Sepetim (0) Toplam: 0,00
Maliye Politikası
Maliye Politikası
Filiz Kitabevi
60.00
<p>İÇİNDEKİLER<br /> <br /> GÎRÎŞ    1<br /> <br /> BİRİNCİ BÖLÜM<br /> <br /> EKONOMİNİN UZVU OLARAK<br /> KAMU EKONOMİSİ<br /> <br /> Birinci Fasıl: İktisadî Dolaşım İçinde Kamu Malî<br /> Ekonomisi    11<br /> § 1 Dolaşım İlişkilerinin Nitelik Bakımmdan İnce¬<br /> lenmesi    11<br /> § 2 Dolaşım İlişkilerinin Kantitatif - Muhasebe Ba¬<br /> kımmdan Kavranması (Mal ve Hizmet örgüsü)    23<br /> İkinci Fasıl: Tüm Ekonomik Etkilerin Oluşturduğu<br /> Sistem İçinde Kamu Ekonomisi (Makro Eko¬<br /> nomik Fonksiyonel Gözlem)    58<br /> § 3 «Klâsik» ve Modern Makro Ekonomik Gelir ve<br /> İstihdam Teorisi    58<br /> § 4    Kamu Mali Ekonomisi Gider ve Gelirlerinin Ge¬<br /> lir ve İstihdam Etkisi    81<br /> § 5    Verginin Yansımasına İlişkin Olayların Makro<br /> Ekonomik Analizi    147 <br /> <br /> <br /> İKİNCÎ BOLÜM<br /> <br /> MALÎYE POLİTİKASININ AMAÇLARI<br /> <br /> § 6 Geleneksel Amaçlar ve Yeni Hedeflerin Ortaya<br /> Çıkması    169<br /> § 7 Amaçlann Sistematik incelenmesi    177<br /> <br /> <br /> ÜÇÜNCÜ BOLÜM<br /> <br /> MALİYE POLİTİKASININ TEMEL PROBLEMLERİ<br /> <br /> § 8 Giriş    195<br /> Birinci Fasıl: Bütçe Politikası (Maliye Politikası ve<br /> Konjonktür)    198<br /> § 9 Bütçe    Denkliği    Politikasmm    — Gerçekleşme¬<br /> yen— Şartları    198<br /> § 10 Denk Olmayan Bütçe Politikası    206<br /> § 11 Otomatik İstikrar Sağlayıcı Bütçe    214<br /> § 12 Kamu Maliyesi Gelir ve Giderlerinin Değişti¬<br /> rilmesinden Doğan Genişletici ve Daraltıcı Et¬<br /> kiler    219<br /> § 13 Kamu Mali Ekonomisinin Gelirleri ve Giderle¬<br /> rini Değiştirmek Suretiyle Uygulanan İstikrar<br /> Politikası    '    245<br /> § 14Devlet Borçlanmasınm Yeniden Dağıtıcı Etki¬<br /> leri    260<br /> § 16 Devlet Borçlanmasmın Smırlan    270<br /> Üçüncü Fasıl; Yeniden Dağıtıcı Maliye Politikası<br /> § 17 Devlet Gelirleri île Gelirin Yeniden Dağıtılması    281<br /> § 18 Devlet Giderleri İle Gelirin Yeniden Dağıtılması 298<br /> § 19 Yeniden Dağıtıcı Maliye Politikasının Toplu<br /> Değeriendlrilmesi    306<br /> Dördüncü Fasıl; Rasyonel Bir Vergi Sisteminin<br /> Sorunları    312<br /> § 20 Rasyonel Bir Vergi Sisteminin Anlamı ve Ge¬<br /> rekli özellikleri....    312<br /> § 21 Tek Verginin Yetersizliği    323<br /> § 22 Amaca Uygun Kombinezon ve Ağırlık Dağılımı 344<br /> Beşinci Fasıl: Mali Tevzin Problemleri    355<br /> § 23 Mali Tevzinin Muhtemel Metodları - Faydaları<br /> ve Sakıncaları    355<br /> § 24 Optimal Çözüm Şekli ve Rasyonel Vergi Sistemi 363<br /> Altıncı Fasıl: Prodüktiviteyi Teşvik Edici Maliye<br /> Politikası    368<br /> § 26 Prodüktiviteyi Teşvik Edici Gelir Politikası...377<br /> Yedinci Fasıl: Rasyonel Malî İktisat    381<br /> § 27 Mal ve Hizmetlerin Sağlanmasmdaki Rasyonellik 381<br /> § 28 Mali İktisadın Iç Rasyonelliği    386<br /> <br /> DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<br /> <br /> TÜM İKTİSAT POLİTİKASI ÇERÇEVESİ İÇİNDE<br /> MALİYE POLİTİKASI - KURUMSAL SORUNLAR<br /> <br /> Birinci Fasıl: Maliye Politikasının İktisat Politikasmm<br /> Diğer Dalları İle Ahenkleştirilmesi    400<br /> § 29 Maliye Politikası île Para ve Dış Ticaret Politi¬<br /> kası Arasındaki îlişki    400<br /> § 30 Maliye Politikasmm İktisat Politikasmm Diğer<br /> Sahaları İle Olan İlişkisi - Yeknesak Bir İktisat<br /> Politikası İçine Yerleştirilmesi    421<br /> İkinci Fasıl: Maliye Politikasının Kurumsal Sorunları    432<br /> § 31 Demokraside Maliye Politikasma İlişkin îrade<br /> Teşekkülü    432<br /> § 32 Devlet Malî İktisadının Kamu Kontrolü ve Bütçe<br /> Prensipleri    440<br /> § 33 Grup Menfaatlerine Karşı Tüm Menfaatler ...449<br /> <br /> SON AÇIKLAMALAR    459<br /> İSİM İNDEKSİ    462<br /> KAVRAM İNDEKSİ    466<br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> XVI</p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   GÎRÎŞ    1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   EKONOMİNİN UZVU OLARAK
   KAMU EKONOMİSİ

   Birinci Fasıl: İktisadî Dolaşım İçinde Kamu Malî
   Ekonomisi    11
   § 1 Dolaşım İlişkilerinin Nitelik Bakımmdan İnce¬
   lenmesi    11
   § 2 Dolaşım İlişkilerinin Kantitatif - Muhasebe Ba¬
   kımmdan Kavranması (Mal ve Hizmet örgüsü)    23
   İkinci Fasıl: Tüm Ekonomik Etkilerin Oluşturduğu
   Sistem İçinde Kamu Ekonomisi (Makro Eko¬
   nomik Fonksiyonel Gözlem)    58
   § 3 «Klâsik» ve Modern Makro Ekonomik Gelir ve
   İstihdam Teorisi    58
   § 4    Kamu Mali Ekonomisi Gider ve Gelirlerinin Ge¬
   lir ve İstihdam Etkisi    81
   § 5    Verginin Yansımasına İlişkin Olayların Makro
   Ekonomik Analizi    147


   İKİNCÎ BOLÜM

   MALÎYE POLİTİKASININ AMAÇLARI

   § 6 Geleneksel Amaçlar ve Yeni Hedeflerin Ortaya
   Çıkması    169
   § 7 Amaçlann Sistematik incelenmesi    177


   ÜÇÜNCÜ BOLÜM

   MALİYE POLİTİKASININ TEMEL PROBLEMLERİ

   § 8 Giriş    195
   Birinci Fasıl: Bütçe Politikası (Maliye Politikası ve
   Konjonktür)    198
   § 9 Bütçe    Denkliği    Politikasmm    — Gerçekleşme¬
   yen— Şartları    198
   § 10 Denk Olmayan Bütçe Politikası    206
   § 11 Otomatik İstikrar Sağlayıcı Bütçe    214
   § 12 Kamu Maliyesi Gelir ve Giderlerinin Değişti¬
   rilmesinden Doğan Genişletici ve Daraltıcı Et¬
   kiler    219
   § 13 Kamu Mali Ekonomisinin Gelirleri ve Giderle¬
   rini Değiştirmek Suretiyle Uygulanan İstikrar
   Politikası    '    245
   § 14Devlet Borçlanmasınm Yeniden Dağıtıcı Etki¬
   leri    260
   § 16 Devlet Borçlanmasmın Smırlan    270
   Üçüncü Fasıl; Yeniden Dağıtıcı Maliye Politikası
   § 17 Devlet Gelirleri île Gelirin Yeniden Dağıtılması    281
   § 18 Devlet Giderleri İle Gelirin Yeniden Dağıtılması 298
   § 19 Yeniden Dağıtıcı Maliye Politikasının Toplu
   Değeriendlrilmesi    306
   Dördüncü Fasıl; Rasyonel Bir Vergi Sisteminin
   Sorunları    312
   § 20 Rasyonel Bir Vergi Sisteminin Anlamı ve Ge¬
   rekli özellikleri....    312
   § 21 Tek Verginin Yetersizliği    323
   § 22 Amaca Uygun Kombinezon ve Ağırlık Dağılımı 344
   Beşinci Fasıl: Mali Tevzin Problemleri    355
   § 23 Mali Tevzinin Muhtemel Metodları - Faydaları
   ve Sakıncaları    355
   § 24 Optimal Çözüm Şekli ve Rasyonel Vergi Sistemi 363
   Altıncı Fasıl: Prodüktiviteyi Teşvik Edici Maliye
   Politikası    368
   § 26 Prodüktiviteyi Teşvik Edici Gelir Politikası...377
   Yedinci Fasıl: Rasyonel Malî İktisat    381
   § 27 Mal ve Hizmetlerin Sağlanmasmdaki Rasyonellik 381
   § 28 Mali İktisadın Iç Rasyonelliği    386

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   TÜM İKTİSAT POLİTİKASI ÇERÇEVESİ İÇİNDE
   MALİYE POLİTİKASI - KURUMSAL SORUNLAR

   Birinci Fasıl: Maliye Politikasının İktisat Politikasmm
   Diğer Dalları İle Ahenkleştirilmesi    400
   § 29 Maliye Politikası île Para ve Dış Ticaret Politi¬
   kası Arasındaki îlişki    400
   § 30 Maliye Politikasmm İktisat Politikasmm Diğer
   Sahaları İle Olan İlişkisi - Yeknesak Bir İktisat
   Politikası İçine Yerleştirilmesi    421
   İkinci Fasıl: Maliye Politikasının Kurumsal Sorunları    432
   § 31 Demokraside Maliye Politikasma İlişkin îrade
   Teşekkülü    432
   § 32 Devlet Malî İktisadının Kamu Kontrolü ve Bütçe
   Prensipleri    440
   § 33 Grup Menfaatlerine Karşı Tüm Menfaatler ...449

   SON AÇIKLAMALAR    459
   İSİM İNDEKSİ    462
   KAVRAM İNDEKSİ    466
        
   XVI

   Stok Kodu
   :
   9753680929
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   474
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   1994
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat