütüğe İşlenmesi ............................ 153
   6 - Kütükteki Yanlışın Düzeltilmesi ........................................................... 155
   7 – Nüfus Kütüklerine İlişkin İlkeler ......................................................... 157
   a) Sicil kayıtlarının bütünlüğü ilkesi ..................................................... 157
   b) Kamuya kapalılık (gizlilik) ilkesi ..................................................... 158
   c) Nüfus kayıtlarının ispat gücü ............................................................ 158
   8 – Kişisel Durum Kütüklerini Tutan Memurların Sorumluluğu ............... 159
   § 5. KİŞİLİĞİN KORUNMASI
   I – GENEL OLARAK KİŞİLİK VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI ......................... 160
   II – KİŞİLİK HAKLARININ NİTELİKLERİ ......................................................... 162
   III – KİŞİLİK HAKKININ KAPSAMI .................................................................... 164
   1 – Kişilik Hakkının Konusu Olan Değerler .............................................. 166
   a) Ad ..................................................................................................... 166
   b) Hayat, sağlık ve vücut tamlığı .......................................................... 166
   aa) Tıbbi müdahaleler ...................................................................... 169
   bb) Organ ve doku nakli .................................................................. 170
   cc) Cinsel faaliyete ilişkin müdahaleler ........................................... 173
   aaa) Üreme faaliyetleri ............................................................... 173
   bbb) Cinsiyet değişikliği ............................................................ 174
   c) Faaliyet ve yaşamını düzenleme özgürlüğü ...................................... 176
   d) Haysiyet ve onur .............................................................................. 177
   e) Resim ve ses .................................................................................... 185
   f) Kişinin sırları ................................................................................... 187
   g) Özel hayat ......................................................................................... 188
   IV – KİŞİLİĞİN KORUNMASI YOLLARI ............................................................ 195
   1 – Kişiliğin Hukuki İşlemle Saldırıya Karşı Korunması ................................. 195
   a) MK. m. 23'ün kapsamı .......................................................................... 195
   b) MK. m. 23 hükmüne ilişkin uygulama halleri ....................................... 198
   aa) MK. m. 23/1 .................................................................................... 198
   bb) MK. m. 23/2 .................................................................................... 199
   aaa) Genel olarak ........................................................................... 199
   bbb) Ekonomik özgürlüğe ilişkin kişilik hakkının MK. m. 23/2
   ile korunması .......................................................................... 200
   ccc) MK. m. 23/2'ye aykırılığın yaptırımı ..................................... 203
   2 – Kişiliğin Haksız Fiil Teşkil Eden Saldırılara Karşı Korunması ................. 206
   a – İlke ....................................................................................................... 206
   b – Hukuka Aykırılık ................................................................................ 207
   c – Hukuka Aykırılığı Kaldıran Sebepler ................................................... 208
   aa) Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası (Mağdurun rızası) ........ 208
   bb) Üstün nitelikte özel yarar ............................................................... 214
   cc) Üstün nitelikte kamu yararı ............................................................ 217
   dd) Kanunun verdiği yetki .................................................................... 232
   d – Kişilik Haklarına Saldırılan Kişiye Tanınan Dava Hakları .................. 235
   aa) Genel olarak ................................................................................... 235
   bb) Davacı ve davalı sıfatı .................................................................... 236
   cc) Davalar ........................................................................................... 239
   aaa) Saldırıya son verilmesi davası ................................................ 239
   bbb) Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası ..................................... 242
   ccc) Saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası ......................... 244
   ddd) Maddi tazminat davası ........................................................... 247
   eee) Manevi tazminat davası .......................................................... 249
   fff) Saldırıdan elde edilen kazancın verilmesi davası ..................... 255
   dd) Kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı sebebiyle açılacak davalarda
   yetkili mahkeme ............................................................................. 256
   BÖLÜM II
   TÜZEL KİŞİLER
   § 1. GİRİŞ
   I – TÜZEL KİŞİ KAVRAMI ................................................................................. 261
   II – TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASININ KOŞULLARI .................................... 262
   1 – Örgütlenme Unsuru .............................................................................. 262
   2 – Sürekli Amaç Unsuru ........................................................................... 263
   3 – Bağımsızlığa Hukuken İmkân Verilmesi ............................................. 263
   III – TÜZEL KİŞİLİĞİN NİTELİĞİ ........................................................................ 264
   1 – Farazi Kişilik Teorisi ........................................................................... 265
   2 – Gerçek Kişilik Teorisi .......................................................................... 265
   3 – Amaç (Gaye) Kişiliği Teorisi ve Soyutlama Teorisi ............................ 266
   IV – TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ .................................................................... 267
   1 – Kamu Hukuku Tüzel Kişileri ............................................................... 267
   2 – Özel Hukuk Tüzel Kişileri ................................................................... 268
   a) Kazanç paylaşmak amacı güden tüzel kişiler ................................... 268
   b) Kazanç paylaşmak amacı gütmeyen tüzel kişiler ............................. 269
   3 – Kamu İktisadi Teşebbüsleri ................................................................. 269
   V – TÜRKİYE'DE TÜZEL KİŞİLERİN DÜZENLENİŞ TARZI ........................... 270
   VI – TÜZEL KİŞİLERDE "ARADAN SIZMA” VEYA "PERDENİN
   KALDIRILMASI” TEORİSİ............................................................................. 272
   § 2. TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL KURALLAR
   I – TÜZEL KİŞİNİN KURULUŞU ........................................................................ 274
   1 – Çeşitli Kuruluş Sistemleri .................................................................... 274
   a) Serbest kuruluş sistemi ..................................................................... 274
   b) İzin sistemi ....................................................................................... 274
   c) Tescil sistemi .................................................................................... 275
   2 – Türkiye'de Yürürlükte Olan Sistem ...................................................... 275
   II – TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ ............................................................. 278
   1 – Sadece Gerçek Kişilere Özgü Olan Haklar .......................................... 279
   2 – Sadece Tüzel Kişilere Özgü Olan Haklar ............................................. 279
   3 – Hem Gerçek Kişilerin Hem Tüzel Kişilerin Yararlanacağı Haklar ..... 279
   a) Malvarlığı haklarında ....................................................................... 280
   aa) İntifa hakkı ................................................................................. 280
   bb) Oturma hakkı ............................................................................. 281
   cc) Miras .......................................................................................... 281
   dd) Alacak ve borç ........................................................................... 281
   b) Zilyetlik ............................................................................................. 281
   c) Kişisel haller bakımından ................................................................. 281
   aa) Ad ............................................................................................... 281
   bb) Yerleşim yeri (İkametgâh) ......................................................... 282
   cc) Uyruğu ....................................................................................... 283
   dd) Kişiliğin korunması ................................................................... 283
   III – TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ .............................................................. 285
   1 – Genel Bakış .......................................................................................... 285
   2 – Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyetinin Başlangıcı ve Fiil Ehliyetsizliği ......... 285
   3 – Tüzel Kişilerin Organları ..................................................................... 286
   a) Organ kavramı ................................................................................. 286
   b) Organ, temsilci ve yardımcı kişi ...................................................... 288
   c) Organ çeşitleri ................................................................................. 290
   aa) Karar organı – Yürütme organı .................................................. 290
   bb) Zorunlu organ – İhtiyarî organ ................................................... 290
   cc) İç organ – Dış Organ .................................................................. 291
   dd) Fert organ – Kurul organ ........................................................... 291
   ee) Resmi organ – Fiili organ – Görünüşte organ ............................. 291
   4 – Organın Fiilinin Tüzel Kişiye İzafesi ................................................... 292
   a) Hukuki işlemler açısından ................................................................ 292
   b) Hukuka aykırı fiiller açısından ......................................................... 293
   aa) Organın borca aykırı davranışı ................................................... 293
   bb) Organın haksız fiili .................................................................... 294
   IV – TÜZEL KİŞİLERİN SONA ERMESİ .............................................................. 297
   1 – Tasfiye ................................................................................................. 297
   2 – Tahsis (Özgüleme) ................................................................................ 298
   § 3. DERNEKLER
   I – GİRİŞ ....................................................................................................... 301
   II – DERNEK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ ........................................................... 303
   1 – Kavram ................................................................................................ 303
   2 – Çeşitleri ................................................................................................ 304
   a) Ticari işletme işleten ve işletmeyen dernekler .................................. 304
   b) Alelâde dernekler – Kamuya yararlı dernekler ................................ 306
   c) Dernekler–Üst Kuruluş (Dernek birlikleri: federasyonlar,
   konfederasyonlar) ............................................................................ 308
   III – DERNEKLERDE ÜYE UNSURU ................................................................... 308
   1 – Dernek Üyeliği ..................................................................................... 308
   2 – Üyelik Şartları ...................................................................................... 311
   a) Normal üyelik için aranan şartlar .................................................... 311
   aa) Kamu hizmeti görevlilerinin derneklere üye olmaları
   açısından .................................................................................. 311
   bb) Çocuk derneklerine üyelik açısından .......................................... 311
   cc) Yabancıların derneklere üye olmaları açısından ......................... 312
   dd) Tüzükte belirlenmiş olan şartlar ................................................. 312
   b) Kurucu üyelik için aranan şartlar ..................................................... 313
   aa) Fiil ehliyetine sahip olmak ......................................................... 313
   bb) Dernekler Kanunu m. 3/2'de sayılanlardan olmamak ................ 313
   cc) Çocuk Derneklerinde ................................................................. 313
   3 – Üyelik Sıfatının Kazanılması ............................................................... 313
   4 – Üyeliğe Bağlı Hak ve Yükümlülükler .................................................. 316
   a) Üyelik hakları ................................................................................... 316
   aa) Katılma hakları ........................................................................... 317
   aaa) Oy hakkı ............................................................................ 317
   bbb) Genel kurulu toplantıya davet ettirmek hakkı ................... 319
   ccc) Genel kurul toplantısında gündeme ek madde koydurma
   hakkı .................................................................................. 319
   bb) Yararlanma hakları .................................................................... 319
   cc) Koruma hakları .......................................................................... 320
   aaa) Derneğin amacını koruma hakkı ....................................... 320
   bbb) Şikâyet hakkı .................................................................... 320
   ccc) İstifa (dernekten çekilme) hakkı ........................................ 321
   ddd) İtiraz hakkı ........................................................................ 321
   b) Üyelik yükümlülükleri ..................................................................... 325
   aa) Sadakat yükümlülüğü ................................................................. 325
   bb) Ödenti (aidat) ödeme borcu ....................................................... 326
   cc) Derneğin amacına uygun davranmak ve derneğin amacını
   korumak ..................................................................................... 328
   5 – Üyelik Sıfatının Sona Ermesi ............................................................... 328
   a) Üyelik sıfatının kendiliğinden sona ermesi ...................................... 328
   b) Üyenin dernekten çekilmesi (istifa) ................................................. 329
   c) Üyenin dernekten çıkarılması (ihraç) .............................................. 330
   aa) Çıkarma sebepleri ....................................................................... 331
   aaa) Çıkarma tüzükte düzenlenmişse ......................................... 331
   bbb) Çıkarma hakkında tüzükte hiçbir hüküm
   öngörülmemişse ................................................................ 331
   bb) Dernekten çıkarılan üyenin itiraz hakkı ..................................... 332
   d) Üyelik sıfatının sona ermesinin sonuçları ........................................ 334
   IV – DERNEKTE AMAÇ (GAYE) UNSURU ........................................................ 335
   1 – Kavram ................................................................................................ 335
   2 – Amacın, Kanuna ve Ahlâka Aykırı Olmaması ..................................... 336
   a) Genel olarak ..................................................................................... 336
   b) Çocuk dernekleri için sınırlandırılmış amaçlar ................................ 337
   c) Amacın imkânsız olmaması ............................................................. 337
   V – DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİ ........................................................................ 337
   1 – Derneğin Kuruluşu ............................................................................... 337
   a) Tüzüğün hazırlanması ...................................................................... 338
   aa) Tüzük kavramı ........................................................................... 338
   bb) Tüzüğün içeriği .......................................................................... 339
   b) Tüzüğün idareye verilmesi ............................................................... 340
   c) Kurulmaları ve faaliyetleri izne bağlı dernekler ............................... 341
   d) Kuruluşa etkili olmayan düzen hükümleri ....................................... 342
   aa) Kuruluş bildirisi ve tüzüğün incelenmesi .................................. 342
   bb) İlk genel kurul toplantısı ............................................................ 343
   cc) Dernek kütüğüne kayıt ............................................................... 343
   2 - Derneğin Organları .............................................................................. 343
   a) Genel kurul ....................................................................................... 344
   aa) Genel kurulun toplanması .......................................................... 345
   aaa) Olağan toplantı .................................................................. 345
   bbb) Olağanüstü toplantı ........................................................... 345
   bb) Çağrı usulü ................................................................................. 346
   cc) Toplantı yeter sayısı ................................................................... 347
   dd) Toplantı yeri .............................................................................. 348
   ee) Toplantının yapılış usulü ............................................................ 348
   ff) Gündem ve genel kurulun yetkileri ............................................. 348
   gg) Genel kurulda karar alınması ..................................................... 349
   b) Yönetim kurulu ................................................................................ 350
   aa) Yönetim kurulunun oluşumu ve sona ermesi ............................. 350
   bb) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri ....................................... 351
   c) Denetim kurulu ................................................................................. 352
   3 – Derneğin Faaliyeti ................................................................................ 353
   a) Faaliyeti kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler ................................... 353
   b) Kolluk Kuvvetlerinin Dernek Faaliyetlerine Müdahale Yetkisi ....... 356
   4 – Derneğin Devlet Tarafından Denetlenmesi ......................................... 357
   5 – Derneğin Sona Ermesi ......................................................................... 358
   a) Sona erme şekli ................................................................................ 358
   aa) Derneğin kendi kendini feshetmesi ............................................ 358
   bb) Derneğin kendiliğinden sona ermesi (infisah; kendiliğinden
   dağılmış sayılma) ...................................................................... 358
   aaa) Derneğin aciz haline düşmesi ............................................ 359
   bbb) Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkan
   kalmaması ......................................................................... 359
   ccc) Genel kurulun toplanması için gerekli yeter sayının
   bulunmaması yüzünden olağan genel kurul toplantısının
   üst üste iki defa yapılamaması .......................................... 359
   ddd) Derneğin amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin
   imkansızlaşması veya şartların kaybolması ....................... 360
   eee) İlk genel kurul toplantısının yapılmaması ve zorunlu
   organların kurulmaması .................................................... 360
   fff) Sürenin dolması .................................................................. 360
   cc) Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi ............................... 360
   aaa) Derneğin amacının kanuna yahut ahlâka aykırı hale
   gelmesi (MK. m. 89) .......................................................... 361
   bbb) Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin
   giderilmemesi .................................................................... 361
   ccc) Suç sebebiyle derneğin kapatılması ................................... 363
   b) Sona ermenin sonuçları .................................................................... 364
   § 4. VAKIF
   I – GİRİŞ ......................................................................................................... 365
   II – VAKIF KAVRAMI .......................................................................................... 367
   III – VAKFIN ÇEŞİTLERİ ..........................................
   Stok Kodu
   :
   9789753685412
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   480
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   18
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat