Sepetim (0) Toplam: 0,00

Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarin Ceza Hukuku Anlamında Değerlendirilmesi

Liste Fiyatı : 150,00
İndirimli Fiyat : 142,50
Kazancınız : 7,50
9789753687614
601074
Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarin Ceza Hukuku Anlamında Değerlendirilmesi
Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarin Ceza Hukuku Anlamında Değerlendirilmesi
Filiz Kitabevi
142.50

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ III 

KISALTMALAR.IX 

GİRİŞ1 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AKIL HASTALIĞI KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TARİHİ VE CEZA HUKUKU TEORİLERİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ 

1)Akıl Hastalığı Tanımı, İbaresi ve Önerilen Alternatif .5 

a)Akıl Hastalığı.5 

b) Akıl Hastalığına Alternatif: Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklar .10 

ba)Hastalık Yerine Bozukluk Kavramının Tercih Edilmesinin Sebepleri10 

bb)’’Psikiyatrik’’ Bozukluk Kavramı 12 

bc)Nörolojik Bozukluk Kavramı15 

2)Akıl Hastalıklarının ve Hukuki Statülerinin Tarihi 19 

a)İlk ve Orta çağ Dönemi.20 

b)İslam Hukuku Dönemi .24 

c)Aydınlanma Çağı 26 

3)Teoriler Işığında Akıl Hastalığının Değerlendirilmesi .29 

a)Klasik Okul.31 

aa)Cesar Becceria’nın Görüşleri 35 

ab)Jeremy Bentham’ın Görüşleri .38 

ac)Immanuel Kant’ın Görüşleri .41 

ad)Karma Kuram43 

ae)Klasik Okul Öğretisine Göre Akıl Hastalarının Durumu 43 

af)Klasik Okul Eleştirisi.45 

b)Pozitivist Okul 47 

ba)Cesare Lombroso 51 

bb)Enrico Ferri .53 

bc)Pozitivist Okul Öğretisine Göre Akıl Hastalarının Durumu .55

bd)Pozitivist Okul Eleştirisi .57 

c)Ceza Hukuku Teorileri Işığında Nörolojik Bozukluk Sahibi Kişilerin

Değerlendirilmesi. 61 

ca)Klasik Okul ve Temsilcilerine Göre 61 

cb)Pozitivist Okul ve Temsilcilerine Göre .63 

İKİNCİ BÖLÜM 

PSİKİYATRİK VE NÖROLOJİK BOZUKLUKLARIN CEZA HUKUKUN-DAKİ YERİ 

1)Kusur Kavramı .68 

a)Ceza Hukukunda Kusurun Tarihçesi 69 

b)Kusur Sorumluluğu Prensibi 71 

c)Kusur Yeteneği .74 

ca)Kusur Yeteneğinin Tanımı 74 

cb)Kusur Yeteneğinin Unsurları 75 

cba)Algılama Yeteneği .77 

cbb)İrade Yeteneği .79 

cc)Kusur Yeteneği Teorileri.81 

cca)Normallik Teorisi.81 

ccb)Korkabilme Teorisi 83 

ccc)Kişiye Uygunluk Teorisi 84 

2)Maddi Ceza Hukuku Açısından Akıl Hastalığı 85 

a)Akıl Hastalıkları ile İlgili Kanuni Sistemler .87 

aa)Biyolojik Sistem87 

ab)Psikolojik Sistem.89 

ac)Karma Sistem 90 

b)Türk Hukukunda Akıl Hastalığı .93 

ba)765 s. Türk Ceza Kanunu Döneminde Akıl Hastalığı .93 

bb)5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Akıl Hastalığı .97 

bba)Failin Akıl Hastalığının Olması.97 

bbb)Akıl Hastalığından Dolayı Algılama Yeteneği veya İrade Yeteneğinin 

Etkilenmiş Olması .99 

bbc)Eylem Gerçekleştirildiği Anda Akıl Hastalığının Etkili Olması .103

bbd)Etkisi Altında Olunan Akıl Hastalığı ile Eylem Arasında Nedensellik 

Bağı Olması .105 

bc)Akıl Hastalarına Uygulanan Güvenlik Tedbirleri .106 

c) Karşılaştırmalı Hukukta Akıl Hastalığı .119 

ca)Alman Hukuku 119 

cb)Fransız Hukuku .121 

cc)Anglo Sakson Hukuku.122 

3)Ceza Muhakemesi Hukuku, Kabahatler Hukuku ve İnfaz Hukuku Açısından

Akıl Hastalığı .123 

a)Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Akıl Hastalığı 124 

aa)Zorunlu Müdafii Atanması 124 

ab)Gözlem Altına Alınma 125 

b)5326 s. Kabahatler Kanunu’na Göre Akıl Hastalığı .129 

c)İnfaz hukukuna göre akıl hastalığı 130 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PSİKİYATRİK VE NÖROLOJİK BOZUKLUKLARIN TIBBİ BOYUTU VE CEZA HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI, NÖROLOJİK BOZUKLUK-LARLA İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 

1)Psikiyatrik ve Nörolojik Bozuklukların Tıbbi Boyutu153 

a)Psikiyatrik Bozukluklar 153 

aa)Psikiyatri ile Nöroloji Alanlarının Ayrımı.153 

ab)Psikiyatrik Hastalıkların Sınıflandırılması 155 

aba)DSM (Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Başvuru 

Kitapçığı) .136 

abb)ICD (Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması).138 

ac) Kusur Yeteneğini Etkileyebilen Başlıca Psikiyatrik Bozuklukların 

İncelenmesi.140 

aca)Zeka Geriliği 141 

acb)Psikoz ile Seyreden Hastalıklar .145 

acba)Şizofreni 146 

acbb)Bipolar Affektif Bozukluk.149 

acbc)Şizoafektif Bozukluk .151 

acbd)Disosiyatif Bozukluklar.151 

acc)Demans 153

acd)Dürtü Bozuklukları 156 

acda)Kleptomani 157 

acdb)Kumar Oynama Bağımlılığı 159 

acdc)Piromani 160 

acdd)Davranım Bozukluğu 162 

acde)Pedofilik Bozukluk 164 

ace)Kişilik Bozuklukları .166 

b)Nörolojik Bozukluklar 173 

ba)Tıpta Bozukluk/Anomali Kavramı 176 

bb)Nörolojik Bozuklukların Psikiyatrik Bozukluklardan Farkı .177 

bba)Nörolojik Bozuklukların Genel Psikiyatrik Bozukluklardan Farkı……177 

bbb)Nörolojik Bozuklukların Kişilik Bozukluklarından Farkı .179 

bc)Beynin Duygu Ve Davranışları Etkileyebilen Bölümleri 180 

bca)Prefrontal Korteks ve Görevleri .181 

bcb)Prefrontal Korteksteki Bozuklukların Olası Etkileri183 

bcc)Amigdala ve Görevleri 189 

bcd)Amigdaladaki Bozuklukların Olası Etkileri 190 

bce)Diğer 191 

2)Akıl Hastalığı ile Bağlantılı Durumlar .192 

a)Haksız Tahrik .192 

b)İhtiras 195 

c)Canavarca His .196 

d)Tasarlama .202 

3)Nörolojik Bozukluklarla İlgili Önem Arz Eden Hususlar 203 

a)Nörolojik Bozuklukların Kusur Yeteneğine Etkisinin Tespiti 204 

b)Tanı Ölçütlerini Sağlamayan Psikiyatrik Bozuklukların Yeri 205 

c)Nörolojik Bozukluk ve Potansiyel Suçluluk .207 

d)Nörolojik Bozukluklar ve Özgür İrade .209 

SONUÇ 210 

KAYNAKÇA 215 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER 

   ÖNSÖZ III 

   KISALTMALAR.IX 

   GİRİŞ1 

   BİRİNCİ BÖLÜM 

   AKIL HASTALIĞI KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TARİHİ VE CEZA HUKUKU TEORİLERİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ 

   1)Akıl Hastalığı Tanımı, İbaresi ve Önerilen Alternatif .5 

   a)Akıl Hastalığı.5 

   b) Akıl Hastalığına Alternatif: Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklar .10 

   ba)Hastalık Yerine Bozukluk Kavramının Tercih Edilmesinin Sebepleri10 

   bb)’’Psikiyatrik’’ Bozukluk Kavramı 12 

   bc)Nörolojik Bozukluk Kavramı15 

   2)Akıl Hastalıklarının ve Hukuki Statülerinin Tarihi 19 

   a)İlk ve Orta çağ Dönemi.20 

   b)İslam Hukuku Dönemi .24 

   c)Aydınlanma Çağı 26 

   3)Teoriler Işığında Akıl Hastalığının Değerlendirilmesi .29 

   a)Klasik Okul.31 

   aa)Cesar Becceria’nın Görüşleri 35 

   ab)Jeremy Bentham’ın Görüşleri .38 

   ac)Immanuel Kant’ın Görüşleri .41 

   ad)Karma Kuram43 

   ae)Klasik Okul Öğretisine Göre Akıl Hastalarının Durumu 43 

   af)Klasik Okul Eleştirisi.45 

   b)Pozitivist Okul 47 

   ba)Cesare Lombroso 51 

   bb)Enrico Ferri .53 

   bc)Pozitivist Okul Öğretisine Göre Akıl Hastalarının Durumu .55

   bd)Pozitivist Okul Eleştirisi .57 

   c)Ceza Hukuku Teorileri Işığında Nörolojik Bozukluk Sahibi Kişilerin

   Değerlendirilmesi. 61 

   ca)Klasik Okul ve Temsilcilerine Göre 61 

   cb)Pozitivist Okul ve Temsilcilerine Göre .63 

   İKİNCİ BÖLÜM 

   PSİKİYATRİK VE NÖROLOJİK BOZUKLUKLARIN CEZA HUKUKUN-DAKİ YERİ 

   1)Kusur Kavramı .68 

   a)Ceza Hukukunda Kusurun Tarihçesi 69 

   b)Kusur Sorumluluğu Prensibi 71 

   c)Kusur Yeteneği .74 

   ca)Kusur Yeteneğinin Tanımı 74 

   cb)Kusur Yeteneğinin Unsurları 75 

   cba)Algılama Yeteneği .77 

   cbb)İrade Yeteneği .79 

   cc)Kusur Yeteneği Teorileri.81 

   cca)Normallik Teorisi.81 

   ccb)Korkabilme Teorisi 83 

   ccc)Kişiye Uygunluk Teorisi 84 

   2)Maddi Ceza Hukuku Açısından Akıl Hastalığı 85 

   a)Akıl Hastalıkları ile İlgili Kanuni Sistemler .87 

   aa)Biyolojik Sistem87 

   ab)Psikolojik Sistem.89 

   ac)Karma Sistem 90 

   b)Türk Hukukunda Akıl Hastalığı .93 

   ba)765 s. Türk Ceza Kanunu Döneminde Akıl Hastalığı .93 

   bb)5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Akıl Hastalığı .97 

   bba)Failin Akıl Hastalığının Olması.97 

   bbb)Akıl Hastalığından Dolayı Algılama Yeteneği veya İrade Yeteneğinin 

   Etkilenmiş Olması .99 

   bbc)Eylem Gerçekleştirildiği Anda Akıl Hastalığının Etkili Olması .103

   bbd)Etkisi Altında Olunan Akıl Hastalığı ile Eylem Arasında Nedensellik 

   Bağı Olması .105 

   bc)Akıl Hastalarına Uygulanan Güvenlik Tedbirleri .106 

   c) Karşılaştırmalı Hukukta Akıl Hastalığı .119 

   ca)Alman Hukuku 119 

   cb)Fransız Hukuku .121 

   cc)Anglo Sakson Hukuku.122 

   3)Ceza Muhakemesi Hukuku, Kabahatler Hukuku ve İnfaz Hukuku Açısından

   Akıl Hastalığı .123 

   a)Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Akıl Hastalığı 124 

   aa)Zorunlu Müdafii Atanması 124 

   ab)Gözlem Altına Alınma 125 

   b)5326 s. Kabahatler Kanunu’na Göre Akıl Hastalığı .129 

   c)İnfaz hukukuna göre akıl hastalığı 130 

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

   PSİKİYATRİK VE NÖROLOJİK BOZUKLUKLARIN TIBBİ BOYUTU VE CEZA HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI, NÖROLOJİK BOZUKLUK-LARLA İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 

   1)Psikiyatrik ve Nörolojik Bozuklukların Tıbbi Boyutu153 

   a)Psikiyatrik Bozukluklar 153 

   aa)Psikiyatri ile Nöroloji Alanlarının Ayrımı.153 

   ab)Psikiyatrik Hastalıkların Sınıflandırılması 155 

   aba)DSM (Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Başvuru 

   Kitapçığı) .136 

   abb)ICD (Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması).138 

   ac) Kusur Yeteneğini Etkileyebilen Başlıca Psikiyatrik Bozuklukların 

   İncelenmesi.140 

   aca)Zeka Geriliği 141 

   acb)Psikoz ile Seyreden Hastalıklar .145 

   acba)Şizofreni 146 

   acbb)Bipolar Affektif Bozukluk.149 

   acbc)Şizoafektif Bozukluk .151 

   acbd)Disosiyatif Bozukluklar.151 

   acc)Demans 153

   acd)Dürtü Bozuklukları 156 

   acda)Kleptomani 157 

   acdb)Kumar Oynama Bağımlılığı 159 

   acdc)Piromani 160 

   acdd)Davranım Bozukluğu 162 

   acde)Pedofilik Bozukluk 164 

   ace)Kişilik Bozuklukları .166 

   b)Nörolojik Bozukluklar 173 

   ba)Tıpta Bozukluk/Anomali Kavramı 176 

   bb)Nörolojik Bozuklukların Psikiyatrik Bozukluklardan Farkı .177 

   bba)Nörolojik Bozuklukların Genel Psikiyatrik Bozukluklardan Farkı……177 

   bbb)Nörolojik Bozuklukların Kişilik Bozukluklarından Farkı .179 

   bc)Beynin Duygu Ve Davranışları Etkileyebilen Bölümleri 180 

   bca)Prefrontal Korteks ve Görevleri .181 

   bcb)Prefrontal Korteksteki Bozuklukların Olası Etkileri183 

   bcc)Amigdala ve Görevleri 189 

   bcd)Amigdaladaki Bozuklukların Olası Etkileri 190 

   bce)Diğer 191 

   2)Akıl Hastalığı ile Bağlantılı Durumlar .192 

   a)Haksız Tahrik .192 

   b)İhtiras 195 

   c)Canavarca His .196 

   d)Tasarlama .202 

   3)Nörolojik Bozukluklarla İlgili Önem Arz Eden Hususlar 203 

   a)Nörolojik Bozuklukların Kusur Yeteneğine Etkisinin Tespiti 204 

   b)Tanı Ölçütlerini Sağlamayan Psikiyatrik Bozuklukların Yeri 205 

   c)Nörolojik Bozukluk ve Potansiyel Suçluluk .207 

   d)Nörolojik Bozukluklar ve Özgür İrade .209 

   SONUÇ 210 

   KAYNAKÇA 215 

   Stok Kodu
   :
   9789753687614
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   236
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ağustos 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   142,50   
   142,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat