Sepetim (0) Toplam: 0,00
9789753687584
600965
ORGANİZASYONLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL YAKLAŞIM UYGULAMALARI
ORGANİZASYONLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL YAKLAŞIM UYGULAMALARI
Filiz Kitabevi
161.50

İÇİNDEKİLER 

ÖN SÖZ ...............................................................................................................III 

Prof. Dr. Halit KESKİN 

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

hkeskin@yildiz.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4432-3998 

GİRİŞ ...................................................................................................................IV 

Dr. Öğretim Üyesi Murat JANE 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

muratjane@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2409-131X 

BİRİNCİ BÖLÜM 

YEŞİL İŞLETME 

YEŞİL YÖNETİM UYGULAMALARI ............................................................3 

Arş. Gör. Edanur ÇELİK 

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

edanur.celik@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1577-5613 

Arş. Gör. Caner GÜNAYDIN 

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

caner.gunaydin@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9811-3139 

YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI ........23 

Arş. Gör. Caner GÜNAYDIN 

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

caner.gunaydin@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9811-3139 

YEŞİL ÇALIŞAN DAVRANIŞLARI ...............................................................43 

Dr. Öğretim Üyesi Burcu AYDIN KÜÇÜK 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

burcukucuk@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9081-2536 

Arş. Gör. Gülnur YAĞICI 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

gulnuryagici@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1872-5910

YEŞİL PAZARLAMA KAVRAMI VE YAKLAŞIMLARI...........................61 

Arş. Gör. Tuğçe TULUK 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

tugcetuluk@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0940-8411 

Behiye Selin GÖKKUT 

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

selingokkut@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1939-1529 

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK YEŞİL KREDİ VE YEŞİL TAHVİLLER ..................................................................................83 

Dr. Öğretim Üyesi Özge DEMİRKALE 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

ozgedemirkale@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4227-3934 

MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİ ........................................... 107 

Dr. Öğretim Üyesi Esin Nesrin CAN 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

esincan@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3525-0793 

Doç. Dr. İrfan ÖZEN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu 

irfanozen@mu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4307-2306 

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON İÇİN YEŞİL İŞ MODELLERİNİN DE-ĞERLENDİRİLMESİ .................................................................................... 129 

Dr. Öğretim Üyesi Murat UNANOĞLU 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

muratunanoglu@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5186-885X 

YEŞİL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAVRAMI VE UYGULAMALARI.. 155 

Dr. Öğretim Üyesi Kağan OKATAN 

Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, kaganokatan@bey-kent.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0517-665X 

YEŞİL ERGONOMİ....................................................................................... 177 

Öğr. Gör. Rahile GÜRAN 

İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

rahile.guran@kavram.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9130-3482

YEŞİL YAKLAŞIMLAR KAPSAMINDA KURUMSAL SOSYAL 

SORUMLULUK ............................................................................................. 195 

Arş. Gör. Edanur ÇELİK 

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

edanur.celik@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1577-5613 

İKİNCİ BÖLÜM 

YEŞİL EKONOMİ 

YEŞİL EKONOMİ UYGULAMALARININ DIŞ TİCARETE ETKİSİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ ....................................................................................... 233 

Arş. Gör. Burak ARSLAN 

Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü 

barslan@anadolu.edu.tr, ORCİD: 0000-0002-1465-1870 

STIRPAT MODELİNE GÖRE KENTLEŞME VE EKONOMİK 

FAALİYETLERİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDE ETKİSİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ ....................................................................................... 255 

Dr. Öğretim Üyesi Mortaza OJAGHLOU 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

mortazaojaghlou@aydin.edu.tr, ORCİD: 0000-0003-4580-6182 

Dilanur YAVUZ 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

dilanuryavuz@stu.aydin.edu.tr, ORCİD: 0000-0001-5026-4811 

SOSYAL BÜTÇE ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE YEŞİL BÜTÇELEME KAVRAMI VE UYGULAMALARI ............................................................. 273 

Arş. Gör. Bilgehan SEZGİN İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bilgehansezgin@aydin.edu.tr, ORCID:0000-0002-1188-3238 Azad ERDEM YÖK 100/2000 Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümüazad.erdem@ogr.sakarya.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7451-3253 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YEŞİL SİYASET 

YEŞİL VATANDAŞLIK ................................................................................ 299 

Dr. Serap DUYGULU 

Uzman Psikolog /Sosyolog 

ozgurbilge.egt@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4382-7476

EKOLOJİK DÜŞÜNCENİN SİYASALLAŞMASI: DÜNYADA VE 

TÜRKİYE’DE YEŞİL SİYASET .................................................................. 317 

Arş. Gör. Tuba ÖZALP 

Siirt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

tuba.ozalp@siirt.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9066-6049 

ULUSLARARASI ÇEVRE ANTLAŞMALARI VE TÜRKİYE................. 351 

Dr. Öğretim Üyesi Hazar VURAL JANE 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

hazarjane@aydin.edu.tr, ORCİD: 0000-0001-9584-3999 

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YEŞİL POLİTİKALARI VE 

UYGULAMALARI ......................................................................................... 367 

Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe KAFDAĞLI KORU 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

tugcekafdaglikoru@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6190-3199 

SON SÖZ ......................................................................................................... 389 

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN 

Doğuş Üniversitesi 

tozkan@dogus.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5017-0257 

YAZAR ÖZGEÇMİŞLERİ ............................................................................ 391 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER 

   ÖN SÖZ ...............................................................................................................III 

   Prof. Dr. Halit KESKİN 

   Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   hkeskin@yildiz.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4432-3998 

   GİRİŞ ...................................................................................................................IV 

   Dr. Öğretim Üyesi Murat JANE 

   İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   muratjane@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2409-131X 

   BİRİNCİ BÖLÜM 

   YEŞİL İŞLETME 

   YEŞİL YÖNETİM UYGULAMALARI ............................................................3 

   Arş. Gör. Edanur ÇELİK 

   İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

   edanur.celik@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1577-5613 

   Arş. Gör. Caner GÜNAYDIN 

   İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

   caner.gunaydin@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9811-3139 

   YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI ........23 

   Arş. Gör. Caner GÜNAYDIN 

   İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

   caner.gunaydin@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9811-3139 

   YEŞİL ÇALIŞAN DAVRANIŞLARI ...............................................................43 

   Dr. Öğretim Üyesi Burcu AYDIN KÜÇÜK 

   İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   burcukucuk@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9081-2536 

   Arş. Gör. Gülnur YAĞICI 

   İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   gulnuryagici@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1872-5910

   YEŞİL PAZARLAMA KAVRAMI VE YAKLAŞIMLARI...........................61 

   Arş. Gör. Tuğçe TULUK 

   İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   tugcetuluk@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0940-8411 

   Behiye Selin GÖKKUT 

   Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

   selingokkut@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1939-1529 

   SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK YEŞİL KREDİ VE YEŞİL TAHVİLLER ..................................................................................83 

   Dr. Öğretim Üyesi Özge DEMİRKALE 

   İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   ozgedemirkale@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4227-3934 

   MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİ ........................................... 107 

   Dr. Öğretim Üyesi Esin Nesrin CAN 

   İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   esincan@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3525-0793 

   Doç. Dr. İrfan ÖZEN 

   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu 

   irfanozen@mu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4307-2306 

   SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON İÇİN YEŞİL İŞ MODELLERİNİN DE-ĞERLENDİRİLMESİ .................................................................................... 129 

   Dr. Öğretim Üyesi Murat UNANOĞLU 

   İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   muratunanoglu@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5186-885X 

   YEŞİL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAVRAMI VE UYGULAMALARI.. 155 

   Dr. Öğretim Üyesi Kağan OKATAN 

   Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, kaganokatan@bey-kent.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0517-665X 

   YEŞİL ERGONOMİ....................................................................................... 177 

   Öğr. Gör. Rahile GÜRAN 

   İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

   rahile.guran@kavram.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9130-3482

   YEŞİL YAKLAŞIMLAR KAPSAMINDA KURUMSAL SOSYAL 

   SORUMLULUK ............................................................................................. 195 

   Arş. Gör. Edanur ÇELİK 

   İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

   edanur.celik@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1577-5613 

   İKİNCİ BÖLÜM 

   YEŞİL EKONOMİ 

   YEŞİL EKONOMİ UYGULAMALARININ DIŞ TİCARETE ETKİSİ: 

   TÜRKİYE ÖRNEĞİ ....................................................................................... 233 

   Arş. Gör. Burak ARSLAN 

   Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü 

   barslan@anadolu.edu.tr, ORCİD: 0000-0002-1465-1870 

   STIRPAT MODELİNE GÖRE KENTLEŞME VE EKONOMİK 

   FAALİYETLERİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDE ETKİSİ: 

   TÜRKİYE ÖRNEĞİ ....................................................................................... 255 

   Dr. Öğretim Üyesi Mortaza OJAGHLOU 

   İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   mortazaojaghlou@aydin.edu.tr, ORCİD: 0000-0003-4580-6182 

   Dilanur YAVUZ 

   İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

   dilanuryavuz@stu.aydin.edu.tr, ORCİD: 0000-0001-5026-4811 

   SOSYAL BÜTÇE ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE YEŞİL BÜTÇELEME KAVRAMI VE UYGULAMALARI ............................................................. 273 

   Arş. Gör. Bilgehan SEZGİN İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bilgehansezgin@aydin.edu.tr, ORCID:0000-0002-1188-3238 Azad ERDEM YÖK 100/2000 Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümüazad.erdem@ogr.sakarya.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7451-3253 

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

   YEŞİL SİYASET 

   YEŞİL VATANDAŞLIK ................................................................................ 299 

   Dr. Serap DUYGULU 

   Uzman Psikolog /Sosyolog 

   ozgurbilge.egt@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4382-7476

   EKOLOJİK DÜŞÜNCENİN SİYASALLAŞMASI: DÜNYADA VE 

   TÜRKİYE’DE YEŞİL SİYASET .................................................................. 317 

   Arş. Gör. Tuba ÖZALP 

   Siirt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   tuba.ozalp@siirt.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9066-6049 

   ULUSLARARASI ÇEVRE ANTLAŞMALARI VE TÜRKİYE................. 351 

   Dr. Öğretim Üyesi Hazar VURAL JANE 

   İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   hazarjane@aydin.edu.tr, ORCİD: 0000-0001-9584-3999 

   AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YEŞİL POLİTİKALARI VE 

   UYGULAMALARI ......................................................................................... 367 

   Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe KAFDAĞLI KORU 

   İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

   tugcekafdaglikoru@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6190-3199 

   SON SÖZ ......................................................................................................... 389 

   Prof. Dr. Turgut ÖZKAN 

   Doğuş Üniversitesi 

   tozkan@dogus.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5017-0257 

   YAZAR ÖZGEÇMİŞLERİ ............................................................................ 391 

   Stok Kodu
   :
   9789753687584
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   410
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   161,50   
   161,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat