Sepetim (0) Toplam: 0,00
MEDENİ MUHAKEME HUKUKU
MEDENİ MUHAKEME HUKUKU
Filiz Kitabevi
120.00
<p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kısaltmalar  XXI</span></p> <ol start="4"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Baskıya Önsöz XV</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Baskıya Önsöz XVII</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>BİRİNCİ KİTAP</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong>İLK DERECE MAHKEMELERİNDEKİ MUHAKEME</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 1. GENEL ESASLAR</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GİRİŞ 1</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">TEMEL KAVRAMLAR 12</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. MEDENİ MUHAKEME HUKUKU KAVRAMI VE TARİFİ                                                                                                                                                                              21</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kavram 21</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tarif 22</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">MEDENİ MUHAKEME HUKUKUNUN GÖREVİ VE AMACI 23</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">MEDENİ MUHAKEME HUKUKUNUN KAYNAKLARI 26</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">MEDENİ MUHAKEME HUKUKU KURALLARININ YER, ZAMAN VE KİŞİ İTİBARI İLE UYGULANMASI 28</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yer İtibarı ile Uygulanma 29</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Zaman İtibarı ile Uygulanma 30</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kişi İtibarı ile Uygulanma 39</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">VII. MUHAKEME KAVRAMI VE MUHAKEME ÇEŞİTLERİ                                                                                                                                                                                 40</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kavram 40</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Muhakeme Çeşitleri 41</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Çekişmeli Muhakeme 41</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Çekişmesiz Muhakeme 42</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Çekişmesiz Muhakeme İşleri 42</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Uyuşmazlık ve Taraf Yokluğu                                                                                                                                                                                                            45</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Sübjektif Hakkın Yokluğu 45</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hâkimin Re’sen Harekete Geçeceği Haller 46</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Çekişmesiz Muhakeme Usulü 46</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">VIII. MEDENİ MUHAKEME HUKUKUNDA YORUM VE KIYAS                                                                                                                                                                       50</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 2. YARGI YOLU</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GENEL OLARAK 53</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">YARGI YOLU AYRIMI VE KARŞILAŞTIRILMASI 55</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. YARGI YOLU İTİRAZI                                                                                                                                                                                                                                                      61</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI 62</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Olumsuz Yargı Yolu Uyuşmazlığı 63</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Olumlu Yargı Yolu Uyuşmazlığı 63</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hukuk Mahkemesinin ve İdare Mahkemesinin Kendilerini Görevli Sayması 63</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hukuk Mahkemesinde Görülen Davada Danıştay Başsavcısının Olumlu Yargı Yolu Uyuşmazlığı Çıkarması 64</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hukuk Mahkemesinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurması 65</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Merciilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları 65</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yargı Yolu Uyuşmazlığının Bulunduğu Davalarda Geçici Hukuki Korumaların Akıbeti 66</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İstisnai Bir Durum: Bir İhtilafa İlişkin İki Ayrı Yargı Yolunun Görevli Olması 66</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 3. MAHKEMELER TEŞKİLATI</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİ 71</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hukuk Mahkemeleri 71</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Sulh Hukuk Mahkemeleri 72</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Asliye Hukuk Mahkemeleri 74</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Sulh-Asliye Hukuk Mahkemeleri Ayrımı Gerekli Midir? 76</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Özel Mahkemeler 77</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Asliye Ticaret Mahkemeleri 78</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Olarak                                                                                                                                                                                                                                                          78</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Özel Düzenleme 85</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İş Mahkemeleri 88</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kadastro Mahkemeleri 92</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Aile Mahkemeleri 96</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Aile Mahkemelerinin Kuruluşu 96</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Aile Mahkemelerinin Görevi 97</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Sadece Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu Dava ve İşler 99</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Aile Hukuku’ndan Doğan Görevler 99</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Türk Medenî Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’dan Kaynaklanan Görevler 100</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">MÖHUK’tan Kaynaklanan Görevler 101</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Diğer Kanunlarla Verilen Görevler 101</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">4787 sayılı Kanun m.6’daki Önlemler 103</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">               ı. Aile Mahkemelerinde Yargılama Usulü                                                                                                                                                                                                  103</span></p> <ol start="5"> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İcra Mahkemeleri 105</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tüketici Mahkemeleri 108</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri 115</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">ÜST DERECE MAHKEMELERİ 117</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri 117</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yargıtay 124</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 4. HÂKİMLERİN HUKUKİ DURUMU</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GENEL OLARAK 127</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GÖREVE KABULLERİ, TAYİNLERİ VE MESLEKİ HAKLARI 130</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Göreve Kabul 130</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tayinler 131</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hâkimlik Teminatı 131</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. HÂKİMLERİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ                                                                                                                                                                                        133</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması 133</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hâkimin Reddi 135</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ret Sebepleri ve Usulü 135</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Reddi İnceleyecek Merci 138</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf 140</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi 140</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU 141</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hâkimlerin Disiplin Sorumluluğu 141</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hâkimlerin Cezai Sorumluluğu 142</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu 142</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">ZABIT KÂTİBİNİN YASAKLILIĞI VE REDDİ 154</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 5. GÖREVLİ MAHKEMELERİN TESPİTİ</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GENEL OLARAK 156</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA YER ALAN GÖREV KURALLARI 165</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi 177</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi 183</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ                                                                                                                                                                                                                         186</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GÖREVSİZLİK KARARI 187</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 188</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 6. YETKİLİ MAHKEMELERİN TESPİTİ</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GENEL OLARAK 194</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">YETKİ KURALLARI 195</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Yetki Kuralı 195</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri 196</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri 197</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davalıların Birden Fazla Olması Halinde Yetkili Mahkeme 197</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Karşı Davada Yetkili Mahkeme 198</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Özel Yetki Kuralları 199</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kesin Olmayan Özel Yetki Kuralları 199</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 199</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Yetki 202</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İhtiyati Hacizden Sonra Haciz Kararının Dayanağı Olan Alacağa İlişkin Davada Yetkili Mahkeme                                                               203</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme 204</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Alacak veya Taşınır Mal Davalarında Yetkili Mahkeme                                           205</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Diğer Özel Kanunlarda Belirtilen Özel Yetkili Mahkemeler 205</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yetki Anlaşması veya Yetki Şartı Bulunması Halinde Yetkili Mahkeme (HMK m.17)                                                                                             205</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yetki Sözleşmeleriyle İlgili Ortaya Çıkabilecek Sorunlar 209</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kesin Özel Yetki Kuralları 215</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki 215</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İflas Davalarında Yetkili Mahkeme 217</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, Ortaklık veya Üyelik İlişkileriyle Sınırlı Olmak Kaydıyla, Bir Ortağına veya Üyesine Karşı veya Bir Ortağın yahut Üyenin Bu Sıfatla Diğerlerine Karşı Açacakları Davalarda Yetkili Mahkeme                                                                                                                                      217</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Terekenin Paylaşılmasına, Yapılan Paylaşma Sözleşmesinin Geçersizliğine, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisine, Miras Sebebiyle İstihkaka İlişkin Davalar ile Mirasçılar Arasında Terekenin Yönetiminden Kaynaklanan Davalar ile Terekenin Kesin Paylaşımına Kadar Mirasçılara Karşı Açılacak Tüm Davalarda Yetkili Mahkeme 218</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Terekede Bulunan Bir Mal Hakkında Açılmak İstenen İstihkak Davasında Yetkili Mahkeme 219</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Verasetin İspatına ve Miras Hisselerinin Belirlenmesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 219</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. YETKİ KURALLARINA AYKIRILIK VE YETKİ İTİRAZI                                                                                                                                                                                220</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">YETKİSİZLİK KARARI VE YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 221</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ 221</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 7. MUHAKEME HUKUKUNDA <br /> YARGILAMAYA İLİŞKİN İLKELER</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GENEL OLARAK 223</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">TARİHSEL GELİŞİM 225</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. İLKELERİN AYRI AYRI İNCELENMESİ                                                                                                                                                                                                                 227</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tasarruf İlkesi (Dispositionsmaxime) - Re’sen Hareket İlkesi (Offizialmaxime) 227</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tasarruf İlkesi (Dispositionsmaxime) 227</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Olarak 227</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tasarruf İlkesinin Usul Hukuku’ndaki Görünümleri 227</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Re’sen Hareket İlkesi (Offizialmaxime) 230</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Taraflarca Getirilme İlkesi (Verhandlungsmaxime) - Araştırma İlkesi (Untersuchungsmaxime)                                                                             232</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Olarak 232</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Taraflarca Getirilme İlkesi (Verhandlungsmaxime) 233</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kavram 233</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Taraflarca Getirilme İlkesinin Sonuçları 235</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Taraflarca Getirilme İlkesinin Sınırlandırılması 236</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tarafların Doğruluk Ödevi (Wahrheitspflicht) 236</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi (Hinweis- und Aufklärungspflicht) 239</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">                         (1). Genel Olarak                                                                                                                                                                                                                                           239</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">                          (2). Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevinin Fonksiyonları                                                                                                                                                241</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Açıklama Fonksiyonu 243</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tamamlama Fonksiyonu 243</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">                              iii. Değiştirme Fonksiyonu                                                                                                                                                                                                               244</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">                          (3). Hâkimin Aydınlatma Ödevinin Sınırları                                                                                                                                                                             245</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">                          (4). Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Hâkimin Aydınlatma Ödevi                                                                                                                         245</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tarafların İsticvabı                                                                                                                                                                                                                                    245</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Geciken Dava Malzemesinin Reddi 247</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Araştırma İlkesi (Untersuchungsmaxime) 247</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Olarak 247</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Araştırma İlkesinin Uygulama Alanları 249</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Araştırma İlkesinin Uygulanmasının Sonuçları                                                                                                                                                                               249</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Benimsenen İlke 251</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Olarak 251</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Vakıaların Toplanması Bakımından Hâkimin Yetkili Olduğu Haller 253</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">“Herkesçe Bilinen” Vakıalar 253</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kadastro Mahkemelerinde Görülen Davalar 254</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Dava Şartları 255</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Evliliği Sona Erdiren Davalar 256</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Taraflarca Getirilme İlkesinin Alternatifi: Hâkimle İşbirliği İlkesi (Kooperationsmaxime) 256</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Teksif İlkesi (Konzentrationsmaxime) 258</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hukukun Uygulanması (Iura Novit Curia) 259</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yargılamanın Yürütülmesi 261</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yazılılık-Sözlülük İlkesi 262</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yargılamaya Katılanların Dinlenmesi İlkesi (Rechtliches Gehör) 263</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Aleniyet İlkesi 265</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Doğrudanlık İlkesi 268</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Taleple Bağlılık İlkesi 268</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Usul Ekonomisi İlkesi 270</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 8. DAVADA TARAFLAR</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">KİMLER DAVADA TARAF OLABİLİR? 272</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">TARAF EHLİYETİ 275</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. DAVA EHLİYETİ                                                                                                                                                                                                                                                                 284</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DAVADA KANUNİ TEMSİL 285</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DAVA TAKİP YETKİSİ 286</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DAVADA SIFAT (HUSUMET) 288</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">VII. DAVAYA VEKÂLET (HMK m.71-83)                                                                                                                                                                                                                    290</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 9. DAVAYA MÜDAHALE</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">FER’İ MÜDAHALE 297</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Fer’i Müdahilin Hukuki Niteliği 298</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Fer’i Müdahalenin Şartları 299</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Fer’i Müdahale Usulü 299</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Fer’i Müdahalenin Hükümleri 300</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Fer’i Müdahalenin Etkisi 302</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">ASLİ MÜDAHALE 304</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. DAVANIN İHBARI                                                                                                                                                                                                                                                             306</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI (HMK m.70) 307</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 10. DAVA ARKADAŞLIĞI</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI 309</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">MECBURİ (ZORUNLU) DAVA ARKADAŞLIĞI 311</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 11. DAVA ÇEŞİTLERİ</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVALAR 315</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Eda Davaları 315</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tespit Davaları 315</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İnşaî Davalar 318</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DAVA KONUSUNUN AYNİ HAK VEYA ZİLYETLİK OLMASINA GÖRE DAVALAR 319</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE DAVALAR                                                                                                                                                                           320</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DAVA KONUSU TALEBİN NİCELİĞİNE GÖRE DAVALAR 320</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Objektif Dava Yığılması 320</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Terditli Davalar 320</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kısmi Dava 322</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Seçimlik Davalar 323</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Topluluk Davaları 324</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hakların Yarışması (Mütelâhik Davalar) 325</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Belirsiz Alacak Davası 325</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DAVA KONUSU EDİLEN MALA GÖRE DAVALAR 343</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">KARŞI DAVA 343</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 12. USULİ İŞLEMLER</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GENEL OLARAK 345</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">USULİ İŞLEM VE HUKUKİ İŞLEMİN FARKI 346</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. MEVZUATIMIZDAKİ DURUM   347</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Esaslı Merasimden Olanlar 348</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Esaslı Merasimden Olmayanlar 350</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">USUL MUAMELESİ KAVRAMI ve TARİFİ 351</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">USUL MUAMELESİ KAVRAMININ UNSURLARI 352</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Muhakemeyi İlerletmek Amacı Var Olmalıdır 352</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Muamele Müsbet veya Menfi Olabilir 353</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Usul Muamelesi Mahkemece veya Taraflarca Yapılabilir 353</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">USUL MUAMELELERİNİN TASNİFİ 353</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mahkeme Muameleleri 354</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Ara Kararları 355</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Nihai Kararlar 357</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hükümler 357</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Diğer Nihai Kararlar 357</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davanın Yürütülmesi ile İlgili Muameleler 358</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Maddi Bakımdan Yürütme Yetkisi 358</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Şekli Bakımdan Yürütme Yetkisi 358</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Taraf Muameleleri 358</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Taraf Sayısına Göre Usul Muamelesi 360</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İki Taraflı Usul Muameleleri 360</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tek Taraflı Usul Muameleleri 360</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Amacına Göre Usul Muameleleri 360</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İddia Vasıtaları 360</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Savunma Vasıtaları 360</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Diğer Vasıtalar 361</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">VII. USUL MUAMELESİNİN ÖZELLİKLERİ                                                                                                                                                                                                                361</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Usul Muameleleri Şekle Tabidir 361</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Usul Muameleleri Süreye Tabidir 363</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Usul Muameleleri Şarta Bağlanamaz 363</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Usul Muameleleri İrade Fesadı Sebebi ile İptal Edilemez 364</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Usul Muameleleri Hasmın Bilgisine Sunulmalıdır 365</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">VIII. TARAFLARCA VE MAHKEMECE YAPILAN USUL MUAMELELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI                                                                                        366</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Süre Açısından 366</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Eski Hale İade Müessesesi Açısından 366</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Islah Müessesesi Açısından 367</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 367</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davadan Feragat 368</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davayı Kabul 370</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Sulh 377</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 13. ADLİ TATİL, SÜRELER, ESKİ HALE İADE</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">ADLİ TATİL 384</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">SÜRELER 386</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. ESKİ HALE GETİRME   390</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 14. DAVANIN İKAMESİ</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GENEL OLARAK DAVA HAKKI 392</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR 393</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Dava Şartları 393</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması 393</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yargı Yolunun Caiz Olması 393</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mahkemenin Görevli Olması 394</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yetkinin Kesin Olduğu Hâllerde, Mahkemenin Yetkili Bulunması 394</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları; Kanuni Temsilin Söz Konusu Olduğu Hâllerde, Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması 394</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Dava Takip Yetkisine Sahip Olunması 395</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Vekil Aracılığıyla Takip Edilen Davalarda, Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması ve Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin Bulunması 395</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması 396</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi 397</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davacının, Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunması 400</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olmaması 401</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması 401</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Diğer Kanunlarda Yer Alan Dava Şartlarına İlişkin Hükümler (HMK m.114/2) 401</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İlk İtirazlar 405</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Hallerde Yetki İtirazı (HMK m.19/1, 2, 4) 405</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Uyuşmazlığın Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Gerektiği İtirazı (HMK m.413/1) 406</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. DAVANIN AÇILMASI                                                                                                                                                                                                                                                       406</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar 412</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mahkemenin Adı 413</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davacı ile Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri 414</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 421</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Varsa Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri 422</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Dava Konusunun Değeri 423</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri 423</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği 424</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Dayanılan Hukuki Sebepler 427</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Açık Bir Şekilde Talep Sonucu 427</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin İmzası 427</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davanın Açılmasına Bağlanan Sonuçlar 432</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları 433</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Zamanaşımının Kesilmesi ve Hak Düşürücü Sürenin Korunması 433</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Şahsa Bağlı Hakların Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi 434</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İyiniyetin Ortadan Kalkması 435</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davalının Temerrüde Düşmesi 435</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Usul Hukuku Bakımından Sonuçları 436</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu 436</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davanın Açıldığı Tarihe Göre Dava Şartlarının İncelenmesi ve Hüküm Kurulması 436</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Derdestlik 437</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İhtiyati Tedbirin Korunması (HMK m.397/2) 437</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davayı Geri Alma Yasağı (HMK m.123) 437</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı (HMK m.141) 439</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DAVAYA CEVAP 443</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Olarak 443</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Cevap Dilekçesinin Muhtevası 444</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 446</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 15. ÖN İNCELEME</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">KURUMUN AMACI 447</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">YAPILMASI GEREKENLER 449</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR HAKKINDA KARAR                                                                                                                                                                       454</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET 456</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">ÖN İNCELEME DURUŞMASI 458</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ 463</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı 463</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davayı Değiştirme Yasağının Sebepleri 466</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hangi Hallerin Dava Değiştirme Teşkil Edeceği 466</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tarafların Değiştirilmesi 466</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Netice-i Talebin Değiştirilmesi 467</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Dava Sebebinin Değiştirilmesi 468</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">VII. SÜRELER HAKKINDA KARAR                                                                                                                                                                                                                                  470</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 16. TAHKİKAT</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">TAHKİKATIN KONUSU 471</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">TARAFLARIN DURUMU 473</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ                                                                                                                                                                                                          479</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Dosyanın İşlemden Kaldırılması 479</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilemeyecek Haller 483</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının Sonuçları 485</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tarafların Duruşmaya Gelmemesine İlişkin Özel Durumlar 486</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İsticvap Olunacak Tarafın Duruşmaya Gelmemesi 486</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yemini Edecek Tarafın Duruşmaya Gelmemesi 486</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davanın Açılmamış Sayılması 487</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davanın Açılmamış Sayılmasının Sonuçları 489</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DURUŞMA DÜZENİ VE TUTANAKLAR 489</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">TAHKİKATIN TAMAMLANMASI VEYA TEVSİİ 495</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">MAHKEMELERİN ÇALIŞMA ZAMANI VE USULÜ 498</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 17. İSPAT</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GENEL OLARAK 501</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İSPATIN KONUSU 501</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Vakıalar 501</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Hukuk Kuralları 504</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. İSPAT HAKKI 504</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İSPAT YÜKÜ 511</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İspat Yükünün Belirlenmesine İlişkin İstisnai Durumlar 517</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Normal Durumun Aksinin İspatı 517</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İspat Yükünün Kanun Tarafından Belirlenmesi 518</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Menfi Vakıanın İspatı 518</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Karineler 519</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kanuni Karineler 519</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Fiili karineler 520</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İyi Niyet ve Hakkaniyet 521</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İSPAT TÜRLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI 523</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Asıl İspat, Karşı İspat ve Aksini İspat 523</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Doğrudan İspat - Dolaylı İspat 523</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İSPAT DERECELERİ 524</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">VII. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ  525</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">VIII. BAŞKA YERDEN GETİRTİLECEK DELİLLER, DELİLLERİN İNCELENMESİ VE İSTİNABE   527</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DELİLDEN VAZGEÇME 528</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;"><strong> 18. DELİLLER</strong></span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">GENEL OLARAK 530</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">DELİL SÖZLEŞMESİ 535</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi 537</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Münhasır Delil Sözleşmesi 537</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">III. KESİN DELİLLER  538</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Senet 538</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Olarak 538</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Senetle İspat Kuralının Kabul Gerekçeleri 542</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Senetle İspat Kuralı Hakkındaki Görüşler 544</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Senet Kavramı 547</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Senet Çeşitleri 548</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Adi Senet 548</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Resmi Senet  551</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması ve Adi Senetlerin Üçüncü Kişiler İçin Hüküm İfade Etmesi 554</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Senetlerin (Belgelerin) Mahkemeye Verilmesi 554</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Olarak 554</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tarafların Belgeleri Mahkemeye Verme Zorunluluğu 555</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Üçüncü Kişilerin Belgeleri Mahkemeye Verme Zorunluluğu 556</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Belgelerin Yerinde İncelenmesi 556</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Senetle İspat Kuralı ve İstisnaları 557</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu ve İstisnaları  561</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İkrar 563</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Olarak 563</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İkrarın Türleri 564</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İçeriğine Göre İkrar 564</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Basit (Adi) İkrar 564</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mürekkep Murtabit İkrar (Bağlantılı Bileşik İkrar) 565</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mürekkep Gayrimurtabit İkrar (Bağlantısız Bileşik İkrar) 565</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Mevsuf (Vasıflı) İkrar 565</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yapıldığı Yere Göre İkrar 566</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kapsamına Göre İkrar 566</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Tam İkrar 567</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kısmi İkrar 567</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">İkrardan Dönme ve İkrarın Etkisi 567</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kesin Hüküm (Kaziye-i Muhkeme) 567</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Olarak 567</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Şekli Anlamda Kesin Hüküm 568</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Maddi Anlamda Kesin Hüküm 568</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kesin Hükmün Şartları 572</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Dava Konusunun Aynı Olması 572</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Dava Sebebinin Aynı Olması 572</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Davanın Taraflarının Aynı Olması 572</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kesin Hükmün Etkisi 572</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kesin Hükmün Tarafları, Dava Konusu ve Dava Sebebi Aynı Olan İkinci Davada Etkili Olarak, Aynı Hususta Yargılama Yapılmasına Engel Teşkil Etmesi 572</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi 574</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Yemin 575</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 0.8em;">Genel Olarak 575</span></li
 • Açıklama
  •  

   Kısaltmalar  XXI

   1. Baskıya Önsöz XV
   2. Baskıya Önsöz XVII

    

   BİRİNCİ KİTAP

   İLK DERECE MAHKEMELERİNDEKİ MUHAKEME

   • 1. GENEL ESASLAR
   1. GİRİŞ 1
   2. TEMEL KAVRAMLAR 12

   III. MEDENİ MUHAKEME HUKUKU KAVRAMI VE TARİFİ                                                                                                                                                                              21

   1. Kavram 21
   2. Tarif 22
   3. MEDENİ MUHAKEME HUKUKUNUN GÖREVİ VE AMACI 23
   4. MEDENİ MUHAKEME HUKUKUNUN KAYNAKLARI 26
   5. MEDENİ MUHAKEME HUKUKU KURALLARININ YER, ZAMAN VE KİŞİ İTİBARI İLE UYGULANMASI 28
   6. Yer İtibarı ile Uygulanma 29
   7. Zaman İtibarı ile Uygulanma 30
   8. Kişi İtibarı ile Uygulanma 39

   VII. MUHAKEME KAVRAMI VE MUHAKEME ÇEŞİTLERİ                                                                                                                                                                                 40

   1. Kavram 40
   2. Muhakeme Çeşitleri 41
   3. Çekişmeli Muhakeme 41
   4. Çekişmesiz Muhakeme 42
   5. Çekişmesiz Muhakeme İşleri 42
   6. Uyuşmazlık ve Taraf Yokluğu                                                                                                                                                                                                            45
   7. Sübjektif Hakkın Yokluğu 45
   8. Hâkimin Re’sen Harekete Geçeceği Haller 46
   9. Çekişmesiz Muhakeme Usulü 46

   VIII. MEDENİ MUHAKEME HUKUKUNDA YORUM VE KIYAS                                                                                                                                                                       50

   • 2. YARGI YOLU
   1. GENEL OLARAK 53
   2. YARGI YOLU AYRIMI VE KARŞILAŞTIRILMASI 55

   III. YARGI YOLU İTİRAZI                                                                                                                                                                                                                                                      61

   1. YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI 62
   2. Olumsuz Yargı Yolu Uyuşmazlığı 63
   3. Olumlu Yargı Yolu Uyuşmazlığı 63
   4. Hukuk Mahkemesinin ve İdare Mahkemesinin Kendilerini Görevli Sayması 63
   5. Hukuk Mahkemesinde Görülen Davada Danıştay Başsavcısının Olumlu Yargı Yolu Uyuşmazlığı Çıkarması 64
   6. Hukuk Mahkemesinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurması 65
   7. Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Merciilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları 65
   8. Yargı Yolu Uyuşmazlığının Bulunduğu Davalarda Geçici Hukuki Korumaların Akıbeti 66
   9. İstisnai Bir Durum: Bir İhtilafa İlişkin İki Ayrı Yargı Yolunun Görevli Olması 66
   • 3. MAHKEMELER TEŞKİLATI
   1. İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİ 71
   2. Hukuk Mahkemeleri 71
   3. Sulh Hukuk Mahkemeleri 72
   4. Asliye Hukuk Mahkemeleri 74
   5. Sulh-Asliye Hukuk Mahkemeleri Ayrımı Gerekli Midir? 76
   6. Özel Mahkemeler 77
   7. Asliye Ticaret Mahkemeleri 78
   8. Genel Olarak                                                                                                                                                                                                                                                          78
   9. Özel Düzenleme 85
   10. İş Mahkemeleri 88
   11. Kadastro Mahkemeleri 92
   12. Aile Mahkemeleri 96
   13. Aile Mahkemelerinin Kuruluşu 96
   14. Aile Mahkemelerinin Görevi 97
   15. Sadece Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu Dava ve İşler 99
   16. Aile Hukuku’ndan Doğan Görevler 99
   17. Türk Medenî Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’dan Kaynaklanan Görevler 100
   18. MÖHUK’tan Kaynaklanan Görevler 101
   19. Diğer Kanunlarla Verilen Görevler 101
   20. 4787 sayılı Kanun m.6’daki Önlemler 103

                  ı. Aile Mahkemelerinde Yargılama Usulü                                                                                                                                                                                                  103

   1. İcra Mahkemeleri 105
   2. Tüketici Mahkemeleri 108
   3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri 115
   4. ÜST DERECE MAHKEMELERİ 117
   5. Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri 117
   6. Yargıtay 124
   • 4. HÂKİMLERİN HUKUKİ DURUMU
   1. GENEL OLARAK 127
   2. GÖREVE KABULLERİ, TAYİNLERİ VE MESLEKİ HAKLARI 130
   3. Göreve Kabul 130
   4. Tayinler 131
   5. Hâkimlik Teminatı 131

   III. HÂKİMLERİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ                                                                                                                                                                                        133

   1. Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması 133
   2. Hâkimin Reddi 135
   3. Ret Sebepleri ve Usulü 135
   4. Reddi İnceleyecek Merci 138
   5. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf 140
   6. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi 140
   7. HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU 141
   8. Hâkimlerin Disiplin Sorumluluğu 141
   9. Hâkimlerin Cezai Sorumluluğu 142
   10. Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu 142
   11. ZABIT KÂTİBİNİN YASAKLILIĞI VE REDDİ 154
   • 5. GÖREVLİ MAHKEMELERİN TESPİTİ
   1. GENEL OLARAK 156
   2. 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA YER ALAN GÖREV KURALLARI 165
   3. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi 177
   4. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi 183

   III. GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ                                                                                                                                                                                                                         186

   1. GÖREVSİZLİK KARARI 187
   2. GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 188
   • 6. YETKİLİ MAHKEMELERİN TESPİTİ
   1. GENEL OLARAK 194
   2. YETKİ KURALLARI 195
   3. Genel Yetki Kuralı 195
   4. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri 196
   5. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri 197
   6. Davalıların Birden Fazla Olması Halinde Yetkili Mahkeme 197
   7. Karşı Davada Yetkili Mahkeme 198
   8. Özel Yetki Kuralları 199
   9. Kesin Olmayan Özel Yetki Kuralları 199
   10. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 199
   11. Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Yetki 202
   12. İhtiyati Hacizden Sonra Haciz Kararının Dayanağı Olan Alacağa İlişkin Davada Yetkili Mahkeme                                                               203
   13. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme 204
   14. Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Alacak veya Taşınır Mal Davalarında Yetkili Mahkeme                                           205
   15. Diğer Özel Kanunlarda Belirtilen Özel Yetkili Mahkemeler 205
   16. Yetki Anlaşması veya Yetki Şartı Bulunması Halinde Yetkili Mahkeme (HMK m.17)                                                                                             205
   17. Yetki Sözleşmeleriyle İlgili Ortaya Çıkabilecek Sorunlar 209
   18. Kesin Özel Yetki Kuralları 215
   19. Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki 215
   20. İflas Davalarında Yetkili Mahkeme 217
   21. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, Ortaklık veya Üyelik İlişkileriyle Sınırlı Olmak Kaydıyla, Bir Ortağına veya Üyesine Karşı veya Bir Ortağın yahut Üyenin Bu Sıfatla Diğerlerine Karşı Açacakları Davalarda Yetkili Mahkeme                                                                                                                                      217
   22. Terekenin Paylaşılmasına, Yapılan Paylaşma Sözleşmesinin Geçersizliğine, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisine, Miras Sebebiyle İstihkaka İlişkin Davalar ile Mirasçılar Arasında Terekenin Yönetiminden Kaynaklanan Davalar ile Terekenin Kesin Paylaşımına Kadar Mirasçılara Karşı Açılacak Tüm Davalarda Yetkili Mahkeme 218
   23. Terekede Bulunan Bir Mal Hakkında Açılmak İstenen İstihkak Davasında Yetkili Mahkeme 219
   24. Verasetin İspatına ve Miras Hisselerinin Belirlenmesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 219

   III. YETKİ KURALLARINA AYKIRILIK VE YETKİ İTİRAZI                                                                                                                                                                                220

   1. YETKİSİZLİK KARARI VE YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 221
   2. YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ 221
   • 7. MUHAKEME HUKUKUNDA
    YARGILAMAYA İLİŞKİN İLKELER
   1. GENEL OLARAK 223
   2. TARİHSEL GELİŞİM 225

   III. İLKELERİN AYRI AYRI İNCELENMESİ                                                                                                                                                                                                                 227

   1. Tasarruf İlkesi (Dispositionsmaxime) - Re’sen Hareket İlkesi (Offizialmaxime) 227
   2. Tasarruf İlkesi (Dispositionsmaxime) 227
   3. Genel Olarak 227
   4. Tasarruf İlkesinin Usul Hukuku’ndaki Görünümleri 227
   5. Re’sen Hareket İlkesi (Offizialmaxime) 230
   6. Taraflarca Getirilme İlkesi (Verhandlungsmaxime) - Araştırma İlkesi (Untersuchungsmaxime)                                                                             232
   7. Genel Olarak 232
   8. Taraflarca Getirilme İlkesi (Verhandlungsmaxime) 233
   9. Kavram 233
   10. Taraflarca Getirilme İlkesinin Sonuçları 235
   11. Taraflarca Getirilme İlkesinin Sınırlandırılması 236
   12. Tarafların Doğruluk Ödevi (Wahrheitspflicht) 236
   13. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi (Hinweis- und Aufklärungspflicht) 239

                            (1). Genel Olarak                                                                                                                                                                                                                                           239

                             (2). Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevinin Fonksiyonları                                                                                                                                                241

   1. Açıklama Fonksiyonu 243
   2. Tamamlama Fonksiyonu 243

                                 iii. Değiştirme Fonksiyonu                                                                                                                                                                                                               244

                             (3). Hâkimin Aydınlatma Ödevinin Sınırları                                                                                                                                                                             245

                             (4). Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Hâkimin Aydınlatma Ödevi                                                                                                                         245

   1. Tarafların İsticvabı                                                                                                                                                                                                                                    245
   2. Geciken Dava Malzemesinin Reddi 247
   3. Araştırma İlkesi (Untersuchungsmaxime) 247
   4. Genel Olarak 247
   5. Araştırma İlkesinin Uygulama Alanları 249
   6. Araştırma İlkesinin Uygulanmasının Sonuçları                                                                                                                                                                               249
   7. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Benimsenen İlke 251
   8. Genel Olarak 251
   9. Vakıaların Toplanması Bakımından Hâkimin Yetkili Olduğu Haller 253
   10. “Herkesçe Bilinen” Vakıalar 253
   11. Kadastro Mahkemelerinde Görülen Davalar 254
   12. Dava Şartları 255
   13. Evliliği Sona Erdiren Davalar 256
   14. Taraflarca Getirilme İlkesinin Alternatifi: Hâkimle İşbirliği İlkesi (Kooperationsmaxime) 256
   15. Teksif İlkesi (Konzentrationsmaxime) 258
   16. Hukukun Uygulanması (Iura Novit Curia) 259
   17. Yargılamanın Yürütülmesi 261
   18. Yazılılık-Sözlülük İlkesi 262
   19. Yargılamaya Katılanların Dinlenmesi İlkesi (Rechtliches Gehör) 263
   20. Aleniyet İlkesi 265
   21. Doğrudanlık İlkesi 268
   22. Taleple Bağlılık İlkesi 268
   23. Usul Ekonomisi İlkesi 270
   • 8. DAVADA TARAFLAR
   1. KİMLER DAVADA TARAF OLABİLİR? 272
   2. TARAF EHLİYETİ 275

   III. DAVA EHLİYETİ                                                                                                                                                                                                                                                                 284

   1. DAVADA KANUNİ TEMSİL 285
   2. DAVA TAKİP YETKİSİ 286
   3. DAVADA SIFAT (HUSUMET) 288

   VII. DAVAYA VEKÂLET (HMK m.71-83)                                                                                                                                                                                                                    290

   • 9. DAVAYA MÜDAHALE
   1. FER’İ MÜDAHALE 297
   2. Fer’i Müdahilin Hukuki Niteliği 298
   3. Fer’i Müdahalenin Şartları 299
   4. Fer’i Müdahale Usulü 299
   5. Fer’i Müdahalenin Hükümleri 300
   6. Fer’i Müdahalenin Etkisi 302
   7. ASLİ MÜDAHALE 304

   III. DAVANIN İHBARI                                                                                                                                                                                                                                                             306

   1. CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI (HMK m.70) 307
   • 10. DAVA ARKADAŞLIĞI
   1. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI 309
   2. MECBURİ (ZORUNLU) DAVA ARKADAŞLIĞI 311
   • 11. DAVA ÇEŞİTLERİ
   1. TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVALAR 315
   2. Eda Davaları 315
   3. Tespit Davaları 315
   4. İnşaî Davalar 318
   5. DAVA KONUSUNUN AYNİ HAK VEYA ZİLYETLİK OLMASINA GÖRE DAVALAR 319

   III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE DAVALAR                                                                                                                                                                           320

   1. DAVA KONUSU TALEBİN NİCELİĞİNE GÖRE DAVALAR 320
   2. Objektif Dava Yığılması 320
   3. Terditli Davalar 320
   4. Kısmi Dava 322
   5. Seçimlik Davalar 323
   6. Topluluk Davaları 324
   7. Hakların Yarışması (Mütelâhik Davalar) 325
   8. Belirsiz Alacak Davası 325
   9. DAVA KONUSU EDİLEN MALA GÖRE DAVALAR 343
   10. KARŞI DAVA 343
   • 12. USULİ İŞLEMLER
   1. GENEL OLARAK 345
   2. USULİ İŞLEM VE HUKUKİ İŞLEMİN FARKI 346

   III. MEVZUATIMIZDAKİ DURUM   347

   1. Esaslı Merasimden Olanlar 348
   2. Esaslı Merasimden Olmayanlar 350
   3. USUL MUAMELESİ KAVRAMI ve TARİFİ 351
   4. USUL MUAMELESİ KAVRAMININ UNSURLARI 352
   5. Muhakemeyi İlerletmek Amacı Var Olmalıdır 352
   6. Muamele Müsbet veya Menfi Olabilir 353
   7. Usul Muamelesi Mahkemece veya Taraflarca Yapılabilir 353
   8. USUL MUAMELELERİNİN TASNİFİ 353
   9. Mahkeme Muameleleri 354
   10. Ara Kararları 355
   11. Nihai Kararlar 357
   12. Hükümler 357
   13. Diğer Nihai Kararlar 357
   14. Davanın Yürütülmesi ile İlgili Muameleler 358
   15. Maddi Bakımdan Yürütme Yetkisi 358
   16. Şekli Bakımdan Yürütme Yetkisi 358
   17. Taraf Muameleleri 358
   18. Taraf Sayısına Göre Usul Muamelesi 360
   19. İki Taraflı Usul Muameleleri 360
   20. Tek Taraflı Usul Muameleleri 360
   21. Amacına Göre Usul Muameleleri 360
   22. İddia Vasıtaları 360
   23. Savunma Vasıtaları 360
   24. Diğer Vasıtalar 361

   VII. USUL MUAMELESİNİN ÖZELLİKLERİ                                                                                                                                                                                                                361

   1. Usul Muameleleri Şekle Tabidir 361
   2. Usul Muameleleri Süreye Tabidir 363
   3. Usul Muameleleri Şarta Bağlanamaz 363
   4. Usul Muameleleri İrade Fesadı Sebebi ile İptal Edilemez 364
   5. Usul Muameleleri Hasmın Bilgisine Sunulmalıdır 365

   VIII. TARAFLARCA VE MAHKEMECE YAPILAN USUL MUAMELELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI                                                                                        366

   1. Süre Açısından 366
   2. Eski Hale İade Müessesesi Açısından 366
   3. Islah Müessesesi Açısından 367
   4. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 367
   5. Davadan Feragat 368
   6. Davayı Kabul 370
   7. Sulh 377
   • 13. ADLİ TATİL, SÜRELER, ESKİ HALE İADE
   1. ADLİ TATİL 384
   2. SÜRELER 386

   III. ESKİ HALE GETİRME   390

   • 14. DAVANIN İKAMESİ
   1. GENEL OLARAK DAVA HAKKI 392
   2. DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR 393
   3. Dava Şartları 393
   4. Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması 393
   5. Yargı Yolunun Caiz Olması 393
   6. Mahkemenin Görevli Olması 394
   7. Yetkinin Kesin Olduğu Hâllerde, Mahkemenin Yetkili Bulunması 394
   8. Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları; Kanuni Temsilin Söz Konusu Olduğu Hâllerde, Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması 394
   9. Dava Takip Yetkisine Sahip Olunması 395
   10. Vekil Aracılığıyla Takip Edilen Davalarda, Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması ve Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin Bulunması 395
   11. Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması 396
   12. Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi 397
   13. Davacının, Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunması 400
   14. Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olmaması 401
   15. Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması 401
   16. Diğer Kanunlarda Yer Alan Dava Şartlarına İlişkin Hükümler (HMK m.114/2) 401
   17. İlk İtirazlar 405
   18. Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Hallerde Yetki İtirazı (HMK m.19/1, 2, 4) 405
   19. Uyuşmazlığın Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Gerektiği İtirazı (HMK m.413/1) 406

   III. DAVANIN AÇILMASI                                                                                                                                                                                                                                                       406

   1. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar 412
   2. Mahkemenin Adı 413
   3. Davacı ile Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri 414
   4. Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 421
   5. Varsa Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri 422
   6. Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Dava Konusunun Değeri 423
   7. Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri 423
   8. İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği 424
   9. Dayanılan Hukuki Sebepler 427
   10. Açık Bir Şekilde Talep Sonucu 427
   11. Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin İmzası 427
   12. Davanın Açılmasına Bağlanan Sonuçlar 432
   13. Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları 433
   14. Zamanaşımının Kesilmesi ve Hak Düşürücü Sürenin Korunması 433
   15. Şahsa Bağlı Hakların Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi 434
   16. İyiniyetin Ortadan Kalkması 435
   17. Davalının Temerrüde Düşmesi 435
   18. Usul Hukuku Bakımından Sonuçları 436
   19. Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu 436
   20. Davanın Açıldığı Tarihe Göre Dava Şartlarının İncelenmesi ve Hüküm Kurulması 436
   21. Derdestlik 437
   22. İhtiyati Tedbirin Korunması (HMK m.397/2) 437
   23. Davayı Geri Alma Yasağı (HMK m.123) 437
   24. Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı (HMK m.141) 439
   25. DAVAYA CEVAP 443
   26. Genel Olarak 443
   27. Cevap Dilekçesinin Muhtevası 444
   28. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 446
   • 15. ÖN İNCELEME
   1. KURUMUN AMACI 447
   2. YAPILMASI GEREKENLER 449

   III. DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR HAKKINDA KARAR                                                                                                                                                                       454

   1. ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET 456
   2. ÖN İNCELEME DURUŞMASI 458
   3. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ 463
   4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı 463
   5. Davayı Değiştirme Yasağının Sebepleri 466
   6. Hangi Hallerin Dava Değiştirme Teşkil Edeceği 466
   7. Tarafların Değiştirilmesi 466
   8. Netice-i Talebin Değiştirilmesi 467
   9. Dava Sebebinin Değiştirilmesi 468

   VII. SÜRELER HAKKINDA KARAR                                                                                                                                                                                                                                  470

   • 16. TAHKİKAT
   1. TAHKİKATIN KONUSU 471
   2. TARAFLARIN DURUMU 473

   III. TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ                                                                                                                                                                                                          479

   1. Dosyanın İşlemden Kaldırılması 479
   2. Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilemeyecek Haller 483
   3. Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının Sonuçları 485
   4. Tarafların Duruşmaya Gelmemesine İlişkin Özel Durumlar 486
   5. İsticvap Olunacak Tarafın Duruşmaya Gelmemesi 486
   6. Yemini Edecek Tarafın Duruşmaya Gelmemesi 486
   7. Davanın Açılmamış Sayılması 487
   8. Davanın Açılmamış Sayılmasının Sonuçları 489
   9. DURUŞMA DÜZENİ VE TUTANAKLAR 489
   10. TAHKİKATIN TAMAMLANMASI VEYA TEVSİİ 495
   11. MAHKEMELERİN ÇALIŞMA ZAMANI VE USULÜ 498
   • 17. İSPAT
   1. GENEL OLARAK 501
   2. İSPATIN KONUSU 501
   3. Vakıalar 501
   4. Hukuk Kuralları 504

   III. İSPAT HAKKI 504

   1. İSPAT YÜKÜ 511
   2. İspat Yükünün Belirlenmesine İlişkin İstisnai Durumlar 517
   3. Normal Durumun Aksinin İspatı 517
   4. İspat Yükünün Kanun Tarafından Belirlenmesi 518
   5. Menfi Vakıanın İspatı 518
   6. Karineler 519
   7. Kanuni Karineler 519
   8. Fiili karineler 520
   9. İyi Niyet ve Hakkaniyet 521
   10. İSPAT TÜRLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI 523
   11. Asıl İspat, Karşı İspat ve Aksini İspat 523
   12. Doğrudan İspat - Dolaylı İspat 523
   13. İSPAT DERECELERİ 524

   VII. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ  525

   VIII. BAŞKA YERDEN GETİRTİLECEK DELİLLER, DELİLLERİN İNCELENMESİ VE İSTİNABE   527

   1. DELİLDEN VAZGEÇME 528
   • 18. DELİLLER
   1. GENEL OLARAK 530
   2. DELİL SÖZLEŞMESİ 535
   3. Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi 537
   4. Münhasır Delil Sözleşmesi 537

   III. KESİN DELİLLER  538

   1. Senet 538
   2. Genel Olarak 538
   3. Senetle İspat Kuralının Kabul Gerekçeleri 542
   4. Senetle İspat Kuralı Hakkındaki Görüşler 544
   5. Senet Kavramı 547
   6. Senet Çeşitleri 548
   7. Adi Senet 548
   8. Resmi Senet  551
   9. Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması ve Adi Senetlerin Üçüncü Kişiler İçin Hüküm İfade Etmesi 554
   10. Senetlerin (Belgelerin) Mahkemeye Verilmesi 554
   11. Genel Olarak 554
   12. Tarafların Belgeleri Mahkemeye Verme Zorunluluğu 555
   13. Üçüncü Kişilerin Belgeleri Mahkemeye Verme Zorunluluğu 556
   14. Belgelerin Yerinde İncelenmesi 556
   15. Senetle İspat Kuralı ve İstisnaları 557
   16. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu ve İstisnaları  561
   17. İkrar 563
   18. Genel Olarak 563
   19. İkrarın Türleri 564
   20. İçeriğine Göre İkrar 564
   21. Basit (Adi) İkrar 564
   22. Mürekkep Murtabit İkrar (Bağlantılı Bileşik İkrar) 565
   23. Mürekkep Gayrimurtabit İkrar (Bağlantısız Bileşik İkrar) 565
   24. Mevsuf (Vasıflı) İkrar 565
   25. Yapıldığı Yere Göre İkrar 566
   26. Kapsamına Göre İkrar 566
   27. Tam İkrar 567
   28. Kısmi İkrar 567
   29. İkrardan Dönme ve İkrarın Etkisi 567
   30. Kesin Hüküm (Kaziye-i Muhkeme) 567
   31. Genel Olarak 567
   32. Şekli Anlamda Kesin Hüküm 568
   33. Maddi Anlamda Kesin Hüküm 568
   34. Kesin Hükmün Şartları 572
   35. Dava Konusunun Aynı Olması 572
   36. Dava Sebebinin Aynı Olması 572
   37. Davanın Taraflarının Aynı Olması 572
   38. Kesin Hükmün Etkisi 572
   39. Kesin Hükmün Tarafları, Dava Konusu ve Dava Sebebi Aynı Olan İkinci Davada Etkili Olarak, Aynı Hususta Yargılama Yapılmasına Engel Teşkil Etmesi 572
   40. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi 574
   41. Yemin 575
   42. Genel Olarak 575
   43. Stok Kodu
    :
    9789753685931
    Boyut
    :
    17x24
    Sayfa Sayısı
    :
    961
    Basım Yeri
    :
    istanbul
    Baskı
    :
    2
    Basım Tarihi
    :
    Ekim 2020
    Kapak Türü
    :
    Sert kapak
    Kağıt Türü
    :
    ivory 70 gr.
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat