Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu Isalaj 2023 Prof.

İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu Isalaj 2023International Symposium On Administrative Law And Administrative Jurisdiction

Liste Fiyatı : 300,00
İndirimli Fiyat : 285,00
Kazancınız : 15,00
Taksitli fiyat : 1 x 285,00
9789753688673
602593
İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu Isalaj 2023
İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu Isalaj 2023 International Symposium On Administrative Law And Administrative Jurisdiction
285.00

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER iii

ÖNSÖZ ix

SEMPOZYUM PROGRAMI xi

SYMPOSIUM PROGRAMxix

ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА . xxvii

İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU xxxvii

ISALAJ 2023 xxxvii

IMPROVEMENT OF THE ADMINISTRATIVE 1

MECHANISM FOR THE PROTECTION AND USE OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.1

PROF. DR. JUMANAZAR TOSHTEMIROVICH XOLMO‘MİNOV 1

ÖZBEKİSTAN'DAKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL ANITLARIN KORUNMASININ

YASAL ÇERÇEVESİ

DOÇ. DR. SARVİNOZ SAMADOVA .13

STRATEGIC REFORMS IN THE FIELD OF PRESERVATION OF CULTURAL AND HISTORICAL MONUMENTS IN UZBEKISTAN

ASSOC. PROF. DR. BEXRUZ SOBIROVICH TURDİYEV 23

FROM THE QUESTIONS OF STUDYING THE HISTORY OF THE

ORGANIZATION OF ARCHIVES IN KAZAKHSTAN

SYMBAT MOSHYNOVNA ILGİDAEVA 25

ISSUES RELATED TO THE PROTECTION OF THE VALUE OF THE

TAJ MAHAL, THE VALUABLE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE

OF THE TURKIC PEOPLES

MADİNA TLEULESOVNA SHOİNZHANOVA .45

CONSERVATION OF THE HISTORICAL AND CULTURAL ASSETS IN HUMAN DEVELOPMENT

LECTURER SHİRİNOV ANVAR QANOATOVICH .51

IMPROVEMENT OF LEGAL STANDARDS FOR THE PROTECTION OF

HISTORICAL AND CULTURAL RESOURCES IN THE AGE OF

DEVELOPING TOURISM

LECTURER MİRZOHİD QO’ZİMURODOVİCH PO’LATOV .57

KÜLTÜREL VE TARİHİ VARLIKLARIN KORUNMASI, DOĞAL AFET

HUKUKU VE EKONOMİ POLİTİKALARININ KESİŞİMİ: ÇOK YÖNLÜ BİR İNCELEME

DOÇ. DR. SEVGİ SEZER 63

KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASINDA HUKUK VE İDARE

ANLAYIŞINA DAİR ULUSLARARASI BELGELERDE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEMDUH CEMİL ŞİRİN 67

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA ANGLO-AMERİKAN, İSVİÇRE VE FRANSIZ HUKUKUNDAKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE TÜRK HUKUKUNA DAİR ÖNERİLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELMAN SACİT BOZ – ARŞ. GÖR. YÜCEL ÖZDEMİR.73

DOĞAL SİT ALANI İLANININ MEVCUT RUHSAT VE İMAR PLANLARINA ETKİSİ

ÖĞR. GÖR. DR. ALKIM AKTAŞ İNAM .79

KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA KÜRESEL İDARE HUKUKU-NUN ETKİSİ

ÖĞR. GÖR. AYKUT PURDE – ARŞ. GÖR. EMRE SOYER.83

KAMU ÇALIŞANLARININ KÜLTÜR VARLIKLARINI İLGİLİ BİRİMLERE BİL-DİRMEMESİ SEBEBİYLE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

PROF. DR. ATİLA ERKAL .89

KÜLTÜREL VE TARİHİ VARLIKLARIN KORUNMASINDA ALAN BAŞKAN-LIKLARI: KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLEN-DİRME 95

DOÇ. DR. MUTLU KAĞITCIOĞLU95

KAMU VAKIFLARININ HUKUKİ STATÜSÜ: TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜ-REL MİRAS VAKFI ÖRNEĞİ

DOÇ. DR. MEHMET GÜNEŞ101

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA ALAN BAŞKAN-LIKLARI: ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜHER ULU .107

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NUN UYGULANMASINDA KURULLARIN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN TEMEL SORUNLAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE CİN KARAGÖZ 113

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NDAKİ CEZAİ YAPTIRIMLARIN KANUNİLİK İLKESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ARŞ. GÖR. METEHAN HEPVAR119

KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASI-NA İLİŞKİN ANAYASA VE İDARİ ÇERÇEVESİ

DOÇ. DR. JORDAN DELEV – DOÇ. DR. AZAM KОRBAYRAM .123

KIYILARDAKİ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA İMAR PLANLAMASI ÜZERİNDEN BAKMAK

DR. ÖĞR. ÜYESİ HARUN YILMAZ127

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE KOLLUK FAALİ-YETLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ AKIN KARATAY 133

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA İDARİ USUL OLARAK HALKIN KA-TILIMI

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLSEVEN ŞEKER .139

TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI ARAÇLA-RINDAN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI

ARŞ. GÖR. EGEMEN KARACA 145

İNGİLTERE’DE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASININ FİNANSMANI

ARŞ. GÖR. ÜNAL YILDIZ 151

SOYUT KÜLTÜREL MİRASIN GELECEĞİNDE FİKRİ MÜLKİYET KORUMA-SININ ROLÜ

DOÇ. DR. CANAN KÜÇÜKALİ157

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE MÜLKİYET HAKKI

DR. ÖĞR. ÜYESİ DURSUN ÇELİK .161

KOZACIOĞLU V. TÜRKİYE KARARI IŞIĞINDA KÜLTÜR VE TABİAT VAR-LIKLARININ KAMULAŞTIRILMASINDA BEDEL TESPİTİ ESASLARININ ADİL DENGE İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

ARŞ. GÖR. FETHİYE NUR BAŞTÜRK AKKAYA 165

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜLKİYET HAKKI: KULLANIM VE KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DR. ELİF BEYZA AKKANAT ÖZTÜRK – ARŞ. GÖR. MERAL YILDIRIM169

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU VE BOĞAZİÇİ KA-NUNU KAPSAMINDA HUKUKİ EL ATMA: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE MUHTEMEL GELECEĞİ

ARŞ. GÖR. YASİR TALHA ÖZTÜRK.173

FARO SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASIN

HAK TEMELLİ KORUNMASI

ARŞ. GÖR. ELİF KÖSESOY TAN179

GELENEKSEL YAPILARIN AFET ÖNCESİ RİSK TESPİTİ: YASAL VE YÖNET-SEL SORUNLAR VE ÖNERİLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ FEVZİYE DENİZ GÜNDOĞDU – ARDA GEZER .183

DEPREMİN KÜLTÜREL VE TABİİ VARLIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN İDARENİN SORUMLULUĞU

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEYİTHAN KAYA 189

İDARENİN DEPREMDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT SORUMLU-LUĞU

DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT EKİNCİ .195

DEPREM SONRASI KÜLTÜREL MİRASIN DURUM TESPİTLERİ VE KORUMA PRATİKLERİNDE YASAL DÜZENLEMELERİN ROLÜ VE DEĞERLENDİRİL-MESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERKAN KAMBEK – ELİF EBRU YILMAZ .199

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ DOĞAL AFETLER KARŞISINDA KO-RUNMASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU ZEYBEK CEBECİ.205

GELENEKSEL MİMARİ YAPILARIN AFET SONRASINDAKİ HUKUKİ DURUM-LARININ KORUMA VE AFET MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ FEVZİYE DENİZ GÜNDOĞDU – NAZLICAN BİRİNCİ ERTÜRK 211

7269 SAYILI ‘UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINA-CAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN’ UYARINCA DEVLETİN AFETZEDELERE KONUT DESTEĞİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-NÜN KAPSAMI VE AFETZEDELERİN HAKLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED ALİ AYDIN 217

DOĞAL AFETLERE İLİŞKİN İDARİ SORUMLULUĞUN KENDİNE ÖZGÜ ŞART-LARI

ARŞ. GÖR. DR. GONCA KOZANOĞLU.223

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE İDARENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ARŞ. GÖR. ESİN YÜĞRÜK 229

DEPREM SONRASI GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI FAALİYETİ

ARŞ. GÖR. RABİA ERSOY .235

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNUNA GÖRE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK VE KAMULAŞTIRMA/TAKAS YAPILABİLECEK HALLERİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI DOĞRULTUSUNDA ELE ALINMASI VE 2863 SAYILI KANUNDA KONUYLA İLGİLİ EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ SENCER ABDULLAH AKKOYUNLU.241

KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI AMACIYLA KORUNAN YERLERDE KAZI, ARAŞTIRMA VE SONDAJ ALETLERİNİN BULUNDURMANIN KABA-HAT OLARAK CEZALANDIRILMASI İHTİYACI

DR. ENVER KAŞLI 247

DEPREM NEDENİYLE İDARİ YARGIDA SÜRELERİN DURMASI

DR. MÜCAHİT GÜLŞEN.249

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN İDARİ İŞ-LEMLER VE BUNLARLA İLGİLİ BAZI İDARİ DAVALAR

DR. SELMAN ÖZDEMİR 255

İKLİM AKTİVİSTLERİNİN TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARINA KARŞI GER-ÇEKLEŞTİRDİKLERİ EYLEMLERİN İDARENİN SORUMLULUĞU KAPSAMIN-DA DEĞERLENDİRİLMESİ

ARŞ. GÖR. UMUR AKSAKAL .261

İDARİ YARGIDA DEPREM SONRASI HASAR TESPİT İŞLEMİNE DAYANAN HAK SAHİPLİĞİ DAVALARI

AV. ÖZGE KAYNAK .267

ADMINISTRATIVE LAW IN THE ERA OF DIGITAL TECHNOLOGIES: NEW OPPORTUNITIES FOR THE SAVING OF CULTURAL HERITAGE AND PUBLIC EDUCATION

PROF. DR. GULYAMOV SAİD SAIDAKHRAROVICH.281

BİR SOSYAL DEVLET ÖRNEĞİ OLARAK KAZAKİSTAN’DAKİ SEMEY NÜKLEER DENEME ÜSSÜNÜN ÇEVREYE OLAN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN İDARİ UYGULAMALAR283

DR. AİGERİM SERDALIYEVA .283

SERMAYE PLAJLARA AKIN ETTİ VATANDAŞ DENİZE GİREMİYOR KIYILARDAN YARARLAN(AMA)MA HAKKI

ARŞ. GÖR. GENCER KARABEKİR KARAGENÇ 287

KAZAKİSTAN'DA ACİL DURUMLAR İÇİN YASAL ÖNLEMLER VE DOĞAL RİSKLERİN YÖNETİMİ İÇİN METODOLOJİ HAKKINDA

MEREY MURATOVA293

 • Açıklama
  •  

   İÇİNDEKİLER

   İÇİNDEKİLER iii

   ÖNSÖZ ix

   SEMPOZYUM PROGRAMI xi

   SYMPOSIUM PROGRAMxix

   ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА . xxvii

   İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU xxxvii

   ISALAJ 2023 xxxvii

   IMPROVEMENT OF THE ADMINISTRATIVE 1

   MECHANISM FOR THE PROTECTION AND USE OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.1

   PROF. DR. JUMANAZAR TOSHTEMIROVICH XOLMO‘MİNOV 1

   ÖZBEKİSTAN'DAKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL ANITLARIN KORUNMASININ

   YASAL ÇERÇEVESİ

   DOÇ. DR. SARVİNOZ SAMADOVA .13

   STRATEGIC REFORMS IN THE FIELD OF PRESERVATION OF CULTURAL AND HISTORICAL MONUMENTS IN UZBEKISTAN

   ASSOC. PROF. DR. BEXRUZ SOBIROVICH TURDİYEV 23

   FROM THE QUESTIONS OF STUDYING THE HISTORY OF THE

   ORGANIZATION OF ARCHIVES IN KAZAKHSTAN

   SYMBAT MOSHYNOVNA ILGİDAEVA 25

   ISSUES RELATED TO THE PROTECTION OF THE VALUE OF THE

   TAJ MAHAL, THE VALUABLE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE

   OF THE TURKIC PEOPLES

   MADİNA TLEULESOVNA SHOİNZHANOVA .45

   CONSERVATION OF THE HISTORICAL AND CULTURAL ASSETS IN HUMAN DEVELOPMENT

   LECTURER SHİRİNOV ANVAR QANOATOVICH .51

   IMPROVEMENT OF LEGAL STANDARDS FOR THE PROTECTION OF

   HISTORICAL AND CULTURAL RESOURCES IN THE AGE OF

   DEVELOPING TOURISM

   LECTURER MİRZOHİD QO’ZİMURODOVİCH PO’LATOV .57

   KÜLTÜREL VE TARİHİ VARLIKLARIN KORUNMASI, DOĞAL AFET

   HUKUKU VE EKONOMİ POLİTİKALARININ KESİŞİMİ: ÇOK YÖNLÜ BİR İNCELEME

   DOÇ. DR. SEVGİ SEZER 63

   KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASINDA HUKUK VE İDARE

   ANLAYIŞINA DAİR ULUSLARARASI BELGELERDE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR

   DR. ÖĞR. ÜYESİ MEMDUH CEMİL ŞİRİN 67

   KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA ANGLO-AMERİKAN, İSVİÇRE VE FRANSIZ HUKUKUNDAKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE TÜRK HUKUKUNA DAİR ÖNERİLER

