Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
SİYASAL İLETİŞİMDE LE BONYEN MODEL NİL ÇOKLUK ÇÖMERT

SİYASAL İLETİŞİMDE LE BONYEN MODEL

Liste Fiyatı : 50,00
Stokta var
KARGO BEDAVA
SİYASAL İLETİŞİMDE LE BONYEN MODEL
SİYASAL İLETİŞİMDE LE BONYEN MODEL
Filiz Kitabevi
50.00
<p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">TEŞEKKÜR....................................................................................................... III</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İÇİNDEKİLER................................................................................................... V</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">SUNUŞ............................................................................................................ XIII</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>BİRİNCİ</strong> <strong>KISIM</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>FEODAL</strong> <strong>TOPLUMUN</strong> <strong>MODERN TOPLUMA DÖNÜŞÜMÜ OLARAK TOPLUMSAL DEĞİŞME</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>BİRİNCİ</strong> <strong>BÖLÜM</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">KİTLELERİ ETKİLEYEN İLİŞKİLER BÜTÜNÜ OLARAK .. 2</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İnsan Yaşayışının En Temel Unsuru Olarak İletişim ve Toplumsal İletişim 6</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Toplumsal Değişme ve Dönüşen İnsan İlişkileri........................................ 8</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Akıl Üzerine Kurulu Düzen Tasavvurunu İfade Eden Modernleşme 11</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yavaş ve Kökten Değişme: Evrim ve Devrim............................... 13</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yenilikleri Topluma Yansıtan Gelişme ve İlerleme...................... 14</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Açısından Değişme.................. 15</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Toplumsal Gruplarda “Biz” Duygusu......................................................... 16</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Toplumsal Varoluşun İki Dayanağı: Çatışma ve Dayanışma.................. 17</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Toplumsal İletişimde Kimlik ve Kimliğin Gruba Etkisi.......................... 19</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Beni Nasıl Görüyorlar: Bireysel Kimlik.......................................... 21</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Farklı Unsurların Uyumu: Kolektif Kimlik.................................... 22</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Medya İmajlarının Etkisi: Kamusal Kimlik.................................... 23</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>İKİNCİ</strong> <strong>KISIM</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>BİREYLİĞİN</strong> <strong>YİTİMİ, KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>İKİNCİ</strong> <strong>BÖLÜM</strong></span></p> <ol start="2"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">OLGU VE KAVRAM OLARAK KİTLEYE YAKLAŞIMLAR.................. 25</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Farklı Görüşlere Göre Kitlelerin Sınıflandırılması.................................. 29</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kitleler Çağında Kitle Davranışı................................................................ 31</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kitle Davranışını Değiştiren Sosyal Etki.................................................. 33</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kitle Davranışını Etkileyen Psiko-Sosyal Faktörler............................... 34</span></li> </ul> </li> </ol> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250028">Düşünce- Duygu- Davranış Perspektifinden Tutum ve Tutum Değişimi 35</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250027">Kitleyi Etkileyen Norm ve Değerlerin Önemi................................ 37</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250026">Kitle Açısından Statü ve Rol............................................................. 38</a></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250025">Kitleye Uyum ve Uyuma Etki Eden Etmenler.......................................... 39</a></span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250024">Kitlenin Büyüklüğü............................................................................. 41</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250023">Kitlenin İttifakı.................................................................................... 42</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250022">Kitlenin Vaadi...................................................................................... 42</a></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250021">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</a></span></p> <ol start="3"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE DAVRANIŞINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 43</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250020">Ortak Bir Zihin Olarak Kitle: Grup Zihni Yaklaşımı.............................. 43</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250019">Anonimlik Olgusu Açısından Kitle: Kimliksizleşme.............................. 46</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250018">Norma Bağlı Gelişen Kitle Davranışı: Beliren Norm Kuramı............... 48</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Gruplar Arası Bir Olgu Olarak Kitle Davranışı: Sosyal Kimlik</span></li> </ul> </li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kuramı............................................................................................................. 50</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250017">DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</a></span></p> <ol start="4"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">ORTAK BİR ZİHİN OLARAK KİTLE PSİKOLOJİSİ VE</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">ÖZELLİKLERİ....................................................................................................... 51</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250016">Kolektif Bir Ruh Olan Kitle Psikolojisinin Özellikleri............................ 52</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250015">Kolektif Bilinç ve Kitlelerin Düşünsel Aynılaşması................................. 53</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250014">Kitlelerin Hayalleri ve Duygu Dünyaları.................................................... 55</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250013">Kitlelerin Fikirlerini Etkileyen Etmenler.................................................... 56</a></span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250012">Kelimelerin ve Formüllerin Kudreti................................................. 57</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Zihnin Yaşadığı Yanılsamaların Bir İfadesi Olarak . 57</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250011">Toplumsal Deneyim ve Kitlelerin Fikirleri..................................... 58</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250010">Duygular Karşısında Akıl’ın Hiçliği................................................ 59</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250009">Kitlelerin Tanrıları ve Dini Yargıların Gücü.................................. 60</a></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250008">BEŞİNCİ BÖLÜM</a></span></p> <ol start="5"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">KİTLELERİ YÖNETENLER VE KİTLEYİ ETKİLEME TEKNİKLERİ . 62 1. Bir Kontrol Mekanizması Olarak İktidar 63</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250007">İktidarın Doğası ve Yönlendirme Gücü..................................................... 64</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250006">Liderlik Kavramını Açıklamaya Çalışan Paradigmalar.......................... 67</a></span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250005">Kişisel Özellikler Yaklaşımı............................................................. 68</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250004">Çevresel Yaklaşım.............................................................................. 68</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250003">Durumsal Yaklaşım............................................................................ 69</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250002">Davranışsal Yaklaşımlar.................................................................... 70</a></span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250001">Yeni Liderlik Yaklaşımları................................................................ 71</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><a href="#_TOC_250000">Kitlelerin Lidere Güdüsel İhtiyacı............................................................... 73</a></span></li> </ul> </li> </ol> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Liderin Uygulama Araçları: İddia, Tekrar, Yayılma ve Kairos.............. 75</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kitlelerin Otoritenin Figürü Olan Lidere Gönüllü İtaati.......................... 76</span></li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>ÜÇÜNCÜ KISIM</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">SİYASAL HAREKETLER BAĞLAMINDA SEÇİMLERDE KİTLE PSİKOLOJİSİ YÖNETİMİ</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>ALTINCI BÖLÜM</strong></span></p> <ol start="6"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">BİR MÜCADELE ALANI OLARAK SEÇİMLER........................................ 80</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Seçim ve Yerel Seçim Kavramları.............................................................. 80</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Örgütsel Hareket Paradigmasında Siyasal Partiler................................... 82</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">2014 Yerel Seçimlerine Giderken Türkiye’ye Siyasal ve Sosyal Bir Bakış 84</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Türkiye Toplumuna Dair Sosyolojik ve Psikolojik Bir Analiz.............. 86</span></li> </ul> </li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>YEDİNCİ BÖLÜM</strong></span></p> <ol start="7"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">SEÇİMLERDE SEÇİM KİTLELERİNİN PSİKOLOJİSİNİN YÖNETİMİ 89</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Seçimin Temel Aktörleri Olan Seçim Kitleleri......................................... 89</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kitlesel Bir Davranışı Temsil Eden Siyasal Katılma............................... 90</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ortak Bir Zihin Oluşturma Biçimi Olarak Seçim İletişimi...................... 93</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Seçim İletişiminde Kolektif Kimlik ve Kolektif Zihin Yaratmanın Önemi 95</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Seçim İletişiminde Siyasal Retorik ve Retoriğin Kitleleri Yönlendirme Gücü 97</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">7.3.4. Kitlesel İletişim Faaliyeti Olarak Siyasal Reklam....................... 101</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>DÖRDÜNCÜ KISIM</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>2014 YEREL SEÇİMLERİNDE MECLİSE GİREN PARTİLERİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ KULLANIMINA YÖNELİK BİR ANALİZ</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>SEKİZİNCİ</strong> <strong>BÖLÜM</strong></span></p> <ol start="8"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">AK PARTİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 107</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ak Parti’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 110</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ak Parti’nin Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 112</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı............................................................................................. 114</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz....................................................................................... 114</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ak Parti Mitinglerde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri......... 114</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 116</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler .118 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................. 119</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı............................................................................................... 121</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümcesel Yapılar ve Anlatım.............................................................. 121</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı.......................................... 121</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik..................................................................................................... 123</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ak Parti Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 124</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ben Lafa Değil İcraata Bakarım Konseptin İşlendiği TV Reklamının Analizi 125</span> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı................................................................................. 126</span></li> </ol> </li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz........................................................................... 126</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı.................................................................................. 127</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 127</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 127</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik.......................................................................................... 128</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yeni Türkiye Yolunda Daima İleri Konseptinin İşlendiği</span></li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">TV Reklamının Analizi.................................................................... 128</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı.................................................................................. 128</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz........................................................................... 128</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı................................................................................... 129</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 129</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 129</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik.......................................................................................... 130</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Millet Eğilmez, Türkiye Yenilmez Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 130</span> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı.................................................................................. 130</span></li> </ol> </li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz............................................................................ 130</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı................................................................................... 131</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 131</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 131</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik.......................................................................................... 131</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ak İcraatlar Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi....... 132</span> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı.................................................................................. 132</span></li> </ol> </li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz............................................................................ 132</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı................................................................................... 132</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 132</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 133</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik.......................................................................................... 133</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>DOKUZUNCU BÖLÜM</strong></span></p> <ol start="9"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 133</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">CHP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 135</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">CHP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 136</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı............................................................................................. 137</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz....................................................................................... 137</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">CHP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri............ 137</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 138</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler.140 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................. 140</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı.............................................................................................. 141</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümcesel Yapılar ve Anlatım.............................................................. 141</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı.......................................... 141</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik..................................................................................................... 142</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">CHP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi......... 143</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">CHP Söz Veriyor Konseptin işlendiği TV Reklamının Analizi 144 A) Makro Yapı  144</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz............................................................................ 144</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">B) Mikro Yapı.................................................................................. 145</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 145</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 145</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik.......................................................................................... 145</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Oyumu CHP’ye Vereceğim Konseptinin İşlendiği TV</span></li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Reklamının Analizi........................................................................... 146</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı.................................................................................. 146</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz............................................................................ 146</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı................................................................................... 147</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 147</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 147</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik.......................................................................................... 147</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Karar Sizin Seçim Sizin Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 147</span> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı.................................................................................. 147</span></li> </ol> </li> </ul> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz............................................................................ 147</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı................................................................................. 148</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 148</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 148</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik.......................................................................................... 148</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kemal Kılıçdaroğlu Söz Veriyor Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 149</span> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı................................................................................ 149</span></li> </ol> </li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz............................................................................ 149</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı................................................................................. 150</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 150</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 150</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik.......................................................................................... 150</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Biz Hazırız ya Siz Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi      150</span> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı................................................................................ 150</span></li> </ol> </li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz............................................................................ 150</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı................................................................................. 151</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 151</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 151</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik.......................................................................................... 151</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Sosyal Medya Özgürlüğü Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 151</span> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı................................................................................ 152</span></li> </ol> </li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz............................................................................ 152</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı................................................................................. 152</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 152</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 152</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik.......................................................................................... 152</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>ONUNCU BÖLÜM</strong></span></p> <ol start="10"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 153</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">MHP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine</span></li> </ul> </li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İlişkin Bir Analiz........................................................................................ 154</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">MHP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 155</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı............................................................................................ 156</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz...................................................................................... 156</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ülke MHP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Söylemleri            156</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 157</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler 158 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................ 159</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı............................................................................................. 160</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümcesel Yapılar ve Anlatım............................................................. 160</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı                                          160</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik....................................................................................................... 160</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">MHP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 161</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Artık Yeter Şimdi Söz Senin Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 162</span> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı............................................................................... 162</span></li> </ol> </li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz.......................................................................... 162</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı................................................................................ 163</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................. 163</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................ 163</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik.......................................................................................... 163</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>ONBİRİNCİ</strong> <strong>BÖLÜM</strong></span></p> <ol start="11"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">BAĞIMSIZ DEMOKRATİK PARTİ - HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ............................................................. 163</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">BDP- HDP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 165</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">BDP-HDP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 166</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Makro Yapı....................................................................................... 167</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz..................................................................................... 167</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">BDP-HDP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri 167 Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi           168</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Söylemler................................................................................................. 169</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler.............. 170</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mikro Yapı........................................................................................ 171</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümce Yapıları ve Anlatım................................................................ 171</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı........................................ 171</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik...................................................................................................... 172</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">BDP-HDP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi.......... 172</span> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hangi Parti? Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi173 A) Makro Yapı 174</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tematik Analiz..................................................................................... 174</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">B) Mikro Yapı............................................................................................ 174</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tümcesel Yapılar ve Anlatım............................................................ 174</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kelime Seçimleri ve Kavramlar........................................................ 175</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Retorik................................................................................................... 175</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>SONUÇ VE TARTIŞMA</strong>...................................................................................... 177</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>Kaynakça</strong>.................................................................................................................. 187</span></p>
 • Açıklama
  • TEŞEKKÜR....................................................................................................... III

   İÇİNDEKİLER................................................................................................... V

   SUNUŞ............................................................................................................ XIII

    

   BİRİNCİ KISIM

   FEODAL TOPLUMUN MODERN TOPLUMA DÖNÜŞÜMÜ OLARAK TOPLUMSAL DEĞİŞME

    

   BİRİNCİ BÖLÜM

   1. KİTLELERİ ETKİLEYEN İLİŞKİLER BÜTÜNÜ OLARAK .. 2
    • İnsan Yaşayışının En Temel Unsuru Olarak İletişim ve Toplumsal İletişim 6
    • Toplumsal Değişme ve Dönüşen İnsan İlişkileri........................................ 8
     • Akıl Üzerine Kurulu Düzen Tasavvurunu İfade Eden Modernleşme 11
     • Yavaş ve Kökten Değişme: Evrim ve Devrim............................... 13
     • Yenilikleri Topluma Yansıtan Gelişme ve İlerleme...................... 14
     • Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Açısından Değişme.................. 15
    • Toplumsal Gruplarda “Biz” Duygusu......................................................... 16
    • Toplumsal Varoluşun İki Dayanağı: Çatışma ve Dayanışma.................. 17
    • Toplumsal İletişimde Kimlik ve Kimliğin Gruba Etkisi.......................... 19
     • Beni Nasıl Görüyorlar: Bireysel Kimlik.......................................... 21
     • Farklı Unsurların Uyumu: Kolektif Kimlik.................................... 22
     • Medya İmajlarının Etkisi: Kamusal Kimlik.................................... 23

    

   İKİNCİ KISIM

   BİREYLİĞİN YİTİMİ, KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ

   İKİNCİ BÖLÜM

   1. OLGU VE KAVRAM OLARAK KİTLEYE YAKLAŞIMLAR.................. 25
    • Farklı Görüşlere Göre Kitlelerin Sınıflandırılması.................................. 29
    • Kitleler Çağında Kitle Davranışı................................................................ 31
    • Kitle Davranışını Değiştiren Sosyal Etki.................................................. 33
    • Kitle Davranışını Etkileyen Psiko-Sosyal Faktörler............................... 34

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   1. KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE DAVRANIŞINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 43

   Kuramı............................................................................................................. 50

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   1. ORTAK BİR ZİHİN OLARAK KİTLE PSİKOLOJİSİ VE

   ÖZELLİKLERİ....................................................................................................... 51

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   1. KİTLELERİ YÖNETENLER VE KİTLEYİ ETKİLEME TEKNİKLERİ . 62 1. Bir Kontrol Mekanizması Olarak İktidar 63

    

   • Liderin Uygulama Araçları: İddia, Tekrar, Yayılma ve Kairos.............. 75
   • Kitlelerin Otoritenin Figürü Olan Lidere Gönüllü İtaati.......................... 76

    

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   SİYASAL HAREKETLER BAĞLAMINDA SEÇİMLERDE KİTLE PSİKOLOJİSİ YÖNETİMİ

   ALTINCI BÖLÜM

   1. BİR MÜCADELE ALANI OLARAK SEÇİMLER........................................ 80
    • Seçim ve Yerel Seçim Kavramları.............................................................. 80
    • Örgütsel Hareket Paradigmasında Siyasal Partiler................................... 82
    • 2014 Yerel Seçimlerine Giderken Türkiye’ye Siyasal ve Sosyal Bir Bakış 84
    • Türkiye Toplumuna Dair Sosyolojik ve Psikolojik Bir Analiz.............. 86

   YEDİNCİ BÖLÜM

   1. SEÇİMLERDE SEÇİM KİTLELERİNİN PSİKOLOJİSİNİN YÖNETİMİ 89
    • Seçimin Temel Aktörleri Olan Seçim Kitleleri......................................... 89
    • Kitlesel Bir Davranışı Temsil Eden Siyasal Katılma............................... 90
    • Ortak Bir Zihin Oluşturma Biçimi Olarak Seçim İletişimi...................... 93
     • Seçim İletişiminde Kolektif Kimlik ve Kolektif Zihin Yaratmanın Önemi 95
     • Seçim İletişiminde Siyasal Retorik ve Retoriğin Kitleleri Yönlendirme Gücü 97

   7.3.4. Kitlesel İletişim Faaliyeti Olarak Siyasal Reklam....................... 101

    

   DÖRDÜNCÜ KISIM

   2014 YEREL SEÇİMLERİNDE MECLİSE GİREN PARTİLERİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ KULLANIMINA YÖNELİK BİR ANALİZ

   SEKİZİNCİ BÖLÜM

   1. AK PARTİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 107
    • Ak Parti’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 110
    • Ak Parti’nin Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 112
   2. Makro Yapı............................................................................................. 114

   Tematik Analiz....................................................................................... 114

    

   Ak Parti Mitinglerde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri......... 114

   Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 116

   Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler .118 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................. 119

   1. Mikro Yapı............................................................................................... 121

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım.............................................................. 121

   Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı.......................................... 121

   Retorik..................................................................................................... 123

   • Ak Parti Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 124
    • Ben Lafa Değil İcraata Bakarım Konseptin İşlendiği TV Reklamının Analizi 125
     1. Makro Yapı................................................................................. 126

   Tematik Analiz........................................................................... 126

   1. Mikro Yapı.................................................................................. 127

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 127

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 127

   Retorik.......................................................................................... 128

   • Yeni Türkiye Yolunda Daima İleri Konseptinin İşlendiği

   TV Reklamının Analizi.................................................................... 128

   1. Makro Yapı.................................................................................. 128

   Tematik Analiz........................................................................... 128

   1. Mikro Yapı................................................................................... 129

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 129

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 129

   Retorik.......................................................................................... 130

   • Millet Eğilmez, Türkiye Yenilmez Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 130
    1. Makro Yapı.................................................................................. 130

   Tematik Analiz............................................................................ 130

   1. Mikro Yapı................................................................................... 131

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 131

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 131

   Retorik.......................................................................................... 131

   • Ak İcraatlar Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi....... 132
    1. Makro Yapı.................................................................................. 132

   Tematik Analiz............................................................................ 132

   1. Mikro Yapı................................................................................... 132

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 132

    

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 133

   Retorik.......................................................................................... 133

   DOKUZUNCU BÖLÜM

   1. CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 133
    • CHP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 135
    • CHP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 136
   2. Makro Yapı............................................................................................. 137

   Tematik Analiz....................................................................................... 137

   CHP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri............ 137

   Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 138

   Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler.140 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................. 140

   1. Mikro Yapı.............................................................................................. 141

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım.............................................................. 141

   Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı.......................................... 141

   Retorik..................................................................................................... 142

   • CHP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi......... 143
    • CHP Söz Veriyor Konseptin işlendiği TV Reklamının Analizi 144 A) Makro Yapı  144

   Tematik Analiz............................................................................ 144

   1. B) Mikro Yapı.................................................................................. 145

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 145

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 145

   Retorik.......................................................................................... 145

   • Oyumu CHP’ye Vereceğim Konseptinin İşlendiği TV

   Reklamının Analizi........................................................................... 146

   1. Makro Yapı.................................................................................. 146

   Tematik Analiz............................................................................ 146

   1. Mikro Yapı................................................................................... 147

   Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 147

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 147

   Retorik.......................................................................................... 147

   • Karar Sizin Seçim Sizin Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 147
    1. Makro Yapı.................................................................................. 147

    

   Tematik Analiz............................................................................ 147

   1. Mikro Yapı................................................................................. 148

   Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 148

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 148

   Retorik.......................................................................................... 148

   • Kemal Kılıçdaroğlu Söz Veriyor Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 149
    1. Makro Yapı................................................................................ 149

   Tematik Analiz............................................................................ 149

   1. Mikro Yapı................................................................................. 150

   Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 150

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 150

   Retorik.......................................................................................... 150

   • Biz Hazırız ya Siz Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi      150
    1. Makro Yapı................................................................................ 150

   Tematik Analiz............................................................................ 150

   1. Mikro Yapı................................................................................. 151

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 151

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 151

   Retorik.......................................................................................... 151

   • Sosyal Medya Özgürlüğü Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 151
    1. Makro Yapı................................................................................ 152

   Tematik Analiz............................................................................ 152

   1. Mikro Yapı................................................................................. 152

   Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 152

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 152

   Retorik.......................................................................................... 152

   ONUNCU BÖLÜM

   1. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 153
    • MHP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine

   İlişkin Bir Analiz........................................................................................ 154

   • MHP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 155
   1. Makro Yapı............................................................................................ 156

   Tematik Analiz...................................................................................... 156

    

   Ülke MHP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Söylemleri            156

   Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 157

   Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler 158 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................ 159

   1. Mikro Yapı............................................................................................. 160

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım............................................................. 160

   Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı                                          160

   Retorik....................................................................................................... 160

   • MHP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 161
    • Artık Yeter Şimdi Söz Senin Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 162
     1. Makro Yapı............................................................................... 162

   Tematik Analiz.......................................................................... 162

   1. Mikro Yapı................................................................................ 163

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................. 163

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................ 163

   Retorik.......................................................................................... 163

   ONBİRİNCİ BÖLÜM

   1. BAĞIMSIZ DEMOKRATİK PARTİ - HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ............................................................. 163
    • BDP- HDP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 165
    • BDP-HDP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 166
   2. Makro Yapı....................................................................................... 167

   Tematik Analiz..................................................................................... 167

   BDP-HDP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri 167 Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi           168

   Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair

   Söylemler................................................................................................. 169

   Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler.............. 170

   1. Mikro Yapı........................................................................................ 171

   Tümce Yapıları ve Anlatım................................................................ 171

   Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı........................................ 171

   Retorik...................................................................................................... 172

   • BDP-HDP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi.......... 172
    • Hangi Parti? Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi173 A) Makro Yapı 174

    

   Tematik Analiz..................................................................................... 174

   1. B) Mikro Yapı............................................................................................ 174

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım............................................................ 174

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar........................................................ 175

   Retorik................................................................................................... 175

   SONUÇ VE TARTIŞMA...................................................................................... 177

   Kaynakça.................................................................................................................. 187

   Stok Kodu
   :
   9789753685504
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   213
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat