Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
MEDENİ HUKUK ve MEDENİ USUL HUKUKU BOYUTUYLA TEREKE (MİRAS ORTAKLIĞI)

MEDENİ HUKUK ve MEDENİ USUL HUKUKU BOYUTUYLA TEREKE (MİRAS ORTAKLIĞI) TEMSİLCİSİ (TMK m.640/III)

Liste Fiyatı : 400,00
İndirimli Fiyat : 380,00
Kazancınız : 20,00
Taksitli fiyat : 1 x 380,00
%5
Aynı gün kargo
KARGO BEDAVA
9789753685757
364208
MEDENİ HUKUK ve MEDENİ USUL HUKUKU BOYUTUYLA TEREKE (MİRAS ORTAKLIĞI) TEMSİLCİSİ (TMK m.640/III)
MEDENİ HUKUK ve MEDENİ USUL HUKUKU BOYUTUYLA TEREKE (MİRAS ORTAKLIĞI) TEMSİLCİSİ (TMK m.640/III)
Filiz Kitabevi
380.00

§1.BÖLÜM
TEREKE (MİRAS ORTAKLIĞI) TEMSİLCİLİĞİ KURUMUNA
GENEL BAKIŞ
I.GİRİŞ: MİRAS ORTAKLIĞINDA GEÇERLİ ELBİRLİĞİ İLKESİ ve TEREKE TEMSİLCİLİĞİ KURUMUNUN ELBİRLİĞİ İLKESİ KARŞISINDAKİ KONUMU ................. 1
II.TERMİNOLOJİ SORUNU .....................................................................................10
III.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ KURUMUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ ........................10
IV.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ KURUMUNA UYGULANACAK HÜKÜMLER ......42

§2.BÖLÜM
TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN TESİSİ ve TEREKE TEMSİLCİSİ ATANMASI
I.GENEL OLARAK..................................................................................................46
II.TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN TESİSİ ..................................................................46
1.ŞARTLARI ..........................................................................................................46
A.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNDE ARANACAK MADDİ ŞARTLAR 46a.Miras Ortaklığının Varlığı ............................................................................47
b.Miras Ortaklığı İle İlgili Daha Önceden Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, (Resmi) Tereke Yöneticisi veya (Resmi) Tasfiye Memurunun İlgili Kurumlar Tesis Edilerek Atanmamış Olması......................................54
c.Miras Ortaklığının Eylem Yeterliliğinden (Hareket Kabiliyetinden) Yoksunluğu...................................................................................................57
i.Genel Olarak...............................................................................................57
ii.Miras Ortaklığının Eylem Yetersizliğinin (Hareket Kabiliyetsizliğinin) Somutlaştığı Durumlar ...............................................59
B.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNDE ARANACAK ŞEKLİ ŞART: MİRASÇILARDAN EN AZINDAN BİRİNİN TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNİ YETKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN TALEP ETMESİ............................................................................................................83
a.Genel olarak...................................................................................................83
b.Tereke Temsilciliği Tesisini İsteyecek Kişi: Mirasçılardan Biri ...................85
i.Genel Olarak.............................................................................................85
ii.Mirasçı Sıfatının İspatı............................................................................100
iii.Tereke Temsilciliği Tesisini İsteyebilmesi İçin Mirasçının Mirasçılığının Kesinleşmesinin (Mirası Red Hakkının Sona Ermesinin) Gerekip Gerekmediği Sorunu .108
c.Tereke Temsilciliği Tesisi Talebinin Süresi ...............................................116
C.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİ (VE TEREKE TEMSİLCİSİ ATANMASI) TALEBİNİN YÖNELTİLMESİ GEREKEN GÖREVLİ VE YETKİLİ MAKAM VE TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNDE TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ ....................117
D.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİ İŞİNİN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ NİTELİĞİ VE TEREKE TEMSİLCİĞİ TESİSİ TALEBİNİN YAPILMASI USULÜ .........................128
a.Bir İhtilaf İçeren Çekişmesiz Yargı İşi Olarak Tereke Temsilciliğinin Tesisi Davası ..............................................................................................128
b.Tereke Temsilciği Tesisi Talebinin Yapılması Usulü ..............................139
II.TEREKE TEMSİLCİ OLARAK ATANABİLECEK KİŞİ, EHLİYETİ, ATANMA ŞARTLARI ve DAVA USULÜ ........................................................142
1.GENEL OLARAK.............................................................................................142
2.TEREKE TEMSİLCİSİ OLARAK ATANABİLECEK KİŞİ ............................142
3.TEREKE TEMSİLCİSİNİN EHLİYETİ VE DİĞER ATANMA ŞARTLARI .157
A.YARGITAY UYGULAMASI DIŞINDA, VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİLİĞİNE ve VEKALET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN (TMK m.550, TBK m.511) KIYAS YOLUYLA UYGULANMASINA DAYALI OLARAK TEREKE TEMSİLCİSİNİN EHLİYETİ, BİRDEN FAZLA TEREKE TEMSİLCİSİ ATANMASI VE DİĞER ATANMA ŞARTLARI .....................................................................157
B.YARGITAY’IN “ÖZEL KAYYIM” KABULÜ BAKIMINDAN TEREKE TEMSİLCİSİNİN EHLİYETİ, BİRDEN FAZLA TEREKE TEMSİLCİSİ ATANMASI VE DİĞER ATANMA ŞARTLARI ..................160
a.Genel Olarak ...............................................................................................160
b.Maddi Şart: “Yeterlilik”..............................................................................162
c.Yetersizlik Varsayımı: Tereke Temsilciliği Engelleri ................................163
d.Tereke Temsilcisinin TMK m.416’ya Kıyasen Görevi Kabul Yükümlülüğü ..............................................................................................170
e.Tereke Temsilciliğinden Kaçınma (Özür) Sebepleri ve Tereke Temsilcisinin Tereke Temsilciliğinden Kaçınma Hakkı..............................170
4.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİ ve TEREKE TEMSİLCİSİ ATAMA KARAR(LAR)I, İLANI ve SÖZ KONUSU KARARLA KARŞI KANUN YOLLARI ...........................174
A.TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN TESİSİ KARARI .........................................174
B.TEREKE TEMSİLCİSİ ATAMA KARARI ..................................................176
C.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİ VE TEREKE TEMSİLCİ ATAMA KARARININ İLANI ......................................................................................178
D.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİ ve TEREKE TEMSİLCİ ATAMA KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI ............................................181
5.TEREKE TEMSİLCİSİNİN YARGITAY’CA “ÖZEL KAYYIM” SAYILMASININ TEREKE TEMSİLCİSİNİN ATANMA SÜRECİNE OLAN (ve UYGULAMADA GÖZ ARDI EDİLEN) DİĞER ETKİLERİ .......198
A.GECİKMEKSİZİN TEREKE TEMSİLCİSİ ATAMA YÜKÜMÜ ...............198
B.EŞ VE YAKIN HISIMLARIN ÖNCELİĞİ ...................................................198
C.İLGİLİLERİN İSTEĞİ...................................................................................198
D.AİLE MECLİSİ VESAYETİ .........................................................................199
E.GEÇİCİ TEDBİRLER (TMK m.420) vE TMK m.420 İLE TMK m.589 ARASINDAKİ İLİŞKİ...................................................................................199
a. TMK m.589’un TMK m.420 Karşısında Önceliği......................................199
b.Tereke Temsilciliği Tesisi Yargılamasının TMK m.589’a göre Tedbir Alma İmkanını Ortadan Kaldırdığı Varsayımında (Kabulünde) TMK m.422 Geçici Tedbir Kararının Şartları ve Türleri, Geçici Tedbir Kararının İlanı, Geçici Tedbir Kararını Almaya Yetkili ve Görevli Mahkeme .........................................................201
F. ATANAN TEREKE TEMSİLCİSİNİN GEÇİCİ GÖREVİ ..........................203
G.KESİN GÖREV DEVRİ ................................................................................204

§3.BÖLÜM
TEREKE TEMSİLCİSİNİN YETKİ ve GÖREVLERİ
I.GENEL YETKİLİ TEREKE TEMSİLCİSİ-ÖZEL YETKİLİ TEREKE TEMSİLCİSİ AYIRIMI ve TEREKE TEMSİLCİSİNİN SAHİP OLDUĞU ve DOĞRUDAN KULLANDIĞI BAĞIMSIZ YETKİNİN KAPSAMININ BELİRLEMESİ .....................................................................................................206
II.TEREKE TEMSİLCİNİN KESİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ ....................217
III.GÖREVE BAŞLAMANIN SONUÇLARI: TEREKE TEMSİLCİSİNİN YÖNETİM GÖREVİNİ YÜKLENMESİ; TEREKE UNSURLARI ÜZERİNDEKİ YÖNETİM YETKİSİ ve BU YETKİNİN SINIRLARI ..............218
1.GENEL OLARAK.............................................................................................218
2.TEREKE TEMSİLCİSİNİN SAHİP OLDUĞU YÖNETİM YETKİSİNİN SINIRLARI .......................................................................................................230
A.TEREKE TEMSİLCİSİ ÖZEL HUKUK MAKAMI SAYILIRSA ...............230
B.YARGITAY’IN KABULÜNE GÖRE TEREKE TEMSİLCİSİ “ÖZEL KAYYIM” SAYILIRSA ................................................................................239
a.TMK m.460 Uygulaması .............................................................................239
b.TMK m.444 Uygulaması: Taşınmaz satışı ..................................................243
c.TMK m.462-463 Uygulanması ....................................................................245
IV.TEREKE TEMSİLCİNİN YETKİLERİ ...............................................................248
1.GENEL OLARAK: GENEL YETKİLİ TEREKE TEMSİLCİSİNİN YÖNETİM YETKİSİ VE BU YETKİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK TMK m.552/II (ve TMK m.593/II-II) HÜKMÜNÜN ÖNEMİ .................................................................248
2.İLK GÖREV: TEREKENİN DEĞERLERİNİN VE BORÇLARININ LİSTELENMESİ (DEFTER TUTULMASI) ....................................................251
A. Genel Olarak .................................................................................................251
B. TMKVVMHUİTüzük m.55 Hükmü .............................................................253
C. Tereke Temsilcisinin Yargıtay’ca Özel Kayyım Sayılmasının Etkisi ...........255
3.TEREKE TEMSİLCİSİNİN TEREKE MALLARI ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİĞİNİ TESİS ETMESİ ......................................................................260
4.TEREKE MALLARININ KORUNMASI, SAKLANMASI ve SEMERELENDİRİLMESİ ...............................................................................263
A.GENEL OLARAK.........................................................................................263
B.TEREKE TEMSİLCİSİNİN YARGITAY’CA ÖZEL KAYYIM SAYILMASININ, TEREKE DEFTERİNİN TUTULMASI DIŞINDA TEREKE TEMSİLCİSİNİN KORUMA, SAKLAMA ve SEMERELENDİRME GÖREVİNİ İCRASINA ETKİLERİ .........................264
a.Saklama .......................................................................................................265
b.Menkullerin Satımı ......................................................................................266
c.Aktiflerin Değerlendirilmesi ........................................................................268
i. Paraların Yatırılması ................................................................................268
ii.Sermaye Yatırımlarının Dönüştürülmesi .................................................270
ii.Ticari ve Sınai İşletmeler .........................................................................271
d. Serbest Mallar.............................................................................................272
5.TEREKE TEMSİLCİSİNİN DİĞER GÖREV VE YETKİLERİ .......................272
A.MİRAS PAYLAŞMA PLANI (TASARISI) YAPMA YETKİSİ ..................272
B.TEREKE ALACAKLARININ TAHSİLİ ......................................................279
C.TEREKE BORÇLARININ İFASI .................................................................292
a.Genel Olarak................................................................................................292
b.Tereke Borcu Kavramı ve Tereke Borçlarının İfasında (ve Özellikle “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Katılma Alacağı Borcu” ve “Vergi Borçları” Açısından) Tereke Temsilcisinin İşlevi...........294
c.Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Tereke Temsilcisinin Görevi...........................................................................................................311
d.Vergi Borçlarının İfasında Tereke Temsilcisinin İşlevi...............................324
D.TEREKE TEMSİLİCİSİNİN MİRASÇILARIN ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞINI GEREKLİ KILAN “TEREKEYE İLİŞKİN” DAVALARI AÇMA, TAKİPLERİ YAPMA, DAVA ve TAKİPLERE TARAF OLMA ve MİRASÇILARIN AÇTIĞI DAVALARA MÜDAHİL OLMA GÖREVİ .........................................................................................329
a.Genel Olarak................................................................................................329
b.Uygulamada Davanın Takip Yetkisi Eksikliğinin Giderilmesi İçin Tereke Temsilciliği Tesisini Gerekli Kılan (Mirasçılar Arası Zorunlu Dava Arkadaşlığını Gerektiren) Davalar .....................................................360
i.Ön İnceleme: TMK m.640/IV’ün Uygulama Alanının Belirlenmesi ........360
aa.Genel Olarak ........................................................................................360
bb. Uygulama Örnekleri............................................................................377
aaa. TMK m.1025’e Dayalı Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası ve İstihkak Davası ...........................................................................377
bbb.TMK m.716’ya Dayalı Tescile Zorlama (Mülkiyetin Hükmen Geçirilmesi) Davası .....................................................................403
ccc.Tespit Davaları .............................................................................414
ddd.İrade Sakatlığına Dayalı İptal ve İade Davaları ...........................418
eee. Elatmanın Önlenmesi Davası ve Ecrimisil Davası ......................419
fff.Diğer Davalar.................................................................................446
c.Bir Miras Ortaklığına Dahil Mirasçıların Zorunlu Dava Arkadaşı Konumunda Olduğu Bir Davada TMK m.640/III’e Dayalı Olarak Mirasçılardan Birisi veya Bir Kısmı Davacı Olarak Dava Açtıktan Sonra Dava Takip Yetkisi Eksikliğinin Giderilmesi İçin Verilen Uygun ve Kesin Süre İçerisinde Diğer Mirasçıların Davaya Katılmasının Sağlanması Yanında Alternatif İmkan Olarak Sunulan Dava Yoluyla Sınırlı Yetkili Tereke Temsilciliği Tesisi ile Atanacak Tereke Temsilcisinin Davaya
Muvafakat Vermesinin Yargılamaya Etkisi; Bu Yöndeki Yargıtay Uygulamasının Sunumu ve Değerlendirilmesi ...........................................460
d.Tereke Temsilciliğinin Tesisi ile Atanan Tereke Temsilcisinin Davalı Tarafta Zorunlu Dava Arkadaşı Mirasçılar Yerine Davayı Yürütmesi .......563
e.Görülmekte Olan Bir Davada Davacı veya Davalı Gerçek Kişi Tarafın Ölümü (HMK m.55) ve Tereke Temsilciliği Tesisi....................................564
f.Zorunlu Dava Arkadaşı Olan Mirasçılardan Birinin Ölmesi ve Tereke Temsilciliği Tesisi .......................................................................................576
g.Görülmekte Olan Davada Tereke Temsilciliği Tesisi Sonrası Mirasçılardan Birinin Ölümü ......................................................................580
h.Yargıtay Uygulamasında Atanmış Tereke Temsilcisinin Yürüttüğü Davada Miras Ortaklığının Menfaati Aleyhine İşgörme Yasağı ve Yasağa Aykırı Olarak Giriştiği Usuli veya Maddi Hukuk İşlemlerinin Geçerliliği Sorunu..........................................................................................................582
i.Genel Olarak .............................................................................................582
ii.Özel Olarak Yargıtay Uygulamasında Tereke Temsilcisinin Yürüttüğü Davadaki Davadan Feragatinin veya Davayı Kabulünün Tüm Mirasçıların Rızasına Bağlı Oluşu ...........................................................588
iii.Atanan Tereke Temsilcisinin Görülmekte Olan Davaya Muvafakat Vermemesi, Muvafakat Verdikten Sonra Duruşmalara Girmemesi, Davanın Reddini İstemesi Durumunda Davaya Bakan Mahkemenin Re’sen Yeni Bir Tereke Temsilcisi Atanmasını İsteyip İsteyemeyeceği Sorunu ve HMK m.150’nin Uygulanma Şekli ....599
E.TEREKE TEMSİLCİSİNİN TEREKE ALACAĞININ (veya DEĞERİNİN) İCRA TAKİBİ KONUSU OLDUĞU VEYA OLMASI GEREKTİĞİ DURUMDAKİ GÖREVİ ...........619
a.Miras Ortaklığı Kurulmadan (Miras Bırakan Ölmeden) Önce Henüz Başlamış Bir İcra Takibi Mevcut Değilse ....................................................619
i.Terekeye Dahil Bir Alacak Hakkının İcra Takibi Konusu Yapılması.......619
ii.Tereke Borcunun Tereke Alacaklısı Tarafından İcra Takibi Konusu Yapılması .................................................................................................638
b.Miras Bırakana Karşı Miras Ortaklığı Kurulmadan (Miras Bırakanın Ölümünden) Önce Başlamış Bir İcra Takibi Mevcut İse .............................642
F.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNİN ORTAKLIKLAR HUKUKU BAKIMINDAN ATANAN TEREKE TEMSİLCİSİNE YÜKLEDİĞİ GÖREVLER ....................................645
a.Adi Ortaklık İlişkisinin Sona Ermesi Bakımından.......................................645
b.TTK’nın Ticari Şirketlere İlişkin Genel Hükümleri Bakımından ................648
c.Kollektif Şirketler ve Komandit Şirketler Bakımından ...............................648
d.Anonim Şirketler Bakımından .....................................................................652
e. Limited Şirketler Bakımından.....................................................................668
f.Ticari İşletme Hukuku Bakımından .............................................................669
G.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNİN FİKİR ve SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK) BAKIMINDAN ATANAN TEREKE TEMSİLCİSİNE YÜKLEDİĞİ GÖREVLER .......670
V.TEREKE TEMSİLCİSİNİN YÜKÜMLERİ ........................................................675
1.GENEL OLARAK.............................................................................................675
2.TEREKE TEMSİLCİSİNİN ELİNDE BULUNAN veya ELİNE GEÇEN VASİYETNAMEYİ, TMK m.595 UYARINCA SULH HUKUK MAHKEMESİNE TESLİM ETME YÜKÜMÜ ................................................675
3.TEREKE TEMSİLCİSİNİN MİRASÇILARA VE SULH HUKUK MAHKEMESİNE BİLGİ VE HESAP VERME YÜKÜMÜ .............................677
A.TEREKE TEMSİLCİSİ ÖZEL HUKUK MAKAMI SAYILDIĞINDA ......677
a.Genel Olarak................................................................................................677
b.Tereke Temsilcisinin Mirasçılara ve Sulh Hukuk Mahkemesine Bilgi Verme Yükümü ...........................................................................................677
c.Tereke Temsilcisinin Mirasçılara Hesap Verme Yükümü ...........................679
d.Tereke Temsilcisinin Sulh Hukuk Mahkemesine Hesap Verme Yükümü ..680
B.TEREKE TEMSİLCİSİ YARGITAY TARAFINDAN ÖZEL KAYYIM SAYILDIĞINDA ...........................................................................................681
a.Genel Olarak ................................................................................................681
b.Uygulama Bakımından Önem Taşıyan Doğrudan Tereke Temsilcisinin Mirasçılara ve Mahkemeye Bilgi Verme Yükümünü Düzenleyen TMKVVMHUİTüzük m.56/I Hükmünün Öngördüğü Sonuçlar .................683
4.TEREKE TEMSİLCİSİNİN SADAKAT ve ÖZELLİKLE SIR SAKLAMA YÜKÜMÜ ........................................................................................................685
5.TEREKE TEMSİLİCİSİNİN ÖZEN YÜKÜMÜ ...............................................686
5.TEREKE TEMSİLCİSİNİN BİREYSEL İŞ GÖRME YÜKÜMÜ ....................688
6.TEREKE TEMSİLCİSİNİN ALDIKLARINI VERME (İADE) YÜKÜMÜ .....689
VI. TEREKE TEMSİLCİSİNİN ALACAK HAKLARI: ÜCRET ve MASRAFLARININ KARŞILANMASI TALEBİ ..............................................692

§4.BÖLÜM
TEREKE TEMSİLCİSİNİN DENETİMİ ve GÖREVDEN ALINMASI; TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN ve/veya TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ; TEREKE TEMSİLCİSİNİN ve DEVLETİN SORUMLULUĞU I.TEREKE TEMSİLCİSİNİN DENETİMİ ve TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVDEN ALINMASI ..............................706
1.TEREKE TEMSİLCİSİ ÖZEL HUKUK GÖREVLİSİ SAYILDIĞINDA ........706
2.TEREKE TEMSİLCİSİ “ÖZEL KAYYIM” SAYILDIĞINDA ........................713
A.TEREKE TEMSİLCİSİNİN DENETİMİ ......................................................713
B.TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVDEN ALINMASI ...............................716
a.Genel Olarak ................................................................................................716
b.Görevden Alınma Sebepleri ........................................................................718
c.Görevden Almayla Görevli ve Yetkili Mahkeme ........................................720
d.Görevden Alma Usulü .................................................................................720
e. Verilecek Karar ...........................................................................................721
f.Yargılama Sırasındaki Geçici Önlemler .......................................................722
g.İtiraz Yolu ....................................................................................................724
II.TESİS EDİLMİŞ TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN VE/VEYA TEREKE TEMSİLCİLİĞİ DEVAM EDERKEN ATANAN TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ ............. 726
1.ÖZEL HUKUKU KURUMU OLARAK TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN VE/VEYA TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ .........726
A.TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN SONA ERMESİ...........................................726
B.TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ ........................735
C.ÖZEL HUKUK KURUMU OLARAK TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN SONA ERMESİNİN VE TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI ......749
2.ÖZEL KAYYIMLIK OLARAK TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN VE TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ ...........................752
A.TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN SONA ERMESİ...........................................752
B.TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ ........................755
a.Genel Olarak................................................................................................755
b.Tereke Temsilcisinin Görevine Geçici devamı............................................760
c.İlan ..............................................................................................................760
d.Tereke Temsilciliği Görevinin Sona Ermesinin Sonuçları ve Görevinin Sona Ermesi Kararı .....................................................................................761
III.TEREKE TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU “ve” SULH HUKUK MAHKEMESİNİN ve/veya ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN KARARLARINDAN DOLAYI DEVLETİN SORUMLULUĞU ........................763
1.ÖZEL HUKUK MAKAMI OLARAK TEREKE TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU ve SULH HUKUK MAHKEMESİNİN KARARLARINDAN DOLAYI DEVLETİN SORUMLULUĞU ....................763
2.ÖZEL KAYYIM OLARAK TEREKE TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU; TEREKE TEMSİLCİSİNİN FİLLERİNDEN, VESAYET MAKAMI OLARAK SULH HUKUK MAHKEMESİNİN VE DENETİM MAKAMI OLARAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN KARARLARINDAN DOLAYI DEVLETİN SORUMLULUĞU ...............................770
A.GENEL OLARAK.........................................................................................770
B.SORUMLULUĞUN ŞARTLARI ..................................................................771
a. Tereke Temsilcisinin ve Devletin Sorumluluğu İçin Ortak Şartlar.............771
b.Tereke Temsilcisinin ve Devletin Sorumluluğu İçin Ortak Olamayan Şart: Kusur.................................................................................................772
C. SORUMLULUĞUN SIRASI ........................................................................773
D.SORUMLULUK DAVASI ...........................................................................773
a. Davacı .........................................................................................................773
b. Davalı .........................................................................................................774
c.Yetkili ve Görevli Mahkeme .......................................................................775
d. Dava Zamanaşımı .......................................................................................776
e.İmtiyaz Hakları ............................................................................................778
3.CEZAİ SORUMLULUK ...................................................................................779
KAYNAKÇA ........................................................................................................781

 • Açıklama
  • §1.BÖLÜM
   TEREKE (MİRAS ORTAKLIĞI) TEMSİLCİLİĞİ KURUMUNA
   GENEL BAKIŞ
   I.GİRİŞ: MİRAS ORTAKLIĞINDA GEÇERLİ ELBİRLİĞİ İLKESİ ve TEREKE TEMSİLCİLİĞİ KURUMUNUN ELBİRLİĞİ İLKESİ KARŞISINDAKİ KONUMU ................. 1
   II.TERMİNOLOJİ SORUNU .....................................................................................10
   III.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ KURUMUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ ........................10
   IV.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ KURUMUNA UYGULANACAK HÜKÜMLER ......42

   §2.BÖLÜM
   TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN TESİSİ ve TEREKE TEMSİLCİSİ ATANMASI
   I.GENEL OLARAK..................................................................................................46
   II.TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN TESİSİ ..................................................................46
   1.ŞARTLARI ..........................................................................................................46
   A.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNDE ARANACAK MADDİ ŞARTLAR 46a.Miras Ortaklığının Varlığı ............................................................................47
   b.Miras Ortaklığı İle İlgili Daha Önceden Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, (Resmi) Tereke Yöneticisi veya (Resmi) Tasfiye Memurunun İlgili Kurumlar Tesis Edilerek Atanmamış Olması......................................54
   c.Miras Ortaklığının Eylem Yeterliliğinden (Hareket Kabiliyetinden) Yoksunluğu...................................................................................................57
   i.Genel Olarak...............................................................................................57
   ii.Miras Ortaklığının Eylem Yetersizliğinin (Hareket Kabiliyetsizliğinin) Somutlaştığı Durumlar ...............................................59
   B.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNDE ARANACAK ŞEKLİ ŞART: MİRASÇILARDAN EN AZINDAN BİRİNİN TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNİ YETKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN TALEP ETMESİ............................................................................................................83
   a.Genel olarak...................................................................................................83
   b.Tereke Temsilciliği Tesisini İsteyecek Kişi: Mirasçılardan Biri ...................85
   i.Genel Olarak.............................................................................................85
   ii.Mirasçı Sıfatının İspatı............................................................................100
   iii.Tereke Temsilciliği Tesisini İsteyebilmesi İçin Mirasçının Mirasçılığının Kesinleşmesinin (Mirası Red Hakkının Sona Ermesinin) Gerekip Gerekmediği Sorunu .108
   c.Tereke Temsilciliği Tesisi Talebinin Süresi ...............................................116
   C.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİ (VE TEREKE TEMSİLCİSİ ATANMASI) TALEBİNİN YÖNELTİLMESİ GEREKEN GÖREVLİ VE YETKİLİ MAKAM VE TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNDE TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ ....................117
   D.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİ İŞİNİN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ NİTELİĞİ VE TEREKE TEMSİLCİĞİ TESİSİ TALEBİNİN YAPILMASI USULÜ .........................128
   a.Bir İhtilaf İçeren Çekişmesiz Yargı İşi Olarak Tereke Temsilciliğinin Tesisi Davası ..............................................................................................128
   b.Tereke Temsilciği Tesisi Talebinin Yapılması Usulü ..............................139
   II.TEREKE TEMSİLCİ OLARAK ATANABİLECEK KİŞİ, EHLİYETİ, ATANMA ŞARTLARI ve DAVA USULÜ ........................................................142
   1.GENEL OLARAK.............................................................................................142
   2.TEREKE TEMSİLCİSİ OLARAK ATANABİLECEK KİŞİ ............................142
   3.TEREKE TEMSİLCİSİNİN EHLİYETİ VE DİĞER ATANMA ŞARTLARI .157
   A.YARGITAY UYGULAMASI DIŞINDA, VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİLİĞİNE ve VEKALET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN (TMK m.550, TBK m.511) KIYAS YOLUYLA UYGULANMASINA DAYALI OLARAK TEREKE TEMSİLCİSİNİN EHLİYETİ, BİRDEN FAZLA TEREKE TEMSİLCİSİ ATANMASI VE DİĞER ATANMA ŞARTLARI .....................................................................157
   B.YARGITAY’IN “ÖZEL KAYYIM” KABULÜ BAKIMINDAN TEREKE TEMSİLCİSİNİN EHLİYETİ, BİRDEN FAZLA TEREKE TEMSİLCİSİ ATANMASI VE DİĞER ATANMA ŞARTLARI ..................160
   a.Genel Olarak ...............................................................................................160
   b.Maddi Şart: “Yeterlilik”..............................................................................162
   c.Yetersizlik Varsayımı: Tereke Temsilciliği Engelleri ................................163
   d.Tereke Temsilcisinin TMK m.416’ya Kıyasen Görevi Kabul Yükümlülüğü ..............................................................................................170
   e.Tereke Temsilciliğinden Kaçınma (Özür) Sebepleri ve Tereke Temsilcisinin Tereke Temsilciliğinden Kaçınma Hakkı..............................170
   4.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİ ve TEREKE TEMSİLCİSİ ATAMA KARAR(LAR)I, İLANI ve SÖZ KONUSU KARARLA KARŞI KANUN YOLLARI ...........................174
   A.TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN TESİSİ KARARI .........................................174
   B.TEREKE TEMSİLCİSİ ATAMA KARARI ..................................................176
   C.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİ VE TEREKE TEMSİLCİ ATAMA KARARININ İLANI ......................................................................................178
   D.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİ ve TEREKE TEMSİLCİ ATAMA KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI ............................................181
   5.TEREKE TEMSİLCİSİNİN YARGITAY’CA “ÖZEL KAYYIM” SAYILMASININ TEREKE TEMSİLCİSİNİN ATANMA SÜRECİNE OLAN (ve UYGULAMADA GÖZ ARDI EDİLEN) DİĞER ETKİLERİ .......198
   A.GECİKMEKSİZİN TEREKE TEMSİLCİSİ ATAMA YÜKÜMÜ ...............198
   B.EŞ VE YAKIN HISIMLARIN ÖNCELİĞİ ...................................................198
   C.İLGİLİLERİN İSTEĞİ...................................................................................198
   D.AİLE MECLİSİ VESAYETİ .........................................................................199
   E.GEÇİCİ TEDBİRLER (TMK m.420) vE TMK m.420 İLE TMK m.589 ARASINDAKİ İLİŞKİ...................................................................................199
   a. TMK m.589’un TMK m.420 Karşısında Önceliği......................................199
   b.Tereke Temsilciliği Tesisi Yargılamasının TMK m.589’a göre Tedbir Alma İmkanını Ortadan Kaldırdığı Varsayımında (Kabulünde) TMK m.422 Geçici Tedbir Kararının Şartları ve Türleri, Geçici Tedbir Kararının İlanı, Geçici Tedbir Kararını Almaya Yetkili ve Görevli Mahkeme .........................................................201
   F. ATANAN TEREKE TEMSİLCİSİNİN GEÇİCİ GÖREVİ ..........................203
   G.KESİN GÖREV DEVRİ ................................................................................204

   §3.BÖLÜM
   TEREKE TEMSİLCİSİNİN YETKİ ve GÖREVLERİ
   I.GENEL YETKİLİ TEREKE TEMSİLCİSİ-ÖZEL YETKİLİ TEREKE TEMSİLCİSİ AYIRIMI ve TEREKE TEMSİLCİSİNİN SAHİP OLDUĞU ve DOĞRUDAN KULLANDIĞI BAĞIMSIZ YETKİNİN KAPSAMININ BELİRLEMESİ .....................................................................................................206
   II.TEREKE TEMSİLCİNİN KESİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ ....................217
   III.GÖREVE BAŞLAMANIN SONUÇLARI: TEREKE TEMSİLCİSİNİN YÖNETİM GÖREVİNİ YÜKLENMESİ; TEREKE UNSURLARI ÜZERİNDEKİ YÖNETİM YETKİSİ ve BU YETKİNİN SINIRLARI ..............218
   1.GENEL OLARAK.............................................................................................218
   2.TEREKE TEMSİLCİSİNİN SAHİP OLDUĞU YÖNETİM YETKİSİNİN SINIRLARI .......................................................................................................230
   A.TEREKE TEMSİLCİSİ ÖZEL HUKUK MAKAMI SAYILIRSA ...............230
   B.YARGITAY’IN KABULÜNE GÖRE TEREKE TEMSİLCİSİ “ÖZEL KAYYIM” SAYILIRSA ................................................................................239
   a.TMK m.460 Uygulaması .............................................................................239
   b.TMK m.444 Uygulaması: Taşınmaz satışı ..................................................243
   c.TMK m.462-463 Uygulanması ....................................................................245
   IV.TEREKE TEMSİLCİNİN YETKİLERİ ...............................................................248
   1.GENEL OLARAK: GENEL YETKİLİ TEREKE TEMSİLCİSİNİN YÖNETİM YETKİSİ VE BU YETKİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK TMK m.552/II (ve TMK m.593/II-II) HÜKMÜNÜN ÖNEMİ .................................................................248
   2.İLK GÖREV: TEREKENİN DEĞERLERİNİN VE BORÇLARININ LİSTELENMESİ (DEFTER TUTULMASI) ....................................................251
   A. Genel Olarak .................................................................................................251
   B. TMKVVMHUİTüzük m.55 Hükmü .............................................................253
   C. Tereke Temsilcisinin Yargıtay’ca Özel Kayyım Sayılmasının Etkisi ...........255
   3.TEREKE TEMSİLCİSİNİN TEREKE MALLARI ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİĞİNİ TESİS ETMESİ ......................................................................260
   4.TEREKE MALLARININ KORUNMASI, SAKLANMASI ve SEMERELENDİRİLMESİ ...............................................................................263
   A.GENEL OLARAK.........................................................................................263
   B.TEREKE TEMSİLCİSİNİN YARGITAY’CA ÖZEL KAYYIM SAYILMASININ, TEREKE DEFTERİNİN TUTULMASI DIŞINDA TEREKE TEMSİLCİSİNİN KORUMA, SAKLAMA ve SEMERELENDİRME GÖREVİNİ İCRASINA ETKİLERİ .........................264
   a.Saklama .......................................................................................................265
   b.Menkullerin Satımı ......................................................................................266
   c.Aktiflerin Değerlendirilmesi ........................................................................268
   i. Paraların Yatırılması ................................................................................268
   ii.Sermaye Yatırımlarının Dönüştürülmesi .................................................270
   ii.Ticari ve Sınai İşletmeler .........................................................................271
   d. Serbest Mallar.............................................................................................272
   5.TEREKE TEMSİLCİSİNİN DİĞER GÖREV VE YETKİLERİ .......................272
   A.MİRAS PAYLAŞMA PLANI (TASARISI) YAPMA YETKİSİ ..................272
   B.TEREKE ALACAKLARININ TAHSİLİ ......................................................279
   C.TEREKE BORÇLARININ İFASI .................................................................292
   a.Genel Olarak................................................................................................292
   b.Tereke Borcu Kavramı ve Tereke Borçlarının İfasında (ve Özellikle “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Katılma Alacağı Borcu” ve “Vergi Borçları” Açısından) Tereke Temsilcisinin İşlevi...........294
   c.Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Tereke Temsilcisinin Görevi...........................................................................................................311
   d.Vergi Borçlarının İfasında Tereke Temsilcisinin İşlevi...............................324
   D.TEREKE TEMSİLİCİSİNİN MİRASÇILARIN ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞINI GEREKLİ KILAN “TEREKEYE İLİŞKİN” DAVALARI AÇMA, TAKİPLERİ YAPMA, DAVA ve TAKİPLERE TARAF OLMA ve MİRASÇILARIN AÇTIĞI DAVALARA MÜDAHİL OLMA GÖREVİ .........................................................................................329
   a.Genel Olarak................................................................................................329
   b.Uygulamada Davanın Takip Yetkisi Eksikliğinin Giderilmesi İçin Tereke Temsilciliği Tesisini Gerekli Kılan (Mirasçılar Arası Zorunlu Dava Arkadaşlığını Gerektiren) Davalar .....................................................360
   i.Ön İnceleme: TMK m.640/IV’ün Uygulama Alanının Belirlenmesi ........360
   aa.Genel Olarak ........................................................................................360
   bb. Uygulama Örnekleri............................................................................377
   aaa. TMK m.1025’e Dayalı Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası ve İstihkak Davası ...........................................................................377
   bbb.TMK m.716’ya Dayalı Tescile Zorlama (Mülkiyetin Hükmen Geçirilmesi) Davası .....................................................................403
   ccc.Tespit Davaları .............................................................................414
   ddd.İrade Sakatlığına Dayalı İptal ve İade Davaları ...........................418
   eee. Elatmanın Önlenmesi Davası ve Ecrimisil Davası ......................419
   fff.Diğer Davalar.................................................................................446
   c.Bir Miras Ortaklığına Dahil Mirasçıların Zorunlu Dava Arkadaşı Konumunda Olduğu Bir Davada TMK m.640/III’e Dayalı Olarak Mirasçılardan Birisi veya Bir Kısmı Davacı Olarak Dava Açtıktan Sonra Dava Takip Yetkisi Eksikliğinin Giderilmesi İçin Verilen Uygun ve Kesin Süre İçerisinde Diğer Mirasçıların Davaya Katılmasının Sağlanması Yanında Alternatif İmkan Olarak Sunulan Dava Yoluyla Sınırlı Yetkili Tereke Temsilciliği Tesisi ile Atanacak Tereke Temsilcisinin Davaya
   Muvafakat Vermesinin Yargılamaya Etkisi; Bu Yöndeki Yargıtay Uygulamasının Sunumu ve Değerlendirilmesi ...........................................460
   d.Tereke Temsilciliğinin Tesisi ile Atanan Tereke Temsilcisinin Davalı Tarafta Zorunlu Dava Arkadaşı Mirasçılar Yerine Davayı Yürütmesi .......563
   e.Görülmekte Olan Bir Davada Davacı veya Davalı Gerçek Kişi Tarafın Ölümü (HMK m.55) ve Tereke Temsilciliği Tesisi....................................564
   f.Zorunlu Dava Arkadaşı Olan Mirasçılardan Birinin Ölmesi ve Tereke Temsilciliği Tesisi .......................................................................................576
   g.Görülmekte Olan Davada Tereke Temsilciliği Tesisi Sonrası Mirasçılardan Birinin Ölümü ......................................................................580
   h.Yargıtay Uygulamasında Atanmış Tereke Temsilcisinin Yürüttüğü Davada Miras Ortaklığının Menfaati Aleyhine İşgörme Yasağı ve Yasağa Aykırı Olarak Giriştiği Usuli veya Maddi Hukuk İşlemlerinin Geçerliliği Sorunu..........................................................................................................582
   i.Genel Olarak .............................................................................................582
   ii.Özel Olarak Yargıtay Uygulamasında Tereke Temsilcisinin Yürüttüğü Davadaki Davadan Feragatinin veya Davayı Kabulünün Tüm Mirasçıların Rızasına Bağlı Oluşu ...........................................................588
   iii.Atanan Tereke Temsilcisinin Görülmekte Olan Davaya Muvafakat Vermemesi, Muvafakat Verdikten Sonra Duruşmalara Girmemesi, Davanın Reddini İstemesi Durumunda Davaya Bakan Mahkemenin Re’sen Yeni Bir Tereke Temsilcisi Atanmasını İsteyip İsteyemeyeceği Sorunu ve HMK m.150’nin Uygulanma Şekli ....599
   E.TEREKE TEMSİLCİSİNİN TEREKE ALACAĞININ (veya DEĞERİNİN) İCRA TAKİBİ KONUSU OLDUĞU VEYA OLMASI GEREKTİĞİ DURUMDAKİ GÖREVİ ...........619
   a.Miras Ortaklığı Kurulmadan (Miras Bırakan Ölmeden) Önce Henüz Başlamış Bir İcra Takibi Mevcut Değilse ....................................................619
   i.Terekeye Dahil Bir Alacak Hakkının İcra Takibi Konusu Yapılması.......619
   ii.Tereke Borcunun Tereke Alacaklısı Tarafından İcra Takibi Konusu Yapılması .................................................................................................638
   b.Miras Bırakana Karşı Miras Ortaklığı Kurulmadan (Miras Bırakanın Ölümünden) Önce Başlamış Bir İcra Takibi Mevcut İse .............................642
   F.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNİN ORTAKLIKLAR HUKUKU BAKIMINDAN ATANAN TEREKE TEMSİLCİSİNE YÜKLEDİĞİ GÖREVLER ....................................645
   a.Adi Ortaklık İlişkisinin Sona Ermesi Bakımından.......................................645
   b.TTK’nın Ticari Şirketlere İlişkin Genel Hükümleri Bakımından ................648
   c.Kollektif Şirketler ve Komandit Şirketler Bakımından ...............................648
   d.Anonim Şirketler Bakımından .....................................................................652
   e. Limited Şirketler Bakımından.....................................................................668
   f.Ticari İşletme Hukuku Bakımından .............................................................669
   G.TEREKE TEMSİLCİLİĞİ TESİSİNİN FİKİR ve SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK) BAKIMINDAN ATANAN TEREKE TEMSİLCİSİNE YÜKLEDİĞİ GÖREVLER .......670
   V.TEREKE TEMSİLCİSİNİN YÜKÜMLERİ ........................................................675
   1.GENEL OLARAK.............................................................................................675
   2.TEREKE TEMSİLCİSİNİN ELİNDE BULUNAN veya ELİNE GEÇEN VASİYETNAMEYİ, TMK m.595 UYARINCA SULH HUKUK MAHKEMESİNE TESLİM ETME YÜKÜMÜ ................................................675
   3.TEREKE TEMSİLCİSİNİN MİRASÇILARA VE SULH HUKUK MAHKEMESİNE BİLGİ VE HESAP VERME YÜKÜMÜ .............................677
   A.TEREKE TEMSİLCİSİ ÖZEL HUKUK MAKAMI SAYILDIĞINDA ......677
   a.Genel Olarak................................................................................................677
   b.Tereke Temsilcisinin Mirasçılara ve Sulh Hukuk Mahkemesine Bilgi Verme Yükümü ...........................................................................................677
   c.Tereke Temsilcisinin Mirasçılara Hesap Verme Yükümü ...........................679
   d.Tereke Temsilcisinin Sulh Hukuk Mahkemesine Hesap Verme Yükümü ..680
   B.TEREKE TEMSİLCİSİ YARGITAY TARAFINDAN ÖZEL KAYYIM SAYILDIĞINDA ...........................................................................................681
   a.Genel Olarak ................................................................................................681
   b.Uygulama Bakımından Önem Taşıyan Doğrudan Tereke Temsilcisinin Mirasçılara ve Mahkemeye Bilgi Verme Yükümünü Düzenleyen TMKVVMHUİTüzük m.56/I Hükmünün Öngördüğü Sonuçlar .................683
   4.TEREKE TEMSİLCİSİNİN SADAKAT ve ÖZELLİKLE SIR SAKLAMA YÜKÜMÜ ........................................................................................................685
   5.TEREKE TEMSİLİCİSİNİN ÖZEN YÜKÜMÜ ...............................................686
   5.TEREKE TEMSİLCİSİNİN BİREYSEL İŞ GÖRME YÜKÜMÜ ....................688
   6.TEREKE TEMSİLCİSİNİN ALDIKLARINI VERME (İADE) YÜKÜMÜ .....689
   VI. TEREKE TEMSİLCİSİNİN ALACAK HAKLARI: ÜCRET ve MASRAFLARININ KARŞILANMASI TALEBİ ..............................................692

   §4.BÖLÜM
   TEREKE TEMSİLCİSİNİN DENETİMİ ve GÖREVDEN ALINMASI; TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN ve/veya TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ; TEREKE TEMSİLCİSİNİN ve DEVLETİN SORUMLULUĞU I.TEREKE TEMSİLCİSİNİN DENETİMİ ve TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVDEN ALINMASI ..............................706
   1.TEREKE TEMSİLCİSİ ÖZEL HUKUK GÖREVLİSİ SAYILDIĞINDA ........706
   2.TEREKE TEMSİLCİSİ “ÖZEL KAYYIM” SAYILDIĞINDA ........................713
   A.TEREKE TEMSİLCİSİNİN DENETİMİ ......................................................713
   B.TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVDEN ALINMASI ...............................716
   a.Genel Olarak ................................................................................................716
   b.Görevden Alınma Sebepleri ........................................................................718
   c.Görevden Almayla Görevli ve Yetkili Mahkeme ........................................720
   d.Görevden Alma Usulü .................................................................................720
   e. Verilecek Karar ...........................................................................................721
   f.Yargılama Sırasındaki Geçici Önlemler .......................................................722
   g.İtiraz Yolu ....................................................................................................724
   II.TESİS EDİLMİŞ TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN VE/VEYA TEREKE TEMSİLCİLİĞİ DEVAM EDERKEN ATANAN TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ ............. 726
   1.ÖZEL HUKUKU KURUMU OLARAK TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN VE/VEYA TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ .........726
   A.TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN SONA ERMESİ...........................................726
   B.TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ ........................735
   C.ÖZEL HUKUK KURUMU OLARAK TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN SONA ERMESİNİN VE TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI ......749
   2.ÖZEL KAYYIMLIK OLARAK TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN VE TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ ...........................752
   A.TEREKE TEMSİLCİLİĞİNİN SONA ERMESİ...........................................752
   B.TEREKE TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ ........................755
   a.Genel Olarak................................................................................................755
   b.Tereke Temsilcisinin Görevine Geçici devamı............................................760
   c.İlan ..............................................................................................................760
   d.Tereke Temsilciliği Görevinin Sona Ermesinin Sonuçları ve Görevinin Sona Ermesi Kararı .....................................................................................761
   III.TEREKE TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU “ve” SULH HUKUK MAHKEMESİNİN ve/veya ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN KARARLARINDAN DOLAYI DEVLETİN SORUMLULUĞU ........................763
   1.ÖZEL HUKUK MAKAMI OLARAK TEREKE TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU ve SULH HUKUK MAHKEMESİNİN KARARLARINDAN DOLAYI DEVLETİN SORUMLULUĞU ....................763
   2.ÖZEL KAYYIM OLARAK TEREKE TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU; TEREKE TEMSİLCİSİNİN FİLLERİNDEN, VESAYET MAKAMI OLARAK SULH HUKUK MAHKEMESİNİN VE DENETİM MAKAMI OLARAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN KARARLARINDAN DOLAYI DEVLETİN SORUMLULUĞU ...............................770
   A.GENEL OLARAK.........................................................................................770
   B.SORUMLULUĞUN ŞARTLARI ..................................................................771
   a. Tereke Temsilcisinin ve Devletin Sorumluluğu İçin Ortak Şartlar.............771
   b.Tereke Temsilcisinin ve Devletin Sorumluluğu İçin Ortak Olamayan Şart: Kusur.................................................................................................772
   C. SORUMLULUĞUN SIRASI ........................................................................773
   D.SORUMLULUK DAVASI ...........................................................................773
   a. Davacı .........................................................................................................773
   b. Davalı .........................................................................................................774
   c.Yetkili ve Görevli Mahkeme .......................................................................775
   d. Dava Zamanaşımı .......................................................................................776
   e.İmtiyaz Hakları ............................................................................................778
   3.CEZAİ SORUMLULUK ...................................................................................779
   KAYNAKÇA ........................................................................................................781

   Stok Kodu
   :
   9789753685757
   Boyut
   :
   16,5 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   808
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2020
   Kapak Türü
   :
   Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. hamur 80 gr.
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   380,00   
   380,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat