Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
Topluluk Şirketlerinin İflâsı Doç. Dr. Barış Toraman

Topluluk Şirketlerinin İflâsı

Liste Fiyatı : 400,00
İndirimli Fiyat : 360,00
Kazancınız : 40,00
Taksitli fiyat : 1 x 360,00
9789753687751
601514
Topluluk Şirketlerinin İflâsı
Topluluk Şirketlerinin İflâsı
360.00

İÇİNDEKİLER

Önsöz ve TeşekkürIII

İçindekiler VII

Kısaltmalar XI

GİRİŞ .1

A.- Türk İflâs Hukukuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme 1

B.- Karşılaştırmalı Hukukta Topluluk Şirketlerinin İflâsı ve Türk Hukuku .9

BİRİNCİ BÖLÜM

İFLÂS HUKUKU BAKIMINDAN ŞİRKETLER TOPLULUĞU: İFLÂS MASALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ORTAK İDARESİ KAVRAMLARI VE ŞARTLARI

§1.- İFLÂS HUKUKU BAKIMINDAN ŞİRKETLER TOPLULUĞU22

A.- Kavram 22

I.- Bir Ekonomik Bütünlük Olarak Şirketler Topluluğu .22

1.- Tanımı ve Görünüm Biçimleri.22

2.- Hukukî Niteliği 25

II.- Bağlı Şirketler; Müdahale ve Güvenden Doğan Sorumluluk ile Topluluğun Finansmanı30

1.- Bağlı Şirketlerin Kişiliği ve Sınırlı Sorumluluk İlkesi 30

2.- Bağlı Şirkete Müdahaleden veya Güvenden Doğan Sorumluluk 32

a.- Müdahaleden Doğan Sorumluluk 32

b.- Güvenden Doğan Sorumluluk .37

3.- Topluluğun Finansmanı .39

B.- Şirketler Topluluğu ve İflâs Hukuku 40

I.- Genel Olarak .40

II.- Ayrılık İlkesi: Şirket Merkezli Yaklaşım41

III.- Ayrılık İlkesinin Esnetilmesi veya Kaldırılması: Teşebbüs Merkezli Yaklaşım veya Tek İşletme Sorumluluğu .43

IV.- Türk Hukukunda Bir Boşluk: Topluluk Şirketlerinin İflâsı .46

1.- İİK Düzenlemelerinin Ekonomik Bütünlük Kavramına Yaklaşımı 46

2.- Bir Ekonomik Bütünlüğün İdarî Kararla Topyekûn Paraya Çevrilmesi: TMSF Örneği .48

3.- Türk İflâs Hukukunun Şirketler Topluluğuna Yaklaşımı ve Alacaklıların Korunması 51

a.- Türk İflâs Hukukunun Şirketler Topluluğuna Yaklaşımı 51

b.- Alacaklıların Korunması53

§2.- İFLÂS MASALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE MASALARIN ORTAK İDARESİ KAVRAMLARI 55

A.- Genel olarak.55

B.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi 57

C.- Usulî Birleştirme (Ortak İdare) ve Koordinasyon Amaçlı Ara Modeller.62

Ç.- Karşılaştırmalı Hukukta Durum.70

I.- Amerika Birleşik Devletleri Hukuku 70

1.- Genel Olarak70

2.- Usulî Birleştirme (Ortak İdare) Bakımından .71

3.- Maddî Birleştirme Bakımından .72

II.- Yeni Zelanda ve Avustralya Hukuk Düzenleri .75

1.- Yeni Zelanda Hukuku75

2.- Avustralya Hukuku77

III.- Fransız ve İspanyol Hukuk Düzenleri .78

1.- Fransız Hukuku78

a.- İflâsın (Usulün) Genişletilmesi.78

b.- Ortak İdare .80

2.- İspanyol Hukuku82

IV.- İsviçre ve Alman Hukuk Düzenleri 84

1.- İsviçre Hukukundaki Tartışmalar 85

a.- Revizyon Çalışmaları ve İflas Masalarının Birleştirilmesinin Aslî Bir Yöntem Olarak Reddi 85

b.- İflâs Masalarının Birleştirilmesinin İstisnai Bir Yöntem Olarak Kabul Edilebilirliği 88

2.- Alman Hukukunun Topluluk İflâslarına Bakışı .91

D.- Masaların Birleştirilmesinin veya Ortak İdaresinin Başlıca Sonuçları 93

I.- Ortak İdare 93

II.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi .95

III.- Ortak İdare ve İflâs Masalarının Birleştirilmesi Kavramlarının

Benzer Müesseseler ile Karşılaştırılması 98

1.- Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi ile Davaların Birleştirilmesi 98

2.- Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması100

a.- Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Kavramı ve Topluluk Şirketleri Özelinde Uygulama Alanı.100

b.- İflâs Masalarının Birleştirilmesinin Ayırt Edici Özellikleri .103

§3. TOPLULUK ŞİRKETLERİNİN İFLÂS MASALARININ

BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ORTAK İDARESİNİN ŞARTLARI .108

A.- Malvarlıklarının Karışması, Alacaklıların Beklentilerinin Korunması ve Tüzel Kişiliğin Kötüye Kullanılması 108

B.- Fayda-Maliyet Analizi .112

I.- Pareto Kriteri.112

II.- Kaldor-Hicks Kriteri .115

C.- Şeklî Şartlar .117

I.- Yetkili Mercii117

II.- Talep Hakkına Sahip Olanlar117

1.- Alacaklı veya Borçlu.117

2.- İflâs İdaresi118

III.- Zamanı ve İnceleme Usulü .119

1.- Zamanı .119

2.- İnceleme Usulü 119

İKİNCİ BÖLÜM

İFLÂS MASALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ORTAK İDARE USULLERİNİN TÜRK İFLÂS HUKUKUNA İKTİBASININ UYGUN OLUP OLMAYACAĞI

§4. İFLÂS YOLUNA BAŞVURU VE İFLÂS YARGILAMALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ .122

A.- İflâs Ehliyeti ve İflâsı Talep Hakkı122

B.- Görev ve “İhtisas Mahkemesi” 128

I.- Genel Olarak .128

II.- Karşılaştırmalı Hukukta Topluluk Şirketlerinin İflâsında Görevli Mahkemenin Belirlenmesi 129

1.- Amerika Birleşik Devletleri Hukuku .129

2.- Fransız Hukuku131

3.- Alman Hukuku.133

III.- Görev ve İhtisas Mahkemeleri Konusunda Türk Hukukundaki Durum ve Değerlendirilmesi 135

C.- Topluluk Şirketlerinin Ayrı veya Birlikte Başvurmaları Hâlinde Mahkemenin Yetkisi 139

I.- Türk Hukuku.139

II.- Karşılaştırmalı Hukukta Topluluk Şirketlerinin İflâsında Mahkemenin Yetkisi 142

1.- UNCITRAL ve AB Metinleri 142

2.- Amerika Birleşik Devletleri Hukuku .144

3.- Fransız Hukuku147

4.- Alman Hukuku.151

Ç.- İflâs Yargılamalarının Birleştirilmesi 154

I.- Türk Hukukunda .154

II.- Karşılaştırmalı Hukukta157

§5. İFLÂS TASFİYESİ .159

A.- Genel Olarak159

B.- Masanın Oluşturulması ve İdaresi .161

I.- Türk Hukuku.161

1.- İflâs Masasının Oluşumu .161

2.- Tasfiyenin Türünün Belirlenmesi ve Masanın İdaresi .168

a.- Türk Hukukundaki Durum ve 7327 s. K. ile Yapılan Değişikliklerin Bu Duruma Etkisi .168

b.- Adi Tasfiye ve Masanın İdaresi .176

c.- Basit Tasfiye ve Masanın İdaresi .181

3.- Alacaklılar Toplantıları183

II.- Masaların Ortak İdaresi (Tek Elden Yönetimi) .184

1.- Ortak İdare veya Koordinasyon Usullerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 184

2.- Ortak İflâs İdaresinin veya Koordinasyon Amaçlı Organın Görevlendirilmesine Yönelik Usuller Bakımından .190

III.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi Hâlinde192

C.- Masanın veya Müflisin Tarafı Olduğu Davaların Akıbeti .192

I.- Masaların Bağımsız Tasfiyesi veya Ortak İdare .192

II.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi .195

D.- Paraya Çevirme ve Paylaştırma İşlemleri 198

I.- Türk Hukuku.198

1.- Paraya Çevirme198

2.- Paraların Paylaştırılması 202

II.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi veya Ortak İdare Hâlinde 202

SONUÇ 204

BİBLİYOGRAFYA 217

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Önsöz ve TeşekkürIII

   İçindekiler VII

   Kısaltmalar XI

   GİRİŞ .1

   A.- Türk İflâs Hukukuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme 1

   B.- Karşılaştırmalı Hukukta Topluluk Şirketlerinin İflâsı ve Türk Hukuku .9

   BİRİNCİ BÖLÜM

   İFLÂS HUKUKU BAKIMINDAN ŞİRKETLER TOPLULUĞU: İFLÂS MASALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ORTAK İDARESİ KAVRAMLARI VE ŞARTLARI

   §1.- İFLÂS HUKUKU BAKIMINDAN ŞİRKETLER TOPLULUĞU22

   A.- Kavram 22

   I.- Bir Ekonomik Bütünlük Olarak Şirketler Topluluğu .22

   1.- Tanımı ve Görünüm Biçimleri.22

   2.- Hukukî Niteliği 25

   II.- Bağlı Şirketler; Müdahale ve Güvenden Doğan Sorumluluk ile Topluluğun Finansmanı30

   1.- Bağlı Şirketlerin Kişiliği ve Sınırlı Sorumluluk İlkesi 30

   2.- Bağlı Şirkete Müdahaleden veya Güvenden Doğan Sorumluluk 32

   a.- Müdahaleden Doğan Sorumluluk 32

   b.- Güvenden Doğan Sorumluluk .37

   3.- Topluluğun Finansmanı .39

   B.- Şirketler Topluluğu ve İflâs Hukuku 40

   I.- Genel Olarak .40

   II.- Ayrılık İlkesi: Şirket Merkezli Yaklaşım41

   III.- Ayrılık İlkesinin Esnetilmesi veya Kaldırılması: Teşebbüs Merkezli Yaklaşım veya Tek İşletme Sorumluluğu .43

   IV.- Türk Hukukunda Bir Boşluk: Topluluk Şirketlerinin İflâsı .46

   1.- İİK Düzenlemelerinin Ekonomik Bütünlük Kavramına Yaklaşımı 46

   2.- Bir Ekonomik Bütünlüğün İdarî Kararla Topyekûn Paraya Çevrilmesi: TMSF Örneği .48

   3.- Türk İflâs Hukukunun Şirketler Topluluğuna Yaklaşımı ve Alacaklıların Korunması 51

   a.- Türk İflâs Hukukunun Şirketler Topluluğuna Yaklaşımı 51

   b.- Alacaklıların Korunması53

   §2.- İFLÂS MASALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE MASALARIN ORTAK İDARESİ KAVRAMLARI 55

   A.- Genel olarak.55

   B.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi 57

   C.- Usulî Birleştirme (Ortak İdare) ve Koordinasyon Amaçlı Ara Modeller.62

   Ç.- Karşılaştırmalı Hukukta Durum.70

   I.- Amerika Birleşik Devletleri Hukuku 70

   1.- Genel Olarak70

   2.- Usulî Birleştirme (Ortak İdare) Bakımından .71

   3.- Maddî Birleştirme Bakımından .72

   II.- Yeni Zelanda ve Avustralya Hukuk Düzenleri .75

   1.- Yeni Zelanda Hukuku75

   2.- Avustralya Hukuku77

   III.- Fransız ve İspanyol Hukuk Düzenleri .78

   1.- Fransız Hukuku78

   a.- İflâsın (Usulün) Genişletilmesi.78

   b.- Ortak İdare .80

   2.- İspanyol Hukuku82

   IV.- İsviçre ve Alman Hukuk Düzenleri 84

   1.- İsviçre Hukukundaki Tartışmalar 85

   a.- Revizyon Çalışmaları ve İflas Masalarının Birleştirilmesinin Aslî Bir Yöntem Olarak Reddi 85

   b.- İflâs Masalarının Birleştirilmesinin İstisnai Bir Yöntem Olarak Kabul Edilebilirliği 88

   2.- Alman Hukukunun Topluluk İflâslarına Bakışı .91

   D.- Masaların Birleştirilmesinin veya Ortak İdaresinin Başlıca Sonuçları 93

   I.- Ortak İdare 93

   II.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi .95

   III.- Ortak İdare ve İflâs Masalarının Birleştirilmesi Kavramlarının

   Benzer Müesseseler ile Karşılaştırılması 98

   1.- Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi ile Davaların Birleştirilmesi 98

   2.- Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması100

   a.- Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Kavramı ve Topluluk Şirketleri Özelinde Uygulama Alanı.100

   b.- İflâs Masalarının Birleştirilmesinin Ayırt Edici Özellikleri .103

   §3. TOPLULUK ŞİRKETLERİNİN İFLÂS MASALARININ

   BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ORTAK İDARESİNİN ŞARTLARI .108

   A.- Malvarlıklarının Karışması, Alacaklıların Beklentilerinin Korunması ve Tüzel Kişiliğin Kötüye Kullanılması 108

   B.- Fayda-Maliyet Analizi .112

   I.- Pareto Kriteri.112

   II.- Kaldor-Hicks Kriteri .115

   C.- Şeklî Şartlar .117

   I.- Yetkili Mercii117

   II.- Talep Hakkına Sahip Olanlar117

   1.- Alacaklı veya Borçlu.117

   2.- İflâs İdaresi118

   III.- Zamanı ve İnceleme Usulü .119

   1.- Zamanı .119

   2.- İnceleme Usulü 119

   İKİNCİ BÖLÜM

   İFLÂS MASALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ORTAK İDARE USULLERİNİN TÜRK İFLÂS HUKUKUNA İKTİBASININ UYGUN OLUP OLMAYACAĞI

   §4. İFLÂS YOLUNA BAŞVURU VE İFLÂS YARGILAMALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ .122

   A.- İflâs Ehliyeti ve İflâsı Talep Hakkı122

   B.- Görev ve “İhtisas Mahkemesi” 128

   I.- Genel Olarak .128

   II.- Karşılaştırmalı Hukukta Topluluk Şirketlerinin İflâsında Görevli Mahkemenin Belirlenmesi 129

   1.- Amerika Birleşik Devletleri Hukuku .129

   2.- Fransız Hukuku131

   3.- Alman Hukuku.133

   III.- Görev ve İhtisas Mahkemeleri Konusunda Türk Hukukundaki Durum ve Değerlendirilmesi 135

   C.- Topluluk Şirketlerinin Ayrı veya Birlikte Başvurmaları Hâlinde Mahkemenin Yetkisi 139

   I.- Türk Hukuku.139

   II.- Karşılaştırmalı Hukukta Topluluk Şirketlerinin İflâsında Mahkemenin Yetkisi 142

   1.- UNCITRAL ve AB Metinleri 142

   2.- Amerika Birleşik Devletleri Hukuku .144

   3.- Fransız Hukuku147

   4.- Alman Hukuku.151

   Ç.- İflâs Yargılamalarının Birleştirilmesi 154

   I.- Türk Hukukunda .154

   II.- Karşılaştırmalı Hukukta157

   §5. İFLÂS TASFİYESİ .159

   A.- Genel Olarak159

   B.- Masanın Oluşturulması ve İdaresi .161

   I.- Türk Hukuku.161

   1.- İflâs Masasının Oluşumu .161

   2.- Tasfiyenin Türünün Belirlenmesi ve Masanın İdaresi .168

   a.- Türk Hukukundaki Durum ve 7327 s. K. ile Yapılan Değişikliklerin Bu Duruma Etkisi .168

   b.- Adi Tasfiye ve Masanın İdaresi .176

   c.- Basit Tasfiye ve Masanın İdaresi .181

   3.- Alacaklılar Toplantıları183

   II.- Masaların Ortak İdaresi (Tek Elden Yönetimi) .184

   1.- Ortak İdare veya Koordinasyon Usullerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 184

   2.- Ortak İflâs İdaresinin veya Koordinasyon Amaçlı Organın Görevlendirilmesine Yönelik Usuller Bakımından .190

   III.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi Hâlinde192

   C.- Masanın veya Müflisin Tarafı Olduğu Davaların Akıbeti .192

   I.- Masaların Bağımsız Tasfiyesi veya Ortak İdare .192

   II.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi .195

   D.- Paraya Çevirme ve Paylaştırma İşlemleri 198

   I.- Türk Hukuku.198

   1.- Paraya Çevirme198

   2.- Paraların Paylaştırılması 202

   II.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi veya Ortak İdare Hâlinde 202

   SONUÇ 204

   BİBLİYOGRAFYA 217

   Stok Kodu
   :
   9789753687751
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   248
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   360,00   
   360,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat