Sepetim (0) Toplam: 0,00

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ TEMEL MEVZUATI

Liste Fiyatı : 370,00
İndirimli Fiyat : 351,50
Kazancınız : 18,50
Taksitli fiyat : 1 x 351,50
9789753687560
600855
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ TEMEL MEVZUATI
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ TEMEL MEVZUATI
Filiz Kitabevi
351.50

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ

TEMEL MEVZUATI

İÇİNDEKİLER

İçindekiler I

Önsöz IV

KANUNLAR

TC Anayasası (ilgili hükümler) .1

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (ilgili hükümler) 7

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu . 15

6085 sayılı Sayıştay Kanunu . 68

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (ilgili hükümler) . 101

6245 sayılı Harcırah Kanunu 120

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve H Cetveli . 141

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 151

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu . 204

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu . 218

492 sayılı Harçlar Kanunu 244

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun . 314

KARARNAMELER

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (ilgili hükümler) . 350

13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 372

YÖNETMELİKLER

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik . 379

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik 381

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 389

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak

İhalelere İlişkin Usûl ve Esaslar . 397

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usûl ve Esaslar . 406

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 415

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Faaliyet Raporlarının Performans Esaslı

Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar 420

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet

Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 424

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği . 441

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği . 472

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği . 742

Ön Ödeme Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik. 808

Taşınır Mal Yönetmeliği . 814

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik . 838

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik 849

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik 861

Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usûller Hakkında Yönetmelik 869

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik 871

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri İçin Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine,

Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik . 878

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik . 889

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 899

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik . 910

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü . 922

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satış Yönetmeliği 928

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 935

TEBLİĞLER

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ . 981

Kamu İç Denetim Genel Tebliği . 982

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) . 994

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1). 1001

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2). 1008

Muhasebat G.M. Genel Tebliği (Sıra No: 24) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri 1011

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) . 1019

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) . 1037

Harcırah Kanunu Genel Tebliği 1044

Kamu İhale Genel Tebliği . 1046

Vergi Usûl Kanunu Tebliği (Sıra No: 537) . 1180

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 66) (ilgili hükümler) 1207

Damga Vergisi Genel Tebliği 1288

Muhasebat G. M. Genel Tebliği (Sıra No: 26) Taşınır Kod Listesi 1292

Muhasebat G. M. Genel Tebliği (Sıra No: 27) İhtiyaç Fazlası Taşınırların Bedelsiz Devri 1294

Muhasebat G. M. Tebliği (Seri No: 29) Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı 1296

Muhasebat G. M. Genel Tebliği (Sıra No: 30) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri 1299

Muhasebat G. M. Genel Tebliği (Sıra No: 32) Taşınırların Geçici Tahsisi . 1301

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 407) 1304

KARARLAR & GENELGELER

K. K. T. C’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar . 1306

Yurt Dışı Gündeliklerine Dâir Karar 1308

2022 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge(Sıra No: 1) . 1315

 • Açıklama
  • STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ

   TEMEL MEVZUATI

   İÇİNDEKİLER

   İçindekiler I

   Önsöz IV

   KANUNLAR

   TC Anayasası (ilgili hükümler) .1

   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (ilgili hükümler) 7

   5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu . 15

   6085 sayılı Sayıştay Kanunu . 68

   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (ilgili hükümler) . 101

   6245 sayılı Harcırah Kanunu 120

   2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve H Cetveli . 141

   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 151

   4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu . 204

   488 sayılı Damga Vergisi Kanunu . 218

   492 sayılı Harçlar Kanunu 244

   6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun . 314

   KARARNAMELER

   375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (ilgili hükümler) . 350

   13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 372

   YÖNETMELİKLER

   Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik . 379

   Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik 381

   İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 389

   4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak

   İhalelere İlişkin Usûl ve Esaslar . 397

   Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usûl ve Esaslar . 406

   Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine

   İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 415

   Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Faaliyet Raporlarının Performans Esaslı

   Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar 420

   Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet

   Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 424

   Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği . 441

   Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği . 472

   Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği . 742

   Ön Ödeme Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik. 808

   Taşınır Mal Yönetmeliği . 814

   Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik . 838

   Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik 849

   Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik 861

   Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usûller Hakkında Yönetmelik 869

   Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik 871

   Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri İçin Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine,

   Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik . 878

   Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik . 889

   Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin

   Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 899

   İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik . 910

   Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü . 922

   Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satış Yönetmeliği 928

   Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 935

   TEBLİĞLER

   Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ . 981

   Kamu İç Denetim Genel Tebliği . 982

   Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) . 994

   Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1). 1001

   Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2). 1008

   Muhasebat G.M. Genel Tebliği (Sıra No: 24) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri 1011

   2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) . 1019

   Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) . 1037

   Harcırah Kanunu Genel Tebliği 1044

   Kamu İhale Genel Tebliği . 1046

   Vergi Usûl Kanunu Tebliği (Sıra No: 537) . 1180

   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 66) (ilgili hükümler) 1207

   Damga Vergisi Genel Tebliği 1288

   Muhasebat G. M. Genel Tebliği (Sıra No: 26) Taşınır Kod Listesi 1292

   Muhasebat G. M. Genel Tebliği (Sıra No: 27) İhtiyaç Fazlası Taşınırların Bedelsiz Devri 1294

   Muhasebat G. M. Tebliği (Seri No: 29) Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı 1296

   Muhasebat G. M. Genel Tebliği (Sıra No: 30) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri 1299

   Muhasebat G. M. Genel Tebliği (Sıra No: 32) Taşınırların Geçici Tahsisi . 1301

   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 407) 1304

   KARARLAR & GENELGELER

   K. K. T. C’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar . 1306

   Yurt Dışı Gündeliklerine Dâir Karar 1308

   2022 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge(Sıra No: 1) . 1315

   Stok Kodu
   :
   9789753687560
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   1330
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   351,50   
   351,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   İBRAHİM Ç. - 01.07.2022 00:59
   5/5
   En güncel, en kapsamlı ve en derli toplu kamu personel mevzuatı niteliğindeki eserimizde bütce,strateji, muhasebe, ihale gibi hemen hemen tüm akçeli işlere temas eden özenli bir çalışmayla karşılaşacaksınız. 1330 sayfanın tamamının işinize yarayacağına eminiz. İyi okumalar dileriz.
Kapat