   DR. ÖĞR. ÜYESİ SELMAN SACİT BOZ – ARŞ. GÖR. YÜCEL ÖZDEMİR.73

   DOĞAL SİT ALANI İLANININ MEVCUT RUHSAT VE İMAR PLANLARINA ETKİSİ

   ÖĞR. GÖR. DR. ALKIM AKTAŞ İNAM .79

   KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA KÜRESEL İDARE HUKUKU-NUN ETKİSİ

   ÖĞR. GÖR. AYKUT PURDE – ARŞ. GÖR. EMRE SOYER.83

   KAMU ÇALIŞANLARININ KÜLTÜR VARLIKLARINI İLGİLİ BİRİMLERE BİL-DİRMEMESİ SEBEBİYLE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

   PROF. DR. ATİLA ERKAL .89

   KÜLTÜREL VE TARİHİ VARLIKLARIN KORUNMASINDA ALAN BAŞKAN-LIKLARI: KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLEN-DİRME 95

   DOÇ. DR. MUTLU KAĞITCIOĞLU95

   KAMU VAKIFLARININ HUKUKİ STATÜSÜ: TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜ-REL MİRAS VAKFI ÖRNEĞİ

   DOÇ. DR. MEHMET GÜNEŞ101

   KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA ALAN BAŞKAN-LIKLARI: ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ

   DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜHER ULU .107

   2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NUN UYGULANMASINDA KURULLARIN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN TEMEL SORUNLAR

   DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE CİN KARAGÖZ 113

   KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NDAKİ CEZAİ YAPTIRIMLARIN KANUNİLİK İLKESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

   ARŞ. GÖR. METEHAN HEPVAR119

   KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASI-NA İLİŞKİN ANAYASA VE İDARİ ÇERÇEVESİ

   DOÇ. DR. JORDAN DELEV – DOÇ. DR. AZAM KОRBAYRAM .123

   KIYILARDAKİ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA İMAR PLANLAMASI ÜZERİNDEN BAKMAK

   DR. ÖĞR. ÜYESİ HARUN YILMAZ127

   KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE KOLLUK FAALİ-YETLERİ

   DR. ÖĞR. ÜYESİ AKIN KARATAY 133

   KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA İDARİ USUL OLARAK HALKIN KA-TILIMI

   DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLSEVEN ŞEKER .139

   TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI ARAÇLA-RINDAN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI

   ARŞ. GÖR. EGEMEN KARACA 145

   İNGİLTERE’DE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASININ FİNANSMANI

   ARŞ. GÖR. ÜNAL YILDIZ 151

   SOYUT KÜLTÜREL MİRASIN GELECEĞİNDE FİKRİ MÜLKİYET KORUMA-SININ ROLÜ

   DOÇ. DR. CANAN KÜÇÜKALİ157

   KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE MÜLKİYET HAKKI

   DR. ÖĞR. ÜYESİ DURSUN ÇELİK .161

   KOZACIOĞLU V. TÜRKİYE KARARI IŞIĞINDA KÜLTÜR VE TABİAT VAR-LIKLARININ KAMULAŞTIRILMASINDA BEDEL TESPİTİ ESASLARININ ADİL DENGE İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

   ARŞ. GÖR. FETHİYE NUR BAŞTÜRK AKKAYA 165

   KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜLKİYET HAKKI: KULLANIM VE KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   DR. ELİF BEYZA AKKANAT ÖZTÜRK – ARŞ. GÖR. MERAL YILDIRIM169

   KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU VE BOĞAZİÇİ KA-NUNU KAPSAMINDA HUKUKİ EL ATMA: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE MUHTEMEL GELECEĞİ

   ARŞ. GÖR. YASİR TALHA ÖZTÜRK.173

   FARO SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASIN

   HAK TEMELLİ KORUNMASI

   ARŞ. GÖR. ELİF KÖSESOY TAN179

   GELENEKSEL YAPILARIN AFET ÖNCESİ RİSK TESPİTİ: YASAL VE YÖNET-SEL SORUNLAR VE ÖNERİLER

   DR. ÖĞR. ÜYESİ FEVZİYE DENİZ GÜNDOĞDU – ARDA GEZER .183

   DEPREMİN KÜLTÜREL VE TABİİ VARLIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN İDARENİN SORUMLULUĞU

   DR. ÖĞR. ÜYESİ SEYİTHAN KAYA 189

   İDARENİN DEPREMDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT SORUMLU-LUĞU

   DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT EKİNCİ .195

   DEPREM SONRASI KÜLTÜREL MİRASIN DURUM TESPİTLERİ VE KORUMA PRATİKLERİNDE YASAL DÜZENLEMELERİN ROLÜ VE DEĞERLENDİRİL-MESİ

   DR. ÖĞR. ÜYESİ ERKAN KAMBEK – ELİF EBRU YILMAZ .199

   KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ DOĞAL AFETLER KARŞISINDA KO-RUNMASI

   DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU ZEYBEK CEBECİ.205

   GELENEKSEL MİMARİ YAPILARIN AFET SONRASINDAKİ HUKUKİ DURUM-LARININ KORUMA VE AFET MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ

   DR. ÖĞR. ÜYESİ FEVZİYE DENİZ GÜNDOĞDU – NAZLICAN BİRİNCİ ERTÜRK 211

   7269 SAYILI ‘UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINA-CAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN’ UYARINCA DEVLETİN AFETZEDELERE KONUT DESTEĞİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-NÜN KAPSAMI VE AFETZEDELERİN HAKLARI

   DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED ALİ AYDIN 217

   DOĞAL AFETLERE İLİŞKİN İDARİ SORUMLULUĞUN KENDİNE ÖZGÜ ŞART-LARI

   ARŞ. GÖR. DR. GONCA KOZANOĞLU.223

   ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE İDARENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

   ARŞ. GÖR. ESİN YÜĞRÜK 229

   DEPREM SONRASI GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI FAALİYETİ

   ARŞ. GÖR. RABİA ERSOY .235

   2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNUNA GÖRE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK VE KAMULAŞTIRMA/TAKAS YAPILABİLECEK HALLERİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI DOĞRULTUSUNDA ELE ALINMASI VE 2863 SAYILI KANUNDA KONUYLA İLGİLİ EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ

   DR. ÖĞR. ÜYESİ SENCER ABDULLAH AKKOYUNLU.241

   KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI AMACIYLA KORUNAN YERLERDE KAZI, ARAŞTIRMA VE SONDAJ ALETLERİNİN BULUNDURMANIN KABA-HAT OLARAK CEZALANDIRILMASI İHTİYACI

   DR. ENVER KAŞLI 247

   DEPREM NEDENİYLE İDARİ YARGIDA SÜRELERİN DURMASI

   DR. MÜCAHİT GÜLŞEN.249

   TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN İDARİ İŞ-LEMLER VE BUNLARLA İLGİLİ BAZI İDARİ DAVALAR

   DR. SELMAN ÖZDEMİR 255

   İKLİM AKTİVİSTLERİNİN TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARINA KARŞI GER-ÇEKLEŞTİRDİKLERİ EYLEMLERİN İDARENİN SORUMLULUĞU KAPSAMIN-DA DEĞERLENDİRİLMESİ

   ARŞ. GÖR. UMUR AKSAKAL .261

   İDARİ YARGIDA DEPREM SONRASI HASAR TESPİT İŞLEMİNE DAYANAN HAK SAHİPLİĞİ DAVALARI

   AV. ÖZGE KAYNAK .267

   ADMINISTRATIVE LAW IN THE ERA OF DIGITAL TECHNOLOGIES: NEW OPPORTUNITIES FOR THE SAVING OF CULTURAL HERITAGE AND PUBLIC EDUCATION

   PROF. DR. GULYAMOV SAİD SAIDAKHRAROVICH.281

   BİR SOSYAL DEVLET ÖRNEĞİ OLARAK KAZAKİSTAN’DAKİ SEMEY NÜKLEER DENEME ÜSSÜNÜN ÇEVREYE OLAN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN İDARİ UYGULAMALAR283

   DR. AİGERİM SERDALIYEVA .283

   SERMAYE PLAJLARA AKIN ETTİ VATANDAŞ DENİZE GİREMİYOR KIYILARDAN YARARLAN(AMA)MA HAKKI

   ARŞ. GÖR. GENCER KARABEKİR KARAGENÇ 287

   KAZAKİSTAN'DA ACİL DURUMLAR İÇİN YASAL ÖNLEMLER VE DOĞAL RİSKLERİN YÖNETİMİ İÇİN METODOLOJİ HAKKINDA

   MEREY MURATOVA293

   Stok Kodu
   :
   9789753688673
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   336
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   285,00   
   285,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat