Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
SİYASAL İLETİŞİMDE LE BONYEN MODEL NİL ÇOKLUK ÇÖMERT

SİYASAL İLETİŞİMDE LE BONYEN MODEL

Liste Fiyatı : 250,00
İndirimli Fiyat : 237,50
Kazancınız : 12,50
Taksitli fiyat : 1 x 237,50
9789753685504
364068
SİYASAL İLETİŞİMDE LE BONYEN MODEL
SİYASAL İLETİŞİMDE LE BONYEN MODEL
237.50

TEŞEKKÜR....................................................................................................... III

İÇİNDEKİLER................................................................................................... V

SUNUŞ............................................................................................................ XIII

 

BİRİNCİ KISIM

FEODAL TOPLUMUN MODERN TOPLUMA DÖNÜŞÜMÜ OLARAK TOPLUMSAL DEĞİŞME

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 1. KİTLELERİ ETKİLEYEN İLİŞKİLER BÜTÜNÜ OLARAK .. 2
  • İnsan Yaşayışının En Temel Unsuru Olarak İletişim ve Toplumsal İletişim 6
  • Toplumsal Değişme ve Dönüşen İnsan İlişkileri........................................ 8
   • Akıl Üzerine Kurulu Düzen Tasavvurunu İfade Eden Modernleşme 11
   • Yavaş ve Kökten Değişme: Evrim ve Devrim............................... 13
   • Yenilikleri Topluma Yansıtan Gelişme ve İlerleme...................... 14
   • Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Açısından Değişme.................. 15
  • Toplumsal Gruplarda “Biz” Duygusu......................................................... 16
  • Toplumsal Varoluşun İki Dayanağı: Çatışma ve Dayanışma.................. 17
  • Toplumsal İletişimde Kimlik ve Kimliğin Gruba Etkisi.......................... 19
   • Beni Nasıl Görüyorlar: Bireysel Kimlik.......................................... 21
   • Farklı Unsurların Uyumu: Kolektif Kimlik.................................... 22
   • Medya İmajlarının Etkisi: Kamusal Kimlik.................................... 23

 

İKİNCİ KISIM

BİREYLİĞİN YİTİMİ, KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ

İKİNCİ BÖLÜM

 1. OLGU VE KAVRAM OLARAK KİTLEYE YAKLAŞIMLAR.................. 25
  • Farklı Görüşlere Göre Kitlelerin Sınıflandırılması.................................. 29
  • Kitleler Çağında Kitle Davranışı................................................................ 31
  • Kitle Davranışını Değiştiren Sosyal Etki.................................................. 33
  • Kitle Davranışını Etkileyen Psiko-Sosyal Faktörler............................... 34

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 1. KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE DAVRANIŞINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 43

Kuramı............................................................................................................. 50

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 1. ORTAK BİR ZİHİN OLARAK KİTLE PSİKOLOJİSİ VE

ÖZELLİKLERİ....................................................................................................... 51

BEŞİNCİ BÖLÜM

 1. KİTLELERİ YÖNETENLER VE KİTLEYİ ETKİLEME TEKNİKLERİ . 62 1. Bir Kontrol Mekanizması Olarak İktidar 63

 

 • Liderin Uygulama Araçları: İddia, Tekrar, Yayılma ve Kairos.............. 75
 • Kitlelerin Otoritenin Figürü Olan Lidere Gönüllü İtaati.......................... 76

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

SİYASAL HAREKETLER BAĞLAMINDA SEÇİMLERDE KİTLE PSİKOLOJİSİ YÖNETİMİ

ALTINCI BÖLÜM

 1. BİR MÜCADELE ALANI OLARAK SEÇİMLER........................................ 80
  • Seçim ve Yerel Seçim Kavramları.............................................................. 80
  • Örgütsel Hareket Paradigmasında Siyasal Partiler................................... 82
  • 2014 Yerel Seçimlerine Giderken Türkiye’ye Siyasal ve Sosyal Bir Bakış 84
  • Türkiye Toplumuna Dair Sosyolojik ve Psikolojik Bir Analiz.............. 86

YEDİNCİ BÖLÜM

 1. SEÇİMLERDE SEÇİM KİTLELERİNİN PSİKOLOJİSİNİN YÖNETİMİ 89
  • Seçimin Temel Aktörleri Olan Seçim Kitleleri......................................... 89
  • Kitlesel Bir Davranışı Temsil Eden Siyasal Katılma............................... 90
  • Ortak Bir Zihin Oluşturma Biçimi Olarak Seçim İletişimi...................... 93
   • Seçim İletişiminde Kolektif Kimlik ve Kolektif Zihin Yaratmanın Önemi 95
   • Seçim İletişiminde Siyasal Retorik ve Retoriğin Kitleleri Yönlendirme Gücü 97

7.3.4. Kitlesel İletişim Faaliyeti Olarak Siyasal Reklam....................... 101

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE MECLİSE GİREN PARTİLERİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ KULLANIMINA YÖNELİK BİR ANALİZ

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 1. AK PARTİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 107
  • Ak Parti’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 110
  • Ak Parti’nin Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 112
 2. Makro Yapı............................................................................................. 114

Tematik Analiz....................................................................................... 114

 

Ak Parti Mitinglerde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri......... 114

Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 116

Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler .118 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................. 119

 1. Mikro Yapı............................................................................................... 121

Tümcesel Yapılar ve Anlatım.............................................................. 121

Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı.......................................... 121

Retorik..................................................................................................... 123

 • Ak Parti Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 124
  • Ben Lafa Değil İcraata Bakarım Konseptin İşlendiği TV Reklamının Analizi 125
   1. Makro Yapı................................................................................. 126

Tematik Analiz........................................................................... 126

 1. Mikro Yapı.................................................................................. 127

Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 127

Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 127

Retorik.......................................................................................... 128

 • Yeni Türkiye Yolunda Daima İleri Konseptinin İşlendiği

TV Reklamının Analizi.................................................................... 128

 1. Makro Yapı.................................................................................. 128

Tematik Analiz........................................................................... 128

 1. Mikro Yapı................................................................................... 129

Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 129

Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 129

Retorik.......................................................................................... 130

 • Millet Eğilmez, Türkiye Yenilmez Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 130
  1. Makro Yapı.................................................................................. 130

Tematik Analiz............................................................................ 130

 1. Mikro Yapı................................................................................... 131

Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 131

Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 131

Retorik.......................................................................................... 131

 • Ak İcraatlar Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi....... 132
  1. Makro Yapı.................................................................................. 132

Tematik Analiz............................................................................ 132

 1. Mikro Yapı................................................................................... 132

Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 132

 

Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 133

Retorik.......................................................................................... 133

DOKUZUNCU BÖLÜM

 1. CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 133
  • CHP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 135
  • CHP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 136
 2. Makro Yapı............................................................................................. 137

Tematik Analiz....................................................................................... 137

CHP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri............ 137

Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 138

Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler.140 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................. 140

 1. Mikro Yapı.............................................................................................. 141

Tümcesel Yapılar ve Anlatım.............................................................. 141

Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı.......................................... 141

Retorik..................................................................................................... 142

 • CHP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi......... 143
  • CHP Söz Veriyor Konseptin işlendiği TV Reklamının Analizi 144 A) Makro Yapı  144

Tematik Analiz............................................................................ 144

 1. B) Mikro Yapı.................................................................................. 145

Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 145

Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 145

Retorik.......................................................................................... 145

 • Oyumu CHP’ye Vereceğim Konseptinin İşlendiği TV

Reklamının Analizi........................................................................... 146

 1. Makro Yapı.................................................................................. 146

Tematik Analiz............................................................................ 146

 1. Mikro Yapı................................................................................... 147

Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 147

Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 147

Retorik.......................................................................................... 147

 • Karar Sizin Seçim Sizin Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 147
  1. Makro Yapı.................................................................................. 147

 

Tematik Analiz............................................................................ 147

 1. Mikro Yapı................................................................................. 148

Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 148

Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 148

Retorik.......................................................................................... 148

 • Kemal Kılıçdaroğlu Söz Veriyor Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 149
  1. Makro Yapı................................................................................ 149

Tematik Analiz............................................................................ 149

 1. Mikro Yapı................................................................................. 150

Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 150

Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 150

Retorik.......................................................................................... 150

 • Biz Hazırız ya Siz Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi      150
  1. Makro Yapı................................................................................ 150

Tematik Analiz............................................................................ 150

 1. Mikro Yapı................................................................................. 151

Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 151

Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 151

Retorik.......................................................................................... 151

 • Sosyal Medya Özgürlüğü Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 151
  1. Makro Yapı................................................................................ 152

Tematik Analiz............................................................................ 152

 1. Mikro Yapı................................................................................. 152

Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 152

Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 152

Retorik.......................................................................................... 152

ONUNCU BÖLÜM

 1. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 153
  • MHP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine

İlişkin Bir Analiz........................................................................................ 154

 • MHP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 155
 1. Makro Yapı............................................................................................ 156

Tematik Analiz...................................................................................... 156

 

Ülke MHP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Söylemleri            156

Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 157

Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler 158 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................ 159

 1. Mikro Yapı............................................................................................. 160

Tümcesel Yapılar ve Anlatım............................................................. 160

Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı                                          160

Retorik....................................................................................................... 160

 • MHP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 161
  • Artık Yeter Şimdi Söz Senin Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 162
   1. Makro Yapı............................................................................... 162

Tematik Analiz.......................................................................... 162

 1. Mikro Yapı................................................................................ 163

Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................. 163

Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................ 163

Retorik.......................................................................................... 163

ONBİRİNCİ BÖLÜM

 1. BAĞIMSIZ DEMOKRATİK PARTİ - HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ............................................................. 163
  • BDP- HDP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 165
  • BDP-HDP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 166
 2. Makro Yapı....................................................................................... 167

Tematik Analiz..................................................................................... 167

BDP-HDP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri 167 Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi           168

Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair

Söylemler................................................................................................. 169

Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler.............. 170

 1. Mikro Yapı........................................................................................ 171

Tümce Yapıları ve Anlatım................................................................ 171

Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı........................................ 171

Retorik...................................................................................................... 172

 • BDP-HDP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi.......... 172
  • Hangi Parti? Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi173 A) Makro Yapı 174

 

Tematik Analiz..................................................................................... 174

 1. B) Mikro Yapı............................................................................................ 174

Tümcesel Yapılar ve Anlatım............................................................ 174

Kelime Seçimleri ve Kavramlar........................................................ 175

Retorik................................................................................................... 175

SONUÇ VE TARTIŞMA...................................................................................... 177

Kaynakça.................................................................................................................. 187

 • Açıklama
  • TEŞEKKÜR....................................................................................................... III

   İÇİNDEKİLER................................................................................................... V

   SUNUŞ............................................................................................................ XIII

    

   BİRİNCİ KISIM

   FEODAL TOPLUMUN MODERN TOPLUMA DÖNÜŞÜMÜ OLARAK TOPLUMSAL DEĞİŞME

    

   BİRİNCİ BÖLÜM

   1. KİTLELERİ ETKİLEYEN İLİŞKİLER BÜTÜNÜ OLARAK .. 2
    • İnsan Yaşayışının En Temel Unsuru Olarak İletişim ve Toplumsal İletişim 6
    • Toplumsal Değişme ve Dönüşen İnsan İlişkileri........................................ 8
     • Akıl Üzerine Kurulu Düzen Tasavvurunu İfade Eden Modernleşme 11
     • Yavaş ve Kökten Değişme: Evrim ve Devrim............................... 13
     • Yenilikleri Topluma Yansıtan Gelişme ve İlerleme...................... 14
     • Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Açısından Değişme.................. 15
    • Toplumsal Gruplarda “Biz” Duygusu......................................................... 16
    • Toplumsal Varoluşun İki Dayanağı: Çatışma ve Dayanışma.................. 17
    • Toplumsal İletişimde Kimlik ve Kimliğin Gruba Etkisi.......................... 19
     • Beni Nasıl Görüyorlar: Bireysel Kimlik.......................................... 21
     • Farklı Unsurların Uyumu: Kolektif Kimlik.................................... 22
     • Medya İmajlarının Etkisi: Kamusal Kimlik.................................... 23

    

   İKİNCİ KISIM

   BİREYLİĞİN YİTİMİ, KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ

   İKİNCİ BÖLÜM

   1. OLGU VE KAVRAM OLARAK KİTLEYE YAKLAŞIMLAR.................. 25
    • Farklı Görüşlere Göre Kitlelerin Sınıflandırılması.................................. 29
    • Kitleler Çağında Kitle Davranışı................................................................ 31
    • Kitle Davranışını Değiştiren Sosyal Etki.................................................. 33
    • Kitle Davranışını Etkileyen Psiko-Sosyal Faktörler............................... 34

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   1. KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE DAVRANIŞINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 43

   Kuramı............................................................................................................. 50

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   1. ORTAK BİR ZİHİN OLARAK KİTLE PSİKOLOJİSİ VE

   ÖZELLİKLERİ....................................................................................................... 51

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   1. KİTLELERİ YÖNETENLER VE KİTLEYİ ETKİLEME TEKNİKLERİ . 62 1. Bir Kontrol Mekanizması Olarak İktidar 63

    

   • Liderin Uygulama Araçları: İddia, Tekrar, Yayılma ve Kairos.............. 75
   • Kitlelerin Otoritenin Figürü Olan Lidere Gönüllü İtaati.......................... 76

    

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   SİYASAL HAREKETLER BAĞLAMINDA SEÇİMLERDE KİTLE PSİKOLOJİSİ YÖNETİMİ

   ALTINCI BÖLÜM

   1. BİR MÜCADELE ALANI OLARAK SEÇİMLER........................................ 80
    • Seçim ve Yerel Seçim Kavramları.............................................................. 80
    • Örgütsel Hareket Paradigmasında Siyasal Partiler................................... 82
    • 2014 Yerel Seçimlerine Giderken Türkiye’ye Siyasal ve Sosyal Bir Bakış 84
    • Türkiye Toplumuna Dair Sosyolojik ve Psikolojik Bir Analiz.............. 86

   YEDİNCİ BÖLÜM

   1. SEÇİMLERDE SEÇİM KİTLELERİNİN PSİKOLOJİSİNİN YÖNETİMİ 89
    • Seçimin Temel Aktörleri Olan Seçim Kitleleri......................................... 89
    • Kitlesel Bir Davranışı Temsil Eden Siyasal Katılma............................... 90
    • Ortak Bir Zihin Oluşturma Biçimi Olarak Seçim İletişimi...................... 93
     • Seçim İletişiminde Kolektif Kimlik ve Kolektif Zihin Yaratmanın Önemi 95
     • Seçim İletişiminde Siyasal Retorik ve Retoriğin Kitleleri Yönlendirme Gücü 97

   7.3.4. Kitlesel İletişim Faaliyeti Olarak Siyasal Reklam....................... 101

    

   DÖRDÜNCÜ KISIM

   2014 YEREL SEÇİMLERİNDE MECLİSE GİREN PARTİLERİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ KULLANIMINA YÖNELİK BİR ANALİZ

   SEKİZİNCİ BÖLÜM

   1. AK PARTİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 107
    • Ak Parti’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 110
    • Ak Parti’nin Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 112
   2. Makro Yapı............................................................................................. 114

   Tematik Analiz....................................................................................... 114

    

   Ak Parti Mitinglerde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri......... 114

   Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 116

   Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler .118 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................. 119

   1. Mikro Yapı............................................................................................... 121

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım.............................................................. 121

   Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı.......................................... 121

   Retorik..................................................................................................... 123

   • Ak Parti Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 124
    • Ben Lafa Değil İcraata Bakarım Konseptin İşlendiği TV Reklamının Analizi 125
     1. Makro Yapı................................................................................. 126

   Tematik Analiz........................................................................... 126

   1. Mikro Yapı.................................................................................. 127

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 127

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 127

   Retorik.......................................................................................... 128

   • Yeni Türkiye Yolunda Daima İleri Konseptinin İşlendiği

   TV Reklamının Analizi.................................................................... 128

   1. Makro Yapı.................................................................................. 128

   Tematik Analiz........................................................................... 128

   1. Mikro Yapı................................................................................... 129

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 129

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 129

   Retorik.......................................................................................... 130

   • Millet Eğilmez, Türkiye Yenilmez Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 130
    1. Makro Yapı.................................................................................. 130

   Tematik Analiz............................................................................ 130

   1. Mikro Yapı................................................................................... 131

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 131

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 131

   Retorik.......................................................................................... 131

   • Ak İcraatlar Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi....... 132
    1. Makro Yapı.................................................................................. 132

   Tematik Analiz............................................................................ 132

   1. Mikro Yapı................................................................................... 132

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 132

    

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 133

   Retorik.......................................................................................... 133

   DOKUZUNCU BÖLÜM

   1. CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 133
    • CHP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 135
    • CHP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 136
   2. Makro Yapı............................................................................................. 137

   Tematik Analiz....................................................................................... 137

   CHP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri............ 137

   Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 138

   Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler.140 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................. 140

   1. Mikro Yapı.............................................................................................. 141

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım.............................................................. 141

   Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı.......................................... 141

   Retorik..................................................................................................... 142

   • CHP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi......... 143
    • CHP Söz Veriyor Konseptin işlendiği TV Reklamının Analizi 144 A) Makro Yapı  144

   Tematik Analiz............................................................................ 144

   1. B) Mikro Yapı.................................................................................. 145

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 145

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 145

   Retorik.......................................................................................... 145

   • Oyumu CHP’ye Vereceğim Konseptinin İşlendiği TV

   Reklamının Analizi........................................................................... 146

   1. Makro Yapı.................................................................................. 146

   Tematik Analiz............................................................................ 146

   1. Mikro Yapı................................................................................... 147

   Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 147

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 147

   Retorik.......................................................................................... 147

   • Karar Sizin Seçim Sizin Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 147
    1. Makro Yapı.................................................................................. 147

    

   Tematik Analiz............................................................................ 147

   1. Mikro Yapı................................................................................. 148

   Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 148

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 148

   Retorik.......................................................................................... 148

   • Kemal Kılıçdaroğlu Söz Veriyor Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 149
    1. Makro Yapı................................................................................ 149

   Tematik Analiz............................................................................ 149

   1. Mikro Yapı................................................................................. 150

   Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 150

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 150

   Retorik.......................................................................................... 150

   • Biz Hazırız ya Siz Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi      150
    1. Makro Yapı................................................................................ 150

   Tematik Analiz............................................................................ 150

   1. Mikro Yapı................................................................................. 151

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................... 151

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 151

   Retorik.......................................................................................... 151

   • Sosyal Medya Özgürlüğü Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 151
    1. Makro Yapı................................................................................ 152

   Tematik Analiz............................................................................ 152

   1. Mikro Yapı................................................................................. 152

   Tümce Yapıları ve Anlatım...................................................... 152

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................... 152

   Retorik.......................................................................................... 152

   ONUNCU BÖLÜM

   1. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ 153
    • MHP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine

   İlişkin Bir Analiz........................................................................................ 154

   • MHP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 155
   1. Makro Yapı............................................................................................ 156

   Tematik Analiz...................................................................................... 156

    

   Ülke MHP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Söylemleri            156

   Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi...................................................... 157

   Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair Söylemler 158 Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler................................................................................................ 159

   1. Mikro Yapı............................................................................................. 160

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım............................................................. 160

   Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı                                          160

   Retorik....................................................................................................... 160

   • MHP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 161
    • Artık Yeter Şimdi Söz Senin Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi 162
     1. Makro Yapı............................................................................... 162

   Tematik Analiz.......................................................................... 162

   1. Mikro Yapı................................................................................ 163

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım................................................. 163

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar............................................ 163

   Retorik.......................................................................................... 163

   ONBİRİNCİ BÖLÜM

   1. BAĞIMSIZ DEMOKRATİK PARTİ - HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ’NİN SEÇİM İLETİŞİMİNDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE KİTLE YÖNETİMİ............................................................. 163
    • BDP- HDP’nin Örgütlenme Biçimine ve Kitle Psikolojisi Yönetimine İlişkin Bir Analiz 165
    • BDP-HDP Mitinglerinin Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi Değerlendirmesi 166
   2. Makro Yapı....................................................................................... 167

   Tematik Analiz..................................................................................... 167

   BDP-HDP Mitinglerinde Güçlü Parti ve Güçlü Ülke Söylemleri 167 Mitinglerde Biz ve Onlar Söylemi           168

   Mitinglerde Millet Sevgisi ve Manevi Değerlere Dair

   Söylemler................................................................................................. 169

   Mitinglere Toplumsal Hareket Boyutu Katan Söylemler.............. 170

   1. Mikro Yapı........................................................................................ 171

   Tümce Yapıları ve Anlatım................................................................ 171

   Kelime Seçimleri ve Kavramların Sıklığı........................................ 171

   Retorik...................................................................................................... 172

   • BDP-HDP Reklamlarının Söylem Analizi ve Kitle Psikolojisi.......... 172
    • Hangi Parti? Konseptinin İşlendiği TV Reklamının Analizi173 A) Makro Yapı 174

    

   Tematik Analiz..................................................................................... 174

   1. B) Mikro Yapı............................................................................................ 174

   Tümcesel Yapılar ve Anlatım............................................................ 174

   Kelime Seçimleri ve Kavramlar........................................................ 175

   Retorik................................................................................................... 175

   SONUÇ VE TARTIŞMA...................................................................................... 177

   Kaynakça.................................................................................................................. 187

   Stok Kodu
   :
   9789753685504
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   213
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   237,50   
   237,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat